Sunday, November 29, 2015

အေမရိကန္အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ားဖယ္ရွားေပးေရး ျမန္မာေမွ်ာ္လင့္ေနၿပီ

အေမရိကန္အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ားဖယ္ရွားေပးေရး ျမန္မာေမွ်ာ္လင့္ေနၿပီ

ဗဟုိစံျပငါးေစ်းအတြင္း ငါးပုံးမ်ားကုိ သယ္ယူေနသည့္လုပ္သားမ်ား (ဓာတ္ပုံ− Getty Images)မ
မၾကာမီကက်င္းပခဲ့ သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ အေပၚ အေမရိကန္ ၏အျပဳသေဘာျမင္မႈကို ေထာက္႐ႈၿပီး  လာမည့္လမ်ားအတြင္း အေမရိကန္၏အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ဖယ္ရွားေပးလိမ့္မည္ဆုိေသာ စိတ္အားထက္သန္ ေမွ်ာ္ လင့္မႈမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံက အမည္ပ်က္စာရင္းဝင္ကုမၸဏီ မ်ားႏွင့္ အရင္းအႏွီးႀကီးႀကီး လာ ေရာက္ျမႇဳပ္ႏွံလိုေသာအေမရိကန္ ကုမၸဏီမ်ားအၾကားတြင္ တုိးပြား လာပါသည္။
အႏွစ္ငါးဆယ္ခန္႔ စစ္အစိုးရဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီရလာေစေရး ဖိအားေပးသည့္အေနျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာႏိုင္ငံတကာ အေရးယူပိတ္ ဆို႔မႈမ်ားကို အေမရိကန္ႏိုင္ငံက ထားရွိခဲ့ပါသည္။ အတုိက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္၏ပါတီက ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အျပတ္အသတ္အႏိုင္ရရွိခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္က်န္ရွိေနေသးေသာ အေမရိကန္၏ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈ မ်ား ဖယ္ရွားေပးရန္ဖိအားမ်ားျဖစ္လာပါသည္။
‘‘အခုအခ်ိန္ထိေတာ့ ေရြး ေကာက္ပြဲက ေအာင္ျမင္သြားၿပီ။ျမန္မာမွာ အေမရိကန္ရဲ႕ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈေတြတုိးလာဖို႔ စီးပြားေရးတုိးတက္ေရးနဲ႔ ျမန္မာလူမ်ဳိးေတြကို ကူညီေပးမယ့္ အေမရိကန္ရဲ႕ပန္းတိုင္ ေတြကိုအေရးယူပိတ္ဆို႔မႈေတြက ဟန္႔တားေနတာမဟုတ္ေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ျပန္အေလးထား သံုးသပ္ရမယ့္ တြန္းအားေတြပိုရွိ လာလိမ့္မယ္’’ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ လာေရာက္မည့္ အေမရိကန္ကုမၸဏီမ်ားကိုအႀကံေပးေနေသာ ဝါရွင္တန္အေျခစိုက္ အင္းေလးအတုိင္ပင္ခံအုပ္စုမွ ပီတာကုဆစ္ကေျပာသည္။ သူက လက္ရွိသမၼတအိုဘားမားအစိုးရ လက္ထက္အေမရိကန္ဘ႑ာေရး ဌာန ၌ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးသူျဖစ္ သည္။
စစ္အစိုးရက စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္း သမၼတဦးသိန္းစိန္ အရပ္သားအစိုးရအား အာဏာလႊဲေျပာင္းခဲ့ၿပီး တစ္ႏွစ္အၾကာ ၂၀၁၂၌ အေမရိကန္က ျမန္မာအေပၚ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈအခ်ဳိ႕ကို စတင္ဖယ္ရွားေပးခဲ့၏။ သို႔ေသာ္လည္း တင္းမာေသာပိတ္ဆို႔မႈအခ်ဳိ႕က က်န္ရွိေနဆဲျဖစ္၏။ယင္းတို႔အထဲ တြင္ယခင္ျမန္မာစစ္အစိုးရႏွင့္နီးစပ္ခဲ့သူ လူ ၂၀၀ ခန္႔ကို အေမရိကန္လူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး ေဆာင္ရြက္၍ မရေအာင္ပိတ္ပင္ ထားပါသည္။
ထုိအထဲမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံက ေလဆိပ္ႀကီးမ်ားကို ထိန္းသိမ္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ရထားသည့္ မူးယစ္ ရာဇာဟုဆိုၾကသည့္ စတီဗင္ ေလာ္(ဦးထြန္းျမင့္ႏိုင္)     ပိုင္ ေအးရွားေဝါကုမၸဏီကေန ေလ ဆိပ္၊ လမ္းေဖာက္လုပ္မႈႏွင့္ ဟိုတယ္ေတြအပါအဝင္ လုပ္ငန္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား   လုပ္ကိုင္ သည့္ ဦးေဇာ္ေဇာ္၏ မက္စ္ျမန္မာ လုပ္ငန္းစုႀကီးအထိပါဝင္သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ဦးေဇာ္ေဇာ္ပိုင္ သည့္ ေနျပည္ေတာ္ကဟိုတယ္ တြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ဂြၽန္ကယ္ရီက တည္းခိုခဲ့ သျဖင့္ ေမးခြန္းထုတ္စရာရွိလာပါ သည္။ သို႔ေသာ္ အေမရိကန္ အစိုးရအရာရွိမ်ား၏ ခရီးသြား လာမႈသည္ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈ စည္းကမ္းမ်ားကေန ႁခြင္းခ်က္ျဖစ္ သျဖင့္ ဂြၽန္ကယ္ရီက ဥပေဒခ်ဳိး ေဖာက္ျခင္းမရွိခဲ့ဟုဆိုသည္။
၎တို႔၏မူဝါဒေရးရာမ်ားကို အဓိကအေျပာင္းအလဲမ်ားလုပ္ ရန္ ေစာလြန္ပါေသးသည္ဟု အေမရိကန္တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးကတည္းက ထပ္တလဲလဲေျပာၾကားၾကသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲအေကာင္းဆံုး အေနအထားႏွင့္ၿပီးဆံုးခဲ့ေသာ္ လည္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအႏိုင္ရခဲ့ေသာ္လည္းေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို စစ္တပ္အသိုင္းအဝုိင္းက လက္ခံခဲ့ေသာ္ လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္မေျဖရွင္း ရေသးေသာ အေရးႀကီးျပႆနာမ်ားရွိေနသည္ဟု သူတို႔ကေထာက္ျပၾကသည္။ အဓိကအခ်က္မွာ ႏိုင္ငံအာဏာကိုကိုင္စြဲထားသည့္အေနအထားမွာ ရွိေနေသးသည့္ စစ္တပ္ႏွင့္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အစိုးရက မည္ကဲ့သို႔ပူးေပါင္းလုပ္ ေဆာင္မည္နည္းဆိုတာျဖစ္သည္။
ရာခိုင္ႏႈန္း ၇၀ ေလာက္က ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ေနထုိင္ ေနၾကသည့္ ႏိုင္င့ံလူဦးေရ ၅၁ သန္းကို ဆင္းရဲတြင္းကေန လြတ္ေျမာက္ေအာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္အစိုးရအတြက္   အဓိက စိန္ေခၚမႈႀကီး    ျဖစ္လာပါလိမ့္ မည္။ သည္အခ်က္က ေနာက္ထပ္အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ားဖယ္ရွားေပးေရး၊ ေနာက္ထပ္ ႏိုင္ငံ ျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ သူတို႔ ပါတီ၏ စီးပြားေရးမူဝါဒႏွင့္ ဆက္ စပ္ခ်ိတ္ဆက္ေနသည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနျဖင့္ သူ႔ေရွ႕ကအစိုးရကဲ့သုိ႔ပင္ စီးပြားေရးကိုအားေပးသည့္ မူဝါဒမ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ကိုင္သြားမည္ဟု အႀကံေပးမ်ားက ေျပာသည္။   သို႔ေသာ္ သူတို႔အစိုးရစီးပြားေရးအဖြဲ႕ကို မည္သူ ကဦးေဆာင္မည္ဆုိသည့္ အေသးစိတ္မ်ားကိုမသိရေသးေပ။ ဝါရွင္တန္ပို႔စ္သတင္းစာႏွင့္ မၾကာေသးမီက ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းရာတြင္ ဒီမိုကေရစီအစိုးရလက္ထဲမွာ ႏိုင္ငံအာဏာရွိပါလွ်င္ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ားကို ဆက္ထားေနစရာအေၾကာင္းမျမင္ဟု ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေျပာၾကားခဲ့သည္။
‘‘သူတို႔အေနနဲ႔ ပိတ္ဆို႔ အေရးယူမႈေတြဖယ္ရွားေပးေတာ့ မယ္ဆိုတဲ့လကၡဏာအေငြ႕ အသက္ေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ခံစားရတယ္’’ဟု အေမရိကန္ အစိုးရ၏ အမည္ပ်က္စာရင္းဝင္ ေဇကမၻာလုပ္ငန္းအုပ္စုုပိုင္ရွင္ဦးခင္ေရႊကေျပာသည္။ သူတို႔ကုမၸဏီက စက္မႈဇုန္အိမ္ရာလုပ္ငန္းႏွင့္အျခားလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္ေနသည္။
‘‘အေျပာင္းအလဲကာလ အတြင္းမွာ ကုမၸဏီအသစ္ေတြ လာၿပီးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၾကလိမ့္မယ္’’ အျခားအေရးယူပိတ္ဆို႔ျခင္းခံ ထားရသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း တစ္ခုက ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး ကလည္း သည္စာရင္းမွာပါသည့္ အခ်ဳိ႕ကုမၸဏီမ်ားစာရင္းကေန ပယ္ဖ်က္ေပးျခင္းခံရေတာ့မည္ ဟု ခံစားသိျမင္ေနရၿပီဆိုသည္။ အခ်ဳိ႕ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ တိုင္း ျပည္စီးပြားေရးကို လက္ဝါးႀကီး အုပ္ထားသည့္ ယခင္စစ္အစိုးရ ကို အားေပးေထာက္ခံ႐ံုကလြဲၿပီး ေရြးခ်ယ္စရာမရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ သို႔ ေသာ္ သူတို႔အေနျဖင့္ အင္န္ အယ္လ္ဒီအစိုးရႏွင့္ အလုပ္လုပ္ ခ်င္စိတ္ရွိပါေၾကာင္း    အဆိုပါ ပုဂၢိဳလ္ကေျပာသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တစ္သစ္စစီးပြားေရးတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလုပ္ ကိုင္လိုသူ အေမရိကန္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ သည္ကိစၥက တကယ့္ကိုအေရးႀကီးလွ သည္။ သည္အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈ စာရင္းေၾကာင့္ သူတို႔၏စီးပြားေရးမွာ ေမွ်ာ္မွန္းတာေတြျဖစ္လာႏိုင္သည္ ဟု အေမရိကန္အာရွစီးပြားေရးေကာင္စီ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး  အန္တိုနီနယ္လဆင္က ေျပာၾကားသည္။ သည္ျပႆနာမ်ား တြင္ သေဘၤာျဖင့္ သူတို႔တင္ပို႔ လိုက္ေသာကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ေအးရွားေဝါကုမၸဏီပိုင္ ျမန္မာ၏ အႀကီးဆံုးဆိပ္ကမ္းတြင္ အတင္အခ်လုပ္မိသည္မ်ားလည္း ပါဝင္သည္။
‘‘အင္န္အယ္လ္ဒီက သူ႔ရဲ႕ စီးပြားေရးမူဝါဒ၊ အစိုးရအဖြဲ႕သစ္ နဲ႔   သမၼတကို   မတင္ျပေသးႏိုင္ သေရြ႕၊    အေမရိကန္အစိုးရရဲ႕ မူဝါဒေတြမရွင္းလင္းေသးသေရြ႕ ျမန္မာမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖို႔ အေမရိ ကန္ကုမၸဏီေတြရဲ႕ဆႏၵက ႀကီး ႀကီးမားမားေျပာင္းလဲလိမ့္မယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္မထင္ဘူး’’ဟုမစၥတာ နယ္လ္ဆင္ကဆို၏။
ျမန္မာႏိုင္ငံက အေမရိကန္ ကုန္သည္မ်ားအသင္း၏အမႈ ေဆာင္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး မစၥက္ ဂ်ဴဒီဘန္းက အေမရိကန္ကုမၸဏီ မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အျခားႏိုင္ငံ မ်ားႏွင့္ တန္းတူယွဥ္ၿပိဳင္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ဖို႔ အေမရိကန္ အစိုးရကို သူတို႔အဖြဲ႕က တိုက္ တြန္းထားသည္ဟုဆိုသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံက အေမရိကန္ကုန္ သည္မ်ားအသင္းတြင္ ခ်ယ္ဗရြန္ ေကာ္ပိုေရွးရွင္းကေန ကတ္တာပေလာအထိ အဖြဲ႕ဝင္ကုမၸဏီ ေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ရွိသည္။
ၾသဇာအာဏာႀကီးေသာ အေမရိကန္အထက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္ႏွစ္ဦးျဖစ္သည့္ မစ္ခ်္မက္ ေကာနယ္လ္ႏွင့္ ဂြၽန္မက္ကိန္းတို႔ ကလည္း လက္ရွိျမန္မာအစိုးရ သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အစိုးရကို အာဏာလႊဲေပးပါက ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ားကို ေျဖ ေလွ်ာ့ေပးရန္ စဥ္းစားသင့္ေၾကာင္းသမၼတအိုဘားမားအား ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္က တိုက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့၏။
ျမန္မာ၏လႊတ္ေတာ္အသစ္ သည္ ၂၀၁၆ ဇန္နဝါရီ ေနာက္ ပိုင္း စတင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး သမၼတအသစ္ကိုမူ  မတ္လ၌  ေရြးခ်ယ္ မည္ျဖစ္သည္။   အေျခခံဥပေဒ အရ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံသား သားႏွစ္ဦး ရွိေသာ     ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္သည္ သမၼတျဖစ္ရန္ ကန္႔ သတ္ျခင္းခံထားရသည္။ သို႔ေသာ္ သူသည္ ပါတီကေရြးခ်ယ္ထား ေသာ သမၼတ၏အထက္တြင္ ရွိေန မည္ျဖစ္ၿပီး   အေရးႀကီးေသာဆံုး ျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္မည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေျပာ ၾကားထားသည္။

(ေဝါစထရိဂ်ာနယ္ပါ ေဆာင္းပါး ရွင္ Shibani Mahtani ၏ Myan -mar Hoping U.S Will Lift Sanctions ကို ထားထားျမင့္ ဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

http://www.7daydaily.com/story/52045

လက္ပံေတာင္းေတာင္ သပိတ္စခန္း အၾကမ္းဖက္ ၿဖိဳခြင္းခံရမႈ သံုးႏွစ္ျပည့္ အခမ္းအနား တံုရြာတြင္ ျပဳလုပ္

လက္ပံေတာင္းေတာင္ သပိတ္စခန္း အၾကမ္းဖက္ ၿဖိဳခြင္းခံရမႈ သံုးႏွစ္ျပည့္ အခမ္းအနား တံုရြာတြင္ ျပဳလုပ္
 
29 November 2015
 
လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္း ရပ္ဆိုင္းေရးရန္အတြက္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ သပိတ္စခန္း အၾကမ္းဖက္ ၿဖိဳခြင္းခံရမႈ သံုးႏွစ္ျပည့္ အခမ္းအနားအား ယေန႔ (ႏိုဝင္ဘာ ၂၉ ရက္) ေန႔လည္ ၁၂ နာရီမွ ညေန ၄ နာရီအထိ ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္ လက္ပံေတာင္းေတာင္ေဒသ တံုရြာတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
အဆိုပါ အခမ္းအနားသို႔ လက္ပံေတာင္းေတာင္ေဒသခံ ေက်းရြာမ်ားမွ ေတာင္သူအင္အား (၁၀၀) နီးပါး တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး အခမ္းအနားအား အစီ...အစဥ္ (၇) ရပ္ျဖင့္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
အခမ္းအနားသို႔ အၾကမ္းဖက္ ၿဖိဳခြင္းသည့္ အခ်ိန္တြင္ သပိတ္စခန္း၌ ရွိေနသည့္ ဆရာေတာ္မ်ား တက္ေရာက္ၿပီး ၾသ၀ါဒစကား ေျပာၾကားျခင္း၊ လက္ပံေတာင္းေတာင္ သပိတ္စခန္းအား ၿဖိဳခြင္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒသခံ ၈ ဦးမွ ရင္တြင္း ခံစားခ်က္မ်ား ေျပာျခင္း၊ စီမံကိန္းေၾကာင့္ လတ္တစ္ေလာ ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည့္ ေတာင္သူမ်ား၏ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ အခက္အခဲမ်ားအား ရင္ဖြင့္ေျပာဆိုခဲ့ၾကေၾကာင္းလည္း သိရသည္။
 
