Thursday, May 21, 2015

ျမန္မာျပည္အေျခအေနကို ေစာင့္ၾကည့္ၿပဲီး အိမ္ျပန္ခ်င္ၾကတဲ့အမ်ဳိးသမီးမ်ား ( Video )

ျမန္မာျပည္အေျခအေနကို ေစာင့္ၾကည့္ၿပဲီး အိမ္ျပန္ခ်င္ၾကတဲ့အမ်ဳိးသမီးမ်ား

 21 May 2015

Mizzima Channel

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ဘာလုပ္ၾကမလဲ?

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ဘာလုပ္ၾကမလဲ? – ေက်ာ္ေက်ာ္မင္း
 
Thursday, May 21, 2015
 
၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အာဏာရွိသူတို႔သည္ အာဏာမရွိ သူတို႔ကုိ ေၾကာက္ေအာင္ ေျခာက္ ၍လည္း လွမ္းပါ လိမ့္မည္။ စီးပြားေရး ေတာင့္တင္းသူတို႔သည္ မေတာင့္တင္းသူမ်ားကုိ ရပုိင္ခြင့္မ်ားႏွင့္လည္း ျမႇဴၿပီး၊ ကလူၿပီး ယူၾကပါလိမ့္မည္။ လက္နက္ရွိသူတို႔သည္ လက္နက္မဲ့ သူတို႔အား ဖိအားေပးကာလည္း လိုသမွ်ကုိ ရယူၾက ပါလိမ့္မည္ .. … …
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ လာမည့္ ႏို၀င္ဘာလဆန္းပုိင္းတြင္ ျပဳလုပ္ မည္ျဖစ္သည္။ ၅ လ ေက်ာ္သာလိုေတာ့ သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ပါတီႀကီးမ်ား အၿပိဳင္အဆိုင္ ျပင္ဆင္ေနၾကသည္။
သမၼတႀကီး ဦးေဆာင္သည့္ အာဏာရပါတီႀကီးမွ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ တစ္ႀကိဳစာရင္းမ်ားက မၾကာခဏ ထြက္ေပၚ လာသည္။
ေရြးေကာက္ပြဲကာလ မတုိင္ခင္ ႏုိင္ငံေရးကစားကြက္ အခင္းအက်င္းမ်ား အင္မတန္ လွပေနသည္။
၁၉၉၀ ေအာင္ပြဲခံ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ကုိယ္တိုင္ပင္ ရာႏႈန္းျပည့္ ေအာင္ပြဲခံရန္ ယုံၾကည္စိတ္ ခ်ထားရသည့္ အေျခအေနမဟုတ္။
လူအင္အား ေတာင့္တင္းသည့္ ပါတီအိုႀကီးတစ္ခု ျဖစ္သည့္ တိုင္းရင္းသား စည္းလုံးညီညြတ္ေရးပါတီ (တစည) သည္ပင္ မဲဆႏၵနယ္တုိင္း ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနမရွိ ျဖစ္ေနသည္။
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ၃၃၀ ဦး (တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ မ်ားမပါ)၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၆၈ဦး (တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမပါ) သည့္ ကုိယ္စားလွယ္ ေနရာမ်ားအတြက္ ရာႏႈန္းျပည့္ သိမ္းပုိက္ႏိုင္မည့္ ပါတီမရွိသည့္ အေျခအေနက အထင္းသား ေပၚေနသည္။
ျပည္နယ္အလိုက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည့္ တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားႏွင့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ပါတီႀကီးမ်ား ၾကားတြင္ ဖ်က္ျမင္းအျဖစ္ ၀င္ေရာက္လာမည့္ ပါတီမ်ား ရွိေနသည္။
မည္မွ်ပင္ ပါတီမ်ားသည္ျဖစ္ေစ ပါတီမ်ားကုိ ႏွစ္မ်ဳိးႏွစ္စားသာ ခြဲျခားႏုိင္သည္။ အတုိက္အခံပါတီႏွင့္ အစုိးရပါတီ (အစုိးရ လက္ေ၀ခံ၊ အစုိးရအာေဘာ္ပါတီ)မ်ား ျဖစ္သည္။
မည္သူေတြက အစုိးရအာေဘာ္ကုိ ဆုပ္ကုိင္ထားသည္၊ အစုိးရလက္ေ၀ခံပါတီ ျဖစ္သည္ကုိေတာ့ ျပည္သူ ကသာ ဆုံးျဖတ္ သြားေပလိမ့္မည္။
အာဏာရအစိုးရက အာဏာလက္ကုိင္ရရွိေရးအတြက္ နည္းလမ္းေပါင္းစုံျဖင့္ ႀကိဳးစားမႈတြင္ အစုိးရ အေထာက္အပံ့ မကင္းသည့္ လက္ေ၀ခံပါတီမ်ား ဖြဲ႕စည္းၿပီး မဲမ်ားပ်ံ႕ႏွံ႕ေစရန္ (အတိုက္အခံ ပါတီမ်ားထံ ေရာက္ရွိမည့္ မဲအေရအတြက္ ေလ်ာ့နည္းေစရန္) ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကလည္း တစ္ခု အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။
အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး အလုပ္မျဖစ္ခ်ိန္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ေရးလမ္းကုိေရြးပါက မျဖစ္မေနလုပ္ေဆာင္ ရမည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မွာ လႊတ္ေတာ္တြင္း ေနရာအားလုံးရယူႏိုင္ေရးက အဓိကျဖစ္လာေပမည္။
သုိ႔ေသာ္လက္ရွိ အာဏာရပါတီ၏ ျပင္ဆင္မႈမ်ားအရ ယင္းသုိ႔ျဖစ္လာရန္ မလြယ္ကူေပ။
ယင္းသုိ႔ အက်ပ္အတည္း အေျခအေနတြင္ ဒုိင္လူႀကီးအဖြဲ႕(ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္)၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားက ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္မ်ားအေပၚ မ်ားစြာအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေပသည္။
အတိတ္ေနာက္ေၾကာင္းမ်ားကုိ ျပန္မေကာက္ခ်င္ေသာ္လည္း ျပန္ေကာက္ရမည့္ အေျခအေနတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဒုိင္လူႀကီးေကာင္း မရခဲ့သည္က အေသအခ်ာျဖစ္သည္။
၂၀၁၅ တြင္ေရာ မေသခ်ာေသးပါ။ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ႀကီး ကိုယ္တုိင္က စစ္၀တ္စုံတကားကားႏွင့္ အေျခအေနကား ဒိုင္လူႀကီးကုိ အျပည့္အ၀ ယုံၾကည္ စိတ္ခ်ေပးရန္ ခက္ခဲလွသည့္ အေျခအေနျဖစ္သည္။ မည္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမွ် ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္း မျဖဴစင္ခဲ့သည့္ နိယာမမ်ားအရလည္းေကာင္း၊ လူပုဂိၢဳလ္တို႔၏ ခင္မင္ရင္းစြဲ၊ ပုဂၢိဳလ္စြဲ မကင္းတတ္ေသာ နိယာမအရလည္းေကာင္း လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္လည္း ၂၀၁၀ နမူနာအတုိင္းသာ လွမ္းလာဖြယ္ရွိသည္။
၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အာဏာရွိသူတို႔သည္ အာဏာမရွိသူတို႔ကုိ ေၾကာက္ေအာင္ ေျခာက္၍လည္း လွမ္းပါလိမ့္မည္။
စီးပြားေရးေတာင့္တင္းသူတို႔သည္ မေတာင့္တင္းသူမ်ားကုိ ရပုိင္ခြင့္မ်ားႏွင့္လည္း ျမႇဴၿပီး၊ ကလူၿပီးယူၾက ပါလိမ့္မည္။
လက္နက္ရွိသူတို႔သည္ လက္နက္မဲ့သူတို႔အား ဖိအားေပးကာလည္း လိုသမွ်ကုိ ရယူၾကပါလိမ့္မည္။
ဆန္းသစ္ေသာ လိမ္နည္း၊ ညာနည္းမ်ား၊ ရုိးရွင္းေသာ၊ လြယ္ကူေသာ လိမ္နည္း၊ ညာနည္းမ်ား၊ နည္းလမ္း သစ္မ်ား၊ နည္းလမ္းေဟာင္းမ်ား အားလုံးအသုံးျပဳၿပီး ျပည္သူလူထု၏ ရပုိင္ခြင့္တစ္ရပ္ကုိ လုယက္ၾက ပါလိမ့္မည္။
ထိုသုိ႔ေသာ အေျခအေနတြင္ ဒုိင္လူႀကီးမ်ားက မျမင္ခ်င္ေယာင္ ေဆာင္လွ်င္ ဒုိင္လူႀကီးမ်ားျမင္ေအာင္ ျပသ ေပးရ မည္ျဖစ္သည္။
ဤတာ၀န္ကုိ လြပ္လပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕မ်ား သက္သက္ျဖင့္လည္း မလုပ္ႏုိင္၊ အတုိက္အခံပါတီမ်ား သက္သက္ျဖင့္လည္း မလုပ္ႏုိင္၊ ျပည္သူလူထု ကုိယ္တိုင္က ပါ၀င္ရန္လိုသည္။
မိမိတို႔၏ ရပုိင္ခြင့္မ်ားျဖစ္သည့္ မဲေပးပုိင္ခြင့္၊ မိမိဆႏၵႏွင့္ မိမိေခါင္းေဆာင္ကို ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ပုိင္ခြင့္ တို႔ကုိ လုယက္ခံရသည္မ်ားအား ျပည္သူလူထုကုိယ္တိုင္ ပါ၀င္ ကာကြယ္ရေပလိမ့္မည္။
ယင္းသို႔ ကာကြယ္ႏုိင္ရန္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမ်ားကို ျပည္သူလူထု နားလည္ သေဘာေပါက္ႏုိင္ရန္ အေရးႀကီးသည္။
အနိမ့္ဆုံး၊ အဖ်င္းဆုံး မည္သူ႔ကုိ တုိင္ၾကားႏုိင္သည္။ မည္သည့္ အေၾကာင္းအရာကုိ တုိင္ၾကားႏုိင္သည္ကုိ သိရွိထားသင့္ၿပီး သိရွိထားရန္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕မ်ား၊ အတုိက္အခံပါတီမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရး မကင္းသည့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ဦးတည္ခ်က္ ထားသင့္ၿပီ ျဖစ္သည္။
ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒအခန္း ၁၄ တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ မတရားမဲ့ ျပဳက်င့္မႈမ်ား ျပ႒ာန္းထားရာ ၄င္းတို႔ကို ထင္ထင္ေပၚေပၚ မဟုတ္သည့္တိုင္ နည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ အသုံးျပဳလာႏုိင္ဖြယ္ရွိသည္။
ေအာက္ပါတုိ႔သည္ တရားမဲ့ျပဳက်င့္မႈမ်ားျဖစ္သည္-
(က) လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းကျဖစ္ေစ၊ ယင္း၏ ေရြးေကာက္ပဲြ ကိုယ္စားလွယ္ကျဖစ္ေစ၊ ယင္းတုိ႔ တစ္ဦးဦး၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ အျခားသူတစ္ဦးဦးက ျဖစ္ေစ-
(၁) လာဘ္ေပး လာဘ္ယူမႈ ျပဳလုပ္ျခင္း၊
(၂) ေရြးေကာက္မႈဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးကို အေႏွာင့္အယွက္ ျပဳလုပ္ျခင္း၊
(၃) သူတစ္ပါး အေယာင္ေဆာင္ျခင္း၊
(၄) မဟုတ္မမွန္ေျပာဆုိ ေၾကညာျခင္း၊
(၅) မဟုတ္မမွန္ ၀န္ခံလက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း။
(ခ) မဲဆႏၵနယ္တစ္နယ္အတြင္း ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ တစ္ႀကိမ္ထက္ပို၍ ဆႏၵမဲေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ေရြးေကာက္ပဲြ မ်ားကို တစ္ခ်ိန္တည္း က်င္းပစဥ္ တစ္နယ္ထက္ပိုေသာ မဲဆႏၵနယ္မ်ားအတြက္ ဆႏၵမဲေပးျခင္းျဖင့္ မိမိ လိုလားေသာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအား အက်ဳိးရွိေစျခင္း၊
(ဂ) လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္က ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ယင္း၏ ေရြးေကာက္ပဲြ ကိုယ္စားလွယ္ ကေသာ္လည္း ေကာင္း ေရြးေကာက္ပဲြဆုိင္ရာ ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ မညီၫြတ္ေသာ အသံုးစရိတ္မ်ား က်ခံသံုးစဲြျခင္း သို႔မဟုတ္ ယင္းသို႔ က်ခံသံုးစဲြရန္ သေဘာတူညီျခင္း၊
(ဃ) ေရြးေကာက္ပဲြဆုိင္ရာ ကုန္က်စရိတ္ ေငြစာရင္းမ်ားကို ေရြးေကာက္ပဲြ ကိုယ္စားလွယ္က သတ္မွတ္ ထားသည့္အတုိင္း ေရးမွတ္ထားရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း၊
(င) လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း သို႔မဟုတ္ ယင္း၏ ေရြးေကာက္ပဲြ ကိုယ္စားလွယ္၏ တိုက္တြန္းခ်က္ျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း-
(၁) လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ ပါ၀င္ရန္ သို႔မဟုတ္ မပါ၀င္ဘဲေနရန္ သို႔မဟုတ္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္မွ ႏုတ္ထြက္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ေက်းဇူးတုံ႔ျပန္ခ်က္ျဖင့္ျဖစ္ေစ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ေသာသူက လာဘ္လာဘ လက္ခံျခင္း သို႔မဟုတ္ လာဘ္လာဘ လက္ခံရန္ သေဘာတူျခင္း၊
(၂) ဆႏၵမဲေပးရန္ သို႔မဟုတ္ ဆႏၵမဲမေပးဘဲေနရန္ မဲဆႏၵရွင္တစ္ဦးဦးကို ေသြးေဆာင္ရန္ျဖစ္ေစ၊ ေသြးေဆာင္ လိုသျဖင့္ အားထုတ္ရန္ျဖစ္ေစ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ေသာသူက မိမိအတြက္ သို႔မဟုတ္ သူတစ္ပါးအတြက္ လာဘ္လာဘ လက္ခံရန္ သေဘာတူျခင္း။
(စ) မမွန္မကန္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ေရြးေကာက္ပဲြဆုိင္ရာ ကုန္က်စရိတ္ ေငြစာရင္းကို တင္ျပျခင္း သို႔မဟုတ္ ထုိကဲ့သို႔ ေရြးေကာက္ပဲြဆုိင္ရာ ကုန္က်စရိတ္ ေငြစာရင္းကို မွန္ကန္သည္ဟု ၀န္ခံျခင္း သို႔မဟုတ္ သတ္မွတ္ထား သည့္အတုိင္း တင္သြင္းရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း၊
(ဆ) လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း မဟုတ္ေသာ သို႔မဟုတ္ ယင္း၏ ေရြးေကာက္ပဲြ ကိုယ္စားလွယ္ မဟုတ္ေသာ အျခားသူ တစ္ဦးဦးက ယင္းလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ခံရေစရန္ျဖစ္ေစ၊ ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ခံရေရးအတြက္ အားေပး လုိေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေစ အစည္းအေ၀း က်င္းပ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ေ၀ငွ၍ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ အျခားတစ္နည္းနည္းျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း ေငြအကုန္အက်ခံျခင္း သို႔မဟုတ္ ကုန္က်ရန္ ခြင့္ျပဳျခင္း၊
(ဇ) ပံုႏွိပ္သူ၊ ထုတ္ေ၀သူတုိ႔၏ အမည္၊ ေနရပ္မပါရွိေသာ ေရြးေကာက္ပဲြႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ေၾကာ္ျငာ၊ စာရြက္ စာတမ္း၊ ပိုစတာ စသည္တုိ႔ကို ျဖန္႔ခ်ိ ထုတ္ေ၀ျခင္းျဖင့္ မိမိလိုလားေသာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းအား အက်ဳိးရွိေစျခင္း၊
(စ်) လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း သို႔မဟုတ္ ယင္း၏ ေရြးေကာက္ပဲြ ကိုယ္စားလွယ္၏ တိုက္တြန္း ခ်က္ျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း မဲဆႏၵရွင္က ဆႏၵမဲေပးခ်ိန္ တြင္မိမိ၏ ဆႏၵမဲလက္မွတ္ကို မဲ႐ံုမွ အျခားသို႔ ယူေဆာင္သြားျခင္း၊
(ည) လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း သို႔မဟုတ္ ယင္း၏ ေရြးေကာက္ပဲြ ကိုယ္စားလွယ္က ျဖစ္ေစ၊ ယင္းတုိ႔ တစ္ဦးဦး၏ သေဘာတူညီခ်က္အရ အျခားသူတစ္ဦးကျဖစ္ေစ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း တစ္ဦး ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ ခံရေရးအတြက္ အကူအညီကို ၀န္ထမ္းတစ္ဦးဦးထံမွ ရယူျခင္း၊ ရယူရန္ အားေပး ကူညီျခင္း သို႔မဟုတ္ ရယူရန္ အားထုတ္ျခင္း၊
(ဋ) လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦး ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ခံရေရးအတြက္ ဘာသာေရး အထိမ္းအမွတ္မ်ားကို ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ အသံုးျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ လူမ်ဳိးကိုျဖစ္ေစ၊ ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာကို ျဖစ္ေစ အေၾကာင္းျပဳ မဲေပးၾကရန္ သို႔မဟုတ္ မဲမေပးဘဲေနၾကရန္ အစီအစဥ္ျပဳလ်က္ လႈံ႔ေဆာ္ျခင္း၊
(ဌ) လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦး ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ခံရေရးအတြက္ ပါတီတစ္ခုခုကို ျဖစ္ေစ၊ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးကိုျဖစ္ေစ အၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ မမွန္မကန္ စြပ္စဲြျခင္း၊ ေရးသားျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူ ဆူပူမႈျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးျခင္း။
ဆုိခဲ့ပါ အခ်က္မ်ားအားလုံး သုိ႔မဟုတ္ အခ်က္တစ္ခ်က္ခ်င္းစီကုိ က်ဴးလြန္သည္မ်ား ရွိလာႏုိင္သည္မွာ အေသအခ်ာ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ကာလကလည္း အတိအက် က်ဴးလြန္ခဲ့သည္။
ယခုအႀကိမ္တြင္ ထပ္မံျပဳလုပ္ခြင့္ေပးၿပီး မိမိတို႔၏ ကုိယ္ပုိင္ရပိုင္ခြင့္မ်ားကုိ လုယက္ခံရမည္ကုိ အသာတၾကည္ ခြင့္မျပဳသင့္ေတာ့ေပ။
ျပည္သူလူထု အေနျဖင့္ ကုိယ္တိုင္ ကန္႔ကြက္လႊာ တင္သြင္းၿပီး ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း အျဖစ္မွ ႐ုပ္သိမ္းရန္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း မျပဳလုပ္လုိလွ်င္လည္း ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိ အသိေပး အေၾကာင္းၾကား ျခင္းျဖင့္ မိမိတို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ား အာဏာ၊ ပါ၀ါ၊ လက္နက္တို႔ျဖင့္ လုယက္ခံရျခင္းမွ မျဖစ္ရေအာင္ ကာကြယ္ရမည္ ျဖစ္သည္။
ေက်ာ္ေက်ာ္မင္း
ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သတင္းဌာန – https://www.facebook.com/myanmarherald
 
 
Myanmartandawsint Newspaper's photo.
 
