Saturday, October 25, 2014

နိုင္ငံသားအခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈႏွင့္ တရားမဲ့အနိုင္က်င့္ သတ္ျဖတ္ခံရမႈတို႔ အတြက္ သေဘာထားထုတ္ေဖာ္ရန္ နိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား ေဆြးေႏြး

နိုင္ငံသားအခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈႏွင့္ တရားမဲ့အနိုင္က်င့္ သတ္ျဖတ္ခံရမႈတို႔ အတြက္ သေဘာထားထုတ္ေဖာ္ရန္ နိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား ေဆြးေႏြး
 

25 October 2014
 
======================================================
The 88 Generation Peace and Open Society's photo.
ယေန႔ ေအာက္တိုဘာ ၂၅ ရက္ ၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မြန္းလ...
ြဲ ၂း၀၀ နာရီအခ်ိန္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သကၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ (ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔ အစည္း) ရံုးတြင္ နိုင္ငံေရးအင္အားစု (၂၀) ဖြဲ႔မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား စုစည္းၾကၿပီး နိုင္ငံသားအခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈႏွင့္ တရားမဲ့အနိုင္က်င့္ သတ္ျဖတ္ခံရမႈတို႔ အတြက္ သေဘာထားထုတ္ေဖာ္ရန္ ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းခဲ့ၾကသည္။

အစည္းအေဝးဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ( ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္း လူ႔အဖြဲ႔အစည္း)၊ Generation Wave၊ နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႔၊ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ၊ အ.က.သ. ( ၈၈မ်ိဳးဆက္ )၊ လူ႔ေဘာင္သစ္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၊ ျမန္မာနိုင္ငံကဗ်ာဆရာမ်ား သမဂၢ၊ 141 Plus နိုင္ငံေရး အင္အားစု၊ နိုဗယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႔ ( 10 D )၊ ျမန္မာ့လူမႈဘဝတိုးတက္ ျမင့္မားေရးအသင္း၊ အျဖဴေရာင္တြဲလက္မ်ားအဖြဲ႔၊ Triangle Women၊ ၇၄/၇၅/၇၆ အင္အားစုမ်ား၊ သံုးေရာင္ျခယ္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႕၊ Yangon School of Political Science၊ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္ ေျမယာလုပ္သားမ်ားသမဂၢ၊ Myanmar Institute for Democracy၊ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးကာကြယ္ျမွင့္တင္ေရးအဖြဲ႔၊ ရန္ကုန္- လိုင္ဇာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းေလွ်ာက္အဖြဲ႕၊ ဒီမိုကေရစီေရး တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားကြန္ယက္ တို႔ စုေပါင္းၿပီး “ နိုင္ငံသား တဦးျဖစ္သူ ကိုပါႀကီး (ေခၚ) ကိုေအာင္ေက်ာ္နိုင္ ေသဆံုးခဲ့ ရျခင္းအတြက္ ဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစုမ်ား၏ စုေပါင္းသေဘာထား ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခ်က္ ” ကို ထုတ္ျပန္ရန္ႏွင့္ မနက္ျဖန္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၆ ရက္၊ ညေန ၄း၀၀ နာရီတြင္ အထက္ပါအဖြဲ႔အစည္းမ်ား စုေပါင္း၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ ေရွ႕တြင္ “ နိုင္ငံသားအခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈႏွင့္ တရားမဲ့အနိုင္က်င့္ သတ္ျဖတ္ ခံရမႈတို႔ အတြက္ သေဘာထားထုတ္ေဖာ္သည့္ လႈပ္ရွားမႈ ” ျပဳလုပ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ ၾကသည္။
 
- ၈၈မ်ဳိးဆက္ (ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္း )


The 88 Generation Peace and Open Society's photo.

 


“ ကုိပါၾကီးေသဆုံးမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ၈၈မ်ဳိးဆက္(ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပြင့္လင္း

“ ကုိပါၾကီးေသဆုံးမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ၈၈မ်ဳိးဆက္(ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပြင့္လင္း
လူ႔အဖြဲ႕အစည္း)၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္ ”


ေန႔စြဲ ။ ။ ၂၄ရက္၊ ေအာက္တုိဘာလ၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္။

၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ ေအာင္တုိဘာလ၊ ၂၄ ရက္ေန႔ထုတ္ The Voice Daily သတင္းစာပါ ...

“ တစ္လၾကာအဖမ္းခံထား ရသည့္ ကုိပါၾကီးကုိ အေသဖမ္းဆီးမိဟု တပ္မေတာ္
ထုတ္ျပန္ ”ဆုိသည့္ သတင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ၈၈မ်ဳိးဆက္ (ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပြင့္လင္း
လူ႔အဖြဲ႕အစည္း)၏ သေဘာထားကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာလုိက္သည္။

ကုိပါၾကီးသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားတစ္ဦးျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံသားတစ္ဦးျဖစ္သည္
ႏွင့္အညီ မည္သည့္ အေျခအေနမ်ဳိးတြင္မဆုိ မိမိ၏ဘ၀လုံျခဳံမႈ၊ အသက္ရွင္သန္
ေနထုိင္ႏုိင္မႈအတြက္ တရားဥပေဒ၏ အကာအကြယ္ႏွင့္ အေထာက္အပံ့မ်ားကုိ
ရပုိင္ခြင့္ရွိရမည္။

ယခုျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းထိန္ခ်န္မႈမ်ား၊ သံသယျဖစ္စရာမ်ား မ်ားစြာ
ရွိေနျပီး ႏုိင္ငံသား တစ္ေယာက္အား တရားဥပေဒမဲ့လုပ္ရပ္တစ္ခုျဖစ္သည္ဟု
ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔မွ မွတ္ယူသည္။

အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားတစ္ဦးအား ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ယခုကဲ့သုိ႔
လက္လြတ္စပယ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ တုိင္းျပည္၏ဂုဏ္သိကၡာကုိထိပါးေစသည္။
ထုိသုိ႔ တရားဥပေဒမဲ့လုပ္ရပ္အတြက္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔မွ အျပင္းအထန္ ရွဳတ္ခ်လုိက္သည္။

ထုိျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အမူမွန္အတုိင္း ေပၚထြက္လာေစရန္ အစုိးရတာ၀န္
ရွိသူမ်ားမွ ပြင့္လင္း ျမင္သာစြာ စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္ေပးရန္ႏွင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္
သူမ်ားအား တရားဥပေဒအရအေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔မွ
ေတာင္းဆုိလုိက္သည္။

-
၈၈မ်ဳိးဆက္ (ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္း )
 

ကိုပါႀကီးရဲ႕ဇနီး မသႏၱာကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ်က္ (အသံဖိုင္)

ကိုပါႀကီးရဲ႕ဇနီး မသႏၱာကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ်က္
သတင္းေထာက္ ကုိပါႀကီးဇနီး ဘာဆက္လုပ္မလဲ (အသံဖိုင္)
 
25 October 2014
 
မြန္ျပည္နယ္ က်ဳိက္မေရာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း တပ္မေတာ္ရဲ႕ ဖမ္းဆီးပစ္သတ္ခံခဲ့ရတဲ့ အလြတ္သတင္းေထာက္ ကုိပါႀကီး (ေခၚ) ကိုေအာင္ေက်ာ္ႏိုင္ရဲ႕ ရုပ္အေလာင္းကို ျပန္ရရွိဖုိ႔ ႀကိဳးပမ္းသြားမယ့္အျပင္ တာ၀န္ရွိသူေတြကို ဥပေဒအရ တရားစြဲဆိုသြားမယ္လို႔ ဇနီးျဖစ္သူ မသႏၱာက ေျပာပါတယ္။ ကိုပါႀကီးရဲ႕ဇနီး မသႏၱာကို RFA အဖြဲ႔သူ မသင္းသီရိ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားတာ နားဆင္ႏုိင္ပါတယ္။

ကိုပါႀကီးေသဆံုးမႈအတြက္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ေတာင္းဆိုမည္

ကိုပါႀကီးေသဆံုးမႈအတြက္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ေတာင္းဆိုမည္