 
■ စိုးမိုးထြန္း (မံု႐ြာ)
 
 
 
 

အနိုင္ရပါတီကိုအာဏာေခ်ာေမြ႔စြာလဲႊေပးေရးဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး(ျငိမ္း)ဦးသန္းေရႊအေပၚမူတည္ေနသလား

အနိုင္ရပါတီကိုအာဏာေခ်ာေမြ႔စြာလဲႊေပးေရးဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး(ျငိမ္း)ဦးသန္းေရႊအေပၚမူတည္ေနသလား
 
29 November 2015
 

-------- -------- ------- -------- -------
တကယ္ေတာ့ ျမန္မာျပည္မွာစစ္တပ္နွင့္ ဒီမိုကေရစီသည္ ျပဒါးတလမ္းသံတလမ္းသာျဖစ္ပါသည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေန၀င္းလက္ထက္စစ္တပ္ကအာဏာသိမ္းျပီးရိွသမွ်ကိုအပိုင္သိမ္းလိုက္ကတည္းကစစ္တပ္နွင့္ ျပည္သူလူထုသည္လည္းမဟာရန္သူျဖစ္သြားခဲ့ပါသည္။
လြတ္လပ္ေရးေခတ္တုန္းကစစ္ဗိုလ္စစ္သားကိုလူအမ်ားကခ်စ္ခင္ၾကသေလာက္ စစ္အာဏာရွင္ေခတ္မွာေတာ့ တျဖည္းျဖည္းစစ္ဗိုလ္စစ္သားဆိုလွ်င္ လူထုကရံြေၾကာက္ေၾကာက္ၾကသည္။
အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးယနၱရားတြင္ပါ၀င္ေသာပုလိပ္ရဲသားမ်ားကိုလည္းငိုစားရယ္စားဆိုျပီးလူတကာရြံ႕မုန္းတတ္ၾကသည္။
ဒီမိုကေရစီေခတ္က်လွ်င္ေတာ့စစ္ဗိုလ္စစ္သားသည္ ျပည္သူလူထုကိုအကာအကြယ္ေပးသည့္သူမ်ားအျဖစ္ ရဲ၊ ပုလိပ္ မ်ားသည္ လူဆိုးသူခိုးမရိွေအာင္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားအျဖစ္ ျပည္သူ႕အခ်စ္ ကို ျပန္ရေအာင္ အသြင္ေျပာင္းပစ္ရမည္ ျဖစ္သည္။
ျမန္မာျပည္သူလူထုသည္ နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာဗိုလ္က်စိုးမိုးနိွပ္စက္ေနခဲ့သည့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ၂၀၁၅ နို၀င္ဘာ ၈ ရက္ကလက္နက္မဲ့ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မဲေပးခဲ့ၾကျပီးျပီ။ ျပည္သူ႕ပါတူကိုအလံုးအရင္းနွင့္မဲေပးခဲ့ၾကသည္ကိုၾကည့္ျခင္းျဖင့္ျပည္သူလူထုသည္ဘယ္လိုဆႏၵရိွေနၾကသလဲဆိုသည္ကိုသိသင့္ၾကျပီျဖစ္သည္။
လူထုေခါင္းေဆာင္အျဖစ္အားလံုးကေမွ်ာ္လင့္အားထားယံုၾကည္ကိုးစားေသာေဒၚေအာင္ဆန္စုၾကည္ကသူမ၏ေဟာေျပာပဲြမ်ားတြင္ လူကိုမၾကည့္နွင့္ ပါတီတံဆိပ္ကိုပဲၾကည့္ျပီးမဲေပးၾကပါဟုေျပာလိုက္သည္နွင့္ ျပည္သူလူထုကလည္းတေသြမတိမ္းNLDမဲေပးလိုက္ၾက သည္မွာစစ္ကိုင္းတိုင္း၊ ျမင္းမူၿမိဳ႕နယ္ NLDကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းသည္ ကြယ္လြန္သြားသည့္တိုင္ အားလံုးတညီတညြတ္တည္းမဲေပးလိုက္ၾကသည္မွာကြယ္လြန္သြားသူပင္ အနိုင္ရသြားခဲ့ပါ သည္။
အနိုင္ရပါတီကိုအာဏာမလဲႊရေသးခိ်န္အထိ ျပည္သူလူထုကေတာ့ ရင္တဒိတ္ဒိတ္နွင့္ အာဏာလဲႊမွလဲႊပါ့ မလား။ ၁၉၉၀ တုန္းကလည္းNLDႏိုင္ခဲ့တာအေၾကာင္းျပျပီးအာဏာလဲႊမေပးခဲ့ဘူး။ ခုလည္းအဲဒီလိုမ်ားလုပ္ဦးမလားမသိဘူးဟု ျပည္သူလူထုေတြကစိုးရိမ္ ပူပန္ေနၾကသည္။
ျပည္သူလူထုသည္ တာ၀န္ေက်ခဲ့ပါ သည္။ ၈-၈-၁၉၈၈ တုန္းကလည္းလူ့ အသက္ေပါင္းမ်ားစြာအဆံုးရံႈးခံ၊လူေပါင္းမ်ားစြာအက်ဥ္းက်ခံ၊ ေထာင္ထဲမွာအညွဥ္းဆဲခံကာေက်ာင္းသား၊ ျပည္သူတရပ္လံုး တာ၀န္ေက်ခဲ့ျပီျဖစ္သည္။
၁၉၉၀ တုန္းကလည္း ျမန္မာျပည္ သူလူထုသညNLDကိုတခဲနက္ေထာက္ ခံကာဒီမိုကေရစီစနစ္နွင့္သြားပါဟုဆႏၵမဲေပးခဲ့ၾကသည္။ သို႕ေသာ္ အာဏာရွင္မ်ား က အာဏာကိုလက္မလႊတ္။
ယခု ၂၀၁၅ နို၀င္ဘာ ၈ ရက္မွာ ျပည္သူလူထုသည္ တာ၀န္ေက်ပြန္ပါ သည္။NLDကိုတခဲနက္ မဲေပးကာဒီမိုကေရစီဘက္သားအနိုင္ရေစခဲ့ပါသည္။
ယခုေလာက္ဆိုလွ်င္ အာဏာရွင္ မ်ားသိေလာက္ပါျပီ။ မဲမေပးမီကခ်က္ခ်င္းေျပာင္းလဲလွ်င္ အနၱရာယ္ရိွသည္။
ဒီမိုကေရစီေျပာင္းလိုေသာအာရပ္ကမၻာမွာဘယ္လိုပဋိပကၡစစ္ပဲြၾကီးေတြ ျဖစ္ေနသည္ကိုသတိျပဳပါဟုပင္လူထုကိုသတိေပးခဲ့ ေသးသည္။ ေၾကာက္မက္ဖြယ္စစ္ပဲြျဖစ္ လိမ့္မည္ဟုပင္ ဆိုခဲ့ပါေသးသည္။
သို႕ေသာ္မဲေပးရာတြင္ ေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႕ျဖစ္ျပီးမဲေရတြက္ရာတြင္လည္းအခိ်ဳ႕ေသာေနရာအနည္းငယ္မွလဲြ၍ အားလံုးမွန္မွန္ကန္ကန္အေျဖမွန္ကိုသိရသည္။
ဒီေတာ့ဘယ္သူမွစိတ္မ၀င္စားဘူးဟုထင္ခဲ့ရေသာေရြးေကာက္ပဲြလည္းလူထုတရပ္လံုးတခဲနက္လာေရာက္မဲေပးခဲ့ၾက၍NLDကိုအနိုင္ရေစခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာသိ၊ ကမၻာသိ ျဖစ္ရပ္တခုျဖစ္ျပီး ျပည္ပနိုင္ငံမ်ားကပင္ အံ့အားသင့္ခဲ့ၾက သည္။
ယခုအခNLDအနိုင္ရပါတီကိုအာဏာလဲႊေပးရံုသာရိွသည္။ ဤေနာက္ ဆက္တဲြဇာတ္လမ္းကိုေတာ့ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဘယ္လိုကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမလဲလူထုကေစာင့္ ေမွ်ာ္ၾကသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကသမၼတဦးသိန္းစိန္၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးမင္းေအာင္လိႈင္တို႕နွင့္ေတြ႕ ဆံုေဆြးေႏြးမည္ဟုဆိုပါသည္။
ဤေနရာတြင္ အဓိကဇာတ္ေကာင္ မွာအျငိမ္းစားဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးဦးသန္းေရႊ ပင္ျဖစ္ပါသည္။ လႊတ္ေတာ္တို့၊ ေရြးေကာက္ပဲြတို႕ဆိုသည့္ အခင္းအက်င္းမ်ားသည္ အၿငိမ္းစားဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးဦးသန္းေရႊ ဦးစီးခင္းက်င္းခဲ့ေသာအခင္းအက်င္းပင္ ျဖစ္သည္။
ဤအခင္းအက်င္းအတိုင္းသြား ျပီးစစ္တပ္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံရိွသည့္ ၾကံ့ခိုင္ေရးနွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးပါတီအနိုင္ရမည္။ သို႕မဟုတ္ မဲျပန္႔သြားျပီးညြန္႕ေပါင္းအစိုးရတက္လာမည္။ လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ စစ္တပ္ က ၂၅ ရာခိုင္နႈန္းအလိုအေလ်ာက္ရိွေနသျဖင့္ အျပင္ကမဲ ၂၅ ရာခိုင္နႈန္းရလွ်င္ သူတို႔၏လက္ခဲြပါတီမ်ား၏ မဲနွင့္ေပါင္းျပီးညြန္႔ေပါင္းဖဲြ႕မည္ဟုခန္႕မွန္း၍ ဖဲြ႕စည္းပံု၊ လႊတ္ေတာ္၊ ေရြးေကာက္ပဲြတို႕နွင့္ ခင္းက်င္းထားခဲ့သည္။NLDမည္သို႕မွ် မဲအနိုင္မရေအာင္ ဖဲြ႕စည္းထားျပီးသားျဖစ္သည္။
ဤသို႕ေသာအက်ပ္အတည္းမ်ား ၾကားကေနျပီးNLD သည္သာအနိုင္ရ ျဖစ္ေအာင္ရသြားခဲ့ျပီ။ ဒီေတာ့ စစ္တပ္ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံအစိုးရကဘာလုပ္ မလဲ။NLDကိုက်ဥ္းထဲက်ပ္ထဲက် ေအာင္ လုပ္ထားပါလ်က္ အနိုင္ရသြားျခင္း ျဖစ္သည္။
ယခုအခါနိုင္ငံေတာ္သမၼတနွင့္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တို႔ထံမွအာဏာကိုလဲႊေပးမည္။ ျပည္သူလူထုစိတ္မပူပါနွင့္ဟူေသာစကားမ်ားၾကားရသည္။
တကယ္ေတာ့ အၿငိမ္းစားဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးခင္းေပးေသာလမ္း ျဖစ္ျပီးသူသာလွ်င္ သမၼတဦးသိန္းစိန္နွင့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တို႕အေပၚ ၾသဇာေညာင္းသူျဖစ္သည္။
တခုထူးဆန္းသည္မွာလည္း အၿငိမ္းစားဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးဦးသန္းေရႊ ၏ေျမးဖိုးလျပည့္ေခၚ ေနေရႊေသြးေအာင္ကဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နွင့္ လာေတြ႕သည္ဟုဆိုသည္။
သူတို႕၏အကိ်ဳးစီးပြားအတြက္ပဲျဖစ္မည္ဟုအမ်ားကခန္႔မွန္းေျပာဆိုၾကသည္။ ဘာအတြက္ လာေတြ႕သည္ကိုေတာ့ တရား၀င္ထုတ္ မေျပာေသးပါ။
အၿငိမ္းစားဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးဦးသန္းေရႊ သည္ လႊတ္ေတာ္တို႕၊ ေရြးေကာက္ပဲြတို႔ အခင္းအက်င္းမ်ားခင္းက်င္းခဲ့ျပီးေနာက္၊ အနိုင္ ရပါတီအေပၚ အာဏာလဲႊေပးရန္လည္းသူ့မွာသာ တာ၀န္ရိွပါသည္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တို႔အားအာဏာကိုအသာတၾကည္ ေခ်ာေခ်ာေမာေမာလဲႊေပးရန္ အျငိမ္းစားဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးထံတြင္သာမူတည္ပါသည္။
စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္မွာေအာက္တန္းေနာက္တန္းက်ေနေသာ ျမန္မာနိုင္ငံကိုဒီမိုကေရစီခရီးလမ္းေၾကာင္းေခ်ာေမြ႕ေျဖာင့္ျဖဴးရန္မွာအၿငိမ္းစားဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးဦးသန္းေရႊ၊သမၼတဦးသိန္းစိန္၊ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးမင္းေအာင္လိႈင္တိုေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ နွင့္ မ်က္နွာခ်င္းဆိုင္ျပီးရိုးရိုးသားသား၊ သေဘာထားၾကီးစြာ ျပည္သူလူထုအေပစိတ္ေကာင္းေစတနာထားကာညီညာျဖျဖေဆြးေႏြးညိွနိႈင္းၾကပါရန္အေရးၾကီးေနျပီ ျဖစ္ပါေၾကာင္း
တင္ျပလိုက္ရပါသည္။
တင္တင္ဦး
News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)'s photo.

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ရဲရင့္ျပတ္သားခုိင္မာသည့္ စိတ္ဓါတ္ႏွင့္ မေလွ်ာ႔ေသာ ဇဲြလုံလျဖင့္ အနစ္နာခံ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကုိ အေမရိကန္ သမၼတကေတာ္ေဟာင္း ေလာ္ရာဘုရွ္က USA Today သတင္းစာႀကီးတြင္ ဂုဏ္ျပဳ ေဆာင္းပါးေရးသား

"တစ္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ လြတ္လပ္ေစရမည္" ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ရဲရင့္ျပတ္သားခုိင္မာသည့္ စိတ္ဓါတ္ႏွင့္ မေလွ်ာ႔ေသာ ဇဲြလုံလျဖင့္ အနစ္နာခံ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကုိ အေမရိကန္ သမၼတကေတာ္ေဟာင္း ေလာ္ရာဘုရွ္က USA Today သတင္းစာႀကီးတြင္ ဂုဏ္ျပဳ ေဆာင္းပါး ေရးသား
 