 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတုိ့ ႀကိဳးစားခဲ႕တဲ႕သမုိင္းကို ႐ိုက္ျဖဳတ္လိုက္တာနဲ့အတူတူပဲ

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတုိ့ ႀကိဳးစားခဲ႕တဲ႕သမုိင္းကို ႐ိုက္ျဖဳတ္လိုက္တာနဲ့အတူတူပဲ

Thursday, May 21, 2015
 
အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒကိုျပင္ဆင္ရန္အတြက္ မႏ္ၲေလးမွရန္ကုန္သို႔ခရီးရွည္ခ်ီတက္သပိတ္ေမွာက္ခဲ့ၾကေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား လက္ပံတန္းတြင္ အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြဲခံခဲ့ရၿပီး ယခုအခ်ိန္တြင္ သာယာ၀တီတရား႐ုံး၌ တရားရင္ဆုိင္ေနရသည္။ အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒကိုျပင္ဆင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္တခ်ဳိ႕၏အျမင္မ်ားကိုေမးျမန္းတင္ျပလိုက္ပါသည္။
မအိသၪၨာေမာင္
ကၽြန္မတုိ႔ဟာျပဳျပင္ေျပာင္လဲဖို႔အတြက္ ႀကိဳးစား ခဲ့တဲ့ေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္းသားေတြျဖစ္တယ္။ ဒီလို ေက်ာင္းသားေတြကို ဖမ္းဆီးတာကပညာေရးကို လုံျခံဳေရးအျမင္နဲ႔ ၾကည့္ေနတဲ့ ပုံေပၚေနတယ္။ အဲဒီ လိုပညာေရးအတြက္ကိုလုံျခံဳေရးအျမင္နဲ႔ ၾကည့္ေန ရင္ေတာ့ ပညာေရးက ဒီထက္ဆိုးရြားဖုိ႔ပဲရွိတယ္။ ေနာက္ၿပီး ကၽြန္မတို႔ကို လက္ပံတန္းမွာ ႐ံုးတင္ ကတည္းက ေျပာလာတာက တရားစစ္တဲ့အခါမွာ ျပည္သူအမ်ားၾကားႏုိင္ေအာင္ လုပ္ေပးရမယ္။ လူ အမ်ားႀကီးရွိတာကို လက္ခံတယ္။ တရားစီရင္တဲ့ အခါမွာ အမွန္တရားကိုစီရင္ေၾကာင္းကို လူအမ်ား ကိုျပသရမွာျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္မတို႔ တစ္ ေလွ်ာက္လုံးေတာင္းဆုိလာ တာက ျပည္သူမ်ား ၾကားနာခြင့္ျဖစ္တယ္။ ကၽြန္မတို႔ လက္ကိုင္ထားတဲ့ ပညာေရးဥပေဒမူၾကမ္းကိုလည္း လုံး၀မေမ့ပါဘူး။ အခုလႊတ္ေတာ္မွာေျပာေနတဲ့ ပညာေရးဥပေဒကို လုံး၀လက္မခံႏုိင္ဘူးလို႔ ေျပာခ်င္တယ္။
ကိုသီဟ၀င္းတင္
အဓိကအေနနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ေျပာခ်င္တာက အစိုးရကေနသမဂ္ၢဆိုတဲ့ ရပ္တည္ခြင့္ကိုလုံး၀မလို လားဘူးလို႔ေျပာခ်င္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတာင္းဆုိ ထားတဲ့အခ်က္ေတြကို ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနအရ တကယ္သေဘာတူသေယာင္ျပၿပီး တကယ္တမ္းက် ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔လိုခ်င္တဲ့အခ်က္အလက္ေတြက တစ္ခုမွမရဘူး။အဲဒါေတြက ဘာကိုၾကည့္ၿပီး ေျပာ တာလဲဆုိရင္ ပထမတစ္ခ်က္ အေနနဲ႔ သမဂ္ၢကို တက္ၠသုိလ္ရဲ႕ ပဋိညာဥ္ေအာက္မွာလုပ္ဆုိတဲ့ ပုံစံမ်ဳိး ေျပာတယ္။ ၿပီးေတာ့ တက္ၠသိုလ္ပဋိညာဥ္မွာေက်ာင္း သားသမဂ္ၢကိုယ္စားလွယ္ေတြမပါဘူး။ ဒါကိုၾကည့္ ျခင္းအားျဖင့္ သမဂ္ၢရဲ႕အခန္းက႑ကိုေဖ်ာက္ဖ်က္ ထားတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ျပႆနာက သမဂ္ၢဆုိတာ အဓိကပဲျဖစ္တယ္။ ဒီသမဂ္ၢကိုေဖ်ာက္ဖ်က္မွေတာ့ နဂိုမူလပုံစံအတိုင္းစစ္အာဏာရွင္စနစ္ကေပးတဲ့ စစ္ကၽြန္ပညာေရးစနစ္လို႔ပဲလို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔သတ္မွတ္ ရလိမ့္မယ္။
ကိုမိုးထက္ေန
အဓိကကေတာ့ အခုအခ်ိန္ထိအမ်ဳိးသား ပညာေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ကၽြန္ေတာ္တို႔သေဘာတူ ထားတဲ့ အခ်က္ (၁၁) ခ်က္လုံးဘာမွမရေသးဘူး။ ေလးပြင့္ဆိုင္ကိစ္ၥမွာလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔ သေဘာ တူထားတဲ့ကတိေတြကို အႀကိမ္ႀကိမ္ထပ္ၿပီေတာ့ ခ်ဳိးေဖာက္ေနတယ္။ ဒါေတြဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံ အတြက္မေကာင္းဘူးလို႔နားလည္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ေက်ာင္းသားေတြအေပၚမွာေရာ၊ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းေတြေပၚမွာေရာ၊ ေနာက္ ၿပီး ပါတီေတြနဲ႔ အလုပ္သမား၊ လယ္သမားေတြ အေပၚမွာ ဒီလိုမ်ဳိးေတြခ်ဳိးေဖာက္ေနတာမ်ားလာရင္ တုိင္းျပည္ရဲ႕ အနာဂတ္မွာ ဒီမိုကေရစီအတြက္ ဒီအစိုးရကအာမခံႏုိင္မႈမရွိေတာ့ဘူးလို႔ စြပ္စြဲခ်င္ တယ္။ အစိုးရအေနနဲ႔ ကတိေတြခ်ဳိးေဖာက္တာမ်ား လာရင္ ေရြးေကာက္ပြဲကိစ္ၥေတြနဲ႔ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ ေတာ္သြားမယ္လို႔ေျပာေနတာေတြဟာ ေျမာင္းထဲ ကန္ခ်ပစ္ဖို႔ပဲရွိတယ္။
မဟန္နီဦး
ကၽြန္မတို႔ေတာင္းေနတာက ဒီမိုကေရစီပညာ ေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာင္းေနတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ေက်ာင္းသားသမဂ္ၢေတြလြတ္လပ္စြာဖြဲ႕စည္းခြင့္ဆုိ တာကမျဖစ္မေနပါ၀င္သင့္တယ္။ ေက်ာင္းသားေတြ တင္မဟုတ္ဘဲ ဆရာမ်ားသမဂ္ၢကိုလည္း လြတ္လပ္ စြာဖြဲ႕စည္းခြင့္ရွိဖု႔ိလိုတယ္။ ေက်ာင္းသားသမဂ္ၢေတြ၊ ဆရာမ်ားသမဂ္ၢေတြဖြဲ႕စည္းခြင့္ေတြက်န္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ ေတာ့ လုံး၀႐ုိးသားမႈမရွိဘူး။ အစိုးရေရာ၊ လႊတ္ေတာ္ ေရာ၊ ဒီမိုကေရစီပညာေရးကိုသြားခ်င္တယ္ဆိုရင္ ေတာ့ အခုလုပ္ရပ္ေတြကိုျပင္သင့္တယ္။ ဒီလိုမျပင္ ရင္ေတာ့ ဒီအစိုးရရဲ႕လုပ္ရပ္ေတြက တကယ္ယုံၾကည္ စရာမရွိဘူးလို႔ျမင္ပါတယ္။
မၿဖိဳးၿဖိဳးေအာင္
ကၽြန္မတို႔က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာေရာ၊ အမ်ဳိး သားလႊတ္ေတာ္ကိုေရာ၊ အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒ ၾကမ္းတစ္ခုကိုတင္သြင္းထားတာရွိပါတယ္။ အဲဒီ ဥပေဒၾကမ္းကေလးပြင့္ဆုိင္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရးက ေနသေဘာတူညီထားတဲ့အခ်က္ေတြျဖစ္တယ္။ ဒီဥပေဒၾကမ္းကေလးပြင့္ဆိုင္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲမွာ ပါတဲ့ သူေတြရဲ႕သေဘာထားဆႏ္ၵေတြျဖစ္တယ္။ ဒီလို သေဘာတူခဲ့တာေတြကို ကၽြန္မတို႔အေနနဲ႔ အမ်ဳိးသား ပညာေရး ဥပေဒၾကမ္းအျဖစ္တင္ထားၿပီးသားျဖစ္ တယ္။ ဒီလိုတင္ထားရဲ႕သားနဲ႔ ကြဲလြဲေနမယ္။ သေဘာတူညီခ်က္ေတြမပါဘူး။ လက္ရွိအေနအထား မွာျမင္ေတြ႕ရသေလာက္ကၽြန္မတို႔ယုံၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ ထားသလိုမျဖစ္လာဘူး။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္နဲ႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္လုံးမွာေက်ာင္းသားေတြဘက္ ကရပ္တည္တာနည္းပါးတာကိုေတြ႕ရတယ္။ ဒီလို႔ျဖစ္ တာေတြတာ ၀မ္းနည္းဖို႔ေကာင္းတယ္။ ကၽြန္မတုိ႔ကို အလိမ္ခံရတယ္လို႔ပဲေျပာခ်င္တယ္။ ကၽြန္မတို႔အေန နဲ႔ အလိမ္ခံရတယ္ေျပာေပမယ့္ ႀကိဳတင္ေမွ်ာ္လင့္ ထားၿပီးသားျဖစ္တယ္။ ႀကိဳတင္ေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့ အတြက္ ကၽြန္မတို႔ကသံသယေတြ႕တဲ့အတြက္ ရန္ကုန္ ဆက္သြားဖို႔နဲ႔ သပိတ္ကိုဆက္သြားဖို႔ကို ဆုံးျဖတ္ ခဲ့ၾကတာျဖစ္တယ္။ အရင္တုန္းက သံသယေတြဟာ အခုအခ်ိန္မွာျဖစ္လာပါၿပီ။ အခုအမ်ဳိးသားပညာေရး နဲ႔ အတည္ျပဳဖို႔ေတာ့လိုေသးတယ္။ ဒီလုိဆုံးျဖတ္ အတည္ျပဳရင္လည္း ကၽြန္မတို႔အေနနဲ႔ အမ်ားႀကီး မေမွ်ာ္လင့္ေတာ့ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီပညာ ေရးမွာ ကၽြန္မတို႔လိုခ်င္တဲ့ ဒီမိုကေရစီစံခ်ိန္စံၫႊန္းေတြ ရဖို႔အတြက္ဆက္ၿပီး ႀကိဳးစားရဦးမွာျဖစ္တယ္။ ကၽြန္မ တို႔ ေထာင္ထဲမွာေရာက္ေနေပမယ့္ အျပင္မွာ ရွိတဲ့ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားေတြက ဆက္ၿပီးေတာ့ ဆက္လက္ေတာင္းဆိုသြားမွာျဖစ္တယ္။
ကိုေအာင္မႈိင္းဆန္း
အစိုးရကေက်ာင္းသားသမဂ္ၢကို တက္ၠသိုလ္ေတြ မွာ ဖြဲ႕စည္းခြင့္ေပးမယ္လို႔ေျပာတယ္။ လြတ္လပ္စြာ ဖြဲ႕စည္းခြင့္မဟုတ္ဘဲနဲ႔ တက္ၠသိုလ္ပဋိညာဥ္ေအာက္ မွာဖြဲ႕ဖို႔ေျပာတဲ့အတြက္ ေက်ာင္းသားသမဂ္ၢကို လြတ္လပ္စြာဖြဲ႕စည္းခြင့္ေပးထားတာမဟုတ္တဲ့ အတြက္ လက္မခံဘူး။ ေနာက္တစ္ခ်က္ကအေျခခံ ပညာေက်ာင္းသားေတြမွာပါ။ သမဂ္ၢကိုဖြဲ႕ခြင့္ရွိရမယ္။ ဒီလိုေပးမဖြဲ႕တာကိုလည္း လက္မခံဘူး။ ဒီလို႔ေပးမဖြဲ႕ တဲ့အတြက္ လက္မခံဘူး။ သမဂ္ၢဆုိတဲ့ အသုံးအႏႈန္း မွာ တက္ၠသိုလ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေကာင္စီမွာ၊ သမဂ္ၢ ကိုယ္စားလွယ္အသုံးအႏႈန္းမွာ သမဂ္ၢကိုျဖဳတ္ ခ်င္တယ္။ ေက်ာင္းသားကိုယ္စားလွယ္၊ ဆရာကိုယ္ စားလွယ္ကိုပဲ ထည့္မယ္ဆုိတာကိုလက္မခံႏုိင္ဘူး။ သမဂ္ၢဆုိတာကေက်ာင္းသားကိုကိုယ္စားျပဳၿပီးသား ေက်ာင္းသားသမဂ္ၢဟာ၊ ေက်ာင္းသားအားလုံးကို ကိုယ္စားျပဳထားတဲ့အတြက္ သမဂ္ၢကိုယ္စားလွယ္သုံး တာကိုပဲလုိခ်င္တယ္။ သမဂ္ၢကိုျဖဳတ္တာဟာ သမဂ္ၢ ရဲ႕ တရား၀င္မႈေက်ာင္းသားေတြအေပၚကိုယ္စားျပဳ မႈကိုအသိအမွတ္မျပဳရာက်တယ္။ သမဂ္ၢရဲ႕ သမုိင္း အစဥ္အလာကိုလည္းခ်ဳိးဖဲ့ရာက်တယ္။ သမဂ္ၢကိုယ္ စားလွယ္ဆိုတာ ဟိုအရင္အဂၤလိပ္လက္ထက္က တည္းက တက္ၠသိုလ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီမွာဥပေဒ အရတရား၀င္ျပ႒ာန္းေပးၿပီးသားျဖစ္တယ္။ အဲဒီလို ျပ႒ာန္းခြင့္ရခဲ့တာလည္း အလကားရခဲ့တာမဟုတ္ ဘူး။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတို႔ကိုယ္တုိင္တုိက္ယူခဲ့ၿပီး ေတာ့ ဥပေဒထဲမပါပါေအာင္ ထည့္ခဲ့တာ။ ဒါေတြ ဟာ သမုိင္းမွာ ရွိၿပီးသားပါ။ အဲဒါေၾကာင့္မလို႔ သမဂ္ၢေတြရဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္ဆုိတဲ့ေနရာမွာသမဂ္ၢကို ျဖဳတ္တာဟာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတို႔ႀကိဳးစားခဲ့တဲ့ သမုိင္းကို႐ုိက္ျဖဳတ္လုိက္တာနဲ႔အတူတူပဲ။ ဒါေၾကာင့္ မလို႔ကၽြန္ေတာ္တို႔လက္ခံလို႔မရဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အားကိုးေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့ပါတီက လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေတြကိုယ္၌ကိုယ္ကသမဂ္ၢဆုိတဲ့အသုံးအႏႈန္းကိုဖယ္ ရွားဖို႔အဆိုတင္တယ္လို႔ၾကားလိုက္ရတဲ့အခါက်ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ယုံၾကည္မႈသူတို႔အေပၚအားလုံးကို ေျပာင္းျပန္လွန္သလုိခံစားခဲ့ရတယ္။ ၿပီးေတာ့ သူတို႔ ေတြအားလုံးကလည္း သမဂ္ၢေတြရဲ႕အမွတ္တံဆိပ္ ျဖစ္တဲ့ ခြပ္ေဒါင္းအလံကိုအသုံးျပဳထားတဲ့ ပါတီကိုယ္ စားလွယ္ေတြက သူတို႔အသုံးျပဳထားတဲ့အမွတ္အသား ကိုအားမနာဘဲနဲ႔ ဒီလိုလုပ္တာကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ ေၾကကြဲရတယ္လို႔ေျပာခ်င္တယ္။
မ်ဳိးေက်ာ္
Hot News Journal
 
Myanmar Online News's photo.
 
 
 

ေရႊတိဂံု အနာဂတ္ စိုးရိမ္ၾကသူမ်ား

ေရႊတိဂံု အနာဂတ္ စိုးရိမ္ၾကသူမ်ား

Thursday, May 21, 2015
ေရႊတိဂုံ ေစတီေတာ္ (ဓာတ္ပံု – ေက်ာ္ျဖိဳးသာ / ဧရာဝတီ)

ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔ရဲ႕ အထြတ္အျမတ္ထား ကိုးကြယ္ရာျဖစ္ၿပီး ကမၻာမွာပါ ထင္ရွား ေက်ာ္ၾကားတဲ့ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ႀကီးရဲ႕ အနာဂတ္က ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေအာက္က ေပၚထြက္လာတဲ့ အိမ္ရာစီမံကိန္းေတြေၾကာင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ခံ လာရၿပီလို႔ ဗိသုကာပညာရွင္ေတြ၊ အင္ဂ်င္နီယာေတြက က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ေဝဖန္ေထာက္ျပ ေျပာဆိုလာၾကပါၿပီ။ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ႀကီးရဲ႕ အနာဂတ္ကို စိုးရိမ္ ၾကတဲ့ ဗိသုကာပညာရွင္ေတြ ၊ အင္ဂ်င္နီယာေတြ ၊ ဘူမိေဗဒ ပညာရွင္ေတြ ၊ ေရအရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာ ပညာရွင္ေတြ၊ ေျမဆီလႊာအေၾကာင္းနားလည္တတ္ကြ်မ္းတဲ့ သုေတသီ ေတြ ၊ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ပညာရွင္ေတြ စုေပါင္းလို႔ ေမလ ၁၇ ရက္ေန႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ၿမိဳ႕ရြာအိုးအိမ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဦးစီးဌာန႐ံုးမွာ Save Shwedagon ဖိုရိမ္တခုကို က်င္းပခဲ့ ပါတယ္။

အဲဒီေဆြးေႏြးပြဲမွာ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ ပတ္ဝန္းက်င္က စီမံကိန္းေတြကို စနစ္တက် မထိန္းကြပ္ရင္ “ေရႊတိဂံု ေစတီေတာ္ ေရရွည္ တည္တံ့ဖို႔အတြက္ စိုးရိမ္ရေနရၿပီ” ဆိုတဲ့အခ်က္ကို အားလံုးက သေဘာ တူခဲ့ၾကပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဗိသုကာအသင္း (AMA) ဥကၠ႒ ဦးဆန္းဦးက ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ရဲ႕ ေရရွည္ တည္တံ့မႈကို ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ အေရးတႀကီး လိုအပ္ေနၿပီလို႔ ဆိုပါတယ္။

“ေရႊတိဂံုဘုရားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ ဧရိယာတခုရွိဖို႔ လိုအပ္ၿပီး အဲဒီဧရိယာဟာ လူတစု အတြက္ မဟုတ္ဘဲ လူထုအတြက္ ျဖစ္ဖို႔လိုတယ္” လို႔ ဦးဆန္းဦးက ေျပာပါတယ္။

AMA က ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္နဲ႔ ေရႊတိဂံု ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ သမၼတ ဦးသိန္း စိန္၊ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ေတြ၊ ဝန္ႀကီးဌာန ေတြနဲ႔ အဖြဲ႕အစည္း အသီးသီးဆီကို အႀကံျပဳစာ တေစာင္ ေပးပို႔ခဲ့ၿပီး အဓိက က်တဲ့ အႀကံျပဳခ်က္ေတြ ထဲမွာ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ ပတ္ဝန္းက်င္မွာရွိတဲ့ စီမံကိန္းေတြကို ဆက္လက္အေကာင္ အထည္ေဖာ္ခြင့္မျပဳမီ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ေတြကို မျဖစ္မေန ျပဳလုပ္ ဖို႔၊ ေစတီေတာ္ႀကီးရဲ႕ လက္ရွိ ခိုင္ခံ့မႈအေျခအေန၊ သိဂၤုတၲရကုန္းေျမရဲ႕ လက္ရွိေျမလႊာ ေျမေၾကာေတြရဲ႕ ခိုင္ခံ့မႈအေျခအေန၊ ေစတီေတာ္ႀကီး အနီးတဝိုက္မွာ ရွိတဲ့ ေျမေပၚေျမေအာက္ ေဂဟစနစ္၊ သစ္ပင္၊ သစ္ေတာအုပ္မ်ား၊ ဒီအေပၚမွာ မွီခိုေနတဲ့ ေက်းငွက္ တိရစၦာန္ ႀကီးငယ္ေတြရဲ႕ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ထိခိုက္မႈအေျခအေနေတြကို ထည့္သြင္းဆန္းစစ္ဖို႔ လိုတယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ ပါဝင္ပါတယ္။