ေသဆံုးသြားေသာ ကိုပါႀကီးကို ေတြ႕ရစဥ္
ထြန္းခိုင္၊ေအးသူစံ
ကိုပါႀကီး(ခ)ကိုေအာင္ႏုိင္ေသ ဆံုးမႈအတြက္ လံုေလာက္သည့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ေပး ရန္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္တပ္မေတာ္ သို႔ ေတာင္းဆိုသြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ၎၏မိသားစုဝင္မ်ား ႏွင့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားက ေျပာၾကားလုိက္သည္။

လြန္ခဲ့ေသာ တစ္လနီးပါး ကတည္းက မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ျပတ္ေတာက္ သြားခဲ့သည့္္ ကိုပါႀကီးသည္ ေအာက္တို ဘာ ၄ ရက္၌ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ကင္းေစာင့္စစ္သည္ထံမွ လက္ နက္လုယူထြက္ေျပးရန္ႀကိဳးစား ၍ ပစ္ခတ္ဖမ္းဆီးခံရၿပီး ေသဆံုး သြားေၾကာင္း ေအာက္တုိဘာ ၂၄ ရက္စြဲျဖင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ထြက္ေပၚလာၿပီး ေနာက္ ယင္းကဲ့သို႔ ေတာင္းဆို လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။
ကိုပါႀကီးေသဆံုးမႈႏွင့္ပတ္ သက္၍ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ကိုပါႀကီး၏လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားအၾကား ႏွစ္ဖက္ေျပာဆိုမႈမ်ားမွာ ႐ႈပ္ေထြးလ်က္ရွိသည္။
ကိုပါႀကီးမွာ အလြတ္တန္း သတင္းေထာက္ဟုတ္၊ မဟုတ္ သက္ဆုိင္ရာသတင္းဌာနတစ္ခုခု က အတည္မျပဳခဲ့ေသာ္လည္း တ ရားဥပေဒေဘာင္အတြင္းေနထုိင္ လုပ္ကုိင္ေနသူႏုိင္ငံသားတစ္ဦး ကို ဖမ္းဆီးၿပီးဥပေဒမဲ့ ႐ုိက္ႏွက္ စစ္ေဆးခဲ့ျခင္းမွာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈတစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာဂ်ာနယ္လစ္ကြန္ရက္မွ ဦး ျမင့္ေက်ာ္ကေျပာၾကားသည္။
ကိုပါႀကီးမွာ က်ဳိက္မေရာ တြင္ျဖစ္ပြားေနသည့္တပ္မေတာ္ ႏွင့္ DKBAတပ္တုိ႔ တုိက္ပြဲမ်ားအ ၾကားသတင္းဓာတ္ပုံမ်ားလုိက္လံ ရယူေနသည့္သတင္းေထာက္ျဖစ္ ၿပီး သတင္းလိုက္ရန္ စက္တင္ဘာ လကုန္ခန္႔က ထြက္ခြာသြားေၾကာင္း ၎၏ ဇနီးေဒၚသႏၲာက သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ ေျပာ ၾကားထားသည္။
၎၏ဇနီးျဖစ္သူက ေအာက္တိုဘာ ၁၉ ရက္တြင္ မြန္ျပည္နယ္က်ိဳက္မေရာရဲစခန္းသို႔ ကုိပါႀကီးေပ်ာက္ဆုံးေၾကာင္း  အမႈဖြင့္တုိင္ၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ေလးရက္အၾကာတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ကိုပါႀကီး ေသဆံုးသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ကိုပါႀကီးသည္ လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕တစ္ခုျဖစ္သည့္ KKO ေစာဆန္းေအာင္အဖြဲ႕မွ ျပန္ၾကားေရး တာဝန္ခံဗိုလ္ႀကီးအဆင့္ရွိသူျဖစ္ေၾကာင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
‘‘သူက ျပည္ပသတင္းဌာန ေတြကို သတင္းအမ်ားဆုံးပုိ႔တာ ျဖစ္တယ္။အရင္ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ကုိ လုံၿခဳံေရးယူေပးတဲ့ သုံးေရာင္ျခယ္အဖြဲ႕က အဖြဲ႕၀င္လည္းျဖစ္တယ္။ တကယ္လုိ႔ဗ်ာ သူက လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ျဖစ္ပါ ေစဦး။ သုံ႔ပန္းအျဖစ္ပဲ ဆက္ဆံရ မွာ။ သုံ႔ပန္းကိုေသတဲ့အထိညႇဥ္း ပန္းႏွိပ္စက္တာ စစ္ရာဇ၀တ္မႈပဲ။ သူ႔ဇနီးက က်ဳိက္မေရာတုိင္းစစ္ ဌာနခ်ဳပ္ကို သြားေမးတုန္းက နယ္ လုံ၀န္ႀကီးဆီကိုလႊဲတယ္။ နယ္လုံ ကလည္း မသိဘူးေျပာလုိ႔ က်ဳိက္ မေရာရဲစခန္းမွာအမႈဖြင့္တယ္။အဲ ဒီအထိ ဘာမွမေျပာဘဲ ေဒၚသႏၲာ က သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲလုပ္ၿပီး မွ တပ္ဘက္ကေၾကညာခ်က္ထြက္ လာတယ္။ ဗုိလ္ႀကီးစန္းမင္း ေအာင္ဆုိတဲ့လူက ဖမ္းေခၚတယ္ လို႔၀န္ခံထားတယ္။ အဲဒါ သူတုိ႔ ရွင္းကိုရွင္းရေတာ့မယ္’’ဟု တရား လႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနဦးေရာဘတ္ စန္းေအာင္ကေျပာၾကားသည္။
ကိုပါႀကီး ေသဆံုးမႈသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား တစ္ဦးအား ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ယခုကဲ့သို႔ လက္လြတ္စပယ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း သည္ တုိင္းျပည္၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ထိပါးေစေၾကာင္း ၈၈ မ်ိဳးဆက္(ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္း) ကလည္းေဝဖန္လုိက္ၿပီး စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္လည္း ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။
ကိုပါႀကီးဖမ္းဆီးခံခဲ့ရ ေၾကာင္းသတင္းမ်ား ထြက္ေပၚေနခ်ိန္တြင္လည္း ၎၏ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္၊ ဂ်ီေတာ့ႏွင့္ skype အစရိွသည့္အေကာင့္မ်ားအားလံုး မၾကာခဏအသံုးျပဳေနသည့္ပံုစံမ်ိဳး ျမင္ေတြ႕ေနရ ေၾကာင္း ၎ ၏ မိတ္ေဆြမ်ားက ေျပာသည္။
ကိုပါႀကီးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္ သက္၍ ကာယကံရွင္မိသားစုမွ ေက်နပ္မႈမရွိ၍ တုိင္ၾကားပါက တပ္မေတာ္၏ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း အရ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးခံု႐ံုးတင္ ၍ ထပ္မံစစ္ေဆးေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္မွ ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီးေဟာင္း ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္က ေျပာၾကား သည္။
‘‘ေအာင္ႏုိင္(ေခၚ) ဦးပါႀကီးျဖစ္စဥ္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အေရွ႕ေတာင္တုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္က မိသားစုေတြကုိ ဆက္သြယ္ၿပီး အေျခအေနရွင္းျပဖို႔ စီစဥ္ေနပါၿပီ။ လတ္တေလာ သိထားတဲ့ျဖစ္စဥ္ကေတာ့ သူ႔ကုိ ေရွ႕တန္းေခၚသြားၿပီး လက္နက္ေဖာ္ထုတ္တဲ့အခါ သံုးလက္ရတယ္။ ေနာက္ညဘက္မွာ ထြက္ေျပးဖို႔ ႀကိဳးပမ္းတဲ့အတြက္ ပစ္ ခတ္ဖမ္းဆီးခံရၿပီး ေသဆံုးသြားတယ္လုိ႔ သိရတယ္’’ဟု ဦးရဲထြဋ္ ကေျပာၾကားသည္။
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ထုတ္ ျပန္ခ်က္တြင္ စက္တင္ဘာ ၂၆ ရက္၌ KKO အဖြဲ႕သည္ ၿမိဳ႕တြင္း လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ဝင္ေရာက္ ျခင္းမျပဳရန္ သြားေရာက္ေျပာ ၾကားခဲ့သည့္ က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္ ေျမခံတပ္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕တုိ႔ပါဝင္ သည့္ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕ကို KKO က ႐ုတ္ခ်ည္းလက္နက္မ်ားခ်ိန္ ရြယ္ကာ ထိန္းသိမ္းခဲ့ေၾကာင္း၊ အဆုိပါ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕ျပန္လည္မေရာက္ ရွိခဲ့သျဖင့္ ေနာက္မွထပ္မံလိုက္ပါ သြားသည့္ လံုၿခံဳေရးတပ္စိတ္တစ္ စိတ္ကို KKO တုိ႔က လက္နက္ ငယ္မ်ားျဖင့္ စတင္ပစ္ခတ္ၿပီး ထပ္မံထိန္းသိမ္းခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ ျပန္ခဲ့သည္။
ထို႔ေနာက္ KKO အဖြဲ႕သည္ သိမ္းဆည္းထားသည့္ လက္နက္ မ်ားယူေဆာင္ကာ က်ိဳက္မေရာ ၿမိဳ႕ အေရွ႕ဘက္အတၳရံျမစ္ကို ျဖတ္ကူးၿပီး အေရွ႕ဘက္သို႔ ဆက္ လက္ထြက္ခြာသြားေၾကာင္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ထုတ္ျပန္ခဲ့ သည္။ နယ္ေျမအတြင္း လက္နက္ ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားအၾကား စစ္ေရး တင္းမာေနခ်ိန္တြင္ ၿမိဳ႕၏စက္ ေလွဆိပ္မ်ားကိုအဝင္အထြက္ စစ္ေဆးေနစဥ္ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္ နံနက္က စက္ေလွတစ္စီး ေပၚတြင္ ေရစိုလ်က္ ရႊံ႕ဗြက္မ်ား ေပက်ံေနသည့္ ကိုပါႀကီးကို မသကၤာသျဖင့္ အမွတ္(၂၀၈) ေျချမန္တပ္ရင္းက ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
ကိုပါႀကီးအား နယ္ေျမခံအမွတ္ (၂၀၈) ေျချမန္တပ္ရင္းသို႔ လႊဲေျပာင္းစစ္ေဆးရာ ၎သည္KKO ေစာဆန္းေအာင္အဖြဲ႕မွ ျပန္ၾကားေရး တာဝန္ခံဗိုလ္ႀကီးအဆင့္ရွိ ေအာင္ႏုိင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ က်ိဳက္မေရာျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္ေသာ ေစာဝင္းေဇာ္အဖြဲ႕ကို ေရႊဝါေခ်ာင္ေက်းရြာတြင္ ေစာဆန္းေအာင္ႏွင့္အတူ သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုရန္ပူးေပါင္းခဲ့သူျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါဝင္ခဲ့သည္။
ကိုပါႀကီးသည္ က်ိဳက္မေရာျဖစ္စဥ္တြင္ KKO ေစာဆန္းေအာင္အဖြဲ႕သိမ္းဆည္းသြားခဲ့ေသာ လက္နက္မ်ား အနက္အခ်ိဳ႕ကို စက္တင္ဘာ ၂၈ ရက္တြင္ ေရႊဝါေခ်ာင္ေက်းရြာအနီးတုိက္ပြဲျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ အနီးတစ္ဝိုက္တြင္ဝွက္၍ အသီးသီးဆုတ္ခြာသြားေၾကာင္း ထြက္ဆုိခဲ့သည္ဟု ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
ကိုပါႀကီးကို KKO ေစာဆန္းေအာင္အဖြဲ႕အား ပိတ္ဆို႔ရွင္းလင္းေနသည့္ လႈပ္ရွားစစ္ေၾကာင္းသို႔ ေအာက္တိုဘာ ၄ ရက္တြင္ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းေန႔ညေနတြင္ သိမ္းဆည္းခံျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ လက္နက္သံုးလက္ကို ေရႊ ဝါေခ်ာင္ေက်းရြာအနီးတြင္ ျပန္လည္ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္းလည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ေရးသားထား သည္။
ယင္းေန႔ည ၇ နာရီ ၄၅ မိနစ္ တြင္ ကိုပါႀကီး(ခ)ကိုေအာင္ႏိုင္ သည္ အေပ့ါသြားရန္အေၾကာင္း ျပၿပီး ႐ုတ္တရက္ကင္းေစာင့္ေန သည့္ ကင္းေစာင့္စစ္သည္ကို တုိက္ခုိက္ကာ လက္နက္လုယူထြက္ေျပးရန္ႀကိဳးစားခဲ့ေၾကာင္း၊ ကင္းေစာင့္စစ္သည္က ပစ္ခတ္ ဖမ္းဆီးမႈေၾကာင့္ ေသနတ္ဒဏ္ ရာျဖင့္ အေသဖမ္းဆီးရမိခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ က သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
ကိုပါႀကီးေသဆုံးေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်ိန္တြင္  ေဒၚသႏၲာမွာ UNDP မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးတက္ႂကြ လႈပ္ရွားသူမ်ားကိုေရြးခ်ယ္ခ်ီးျမႇင့္သည့္ N Peace Award ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုကို ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕၌ လက္ခံရယူေနခ်ိန္ဆုေပးပြဲအခမ္းအနားတြင္ ကိုပါႀကီး ကြယ္လြန္ျခင္းအတြက္ တစ္မိနစ္ၾကာ ၿငိမ္သက္ခဲ့ၾကသည္။