29 November 2015
 

----- --- ---- ---
လြန္ခဲ့သည့္ ၂၅ ႏွစ္ေက်ာ္အတြင္း ျမန္မာျပည္သူတုိ႔၏ လြတ္လပ္ခြင့္အတြက္ အစဥ္အၿမဲ ခုိင္မာသည့္ အသံမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏုိဘယ္ဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ မိမိကုိယ္တုိင္ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားကုိ ဆက္တုိက္ ႀကဳံေတြ႕ရေသာ္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အ႐ံႈးေပး လက္ေလွ်ာ့ျခင္း မျပဳခဲ့ေပ။
သူမ၏ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ NLD သည္ ႏုိ၀င္ဘာ ၈ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေတာင္ၿပဳိကမ္းၿပဳိ အႏုိင္ရခဲ့သည္။ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရသည့္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ ေျပာင္းလဲေနဆဲ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ အေရးပါသည့္ ေျခလွမ္းတစ္ခု ျဖစ္ေသာ္လည္း လြတ္လပ္ေရး ခုိင္မာရန္ သြားရမည့္ ခရီးလမ္းမ်ားစြာ က်န္ရွိေနသည္။ အေမရိကန္ႏွင့္ အျခား လြတ္လပ္ေသာ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ျမန္မာအစုိးရသစ္၏ ေရွ႕ဆက္ရမည့္ အေရးႀကီးေသာ အခ်ိန္ကာလတြင္ ဆက္လက္ ေထာက္ခံပံ့ပုိးသြားရမည္ ျဖစ္သည္။
ျမန္မာျပည္သူမ်ား ႀကဳံေတြ႕ေနရသည့္ ဒုကၡႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ရဲရင့္ေသာ ေခါင္းဆာင္မႈကုိ လူအမ်ား သိရွိစိတ္၀င္စားလာေစရန္ သမၼတကေတာ္ တစ္ဦးအေနျဖင့္ ကၽြန္မ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရခဲ့ပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ လြန္ခဲ့ေသာ ၃ ႏွစ္က ၀ါရွင္တန္ဒီစီ၌ ဆံုေတြ႕ခြင့္ရခဲ့သည္။ သူ၏ ရဲရင့္မႈ၊ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးကုိ ကာကြယ္မႈအတြက္ ကြန္ဂရက္ေရႊတံဆိပ္ဆု ခ်ီးျမွင့္သည့္ အခမ္းအနားတြင္ ဆံုေတြ႕ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
တစ္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေစရမည္ဆုိသည့္ သူ၏ ခုိင္မာေသာ အေကာင္းျမင္မႈႏွင့္ စိတ္ပုိင္းျဖတ္ထားမႈတုိ႔က ကၽြန္မကုိ ႐ုိက္ခတ္ခဲ့သည္။ ထုိအခ်ိန္မွစ၍ ကၽြန္မသည္ ကမၻာတစ္၀န္း လြတ္လပ္မႈျမွင့္တင္သည့္ ဘုရွ္အင္စတီက်ဳ၏ လုပ္ငန္း အစိတ္အပုိင္း အမ်ားအျပားအျဖစ္ ျမန္မာလူငယ္ ေခါင္းေဆာင္ အမ်ားအျပားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။
ဒါးလက္စ္ၿမဳိ႕တြင္ ကၽြန္မတုိ႔ထံ လာေရာက္လည္ပတ္ခဲ့သည့္ မဇင္မာေအာင္က သူ၏ ၁၁ ႏွစ္ၾကာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ဘ၀အေၾကာင္း ျပန္ေျပာျပခဲ့ၿပီး အက်ဥ္းက်ေနစဥ္ တုိက္ပိတ္ခံထားရခ်ိန္က အမ်ားအျပား ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရသူ ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ အက်ဥ္းခ်ခံရျခင္းေၾကာင့္ သူက ၿပဳိလဲသြားခဲ့ျခင္း မရွိဘဲ အျခား ဒါဇင္ႏွင့္ခ်ီသည့္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းႏွင့္အတူ ႏုိ၀င္ဘာ ၈ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏုိင္ရခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ဘုရွ္အင္စတီက်ဴမွ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္ ၂ ဦးျဖစ္ေသာ မၿဖဳိးၿဖဳိးေအာင္ႏွင့္ ကုိလင္းထက္ႏုိင္တုိ႔မွာ ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပခဲ့သည့္ အျခား ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္အတူ အက်ဥ္းက်ခံေနရဆဲ ျဖစ္သည္။
ဘုရွ္အင္စတီက်ဳ၏ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈ ဖုိရမ္မွတစ္ဆင့္ မထုေမကဲ့သုိ႔ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ယင္းတုိ႔၏ ဗဟုုသုတႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈစြမ္းရည္ကုိ တုိးခ်ဲ႕ျမွင့္တင္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာအနာဂတ္ကုိ တည္ေဆာက္ရာတြင္ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုအျဖစ္ ပါ၀င္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ မထုေမသည္လည္း ႏုိ၀င္ဘာ ၈ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေရြးခ်ယ္ခံ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦး ျဖစ္သည္။ ဖုိရမ္မွ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားတြင္ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ား၊ ပညာေရး ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ဆရာ၀န္မ်ားႏွင့္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား ပါ၀င္ၿပီး ယခုအခါ ေရြးေကာက္ခံ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ျဖစ္လာၾကသည္။ သူတုိ႔က ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေရးတြင္ ဘံုရည္မွန္းခ်က္ရွိသူမ်ား ျဖစ္သည္။
တုိင္းရင္းသား ၁၃၅ မ်ဳိးရွိသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကြဲျပားမႈမွာ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းအတြင္း သပ္လွ်ဳိတစ္ခုအစား အရင္းအႏွီးတစ္ခု ျဖစ္သင့္သည္။ ဗဟုစံု၀ါဒႏွင့္ သည္းခံျခင္းက အမုန္းတရားကုိ ေက်ာ္လႊားႏုိင္ေစမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာဒုကၡသည္မ်ားကုိလည္း ေမ့ထား၍ မရႏုိင္ေပ။ ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ ျမန္မာဒုကၡသည္ ၁၅၀,၀၀၀ ခန္႔မွာ ထုိင္းျမန္မာနယ္စပ္ရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ေနထုိင္လ်က္ရွိသည္။
ကၽြန္မႏွင့္ သမီးျဖစ္သူ ဘာဘရာတုိ႔ ၂၀၀၈ တြင္ ထုိစခန္းမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ ထြက္ေျပးလာရသည့္ ဒုကၡသည္မ်ား ဆုိး၀ါးနိမ့္က်သည့္ အေျခအေနတြင္ ေနထုိင္ေနရသည္ကုိ ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ဆရာ၀န္မ်ား၊ မိဘမ်ား၊ ဆရာမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး စခန္းတြင္း ေမြးဖြားကာ အျပင္ေလာကကုိ လုံး၀မေရာက္ဘူးသည့္ ကေလးမ်ားကုိလည္း ေတြ႕ခဲ့ရသည္။
၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD အႏုိင္ရခဲ့မႈကုိ စစ္အစုိးရက ျငင္းပယ္ခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာ့လြတ္လပ္မႈအတြက္ တုိက္ပြဲ၀င္သူမ်ားက ခုိင္မာသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ ဆက္လက္ထားရွိခဲ့သည္။ ယေန႔အခ်ိန္တြင္လည္း ျပည္သူမ်ားက ၁၉၉၀ ကဲ့သုိ႔ပင္ လြတ္လပ္မႈကုိ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ ၂၅ ႏွစ္ေက်ာ္ ကာလအတြင္း ျပည္သူလူထု၏ ဆႏၵက ခုိင္ၿမဲစြာ တည္တံ့လ်က္ရွိသည္ကုိ ကမာၻသိေအာင္ ျပသခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။
ထုိေၾကာင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ လြတ္လပ္မႈကုိ ကာကြယ္သူတစ္ဦးအေနျဖင့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားႏွင့္ အတူရပ္တည္ရန္ တာ၀န္ရွိသည္။ အကူးအေျပာင္းကာလတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအား ေထာက္ခံပံ့ပုိးရန္မွာ အစုိးရသစ္ တက္လာခ်ိန္အထိ ဦးစားေပးတစ္ခုအျဖစ္ ရွိေနရမည္ျဖစ္သည္။ ဒီမုိကေရစီစနစ္က ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ မိတ္ေဆြႏုိင္ငံမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လြတ္လပ္မႈ ေထာက္ခံသူမ်ား ေအာင္ျမင္မႈရရန္မွာ ကၽြန္မတုိ႔ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံ၏ တာ၀န္ ျဖစ္သည္။
KHTun
Ref - USA Today
The Ladies News Journal
The Ladies News Journal's photo.

သမတဦးသိန္းစိန္သက္တမ္းအတြင္းရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ စစ္ပြဲ

ေမာင္ေမာင္စုိး - သမတဦးသိန္းစိန္သက္တမ္းအတြင္းရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ စစ္ပြဲ
(မုိးမခ) ႏုိ၀င္ဘာ ၂၉၊ ၂၀၁၅

၁၉၈၈ နဝတ တက္လာၿပီးေနာက္ပိုင္းမွ စတြက္လွ်င္ လက္ရွိ သမတဦးသိန္းစိန္သက္တမ္းသည္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္၍ ျပႆနာေျဖရွင္းရန္ႀကိဳးပမ္းသည့္ကာလျဖစ္သည္ဆိုသည္ကိုေတာ့ ျငင္းပယ္ရန္မရွိေခ်။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ နဝတ စစ္အစိုးရတက္လာၿပီးေနာက္ပိုင္း ၁၉၈၉ မွစ၍ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူ သည္ဆိုၿပီး အအပစ္အခတ္ရပ္စဲကို တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ျပဳလုပ္ခ့ဲသည္။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေဒသမ်ားအား အထူးေဒသမ်ားဟု သတ္မွတ္ေပးခ့ဲသည္။ သက္ဆိုင္ရာ နယ္ေျမအလိုက္ တည္ရွိခြင့္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ႏွင့္ အျခားစီးပြားေရး အခြင့္ အလမ္းမ်ားေပးခ့ဲသည္။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ားကို သိသိသာသာေလွ်ာ့ခ်ခ့ဲသည္။ သုိ႔ေသာ္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားျပႆနာကို နိုင္ငံေရးအရ ေျဖရွင္းျခင္းမ်ိဳးျပဳျခင္းမရွိဘဲ ထိမ္းထားခ့ဲသည္ ကာလဟု ဆိုရမည္။

ထိုသုိ႔ထိမ္းထားခ့ဲျခင္းမွာ ျပည္မရွိတင္းမာေနေသာ နိုင္ငံေရး အၾကပ္အတည္းကို အာရံုစိုက္ေျဖရွင္းရန္ စစ္မ်က္ႏွာတခုထဲအား အာရံုစိုက္နိုင္ရန္ျဖစ္သည္ဟု သုံးသပ္ရသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထိုကာလတြင္ ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ျပည္တြင္းနိုင္ငံေရး အၾကပ္အတည္းအား အာရံုစိုက္ေျဖရွင္းေနသည့္ႏွင့္ တျပိဳင္တည္းတြင္ စစ္အင္အားတိုးခ်ဲ႕ေရးကို တစိုက္မတ္မတ္ ျပဳလုပ္ခ့ဲ သည္။ နဝတေခတ္တြင္ စစ္ပြဲမ်ားေလ်ွာ့ခ်ခ့ဲေသာ္လည္း စစ္အင္အားမွာ မ်ားစြာတိုးပြားလာသည္။

နဝတေခတ္တြင္ စစ္တိုင္း ၅ တိုင္း တပ္မႏွင့္ဖြဲ႕စည္းပုံတူေသာ ေျခလ်င္ စကခ ၂၀ ခု စစ္တိုင္းမ်ားေအာက္တြင္လည္း တပ္မ နီးပါးဖြဲ႕စည္းပုံတူသည့္ ဒကစမ်ား ဖြဲ႕စည္းခ့ဲၿပီး ေျခလ်င္တပ္ရင္းမ်ားမွာလည္း ၅၀၀ ေက်ာ္အထိ တိုးတက္လာသည္။ ျပည္ နယ္မ်ားတြင္ အေျခခ်တပ္ရင္းမ်ားသိသိသာသာ တိုးတက္လာသည္။

ထုိ႔ျပင္ ယခင္ကမရွိေသာ အေျမာက္တပ္မ သံခ်ပ္ကာ ယႏၲယားတပ္မ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးတပ္မတုိ႔ တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္း လာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထုိ႔ျပင္ ေလတပ္ ေရတပ္တုိ႔အားလည္း ေခတ္မွီယဥ္မ်ားျဖင့္ ျဖည့္ဆီးတိုးခ်ဲ႕နိုင္ခ့ဲသည္။ ေျခလ်င္ တပ္၏ တိုက္ပြဲမ်ားအား ေထာက္ကူေပးရန္ ေလေၾကာင္းပစ္ကူႏွင့္ လက္နက္ႀကီး ပစ္ကူတုိ႔အား သိသိသာသာ တိုးခ်ဲ႕ျဖည့္ ဆည္းနိုင္ခ့ဲသည္ဟု ဆိုရမည္။

ထိုသုိ႔ အႏွစ္ ၂၀ ခန္႔ စစ္အင္အားျဖည့္တင္းခ်ိန္အတြင္း တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားကိုစစ္ပြဲအစား အနုနည္းျဖင့္ စည္းရံုးၿဖိဳခဲြမႈသာ ျပဳခ့ဲသည္ဟု ဆိုရမည္။ သုိ႔ေသာ္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ျပဌာန္းၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္မူ နအဖအေနႏွင့္ တိုင္း ရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္ႀကိဳးစားလာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထိုစဥ္နအဖက တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအား နယ္ျခားေစာင့္တပ္ BGF ဖြဲ႕စည္းၿပီး စစ္တပ္၏ကြပ္ကဲမႈေအာက္ဝင္ရန္ အေၾကာင္းၾကား အသိေပးျခင္းျဖင့္ စတင္ခ့ဲသည္။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ျပႆနာကို ေဆြးေႏြးေျဖရွင္းျခင္းမျပဳဘဲ မိမိသေဘာ အတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ အမိန္႔ေပးသည့္နည္းကို အသုံးျပဳခ့ဲသည္ဟု ဆိုရမည္။

ဤနည္းသည္ ေသးငယ္ေသာ စည္းရံုးမႈအားနည္းေသာ အဖြဲ႕ငယ္မ်ားတြင္ အလုပ္ျဖစ္ခ့ဲသည္ဟုဆိုရမည္။ ဇခုန္တိန္႔ယင္း ေခါင္းေဆာင္ေသာNDAK ကယားျပည္နယ္မွ ကလလတ DKBA  မွ ေစာခ်စ္သူတုိ႔အဖြဲ႕မ်ားသည္ BGF အျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႕ စည္းခ့ဲၿပီး ကြတ္ခိုင္အနီး ေကာင္းခါးမွ မထုေနာ္ဦးစီး KDA အဖြဲ႕ႏွင့္ သီေပါအနီး SSA အင္အား အခ်ဳိ႕အား ျပည္သူစစ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းခ့ဲသည္။

တခ်ိန္တည္းတြင္ BGF ကိုလက္မခံေသာ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္တင္းမာမႈမ်ား စတင္ခ့ဲသည္။ နအဖ ကလည္းရာဇသံမ်ားေပးခ့ဲသည္။ BGF လက္ခံေသာ ၂၀၀၉ တြင္ ဖုန္ၾကားစင္းတုိ႔ အင္အားသုံးဖယ္ရွားခံရၿပီး ကြဲထြက္လာေသာ ပယ္ေစာက္ခ်ိန္တုိ႔အား သိမ္း သြင္းကာ ကိုးကန္႔ BGF ဖြဲ႕စည္းခ့ဲသည္။ တဖက္တြင္လည္း ျပည္သူစစ္ဖြဲ႕စည္းေရးလက္ခံေသာသူမ်ား SSPP/SSA အျဖစ္ ျပန္လည္ ရပ္တည္ခ့ဲသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထိုတင္းမာမႈမ်ားသည္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကာလတြင္ ေခတၱၿငိမ္သက္သြားသည္။

ခ်ဳပ္၍ဆိုရလ်င္ နဝတ /နအဖ သက္တမ္းတေလွ်ာက္တြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အပစ္ရပ္ထား၍ စစ္ တပ္အင္အားကို တည္ေဆာက္ခ့ဲသည္။ သူသက္တမ္းေနာက္ဆုံးပိုင္းတြင္ထိုအဖြဲ႕မ်ားအား BGF အျဖစ္ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းၿပီး
စစ္တပ္၏ထိမ္းခ်ဳပ္မႈထည့္သြင္းျခင္းျဖင့္ ေျဖရွင္းရန္ ဖိအားေပးျခင္း မက္လုံးေပးျခင္းမ်ားျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းခ့ဲသည္။ ေသးငယ္ ယိမ္းရိုင္ေနေသာအဖြဲ႕အခ်ဳိ႕အား စိတ္တိုင္းက်ပုံသြင္းနိုင္ခ့ဲသည္။ ညီညြတ္ေရးပ်က္ျပားေနေသာ ကိုးကန္႔အဖြဲ႕အား အင္အား သုံးၿဖိဳခြဲနိုင္ခ့ဲသည္။

တဖက္မွေျပာရလွ်င္ အပစ္ရပ္ထားသည့္ကာလတေလ်ာက္ နဝတ/နအဖ၏ မက္လုံးေပး ဖိအားေပးျခင္းသည္ လုံးဝအလုပ္ မျဖစ္သည္ေတာ့ မဟုတ္ေပ။ PSLO/PSLA တဖြဲ႕လုံး လက္နက္ခ်ခ့ဲရသည္။ ဦးတာကလယ္၏ ရလလဖ အပိုင္းပိုင္းကြဲၿပီး ျပိဳကြဲခ့ဲရသည္။ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕လည္း စည္စိမ္မ်ားႏွင့္ယစ္မူးကာ မူလလမ္းေၾကာင္းမွ ေသြးဖီကုန္သည္။ အလုပ္ျဖစ္သည္လည္း ရွိသည္ဟု ဆိုရေပမည္။