သမၼတနဲ႔ အစိုးရအဖြဲ႕ဆီ ေပးပို႔ထားတဲ့ အႀကံ ျပဳစာထဲမွာ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္အနီး လုပ္လာမယ့္ စီမံကိန္းေတြ ေၾကာင့္ ျဖစ္လာႏိုင္တဲ့ ယာဥ္ေၾကာ က်ပ္တည္းႏိုင္မႈ၊ ေစတီေတာ္ႀကီး အနီးတဝိုက္ ေရေဝေရလဲ နယ္ေျမတခု လံုးရဲ႕ ေရစီးေရလာစနစ္ေတြ၊ ေစတီေတာ္နဲ႔ ဝန္းက်င္မွာ ရွိတဲ့ ေျမေအာက္ေရ ထုတ္ယူအသံုးခ်မႈ စနစ္နဲ႔ ပမာဏ၊ အဲဒီ ပတ္ဝန္း က်င္မွာရွိတဲ့ ေရဆိုး၊ မိလႅာနဲ႔ ေရစီးေရလာ စနစ္ေတြ ကိုလည္း ေလ့လာဆန္းစစ္ဖို႔ ေထာက္ျပထားပါတယ္။

ေရႊတိဂံု ေစတီေတာ္ႀကီး၊ မဟာဝိဇယ ေစတီ ေတာ္နဲ႔ ဆံေတာ္ႀကိဳ (အလံျပ) ဘုရားတို႔ကို လူအမ်ား ဖူးေျမာ္ၾကည္ညိဳႏိုင္တဲ့ ျမင္ကြင္းကိုထိခိုက္ေစႏိုင္တဲ့ ေျမအသံုးခ်မႈ၊ အေဆာက္အအံု ေဆာက္လုပ္မႈ၊ အေဆာက္အအံု အျမင့္၊ အေဆာက္အအံု ထုထည္နဲ႔ ေျမဝင္ ပမာဏ၊ ေရွ႕ေျမေနရာခ်န္ထားမႈ၊ အေဆာက္ အအံုရဲ႕ ဒီဇိုင္းအရည္အေသြး၊ တည္ေဆာက္ပစၥည္း အမ်ိဳးအစား၊ ေဆာက္လုပ္မယ့္ စနစ္ေတြကို ဇုန္ အလိုက္ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ၿပီး စနစ္တက် ေလ့လာ ထိန္းညႇိဖို႔ လိုအပ္ေနၿပီလို႔ ဗိသုကာ ပညာရွင္ေတြက ေထာက္ျပၾကပါတယ္။

ဒီလို သုေတသနနဲ႔ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈေတြ အျပင္ ေရႊတိဂံု ေစတီေတာ္ႀကီးနဲ႔ သိဂၤုတၲရကုန္းေျမရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္းမႈ အစီအမံ (Conservation Management Plan) မျဖစ္မေန ေရးဆြဲရန္လိုအပ္ၿပီး ေစတီေတာ္ႀကီး ေရရွည္တည္တံ့ ေအာင္ စနစ္တက် ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ တတ္ကြ်မ္းနားလည္တဲ့ ပညာရွင္ ေတြ၊ ဌာနဆိုင္ရာေတြ၊ ျပည္သူ႔ ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖေတြ ပါဝင္တဲ့ အတိုင္ပင္ခံအဖြဲ႕တခု ဖြဲ႕စည္း ႏိုင္ဖို႔လည္း လိုတယ္လို႔ ေထာက္ျပေဝဖန္ၾကပါတယ္။

ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ ပတ္ဝန္းက်င္ ေနရာလပ္ ေတြကို အမ်ားျပည္သူသံုးေနရာ (Public Space) ေတြ အျဖစ္ ခ်န္လွပ္ အသံုးျပဳသင့္ၿပီး အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအံုမဟုတ္ဘဲ လုပ္လို႔ရႏိုင္တဲ့ တျခား ေရြးခ်ယ္လို႔ရႏိုင္တဲ့ အခ်က္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္ လို႔ ဗိသုကာပညာရွင္တဦးျဖစ္သူ ဦးခိုင္ဝင္းလတ္က ဧရာဝတီကို ေျပာပါတယ္။

“အိမ္ဆိုတာမ်ိဳးက ဝယ္တဲ့သူ တေယာက္တည္း ပိုင္မွာ။ စီးပြားေရး အေဆာက္အအံုဆိုရင္လည္း စီးပြားေရး လုပ္တဲ့သူကပဲ ပိုင္သြားမွာ။ ျဖစ္ေစခ်င္ တာက အမ်ားျပည္သူ နားခိုလို႔ရတဲ့ ဇရပ္၊ ဘာသာ ေရး လုပ္လို႔ရတဲ့ ေနရာမ်ိဳး၊ ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ ပတ္သက္ လို႔ လုပ္လို႔ရတဲ့ ပြဲ၊ ျပည္သူ႕ရင္ျပင္လိုမ်ိဳး စိမ္းလန္းမႈ ကို ပ်က္မသြားဘူး ဆိုတဲ့ အေဆာက္အအံု အေသး ေလးေတြကိုပဲ ေဆာက္ေစခ်င္တယ္။ အမ်ားျပည္သူ ကို သံုးစြဲခြင့္ ေပးေစခ်င္တယ္” လို႔ ဦးခိုင္ဝင္းလတ္က ေျပာပါတယ္။

ေရြတိဂံုေစတီ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး အတြက္ Shwedagon Conservation Zone သတ္မွတ္ျခင္းကို ဒီစီမံကိန္းေတြ မေပၚခင္ကတည္းက ေရးဆြဲႏိုင္ခဲ့ေပမယ့္ အခုေျမက စစ္တပ္ပိုင္ေျမ ျဖစ္ေနလို႔ ျပႆနာ ရွိေနတာလို႔ ဗိသုကာပညာရွင္ တဦးျဖစ္တဲ့ ဦးသံမိုးက ေျပာပါတယ္။

“တပ္အေနနဲ႔ ယူထားေတာ့ သူတို႔အေနနဲ႔ တျခားစီမံကိန္းေတြ မလုပ္ေလာက္ဘူး ထင္ထားတာ။ ဒါေတြကို ဥပေဒနဲ႔ ကာကြယ္ဖို႔ကလည္း Legal Mandate မရေသးဘူး။ လူေတြကလည္း Plan ေရးၿပီးရင္ ၿပီးၿပီလို႔ ထင္ၾကတာ”လို႔ ဦးသံမိုးက ဧရာဝတီကို ေျပာပါတယ္။

အခုေတာ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ အေမြအႏွစ္ေတြကို ကာကြယ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ Land use and Zoning Regulation ဆိုတာမ်ိဳး ထုတ္ျပန္ၿပီး ဥပေဒတရပ္ ျပ႒ာန္းႏိုင္ဖို႔ အမ်ားျပည္သူၾကားနာပြဲေတြ လုပ္တာ ၃ ခါ ရွိေပမယ့္ ေျမေတြအမ်ားႀကီး ဝယ္ထားတဲ့ စီးပြားေရးသမားေတြက ဒီကိစၥကို ေတာ္ေတာ္ေလး ဆန္႔က်င္ေနၾကၿပီး ဒီဥပေဒ အတည္ျပဳသြားမွာကို မႀကိဳက္ၾကပါဘူး။ အဲဒီစီးပြားေရးသမားေတြကလည္း တပ္မေတာ္ထိပ္ပိုင္းနဲ႔ေရာ သမၼတနဲ႔ ပါ အရမ္းကို နီးစပ္တဲ့ အသိုင္းအဝိုင္းျဖစ္ၿပီး ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ လႊတ္ေတာ္နဲ႔လည္း နီးစပ္သူေတြျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါ တယ္။

“အဲဒီလူေတြကလည္း သိတဲ့အတိုင္း အင္မတန္ နီးစပ္တဲ့သူေတြ ျဖစ္ေနေတာ့ ဒီဥပေဒ အတည္ျပဳမွာ ကို မႀကိဳက္ၾကဘူး။ ကန္႔ကြက္တဲ့သူက နည္းနည္းပဲ ရွိေပမယ့္ အေကာင္ႀကီးႀကီးေတြ ျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒီလူေတြက ဆင္ေတြေလ။ ဥပေဒဆိုတဲ့ ပင့္ကူမွ်င္က ယင္ေကာင္ေလာက္ပဲ ဖမ္းလို႔ရတာ၊ ဆင္သြားဖမ္းလို႔ မရဘူး။ အခုက ဆင္ေတြျဖစ္ေနတယ္”လို႔ ဦးသံမိုးက ဆက္လက္ေျပာဆိုပါတယ္။

သမိုင္းဝင္ေနရာေတြကို ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ရ မယ့္ဇုန္ သတ္မွတ္တာ၊ ေျမအသံုးခ်မႈ သတ္မွတ္တာ ေတြ မလုပ္ႏိုင္ေသးတာက ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဥပေဒ (Urban Planning Law) ဆိုတာ မရွိေသးလို႔ပါ။ ဒါေၾကာင့္ ပညာရွင္ေတြက ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဥပေဒ ေရးဆြဲၿပီး ဇြန္လမွာ လႊတ္ေတာ္မွာ တင္လို႔ရေအာင္ ႀကိဳးစားေန ၾကပါတယ္။

လတ္တေလာရွိေနတဲ့ ေရွးေဟာင္းေနရာေတြ ကို ထိန္းသိမ္းတဲ့ ဥပေဒေတြက ၿမိဳ႕ျပေဒသမွာ အံမဝင္လို႔ ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒ ဆိုတာ ေရးဖို႔စီစဥ္ေနေပမယ့္ လူဦးေရမ်ားျပားလြန္း တဲ့ ရန္ကုန္မွာ ဥပေဒေတြ ဘယ္လို အသက္ဝင္ေအာင္ လုပ္မလဲဆိုတာက စိန္ေခၚမႈတရပ္ ျဖစ္ေန ပါတယ္။ လက္ရွိမွာေတာ့ ရန္ကုန္မွာရွိတဲ့ ေရွး ေဟာင္း အေမြအႏွစ္ေတြကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ ကာကြယ္ႏိုင္တဲ့ဥပေဒ မရွိေသးပါဘူး။

အခု အိမ္ရာနဲ႔ၿမိဳ႕ျပ စီမံကိန္းေတြ ေဖာ္ေဆာင္ မယ့္ ေျမေတြက စစ္တပ္ပိုင္ေျမေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ Lower Burma Town and Village Act ဥပေဒအရ တပ္မေတာ္ အေနနဲ႔ ကာကြယ္ေရးအတြက္ အသံုးမျပဳေတာ့ဘူး ဆိုရင္ စစ္တပ္ပိုင္ေျမေတြကို ႏိုင္ငံေတာ္ကို ျပန္လည္ အပ္ႏွံရမွာျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္က သင့္ေလ်ာ္ သလို စီစဥ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း တပ္မေတာ္အတြက္ အသံုးမလိုေတာ့တဲ့ ေျမကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းနဲ႔ အိမ္ရာစီမံကိန္းအတြက္ ငွားရမ္းတာ၊ ေရာင္းစားတာမ်ိဳးက ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္ ရာ ေရာက္တယ္လို႔ ဆိုၾကပါတယ္။ ဒီစီမံကိန္းေတြ ဘယ္လိုေပၚေပါက္လာတယ္ဆိုတာကိုလည္း ျပည္သူ ေတြက ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိၾကပါဘူး။

စစ္တပ္ပိုင္ ေျမေနရာကို ပုဂၢလိကကို လႊဲေတာ့ မယ္လို႔ သတင္းၾကားစဥ္က ကာကြယ္ဝန္ႀကီးဌာနကို ဧရာဝတီ သတင္းဌာနက ဆက္သြယ္ၿပီး သတင္း ထုတ္ျပန္ေပးဖို႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ ႀကိဳးစားေမးျမန္းခဲ့ေပ မယ့္ သတင္းကို အတည္မျပဳႏိုင္ခဲ့ဘဲ သတင္း အေမွာင္ခ်ျခင္း ခံခဲ့ရပါတယ္။

ဒီျပႆနာေတြ ေျပလည္ႏိုင္ဖို႔ ေကာင္းမြန္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ သန္႔ရွင္းတဲ့ အစိုးရလိုအပ္တယ္လို႔ ႏခသီနလရဲ႕ ဒါ႐ိုက္တာ ဦးဝင္မ်ိဳးသူက ေျပာပါတယ္။

“ေရႊတိဂံုနားက အေဆာက္အအံုေတြကို မသံုး ေတာ့ရင္ အစိုးရကို ျပန္အပ္ရမယ္။ ဒီစီမံကိန္းႀကီးကို လုပ္မယ္ဆိုရင္ တင္ဒါေခၚၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာေအာင္ လုပ္သင့္တယ္။ အခုက ဥပေဒအထက္မွာ မိုးက် ေရႊကိုယ္ေတြ အမ်ားႀကီးပဲ ရွိေနပါတယ္။ အခုေတာ့ ျမင္ကြင္း ပသာဒတန္ဖိုးနဲ႔ အမ်ိဳးသားေရး လကၡဏာ ေတြ ေပ်ာက္ပ်က္ကုန္ပါၿပီ” လို႔ ဦးဝင္းမ်ိဳးသူက ေျပာဆိုပါတယ္။

ေရြတိဂံုကို ျပည္လမ္း၊ ေရႊတိဂံု ဘုရားလမ္း၊ အေရွ႕ၾကားေတာရလမ္း၊ ေရႊဂံုတိုင္တံတား၊ အင္း လ်ားလမ္း တေလွ်ာက္၊ ဦးဝိစာရလမ္း၊ ကန္ေတာ္ မဂၤလာပန္းၿခံ၊ ဦးေထာင္ဘိုအဝိုင္းနဲ႔ ကန္ေတာ္ ႀကီး ပန္းၿခံစတဲ့ အမ်ားျပည္သူပိုင္လမ္းေၾကာင္း ေနရာ ၉ ခုကေန လွမ္းျမင္ႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒီ ျမင္ကြင္းလမ္း ေၾကာင္း ၉ ခုကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ (YCDC) က ထိန္းသိမ္းဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ ေပမယ့္ ဦးေထာင္ဘို အဝိုင္းဘက္မွာရွိတဲ့ Dagon City One စီမံကိန္းေၾကာင့္ ဦးေထာင္ဘိုအဝိုင္း ဘက္ကျမင္ရတဲ့ ေရႊတိဂံုျမင္ကြင္းကေတာ့ ေပ်ာက္ ကြယ္သြားေတာ့မွာျဖစ္တယ္လို႔ ဗိသုကာေကာင္စီ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒၚလိႈင္ေမာ္ဦးက ေျပာပါတယ္။

“ျပည္သူအမ်ားက ပိုင္ဆိုင္တဲ့ ျမင္ကြင္း ျဖစ္ပါ တယ္။ အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအံုေတြ အမ်ား ႀကီး တည္ေဆာက္လာရင္ အလင္းေရာင္ကအစ ေရႊတိဂံုဘုရားနဲ႔ ဖက္ၿပိဳင္လာမယ္ဆိုရင္ သူ႔ရဲ႕ Character ေပ်ာက္သြားႏိုင္တဲ့ အေျခအေနရွိပါ တယ္” လို႔ ေဒၚလိႈင္ေမာ္ဦးက ရွင္းျပပါတယ္။

၂၀ဝ၉ ခုႏွစ္မွာ ေရႊတိဂံုေစတီရဲ႕ ကိုယ္ေတာ္ အတြင္းပိုင္း ႀကံ့ခိုင္မႈကို ဆန္းစစ္ဖို႔ လိုတဲ့အတြက္ ဘုရား ကိုယ္ေတာ္မွာ ၃၁ လက္မထူတဲ့ အုတ္ ၂ လႊာ အထိ အေပါက္ ၉၆ ေပါက္ ေဖာက္ၾကည့္ခဲ့ဖူးၿပီး အခုခ်ိန္မွာ ဘုရားႀကီးရဲ႕ ႀကံ့ခိုင္ခံမႈကို ထပ္မံစစ္ေဆး ဖို႔ လိုအပ္ေနၿပီလို႔ ရန္ကုန္ နည္းပညာ တကၠသိုလ္က ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ Óဏ္ျမတ္ေက်ာ္က ေျပာပါ တယ္။

ဘုရားရဲ႕ ကိုယ္ထည္အတြင္းပိုင္းက အုတ္က တသားတည္းမဟုတ္ဘူး။ အျပင္ဘက္ဆံုး အုတ္က ၉ လက္မနဲ႔ ၁၂ လက္မၾကားထဲမွာ တလႊာရွိတယ္။ အဲဒီေနာက္မွာ ေနာက္တလႊာ ရွိတယ္။ အုတ္ ၂ လႊာက ၄ လက္မကေန ၈ လက္မေလာက္အထိ ျခားတယ္။ အဲဒီျခားတဲ့ေနရာမွာ ရႊံ႕အေပ်ာ့ႀကီးေတြ ျဖစ္တယ္။ ဘုရားကိုယ္ထည္ ေတာက္ေလွ်ာက္က အစို၊ ကိုယ္ထည္အေပၚမွာ ေၾကးျပား အုပ္ထားတဲ့ အတြက္ ဝင္သြားတဲ့ ေရေငြ႕ေတြဟာ ျပန္ထြက္ေပါက္ မရွိဘူးလို႔ ေဒါက္တာÓဏ္ျမတ္ေက်ာ္က ရွင္းျပပါ တယ္။

Dagon City One စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္မယ့္ Marga Landmark ကုမၸဏီကေတာ့ တည္ေဆာက္ မယ့္ အိမ္ရာစီမံကိန္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ရဲ႕ သတ္မွတ္ခ်က္ျဖစ္တဲ့ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ အထက္ ေပ ၁၉၀၊ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ရဲ႕ ရင္ျပင္ေတာ္ေအာက္ ဆိုတဲ့ အျမင့္ကန္႔သတ္ခ်က္နဲ႔ တည္ေဆာက္ဖို႔ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလကတည္းက ခြင့္ျပဳမိန္႔ရရွိ ထားၿပီးျဖစ္တယ္လို႔ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၉ ရက္ ေန႔မွာ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ စီမံကိန္းကို ေဝဖန္သူေတြက “ႏိုင္ငံေရးအရ အျမတ္ထုတ္မႈႏွင့္ စီးပြားေရးအရ အျမတ္ထုတ္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ ဆက္ႏႊယ္မႈရွိႏိုင္မည္” လို႔ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။

Yangon Heritage Trust မွ ဒါ႐ိုက္တာ ေဒၚမိုးမိုးလြင္ကေတာ့ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ရဲ႕အျမင့္ ကို ေပ ၁၉၀ ဆိုၿပီး ထိန္းသိမ္းေနေပမယ့္ တခ်ိဳ႕ ေနရာေတြမွာဆိုရင္ ဒီေပ ၁၉၀ ဟာ လံုေလာက္တဲ့ Rule (စည္းမ်ဥ္း) မဟုတ္ဘူးလို႔ ဆိုပါတယ္။

“ဘာပဲ ဆံုးျဖတ္ဆံုးျဖတ္ ပြင့္လင္းျမင္သာၿပီး ေတာ့ အမ်ားျပည္သူကို ထည့္သြင္းတိုင္ပင္တဲ့ နည္းမ်ိဳးကိုလည္း ဆက္လက္ၿပီးေတာ့ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ဖို႔ လိုပါတယ္” လို႔ ေဒၚမိုးမိုးလြင္က ေျပာပါ တယ္။

ႏိုင္ငံတကာမွာလည္း သမိုင္းဝင္ေနရာေတြကို ထိန္းသိမ္းၾကၿပီး ဥပမာအားျဖင့္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံမွာ ဆိုရင္ အီဖယ္ေမွ်ာ္စင္၊ လန္ဒန္ၿမိဳ႕မွာ St.Paul Cathedral ဘုရားေက်ာင္း၊ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၊ ဝါရွင္တန္ဒီစီၿမိဳ႕ေတာ္မွာဆိုရင္ National Mall ၊ ဂရိႏိုင္ငံ၊ ေအသင္ၿမိဳ႕မွ Acropolis၊ ဩစေၾတးလ်ႏိုင္ငံက ဆစ္ဒနီေအာ္ပရာေဟာက္စ္ ေတြကို ဥပေဒေတြ ျပ႒ာန္းထိန္းသိမ္းထားၾကတာမို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလည္း ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ကိုလည္း သတ္သတ္မွတ္မွတ္ ထိန္းသိမ္းဖို႔လိုတယ္လို႔ ေဒၚမိုး မိုးလြင္က ေျပာပါတယ္။