http://www.7daydaily.com/story/23556#.VEvjbsZOXIU

ဆရာႀကီး ဦးေအာင္သင္း၏ ႐ုပ္အေလာင္းကို ေအာက္တိုဘာ ၂၇ တြင္ ဂူသြင္းသၿဂႋဳဟ္မည္

ဆရာႀကီး ဦးေအာင္သင္း၏ ႐ုပ္အေလာင္းကို ေအာက္တိုဘာ ၂၇ တြင္ ဂူသြင္းသၿဂႋဳဟ္မည္

စာေရးဆရာႀကီး ဦးေအာင္သင္း (ဓာတ္ပုံ- စုိး၀င္းၿငိမ္း)
စာေရးဆရာႀကီး ဦးေအာင္သင္းသည္ ေအာက္တိုဘာ ၂၅ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီခန္႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ ဓမၼိကဝတီလမ္းရွိ ေနအိမ္၌ကြယ္ လြန္သြားခဲ့သည္။

ဆရာႀကီး၏ ႐ုပ္အေလာင္းကို ဂါရ၀ ျပဳေနစဥ္ (ဓာတ္ပုံ- ခုိင္ထြန္း)

ကြယ္လြန္ခ်ိန္တြင္ အသက္(၈၈)ႏွစ္အရြယ္ရွိၿပီျဖစ္ၿပီး  ႐ုတ္တရက္က်န္းမာေရးေဖာက္ကာ  လူႀကီးေရာဂါျဖင့္ ကြယ္လြန္သြားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မိသားစုဝင္မ်ားက ေျပာသည္။
ဆရာႀကီး ဦးေအာင္သင္း၏ ဈာပနအခမ္းအနားကို ေအာက္တိုဘာ ၂၇ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေရေဝးသုသာန္၌ က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး က်န္ရစ္သည့္႐ုပ္အေလာင္းကို ဂူသြင္းသၿဂႋဳဟ္မည္ဟု ၎၏ မိသားစုဝင္မ်ားက ေျပာသည္။
ဦးေအာင္သင္းသည္ ဘဝတစ္ေလွ်ာက္ေရးသားခဲ့သည့္ စာအုပ္မ်ား၊ ရသစာေပေဝဖန္အကဲျဖတ္ခ်က္မ်ား၊ စာေပေဟာေျပာပြဲမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ တန္ဖိုးမျဖတ္ႏုိင္ေသာ စာေရးဆရာႀကီးတစ္ဦးျဖစ္သည္။

နာေရးကူညီမႈအသင္းက ဆရာႀကီးဦးေအာင္သင္း၏ ႐ုပ္အေလာင္းကို လာေရာက္သယ္ေဆာင္စဥ္ (ဓာတ္ပုံ- ခုိင္ထြန္း)