သုိ႔ေသာ္ အဓိကတိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ားကမူ နအဖ ၏ BGF ဖြဲ႕ေရးကိုလက္မခံခ့ဲၾကေပ။ မူလနဝတႏွင့္ အပစ္ရပ္သေဘာတူစဥ္ က ထားရွိခ့ဲေသာ ကတိကဝတ္ျဖစ္သည့္ လက္ရွိစစ္အစိုးရကာလ အပစ္ရပ္ထားၿပီး နိုင္ငံေရးျပႆနာကို အရပ္သားအစုိးရ တက္မွေဆြးေႏြးမည္ဆိုသည္ကိုေထာက္ျပၿပီး နိုင္ငံေရးအရ ေဆြးေႏြးေျဖရွင္းရန္ ေတာင္းဆိုရပ္ခံခ့ဲၾကသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ အဓိ ကအင္အားေတာင့္တင္းသည့္ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္မူ အလုပ္မျဖစ္ဟု ဆိုရမည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ဤေပၚလစီကိုဆက္လက္အေကာင္အထည္ ေဖၚရန္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ ပုခုံးေပၚသုိ႔ ေရာက္ရွိလာေပေတာ့သည္။

ဤသုိ႔ျဖင့္ သမတဦးသိန္းစိန္လက္ထက္တြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားျပႆနာေျဖရွင္းေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးပြဲ  မ်ားေပၚလာသည္ဟုဆိုရမည္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖၚေဆာင္ေရးေကာ္မတီႏွင့္အတူ ျပည္နယ္အဆင့္ သ ေဘာတူညီခ်က္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္သေဘာတူညီခ်က္မ်ားေရးထိုးေရးတုိ႔ ပါဝင္လာသည္။ နိုင္ငံတကာအလွဴရွင္မ်ား၏ ပ့ံပိုးမႈအရျငိမ္းခ်မ္းလုပ္ငန္းမ်ားကို အေထာက္အကူျပဳရန္ MPC ဆိုသည္လည္း ေပၚလာသည္။

သုိ႔ေသာ္ ၂၀၁၁ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းမွစၿပီး KIA ႏွင့္ ျပန္လည္၍တိုက္ပြဲမ်ား ျပင္းျပင္းထန္ထန္ျဖစ္ပြားခ့ဲသည္။ အလားတူပင္ DKBA/ SSPP/RCSS တုိ႔ႏွင့္လည္းတိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္လိုက္ ရပ္လိုက္ ျဖစ္ေနခ့ဲသည္။ ၂၀၁၂ မွစ၍ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္လာ ေသာ PSLF/TNLA ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၃ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းက သံလြင္အေနာက္ျခမ္းတြင္ ျပန္လည္လႈပ္ရွားလာေသာ MNDAA ကိုးကန္႔အဖြဲ႕သည္ ၂၀၁၅ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းက ကိုးကန္႔ေဒသကို ျပန္လည္ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္ေသာအခါ ပို၍ ၾကီးမား ေသာတိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္လာေတာ့သည္။

ဤသုိ႔ျဖင့္ သမတဦးသိန္းစိန္သက္တမ္းသည္ ေဆြးေႏြးပြဲေရာ စစ္ပြဲပါ ေရာယွက္႐ႈတ္ေထြးေနသည့္ကာလျဖစ္သြားေပေတာ့ သည္။ ယခင္ နအဖေခတ္၏အက်ိဳးဆက္မ်ားကို ဆက္လက္ထမ္းပိုးလိုက္ရသည္ဟုဆိုရမည္။ နအဖေခတ္က စစ္အင္အား သုံး၍ မိမိလိုခ်င္ေသာပုံစံရရွိေအာင္ ေျဖရွင္းခ့ဲသည့္အက်ိဳးဆက္ဟု ဆိုရမည္။

မိမိလိုခ်င္ေသာပုံစံအတိုင္းရရွိေအာင္ အင္အားသုံးဖိအားေပးျခင္းမရွိဘဲ မူလကတိကဝတ္အတိုင္း အရပ္သားအစုိးရ လက္ ထက္တြင္ ႏိုင္ငံေရးအရေဆြးေႏြးေျဖရွင္းသည့္လမ္းေၾကာင္းကိုသြားပါက KIA/ DKBA/ SSPP/ RCSS တုိ႔ႏွင့္ တေက်ာ့ျပန္ တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားဖြယ္မရွိေခ်။ PSLO/ PSLA ကို ဖိအားေပး လက္နက္ခ်ျခင္းမ်ဳိးမရွိပါက ယေန႔ TNLA ေပၚေပါက္ဖြယ္မရွိေခ်။ ၂၀၀၉ က ဖုန္ၾကားစင္အဖြဲ႕အား အင္အားသုံးေမာင္းထုတ္ျခင္းမရွိက ၂၀၁၅ ကိုးကန္႔ေဒသတြင္ ျပင္းထန္ေသာစစ္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားဖြယ္မရွိေခ်။ ထုိ႔အတူ UWSA/NDAA တုိ႔ႏွင့္လည္း တင္းမာမႈမ်ားျပန္လည္ျဖစ္ပြားဖြယ္ရာ မရွိေခ်။

သုိ႔ျဖစ္ရာ ယေန့ျပန္လည္ျဖစ္ပြားေနေသာ စစ္ပြဲမ်ား၏ဇစ္ျမစ္မွာ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ စစ္ရပ္နားထားၿပီးေနာက္ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြး ပြဲဆီသုိ႔မဆက္ဘဲ အင္အားသုံး၍ မိမိလိုခ်င္ေသာ ပုံစံအားသြပ္သြင္းရာမွ အစျပဳသည္ဟု ဆိုရမည္။ ထုိ႔ျပင္ စစ္ပြဲအား လိုခ်င္ သည့္ နိုင္ငံေရးသေဘာတူညီခ်က္ရရွိေရးအတြက္ ဖိအားေပးရာတြင္လည္းေကာင္း၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲခ်ိန္တြင္ စစ္ေရးအရ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သယံဇာတထြက္ရွိမႈအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျပန္အလွန္နယ္ေျမထိမ္းခ်ဳပ္နိုင္ရန္ ႀကိဳးစားရာတြင္လည္းေကာင္း၊ အသုံးျပဳၾကရာ စစ္ပြဲသည္ အေတာမသတ္နိုင္ျဖစ္ရေပေတာ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ စစ္ပြဲျပန္လည္ျဖစ္ပြားသည္ႏွင့္ နွစ္ဖက္က်ဆုံးဒဏ္ရာ ရရွိမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ား နစ္နာဆုံးရွံဳးမႈမ်ား ေပၚ ေပါက္လာရာ ႏွစ္ဖက္စလုံးတြင္ အႀကိတ္အခဲမ်ား ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ နားက်ည္းခ်က္မ်ားေပၚလာေပရာ ျပန္လည္ေျဖ ေလ်ာ့၍ စစ္ပြဲမ်ားရပ္ဆိုင္းရန္ ပိုမိုခက္ခဲေနသည္ဟုယူဆရပါသည္။

ယခုအခါ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကိုလက္ခံေရးနွင့္ပတ္သက္ေသာ ျပႆနာကိုလည္းေကာင္း၊ လက္နက္ကိုင္တပ္ျပႆနာ ကိုလည္းေကာင္း၊ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲဆီသုိ႔ပို႔၍ ေျဖရွင္းသေဘာတူခ့ဲၾကေသာ္လည္း အစခ်ီခ်က္လြဲေခ်ာ္ခ့ဲသည့္အတြက္ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အားလုံးပါဝင္ေရးသည္ ခက္ခဲေနဆဲျဖစ္သည္။

သုိ႔ုျဖစ္ရာ ျခံဳ၍ဆိုရလွ်င္ နဝတ/နအဖ ေခတ္တေလ်ာက္လုံး မေျဖရွင္းခ့ဲသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားျပႆနာကို သမတဦးသိန္းစိန္သက္တမ္းမစမွီမွ စတင္ေျဖရွင္းၿပီး ၎အက်ိဳးဆက္ကို သမတဦးသိန္းစိန္သက္တမ္းတြင္ ဆက္ လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခ့ဲသည္ဟု ဆိုရေပမည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ သမတဦးသိန္းစိန္သက္တမ္းသည္ ေဆြးေႏြးပြဲေရာ စစ္ပြဲပါ ေရာယွက္ေနသည့္ကာလဟု ဆိုရေပမည္။ မူလအပစ္ရပ္ထားရာမွ ေဆြးေႏြးပြဲဆီဆက္လွမ္းရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ခ့ဲပါက ဤမွ် ႐ႈတ္ေထြးဘြယ္ရာ မရွိေပ။

မည္သုိ႔ဆိုေစ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ျပႆနာ တိုင္းရင္းသားအေရးျပႆနာကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လစ္လ်ဴရွဳထား ရာမွ လက္ေတြ႕က်က် ေျဖရွင္းရန္ႀကိဳးစားသည္ကေတာ့ေကာင္းသည္ ဟု ဆိုရမည္။ ေနာင္လာမည့္အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ေကာင္းမြန္သည့္အခ်က္မ်ားကို ဆက္လက္သယ္ေဆာင္မည္ဟု ဆိုပါသည္။

အင္အားသုံးေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္ ၎ကိုတုန္႔ျပန္သည့္ အင္အားရွိမွျဖစ္မည္ဟူ၍ အၿပိဳင္အဆိုင္ စစ္အင္အားတိုးခ်ဲ႕ျခင္းတုိ႔သည္
ျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္ ပုိမိုခက္ခဲေစသည္ကို သတိျပဳရန္ လိုပါသည္။
 

ေဒၚစုႏွင့္ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားရွိဟု ဦးဉာဏ္၀င္းေျပာ

ေဒၚစုႏွင့္ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားရွိဟု ဦးဉာဏ္၀င္းေျပာ

u nyan win
 
 
အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနနဲ႔ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းအားလုံးနဲ႔ ေဆြးေႏြးဖုိ႔ အစီအစဥ္ရွိၿပီး လတ္တေလာမွာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔က ေခါင္းေဆာင္ေတြ ဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ မၾကာခဏ လာေရာက္ေဆြးေႏြးတာေတြ ရွိတယ္လုိ႔ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ဦးဉာဏ္ဝင္းက ေျပာပါတယ္။
ဂ်ပန္အစိုုးရရဲ႕ ဖိတ္ေခၚမႈနဲ႔ ေရာက္ရွိေနတဲ့ ဦးဉာဏ္ဝင္းဟာ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၉ ရက္ေန႔ က တုိက်ဳိၿမိဳ႕ အီခဲဘူခု႐ုိမွာ က်င္းပတဲ့ ဂ်ပန္ေရာက္ျမန္မာႏိုုင္ငံသားေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆုံပြဲမွာ တက္ေရာက္သူေတြက အပစ္ရပ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ေတြမွာ အန္အယ္လ္ဒီရဲ႕ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈအေျခအေန၊ အစုိးရသစ္ အခန္းက႑ စတာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေမးျမန္းရာမွာ အခုလုိ ေျပာၾကားလုိက္တာပါ။
“တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ အားလုံးေဆြးေႏြးဖုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ နဂုိးကတည္းက စီစဥ္ၿပီးသား ရွိတယ္။ ေနာက္တခု အခု အပစ္ရပ္စဲေရးလက္မွတ္ထုိးၾကတယ္။ အဲဒီမွာပါတဲ့သူေတြ ေဒါက္တာ ဆလုိင္းတုိ႔ (ဆလုိင္းလ်န္မုန္းဆာေခါင္း)၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီးတူးတူးေလးတုိ႔၊ ေကအန္ယူကေပါ့ ပဒုိကြယ္ထူး၀င္းတုိ႔၊ သူတုိ႔ေတြ အားလုံးဟာ က်ေနာ္တုိ႔ဥကၠ႒နဲ႔ မၾကာခဏ လာေရာက္ေဆြးေႏြးတယ္။ သူတုိ႔ကုိ က်ေနာ္တုိ႔ ဥကၠ႒က လုိအပ္ခ်က္ေတြ ေျပာျပတယ္။”
အပစ္ရပ္စဲေရး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ေတြမွာ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က မပါ၀င္ဘူးလုိ႔ ေျပာဆုိေ၀ဖန္မႈေတြ ရွိေနတဲ့အေပၚမွာ ဦးဉာဏ္၀င္းက အခုလုိ ရွင္းလင္းေျပာၾကားသြားပါတယ္။
“တခ်ဳိ႕ကေျပာၾကတယ္ အန္အယ္လ္ဒီ မပါဘူးဆုိၿပီး၊ အန္အယ္လ္ဒီ ထဲထဲ၀င္၀င္ ပါတယ္။ လက္မွတ္ထုိးျခင္း၊ မထုိးျခင္းက တက႑ပါ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အပစ္ရပ္စဲေရးကုိ ေဒၚစုစကားနဲ႔ေျပာရရင္ ခ်က္ခ်င္းလုိခ်င္တယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆုိေတာ့ အပစ္အခတ္ ရပ္လုိက္တာနဲ႔ နယ္ေတြမွာရွိတဲ့ တုိင္းရင္းသားေတြ ခ်က္ခ်င္း အက်ဳိးခံစားရမွာ။ ရန္ကုန္ကလူေတြ အက်ဳိးခံစားရမွာမဟုတ္ဘူးနယ္မွာ။ ”
ဒါ့အျပင္ ဦးဉာဏ္၀င္းက ဖြဲ႔စည္းပံုုအေျခခံဥပေဒအရ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္ေန႔မွာ လႊတ္ေတာ္ေခၚယူရမွာျဖစ္ၿပီး မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔က်ရင္ အစိုုးရသစ္ကိုု အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနနဲ႔ သန္းရွင္းတည္ၾကည္တဲ့ အစိုုးရသစ္ျဖစ္ဖုိ႔ အာမခံေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။
ဦးဉာဏ္၀င္းဟာ ဂ်ပန္ႏိုုင္ငံမွာ ၁ ပတ္ၾကာေနထိုုင္မွာျဖစ္ၿပီး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ဂ်ပန္ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္း နည္းပညာဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆုံခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီေန႔ ေန႔လယ္ပုိင္းမွာေတာ့ ဦးဉာဏ္၀င္းဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သုေတသနလုပ္ခဲ့တဲ့ က်ဳိတိုတကၠသိုလ္မွာ သြားေရာက္ေလ့လာမွာျဖစ္ၿပီး အဲဒီမွာ ပညာသင္ေနတဲ့ ျမန္မာေက်ာင္းသားေတြနဲ႔လည္း ေတြ႔ဆုံဦးမွာျဖစ္ပါတယ္။
 

ဂ်ပန္ေရာက္ ျမန္မာမ်ား နဲ႔ ဦးဉာဏ္ဝင္း ေတြ႔ဆံု

ဂ်ပန္ေရာက္ ျမန္မာမ်ား နဲ႔ ဦးဉာဏ္ဝင္း ေတြ႔ဆံု

29 November 2015

 အစိုးရသစ္လက္ထက္ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြထဲ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး အပါအဝင္ ဒုကၡသည္ေတြအေရး ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္ သြားမယ့္ အေၾကာင္း ဂ်ပန္ေရာက္ NLD ပါတီ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ဦးဉာဏ္ဝင္းက ဂ်ပန္ေရာက္ျမန္မာႏုိင္ငံသားေတြကို ေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။ ဂ်ပန္ေရာက္ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြဘက္ကလည္း NLD ဦးေဆာင္တဲ့ အစိုးရသစ္အေပၚ သူတို႔ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္တာေတြ လက္ရွိျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး အခင္းအက်င္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေမးျမန္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။ အေသးစိတ္ မဆုမြန္ ဆက္သြယ္ စံုစမ္းတင္ျပေပးထားပါတယ္။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အစိုးရသစ္ဖြဲ႔စည္းႏုိင္မယ့္ အထိ ျပည္သူ႔ဆႏၵမဲ အျပတ္အသတ္နဲ႔ အႏုိင္ရခဲ့တဲ့ NLD အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးဉာဏ္ဝင္းဟာ ဂ်ပန္အစိုးရရဲ႕ ဖိတ္ေခၚခ်က္နဲ႔ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံကို ေရာက္ရွိေနခ်ိန္ ဒီကေန႔ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔ တနဂၤေႏြေန႔ မနက္ပိုင္း ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ တိုက်ိဳၿမိဳ႕မွာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေရာက္ျမန္မာႏုိင္ငံသားေတြ နဲ႔ ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါတယ္။
ဂ်ပန္ေရာက္ျမန္မာေတြနဲ႔ေတြ႔ဆံုပြဲ။
NLD ဦးေဆာင္တဲ့ အစိုးရသစ္ ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္မယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြထဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးနဲ႔ ဒုကၡသည္ေတြအေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံေရာက္ျမန္မာႏုိင္ငံသားေတြကို ဦးဉာဏ္ဝင္းက ရွင္းလင္း ေျပာၾကား ခဲ့တယ္လို႔ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေရာက္ျမန္မာတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ဦးေက်ာ္သူက အခုလိုေျပာပါတယ္။