ေရႊတိဂံုေစတီအနီးမွာလုပ္ေဆာင္မယ့္ စီမံကိန္း ၅ ခုကို လတ္တေလာ သမၼတဦးသိန္းစိန္ အမိန္႔နဲ႔ ယာယီ ရပ္ဆိုင္းထားၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီက ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးလ်က္ ရွိပါတယ္။

“ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘာသာေရးနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အေရးအႀကီးဆံုး အေမြအႏွစ္ တခု ျဖစ္ပါတယ္။ ကမၻာ့အဆင့္ အေရး ပါတဲ့ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈ ေနရာတခုလည္း ျဖစ္တဲ့အတြက္ ကမၻာ့ အေမြအႏွစ္ စာရင္းဝင္ ျဖစ္ရန္ လြန္စြာ ထိုက္တန္တဲ့ေနရာျဖစ္ပါတယ္”လို႔ Yangon Heritage Trust တည္ေထာင္သူ ေဒါက္တာ သန္႔ျမင့္ဦးက သတင္းထုတ္ျပန္ေျပာဆိုပါတယ္။

ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ႀကီးရဲ႕အနာဂတ္က လက္ရွိ အစိုးရေခါင္းေဆာင္ေတြေပၚမွာ အဓိကမူတည္ေန ၿပီး သူတိုရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္က ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔ရဲ႕ အထြတ္အျမတ္ျဖစ္တဲ့ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္နဲ႔ ႏိုင္ငံရဲ႕ အနာဂတ္ကိုပံုေဖာ္ တဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ ျဖစ္လာ မယ္လို႔ ေဝဖန္သံုးသပ္သူေတြက ဆိုၾကပါတယ္။

ဧရာ၀တီ

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းပံု အသံုးျပဳၿပီး ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ မဲဆြယ္မည္

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းပံု အသံုးျပဳၿပီး ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ မဲဆြယ္မည္
Thursday, May 21, 2015
 
၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကာလ မတုိင္မီ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးမႈမ်ားတြင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီမွ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ပုိစတာမ်ားျဖင့္ မဲဆြယ္မႈျပဳလုပ္သြား မည္ဟု ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ေတာင္ဥကၠ လာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္သိန္းလင္းက ေမ ၁၈ရက္ တြင္ ရန္ကုန္တုိင္းမ္သုိ႔ေျပာသည္။
ဦးေအာင္သိန္းလင္းက ''ကြၽန္ ေတာ္တုိ႔မွာ ႏုိင္ငံေတာ္အထိမ္းအမွတ္ မ်ား စီရင္ျပသျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒရွိ တယ္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္က ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ အတုယ...
ူရမယ့္ ေလးစားရမယ့္ အမ်ဳိး သားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ျဖစ္တဲ့အတြက္ ပါ။ သုိ႔ေသာ္လဲပဲ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ပုံေတြကုိ လမ္းေဘးမွာေထာင္တား တာေတြက လုံးဝမသင့္ေလ်ာ္တဲ့ လုပ္ ရပ္တစ္ခုျဖစ္တယ္''ဟု ေျပာသည္။
ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီသည္ ေက်းရြာ၊ ရပ္ကြက္၊ ၿမိဳ႕နယ္အလုိက္ ပါတီေအာင္ ႏုိင္ေရး ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းပုံပါ ပုိစတာမ်ား အသုံးျပဳ မဲဆြယ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျပည္ သူတခ်ဳိ႕ကလည္း ေဝဖန္လ်က္ရွိသည္။
ခရမ္းၿမိဳ႕နယ္ေန အလယ္တန္း ေက်ာင္းအုပ္တစ္ဦးက ''ယခင္အခ်ိန္ က ဗုိလ္ခ်ဳပ္ပုံ အိမ္ဦးခန္းမွာခ်ိတ္ရင္ ေတာင္ သက္ဆုိင္ရာအဖြဲ႕ေတြကုိ ေၾကာက္ေနရတယ္။ တကယ္ သူတုိ႔ ေတြ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ကုိ ေလးစားတယ္ဆုိရင္ ပါတီတံဆိပ္ ျခေသၤ့ကုိျဖဳတ္ၿပီး ဗုိလ္ ခ်ဳပ္ပုံ ထည့္ေပးသင့္တယ္''ဟု ေျပာ သည္။
ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီသည္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ ယခင္တပ္မေတာ္အႀကီး အကဲေဟာင္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ (ၿငိမ္း)မွ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးအသင္းအျဖစ္ စတင္တည္ေထာင္ေပးခဲ့သည္။ ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ထုိအသင္းကုိ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး ပါတီအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းၿပီး ေရြး ေကာက္ပြဲဝင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
TheYangonTimes
 

 
Myanmar Online News's photo.

 
Eleven Media Group's photo.
 

ေျခာက္ပြင့္ဆုိင္နဲ႔ ဖြဲ႔စည္းပုံျပင္ေရး သမၼတဦးသိန္းစိန္ စိတ္အား ထက္သန္ျခင္းမရွိဟု ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကား

ေျခာက္ပြင့္ဆုိင္နဲ႔ ဖြဲ႔စည္းပုံျပင္ေရး သမၼတဦးသိန္းစိန္ စိတ္အား ထက္သန္ျခင္းမရွိဟု ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကား

21 May 2015
ေနျပည္ေတာ္က သမၼတအိမ္ေတာ္မွာ ဧၿပီလ ၁ဝ ရက္ေန႔က က်င္းပတဲ့ ေျခာက္ပြင့္ဆုိင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲကို ေတြ႔ရစဥ္ Photo: Myo Thant Khaing/RFA

အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္က ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ဟာ ေျခာက္ ပြင့္ဆုိင္ေတြ႔ဆုံပြဲနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းပုံ ျပင္ဆင္ေရး အတြက္ စိတ္အား ထက္သန္ပုံ မရဘူးလုိ႔ ေျပာၾကားလုိက္ပါတယ္။

RFA က သီးသန္႔တင္ဆက္ေနတဲ့ ဒီမုိကေရစီခရီးၾကမ္း နဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အစီအစဥ္အတြက္ ဗုဒၶဟူးေန႔ညေနပုိင္း ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာမွာ သူက အခုလုိေျပာၾကားလုိက္တာျဖစ္ပါတယ္။

"ဘာလဲဆိုေတာ့ အခုထက္ထိလည္း ဒုတိယအႀကိမ္ အစည္းအေဝးမေခၚေသးဘူးဆိုေတာ့ ဒါစိတ္အား ထက္သန္မႈ မရွိဘူးလို႔ ဒီလိုပဲတြက္ရမွာပဲ၊ အစကေတာ့ အစ္မတို႔ သေဘာတူထားတာက လႊတ္ေတာ္မတိုင္မီ ဒါမွမဟုတ္ လႊတ္ေတာ္စခါစဆိုေပမဲ့ အခုက လႊတ္ေတာ္စတာပဲ တစ္ပတ္ေက်ာ္သြားၿပီေလ၊ ဘာမွေျပာတာဆိုတာ အသံမၾကားရေသးဘူး၊ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကိုလည္း စိတ္အား ထက္သန္မႈမရွိဘူးနဲ႔ တူပါတယ္"

ဒါ့အျပင္ လူဦးေရတုိးပြားမႈ ထိန္းခ်ဳပ္တဲ့ဥပေဒကုိ ျပဌာန္းခဲ့တာဟာ ဥပေဒနဲ႔ကုိက္ညီျခင္း မရွိဘူးလုိ႔ လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာပါတယ္။ အဲ့ဒီဥပေဒနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဒုတိယေရွ႕ေနခ်ဳပ္က ဒီဥပေဒကုိ မလုိက္နာလည္း ဘာမွအေရးယူမွာမဟုတ္ေၾကာင္း၊ ဒီဥပေဒဟာ အႀကံေပးခ်က္ သေဘာမွ်ျဖစ္ေၾကာင္း လြတ္ေတာ္မွာ လာေရာက္ရွင္းျပခဲ့တယ္လုိ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာပါတယ္။

"အဲ့ဒါ မလိုက္နာရင္လည္းရပါတယ္ဆိုေတာ့ အဲ့ဒါဥပေဒျပဌာန္းဖို႔ လိုသလားလို႔၊ ဥပေဒဆိုတာ လိုက္နာရမယ္၊ မလိုက္နာလို႔ရွိရင္ အေရးယူမယ္ေပါ့၊ သူ႔ဥပေဒရဲ႕ သက္မွတ္ခ်က္အရ ဒီလိုလည္းမဟုတ္ဘူးတဲ့ ဒါဟာဘာ ကေကာင္းတယ္ဆိုၿပီး ညႊန္ျပတဲ့သေဘာမ်ဳိးလို႔ဆိုေတာ့ ပညာေပးတယ္ဆိုတာ ဥပေဒမွမဟုတ္ပဲ"

တဆက္တည္းမွာပဲ ဒုကၡသည္ျပသနာေတြေပၚေပါက္ရတဲ့ မူရင္းဇစ္ျမစ္ကုိ ရွာေဖြေျဖရွင္းဖုိ႔ လုိေၾကာင္းလည္း သူကေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ အျပည့္အစုံကုိ ဒီမုိကေရစီခရီးၾကမ္းနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အစီအစဥ္မွာ နားဆင္ပါ။

RFA Burmese

ေက်ာင္းသားသပိတ္ေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးခံထားရသူမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရး ဗ.က.သ ေက်ာင္းသားမ်ား ဆက္တိုက္ဆႏၵျပမည္

ေက်ာင္းသားသပိတ္ေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးခံထားရသူမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရး ဗ.က.သ ေက်ာင္းသားမ်ား ဆက္တိုက္ဆႏၵျပမည္
Thursday, May 21, 2015
 
အမ်ဳိးသားပညာေရး ဥပေဒ မူၾကမ္းကို ကန္႔ကြက္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သူမ်ားထဲမွ ေက်ာင္းသားႏွင့္ ဝန္းရံျပည္သူအခ်ဳိ႕ ဖမ္းဆီးတရားစြဲဆိုခံထားရမႈမ်ား ရွိေနရာ ဗမာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ဗကသ) အေနႏွင့္ အဆိုပါ ဖမ္းဆီးခံထားရသူမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ဆႏၵျပပြဲမ်ား ဆက္တိုက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ထံမွ သိရသည္။
လက္ပံတန္းျဖစ္စဥ္အၿပီး မႏၲေလးၿမဳိ႕ေတ...
ာ္တြင္ ဆိုင္ကယ္မ်ားျဖင့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျခင္းကို မတ္လ ေနာက္ဆုံးပတ္တြင္ ပထမအႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ယင္းသို႔ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့သည့္ ဗ.က.သ ေက်ာင္းသားမ်ားထံမွ သိရသည္။
ထပ္မံ၍ ဖမ္းဆီးခံထားရသည့္ ေက်ာင္းသားႏွင့္ ျပည္သူမ်ား အျမန္ဆုံး ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီပညာေရး ရရွိေရးအတြက္ ဗ.က.သ အဖြဲ႔ဝင္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေမလ ၂၀ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီခန္႔က အမရပူရၿမဳိ႕နယ္မွ စတင္ကာ မႏၲေလး ဘူတာႀကီးအနီးအထိ ဆိုင္ကယ္မ်ားျဖင့္ လွည့္လည္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ေၾကာင္း အဆိုပါ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲတြင္ ပါဝင္သည့္ ေက်ာက္ဆည္ နည္းပညာတကၠသိုလ္ ဗ.က.သ အဖြဲ႔ဝင္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။
ယင္းသို႔ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈတြင္ မႏၲေလးၿမဳိ႕ေတာ္ ၃၅x၇၈ လမ္းေထာင့္ မီးပြိဳင့္အေရာက္တြင္ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား၏ တားဆီးပိတ္ပင္ျခင္း ခံရၿပီး ၃၂x၇၈ လမ္းေထာင့္တြင္ လူစုခြဲကာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲ အဆုံးသတ္ခဲ့ရေၾကာင္း ၎က ထပ္မံေျပာၾကားသည္။
“သိပၸံလမ္း ၇၈ မီးပြိဳင့္ကေန စၿပီးေတာ့ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ ေက်ာင္းသားေတြအေနာက္က လိုက္ၾကည့္ခဲ့တာ။ တစ္ေလွ်ာက္လုံး တားဆီးပိတ္ဆို႔တာ မေတြ႔ရဘူး။ ၃၅x၇၈ မီးပြိဳင့္ကို ေရာက္ေတာ့ ရဲတပ္ဖြဲ႔က တားဆီးတယ္။ ဒါကို ေက်ာင္းသားေတြက ေက်ာ္လႊားသြားခဲ့ၿပီးေတာ့ သူတို႔အေနာက္ကို ရဲေတြက ဆိုင္ကယ္ေတြနဲ႔ လိုက္လို႔ ၃၂ လမ္းေလာက္မွာ လူခြဲၿပီး ဆႏၵထုတ္ေဖာ္တာ ၿပီးသြားတာ ေတြ႔ရတယ္” ဟု မႏၲေလးေဒသခံ မ်က္ျမင္တစ္ဦးက ဆိုသည္။
အဆိုပါဆႏၵျပပြဲတြင္ မႏၲေလး၊ ေက်ာက္ဆည္၊ ေရႊဘိုခ႐ိုင္ ဗကသအဖြဲ႔ဝင္မ်ားမွ ဆိုင္ကယ္ခုနစ္စီး ဝန္းက်င္ျဖင့္ ပါဝင္သူ ၁၀ ဦးေက်ာ္ခန္႔ရွိေၾကာင္း အဆိုပါ ဆႏၵျပပြဲအရ သိရသည္။
“ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ဘာမွမရွိေသးပါဘူး။ ၿမဳိ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံးကလည္း အမႈဖြင့္တိုင္ၾကားတာမ်ဳိး မရွိပါဘူး” ဟု အမရပူရၿမဳိ႕နယ္ ၿမဳိ႕မရဲတပ္ဖြဲ႔စခန္း တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေက်ာင္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈတြင္ တားဆီးခဲ့မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းျခင္းကို ျပန္လည္ေျဖဆိုသည္။
The Voice Weekly
 
Myanmar Online News's photo.
 
 
 

မိုးအျပစ္လား လူအျပစ္လား

တကၠသိုလ္ ဘုန္းၾကြယ္'s photo.

အခြံျဖစ္ေနတဲ႔ တိုင္းျပည္ရဲ႕ အခြန္မ်ား -Ko Soe Win

အခြံျဖစ္ေနတဲ႔ တိုင္းျပည္ရဲ႕ အခြန္မ်ား -Ko Soe Win

 21 May 2015

ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြဆံုးရံႈးမႈမ်ားမွာအမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ေျပာသလို ေစ်းထဲဇီးသီးဗန္းေမွာက္တဲ႔ဥပမာနဲ႔ ေပၚလြင္ကိုက္ညီလွတဲ႔တိုင္းျပည္မွာ၊ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေတြကို တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈကင္းမဲ႔စြာနဲ႔ အၿမီးနဲ႔ ေခါင္းက်က္ဖို႔ေတာင္ မေစာင့္နိုင္ဘဲ အစိမ္းလိုက္ဝါးစားေနသူေတြ တစ္ျပံဳတစ္မရွိေနတဲ႔တိုင္းျပည္မွာ၊ အဲဒီလို ျပည္သူ႔ဘ႑ာေတြကို အတားအဆီး အဟန္႔မရွိ လုပ္ခ်င္ရာလုပ္ခြင့္၊ ခိုးခ်င္ရာခိုးခြင့္ျပဳထားသလိုျဖစ္ေနတဲ႔ ကုမၸဏီမ်ားကို ဆံုးရံႈးခဲ႔ရသည့္ျပည္သူ႔ဘ႑ာအေလွ်ာက္ ထိေရာက္စြာအေရးယူမည္၊ ေလ်ာ္ေၾကးျပန္သြင္းခိုင္းမည္တို႔မွ် မေျပာနိုင္ဘဲ နာမည္ပ်က္စာရင္းေလာက္သာသြင္းမည္ဟု အစိုးရအဖြဲ႕က ေျပာၾကားလိုက္ပံုမ်ားေၾကာင့္ ဒီတိုင္းျပည္ေတာ့ မၾကာခင္မွာ အခြံသာက်န္ေတာ့မည္ဟု အခ်က္အလက္မ်ားက ေဖာ္ျပေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အစိုးရတစ္ရပ္အေနျဖင့္ တိုင္းျပည္တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္ဘ႑ာရရွိရာအရင္းအျမစ္အျဖစ္ အခြန္ေကာက္ခံေရးမွာ မလြဲမေသြလိုအပ္သည့္ ကိစၥတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ ဗမာျပည္မွာ အေရွ႕ေတာင္အာရွနိုင္ငံမ်ားတြင္ အစိုးရ၏ ဝင္ေငြရလမ္းမ်ား၌ အခြန္မွရရွိသည့္ဝင္ေငြမွာ က်န္တိုင္းျပည္မ်ားႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါက အနိမ့္ဆံုးျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ျပည္သူတို႔အေနျဖင့္ အခြန္ေပးေဆာင္ရမႈႏႈန္း နည္းေနသည္ဟု ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔ဆိုလွ်င္ အစိုးရ၏ ဘတ္ဂ်က္တြင္ ဝင္ေငြရလမ္းတိုးတက္ဖို႔ အခြန္ေကာက္သည့္နည္းစနစ္ႏွင့္ ရနိုင္သည့္ေခါင္းစဥ္မွန္သမွ်ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရေတာ့မည္မွာ သဘာဝက်ပါသည္။

ယခုလိုအခ်ိန္အခါတြင္ အစိုးရအေနျဖင့္ ျပည္သူမ်ားသို႔ အခြန္ေခါင္းစဥ္သစ္မ်ားျဖစ္ေသာ စားသံုးမႈအခြန္ႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈအခြန္ျဖစ္ေသာ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားတြင္ တံဆိပ္ေခါင္းကပ္ၿပီး အခြန္ေကာက္ခံမႈႏွင့္ တယ္လီဖုန္းေငြျဖည့္ကတ္မွတစ္ဆင့္ႀကိဳတင္ခြန္ ၅% ေပးေဆာင္ရသည့္စနစ္မ်ားျဖင့္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာတိုးပြားေစရန္ႀကိဳးပမ္းမႈအျဖစ္ ျမင္ေတြ႕လာရပါသည္။ အစိုးရတစ္ရပ္အေနျဖင့္ အခြန္ရရာနည္းလမ္းသစ္မ်ားၾကံဆ၍ ျပည္သူတို႔ထံမွေကာက္ခံသည္ကို အျပစ္မဆိုေသာ္ျငား အဆိုပါအခြန္သည္ ေပးသင့္၊ ေဆာင္သင့္သည့္အခြန္မ်ားဟု ျပည္သူတို႔ရင္ထဲ ေက်ေက်လည္လည္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းျဖစ္ေအာင္ ေျပာဆိုရွင္းျပ ပညာေပးရမည္မွာ အစိုးရတို႔၏တာဝန္သာျဖစ္သည္။ ယခုမူ အခြန္ေကာက္ခံမႈနည္းလမ္းသစ္မ်ားျဖင့္ ေကာက္ခံမည္ဟုသာ သိေနရေသာ္လည္း ျပည္သူတို႔အဖို႔မွာ ဘာမွန္းမသိ မအီမလည္ႀကီးျဖစ္ေနရပါသည္။