၎ျပင္ လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈကာလမ်ားတြင္ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္တပ္ဖြဲ႕ဝင္၊ ဆုိရွယ္လစ္ပါတီဝင္မ်ားအျဖစ္လည္း ေကာင္း၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ႏွင့္ ျပင္ဦးလြင္စစ္တကၠသိုလ္တုိ႔တြင္ ျမန္မာစာနည္းျပဆရာ၊ ကထိက စသည့္တာဝန္မ်ားကိုလည္းေကာင္း ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။

http://www.7daydaily.com/story/23581#.VEviw8ZOXIU

☮ စာေရးဆရာ ေအာင္သင္း (၁၉၂၇-၂၀၁၄)၊ ဆရာႀကီး ဦးေအာင္သင္း ၏ အတၳဳပတိၱအက်ဥ္း ☮

☮ စာေရးဆရာ ေအာင္သင္း (၁၉၂၇-၂၀၁၄)၊ ဆရာႀကီး ဦးေအာင္သင္း ၏ အတၳဳပတိၱအက်ဥ္း ☮

25 October 2014

 ☮☮☮☮☮☮☮☮☮☮☮☮☮☮☮☮☮☮☮☮☮☮☮☮☮☮☮☮☮☮☮☮☮☮☮☮☮☮☮☮☮☮
☮ စာေရးဆရာ ေအာင္သင္း (၁၉၂၇-၂၀၁၄)၊ ဆရာႀကီး ဦးေအာင္သင္း ၏ အတၳဳပတိၱအက်ဥ္း ☮
☮☮☮☮☮☮☮☮☮☮☮☮☮☮☮☮☮☮☮☮☮☮☮☮☮☮☮☮☮☮☮☮☮☮☮☮☮☮☮☮☮☮

၁၉၂၇ – ခုႏွစ္၊ ဧျပီလ(၁၇)ရက္ေန႕တြင္ ေတာင္တြင္းၾကီးျမိဳ႕၊ ေတာင္ျပင္ရပ္ေန၊ အဖ-သခင္ညီေမာင္ႏွင္႕ အမိ-ေဒၚေရႊၾကင္တို႕က ဖြားျမင္သည္။ သားသမီး(၃)ေယာက္အနက္-အၾကီးဆံုးျဖစ္သည္။ အမည္ရင္းမွာလည္း ဦးေအာင္သင္းပင္ျဖစ္သည္။

၁၉၃၂ – အသက္(၅)ႏွစ္အရြယ္တြင္ ေတာင္တြင္းၾကီးျမိဳ႕ ေတာင္ျပင္ရပ္ရွိ ဆရာဦးသာဒြန္းဇံ၏ မူလတန္း ေက်ာင္းတြင္ စတင္ပညာသင္ၾကားခဲ႕ သည္။ စတုတၳတန္းေအာင္ျပီးေနာက္ ေတာင္တြင္းၾကီးျမိဳ႕ ”မိုးထိ” ျမန္မာ အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ အလယ္တန္းပညာမ်ား ဆက္လက္ သင္ၾကားခဲ႕သည္။

၁၉၃၈ – ဆဌမတန္းတြင္ ေက်ာင္းသားသပိတ္ႏွင္႕ၾကံဳခဲ႕သည္။ ထိုႏွစ္၌မိခင္ကြယ္လြန္သည္။

၁၉၃၉ – သတၱမတန္း၌ ပညာသင္ၾကားေနစဥ္ ပညာဘက္၌ အာရံုေလ်ာ႕နည္းလာသျဖင္႕ စာေမးပဲြက်ရံႈးခဲ႕သည္။ ထို႕ေနာက္ေက်ာင္းထြက္ေန စဥ္ ဖခင္ေနာက္အိမ္ေထာင္ျပဳသည္။

၁၉၄၁ – ရွင္သာမေဏ၀တ္၊ သာမေဏဘ၀ႏွင္႕ ပညာသင္ေနစဥ္ ဒုတိယကမၻာစစ္ျဖစ္လာ၍ သာမေဏဘ၀မွ ထြက္လိုက္ရသည္။

၁၉၄၇ -ဒုတိယကမၻာစစ္ၾကီးအျပီး ၁၉၄၇-တြင္ ျပည္သူ႕ရဲေဘာ္ တပ္ဖဲြ႕သို႕ ၀င္ေရာက္လႈပ္ရွားခဲ႕သည္။ ထိုမွ တစ္ဆင္႕ ဆိုရွယ္လစ္ပါတီသို႕ ေရာက္သြားျပီး သင္တန္းမ်ားတက္၍ ခရိုင္စည္းရံုးေရးမွဴးအဆင္႕ထိတိုင္ေအာင္ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ခဲ႕သည္။

၁၉၄၉ – ေရာင္စံုသူပုန္မ်ား ေပၚေပါက္လာခ်ိန္၌ ရဲေဘာ္ျဖဴမ်ား၏ ဖမ္းဆီးျခင္းခံရျပီး မေကြးေထာင္၊ ေတာင္တြင္းၾကီးေထာင္၊ ျပည္ေထာင္၊ သရက္ေထာင္မ်ားတြင္ ေနထိုင္ခဲ႕ရ။ ႏို၀င္ဘာလတြင္ သရက္ေထာင္ကို ေဖာက္၍ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ခဲ႕။

၁၉၅၂ – ေတာင္တြင္းၾကီးျမိဳ႕သို႕ ျပန္ေရာက္လာကာ တကၠသိုလ္၀င္တန္းစာေမးပဲြ ၀င္ေရာက္ေျဖဆိုခဲ႕။

၁၉၅၃ – တကၠသိုလ္၀င္တန္းေအာင္။ ေအာက္တိုဘာလတြင္ မိုးထိ အထက္တန္းေက်ာင္း၌ အလယ္တန္းျပ ဆရာအျဖစ္ ၀င္ေရာက္ အမႈထမ္းခဲ႕။

၁၉၅၆ – အလယ္တန္းျပဆရာအလုပ္မွထြက္၍ မေကြးေကာလိပ္၌ ဥပစာ-၀ိဇၨာတန္းကို စတင္တက္ေရာက္ခဲ႕ သည္။

၁၉၅၈ – ရန္ကုန္တကၠသိုလ္သို႕ ဆက္လက္တက္ေရာက္ခဲ႕။ ‘သရက္ေထာင္ေဖာက္စဥ္က’ ကုိယ္ေတြ႕ေဆာင္းပါး ေရးသားကာ ရႈမ၀မဂၢဇင္းသို႕ ပို႕ခဲ႕(ထုိစဥ္က ျပည္တြင္းစစ္ႏွင္႕ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား မထည္႕ရန္ ရႈမ၀ က ဆံုးျဖတ္ထား၍ ေဆာင္းပါးကုိ ျပန္ပို႕ေပးခဲ႕။) ျမ၀တီမဂၢဇင္းသို႕ ေပးပို႕ခဲ႕။

၁၉၅၉ – ေမလထုတ္ ျမ၀တီမဂၢဇင္းတြင္ ”သရက္ေထာင္ေဖာက္ခဲ႕စဥ္က” ေဆာင္းပါးေဖာ္ျပခံရ။(ေအာင္သင္း၏ ပထမဆံုး စာေပလက္ရာျဖစ္။)

၁၉၆၀ – ၀ိဇၨာတန္းကို ျမန္မာဘာသာစကားႏွင္႕ အႏုစာေပ၊ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားႏွင္႕ အႏုစာေပ၊ ဒႆနိက ဘာသာတြဲျဖင္႕ ေအာင္ျမင္ခဲ႕။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားထုတ္ေ၀ေသာ ပုသိမ္မဂၢဇင္းတြင္ ေဆာင္းပါး(၂)ပုဒ္(”လူေသလူမျဖစ္မီက ရွင္ဥကၠဌ” ဟူေသာ ေဆာင္းပါးႏွင္႕ အျခားေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္)ႏွင္႕ အဂၤလိပ္ကဗ်ာဘာသာ ျပန္(၁)ပုဒ္ကုိ ေရးသားခဲ႕(ေမာင္သံႏိုင္-အမည္ျဖင္႕)။

၁၉၆၁ – ဘီအီးဒီဆက္တက္ေနစဥ္ ျမန္မာစာဌာန ပါေမာကၡဦး၀န္လက္ထက္၌ ‘ျမန္မာစာမဟာ၀ိဇၨာ အရည္ အခ်င္းစစ္သင္တန္း တက္ေရာက္ခြင္႕”ေျဖဆိုေအာင္ျမင္ခဲ႕။