"အစိုးရလႊဲေျပာင္းမယ့့္အေနအထားေတြေပါ့ေနာ္။ အစံုေပါ့။ ေနာက္တခုက ဥပေဒေရးရာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာျပည္မွာ စစ္တပ္ကို တရားစီရင္တဲ့ အပိုင္းနဲ႔ ျပည္သူလူထုကို တရားစီရင္တဲ့အပိုင္း ကြဲေနတဲ့ အေနအထားေတြေပါ့။ ဥပေဒေရးရာပိုင္းတို႔။ ေနာက္ တုိင္းရင္းသားေဒသေတြက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥတို႔။ အခု NCA ၿငိမ္းခ်မ္းေရး Process တို႔ဘာတို႔ေပါ့ေနာ္။ ေနာက္ဆံုးတခုက ရိုဟင္ဂ်ာ ဘဂၤလီေတြကို NLD ရဲ႕ ေပၚလစီေပါ့ေနာ္။ အဲ့တာေတြ ေမးပါတယ္။

သူေျပာတဲ့အေနအထားကိုလည္း အားလံုးက ေက်နပ္တဲ့အေနအထား ရွိပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားဆိုလည္း တုိင္းရင္းသားအေလ်ာက္ သူတို႔နယ္ေျမေဒသေတြ အေနအထားေတြ၊ ေနာက္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု အေနအထားရယ္ အခုဆက္လက္ၿပီး ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ျပည္ေထာင္စုအေနအထားေပါ့ေနာ္ အဲ့တာေတြကို ေမးပါတယ္။ ေနာက္တခါ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ NLDက ေနာက္ထပ္ ဒီအတုိင္းပဲ ဆက္သြားမလားေပါ့။ NLD ရဲ႕ မူဝါဒေတြ ေမးတဲ့အေနအထားရွိပါတယ္။

ေနာက္ ျပည္ပမွာရွိတဲ့ ဒုကၡသည္ေတြအေနအထားကို ေနာက္အစိုးရလက္ထက္မွာ ဘယ္လိုမ်ားဆက္ၿပီး လုပ္မလဲဆိုတဲ့အေနအထားေမးတဲ့အခါမွာေတာ့ ဦးဉာဏ္ဝင္းက အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ အစိုးရမဟုတ္ေသးဘူး။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔အစိုးရ တက္လာတဲ့အခါမွာေတာ့ ျပည္ပေရာက္ ဒုကၡသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားေတြကို ဒီ့ထက္ပိုၿပီး ေစာင့္ေရွာက္မယ္ေပါ့ေနာ္။ ဥပမာ ထုိင္းနဲ႔ယွဥ္ၿပသြားတာေပါ့ေနာ္။ အဲ့လိုပဲ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာလဲ နယ္စပ္ေဒသေတြမွာ နယ္စပ္ေဒသကလူေတြကို နယ္စပ္ေဒသမွာ ရံုးခန္းေတြ ဖြင့္ၿပီးေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံသားေတြ ကို ေစာင့္ေရွာက္မယ္ဆုိၿပီးေျပာပါတယ္။ ေနာက္တခုက ေနာက္ပိုင္း တက္လာမယ့္အစိုးရအေနနဲ႔ ႏုိင္ငံသားေတြကို ကာကြယ္ၿပီး ဒီ့ထက္ပိုၿပီး ေစာင့္ေရွာက္ကာကြယ္ေပးမယ့္အေနအထားေတြကိုလည္း သူ ရွင္းျပသြားပါတယ္။"

ဦးဉာဏ္ဝင္းနဲ႔ ဂ်ပန္ေရာက္ျမန္မာႏုိင္ငံသားေတြ ေတြ႔ဆံုပြဲကို ကိုယ္တိုင္ တက္ေရာက္ခဲ့သူ ဦးေအာင္ထြန္းလင္းကလည္း အခုလို ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး အႏုိင္ရပါတီေခါင္းေဆာင္တဦး ေရာက္ရွိလာတဲ့အေပၚ ဝမ္းသာႀကိဳဆိုၾကၿပီး ဦးဉာဏ္ဝင္းဘက္က ဂ်ပန္ေရာက္ျမန္မာႏုိင္ငံသားေတြ သိလိုတဲ့အခ်က္ေတြကို ရွင္းလင္းျပခဲ့တဲ့အေပၚ ေက်နပ္မႈရွိပါတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

"သူေတာ္ေတာ္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း လည္းေျပာပါတယ္။ ျပတ္ျပတ္သားသား လည္း ေျပာပါတယ္။ ေႏြးေႏြးေထြးေထြးလည္း ရွိပါတယ္ခင္ဗ်။ ဒီအစိုးရဖိတ္ေခၚတဲ့ အစီအစဥ္နဲ႔ လာတဲ့အခ်ိန္မွာ က်ေနာ္တို႔ကို သူက အခ်ိန္ေပးၿပီးေတာ့ သူ မအားတဲ့ၾကားက လာတာ။ က်ေနာ္တို႔ သူ႔ကို အရမ္းလည္း အားနာပါတယ္။ အသက္ႀကီးတဲ့လူႀကီးတေယာက္ ရာသီဥတုကလည္း ေအးေနတဲ့အခ်ိန္ေလ။ အဲ့အခ်ိန္မွာဗ်ာ က်ေနာ္တို႔ကို ေႏြးေႏြးေထြးေထြး ေျပာဆိုသြားတာေတြ၊ တကယ္ မိသားစုဝင္ တေယာက္ကို ေတြ႔ရသလိုပါပဲဗ်ာ။ အဲ့လို ခံစားရပါတယ္ခင္ဗ်။

က်ေနာ္တို႔ အဓိက ထားၿပီး ေျပာေနၾကတာကေတာ့ တိုင္းရင္းသားေဒသက အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ကိစၥေတြေပါ့ေနာ္။ အဲ့ဒီ့ကိစၥေတြ အဓိကထားတယ္။ ေနာက္ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရး ကိစၥလည္း ေဆာင္ရြက္ေနသလို သူဟာ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားလြတ္ေျမာက္ေရးကိစၥမွာလည္း သူ႔ကို ေမးတဲ့ျမန္းတဲ့ အခ်ိန္မွာလည္း သူက ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ လက္ရွိ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြ အမ်ားႀကီး ရွိေနေသးတဲ့ကိစၥကို အဓိက ထားၿပီး ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္မယ္ဆုိတဲ့ က်ေနာ္တို႔ အဓိက ၾကားခ်င္တဲ့ အခ်က္ေတြကို ေျပာသြားပါတယ္ခင္ဗ်။"

အရင္အစုိးရလက္ထက္ေတြတုန္းက အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အေနနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာမွာ NLD လြတ္ေျမာက္ နယ္ေျမ ဌာနခြဲေတြ အျဖစ္ ရပ္တည္ၿပီး ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကေပမဲ့လို႔ အခု NLD အစိုးရ လက္ထက္ ႏုိင္ငံတကာေရာက္ ပါတီဝင္ေတြ ဘယ္လို ရပ္တည္ေဆာင္ရြက္ သင့္တယ္ဆုိတာကိုလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္လို႔ ဦးေအာင္ထြန္းလင္းက အခုလိုေျပာပါတယ္။

" ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းတခုက NLD က တက္လာၿပီ ဆိုရင္ ေျပာင္းလဲလာၿပီမဟုတ္လား။ အဲ့တာ ဆိုေတာ့ကာ အျပင္မွာ ရွိေနတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြ ဘယ္လိုရပ္တည္ၾကမလဲ။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ NLD LA ဆိုတဲ့အဖြဲ႔ေတြ ရွိတယ္မဟုတ္လား။ liberate area လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမေပါ့ေနာ္။ အဲ့ေတာ့ အဲ့ဒီ့အဖြဲ႔ေတြ ဘယ္လိုရပ္တည္ၾကမလဲဆိုတဲ့ဟာ အဓိက က်ေနာ္ နားေထာင္ရတာ အဲ့တာေလးေတြေတာ့ ႀကိဳက္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ NLD ဆိုတာ က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ မဲလည္း ႏုိင္ထားၿပီေပါ့ေနာ္။ ဒီလြတ္ေျမာက္နယ္ေျမဆိုတဲ့ LA ဆိုတဲ့ liberate area ဆိုတဲ့စကားကို မလိုအပ္ေတာ့ဘူးဆိုတဲ့စကားနဲ႔ အဲ့ေတာ့ ဒီမွာ ရွိတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြ ရပ္တည္မယ္ဆိုရင္ Unit တခုစီေပါ့ေနာ္။ ဘယ္ႏိုင္ငံမွာ ရွိတဲ့ Unit ဘယ္ႏုိင္ငံမွာ ရွိတဲ့ Unit ဆိုၿပီး အဲ့လို ရပ္တည္တာ ေကာင္းပါတယ္ ဆိုၿပီး ေျပာတဲ့စကားေလးကို က်ေနာ္ကေတာ့ ႀကိဳက္လို႔ မွတ္ထားပါတယ္ခင္ဗ်။"

ဦးဉာဏ္ဝင္းဟာ တုိက်ဳိၿမဳိ႕မွာ႐ွိတဲ့ ဂ်ပန္ေရာက္ ျမန္မာမိသားစုေတြနဲ႔ မနက္ပိုင္းမွာ ေတြ႔ဆုံခဲ့ၿပီးေနာက္ ခရီးဆက္ၿပီး က်ဳိတို ၿမဳိ႕ေတာ္ေဟာင္းကို သြားေရာက္မွာပါ။ က်ဳိတိုတကၠသိုလ္မွာ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သုေတသနလုပ္ခဲ့စဥ္က ေနရာေတြကို သြားေရာက္ေလ့လာမွာျဖစ္ၿပီး က်ဳိတို တကၠသိုလ္မွာ ပညာသင္ေနတဲ့ ျမန္မာေက်ာင္းသားေတြ နဲ႔လည္း ေတြ႔ဆုံဖို႔ရွိပါတယ္။ ဒီ့ေနာက္မွာေတာ့ တိုက်ိဳၿမိဳ႕ကို ျပန္လာမွာျဖစ္ၿပီး ဂ်ပန္ႏုိင္ငံကေန ဒီဇင္ဘာလ ၃ရက္ေန႔မွာ ျပန္ဖို႔ လတ္တေလာစီစဥ္ထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

မဆုမြန္ / ဗြီအုိေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com

Saturday, November 28, 2015

ျပည္သူ႔ကုိ၀န္ေဆာင္မႈေပးရန္ စတင္သည့္အေနျဖင့္ NLD ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ဦးေဆာင္ကာ အမိႈက္သိမ္းျခင္းလုပ္ငန္းကို လုပ္ေဆာင္မည္ (ရုပ္သံ)

ျပည္သူ႔ကုိ၀န္ေဆာင္မႈေပးရန္ စတင္သည့္အေနျဖင့္ NLD ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ဦးေဆာင္ကာ အမိႈက္သိမ္းျခင္းလုပ္ငန္းကို လုပ္ေဆာင္မည္ (ရုပ္သံ)

28 November 2015

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေ...နနဲ႔ ျပည္သူ႔တာ၀န္ကို ၀န္ေဆာင္မႈေပးဖို႔စတင္တဲ့အေနနဲ႔ အႏိုင္ရလာတဲ့ကိုယ္စားလွယ္ေတြဦးေဆာင္ျပီး အမိႈက္သိမ္းတဲ့လုပ္ငန္းကို ႏိုင္ငံအႏွ႔ံလုပ္ေဆာင္သြားမယ္လို႔ ႏို၀င္ဘာ ၂၈ရက္ေန႔မွာ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အတြင္းရွိ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္တုိ႔မွ အႏုိင္ရကုိယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ေတြ႔ဆံုမႈမွာ ထည့္သြင္းေျပာခဲ့ပါတယ္။
လာမယ့္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔မွာ ေကာ့မွဴးျမိဳ႕နယ္မွာ အႏိုင္ရတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြကိုယ္တိုင္ ေကာ့မွဴးျမိဳ႕သန္႔ရွင္းေရးအတြက္အမိႈက္သိမ္းဆည္းေရးအလုပ္ကို စလုပ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။


ျပည္သူ႔ကုိ၀န္ေဆာင္မႈေပးရန္ စတင္သည့္အေနျဖင့္ NLD ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ဦးေဆာင္ကာ အမိႈက္သိမ္းျခင္းလုပ္ငန္းကို လုပ္ေဆာင္မည္ (ရုပ္သံ)အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ျပည္သူ႔တာ၀န္ကို ၀န္ေဆာင္မႈေပးဖို႔စတင္တဲ့အေနနဲ႔ အႏိုင္ရလာတဲ့ကိုယ္စားလွယ္ေတြဦးေဆာင္ျပီး အမိႈက္သိမ္းတဲ့လုပ္ငန္းကို ႏိုင္ငံအႏွ႔ံလုပ္ေဆာင္သြားမယ္လို႔ ႏို၀င္ဘာ ၂၈ရက္ေန႔မွာ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အတြင္းရွိ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္တုိ႔မွ အႏုိင္ရကုိယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ေတြ႔ဆံုမႈမွာ ထည့္သြင္းေျပာခဲ့ပါတယ္။ လာမယ့္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔မွာ ေကာ့မွဴးျမိဳ႕နယ္မွာ အႏိုင္ရတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြကိုယ္တိုင္ ေကာ့မွဴးျမိဳ႕သန္႔ရွင္းေရးအတြက္အမိႈက္သိမ္းဆည္းေရးအလုပ္ကို စလုပ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
Posted by Eleven Web TV on Saturday, November 28, 2015

မေက်နပ္မႈမ်ားႏွင့္ အစျပဳလိုက္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပဲြ

မေက်နပ္မႈမ်ားႏွင့္ အစျပဳလိုက္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပဲြ
|| သတင္းေဆာင္းပါး ||
 