အစိုးရပဲ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေပါ့။ သို႔ေသာ္ ခုလို မရွင္းမရွင္း ၿမံဳစိစိလုပ္ေနပံုမ်ားမွာ အရင္စစ္အစိုးရအစစ္ႀကီးကို သတိရစရာ ျဖစ္ေနေပေတာ့သည္။ အာဏာကိုထိပါးလာမည့္အေၾကာင္းဆိုက္မွ ေျမြေဟာက္လို ဝုန္းခနဲ႔ ပါးျပင္းေထာင္လာတက္သည္ မဟုတ္လား။ ယင္ေကာင္ေတာင္ မလြတ္ေစရသလို ေက်ာင္းသား၊ အလုပ္သမား၊ လယ္သမား ေနာက္ဆံုးရဟန္းေတာ္ မ်ားပါမက်န္ ဆတ္ဆတ္ထိမခံ တုန္႔ျပန္တက္ၾကေလသူတို႔အဖို႔ ခုလိုဘာသာရပ္မ်ိဳးမေတာ့ ဒီလိုပဲ အေရးမပါသလို ဖာသိဖာသာ လုပ္ထားတက္ၾကေပသည္။

အစိုးရအေနႏွင့္ တိုင္းသူျပည္သားတို႔ထံမွ ရစရာရွိသည့္အခြန္မ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီေကာက္ခံသည္မို႔ ျငင္းဆိုစရာမရွိပါ။ ရစရာရွိသည့္အခြန္အျပည့္အဝရေရး၊ အခြန္ေရွာင္တိန္းမႈမျဖစ္ေစေရးဆိုသည္တို႔မွာ အခြန္ဝန္ထမ္းတို႔၏ တာဝန္ေက်ပြန္စြာေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ျပည္သူတို႔အေပၚထားရွိသည့္ စိတ္ေစတနာအရျဖစ္ေပၚသည္ျဖစ္ရာ ထိုဝန္ထမ္းတို႔အေပၚ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူဆိုသည့္ျမဴဆြယ္မႈမ်ားမွာ ယင္ေကာင္တို႔ေပ်ာ္ေမြ႕ရာ လမ္းေထာင့္အမႈိက္ပံုးႀကီးပမာ တဝုန္းဝုန္း တရုန္းရုန္းႏွင့္ ျဖစ္ေနမည္မွာ သဘာဝက်ပါသည္။

နိုင္ငံတြင္ အခြန္ထမ္းႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ ခရိုနီႀကီးမ်ား၏လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အခြန္တိမ္းေရွာင္မႈ၊ အခြန္လိမ္လည္မႈမ်ားေၾကာင့္ အခြန္ထမ္းရသည့္လုပ္ငန္းခ်င္းအတူတူ မမွ်မတျဖစ္ေနရပံု၊ လုပ္ငန္းႀကီးႀကီးမ်ားမ်ားပိုင္ဆိုင္သူတို႔၏ အခြန္ေဆာင္သည့္ ပမာဏတို႔က ရယ္စရာျဖစ္ေနေၾကာင္း သတင္းစာ (အမ်ားျပည္သူဝန္ေဆာင္မႈသတင္းစာဆိုသည္မ်ား မပါ) တို႔မွာ ေဖာ္ျပေရးသားထားခ်က္တို႔အရ ေလလြင့္ဆံုးရံႈးရသည့္ ေငြပမာဏကိန္းဂဏန္းမ်ားမွာ ေသးေသးမဟုတ္ၾကပါ။ နိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္၏ အစိပ္အပိုင္းတစ္ခုအထိသက္ေရာက္ပါသည္။ ဒါေတာင္ ဤနိုင္ငံတြင္ Investigative Journalism ထြန္းကားေနေသးသည္မဟုတ္ပါ။ သို႔ဆိုလွ်င္ ရသင့္ရထိုက္သည့္ အခြန္အေလအလြင့္မ်ားကိုရေအာင္ စုေဆာင္းေတာင္းခံသည့္အလုပ္မ်ားကိုေရာ အစိုးရက ဘာေၾကာင့္ ဖိဖိစီးစီးမလုပ္ရသနည္းဟု ျပည္သူတို႔တို႔ဘက္က ျပန္လည္ေမးခြန္းထုတ္လိုပါသည္။ မ်က္ႏွာပူရမည့္သူေတြမို႔ ေပးသေလာက္သာ ယူလိုက္သည့္သေဘာလား။ အမွန္က ဖိဖိစီးစီးေတာင္းခံရမည္၊ ဝင္ေငြကို အမွန္ႏွင့္အနီးစပ္ဆံုး ကိန္းဂဏန္းကိုသိရွိသည္အထိ နည္းလမ္းေပါင္းစံုႏွင့္ အားထုတ္ရွာေဖြၿပီး မရိုးသားေသာ အခြန္တိမ္းေရွာင္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ပိုင္ရွင္မ်ားကို နိုင္ငံသိေဖာ္ထုတ္ဖြင့္ခ်ၿပီး သက္ဆိုင္ရာအခြန္ဥပေဒအရ တိက်ထိေရာက္စြာ အေရးယူျပသင့္ပါသည္။

ထိုသို႔ေျပာေနသည့္အခိုက္တြင္ ပြဲတိုင္းေက်ာ္မင္းသားေလး၏ အခန္းကလည္း ေရာက္လို႔လာပါသည္။ သူကေလးကလည္း တစ္မ်ိဳးတစ္ဘာသာပါ။တိန္ညြန္႔စားသည့္ နတ္ျမင္းပ်ံေလးလားမသိ ေျမမထိေျမမနင္းသား မိုးေပၚက်မ်ားျဖစ္၍ပင္။ နိုင္ငံ၏ သယံဇာတထုတ္လုပ္သည့္လုပ္ငန္း အႀကီးစားႀကီးမ်ားမွန္သမွ်ႏွင့္ပတ္သက္၊ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈတြင္ အက်ယ္အေျပာမွန္သမွ်ပိုင္ဆိုင္၊ ခရိုနီေပါင္းစံုမွန္သမွ် သူ႔လက္ေဝခံျဖစ္သြားရသည့္အထိ ေျခဖဝါးပါအေမြးေပါက္ေနေသာ အေကာင္ႀကီးႀကီးပင္ျဖစ္ပါသည္။ ဓာတ္ေငြ႕၊ ေက်ာက္စိမ္းေက်ာက္မ်က္လို လုပ္ငန္းအႀကီးစားအဆင့္မွ အသင့္စားေခါက္ဆြဲေျခာက္ထုတ္လို လုပ္ငန္းမ်ိဳးေလးႏွင့္ အေဝးေျပးကား၊ ၿမိဳ႕တြင္းဘတ္စ္ကားလုပ္ငန္းပါမက်န္ ေငြရမည့္လုပ္ငန္းမွန္သမွ် သူမ်ားလုပ္စရာမက်န္ရေအာင္ႏွင့္ လုပ္ခ်င္လွ်င္လည္း သူ႔လက္ေဝခံျဖစ္မွသာ လုပ္ခြင့္ျပဳတက္ေလေသာ အီတလီမာဖီးယား၊ ဂ်ပန္ယာကူဇာဂိုဏ္းေတြလို လက္တံကရွည္လ်ားလြန္းလွၿပီး ဗမာတစ္ျပည္လံုး ကိုယ့္အိမ္ကိုယ့္ရာမွတ္ေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းႀကီးျဖစ္ပါသည္။

ထိုအဖြဲ႕အစည္းႀကီးကလည္း လြန္ခဲ႔ေသာႏွစ္အစိတ္ေလာက္က လုပ္ငန္းမ်ားစတင္လုပ္ကိုင္ခဲ႔ရာ ပိုင္ဆိုင္မႈဘာမွန္းမသိ၊ ဘာလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေနသည္ဆိုသည္မွာ ဘယ္သူမွသိခြင့္မရွိ၊ ပိုင္ဆိုင္သည့္လုပ္ငန္း ရင္းႏွီးျမွဳတ္ႏွံမႈပမာဏက အျမတ္အစြန္း ဘာမွ ဘယ္သူမွမသိ၊ သိခြင့္မရ။ တကယ့္ မာဖီးယားတို႔ ရာကူဇာတို႔လိုပင္။ မည္သူမွ်တို႔ထိခြင့္မရသည့္ကိစၥမ်ားျဖစ္သည္။ ခရိုနီတို႔၏ ပိုင္ဆိုင္မႈပင္ သူ႔လက္ေဝခံ၊ သူ႔လက္ေအာက္ခံဆိုမွေတာ့ သူ႔ပိုင္ဆိုင္မႈကို ေျပာမေနနွင့္ေတာ့ဟုသာ ေျပာနိုင္ပါေတာ့မည္။ ထိုအဖြဲ႕အစည္းႀကီးကလည္း အခြန္ကို ယခုႏွစ္မွပင္ေဆာင္မည္ဆိုေလေတာ့ ေၾသာ္...နိုင္ငံေတာ္က အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ႏွစ္အစိတ္ေတာင္ေပးခဲ႔ရတာပဲ။ သူ႔လုပ္ငန္းေတြကလည္း အရံႈးႀကီးတဲ႔လုပ္ငန္းေတြပဲကိုးဟုသာ ေျဖေတြးေလးေတြးရင္း ျပည္သူတို႔က ေျပာခ်င္သည့္စကားမ်ားကို ရင္ထဲျပန္မ်ိဳခ်လိုက္ရပါေတာ့သည္။

ယခု တယ္လီဖုန္းေငြျဖည့္ကတ္အတြက္ ကုန္သြယ္ခြန္ကို ႀကိဳတင္ေဆာင္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ လြန္ခဲ႔သည့္ တစ္ႏွစ္ ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ကာလအထိ တယ္လီဖုန္းဆိုသည္မွာ အေျခခံလူတန္းစားတို႔အတြက္မဟုတ္ေသးပါ။ ယခု ေမ ၂၀၁၅ မွာ ျပည္တြင္း ေအာ္ပေရတာ ၃ ဦးတို႔၏ ျဖန္႔ၾကက္မႈအရ Sim card ၁၆ သန္းအထိရွိေနၿပီျဖစ္ရာ ေသးေသးပမာဏမဟုတ္ပါ။ ျမန္မာျပည္လူဦးေရႏွင့္ တယ္လီဖုန္းကတ္အခ်ိဳးအစားကိုေျပာေနျခင္းမဟုတ္ပါ။ ထိုအခ်ိဳးအစားမွာ နိုင္ငံတကာစံႏႈန္းကို မွီေသးသည္မဟုတ္ေသာ္လည္း အခြန္ေကာက္ခံမည္ဆိုလွ်င္မူ စိတ္ဝင္စားစရာကိန္းဂဏန္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခုလို တယ္လီဖုန္းေငြျဖည့္ကတ္ႏွင့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ကို ဆက္စပ္ပတ္သက္လာရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခါ လက္ကိုင္တယ္လီဖုန္းပိုင္ဆိုင္မႈဆိုသည္မွာ သာမန္လက္လုပ္လက္စားလူတန္းစားပင္ ကိုင္နိုင္သည့္အဆင့္ထိ ေရာက္ရွိလာခ်ိန္မွာ တိုင္း၍ရက္သည့္ကကၠလာ မိုးရြာသည္ႏွင့္အသင့္ပင္။ ၾကြက္ပ်င္းတို႔အတြက္ ပင္ပင္ပန္းပန္းႏွင့္ အခြန္တိမ္းေရွာင္မႈမ်ား၊ အခြန္မႈခင္းႀကီးမ်ားကို ပင္ပန္းႀကီးစြာႏွင့္ ေဖာ္ထုတ္စရာလည္းမလို၊ ကိုယ့္မိတ္ေဆြေဟာင္းမ်ားႏွင့္လည္း မိတ္မပ်က္ေနရ၊ ကိုယ္လည္းေအးေဆးဆိုေတာ့ ဒါထက္ေကာင္းတဲ႔အၾကံမရွိဟုသာဆိုရပါမည္။

သို႔ရာတြင္ ရရွိလာမည့္အခြန္ပမာဏမွာ နည္းမည္မဟုတ္ဟုသာခန္႔မွန္းမိသည္။ ေငြျဖည့္ကတ္ေရာင္းရသည့္နႈန္းကို တယ္လီဖုန္းကုမၸဏီတို႔က တရားဝင္ထုတ္ျပန္မွသာ အစိုးရအေနျဖင့္ အခြန္ေငြဘယ္ေလာက္ရသည္ဆိုသည္ကို ျပည္သူတို႔သိနိုင္ေပမည္။ ႏွစ္အစိတ္ေသနတ္သံမၾကားရဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရေနပါသည္ဟု ယခင္စစ္အစိုးရလက္ထက္ေသာ္မွ စစ္အသံုးစရိတ္ကို ေလွ်ာ့ခ်ခဲ႔သည္ဟု မၾကားမိပါ။ သိေနရသည္မွာ လႊတ္ေတာ္ထဲပညာေရးအသံုးစရိတ္ကို ဘတ္ဂ်က္၏ ၂၀% သံုးဖို႔အေရး လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္က ရာခိုင္နႈန္းကို အတိအက်မျပ႒ာန္း၊ ေနာက္လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္က စတင္သတ္မွတ္မည့္ႏွစ္ကာလကို အတိအက်မျပ႒ာန္းၾကသည္အထိ တိုင္းျပည္အနာဂတ္အေပၚ ေစတနာမဲ႔ခဲ႔ၾကေပသည္။ မျဖစ္စေလာက္တိုးေပးလာသည့္ ပညာေရးဘက္ဂ်က္မွ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္မ်ား ေဆာက္လုပ္သည့္ကိစၥတြင္လည္း ေစ်းတန္းထဲဇီးသီးဗန္းေမွာက္သည့္ကိစၥမ်ားဟု ေျပာရေလာက္ေအာင္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ား မရပ္မနားေပၚထြက္ေနခဲ႔၍ အေဆာက္အဦးမ်ားမွာ ေငြကုန္သေလာက္ ထိုက္တန္သည့္အေဆာက္အဦးမရသျဖင့္ ထိုအေဆာက္အဦးမ်ားထဲ ပညာသင္ၾကားရမည့္ လူမမယ္ကေလးမ်ားအတြက္ အသက္အႏၲရာယ္ပင္စိုးရိမ္ရသည့္အေျခ ေရာက္ေနသည့္တိုင္ ပညာေရးဒုဝန္ႀကီးဆိုသူက လႊတ္ေတာ္ထဲလာရွင္းသည့္ပံုမွာ ထိုကုမၸဏီမ်ားအား နာမည္ပ်က္စာရင္းသြင္းသည္ဆိုသည္ေလာက္ႏွင့္သာ ၿပီးေတာ့သည္။ တကယ္က ျပည္သူ႔ဘ႑ာအလြဲသံုးစားမႈမ်ားမဟုတ္ပါေလာ။ စံုစမ္းစစ္ေဆးၿပီး တာဝန္ရွိသူ အဆင့္ဆင့္ကို ေဖာ္ထုတ္အေရးယူရမည္မဟုတ္ပါေလာ။ ဆံုးရံႈးခဲ႔သည့္ ျပည့္သူ႕ဘ႑ာမ်ားကို ျပန္လည္ေပးသြင္းေစသင့္သည္မဟုတ္ပါေလာ။ သို႔တိုင္ ျဖစ္မလာခဲ႔။ မ်က္ႏွာမ်ားေပၚမွာ ဘာမွမရွိသည္အထိ ေျပာင္တလင္းခါေနၿပီျဖစ္ပါသည္။

ယခုလိုအခ်ိန္၌ ျပည္သူ႔ဘ႑ာသံုစြဲဖို႔ ခြဲေဝခ်ထားရာတြင္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး အသံုးစရိတ္တို႔ကို ကာကြယ္ေရးအသံုးစရိတ္အေပၚမွ (သို႔မဟုတ္) တန္းတူသံုးစြဲရမည့္အခ်ိန္ေရာက္ေနၿပီဟုသာ ဆိုသင့္ပါသည္။ ျပည္သူတို႔ကမူ အခြန္ထမ္းဆိုသည့္စကားရပ္အတိုင္း တာဝန္ေက်ပါသည္။ အစိုးရကေကာ။ တပ္မေတာ္ႀကီးကလည္း ဦးပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားရွိေနသည့္တိုင္ ဘယ္ေလာက္ဘာညာဝင္သည္ဆိုမွ်ေလာက္ပင္ တိုင္းျပည္ကိုဖြင့္ဟေၾကညာျခင္းမျပဳနိုင္ပါဘဲ တစ္တိုင္းျပည္လံုးသံုးစြဲရမည့္ဘတ္ဂ်က္အတြင္းမွ ရသေလာက္ႏႈိက္ကုတ္ရယူေနပံုမွာလည္း အျမင္မေတာ္ေတာ့ပါ။ ျဖစ္သင့္သည္မွာ မိမိ၏ Professional လုပ္ငန္းျဖစ္သည့္ တိုင္းျပည္ကာကြယ္ေရးက႑ကိုသာ နိုင္ငံတကာႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းတို႔မွ ရိုေသခံ႔ညားေအာင္သာ လုပ္ေစခ်င္ပါေတာ့သည္။ စီးပြားေရးလုပ္လိုၾကလွ်င္လည္း အျပင္ထြက္ၿပီး လြတ္လြတ္လပ္လပ္သာ လုပ္ေစခ်င္ပါသည္။ တားမရ၍ ယခုလိုပဲ ၿငိေနခ်င္ပါေသးသည္ဆိုလွ်င္လည္း ဘယ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို ဘယ္လိုလုပ္ကိုင္ၿပီး ဘယ္ေလာက္ျမတ္လို႔ ဘယ္ေလာက္အခြန္ေဆာင္ထားသည္ဆိုသည္ကို သကၤာကင္းေအာင္ တိုင္းျပည္ကိုေတာ့ ရွင္းသင့္ပါၿပီ။ ခိုးေၾကာင္ခိုးဝွက္လုပ္ေနစရာမလိုပါ။

ယခုေလာေလာဆယ္ေတာ့ ေငြတန္ဖိုးဒလေဟာက်၊ ကုန္သြယ္မႈလိုေငြဒလေဟာျပ အခြံသာက်န္ေတာ့တဲ႔တိုင္းျပည္မွာ အခြန္သစ္ေတြနဲ႔ အေျခခံျပည္သူေတြဆီကေန ရေအာင္ေကာက္ခံနိုင္တဲ႔ အစိုးရကို ျပည္သူေတြက မေက်နပ္ေပမယ့္ အခြန္ေဆာင္ၾကရမယ္ဆိုတာကိုလက္ခံပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီအခြန္ေတြကို ဘယ္လိုေတာ့ျဖင့္ သံုးသင့္တယ္။ ဘယ္လိုေတာ့ျဖင့္ မသံုးသင့္ဘူးဆိုတာေလာက္လဲ ျပည္သူေတြကေျပာသင့္တယ္။ ေျပာနိုင္ခြင့္ရွိသင့္တယ္။ ေျပာခြင့္မေပးလဲ ေျပာနိုင္ရမယ္။
**********************************
ေလးစားစြာျဖင့္

Ko Soe Win


Eleven Media Group's photo.