၁၉၆၂ – ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၌ နည္းျပျဖစ္လာ။ ”စာဆိုေတာ္” ျပားငါးဆယ္တန္ မဂၢဇင္းေလး၏ စာေပညႊန္ၾကား ေရးမွဴး(တာ၀န္ခံ အယ္ဒီတာ မွာ-တပ္မေတာ္ မင္းရဲထြန္း ျဖစ္သည္)။ ထုိစာေစာင္တြင္ လစဥ္ ၃-၄ ပုဒ္ေရး၍ ‘ေမာင္သံႏိုင္’အမည္ျဖင္႕ ျပန္သံုးခဲ႕။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အမည္ ရင္း ”ေအာင္သင္း” ျဖင္႕သာ အသံုးျပဳခဲ႕။

၁၉၆၃ – ေမာ္လျမိဳင္ ဒီဂရီေကာလိပ္သို႕ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ႕။ ”ကံ႕ေကာ္ျမိဳင္ စာတန္းမ်ား” စာစု၌ စာတန္း(၃)ပုဒ္ေရးခဲ႕ ရာ (၂)ပုဒ္ကုိ ထုိစဥ္က အလယ္တန္း၊ အထက္တန္းျမန္မာစကားေျပ လက္ေရြးစင္တို႕တြင္ ေက်ာင္းသံုးျပဌာန္းခဲ႕။

၁၉၆၅ – ေမလတြင္ ျပင္ဦးလြင္စစ္တကၠသိုလ္ ျမန္မာစာဌာနသို႕ လက္ေထာက္ကထိကရာထူးႏွင္႕ ေျပာင္းေရႊ႕ အမႈထမ္း။

၁၉၆၆ – ”စိတ္ပင္လယ္စာတမ္းမ်ား” အတြက္ စာတမ္းငယ္(၂)ပုဒ္ ေရးေပးခဲ႕။

၁၉၇၀ – ေအာက္တိုဘာလတြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္သို႕ ျပန္ေျပာင္းရျပီး မဟာ၀ိဇၨာတန္းဆက္တက္ခဲ႕။

၁၉၇၁ – ရႈမ၀မဂၢဇင္း၌”ျမန္မာဘာသာစကားႏွင္႕ ကာရန္မဲ႕ကဗ်ာ” စာေပေ၀ဖန္ေရးေဆာင္းပါးကုိ ေရးခဲ႕။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ စာေပသေဘာ တရား စာေပေ၀ဖန္ေရးမ်ားကို ဆက္တိုက္ေရးခဲ႕။

၁၉၇၄ – ”၀တၳဳတိုမ်ား ေလ႕လာခ်က္စာတမ္း” ျပဳစုတင္ျပျပီး မဟာ၀ိဇၨာတန္းကို ဂုဏ္ထူးႏွင္႕ေအာင္ျမင္ခဲ႕သည္။

၁၉၇၇ – ”စာေပေရးရာေဆာင္းပါးမ်ား” စာအုပ္ထြက္ခဲ႕။

၁၉၇၈ – ဧျပီလတြင္ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈ၌ ပါ၀င္ပတ္သက္သည္ဟု ျမန္မာ႕ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီက ယူဆ ေသာေၾကာင္႕ အလုပ္မွ ထုတ္ပယ္ျခင္းခံရ။ ထုိအခ်ိန္မွစ၍ အလြတ္နည္းျပတန္းမ်ားတြင္ ျမန္မာစာေပသင္ၾကားေပး ျခင္း၊ စာေပေရးသားျခင္းတို႕ႏွင္႕သာ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျပဳခဲ႕သည္မွာ ယေန႕အထိျဖစ္သည္။

၁၉၈၃ – ႏို၀င္ဘာလတြင္ သဘင္မဂၢဇင္း အမွတ္(၁) မွစ၍ (၂၅)လတုိင္တိုင္ ”အၾကိဳက္ဆံုး၀တၳဳတိုက႑” ကို လစဥ္ေရးသားခဲ႕။ ဤေနာက္ ပိုင္းတြင္ မဂၢဇင္းမ်ားတြင္ အလ်ဥ္းသင္႕သလို ေရးျဖစ္ခဲ႕။ ပိဋကတ္မိတ္ဆက္၊ ဂႏၱ၀င္ မိတ္ဆက္ စသည္ျဖင္႕ လူငယ္မ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ ေရးေသာ စာအုပ္မ်ားထြက္ခဲ႕။

၁၉၉၄ – ”၀တၳဳေရးရာေဆာင္းပါးမ်ား” ထြက္။

၁၉၉၅ – ေမလတြင္”အေမြ” စာအုပ္ထြက္(မိုးမိုး(အင္းလ်ား) အမွတ္တရေဟာေျပာပဲြမွ ေဟာေျပာခ်က္မ်ား)။ ၀င္းျငိမ္း အင္တာဗ်ဴး ”စာေပလူၾကမ္းမင္းသား ေအာင္သင္းႏွင္႕ေတြ႕ဆံုေပးျခင္း”ထြက္။

၁၉၉၈ – ”မ်ိဳးဆက္သစ္တိုးတက္ရစ္ဖို႕”(တ)အၾကိမ္ ျပန္ထြက္။ ”ကိုယ္က်င္႕နဲ႕ပညာ”စာအုပ္ထြက္။

၁၉၉၉ – ”အၾကိဳက္ဆံုး၀တၳဳတိုမ်ားႏွင္႕ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား”(ပ၊ဒု)ထြက္။

၂၀၀၀ – ”လကၡံလိုက္စမ္းပါ တကယ္႕အႏုပညာ” စာအုပ္ထြက္။ ”ႏွစ္ကိုယ္သိ” (ႏိုင္ငံတကာ၀တၳဳတိုဘာသာျပန္)ထြက္။

၂၀၀၂ – ”ရွင္ဘုရင္ပါပဲႏွင္႕ ေရႊျပည္တန္ေသာ ေဆာင္းပါးမ်ား”။ ”လွလိုက္တာေနာ္ႏွင္႕ ရသစာတမ္းငယ္မ်ား”။ ”ကမၻာျပႆနာရွင္းတဲ႕ေန႕ႏွင္႕ ရသစာတမ္းငယ္မ်ား”စာအုပ္မ်ားထြက္။

၂၀၀၄ – ”ကန္႕ကူလက္လွည္႕”စာအုပ္ထြက္။

ေနာက္ပိုင္းတြင္လည္း စာအုပ္မ်ား ဆက္လက္ထြက္ရွိခဲ့။

”ထင္ရွားေသာ စာအုပ္အခ်ိဳ႕”

စာေပေရးရာေဆာင္းပါးမ်ား
၀တၳဳေရးရာေဆာင္းပါးမ်ား
အၾကိဳက္ဆံုး၀တၳဳတိုမ်ားႏွင္႕ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား”(ပ၊ဒု)
မ်ိဳးဆက္သစ္တိုးတက္ရစ္ဖို႕
အေမြ
ကန္႕ကူလက္လွည္႕
ကိုယ္က်င္႔နဲ႕ပညာ
ႏွစ္ကိုယ္သိ(ႏိုင္ငံတကာ၀တၳဳတိုမ်ားဘာသာျပန္)
အာဖရိကမုဆိုး(ဘာသာျပန္)
လွလိုက္တာေနာ္ႏွင္႕ရသစာတမ္းငယ္မ်ား
ကမၻာျပႆနာရွင္းတဲ႕ေန႕ႏွင္႕ ရသစာတမ္းငယ္မ်ား
မ်ိဳးဆက္သစ္တြက္ ပိဋကတ္မိတ္ဆက္
မ်ိဳးဆက္သစ္တြက္ ဂႏၱ၀င္မိတ္ဆက္

------------------------------------------------------------------------
- ဓာတ္ပုံ၊ အတၳဳပတိၱ၊ အခ်က္အလက္မ်ား (ဆရာႀကီးဦးေအာင္သင္းေဖ့ဘုတ္ခ္စာမ်က္ႏွာ ႏွင္႔  http://sayaraungthin.wordpress.com မွ)
 