28 November 2015
 
တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္
ထိုးထားသည့္ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အစုိးရတို႔ စတင္ျပဳလုပ္ေသာ
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ခြင့္မရသည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီတခ်ဳိ႕က မေက်မနပ္
ကန္႔ကြက္လ်က္ ရွိသည္။
ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္ေန႔က ခ်ဳပ္ဆိုေသာ စာခ်ဳပ္တြင္ ကရင္အမ်ဳိးသား
အစည္းအ႐ံုး၊ ဒီမိုကေရစီ ကရင္အက်ဳိးျပဳ တပ္မေတာ္၊ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္
(ေတာင္ပုိင္း)ႏွင့္ အျခား တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ ငါးဖြဲ႔တို႔
လက္မွတ္ထုိးခဲ့ၾကသည္။
စာခ်ဳပ္တြင္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ငယ္ သံုးဖြဲ႔ ပါဝင္ခြင့္ကို အစိုးရက
ျငင္းဆိုခဲ့ေသာေၾကာင့္ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း မျပဳခဲ့သည့္ အင္အားႀကီး
တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကို္င္တပ္ဖြဲ႔ ခုနစ္ဖြဲ႔တြင္ ညီညြတ္ေသာ “ဝ” ျပည္ေသြးစည္း
ညီညြတ္ေရး တပ္မေတာ္၊ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္၊ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္
(ေျမာက္ပိုင္း) တို႔ ပါဝင္သည္။
စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိသည့္ကာလ ျဖစ္ေသာ္လည္း လြန္ခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္မ်ားက
အစိုးရတပ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ တပ္မေတာ္ (ေျမာက္ပိုင္း) တို႔အၾကား တိုက္ပြဲမ်ား
ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ အရပ္သား ၁ဝ,ဝဝဝ ခန္႔ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးခဲ့ရသည္။
စာခ်ဳပ္အရ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔မ်ား ေတာင္းဆိုထားသည့္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု
ဖြဲ႔စည္းေရး ကဲ့သုိ႔ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ညိွႏိႈင္းေျပာဆိုမည့္ ႏုိင္ငံေရး
ေဆြးေႏြးပြဲတို႔ကို စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး သံုးလအတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္
ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္သည္။
ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီအတြက္ တုိင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ၁၆ ဦး၊ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔မွ ၁၆
ဦး၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီ တခ်ဳိ႕မွ ကုိယ္စားလွယ္ ၁၆ ဦး တို႔ကုိ ေရြးခ်ယ္ထားရာ စုစုေပါင္း
ကုိယ္စားလွယ္ ၄၈ ဦး ပါဝင္သည္။
ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ႏုိင္ငံေရးပါတီေပါင္း ၈၇ ခုမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ေသာ
ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔႐ံုး၌ က်င္းပသည့္ အစည္းအေဝးကို
သမၼတ႐ံုးဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး
လုပ္ငန္းဗဟိုဌာန (MPC) မွ ထင္ရွားသည့္ အၾကံေပးပုဂၢဳိလ္မ်ားက
ဦးေဆာင္သည္။
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္မွစတင္၍ အစိုးရဘက္မွ
ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ ဦးေအာင္မင္းသည္ ပါတီကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား
ေရြးခ်ယ္မႈကို ႀကီးၾကပ္ခဲ့ၿပီး သူ၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ
ႏုိင္ငံေရးပါတီအခ်ဳိ႕က မေက်နပ္ၾကေပ။
ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီႏွင့္ ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္
အႏုိင္ရခဲ့သည့္ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) တို႔က ကိုယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦးစီ
ေရြးခ်ယ္ရန္ ဦးေအာင္မင္းက ေျပာခဲ့သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးမွ ကိုယ္စားလွယ္
ႏွစ္ဦးရရွိမွသာ သူ႔အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႐ံႈးနိမ့္ခဲ့ေသာ္လည္း ေဆြးေႏြးပြဲတြင္
ဆက္လက္ ဦးေဆာင္ ပါဝင္ခြင့္ရမည္ ျဖစ္သည္။
“NLD က ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ႏွစ္ေနရာ ယူထားတဲ့အခ်ိန္မွာ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးက
ႏွစ္ေနရာယူတာ မမ်ားဘူးလားလို႔ ခင္ဗ်ားတို႔ အေနနဲ႔ ေမးခ်င္ပါလိမ့္မယ္။
စဥ္းစားရမွာက အကယ္၍ ဦးေအာင္မင္း အစိုးရအဖြဲ႔က ထြက္သြားၿပီဆိုရင္ ငါတို႔
ဘယ္ေနရာက ေနမလဲဆိုတာပါ။ ခင္ဗ်ားတို႔အေနနဲ႔ ကၽြန္ေတာ့္ကို ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးရဲ႕
ေဆြးေႏြးပြဲ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာမွာ ဆက္ေနေစခ်င္သလား။ အဲဒီလိုဆိုရင္
ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးကို ႏွစ္ေနရာေပးဖို႔ လုိပါလိမ့္မယ္” ဟု သူက အစည္းအေဝး
တက္ေရာက္လာသူမ်ားကုိ ေျပာသည္။
ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီ၊ ညီညြတ္ေသာ
တိုင္းရင္းသားမ်ား မဟာမိတ္အဖြဲ႔၊ ဖက္ဒရယ္ညီေနာင္မ်ား မဟာမိတ္အဖြဲ႔၊
ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကရက္တစ္ မဟာမိတ္ အဖြဲ႔တို႔ကို ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးစီ ေရြးခ်ယ္ရန္
ဦးေအာင္မင္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ မဟာမိတ္အဖဲြ႔မ်ားတြင္ တုိင္းရင္းသား
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ စုစည္းထားျခင္း ျဖစ္သည္။
NLD ႏွင့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီတို႔အတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦးစီ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းအေပၚ
တုိင္းရင္းသား ပါတီတခ်ဳိ႕ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အလယ္ပိုင္းအေျခစိုက္ ပါတီငယ္မ်ားက
မေက်မနပ္ျဖစ္ကာ အစည္းအေဝး တက္ေရာက္သူတခ်ဳိ႕က ေန႔လယ္စာ
စားခ်ိန္မတိုင္မီ ထြက္ခြာသြားခဲ့ၾကသည္။
အဆိုပါ ပါတီကိုယ္စားလွယ္မ်ား ထြက္သြားၿပီးေနာက္ က်န္ရွိေနသူမ်ားထံမွ
ဆႏၵသေဘာထားယူကာ ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ပါဝင္မည့္ ပါတီငယ္ ၇ ခုကုိ
ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကသည္။ အဆုိပါ ပါတီငယ္မ်ားသည္ ႏိုဝင္ဘာ ၈ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္
မည္သည့္ မဲဆႏၵနယ္တြင္မွ် ေရြးခ်ယ္မခံခဲ့ရေသာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အင္အားစု၊
ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (ျမန္မာျပည္)၊ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ၊
မြန္ေဒသလံုးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီ၊ ခ်င္းဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ ဖက္ဒရယ္
ျပည္ေထာင္စုပါတီ ဖလံု-စေဝၚ ဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီတို႔ ျဖစ္သည္။
* ေဆြးေႏြးပြဲဝင္ခြင့္မရေသာ ပါတီငယ္မ်ား
ေရြးခ်ယ္မႈရလဒ္ေၾကာင့္ ပါတီငယ္မ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားမွ
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေဒါသထြက္သြားၾကသည္။
“တုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ဆႏၵကို ဦးစားေပးေစခ်င္တယ္။ ေနာက္ဆံုးက်ေတာ့
ကိုယ္လိုခ်င္တာပဲ ကိုယ္ပံုေဖာ္သြားတယ္ေလ။ တုိင္းရင္းသားေတြက
ဘာမွေျပာပိုင္ခြင့္ မရွိေတာ့ဘူးေပါ့။ မဲေရြးခ်ယ္တဲ့ ပံုစံမ်ိဳးပဲ ျပန္ျဖစ္သြားတယ္။
တစ္ပါတီကို တစ္ေနရာ ယူတာကေတာ့ အေကာင္းဆံုးပဲေပါ့။ ႏွစ္ေနရာကေတာ့
ဘယ္ပါတီကမွ မျဖစ္သင့္ဘူးေပါ့” ဟု ကရင္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္
ေဒၚနန္းစႏၵာစုက ေျပာသည္။
ဦးေအာင္မင္းႏွင့္ MPC အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္မ်ားက အခ်ိန္မလံုေလာက္ေသာေၾကာင့္
ယခုကဲ့သို႔ ဆံုးျဖတ္ရျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း သေဘာတူသည္ျဖစ္ေစ၊ မတူသည္ျဖစ္ေစ
ဆံုးျဖတ္ခ်က္အတုိင္း ဆက္လုပ္သြားမည္ဟု ေျပာခဲ့ေၾကာင္း ဇိုမီးဒီမိုကေရစီ
အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ဦးကန္လမ္ခြပ္္က ေျပာၾကားသည္။ ၎တို႔ပါတီသည္
ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ လႊတ္ေတာ္ ၄ ေနရာႏွင့္
ခ်င္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ၂ ေနရာအတြက္ အႏုိင္ရခဲ့သည္။
“လာၿပီး ခ်ျပတဲ့သေဘာပဲရွိတယ္။ ဘယ္လိုပဲ ကန္႔ကြက္ကန္႔ကြက္
ထၿပီးျပန္သြားရင္လည္း သူတို႔က ဂ႐ုစိုက္မွာ မဟုတ္ဘူးေလ။ တခ်ိဳ႕လည္း
ထျပန္ကုန္တာ ရွိတာပဲေလ။ ဒါ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္း ဘယ္က်မလဲ” ဟု ၎က
ေျပာသည္။
အမ်ဳိးသမီးပါတီ (မြန္)မွ မိသန္းရွင္က မိမိတို႔ပါတီ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္
ပါဝင္ခြင့္ မရျခင္းအေပၚ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္မိေၾကာင္း၊ NLD ပါတီသည္
အာဏာရၿပီးပါက ေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အေပၚ
ခ်ဥ္းကပ္ကိုင္တြယ္မႈ ေျပာင္းလဲသြားႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။
MPC အၾကံေပးတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက ႏိုဝင္ဘာ ၂၁ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္
ပါတီအခ်ဳိ႕က ကန္႔ကြက္ၾကသည္ဟု ဆိုသည္။
“သတ္မွတ္ထားတဲ့ အခ်ိန္တစ္ခုအတြင္းမွာ မူေဘာင္တစ္ခုကို
ခ်မွတ္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက ေျပာသည္။
“လုပ္ငန္းစဥ္ကေတာ့ အျပည့္အဝ ေကာင္းမြန္တယ္လို႔ မေျပာႏုိင္ေပမယ့္
ေဆြးေႏြးမယ့္ ကိုယ္စားလွယ္ အေရအတြက္ကို ပံုေသ အၿပီးသတ္မွတ္မထားဘဲ
အေလွ်ာ့အတင္းရွိမွာပါ။ ဇန္နဝါရီ ၁၄ ရက္ ေနာက္ပုိင္းက်ရင္ အစိုးရသစ္အေနနဲ႔
ျပန္လည္ေဆြးေႏြးႏုိင္ပါတယ္”
ျမန္မာႏုိင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္း ဗဟိုဌာနႏွင့္
အစိုးရအေနျဖင့္ ႏိုဝင္ဘာ ၂၁ ရက္က ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ပါတီငယ္ အမ်ားအျပား
တက္ေရာက္ရန္ ဖိတ္ေခၚခဲ့ရသည့္ အေၾကာင္းကို ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူ တခ်ဳိ႕က
ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့သည္။
“သူတို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ စတင္တုန္းက ပါတီငယ္ေလးေတြကို
မဖိတ္ခဲ့ပါဘူး” ဟု တုိင္းရင္းသားမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာေရးအဖြဲ႔ (Myanmar Peace Monitor) မွ ဦးဇင္လင္းက
ေျပာသည္။
“NLD မွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အေတြအႀကံဳမရွိဘူးဆိုၿပီး သူတို႔ေတြက
ျပသ၁နာေတြ၊ အခက္အခဲေတြကို ထားသြားခ်င္လို႔ အခုလိုလုပ္တာပါ”
* အပစ္ရပ္လုပ္ငန္းစဥ္ကို NLD ဦးေဆာင္မွာလား
ဒီဇင္ဘာလအတြင္း NLD ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က
သမၼတဦးသိန္းစိန္၊ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္တို႔ႏွင့္
ေတြ႔ဆံုကာ အစိုးရသစ္ ဖြဲ႔စည္းေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးဖြယ္ရွိသည္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုး
အပစ္္ရပ္ေရးအတြက္ မည္သည့္လမ္းေၾကာင္းမွ ခ်ဥ္းကပ္မည္ကို NLD က
အက်ယ္တဝင့္ ထုတ္ျပန္ထားျခင္း မရွိေသးေပ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္လည္း
ေအာက္တိုဘာတြင္ က်င္းပသည့္ အဆုိပါ လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲသို႔ တက္ေရာက္ျခင္း
မရွိခဲ့ေပ။
NLD ၏ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ခ်ဥ္းကပ္မႈသည္
ျမန္မာစစ္တပ္အတြက္ အေရးပါသည့္ အေၾကာင္းအရာ တစ္ရပ္ျဖစ္ေနသည္။
ႏုိင္ငံေရးအရ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခြင့္ရရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသည့္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားမွ
တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုမ်ားႏွင့္ အစုိးရတပ္တို႔ ဆယ္စုေပါင္းမ်ားစြာ
တိုက္ခုိက္ခဲ့ၾကသည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္အတြင္းက NLD ေျပာခြင့္ရ ဦးဝင္းထိန္က
ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါတီငယ္အမ်ားအျပား ပါဝင္လာမည္ဟု မထင္ေၾကာင္း၊
အထူးသျဖင့္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီက ပံ့ပိုးထားသည့္ ပါတီငယ္ အမ်ားအျပားရွိေၾကာင္း
Myanmar Now သို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
“ေနာက္က်ရင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို
ၾကည့္မွာပါ။ MPC ရဲ႕ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကိုလည္း ျပန္လည္ သံုးသပ္သြားပါမယ္” ဟု
ဦးဝင္းထိန္က ေျပာသည္။
ေကာ္နာမက္ေဒၚနယ္၊ ၿဖိဳးသီဟခ်ဳိ ( Myanmar Now )
The Ladies News Journal
The Ladies News Journal's photo.

တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕တြင္ စစ္ပြဲမ်ားရပ္တန္႔ေရး လူထုလက္မွတ္ေရးထိုး လႈပ္ရွားမႈႏွင့္

တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕တြင္ စစ္ပြဲမ်ားရပ္တန္႔ေရး လူထုလက္မွတ္ေရးထိုး လႈပ္ရွားမႈႏွင့္
ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲျပဳလုပ္

------ -------- -------
28 November 2015
 
ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းႏွင့္ ျမန္မာျပည္အႏွံ႔ ျဖစ္ပြားေနေသာ စစ္ပြဲမ်ားရပ္တန္႔ေရး ...
လူထုလက္မွတ္ေရးထိုး လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲအား တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕၊
၀ိန္းေက်ာက္ရပ္ကြက္၊ မဇၥ်ိမလူမႈကူညီေရးအသင္း ႐ံုး၀င္းအတြင္း ႏို၀င္ဘာ၂၈ ရက္
နံနက္ပိုင္းက ျပဳလုပ္ခဲ႔ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
အဆိုပါ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲအား မဇၥ်ိမလူမႈကူညီေရးအသင္းႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္
လူငယ္ကြန္ရက္၊ ေဒသခံ ၿမိဳ႕သူ ၿမိဳ႕သား ႏွစ္ရာေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း
သိရသည္။
"က်ည္ဆံေတြအစား ပန္းေတြ ပြင့္ေစခ်င္တဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ အေျမာက္ပံု ေသနတ္
ထဲကို ပန္းပြင့္ေတြထည့္တဲ့ ပါေဖာမန္႔ ထည့္သြင္းျပဳလုပ္တာပါ" ဟု မဇၥ်ိမလူမႈကူညီ
ေရးအသင္း ဥကၠ႒က ေျပာသည္။
ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲႏွင့္ လက္မွတ္ေရးထိုး လႈပ္ရွားမႈအား ၿငိမ္း၊ စု၊ စီ ခြင့္ျပဳခ်က္အမွတ္
(၃/၁၅)ျဖင့္ႏို၀င္ဘာ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ သက္ဆိုင္ရာက ခြင့္ျပဳေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။
ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ လူငယ္ကြန္ရက္က စစ္ပြဲရပ္တန္႔ေရး
ေတးသီခ်င္းမ်ား သီဆိုၿပီး ႏွင္းဆီပန္းမ်ားအား အေျမာက္တြင္ တပ္ဆင္ေသာ
ပါေဖာမန္႔မ်ားျပဳလုပ္ကာ ေရႊမဟာေက်ာင္းမွ ကေလးမ်ား ပါ၀င္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
စစ္ပြဲမ်ား ရပ္တန္႔ေရးအတြက္ ရွမ္းျပည္နယ္ လူငယ္ကြန္ရက္က လက္မွတ္မ်ား
လိုက္လံေကာက္ခံလ်က္ရွိရာ လက္မွတ္ထိုးသည့္ လူဦးေရတစ္ေထာင္ခန္႔
ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
သတင္း - MMK
The Ladies News Journal
The Ladies News Journal's photo.
 