အေမရိကန္ ႏွင့္ တ႐ုတ္စစ္ေရယာဥ္မ်ား ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ အတြင္းရွိ အျငင္းပြား ေနပုိင္နက္အတြင္း ထိပ္တိုက္ေတြ႕ဆံု

အေမရိကန္ ႏွင့္ တ႐ုတ္စစ္ေရယာဥ္မ်ား ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ အတြင္းရွိ အျငင္းပြား ေနပုိင္နက္အတြင္း ထိပ္တိုက္ေတြ႕ဆံု

21 May 2015

၀ါရွင္တန္ ၊ ၂၁-၅-၂၀၁၅

ေတာင္တ႐ုတ္ ပင္လယ္အတြင္း ရွိ အျငင္းပြား ေရပုိင္နက္ ေနရာ တစ္ခုျဖစ္သည့္ စပရက္တလီ ကြၽန္းစု အနီးတြင္ အေမရိကန္ႏွင့္ တ႐ုတ္ စစ္သေဘၤာ မ်ားသည္ ထိပ္တုိက္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ေၾကာင္း Press TV က ယမန္ေန႔တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အေမရိကန္ စစ္သေဘၤာ တစ္စီး ျဖစ္သည့္ USS Fort Worth သေဘၤာသည္ တ႐ုတ္ စစ္သေဘၤာႏွင့္ အျငင္းပြား ေရပုိင္နက္ တစ္ခုျဖစ္သည့္ စပရက္တလီ ကြၽန္းစုအနီးတြင္ ထိပ္တုိက္ေတြ႕ဆံု ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ထိုသုိ႔ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ေတြ႕ဆုံခ်ိန္တြင္ အခ်က္ျပရန္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ႏွင့္ သေဘာ တူညီခ်က္ ရရွိၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ ေရတပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မစ္ခ်ယ္လ္ ေဟာင္းဝပ္ က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆုိပါ စစ္သေဘၤာမ်ား ထိပ္တုိက္ ရင္ဆုိင္မႈသည္ အေမရိကန္ အစိုးရက ေတာင္တ႐ုတ္ ပင္လယ္ အတြင္းရွိ အျငင္းပြား ေရပုိင္နက္ အနီးသုိ႔ ၄င္းတုိ႔၏ စစ္သေဘၤာ မ်ားႏွင့္ ေလယာဥ္တင္ သေဘၤာတစ္စီးကုိ ပုိ႔ေဆာင္ရန္ စဥ္းစားလ်က္ ရွိသည္ဟု ဂ်ာနယ္ တစ္ခုက ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး သီတင္းပတ္ တစ္ပတ္ အၾကာတြင္ ထြက္ေပၚ လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း Press TV သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ အျငင္းပြား ေရပုိင္နက္ အတြင္း ေထာက္လွမ္းေရး ေလယာဥ္မ်ားကုိ ေစလႊတ္ရန္ အေမရိကန္ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီး က ေတာင္းဆုိထားေၾကာင္း ယင္း အျငင္းပြား ေရပုိင္နက္ အတြင္း၌ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ကြၽန္းအတု မ်ားကုိ တည္ေဆာက္လ်က္ ရွိၿပီး ၄င္းတုိ႔ တည္ေဆာက္ ေနသည့္ ကြၽန္းမ်ားသည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပုိင္နက္ အတြင္း ရွိသည္ဟု တ႐ုတ္ အစိုးရက ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ထုိသုိ႔ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ လုပ္ရပ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဖိလစ္ပုိင္ ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ ႏုိင္ငံ အပါအဝင္ အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံမ်ားက ကန္႔ကြက္ ထားေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား အရ သိရသည္။

PyiChitThar
http://www.pyichitthar.com

ျပင္ဆင္ျဖတ္သန္းရမယ့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ေရးစနစ္ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ အၿငိမ္းစားဗိုလ္မွဴးႀကီး ဦးတင္ေမာင္ဦး

ဒီတပတ္ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေရးရာအစီအစဥ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဖြဲ႔စည္းပံု ျပင္ဆင္ႏိုင္ဖို႔ဆိုရင္ ျဖတ္သန္းရမယ့္ အဆင့္ေတြ ရွိတာေၾကာင့္ ႏိုဝင္ဘာလမွာ က်င္းပႏုိင္ဖြယ္ရွိတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီမွာ ျပင္ဆင္လို႔ ခန္႔မွန္းလို႔ မရေသးဘူးလုိ႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ေရးစနစ္ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ အၿငိမ္းစားဗိုလ္မွဴးႀကီး ဦးတင္ေမာင္ဦး က ေျပာၾကားပါတယ္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ကို ေလ့လာဖုိ႔ ဝါရွန္တန္ဒီစီကို ေရာက္ရွိခိုက္ ဗီြအုိေအနဲ႔ သီးသန္႔ေမးျမန္းခန္းမွာ သူက ေျပာဆုိသြားခဲ့ပါတယ္။ ကိုသားညႊန္႔ဦး က ဦးတင္ေမာင္ဦး ကို ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းထားပါတယ္။

ကိုသားညႊန္႔ဦး ။ ။ ဦးတင္ေမာင္ဦး အခုလို ဗီြအုိေအအစီအစဥ္ကို လာၿပီးေတာ့ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္း ေျဖၾကားေပးတာကို ေက်းဇူးအမ်ားႀကီးတင္ပါတယ္။ က်ေနာ္ ဦးစြာေမးခ်င္တာက ဦးတင္ေမာင္ဦး က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ရဲ ႔ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ ေလ့လာေရးေကာ္မရွင္မွာ ဥကၠ႒ဆုိေတာ့ ဒီ ေရြးေကာက္ေရးေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ အခုလက္ရွိမွာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အေနနဲ႔ ဘာေတြမ်ား လုပ္ေနလဲ။ ဘာေတြ သံုးသပ္ခ်က္ေတြ ထုတ္ထားလဲ။ လာမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲကလဲ နီးလာၿပီဆုိေတာ့။

ဦးတင္ေမာင္ဦး။ ။ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေလ့လာသံုးသပ္တဲ့ ေကာ္မရွင္ကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါတယ္။ ေလ့လာေရးသံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္ကို ဖြဲ႔စည္းၿပီး က်ေနာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ ႔ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ေတြကို သံုးသပ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံအသီးသီးရဲ ႔ ေရြးေကာက္ပြဲေတြကို သံုးသပ္ပါတယ္။ ျပင္ပကေန ကူညီတဲ့ IDE … ႏိုင္ငံတကာကလည္း ကူညီၾကပါတယ္။ အဓိကအခ်က္ကေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ႏုိင္ငံ constitution မွာပါတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္နဲ႔ လက္ရွိ က်င့္သံုးေနတဲ့ … နဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္သံုးသပ္ၿပီးေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ လာမယ့္ ဒီမုိကေရစီ ေအာင္ျမင္တုိးတက္လာမယ့္အခါမွာ FPTP? တခုတည္းလုပ္မလား။ တျခားစနစ္ေတြ ရွိလာေအာင္ ျပည္သူ႔လူထုကို အသိေပးသင့္တယ္လို႔ ယူဆတဲ့အတြက္ ဒီ ေကာ္မရွင္နာ ျဖစ္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ကို ျပင္ဖို႔အတြက္ မဟုတ္ပါဘူး။ က်ေနာ္တို႔ constitution ကို အေျခခံၿပီးေတာ့ လာမယ့္ ဒီမိုကေရစီႏွစ္ေတြ ၾကာလာတဲ့အခါ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံအသီးသီးမွာ က်င့္သံုးေနတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ထဲက က်ေနာ္တို႔ႏိုင္ငံ ဒီမုိက္ေရစီ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ဖုိ႔အတြက္ ေျပာင္းလဲတိုးတက္တဲ့နည္းလမ္းေတြကို ျပည္သူလူထုကို အသိေပးခ်င္လို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

ကိုသားညႊန္႔ဦး ။ ။ အခုလဲ ထူးထူးျခားျခား အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကို ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ လာေရာက္ေလ့လာတယ္ဆိုေတာ့ ဘာမ်ား ထူးထူးျခားျခား ႏိႈင္းယွဥ္ျမင္လဲ။

ဦးတင္ေမာင္ဦး။ ။ ဒီနိုင္ငံနဲ႔ ပတ္သက္လို႔လဲ က်ေနာ္တုိ႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ (၄) ႏွစ္ေလာက္ကတည္းက အေသးစိတ္ေလ့လာတာ ရွိပါတယ္။ ဒီႏိုင္ငံမွာေတာ့ ပိုၿပီးေတာ့ လြတ္လပ္မႈ၊ တရားမ်ွတမႈေတြ ပိုမ်ားပါတယ္။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဒီရက္ပိုင္းေတြမွာ ေဆြးေႏြးပါတယ္။ ဒီမွာ ေတြ႔ရွိရတဲ့အခ်က္ေတြကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ထက္ ပိုၿပီးေတာ့ တခ်ဳိ ႔ေနရာေတြမွာ ပိုၿပီးပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိတယ္။ က်ေနာ္တို႔ႏို္င္ငံမွာ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကို တႏိုင္ငံလံုး လႊမ္းၿခံဳၿပီးေတာ့ ဖြဲ႔တာကိုေတြ႔ရတယ္။ အေမရိကမွာ ဖယ္ဒရယ္စနစ္ေၾကာင့္ ျပည္နယ္ (၅၀) မွာ FEC ကို ဖြဲ႔ထားတယ္။ Centralize လုပ္ၿပီးေတာ့ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအေနနဲ႔ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ မရွိတာကို အထူးသျဖင့္ ေတြ႔ရတယ္။
 

ကိုသားညႊန္႔ဦး ။ ။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ထူးထူးျခားျခား PR စနစ္ကို အသံုးျပဳၿပီးေတာ့ လႊတ္ေတာ္ေတြမွာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြလဲ ခ်ထားတာကို ေတြ႔ရတယ္။ PR စနစ္က အခု ဘယ္လိုအေျခအေနရွိလဲ။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကလဲ က်င္းပေတာ့မယ္ဆိုေတာ့ အဲဒါ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိလား။ က်င့္သံုးႏုိင္ေခ်ရွိလား။

ဦးတင္ေမာင္ဦး။ ။ က်ေနာ္ အခုန တင္ျပသလိုေပါ့။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ေတြကို ေလ့လာသံုးသပ္ပါတယ္။ ယေန႔က်င့္သံုးေနတဲ့ FPTP winners take all ဆိုတာ ျမန္မာႏိုင္ငံ စတင္ၿပီးေပၚလာကတည္းက ေရြးေကာက္ပြဲအသီးသီးမွာ အႀကိမ္ေပါင္း (၇) ႀကိမ္ေလာက္ ရွိေနပါၿပီ။ ၁၉၄၇ ေနာက္ပိုင္းမွာေပါ့။ ဒီေခတ္ေတြမွာလဲ က်င့္သံုးခဲ့တာ Winners take all က FPTP ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ယေန႔ Constitution အရလဲ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ေလ့လာသံုးသပ္တဲ့အခါ အေျခခံစနစ္ (၃) ခု ရွိပါတယ္။ အဲဒီ (၃) ခုကို ေသြးဖယ္လို႔ မရပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ လာမယ့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အေနနဲ႔ FPTP စနစ္ကို က်င့္သံုးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကိုလဲ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒခံုရံုးကို ေမးတဲ့အခါမွာလဲ ယေန႔ ဖြဲ႔စည္းပံုအရ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သည္ winners take all  FPTP စနစ္ပဲ က်င့္သံုးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။


ကိုသားညႊန္႔ဦး ။ ။ ေရြးေကာက္ပဲြစနစ္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္က ထူးျခားတာက သမၼတတို႔ ဘာတုိ႔ဆုိရင္ လႊတ္ေတာ္က ျပန္ေရြးတာကို။ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္နဲ႔ ဒီကျဖစ္ေနတဲ့ ဒီကဟာနဲ႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ေလ့လာမိတာနဲ႔ သြားႏိႈင္းယွဥ္တဲ့အခါၾကေတာ့ ဒီႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ေကာ ဦးတင္ေမာင္ဦး ဘယ္လို သံုးသပ္ပါလဲ။

ကိုသားညႊန္႔ဦး ။ ။ က်ေနာ္တို႔ ႏိုင္ငံမွာက Parliament ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေခၚ။ ၿပီးရင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆုိၿပီး လႊတ္ေတာ္ႀကီး (၂) ရပ္ ရွိပါတယ္။ အေျခခံကေတာ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေပါ့။ အလားတူပဲ တုိင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္ေတြမွာ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ဆုိၿပီး ရွိပါတယ္။ ဒါကို ေလ့လာၾကည့္လိုက္ရင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မွာရွိတဲ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကေတာ့ အေမရိကန္ရဲ ႔ ကြန္ဂရက္နဲ႔ သြားၿပီးေတာ့ တူပါတယ္။ အလားတူပဲ တုိင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္ေတြမွာရွိတဲ့ လႊတ္ေတာ္က အိႏိၵယ၊ အဂၤလန္တို႔မွာ က်င့္သံုးတဲ့ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီေတြရဲ ႔ လႊတ္ေတာ္ေတြနဲ႔ သြားၿပီးေတာ့ တူပါတယ္။ အဓိကေတာ့ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးျဖစ္သြားရင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္က ႏႈတ္ထြက္ေပးရပါတယ္။ တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္ေတြမွာ တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီး ျဖစ္သြားရင္ တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီး ျဖစ္ေသာ္ျငားလဲ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ကေန ႏႈတ္ထြက္ဖုိ႔ မလိုပါဘူး။ ဒီႏွစ္ခ်က္ကို ႏိႈင္းယွဥ္လိုက္ရင္ က်ေနာ္တုိ႔ႏိုင္ငံရဲ ႔ ပါလီမန္အားလံုးသည္ အဂၤလန္ရဲ ႔ ပါလီမန္၊ အေမရိကန္ႏုိင္ငံရဲ ႔ ကြန္ဂရက္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ခု ေပါင္းစပ္ၿပီးေတာ့ ဖြဲ႔စည္းထားတာကို ေတြ႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 
ကိုသားညႊန္႔ဦး ။ ။ က်ေနာ္ တဆက္တည္း ေမးခ်င္တာက ျမန္မာႏိုင္ငံမွာဆုိရင္ သမၼတ ေရြးခ်ယ္တာက သက္သက္ ဒီ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုလို႔ ေရြးေကာက္တာ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ လႊတ္ေတာ္က ေရြးတာ။ အဲဒီေတာ့ တဆက္တည္းရွိတာက ဖြဲ႔စည္းပံု ကိစၥပါ။ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ေတြ ေလ့လာေရးနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းပံုသြားၿပီးေတာ့ ျပင္စရာေတြမ်ား သြားေတြ႔တာရွိလား။ ဥပမာ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ ေလ့လာတာ ဦးတင္ေမာင္ဦးတုိ႔ လုပ္ေနေတာ့ ဖြဲ႔စည္းပံုကို တစံုတရာျပင္ဖို႔ လိုအပ္တယ့္ အခ်က္မ်ဳိးေတြကို သတိထားမိလား။

ဦးတင္ေမာင္ဦး။ ။ ေမးခြန္းက က်ေနာ္တို႔ ေရြးေကာက္ပြဲက အမွန္တကယ္လဲ ဖြဲ႔စည္းပံုနဲ႔ အမ်ားႀကီး ပတ္သက္ပါတယ္။ ယေန႔ က်င့္သံုးေနတဲ့ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒက အခန္းေပါင္း (၁၅) ခန္း ပုဒ္မေပါင္း (၅၇) ခု ပါပါတယ္။ ဒါေတြက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က စတင္ၿပီးေတာ့ အဆိုတင္သြင္းၿပီးေတာ့ ျပင္ဆင္ၿပီး စတင္ေဆာင္ရြက္တာလဲ ေတြ႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဒီေနရာမွာ အခုနေမးတဲ့ သမၼတ ေရြးခ်ယ္မႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ယေန႔ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္နဲ႔ ဖြဲ႔စည္းပံုမွာက အႏိုင္ရတဲ့ပါတီကို အရင္ရွာပါတယ္။ အဲဒီပါတီက တင္ေျမွာက္တဲ့ ပုဂ က သမၼတ ျဖစ္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံအေနနဲ႔ေတာ့ သူ႔ရဲ ႔ ေအာက္ေျခအေျခခံကေန ျပည္သူလူထု သမၼတ ေရြးခ်ယ္ခ်င္းကို သီးျခားလုပ္တာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ အလားတူ ဒုသမၼတ ေရြးတာကိုလဲ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒီႏွစ္ခုကို ႏိႈင္းယွဥ္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ အေမရိကန္ႏိုင္ငံရဲ ႔ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္က ပံုစံတမ်ဳိးေပါ့။ က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ သမၼတ ေရြးတဲ့ပံုစံက တမ်ဳိးေပါ့။ ႏွစ္ခုစလံုးက လက္ရွိအေျခအေနကေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႔ ေျပာင္းလဲဖို႔ အခက္အခဲ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ ေရရွည္ဆုိရင္ေတာ့ ဒီမုိကေရစီရဲ ႔ အႏွစ္သာရကိုက ျပည္သူအုပ္ခ်ဳပ္တာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ျပည္သူလူထု တုိက္ရိုက္ေရြးခ်ယ္တာကေတာ့ ေရရွည္မွာ ပိုေကာင္းမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။

ကိုသားညႊန္႔ဦး ။ ။ ဒါဆိုရင္ သမၼတစနစ္ ေရြးခ်ယ္မႈမွာ အားသားခ်က္၊ အားနည္းခ်က္ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ရွိေနတဲ့ အေျခအေနေပါ့။ အားသားခ်က္၊ အားနည္းခ်က္ကို ဘယ္လိုမ်ား သံုးသပ္မိလဲ။

ဦးတင္ေမာင္ဦး။ ။ သမၼတ ေရြးခ်ယ္တဲ့ အေနအထားကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ကေတာ့ ယေန႔ အားလံုးသိတဲ့အတိုင္းပဲ က်ေနာ္တို႔ အခ်ဳိးက် ဒုသမၼတေတြ ေရြးပါတယ္။ ဒုသမၼတေတြကေန သမၼတေတြ ထပ္မံၿပီး ေရြးခ်ယ္ပါတယ္။ အေမရိကမွာေတာ့ ျပည္သူလူထုက ေရြးခ်ယ္ၿပီး ႏုိင္လာတဲ့ သမၼတကို အေျခခံၿပီးေတာ့ အစိုးရဖြဲ႔တယ္။ သူ႔ပါတီ ႏုိင္လာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပံုစံကေတာ့ ပံုစံခ်င္း မတူၾကပါဘူး။ အားနည္းခ်က္ အားသားခ်က္ကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ႏုိင္ငံအေနနဲ႔ကေတာ့ လက္ရွိ ဒီမုိကေရစီ ေပၚထြန္းစျဖစ္ေတာ့ အေမရိကန္ရဲ ႔ ေရြးခ်ယ္မႈက အားသားခ်က္ေတြ ရွိပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ဒီအခ်ိန္မွာေတာ့ အားလံုးထပ္တူ ကူးလို႔မရေသးတဲ့ အေနအထားျဖစ္ေတာ့ လက္ရွိအတိုင္းပဲ ၂၀၁၅ မွာ ဒီအတုိင္းပဲ သြားလိမ့္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုကို ျပင္ဖို႔အတြက္ က်ေနာ္တုိ႔ ေဆြးေႏြးေနပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ လိုအပ္တဲ့ အမွန္တကယ္လိုအပ္တဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ အက်ဳိးရွိမယ့္အတြက္ ေဆြးေႏြးမွာျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အေနနဲ႔က ႏုိင္ငံေတာ္ ႏုိင္ငံသား အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ဆိုရင္ အားလံုးျပင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
 

ကိုသားညႊန္႔ဦး ။ ။ အဲဒါေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးတခုလံုးဘက္ကို ခ်ဲ ႔ၿပီးေတာ့ ေမးခ်င္ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲကလဲ နီးပါၿပီ။ ဖြဲ႔စည္းပံု ျပင္ဆင္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေျပာေနဆိုေနတာလဲ ရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီ ေရြးေကာက္ပြဲအမီ လုပ္ႏုိင္ပါ့မလား။ လႊတ္ေတာ္ေတြမွာ ဖြဲ႔စည္းပံု ျပင္ဆင္ေရးကိစၥ။