၁၉၂၇ – ခုႏွစ္၊ ဧျပီလ(၁၇)ရက္ေန႕တြင္ ေတာင္တြင္းၾကီးျမိဳ႕၊ ေတာင္ျပင္ရပ္ေန၊ အဖ-သခင္ညီေမာင္ႏွင္႕ အမိ-ေဒၚေရႊၾကင္တို႕က ဖြားျမင္သည္။ သားသမီး(၃)ေယာက္အနက္-အၾကီးဆံုးျဖစ္သည္။ အမည္ရင္းမွာလည္း ဦးေအာင္သင္းပင္ျဖစ္သည္။
၁၉၃၂ – အသက္(၅)ႏွစ္အရြယ္တြင္ ေတာင္တြင္းၾကီးျမိဳ႕ ေတာင္ျပင္ရပ္ရွိ ဆရာဦးသာဒြန္းဇံ၏ မူလတန္း ေက်ာင္းတြင္ စတင္ပညာသင္ၾကားခဲ႕ သည္။ စတုတၳတန္းေအာင္ျပီးေနာက္ ေတာင္တြင္းၾကီးျမိဳ႕ ”မိုးထိ” ျမန္မာ အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ အလယ္တန္းပညာမ်ား ဆက္လက္ သင္ၾကားခဲ႕သည္။
၁၉၃၈ – ဆဌမတန္းတြင္ ေက်ာင္းသားသပိတ္ႏွင္႕ၾကံဳခဲ႕သည္။ ထိုႏွစ္၌မိခင္ကြယ္လြန္သည္။
၁၉၃၉ – သတၱမတန္း၌ ပညာသင္ၾကားေနစဥ္ ပညာဘက္၌ အာရံုေလ်ာ႕နည္းလာသျဖင္႕ စာေမးပဲြက်ရံႈးခဲ႕သည္။ ထို႕ေနာက္ေက်ာင္းထြက္ေန စဥ္ ဖခင္ေနာက္အိမ္ေထာင္ျပဳသည္။
၁၉၄၁ – ရွင္သာမေဏ၀တ္၊ သာမေဏဘ၀ႏွင္႕ ပညာသင္ေနစဥ္ ဒုတိယကမၻာစစ္ျဖစ္လာ၍ သာမေဏဘ၀မွ ထြက္လိုက္ရသည္။
၁၉၄၇ -ဒုတိယကမၻာစစ္ၾကီးအျပီး ၁၉၄၇-တြင္ ျပည္သူ႕ရဲေဘာ္ တပ္ဖဲြ႕သို႕ ၀င္ေရာက္လႈပ္ရွားခဲ႕သည္။ ထိုမွ တစ္ဆင္႕ ဆိုရွယ္လစ္ပါတီသို႕ ေရာက္သြားျပီး သင္တန္းမ်ားတက္၍ ခရိုင္စည္းရံုးေရးမွဴးအဆင္႕ထိတိုင္ေအာင္ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ခဲ႕သည္။
၁၉၄၉ – ေရာင္စံုသူပုန္မ်ား ေပၚေပါက္လာခ်ိန္၌ ရဲေဘာ္ျဖဴမ်ား၏ ဖမ္းဆီးျခင္းခံရျပီး မေကြးေထာင္၊ ေတာင္တြင္းၾကီးေထာင္၊ ျပည္ေထာင္၊ သရက္ေထာင္မ်ားတြင္ ေနထိုင္ခဲ႕ရ။ ႏို၀င္ဘာလတြင္ သရက္ေထာင္ကို ေဖာက္၍ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ခဲ႕။
၁၉၅၂ – ေတာင္တြင္းၾကီးျမိဳ႕သို႕ ျပန္ေရာက္လာကာ တကၠသိုလ္၀င္တန္းစာေမးပဲြ ၀င္ေရာက္ေျဖဆိုခဲ႕။
၁၉၅၃ – တကၠသိုလ္၀င္တန္းေအာင္။ ေအာက္တိုဘာလတြင္ မိုးထိ အထက္တန္းေက်ာင္း၌ အလယ္တန္းျပ ဆရာအျဖစ္ ၀င္ေရာက္ အမႈထမ္းခဲ႕။
၁၉၅၆ – အလယ္တန္းျပဆရာအလုပ္မွထြက္၍ မေကြးေကာလိပ္၌ ဥပစာ-၀ိဇၨာတန္းကို စတင္တက္ေရာက္ခဲ႕ သည္။
၁၉၅၈ – ရန္ကုန္တကၠသိုလ္သို႕ ဆက္လက္တက္ေရာက္ခဲ႕။ ‘သရက္ေထာင္ေဖာက္စဥ္က’ ကုိယ္ေတြ႕ေဆာင္းပါး ေရးသားကာ ရႈမ၀မဂၢဇင္းသို႕ ပို႕ခဲ႕(ထုိစဥ္က ျပည္တြင္းစစ္ႏွင္႕ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား မထည္႕ရန္ ရႈမ၀ က ဆံုးျဖတ္ထား၍ ေဆာင္းပါးကုိ ျပန္ပို႕ေပးခဲ႕။) ျမ၀တီမဂၢဇင္းသို႕ ေပးပို႕ခဲ႕။
၁၉၅၉ – ေမလထုတ္ ျမ၀တီမဂၢဇင္းတြင္ ”သရက္ေထာင္ေဖာက္ခဲ႕စဥ္က” ေဆာင္းပါးေဖာ္ျပခံရ။(ေအာင္သင္း၏ ပထမဆံုး စာေပလက္ရာျဖစ္။)
၁၉၆၀ – ၀ိဇၨာတန္းကို ျမန္မာဘာသာစကားႏွင္႕ အႏုစာေပ၊ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားႏွင္႕ အႏုစာေပ၊ ဒႆနိက ဘာသာတြဲျဖင္႕ ေအာင္ျမင္ခဲ႕။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားထုတ္ေ၀ေသာ ပုသိမ္မဂၢဇင္းတြင္ ေဆာင္းပါး(၂)ပုဒ္(”လူေသလူမျဖစ္မီက ရွင္ဥကၠဌ” ဟူေသာ ေဆာင္းပါးႏွင္႕ အျခားေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္)ႏွင္႕ အဂၤလိပ္ကဗ်ာဘာသာ ျပန္(၁)ပုဒ္ကုိ ေရးသားခဲ႕(ေမာင္သံႏိုင္-အမည္ျဖင္႕)။
၁၉၆၁ – ဘီအီးဒီဆက္တက္ေနစဥ္ ျမန္မာစာဌာန ပါေမာကၡဦး၀န္လက္ထက္၌ ‘ျမန္မာစာမဟာ၀ိဇၨာ အရည္ အခ်င္းစစ္သင္တန္း တက္ေရာက္ခြင္႕”ေျဖဆိုေအာင္ျမင္ခဲ႕။
၁၉၆၂ – ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၌ နည္းျပျဖစ္လာ။ ”စာဆိုေတာ္” ျပားငါးဆယ္တန္ မဂၢဇင္းေလး၏ စာေပညႊန္ၾကား ေရးမွဴး(တာ၀န္ခံ အယ္ဒီတာ မွာ-တပ္မေတာ္ မင္းရဲထြန္း ျဖစ္သည္)။ ထုိစာေစာင္တြင္ လစဥ္ ၃-၄ ပုဒ္ေရး၍ ‘ေမာင္သံႏိုင္’အမည္ျဖင္႕ ျပန္သံုးခဲ႕။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အမည္ ရင္း ”ေအာင္သင္း” ျဖင္႕သာ အသံုးျပဳခဲ႕။
၁၉၆၃ – ေမာ္လျမိဳင္ ဒီဂရီေကာလိပ္သို႕ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ႕။ ”ကံ႕ေကာ္ျမိဳင္ စာတန္းမ်ား” စာစု၌ စာတန္း(၃)ပုဒ္ေရးခဲ႕ ရာ (၂)ပုဒ္ကုိ ထုိစဥ္က အလယ္တန္း၊ အထက္တန္းျမန္မာစကားေျပ လက္ေရြးစင္တို႕တြင္ ေက်ာင္းသံုးျပဌာန္းခဲ႕။
၁၉၆၅ – ေမလတြင္ ျပင္ဦးလြင္စစ္တကၠသိုလ္ ျမန္မာစာဌာနသို႕ လက္ေထာက္ကထိကရာထူးႏွင္႕ ေျပာင္းေရႊ႕ အမႈထမ္း။
၁၉၆၆ – ”စိတ္ပင္လယ္စာတမ္းမ်ား” အတြက္ စာတမ္းငယ္(၂)ပုဒ္ ေရးေပးခဲ႕။
၁၉၇၀ – ေအာက္တိုဘာလတြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္သို႕ ျပန္ေျပာင္းရျပီး မဟာ၀ိဇၨာတန္းဆက္တက္ခဲ႕။
၁၉၇၁ – ရႈမ၀မဂၢဇင္း၌”ျမန္မာဘာသာစကားႏွင္႕ ကာရန္မဲ႕ကဗ်ာ” စာေပေ၀ဖန္ေရးေဆာင္းပါးကုိ ေရးခဲ႕။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ စာေပသေဘာ တရား စာေပေ၀ဖန္ေရးမ်ားကို ဆက္တိုက္ေရးခဲ႕။
၁၉၇၄ – ”၀တၳဳတိုမ်ား ေလ႕လာခ်က္စာတမ္း” ျပဳစုတင္ျပျပီး မဟာ၀ိဇၨာတန္းကို ဂုဏ္ထူးႏွင္႕ေအာင္ျမင္ခဲ႕သည္။
၁၉၇၇ – ”စာေပေရးရာေဆာင္းပါးမ်ား” စာအုပ္ထြက္ခဲ႕။
၁၉၇၈ – ဧျပီလတြင္ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈ၌ ပါ၀င္ပတ္သက္သည္ဟု ျမန္မာ႕ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီက ယူဆ ေသာေၾကာင္႕ အလုပ္မွ ထုတ္ပယ္ျခင္းခံရ။ ထုိအခ်ိန္မွစ၍ အလြတ္နည္းျပတန္းမ်ားတြင္ ျမန္မာစာေပသင္ၾကားေပး ျခင္း၊ စာေပေရးသားျခင္းတို႕ႏွင္႕သာ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျပဳခဲ႕သည္မွာ ယေန႕အထိျဖစ္သည္။
၁၉၈၃ – ႏို၀င္ဘာလတြင္ သဘင္မဂၢဇင္း အမွတ္(၁) မွစ၍ (၂၅)လတုိင္တိုင္ ”အၾကိဳက္ဆံုး၀တၳဳတိုက႑” ကို လစဥ္ေရးသားခဲ႕။ ဤေနာက္ ပိုင္းတြင္ မဂၢဇင္းမ်ားတြင္ အလ်ဥ္းသင္႕သလို ေရးျဖစ္ခဲ႕။ ပိဋကတ္မိတ္ဆက္၊ ဂႏၱ၀င္ မိတ္ဆက္ စသည္ျဖင္႕ လူငယ္မ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ ေရးေသာ စာအုပ္မ်ားထြက္ခဲ႕။
၁၉၉၄ – ”၀တၳဳေရးရာေဆာင္းပါးမ်ား” ထြက္။
၁၉၉၅ – ေမလတြင္”အေမြ” စာအုပ္ထြက္(မိုးမိုး(အင္းလ်ား) အမွတ္တရေဟာေျပာပဲြမွ ေဟာေျပာခ်က္မ်ား)။ ၀င္းျငိမ္း အင္တာဗ်ဴး ”စာေပလူၾကမ္းမင္းသား ေအာင္သင္းႏွင္႕ေတြ႕ဆံုေပးျခင္း”ထြက္။
၁၉၉၈ – ”မ်ိဳးဆက္သစ္တိုးတက္ရစ္ဖို႕”(တ)အၾကိမ္ ျပန္ထြက္။ ”ကိုယ္က်င္႕နဲ႕ပညာ”စာအုပ္ထြက္။
၁၉၉၉ – ”အၾကိဳက္ဆံုး၀တၳဳတိုမ်ားႏွင္႕ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား”(ပ၊ဒု)ထြက္။
၂၀၀၀ – ”လကၡံလိုက္စမ္းပါ တကယ္႕အႏုပညာ” စာအုပ္ထြက္။ ”ႏွစ္ကိုယ္သိ” (ႏိုင္ငံတကာ၀တၳဳတိုဘာသာျပန္)ထြက္။
၂၀၀၂ – ”ရွင္ဘုရင္ပါပဲႏွင္႕ ေရႊျပည္တန္ေသာ ေဆာင္းပါးမ်ား”။ ”လွလိုက္တာေနာ္ႏွင္႕ ရသစာတမ္းငယ္မ်ား”။ ”ကမၻာျပႆနာရွင္းတဲ႕ေန႕ႏွင္႕ ရသစာတမ္းငယ္မ်ား”စာအုပ္မ်ားထြက္။
၂၀၀၄ – ”ကန္႕ကူလက္လွည္႕”စာအုပ္ထြက္။
ေနာက္ပိုင္းတြင္လည္း စာအုပ္မ်ား ဆက္လက္ထြက္ရွိခဲ့။
”ထင္ရွားေသာ စာအုပ္အခ်ိဳ႕”
စာေပေရးရာေဆာင္းပါးမ်ား
၀တၳဳေရးရာေဆာင္းပါးမ်ား
အၾကိဳက္ဆံုး၀တၳဳတိုမ်ားႏွင္႕ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား”(ပ၊ဒု)
မ်ိဳးဆက္သစ္တိုးတက္ရစ္ဖို႕
အေမြ
ကန္႕ကူလက္လွည္႕
ကိုယ္က်င္႔နဲ႕ပညာ
ႏွစ္ကိုယ္သိ(ႏိုင္ငံတကာ၀တၳဳတိုမ်ားဘာသာျပန္)
အာဖရိကမုဆိုး(ဘာသာျပန္)
လွလိုက္တာေနာ္ႏွင္႕ရသစာတမ္းငယ္မ်ား
ကမၻာျပႆနာရွင္းတဲ႕ေန႕ႏွင္႕ ရသစာတမ္းငယ္မ်ား
မ်ိဳးဆက္သစ္တြက္ ပိဋကတ္မိတ္ဆက္
မ်ိဳးဆက္သစ္တြက္ ဂႏၱ၀င္မိတ္ဆက္
------------------------------------------------------------------------
- ဓာတ္ပုံ၊ အတၳဳပတိၱ၊ အခ်က္အလက္မ်ား (ဆရာႀကီးဦးေအာင္သင္းေဖ့ဘုတ္ခ္စာမ်က္ႏွာ ႏွင္႔ http://sayaraungthin.wordpress.com မွ)
 