ယေန႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ခံ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပထမအသုတ္ ေတြ႕ဆုံပဲြ မိန္႔ခြန္းမွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ အခ်ိဳ ႔

ယေန႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ခံ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပထမအသုတ္ ေတြ႕ဆုံပဲြ မိန္႔ခြန္းမွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ အခ်ိဳ ႔
28 November 2015
 
သိေနတယ္
-----
...
ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ရဲ့အေျကာင္းကို သူတို႔ကိုယ္တိုင္သိတာထက္ က်မတို႔က ပိုသိေအာင္ စံုစမ္းထားပါတယ္။ ဘယ္သူေတြက တကယ္ကို ပင္ပင္ပန္းပန္း စည္းရုံးေရး ဆင္းခဲ့ရတယ္။ ဘယ္သူေတြက ေမ်ွာလိုက္ျပီး ပါခဲ့တယ္ဆိုတာ က်မတို႔ အားလံုးသိပါတယ္။ ေရွ့ေလွ်ာက္လည္း အၿမဲပဲ ေစာင့္ၾကည့္ေနမွာပါ။
ျပည္သူကုိ ကတိေပးခဲ့
------
အျပစ္ရွိလာရင္ က်မတို႔ရဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို သူမ်ားေတြ အျပစ္မရွာခင္ က်မတို႔က အရင္ အေရးယူမႈလုပ္မွာပါ။ ျပည္သူက အျပစ္ေပးတဲ့ အဆင့္မေရာက္ေစရဘူး လို႔ က်မက ျပည္သူေတြကို ကတိေပးခဲ့တဲ့ အတြက္ စည္းကမ္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လံုးဝခြင့္လႊတ္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။
ေထာင္၀င္စာ
------
အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ကိုယ္စားလွယ္ပဲျဖစ္ပါေစ အမွားလုပ္လုိ ့ကေတာ့ အမွားကို အမွန္ျဖစ္ေအာင္ ကူညီၿပီး လုပ္ေပးမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အလြဲသံုးစား ျပဳလုပ္လို႔ ဥပေဒအတိုင္း အျပစ္ဒဏ္ခံရမွာပါ။ က်မတို႔ ကူညီနိုင္တာ ကေတာ့ ေထာင္ ဝင္စာ ေတြ႕ေပးဖို႔ပါပဲ။ ဒါေတာင္ မိသားစုဝင္ေတြ ျဖစ္သြားလို႔ပါ။
ျပည္သူ႔ေက်းဇူး
-------
ျပည္သူ႔ ေက်းဇူးေျကာင့္ ဒီေန ့မွာ ဒီလို အခမ္းအနားက်င္းပခြင့္ ရတာ။ ျပည္သူ႔ေက်းဇူး သိပ္ျကီးတယ္။ ေက်ေအာင္ဆပ္ဖို ့ျပင္ဆင္ထားေတာ့။
လူထုကို ေက်းဇူးဆပ္တဲ့ အေနနဲ႔ ဒီေန႔ကစၿပီး ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အလုပ္လုပ္ၾကပါ။
အမတ္လစာထဲကလည္း ျဖတ္ေတာက္ပါမယ္။ ျပည္သူအတြက္ အသံုးျပဳပါမယ္။
အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ရဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ ျဖစ္လို႔ေတာ့ ခ်မ္းသာဖို႔ေတာ့ မစဥ္းစားနဲ႔။ ျပည္သူ႔ေမတၱာရဖို ့ပဲ စဉ္းစား။ ျပည္သူ ့ ေမတၱာဆံုး႐ႈံးသြားရင္ ဘာေငြေျကးနဲ႔မွ လဲလို႔ မရဘူး ဆိုတာ ျမဲျမဲမွတ္ထား။
စာက်က္ထားၾက
-------
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ သင္တန္းမ်ားလည္း အျမန္ဆံုး စတင္ပါမယ္။ စာေမးပြဲအတြက္လည္း ေရးေျဖ ေျဖၾကရပါမယ္။ စာက်က္ထားၾကပါ။ တိုင္းရင္းသား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ သင္တန္းမ်ားကို ပထမဆံုးနဲ႔ အျမန္ဆံုး စတင္ပါမယ္။
လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ အခ်ိန္နဲ႔ အခ်က္အလက္နဲ႔ ေမးတတ္ ျမန္းတတ္ေအာင္ ျပင္ဆင္ ေလ့က်င့္ထားၾကပါ။
ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္
-----
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အေနနဲ႔ အခက္အခဲရွိရင္လည္း လူႀကီးေတြကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း တိုင္ပင္လို႔ရပါတယ္။
ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔ ေျပာလိုတာက အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ ကိုင္တြယ္ပါမယ္။
အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ လူေဟာင္းမ်ားကို လူသစ္မ်ားက တိုင္ပင္ပါ။ ေဆြးေႏြးပါ။ ဒီလိႈင္းကိုလည္း ႀကိဳးစားဖတ္ၾကပါ။ တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ ကိုင္တြယ္မယ္ ဆိုတဲ့ အတြက္လည္း စိတ္ဓာတ္မက်ပါနဲ႔။ အရည္အခ်င္း တိုးတက္မႈ ရွိေအာင္ ေလ့က်င့္ေပးတယ္လို႔ မွတ္ပါ။
Ref - NLD
The Ladies News Journal
The Ladies News Journal's photo.

NLD က UNA ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေဆြးေႏြးရန္ ဖိတ္ၾကား

NLD က UNA ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေဆြးေႏြးရန္ ဖိတ္ၾကား

Saturday, November 28, 2015
 
ေရြးေကာက္ပြဲအႏုိင္ရ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD)သည္ ၎၏ မဟာမိတ္ျဖစ္ သည့္ ညီၫြတ္ေသာ တုိင္းရင္း သားလူမ်ိဳးမ်ား မဟာမိတ္အဖြဲ႕ (UNA)ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ေရး ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရန္ ဖိတ္ ၾကားထားေၾကာင္း သတင္းရရွိ သည္။
...
ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္ပိုင္းအတြင္း က NLD ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ တစ္ဦးက UNA အဖြဲ႕ထံ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္မည့္အစီအစဥ္ ရွိေၾကာင္း ဖုန္းမွတစ္ဆင့္ ေျပာ ၾကားလာေၾကာင္း UNA ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးေအးသာေအာင္က ေျပာသည္။
‘‘ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အဖြဲ႕ဝင္တစ္ ေယာက္ဆီကို ဖုန္းဆက္လာ တယ္။ ေတြ႕မယ္ေပါ့။ ေတြ႕မယ္ ဆိုရင္ သူတုိ႔ (NLD)နဲ႔ အလုပ္ေတြ မ်ားေနတာဆုိေတာ့ ဒီဇင္ဘာအ တြင္း ေတြ႕ျဖစ္ဖို႔မ်ားတယ္’’ဟု ဦးေအးသာေအာင္က ေျပာသည္။
NLD ၏ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိ သူျဖစ္သည့္ ဦးဉာဏ္ဝင္းကလည္းNLD သည္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါတီမွ အႏုိင္ရထားေသာ လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ ဆံုမႈျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ႏုိင္ငံ ေရးအင္အားစုမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရန္ ရွိေၾကာင္း 7Day Daily သတင္း စာအား ေျပာၾကားထားသည္။
‘‘ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေရြးေကာက္ ပြဲရလဒ္ေတြကို ကုန္ေအာင္ေစာင့္ ေနတယ္။ အဲဒါၿပီးသြားရင္ ကိုယ့္ ပါတီက လူေတြနဲ႔လည္း ေတြ႕ရ မယ္’’ဟု ဦးဉာဏ္ဝင္းက ႏုိဝင္ ဘာ ၁၅ ရက္၌ ေျပာသည္။
NLD ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္သည္ ႏိုဝင္ဘာ ၂၈ ရက္ ႏွင့္ ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္တို႔တြင္ ပါတီ ၏ အႏိုင္ရလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံမည္ျဖစ္ သည္။
UNA သည္ NLD ႏွင့္ ေတြ႕ ဆံုပါက ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ႏုိင္ေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္း ခ်မ္းေရးႏွင့္ တုိင္းရင္းသားစည္း လံုးညီၫြတ္ေရးတုိ႔ကို အဓိက ထား ေဆြးေႏြးမည္ဟု ဦးေအးသာ ေအာင္က ဆုိသည္။
၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ UNA သည္ NLD ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအရ ပူးတြဲလုပ္ ေဆာင္မႈမ်ားရွိခဲ့ၿပီး မၾကာမီရက္ ပိုင္းအတြင္း က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ေသာ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ UNA အဖြဲ႕ဝင္ပါတီအခ်ိဳ႕ ဝင္ ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရာ အႏုိင္ရရွိခဲ့ သည္။ UNA အဖြဲ႕ဝင္ တုိင္းရင္း သားအင္အားႀကီးပါတီတစ္ခုျဖစ္ ေသာ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (SNLD)က ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မွ က်င္းပေပးခဲ့ေသာ မဲဆႏၵနယ္အမ်ားစု၌ အမ်ိဳး သားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အႏုိင္ ရရွိခဲ့ျခင္းအတြက္ ဝမ္းေျမာက္ ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ ထားခဲ့သည္။
ညီၫြတ္ေသာ တုိင္းရင္း သားလူမ်ိဳးမ်ား မဟာမိတ္အဖြဲ႕ (UNA)ကို ၁၉၉၀ အေထြေထြေရြး ေကာက္ပြဲအႏုိင္ရ တုိင္းရင္းသား ႏုိင္ငံေရးပါတီ ၁၂ ပါတီျဖင့္ စတင္ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။
7Day Daily

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အထက္ျမန္မာျပည္ အႏုိင္ရကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပထမဆုံးအႀကိမ္ ေတြ႕မည္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အထက္ျမန္မာျပည္ အႏုိင္ရကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပထမဆုံးအႀကိမ္ ေတြ႕မည္
Saturday, November 28, 2015
 
အမ်ိဳးသားဒီမိုက ေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္သည္ အထက္ျမန္မာ ျပည္မွ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြအႏုိင္ ရကိုယ္စားလွယ္အားလံုးႏွင့္ ဒီဇင္ ဘာ ၅ ရက္တြင္ ေတြ႕ဆံုမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
...
ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ ေျမပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေမခန္းမ တြင္ ယင္းေန႔ မြန္းလဲြ ၁ နာရီ၌ ေတြ႕ဆံုမည္ဟု အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္က ႏုိ၀င္ဘာ ၂၇ ရက္၌ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
‘‘အထက္ျမန္မာျပည္က ဒီ ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ အႏုိင္ရကုိယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ ေတြ႕မွာပါ။ ေတြ႕မယ့္အေၾကာင္းရင္း ကေတာ့ ဥကၠ႒က လမ္းၫႊန္ခ်က္ ေတြေပးမယ္။ လုပ္ငန္းလမ္းၫႊန္ ေတြေပါ့’’ဟု အမ်ိဳးသားဒီမိုုကေရ စီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦး၀င္းျမင့္က ေျပာသည္။
မႏၲေလး၊ စစ္ကိုင္း၊ မေကြး တိုင္း၊ ကယား၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ နာဂ၊ ဓႏု၊ အင္းသား၊ ပေလာင္ စသည့္ေဒသမ်ားမွ ေရြးေကာက္ပဲြ အႏိုင္ရ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုမည္ျဖစ္သည္။
‘‘ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီကုိ အ ေၾကာင္းၾကားစာေတာ့ ေရာက္ လာပါၿပီ။ အေၾကာင္းရင္းကေတာ့ အတိအက်မသိေသးပါဘူး။ ဥကၠ႒နဲ႔ အႏုိင္ရကုိယ္စားလွယ္ ေတြ ေတြ႕ဆံုမယ့္သေဘာပါပဲ’’ဟု ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြ တြင္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ ေျမရွိ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မဲ ဆႏၵနယ္ (၉)၌ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ ၿပိဳင္ခဲ့သည့္ အႏုိင္ရကိုယ္စား လွယ္ ဦးေမာင္ေမာင္ေဆြကေျပာ သည္။ ႏို၀င္ဘာ ၂၈ ရက္တြင္လည္း အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အႏုိင္ရလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ မ်ား ေတြ႕ဆံုပဲြကုိ ေတာ္၀င္ႏွင္းဆီ ခန္းမ၌ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြ ၌ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ ခ်ဳပ္သည္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ ျပည္ သူ႔လႊတ္ေတာ္၌ ၂၅၅ ဦး၊ အမ်ိဳး သားလႊတ္ေတာ္၌ ၁၃၅ ဦး၊ တုိင္း ေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၌ ၄၇၅ ဦး၊ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးလႊတ္ ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၂၁ ဦး စုစု ေပါင္း ၈၈၆ ဦး အႏုိင္ရရွိခဲ့သည္။
ဒီခ်ဳပ္အႏုိင္ရအမတ္အခ်ဳိ႕ႏွင့္အတူေတြ႕ရသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္-ဓာတ္ပုံ−ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)
7Day Daily
Myanmar Online News's photo.