ဦးတင္ေမာင္ဦး။ ။ ေရြးေကာ္ပြဲက အၾကမ္းမ်ဥ္းအားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ႀကီးကေတာ့ လာမယ့္ ၂၀၁၅ ေအာက္တုိဘာလကုန္၊ ႏို္ဝင္ဘာလဆန္းမွာ လုပ္မယ္လို႔ ေျပာထားပါတယ္။ ဒါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႔ လႊတ္ေတာ္ႀကီးကလဲ ေတာင္းဆိုမႈေတြ ရွိပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ (၁၂) ႀကိမ္ေျမာက္ လႊတ္ေတာ္ရဲ ႔ ေနာက္ဆံုးေန႔။ အခုကေတာ့ (၁၂) ႀကိမ္ေျမာက္ လႊတ္ေတာ္ကေတာ့ မၿပီးေသးပါဘူး။    အဲဒီ ေနာက္ဆံုးေန႔မွာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႀကီးျဖစ္တဲ့ သူရဦးေရႊမန္းက လာမယ့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကို ေအာက္တုိဘာလအကုန္ ႏိုဝင္ဘာလအဆန္းမွာ လုပ္ေပးဖို႔အတြက္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ကို တုိက္တြန္းထားတာ ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီေရြးေကာက္ပြဲက ႏိုဝင္ဘာလလို႔ မွန္းမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒက ရွင္းျပဖုိ႔ လုိပါမယ္။ က်ေနာ္တို႔ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒက အမွန္တကယ္ ျပင္ဆင္ဖို႔အတြက္ အေၾကာင္းတရာ ႏွစ္ခ်က္ရွိပါတယ္။ နံပတ္ (၁) ကေတာ့ ၂၀၀၈ လုိ႔ ဆိုေသာ္ျငားလဲ ဒီထဲမွာပါတဲ့ Ideology က ၁၉၉၃ ဝန္းက်င္ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစ္အားျဖင့္ (၂၅) ႏွစ္ေလာက္ ၾကာပါၿပီ။ ကာလအားျဖင့္ ျပင္ရမယ့္ အေနအထား ျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယကေတာ့ ဒါကို ေရးေပးခဲ့တာ တပ္မေတာ္အစိုးရ ျဖစ္ပါတယ္။ တပ္မေတာ္အစိုးရကိုလဲ ဖြဲ႔စည္းပံု ေရးေပးခဲ့တဲ။ ဒီမုိကေရစီကုိ စၿပီးေတာ့ ဖန္တီးေပးခဲ့တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ေက်းဇူးတင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ သူတုိ႔ကိုယ္တုိင္ ဒီမုိကေရစီနယ္ပယ္ထဲကို မေရာက္ဖူးပါဘူး။ ၾကားတာျမင္တာ အေတြ႔အႀကံဳေတြနဲ႔ ေရးခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ ျပည္သူမ်ားအေနနဲ႔ ယေန႔ျဖတ္သန္းခဲ့ၾကတဲ့အခါမွာ ေရးထားတဲ့ အခ်ဳိ ႔အခ်က္နဲ႔ အံ့ဝင္ဂြင္က် မရွိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတြေၾကာင့္လဲ ျပင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေျခခံအေၾကာင္းတရာ (၂) ခ်က္နဲ႔ ျပင္ဖို႔ က်ေနာ္တုိ႔ စတင္ၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္ပါတယ္။ ျပင္မယ္ဆုိရင္ အဆင့္ (၃) ဆင့္ ရွိပါတယ္။ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေျပာရင္ေတာ့ ပထမအဆင့္ကေတာ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရဲ ႔ ကိုယ္စားလွယ္ (၂၀) ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိလို႔ရွိရင္ အဲဒီအေပါက္ေလးထဲကို ဝင္ႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒီ တံခါးေပါက္ကို ဝင္ႏုိင္လို႔ရွိရင္ ရမယ့္အခြင့္အေရးေတြကေတာ့ ဥပေဒၾကမ္းတင္ခြင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယအေပါက္ကေတာ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ (၇၅) ရာခိုင္ႏႈန္း ဝင္ႏုိင္ရင္ အဲဒီမွာ (၄၃၆ (ခ) ကို ျပင္ခြင့္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တတိယအေပါက္ကေတာ့ ျပည္သူလူထု (၅၀) ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ရဲ ႔ Referendum လုပ္ၿပီးေတာ့ ျဖတ္ေက်ာ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ (၄၃၆(က) ကို ျပင္ခြင့္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲက နီးလာၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ေရာက္ေနတဲ့အဆင့္က ပထမတံခါးေပါက္ထဲကို ဝင္တုန္းပဲ ရွိပါေသးတယ္။ ဒုတိယတံခါးေပါက္၊ တတိယတံခါးေပါက္ ဝင္ဖို႔နဲ႔ ေပးရမယ့္အခ်ိန္နဲ႔ သိပ္ၾကာတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသလိုေတာ့ ျဖစ္မယ္လို႔ ခန္႔မွန္းလို႔ မရပါဘူး။
 

ကိုသားညႊန္႔ဦး ။ ။ က်ေနာ္ တဆက္တည္းေမးခ်င္တာက ဦးတင္ေမာင္ဦးက တပ္မေတာ္အရာရွိေဟာင္းတေယာက္ ျဖစ္ပါတယ္။ တခ်က္က ဦးတင္ေမာင္ဦး ေျပာသြားတဲ့အထဲမွာ ပါပါတယ္။ ဒီမုိကေရစီ အေလ့အက်င့္၊ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံ ပံုစံမ်ဳိးကို တပ္မေတာ္က အရင္တုန္းက မက်င့္ခဲ့ဘူး။ အခု က်င့္သံုးတယ္။ လႊတ္ေတာ္ထဲကိုလည္း တပ္မေတာ္အရာရွိေဟာင္းေတြ ေရာက္ေနၾကၿပီ။ ဦးတင္ေမာင္ဦးရဲ ႔ တဦးခ်င္းအျမင္ ဘာေျပာင္းသြားတာ ရွိလဲ။

ဦးတင္ေမာင္ဦး။ ။ က်ေနာ္ အရင္အေနအထားနဲ႔ ယေန႔ (၄) ႏွစ္သာ ရွိလာၿပီေပါ့။ ဒီအခ်ိန္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ ႔ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး ဘက္စံုေျပာင္းလဲမႈေတြ အတိုင္းအတာတခုအထိ ရွိပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ေကာင္းတာေတြ ရွာၾကည့္မယ္ဆိုလဲ ေတြ႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ ႏုိင္ငံေတာ္မွာ စီးပြားေရးက႑၊ လူမႈေရးက႑ ေျပာင္းလဲမႈေတြ ရွိပါတယ္။ သို႔ေသာ္ က်ေနာ္တုိ႔လဲ ႏိုင္ငံအသီးသီး ေရာက္ပါတယ္။ အဲဒီႏုိင္ငံေတြနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေနာက္က်ေနတာကို ဝမ္းနည္းစြာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ယေန႔ ဒီအေျပာင္းအလဲေတြမွာ က်ေနာ္တို႔လဲ ေျပာင္းလဲဖို႔အတြက္ ဝုိင္းဝန္းတိုက္တြန္းရင္နဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကိုသားညႊန္႔ဦး ။ ။ တပ္မေတာ္အရာရွိေဟာင္းအေနနဲ႔ ေနာက္တခု ေမးခ်င္တာက ကိုယ္မွာရွိတဲ့ mindset အရင္တုန္းက က်င္လည္ရပ္တည္ခဲ့တဲ့ အေနအထားနဲ႔ အခု လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ဝင္လာတဲ့အေနအထားမွာ လက္ရွိ ႏုိင္ငံေရးအခင္းအက်င္းေတြမွာ ျမင္ရတဲ့အခါမွာ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ ဘယ္လို အေျပာင္းအလဲရွိလဲ။

ဦးတင္ေမာင္ဦး။ ။ က်ေနာ္တုိ႔ အရင္တုန္းက တပ္မေတာ္သား လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ တပ္မေတာ္ကေတာ့ ထံုးစံအတုိင္း အမိန္႔နဲ႔ လႈပ္ရွားၾကတဲ့ အဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ယေန႔ က်ေနာ္ ပါလီမန္ထဲ ေရာက္တဲ့အခါမွာ က်ေနာ္တုိ႔ အရင္တုန္းက မေျပာဝ့ံတဲ့စကားေတြ၊ မေတြးဝ့ံတဲ့အေတြးေတြ။ ဒါက ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ပါ။ က်ေနာ္တုိ႔ ယေန႔ ေျပာခြင့္ဆိုခြင့္၊ ေတြးခြင့္ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆုိခြင့္ရပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ က်ေနာ္သည္ ျပည္ေထာင္စုႀကံံ့ခိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပါတီဝင္ ျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ပါတီတြင္း မူအရကိုက ဒီမုိကေရစီအျပည့္ ေပးတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ က်ေနာ္တုိ႔ ယေန႔ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ေမးခြန္းေတြေမးတယ္။ ဥပေဒေတြျပဳတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ေမးခြန္းေတြေမးတယ္။ အဆိုေတြ တင္သြင္းတယ္။ ဥပေဒေတြ ျပဳတယ္။ ဘယ္သူရဲ ႔ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ မပါပါဘူး။ က်ေနာ္တုိ႔ အဓိက မူကေတာ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မွာ ပါတီအသီးသီးမွာ ႏုိင္ငံေတာ္ ႏုိင္ငံသားအတြက္ဆိုရင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကႀကီး ခ်ေပးထားတဲ့ လမ္းေၾကာင္းအတိုင္းပဲ က်ေနာ္တုိ႔ ရဲရဲဝံ့ဝံ့နဲ႔ ေျပာဆိုေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္ေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔ကိုယ္တုိင္လဲ အမ်ားႀကီး ေျပာင္းလဲလာတာကို မိမိကိုယ္မိမိ သံုးသပ္မိပါတယ္။
 

ကိုသားညႊန္႔ဦး ။ ။ အခုေျပာင္းလဲတဲ့ အခင္းအက်င္းနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးအေျခအေန ရွိေနတဲ့ အေျခအေနက အရင္တုန္းက ဦးတင္ေမာင္ဦး ထင္ခဲ့တဲ့အေျခအေန၊ ျမင္ခဲ့တဲ့ အေျခအေနမွာ ဒီလိုပဲ ထင္ဟပ္ေနလား။ ဒါမွမဟုတ္ တခုခု လႊဲသြားတာရွိလား။ ေျပာင္းသြားတာရွိလား။

ဦးတင္ေမာင္ဦး။ ။ က်ေနာ့္အျမင္ ေျပာရရင္ေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔က ဒီမုိကေရစီကို မက်င့္သံုးဖူးဘူး။ တာထြက္တဲ့အခ်ိန္မွာ က်ေနာ္တို႔ႏုိင္ငံရဲ ႔ သတ္မွတ္ခ်က္အရ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရး မ႑ိဳင္ (၃) ရပ္ ရွိပါတယ္။ တခုနဲ႔တခုကလဲ ဒီမုိကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္မယ္ဆုိရင္ ထိန္းေၾကာင္းရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ အစိုးရနဲ႔ တရားသူႀကီးအဖြဲ႔  (၂) ဖြဲ႔ မ႑ိဳင္ (၂) ခုကေတာ့ ဖြဲ႔စည္းၿပီးသာျဖစ္ေတာ့ ေစာေစာစီးစီး တာထြက္သြားတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ လႊတ္ေတာ္ႀကီးက ကိုယ္ေတြလက္ေတြ အဂၤါေတြ မစံုေသးပါဘူး။ ဒါကိုလဲ လႊတ္ေတာ္နာယကႀကီးရဲ ႔ ႀကိဳးပမ္းမႈေၾကာင့္ ေတာ္ေတာ္ေလး မီွလာပါၿပီ။ လႊတ္ေတာ္ရဲ႔ အဓိကတာဝန္ကေတာ့ အစိုးရအဖြဲ႔ကို check and balance ထိန္းေၾကာင္းဖို႔၊ အျပဳသေဘာနဲ႔ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔ ေဝဖန္မွသာ တိုိင္းျပည္တိုးတက္မွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ယေန႔မ်ားစြာ ေျပာင္းလဲမႈေတြကို ေတြ႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
 

ကိုသားညႊန္႔ဦး ။ ။ ဦးတင္ေမာင္ဦး ေက်းဇူးမ်ားစြာ တင္ပါတယ္။

Eleven Media Group's photo.

ကုိးကန္႔ၿပီးရင္ ‘၀’ အလွည့္လား

ကုိးကန္႔ၿပီးရင္ ‘၀’ အလွည့္လား

21 May 2015

တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ ပါကစၥတန္နိုင္ငံနွင့္ ဆားဘီးယား နိုင္ငံမ်ားသို႔ ေမလအတြင္း ခရီးသြားေရာက္ျခင္းမွာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕မ်ားအနက္ အင္အား အၾကီးဆံုး ျဖစ္သည့္ UWSA ကို တိုက္ခိုက္ရန္ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူျခင္းျဖစ္နိုင္သည္ဟု ေမလ ၁၆ ရက္ေန႔ထုတ္ 'သူရိယေန၀န္း'ဂ်ာနယ္က ေဖာ္ျပသည္။ ေမလ ၁ ရက္မွ ၆ ရက္ေန႔အထိ '၀'ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ပန္ဆန္း၌က်င္းပခဲ့သည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ၁၂ ဖဲြ႔၏ ထိပ္သီးညီလာခံအျပီးတြင္ UWSA အဖဲြ့က '၀' ျပည္နယ္ေပးရန္ ထပ္မံေတာင္းဆိုေသာေၾကာင့္ ျမန္မာနိုင္ငံေရးေလာကအတြင္း အေတာ္ပင္ ဂယက္ရိုက္ခတ္ခဲ့သည္။

တဖန္ ေမလ ၁၈ ရက္ေန႔က နိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္နွင့္ နိုင္ငံေရးပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပဲြအျပီးတြင္ '၀' ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးဆိုင္းေပါင္းနပ္က ''ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ေကာလာဟလက '၀'လူမ်ဳိးကို တျခားလူမ်ဳိးလို႔ထင္တယ္။ ျပည္နယ္ေတာင္းတဲ့ကိစၥမွာလည္း ျပည္နယ္ကို ေတာင္းျပီးလို႔ရိွရင္ ခဲြထြက္မယ္။ တျခားနိုင္ငံနဲ႔ေပါင္းမယ္ စသျဖင့္ေပါ့။ ေနာက္တခု '၀' ျပည္နယ္ကို ေတာင္း ျပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္းမွာ ကိုယ္ပိုင္တည္ေထာင္တဲ့ျပည္နယ္ၾကီးျဖစ္ေအာင္ တည္ေဆာက္ခ်င္လို႔ ေဆာင္ရြက္တယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္းအခ်က္က ျမန္မာျပည္မွာ ေကာလာဟလျဖစ္ေပၚေနတယ္လို႔ ၾကားသိရတာပါပဲ။ အဲဒီလို ၾကားရတဲ့အတြက္ စိတ္မေကာင္းပါဘူး။ ရည္ရြယ္ခ်က္က ဒါမ်ဳိးမရိွပါဘူး။ '၀'လည္း ျမန္မာနိုင္ငံသားပါ''ဟု ေျပာၾကားသည္။

တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ဆိုသလို ေမလ ၁၈ ရက္ေန႔မွ The Global New Light of Myamar သတင္းစာတြင္ ေဆာင္းပါးရွင္ Aung Zeya က “Outcome of Pang Seng Conference and the true identity of UWSA” ေဆာင္းပါးျဖင့္ USWA အေပၚ အေတာ္ေလး ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေ၀ဖန္ေရးသားထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ UWSA ကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေ၀ဖန္ေထာက္ရႈ ေခ်ပျပစ္တင္ထားသည့္ေဆာင္းပါးတပုဒ္ကို အစိုးရသတင္းစာက ေဖာ္ျပျခင္းမွာ ကိုးကန္႔ျပီးလွ်င္ ၀ အလွည့္ေရာက္လာမည္လားဟု ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္လ်က္ရွိသည္။ ထို႔အျပင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္က ဥပေဒႏွင့္အညီအစုိးရ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ႏုိင္ငံျဖစ္၍ အစိုးရကို လက္နက္စြဲကိုင္ၿပီးဆန္႔က်င္ျခင္းကို လက္ခံ၍မရပါေၾကာင္း၊ အဓိကအားျဖင့္ လက္နက္ကိုင္လမ္းစဥ္ကို စြန္႔လႊတ္ရန္လိုေၾကာင္း ၊ မဟာ ဗ်ဴဟာမိတ္ဖက္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္လည္း ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးကိုေရွး႐ႈ၍ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား လက္နက္ကိုင္လမ္းစဥ္စြန္႔လႊတ္ေရးအတြက္ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ကူညီေစလို ပါေၾကာင္း တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ ႏိုင္ငံျခား ဆက္ဆံေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး H.E.Mr. Chen Fengxiang ႏွင့္ ေမ ၁၉ ရက္က ေတြ႔ဆံုစဥ္ တိုက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။
ေအာင္ေဇယ်၏ ေဖာ္ျပပါေဆာင္းပါးကို စာဖတ္သူမ်ား သိရိွေစရန္ ထုတ္နုတ္ျပန္ဆို ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။ (အယ္ဒီတာ)

“ပန္ဆန္းအစည္းအေ၀းရလဒ္နွင့္ UWSA ရဲ႕ သရုပ္သကန္”
----- ----- ----
၀ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ပန္ဆန္းျမိဳ႕တြင္ ေမလ ၁ ရက္ေန႔မွ ၆ရက္ေန႔အထိ က်င္းပခဲ့ေသာတိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၏စတုတၳအၾကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေ၀းမွ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္တခု ထြက္ေပၚခဲ့သည္။ အဆိုပါအစည္းအေ၀းအေပၚ “တနိုင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး၏ေနာက္ဆံုးေျခလွမ္း”အျဖစ္ အမ်ားျပည္သူတို႔က ေမွ်ာ္လင့္ထားခဲ့ၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔ ၁၂ ဖြဲ႔၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအေျဖရွာပံုေတာ္မွာ မည္သို႔မွခရီးမတြင္ခဲ့ရဘဲ UWSA ၏ ကိုယ္ပိုင္ျပည္နယ္ေတာင္းဆိုေရးေဆြးေႏြးပြဲသာ ျဖစ္ခဲ့သည္။

အမွန္အာျဖင့္ အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲ၏ မူလရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈေကာ္မတီ(UPWC)ႏွင့္ တနိုင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးညွဳိႏႈိင္းေရးအဖြဲ႔(NCCT)တို႔ အတူတကြ ေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ တနိုင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီမႈမူၾကမ္းကို ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ တဖြဲ႔ခ်င္းစီ၏ သေဘာထားႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ရယူရန္ျဖစ္ပါသည္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ၾကီးတခုလံုးကို ျပန္ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ ၀ ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးတပ္မေတာ္ UWSA သည္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးမူၾကမ္းေရးဆြဲရာတြင္ မည္သည့္အခါကမွ ပါ၀င္ခဲ့ျခင္းမရွိဘဲ အခါအားေလ်ာ္စြာ ေလ့လာသူအဖြဲ႔အျဖစ္သာ ပါ၀င္ခဲ့သည္။

ယင္းသို႔ဆိုလွ်င္ ညီညြတ္ေသာတိုင္းရင္းသာမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ(UNFC)၏ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းပြဲမ်ားတြင္ တၾကိမ္တခါမွ မပါ၀င္ခဲ့ဖူးသည့္ UWSA အေနႏွင့္ တနိုင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေနာက္ဆံုးအဆင့္ေဆြးေႏြးပြဲကို ၎တို႔၏ဌာနခ်ဳပ္ရွိရာ ပန္ဆန္း၌က်င္းပျခင္းသည္ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္လ်က္ရွိသည္။

၀ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသကို ၀ ျပည္နယ္အျဖစ္ အဆင့္တိုးျမွင့္သတ္မွတ္ေပးေရးကို ေထာက္ခံေပးရန္ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔တက္ေရာက္လာေသာ တိုင္းရင္းသာေခါင္းေဆာင္မ်ားအား UWSA ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေပါက္ယူခ်န္းက တိုက္တြန္းခဲ့သည္ဆိုေသာ စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔ဖြယ္သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာသည္။ ေပါက္ယူခ်န္း၏ အဆိုပါေတာင္းဆိုမႈႏွင့္ပတ္သက္ျပီး တိုင္းျပည္အစိတ္စိတ္အမႊာမႊာ ကြဲထြက္သြားနိုင္သျဖင့္ ျမန္မာျပည္သူလူထုႏွင့္ အတိုက္အခံနိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားပင္လ်င္ ေထာက္ခံလိမ့္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားက အျပင္းအထန္ ေထာက္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္ဆိုေသာ သတင္းမ်ားလည္း ၾကားသိရသည္။

ပန္ဆန္းေဆြးေႏြးပြဲ၏သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္ အပိုဒ္ ၄ တြင္ ျမန္မာတပ္မေတာ္၏လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း၊ တိုင္းရင္းသားေဒသေနျပည္သူမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားရာေနရာမ်ားမွ ျပည္သူမ်ားကို ရက္စက္စြာျပဳမူဆက္ဆံျခင္းမ်ားကို အျပင္းအထန္ရႈတ္ခ်ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းကိစၥရပ္မ်ား ထပ္မံျဖစ္ပြားျခင္းမရွိေစရန္ ေတာင္းဆိုေၾကာင္းပါရွိသည္မွာ အံ့အားသင့္ဖြယ္ရာ ျဖစ္ေနသည္။ ယင္းတို႔သည္ ျမန္မာတပ္မေတာ္ကို တဖက္သက္စြပ္စြဲျခင္းသာျဖစ္ျပီး အေျခအေနမွန္ႏွင့္ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္ကိုစြပ္စြဲမႈျပဳေသာ ၀ အဖြဲ႔အေနႏွင့္ ၎တို႔၏စြပ္စြဲခ်က္မ်ား မည္မွ်မွန္ကန္မႈရွိေၾကာင္းႏွင့္ တရား၀င္ျဖစ္မျဖစ္ကို ဦးစြာစဥ္းစားသင့္ပါသည္။