Ko Myoe ၏ ေဖ့ဘုတ္မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါတယ္..။
Ko Myoe's photo.
 
 

ဆရာ ဦးေအာင္သင္း - စာေပေဟာေျပာပြဲ ( Video ) ကြန္လြန္သြားေသာ ဆရာဦးေအာင္သင္းအား ဂရ၀ျပဳလ်က္ အမွတ္တရ ျပန္လည္တင္ဆက္လိုက္ပါတယ္..။

ကြန္လြန္သြားေသာ  ဆရာဦးေအာင္သင္းအား ဂရ၀ျပဳလ်က္ အမွတ္တရ ျပန္လည္တင္ဆက္လိုက္ပါတယ္..။ဆရာ ဦးေအာင္သင္း ဘ၀တစ္ပါးသို ့ကူးေျပာင္းသြားပါသျဖင့္ မိသားစုႏွင့္အတူ ထပ္တူေႀကကဲြ၀မ္းနည္းရပါတယ္..။
ဆရာ ဦးေအာင္သင္း ေကာင္းရာသုဂတိ လားပါေစ။   ။

၂၅ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၄

ဆရာ ဦးေအာင္သင္း - ေဟာေျပာပြဲ ( Video ) (Part 1)
16-12-1994 ၁၆-၁၂-၉၄ ေဟာေျပာပြဲဆရာ ေအာင္သင္း - Sayar Aung Thin (Part 2)

ကိုပါႀကီး၏ ဇနီးျဖစ္သူထံ အေရွ႕ေတာင္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မွ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ဆက္သြယ္လာဟုဆို