ျမန္မာ့ လယ္ယာ က႑ ဂ်ပန္ ကူညီဖုိ႔ ဦးဉာဏ္ဝင္း တုိက္တြန္း

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေရာက္ ဦးဉာဏ္ဝင္းကို ႀကိဳဆိုၾကစဥ္။ သတင္းဓာတ္ပံု- ဒီမိုေဝယံ
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရဲ႕နည္းပညာအကူအညီကို ယူၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕လယ္ယာက႑နဲ႔ လယ္သမားေတြ ဘ၀ ဖြ႔ံၿဖဳိးတုိးတက္ေရးကို NLD ပါတီအစိုးရ လက္ထက္မွာ လုပ္ေဆာင္သြားမယ္လို႔ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကို ေရာက္ေနတ့ဲ NLD ပါတီေခါင္းေဆာင္ ဦးဉာဏ္ဝင္းက ေျပာဆုိလိုက္ပါတယ္။ လာမယ့္ အနာဂတ္ကာလမွာ ဂ်ပန္အစိုးရက ျမန္မာႏိုင္ငံဖြ႔ံၿဖဳိးေရး အကူအညီေတြကို အျပည့္အဝေပး သြားဖို႔႐ွိတယ္လို႔လဲ ဆုိပါတယ္။ ဦးဉာဏ္ဝင္းနဲ႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားတဲ့ ကိုဉာဏ္ဝင္းေအာင္က တင္ျပပါမယ္။
NLD ပါတီ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရတယ္ဆိုေပမယ့္ အစိုးရ မဖြဲ႔ႏိုင္ခင္ကာလအထိ သတိနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ၾကဖို႔ လုိၿပီး NLD ပါတီနဲ႔အတူ ဆက္လက္ ရပ္တည္ေပးၾကဖို႔ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံကို ေရာက္ေနတဲ့ NLD ပါတီေခါင္းေဆာင္ ဦးဉာဏ္ဝင္းက ဂ်ပန္ျမန္မာပရိသတ္ေတြကို ေျပာဆိုခဲ့တာပါ။
x
ျမန္မာပြဲေတာ္
ျမန္မာပြဲေတာ္
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ တုိက်ဳိၿမဳိ႕Hamamatsucho ရပ္ကြက္က Zojoji ဂ်ပန္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းဝင္းမွာ က်င္းပတဲ့ (၃)ႀကိမ္ေျမာက္ ဂ်ပန္-ျမန္မာ ခ်စ္ၾကည္ေရး "ျမန္မာပြဲေတာ္" အတြင္း အဲဒီလိုေျပာဆို သြားတာျဖစ္ပါတယ္။ ဦးဉာဏ္ဝင္း ကေျပာတာက -
 “က်ေနာ္တို႔အခု ေရြးေကာက္ပြဲႏိုင္ၿပီ၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ႏုိင္ၿပီဆိုေတာ့ အားလုံးၿပီးၿပီလို႔ မမွတ္နဲ႔။ က်ေနာ္တုိ႔ ႏိုင္ရတဲ့အေၾကာင္း ကလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ တကြ ႏိုင္ငံသူ ႏုိင္ငံသား အားလုံးရဲ႕ဆႏၵအရ က်ေနာ္တို႔ႏုိင္တာ၊ အဲဒီေတာ့ ေရွ႕ဆက္ ၿပီးေတာ့ တည့္မတ္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းကို သြားဖို႔႐ွိေသးတယ္။ လိုအပ္လို႔႐ွိရင္ မိမိတုိ႔ရဲ႕ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္မႈကို ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္ ဒီ့ျပင္ဟာ အာမမခံႏိုင္ဘူး က်ေနာ္တုိ႔ (အစိုးရ) ဖြဲ႔စည္းတဲ့အခါမွာ Corruption ေတြ လုံး၀မ႐ွိတဲ့ သန္႔႐ွင္းတဲ့အစိုးရ တရပ္ ဖြဲ႔မယ္ဆိုတာကိုေတာ့ က်ေနာ္ရဲရဲႀကီး ေျပာရဲတယ္လို႔ အဲဒါေျပာခဲ့တယ္”
ဦးဉာဏ္ဝင္း ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကို ေရာက္႐ွိေနစဥ္အတြင္း ဂ်ပန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး Fumio Kishida အပါအဝင္ ဂ်ပန္ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း တာ၀န္႐ွိသူေတြနဲ႔ေရာ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနနဲ႔ေရာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ နည္းပညာဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္း အႀကီးအကဲေတြနဲ႔ပါ ေတြ႔ဆုံ ခဲ့ပါတယ္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရဲ႕နည္းပညာ အကူအညီကိုယူၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕လယ္ယာက႑နဲ႔ လယ္သမားေတြဘ၀ ဖြ႔ံၿဖဳိးတုိးတက္ေရးကို NLD ပါတီ အစိုးရလက္ထက္မွာ လုပ္ေဆာင္သြားမယ္လို႔ NLD ဦးဉာဏ္ဝင္းက ေျပာပါတယ္။
 “အဓိကကေတာ့ ပညာေရးက႑ရယ္ နည္းပညာရယ္ .. နည္းပညာ ေကာင္းေကာင္း တတ္တဲ့ ႏိုင္ငံနဲ႔ေပါင္းျခင္းအားျဖင့္ နည္းပညာ ရမယ္။ ေနာက္ နည္းပညာက တကမၻာလုံးမွာ အေရးတႀကီး လိုအပ္တယ္။ က်ေနာ္တုိ႔က ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မယ္ သူတို႔အက်ဳိးအျမတ္႐ွိမယ္ အဲဒီမွာ က်ေနာ္တုိ႔ နည္းပညာရမယ္ ဒီလိုရည္ရြယ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ေတာင္သူလယ္သမား လယ္ယာဖြ႔ံၿဖဳိးေရးကိစၥကို သူတို႔ အထူးစိတ္ ၀င္စားၾကပါတယ္။
က်ေနာ္လယ္သမားေတြက လယ္လဲမပိုင္ဘူး ျဖစ္ေနတာက၊ အလုပ္အကိုင္ လုပ္တဲ့ေနရာမွာလဲ သူတို႔မွာက ဓါတ္ေျမၾသဇာ ပံ့ပုိးမႈ ေငြေၾကးပံ့ပိုးမႈကလဲ မေသခ်ာဘူး။ အဲသလို အေျခအေနမ်ဳိးကို က်ေနာ္တုိ႔က သူတို႔ကို နည္းပညာေတြ ေပးရမယ္၊ ေနာက္ သူတို႔ လိုအပ္တဲ့ အမေတာ္ေၾကးလို ကိစၥမ်ဳိးကို ျပည့္ျပည့္စုံစုံ ရေအာင္လုပ္ေပးရမယ္။ လယ္သမားေတြ လယ္လုပ္ျခင္း အားျဖင့္ မိမိတို႔ဘဝ တုိးတက္ ႏိုင္တယ္ဆိုတာ ဒီလုိအသိမ်ဳိး နားလည္လာေအာင္ ျပည့္စုံေအာင္ တတ္ႏိုင္သမွ် ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့ လုပ္ေဆာင္မယ္လို႔ က်ေနာ္တုိ႔ ဒီလုိစဥ္းစားပါတယ္”
ဒါ့အျပင္ အနာဂတ္ကာလမွာ ဂ်ပန္အစိုးရက ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြ႔ံၿဖဳိးေရးအတြက္ အကူအညီေတြ အျပည့္အဝ ေပးသြားမယ္လို႔ ယုံၾကည္ေၾကာင္း ဦးဉာဏ္ဝင္းက ေျပာပါတယ္။
 “က်ေနာ္နားလည္တာ သူတုိ႔အျပည့္အဝကူညီပါလိမ့္မယ္၊ သူတို႔ ႏိုင္ငံေရး အေၾကာင္းလဲ ႐ွိပါလိမ့္မယ္။ ႏိုင္ငံေရးအေၾကာင္းဆိုတာ ပထဝီႏိုင္ငံေရး ရွိတယ္ ဗ်ာ ျမန္မာျပည္မွာ၊ အိႏၵိယ႐ွိတယ္ တ႐ုတ္႐ွိတယ္ ဒီလိုဟာေတြက ဆက္စပ္ေန တာေပါ့ဗ်ာ က်ေနာ္တုိ႔ စီးပြားေရးနဲ႔ ပတ္သက္ရင္။ က်ေနာ္ကေတာ့ ဂ်ပန္ေတြနဲ႔ ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ဆက္ဆံတာကို သေဘာက်တယ္။ ဘာလို႔ဆုိေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔က သူတို႔ဆီက နည္းပညာေတြေရာ အကူအညီေတြေရာ ရႏိုင္သမွ် က်ေနာ္တို႔ ႀကဳိဆုိရမွာေလ ၊ ဒီလုိအေျခအေနမွာ ဒီကိုေရာက္ေနရတာကို က်ေနာ္ ေက်နပ္ ပါတယ္”
NLD ပါတီေခါင္းေဆာင္ ဦးဉာဏ္ဝင္းဟာ မနက္ျဖန္ မနက္ပိုင္းမွာေတာ့ တုိက်ဳိၿမဳိ႕မွာ႐ွိတဲ့ ျမန္မာမိသားစုေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆုံမွာျဖစ္သလို အဲဒီေနာက္ မွာေတာ့ က်ဳိတို ၿမဳိ့ေတာ္ေဟာင္းကို သြားေရာက္မွာပါ။ က်ဳိတိုတကၠသိုလ္ မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သုေတသနလုပ္ခဲ့စဥ္က ေနရာေတြကို သြားေရာက္ေလ့လာမွာျဖစ္ၿပီး က်ဳိတိုတကၠသိုလ္မွာ ပညာသင္ေနတဲ့ ျမန္မာေက်ာင္းသားေတြ နဲ႔လည္း ေတြ႔ဆုံမွာျဖစ္ပါတယ္။

http://burmese.voanews.com/content/nld-u-nyan-win-in-japan/3078600.html

NLD ကုိယ္စားလွယ္ေတြ အဂတိ ကင္းရွင္းဖုိ႔ ေဒၚစု သတိေပး

ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပါတီအႏိုင္ရ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ နဲ႔ ေတြ႔ဆံု။ သတင္းဓာတ္ပံု- ေမခ (ဗီြအိုေအျမန္မာပိုင္း)
အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အႏုိင္ရခဲ့ၾကတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ ဒီကေန႔ ေတြ႔ဆုံရာမွာ အဂတိလုိက္စားမႈ ကင္းရွင္းဖုိ႔၊ ပါတီတြင္း စည္းကမ္းေတြကုိ တင္းက်ပ္သြားမွာ ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း သတိေပးလုိက္ပါတယ္။ အစုိးရသစ္ကုိ ဦးေဆာင္ဖုိ႔ ရွိေနတဲ့ NLD ပါတီရဲ႕ ကုိယ္စားလွယ္ေတြ အေနနဲ႔ လူထုနဲ႔ တသားတည္း ရပ္တည္ဖုိ႔လည္း တုိက္တြန္းခဲ့တာပါ။ အျပည့္အစုံကုိေတာ့ ဗြီအုိေအျမန္မာပုိင္း သတင္းေထာက္ မေမခ က ရန္ကုန္ကေန သတင္းေပးပို႔ထားပါတယ္။
ႏုိ၀င္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔ ေရြးေကာက္ပဲြအၿပီး ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ NLD အႏုိင္ရ ကုိယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆုံရာမွာ အဂတိလုိက္စားမႈေတြ ကင္းရွင္းေစဖုိ႔ ပါတီဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သတိေပးလိုက္တာပါ။
x
ပါတီဝင္ေတြအေနနဲ႔ ပါတီကိုတင္ျပထားတဲ့ ပိုင္ဆိုင္မႈကို တရားဝင္ေၾကညာ ထားတဲ့ ေၾကညာခ်က္ ထပ္ ေက်ာ္လြန္ၿပီး ပိုင္ဆိုင္မႈ ရွိမရွိ သက္တမ္း ၅ႏွစ္အတြင္း ကိုယ္စားလွယ္ စိစစ္ေရး ေကာ္မတီအဖဲြ႔က ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးေနမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထပ္တိုး လာတယ္ ဆုိရင္ ပါတီစည္းကမ္းအတိုင္း အေရးယူမယ့္အျပင္ တည္ဆဲ အဂတိ လိုက္စားမႈ ဥပေဒအရပါ အေရးယူသြားမယ္လို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သတိေပးခဲ့ တာ ျဖစ္ပါတယ္။
x
ဦးတင္ဦး မိန္႔ခြန္းေျပာ
ဦးတင္ဦး မိန္႔ခြန္းေျပာ
ပါတီနာယက ဦးတင္ဦး ကေတာ့ ေလ်ာ့ရဲေနတဲ့ စည္းကမ္းေတြကို တင္းတင္း က်ပ္က်ပ္ ကိုင္တြယ္ဖုိ႔ စီစဥ္ေနတဲ့ အေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေတာ္၀င္ႏွင္းဆီက အခန္းအနားမွာ ေျပာၾကားခဲ့တာပါ။
"အခုဒီေနာက္ပိုင္းမွာ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးနဲ႔ပတ္သက္တာ အားလံုး ကိုေတာ့ျဖင့္ရင္ တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ တိတိက်က် ေသေသခ်ာခ်ာ ထိန္းသိမ္းၿပီးေတာ့ ေစာင့္ေရွာက္သြားမွသာလ်င္ ခိုင္ခုိင္ျမဲျမဲနဲ႔ ဆက္လုပ္ႏုိင္မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ေလ်ာ့ရဲေနတဲ့စည္းကမ္းကို က်ေနာ္တို႔ ျပန္လည္ၿပီးေတာ့ကာ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ႕ ခိုင္ျမဲေရးအတြက္ ရည္စူးၿပီးေတာ့ကာ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမယ္ဆိုတာကိုလည္းပဲ ဒီေနရာမွာ က်ေနာ္ေျပာခ်င္ပါတယ္။"
အဂတိ လုိက္စားမႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ သည္းခံမွာ မဟုတ္တဲ့ အေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ျပင္းျပင္းထန္ထန္ သတိေပးခဲ့တယ္လုိ႔လည္း ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ ကေန ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အေနနဲ႔ အေရြးခံရသူ ေဒါက္တာ သက္သက္ခိုင္ ကေျပာပါတယ္။
"ေငြေရးေၾကးေရး ျပႆနာေတြ သတိထားဖို႔လိုတယ္။ တခါတေလ က်ရင္ ေငြေရးေၾကးေရး ျပႆနာေတြ ေငြေရးေၾကးေရး မလံုေလာက္တာေတြ အဲ့တာေတြကို ကိုယ့္နည္း ကိုယ့္ဟန္နဲ႔ ေျဖရွင္းၿပီးေတာ့မွ မွားလို႔ရွိရင္ေတာ့ အမွားကို အမွန္လုပ္ေပးလို႔မရဘူး။ အကူအညီလိုရင္ ေတာင္းပိုင္ခြင့္ရွိတယ္။ ႀကိဳးစားၿပီးေတာ့ ကူညီမယ္။ အဲ့ မွားလို႔ရွိရင္ေတာ့ အမွားကို အမွန္လုပ္လို႔မရဘူး။ တကယ္လို႔ အမွားျဖစ္သြားၿပီးရင္ေတာ့ ဥပေဒအရပဲ အေရးယူမယ္။ ဥပေဒအရ အေရးယူ လို႔ ေထာင္ေတြ ဘာေတြ က်သြားလို႔ရွိရင္ေတာ့ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္တဲ့ အတြက္ကို ရဲေဘာ္ရဲဘက္စိတ္ဓာတ္နဲ႔ ေထာင္ဝင္စာေတာ့ လာေတြ႔မယ္ လို႔ ေျပာၿပီးေတာ့မွ နိဂံုးခ်ဳပ္သြားပါတယ္ရွင္။"
အဂတိလုိက္စားမႈ ကင္းရွင္းဖုိ႔ အတြက္သာမက ပါတီတြင္းမွာ စြမ္းေဆာင္ ရည္ ျမင့္တက္ လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔၊ ပါတီတြင္းမွာေရာ လူထုနဲ႔ပါ ဆက္ဆံရာမွာ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေစဖုိ႔ စတာေတြကုိ လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ထည့္သြင္းမွာၾကားခဲ့တယ္လုိ႔လည္း ေဒါက္တာ သက္သက္ခုိင္ ကေျပာပါတယ္။
"ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ဒါကိုလည္း စာေမးပြဲစစ္သလိုစစ္မယ္။ ေနာက္ ဒီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ထုတ္ထားတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ေၾကညာစာတမ္းကိုလည္း သိရမယ္ေပါ့ေနာ္။ ျပည္သူ လူထုနဲ႔ဆက္ဆံေရး ဒါကိုလည္းေျပာတယ္။ ဒါကိုလည္း ေျပလည္ ရမယ္။ ေနာက္တခုက က်ေတာ့ ကိုယ့္ပါတီတြင္း သို႔မဟုတ္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ အခ်င္းခ်င္းရဲ႕ ဆက္ဆံေရးလည္း ေကာင္းမြန္ရမယ္။ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အတြင္းမွာ အစုအဖြဲ႔ေတြ ဖြဲ႔ၿပီးတဲ့အခါက်ေတာ့ ဆရာေမြး တပည့္ေမြး ဂိုဏ္းဂဏေတြ ဖြဲ႔တာ ဒါမ်ိဳးကို လံုးဝ လက္သင့္မခံဘူး။ အဲ့တာေျပာပါတယ္။"
NLD ပါတီရဲ႕ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေတြ အျဖစ္နဲ႔ ရရွိမယ့္ လစာေငြကုိလည္း ပါတီနဲ႔ လူထုအတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး အသုံးျပဳဖုိ႔လည္း စီစဥ္ထားတယ္လုိ႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာျမတ္ဉာဏစိုးက ေျပာပါတယ္။
လတ္တေလာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ တဦးအေနနဲ႔ လစာရဲ႕ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ပါတီရန္ပုံေငြ အျဖစ္ ထည့္၀င္ေနသလုိ၊ ဒီတႀကိမ္ေရြးေကာက္ပဲြမွာ အႏုိင္ရလာတဲ့ ကုိယ္စားလွယ္ေတြ အေနနဲ႔လည္း အခ်ဳိးက် ထည့္၀င္ၾကရမွာ ျဖစ္တယ္ လုိ႔ ေျပာ ပါတယ္။
"ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ဆိုတာက လႊတ္ေတာ္ကိုေျပာတာ။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ လက္ရွိလည္း ဆရာတို႔အေနနဲ႔ခ်ီးျမင့္ေငြ ဆယ္သိန္း ခံစားခြင့္ရတယ္။ ႏွစ္သိန္းခြဲက လစဥ္ လစဥ္ ပါတီရံပံုေငြအေနနဲ႔ ျပန္ၿပီးေတာ့ လွဴရတယ္။ အခုက လူပိုမ်ားလာၿပီ။ ဒီပံုစံအတိုင္းပဲ ဆက္က်င့္သံုးမယ္ ဆိုတာကို ေျပာတာ။ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္က က်ေတာ့ နည္းနည္း နည္းတယ္။ အတိအက်ေတာ့ မသိဘူး။ တစ္သိန္းခြဲလား တစ္သိန္းလား မသိဘူး။ လက္ရွိကို တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြထဲမွာ တုိင္းရင္းသားေရးရာ ဝန္ႀကီးေတြရွိတယ္။ တိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီးဆို သူတို႔ရဲ႕ ခ်ီးျမင့္ေငြက သိန္းႏွစ္ဆယ္ျဖစ္သြားၿပီ။ ပို ျဖတ္မယ္။ ဒါကိုေျပာတာ။ ခ်ီးျမင့္ေငြ မ်ားတာနဲ႔အမွ် တိုးတိုး သြားမယ္။"

ဒီကေန႔ မနက္ပိုင္းမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႔ တနသၤာရီတိုင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္း နဲ႔ မြန္ျပည္နယ္က ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္ တဲ့ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ နဲ႔ေတြ႔ဆံုခဲ့ၿပီး ေန႔လည္ပိုင္းမွာေတာ့ ပဲခူးတိုင္း၊ ဧရာဝတီတိုင္း၊ ကရင္ျပည္နယ္နဲ႔ ကယားျပည္ နယ္က ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏိုင္ တဲ့ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ နဲ႔ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါတယ္။

လာမယ့္ ဒီဇင္ဘာ ၅ မွာလည္းမႏၱေလး၊ စစ္ကိုင္း၊ကယား၊ခ်င္း၊ မေကြး၊ရွမ္း၊ နာဂ၊ဓႏု၊ အင္းသားပေလာင္ စတဲ့ေနရာက ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္တဲ့ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္ေတြ နဲ႔ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕မွာ ေတြ႔ဆံုသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

http://burmese.voanews.com/content/aung-san-suu-kyi-meets-nld-elected-mps-/3078505.html