၀ အဖြဲ႔သည္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အင္းအားယုတ္ေလ်ာ့သြားခဲ့သည့္ကာလ ၁၉၈၉ ဧျပီ ၁၇ တြင္ ပန္ဆန္း၌စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာအစိုးရ၊ ျမန္မာတပ္မေတာ္ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာေနထိုင္ပါမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကျငာခဲ့ေသာ္လည္း တခ်ိန္တည္းမွာပင္ တရား၀င္ေရာ တရားမ၀င္လုပ္ငန္းမ်ားပါ လုပ္ကိုင္ျခင္းျဖင့္ ၎တို႔၏အင္အားကို တိုးခ်ဲ႕လာခဲ့သည္။

ဗကပကိုတိုက္ခိုက္ခဲ့စဥ္က ၎တို႔တြင္ အင္အား ေထာင္ဂဏန္းသာရွိခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါး အၾကီးအက်ယ္ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ေက်ာင္းသားအရြယ္ ကေလးငယ္မ်ားအား အတင္းအဓမၼ တပ္ထဲ၀င္ေစျခင္း၊ ျပည္တြင္းႏွင့္ နိုင္ငံတကာဥပေဒမ်ားကို မ်က္ကြယ္ျပဳ၍ ျပည္သူမ်ားကို အဓမၼစစ္မႈထမ္းေစျခင္းတို႔ လုပ္ေဆာင္လာသည္။ ယင္းလုပ္ရပ္မ်ားသည္ ၀ ေခါင္းေဆာင္တို႔၏ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ျဖစ္သည္။

UWSA ႏွင့္ မိုင္းလားတပ္ဖြဲ႔တို႔ ထိန္းခ်ဳပ္ရာနယ္ေျမမ်ားသည္ ဘိန္းႏွင့္ မက္သာဖက္တမင္း အထြက္အမ်ားဆံုးဧရိယာမ်ား ျဖစ္သည္။

UWSA ေခါင္းေဆာင္ ဦးေပါက္ယူခ်န္းႏွင့္ အျခား ၂၁ ဦးသည္ အေမရိကန္မူးယစ္ေဆး၀ါးတိုက္ဖ်က္ေရးေအဂ်င္စီက မူးယစ္ရာဇာမ်ားအျဖစ္ ေဒၚလာသန္းခ်ီ၍ ဆုေၾကးထုတ္ခံထားရသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ၀ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးထြက္ရွိရာေဒသမ်ားအနက္ အၾကီးဆံုးျဖစ္သည္။

UWSA ဟုဆိုလ်င္ ကမၻာ့မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားထြက္ရွိရာေနရာအျဖစ္ မွတ္ယူထားၾကသည္။ Google, Yahoo အစရွိသည့္ Search Engine မ်ားတြင္ UWSA ဟုရုိက္ၾကည့္ပါ။ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ ဆက္ႏြယ္မႈရွိသည္ကို ျမင္ေတြ႔ရမည္။ ၀ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အေမရိကန္ရဲတပ္ဖြဲ႔၏ အလိုရွိသူမ်ားစာရင္းတြင္ ထိပ္ဆံုးမွ ပါ၀င္သူမ်ားျဖစ္သည္။

၀ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ပန္ဆန္းညီလာခံက်င္းပရျခင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ မူးယစ္ေဆး၀ါးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္မႈရွိေသာ ၎တို႔၏သရုပ္မွန္ကို ဖုံးကြယ္လို၍ ျဖစ္သည္။

လူ႕အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈႏွင့္ လူနည္းစုတိုင္းရင္းသားမ်ားအေပၚ ျမန္မာတပ္မေတာ္က လူမဆန္သည့္လုပ္ရပ္မ်ား က်ဳးလြန္သည္ဆိုေသာစြပ္စြဲခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ေျပာလိုသည္မွာ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားအားလံုးသည္ စစ္ဥပေဒစည္းကမ္းမ်ားသာမက အရပ္ဖက္ဥပေဒႏွင့္ နိုင္ငံတကာဥပေဒမ်ားကိုလည္း လိုက္နာရပါသည္။

UWSA သည္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႔စည္းေရးကိုသေဘာမတူခဲ့သည့္အျပင္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကိုလည္း ၎တို႔ေဒသတြင္ က်င္းပခြင့္မျပဳခဲ့ေခ်။ ယခု ပန္ဆန္းညီလာခံႏွင့္ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေနေသာ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားကိုမဖိတ္ၾကားရန္ ျမန္မာအစိုးရဘက္က ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ္လည္း လစ္လ်ဳရႈခဲ့သည္။ UWSA ကိုေသခ်ာစြာေလ့လာၾကည့္မည္ဆိုပါက ၎တို႔သည္ ဗဟိုအစိုးရ၏ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ လံုး၀မရွိဘဲ ၎တို႔၏တပ္ဖြဲ႔အင္အားကိုတိုးခ်ဲ႕ေနျခင္းျဖင့္ ရန္သူရန္ဘက္သဖြယ္ျပဳမူေနသည္ကို ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုမွ မခြဲထြက္ေရးကိုပါးစပ္ကတြင္တြင္ ေျပာဆိုေနေသာ္လည္း ၎တို႔၏ရည္ရြယ္ခ်က္အမွန္မွာ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္ ၀ အဖြဲ႔သည္ ဗဟိုအစိုးရ၏အုပ္ခ်ဳပ္မႈျပင္ပတြင္ ရွိတည္ေနျပီး ျမိဳ႕ေတာ္ပန္ဆန္းသည္ ေလာင္းကစားရုံမ်ား၊ ဟိုတယ္မ်ား၊ အႏွိပ္ခန္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္ႏွက္လ်က္ရွိသည္။ အရပ္ဘက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းတြင္ တရုတ္လူမ်ဳိးမ်ား ေနရာယူေနသည္။ တိုင္းရင္သား၀ိေသသလကၡဏာမ်ားကို တရုတ္ယဥ္ေက်းမႈမ်ားက ၀ါးျမိဳလ်က္ရွိသည္။ တရုတ္ဘာသာစကားသည္ ရုံးသံုးဘာသာစကားျဖစ္ျပီး တရုတ္ယြမ္ေငြကိုသာ သံုးစြဲၾကသည္။ ၎တို႔သည္ ၀ မ်ဳိးႏြယ္စုတိုင္းရင္းသားမ်ားလား သို႔တည္းမဟုတ္ ၀ အသြင္ေဆာင္ထားေသာတရုတ္မ်ားလားဆိုသည္ကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရမည့္ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။

UWSA ထံတြင္ လက္နက္စက္ရုံမ်ားရွိေၾကာင္း၊ ေလယာဥ္ပစ္ဒံုးက်ဥ္မ်ားပင္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ UWSA တြင္ တဘက္နယ္စပ္ရွိမိတ္ေဆြမ်ား၏အကူအညီျဖင့္ ရဟတ္ယာဥ္ႏွင့္ သံခ်ပ္ကာကားမ်ားပင္ ပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ ၎တို႔တြင္ တပ္သားအင္အား ၃၀၀၀၀ ခန္႔ရွိျပီးအရန္တပ္သား ၁၀၀၀၀ ခန္႔ရွိေၾကာင္း သတင္းမ်ားအရသိရသည္။

ျမန္မာအစိုးရသည္ လူမ်ဳိးစုအေပၚလိုက္၍ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း UWSA သည္ တရားမ၀င္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ျပီအင္အားၾကီးထြားလာရာ ယခုေနာက္ဆံုးကိုယ္ပိုင္ျပည္နယ္ေတာင္းဆိုျခင္းျဖင့္ ဗဟိုအစိုးရကို စိန္ေခၚလိုက္ျခင္းဟု မွတ္ယူက မွားမည္မထင္။

တပ္မေတာ္ႏွင့္ ဖုန္ၾကားရွင္၏ ကိုးကန္႔လက္နက္ကိုင္မ်ားအၾကား ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာတိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ UWSA, MNDAA, NDAA တို႔ ပူးတြဲပိုင္ဆိုင္ရာနယ္ေျမမ်ားအတြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါး တန္ခ်ိန္မ်ားစြာ ပိတ္မိလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ေလာက္ကိုင္တိုက္ပြဲသည္ ကာလရွည္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် စစ္သံုးစရိတ္လည္း ျမင့္တက္လ်က္ရွိေနရာ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒႆမ ၅ ဘီလီယံခန္႔ ကုန္က်ခဲ့ျပီ ျဖစ္သည္။ တရုတ္နိုင္ငံ နမ္ဆန္ေဆးရုံတြင္ ေဆးကုသမႈခံယူေနေသာ ဒဏ္ရာရတပ္သာမ်ားအတြက္ ေဆးကုသစရိတ္ႏွင့္ ေသဆံုးသြားေသာ ေၾကးစားစစ္သားမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးမ်ားေပးရန္ ဖုန္ၾကားရွင္အေနႏွင့္ ပိတ္မိေနေသာ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား ေရာင္းခ်ရေရး အသဲအသန္ လိုအပ္ေနသည္။ ယင္းေၾကာင့္ အဆိုပါ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားကို တာ၀န္ယူေရာင္းခ်ေပးရန္ ၀ အဖြဲ႔ကသေဘာတူထားျပီး ျဖစ္သည္။ ပန္ဆန္းညီလာခံပင္လွ်င္ အဆိုပါ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား ေရာင္းခ်ေရးအတြက္ အကာအကြယ္ယူျပဳလုပ္ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္နိုင္သည္။

UWPC ႏွင့္ NCCT တို႔၏ ပူးေပါင္းၾကိဳးပမ္းမႈေၾကာင့္ ထြက္ေပၚလာေသာ တနိုင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္မူၾကမ္းေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္သူလူထုက ျငိမ္းခ်မ္းေရးေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာျဖစ္ေနစဥ္ ပန္ဆန္းညီလာခံမွ UWSA ၏ လြဲမွားသည့္အျပဳအမူမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ဖီလာဆန္႔က်င္ ျဖစ္လ်က္ရွိသည္။

(The Global New Light of Myanmar - 18 May)
News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)
https://www.facebook.com/NewsWatchJournal

ေလွစီးေျပးဒုကၡသည္အေရး အေမရိကန္ဒုႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးႏွင့္ ျမန္မာသမၼတတို႔ ေဆြးေႏြး

ေလွစီးေျပးဒုကၡသည္အေရး အေမရိကန္ဒုႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးႏွင့္ ျမန္မာသမၼတတို႔ ေဆြးေႏြး

  21 May 2015

 သမၼတ ဦးသိန္းစိန္နဲ႔ အေမရိကန္ ဒုတိယႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး အန္တိုနီဘလင္ခန္တို႔ ေနျပည္ေတာ္ ေတြ႔ဆံုမႈ အတြင္း ေလွစီးေျပး ဒုကၡသည္အေရး အဓိကထား ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကတယ္လို႔ သမၼတေျပာခြင့္ရ ဦးရဲထြဋ္က ေျပာပါတယ္။

ေမလ ၂၁ ရက္က ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကရာမွာ သမၼတက ေလွစီး ဒုကၡသည္အေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ျမန္မာ အစိုးရ လုပ္ေဆာင္သြားမွာ ေတြကို ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့တယ္လို႔ ဦးရဲထြဋ္က ေျပာပါတယ္။

“(၁) ကေတာ့ ဒီလူေတြအားလံုးဟာ ဟိုဘက္ကိုေရာက္ေနတဲ့အထဲမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြ ပါမပါျပန္စိစစ္မယ္။ စိစစ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမွန္ကန္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ လိုအပ္တဲ့ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈေတြ လုပ္မယ္။ (၂) ကေတာ့ က်ေနာ္တို႔က တကယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရပိုင္နက္ အတြင္းမွာ အဲ့လိုဒုကၡသည္ေတြေရာက္လာမယ္ဆိုရင္လည္း စိစစ္မယ္။ စိစစ္ၿပီးလိုအပ္တဲ့ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈေတြေပးမယ္။ ၿပီးရင္သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံကို ျပန္ပုိ႔ေပးမယ္။ သိပ္မၾကာခင္ကျဖစ္ခဲ့တဲ့ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသား ၁၁ေယာက္ကိစၥကိုလည္း က်ေနာ္တို႔ ရွင္းျပတယ္။ (၃)ကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ လာမယ့္ ၂၉ ရက္ေန႔မွာလုပ္မယ့္ အစည္းအေဝးကို တက္ဖို႔အတြက္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနက ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔တဖဲြ႔ ေစလႊတ္ဖို႔စီစဥ္ေနတယ္။”

ေရရွည္မွာ လူေမွာင္ခိုဂိုဏ္းေတြကို ေဒသတြင္းႏိုင္ငံေတြ ပူးေပါင္းေျဖရွင္းဖို႔ အဓိက အေရးႀကီးတယ္လို႔ သမၼတက  ေဆြးေႏြးခဲ့တယ္လို႔လည္း ဆိုပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ သမၼတနဲ႔ အေမရိကန္ဒု၀န္ႀကီးတို႔ဟာ ေရြးေကာက္ပြဲကိစၥ၊ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကိစၥနဲ႔ ၂ ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးတိုးျမႇင့္ဖို႔ကိစၥရပ္ေတြ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။

ျမန္မာေရပိုင္နက္ထဲက ေလွစီးဒုကၡသည္အေရးနဲ႔ သူတို႔ဟာ ႏိုင္ငံသား ဟုတ္ မဟုတ္ စိစစ္ေရး လုပ္ငန္းေတြကို ဒုတိယသမၼတဦးဉာဏ္ထြန္းေခါင္းေဆာင္ၿပီး တာ၀န္ယူေျဖရွင္းဖို႔ လုပ္ေဆာင္ ေနတယ္လို႔လည္း အစိုးရက ဒီေန႔ပဲ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။

အလားတူ မေလးရွားနဲ႔ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးေတြလည္း ေလွစီးဒုကၡသည္ေတြ အေရးေဆြးေႏြးဖို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံကို လာေရာက္ဖို႔ ရွိေနပါတယ္။

By ဒီဗီြဘီ
http://burmese.dvb.no

Wednesday, May 20, 2015

ေျခာက္ပြင့္ဆိုင္ေဆြးေႏြးပြဲ ထပ္မံျပဳလုပ္ရန္ တက္တက္ၾကြၾကြေဆာင္ရြက္သည္ကို မေတြ႕ရေၾကာင္းႏွင့္ ဘဂၤါလီေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္မ်ားကိစၥသည္ အစိုးရေျဖရွင္းရမည့္ကိစၥျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကား

ေျခာက္ပြင့္ဆိုင္ေဆြးေႏြးပြဲ ထပ္မံျပဳလုပ္ရန္ တက္တက္ၾကြၾကြေဆာင္ရြက္သည္ကို မေတြ႕ရေၾကာင္းႏွင့္ ဘဂၤါလီေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္မ်ားကိစၥသည္ အစိုးရေျဖရွင္းရမည့္ကိစၥျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကား

Wednesday, May 20, 2015
 
ေျခာက္ပြင့္ဆိုင္ ေဆြးေႏြးပြဲ ထပ္မံျပဳလုပ္ရန္ တက္တက္ၾကြၾကြ ေဆာင္ရြက္သည္ကို မေတြ႔ရေၾကာင္းႏွင့္ ဘဂၤါလီေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္မ်ားကိစၥသည္ အစိုးရေျဖရွင္းရမည့္ ကိစၥျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေမ ၁၉ ရက္တြင္ သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာၾကားသည္။
သတင္းေထာက္မ်ား ေမးျမန္းခဲ့သည့္ ကမၻာ့မီဒီယာမ်ား၌ ေဖာ္ျပေနသည့္ ေလွစီး ဒုကၡသည္မ်ားကိစၥအေပၚ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က “အဲဒီဟာေတြက အစိုးရက ရွင္းရမယ့္ကိစၥေတြပဲ။ အဲဒါေၾကာင့္ အစိုးရကို ေမးရင္ ပိုၿပီးေကာင္းမယ္ထင္တယ္”ဟု ေျဖၾကားသည္။
ေျခာက္ပြင့္ဆိုင္ ထပ္မံေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းေထာက္မ်ား၏ ေမးျမန္းခ်က္ကို “သိပ္ၿပီးေတာ့ တက္တက္ၾကြၾကြေတာ့မေတြ႔ရဘူး။ အေမတို႔ကေတာ့ ေတြ႔ဆုံဖို႔ ဆႏၵအမ်ားႀကီးရွိတယ္။ ျဖစ္တာ မျဖစ္တာေတာ့ အေမတို႔နဲ႔မဆိုင္ဘူး။ အေမတို႔ကေတာ့ အမ်ားႀကီးျဖစ္ေစခ်င္တာေပါ့”ဟု ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။
ထို႕ျပင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ခရီးစဥ္၌ KIA မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံရန္လည္း ေလာေလာဆယ္တြင္ အစီအစဥ္မရွိေသးေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆိုသည္။
ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ တုိင္းရင္းသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ကုိယ္စားျပဳ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေအးေမာင္ပါ၀င္သည့္ ပထမအႀကိမ္ ေျခာက္ပြင့္ဆုိင္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲကုိ ဧၿပီ ၁၀ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအိမ္ေတာ္၌ ျပဳ လုပ္ခဲ့ၿပီး ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး မူေဘာင္ျဖင့္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္ သေဘာတူညီမႈရရွိခဲ့သည္။
ထုိ႔ျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥႏွင့္ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ေရး၊ ေရြးေကာက္ပြဲလြန္ကာလ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးရန္ကုိလည္း သေဘာတူခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ယခုလအတြင္း ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံႏွင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံ ကမ္းေျခမ်ားအနီး ေလွျဖင့္ တရားမ၀င္ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူ မ်ား ေထာင္ႏွင့္ခ်ီ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။
ေလွျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဘဂၤါလီမ်ားႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသားမ်ား ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာပါ၀င္ၿပီး ၎တို႔အေနျဖင့္ ပင္လယ္အတြင္း အစာေရစာ ငတ္မြတ္မႈ ၾကံဳေတြ႕ရေလ့ရွိသည္။
အဆိုပါ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ားသည္ မေလးရွားႏွင့္ အင္ဒုိနီးရွားႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ဦးတည္သြားလာေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ထိုႏိုင္ငံမ်ားမွ လက္ခံျခင္းမရွိဘဲ ပင္လယ္အတြင္းသို႔ ျပန္လည္လႊတ္ေပးမႈမ်ားေၾကာင့္ ကုလသမဂၢက ေ၀ဖန္ခဲ့သည္။
အေရွ႕ေတာင္အာရွအတြင္း ေလွျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ား အေရးေျဖရွင္းရန္အတြက္ ထိုင္း၊ အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ မေလးရွားတို႔ ပူးေပါင္းကာ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခု ေမ ၂၉ ရက္တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၌ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။
အဆိုပါအစည္းအေ၀းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈရရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မေလးရွား၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ Najib Razak က ေမ ၁၆ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။
ဗီယက္နမ္စစ္ပြဲအၿပီး အႀကီးမားဆံုး ေလွျဖင့္ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈမ်ားကို ရပ္တန္႔ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈသည္ အေရးပါသည့္က႑မွ ပါ၀င္ေၾကာင္း Jakarta Post သတင္းစာက သံုးသပ္ထားသည္။
သို႔ေသာ္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပမည့္ ေလွျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ားဆိုင္ရာ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တက္ေရာက္ရန္ ျငင္းဆန္ထားသည္။
ေမ ၁၉ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္လာေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား သတင္းေထာက္မ်ားက ေမးျမန္းစဥ္ (ဓာတ္ပံု-မ်ဳိးမင္းထက္)
 
Eleven Media Group
 
 
Myanmar Online News's photo.