ကိုပါႀကီး၏ ဇနီးျဖစ္သူထံ အေရွ႕ေတာင္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မွ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ဆက္သြယ္လာဟုဆို
ရန္ကုန္၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၅။
...
ကိုေအာင္ေက်ာ္ႏိုင္(ခ)ကိုပါႀကီး ေသဆံုးမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ၎၏ဇနီးျဖစ္သူ မသႏာၱထံ အေရွ႕ေတာင္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မွဟုဆိုကာ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက ယေန႔ညေန ၃း၄ဝ အခ်ိန္ခန္႔က ဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္လာေၾကာင္း မသႏာၱ၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။
 
“က်ိဳက္မေရာရဲစခန္းမွာ လူေပ်ာက္တိုင္ထားတဲ့ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးခ်င္လို႔ လာေတြ႔ႏိုင္မလားေမးတယ္၊ ရွင္တို႔က လာေတြ႔ရမွာမဟုတ္ဘူးလား၊ ကၽြန္မက အသုဘရွင္ေလ၊ ဗုဒၶဘာသာေတြမဟုတ္ဘူးလားလို႔ ျပန္ေျပာလိုက္တယ္၊ အဲတာနဲ႔ ေတာင္းပန္ပါတယ္တဲ့၊ ထပ္ၿပီးဆက္သြယ္လိုက္ပါ့မယ္ဆိုၿပီး ဖုန္းခ်သြားတယ္”ဟု မသႏာၱက ေျပာသည္။
 
“ရဲစခန္းမွာ လူေပ်ာက္တိုင္ထားတဲ့ကိစၥကို တကယ္က ရဲစခန္းကပဲ ဆက္သြယ္ ရမွာေပါ့၊ စစ္ဘက္က ဆက္သြယ္တယ္ဆိုေတာ့ ထူးျခားေနတယ္၊ နာမည္နဲ႔ ရာထူးေမးေတာ့လည္း မေျဖသြားဘူး”ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာသည္။
အဆိုပါ ေခၚဆိုသည့္ ဖုန္းနံပါတ္သို႔ ျမန္မာ့ေခတ္မွ အႀကိမ္ႀကိမ္ ဆက္သြယ္ခဲ့ ေသာ္လည္း စက္ပိတ္ထားခဲ့သည္။
မသႏာၱအေနျဖင့္ တစ္လခန္႔ေပ်ာက္ဆံုးေနသည့္ ခင္ပြန္းျဖစ္သူ ကိုပါႀကီးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေအာက္တိုဘာ ၁၉ ရက္ေန႔က မြန္ျပည္နယ္က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕ရွိ ခမရ(၂ဝ၈)ႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္သို႔ သြားေရာက္စံုစမ္းခဲ့ဖူးၿပီး က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕ရဲစခန္းတြင္ လူေပ်ာက္တိုင္ၾကားခဲ့သည္။
 
ထို႔ေနာက္ ၂၁ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ကိုပါႀကီးကိစၥကို သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း ၂၄ရက္ေန႔တြင္ ထြက္ရွိသည့္ The Voice Dailyသတင္းစာတြင္ “တစ္လၾကာအဖမ္းခံထားရသည့္ ကိုပါႀကီးကို အေသဖမ္းမိဟု တပ္မေတာ္ထုတ္ျပန္”ဆိုသည့္သတင္းပါရွိလာမွသာ ခင္ပြန္းျဖစ္သူ ေသဆံုးေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရသည္ဟု မသႏာၱက ဆိုသည္။
 
ယင္းကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ကိစၥမ်ားကို ေရွ႕ေနမ်ားျဖင့္တိုင္ပင္ေနၿပီး ႏိုင္ငံေရးအလႊာအသီးသီး ပါဝင္သည့္ ေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ဖြဲ႔စည္းကာ ျဖစ္ရပ္မွန္ေပၚေပါက္ေရးအတြက္
ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ဟုလည္း ၎က ေျပာသည္။
“ေလာေလာဆယ္ေတာ့ အေလာင္းျပန္ရဖို႔ကိုပဲ အရင္လုပ္မယ္၊ ဒီညတြင္းခ်င္း က်ိဳက္မေရာကို လိုက္သြားမယ္”ဟု မသႏာၱက ေျပာသည္။
 
 
ကိုပါႀကီး၏ ဇနီးျဖစ္သူထံ အေရွ႕ေတာင္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မွ ပထမဆံုးအႀကိမ္
ဆက္သြယ္လာဟုဆို

ရန္ကုန္၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၅။

ကိုေအာင္ေက်ာ္ႏိုင္(ခ)ကိုပါႀကီး ေသဆံုးမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ၎၏ဇနီးျဖစ္သူ
မသႏာၱထံ အေရွ႕ေတာင္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မွဟုဆိုကာ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက
ယေန႔ညေန ၃း၄ဝ အခ်ိန္ခန္႔က ဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္လာေၾကာင္း မသႏာၱ၏
ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

“က်ိဳက္မေရာရဲစခန္းမွာ လူေပ်ာက္တိုင္ထားတဲ့ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးခ်င္လို႔
လာေတြ႔ႏိုင္မလားေမးတယ္၊ ရွင္တို႔က လာေတြ႔ရမွာမဟုတ္ဘူးလား၊ ကၽြန္မက
အသုဘရွင္ေလ၊ ဗုဒၶဘာသာေတြမဟုတ္ဘူးလားလို႔ ျပန္ေျပာလိုက္တယ္၊
အဲတာနဲ႔ ေတာင္းပန္ပါတယ္တဲ့၊ ထပ္ၿပီးဆက္သြယ္လိုက္ပါ့မယ္ဆိုၿပီး
ဖုန္းခ်သြားတယ္”ဟု မသႏာၱက ေျပာသည္။

“ရဲစခန္းမွာ လူေပ်ာက္တိုင္ထားတဲ့ကိစၥကို တကယ္က ရဲစခန္းကပဲ ဆက္သြယ္
ရမွာေပါ့၊ စစ္ဘက္က ဆက္သြယ္တယ္ဆိုေတာ့ ထူးျခားေနတယ္၊ နာမည္နဲ႔
ရာထူးေမးေတာ့လည္း မေျဖသြားဘူး”ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာသည္။

အဆိုပါ ေခၚဆိုသည့္ ဖုန္းနံပါတ္သို႔ ျမန္မာ့ေခတ္မွ အႀကိမ္ႀကိမ္ ဆက္သြယ္ခဲ့
ေသာ္လည္း စက္ပိတ္ထားခဲ့သည္။

မသႏာၱအေနျဖင့္ တစ္လခန္႔ေပ်ာက္ဆံုးေနသည့္ ခင္ပြန္းျဖစ္သူ ကိုပါႀကီးႏွင့္
ပတ္သက္၍ ေအာက္တိုဘာ ၁၉ ရက္ေန႔က မြန္ျပည္နယ္က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕ရွိ
ခမရ(၂ဝ၈)ႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္သို႔ သြားေရာက္စံုစမ္းခဲ့ဖူးၿပီး
က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕ရဲစခန္းတြင္ လူေပ်ာက္တိုင္ၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ၂၁ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ကိုပါႀကီးကိစၥကို သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ
ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း ၂၄ရက္ေန႔တြင္ ထြက္ရွိသည့္ The Voice Daily
သတင္းစာတြင္ “တစ္လၾကာအဖမ္းခံထားရသည့္ ကိုပါႀကီးကို အေသဖမ္းမိဟု
တပ္မေတာ္ထုတ္ျပန္”ဆိုသည့္သတင္းပါရွိလာမွသာ ခင္ပြန္းျဖစ္သူ
ေသဆံုးေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရသည္ဟု မသႏာၱက ဆိုသည္။

ယင္းကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ကိစၥမ်ားကို
ေရွ႕ေနမ်ားျဖင့္တိုင္ပင္ေနၿပီး ႏိုင္ငံေရးအလႊာအသီးသီး ပါဝင္သည့္
ေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ဖြဲ႔စည္းကာ ျဖစ္ရပ္မွန္ေပၚေပါက္ေရးအတြက္
ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ဟုလည္း ၎က ေျပာသည္။

“ေလာေလာဆယ္ေတာ့ အေလာင္းျပန္ရဖို႔ကိုပဲ အရင္လုပ္မယ္၊ ဒီညတြင္းခ်င္း
က်ိဳက္မေရာကို လိုက္သြားမယ္”ဟု မသႏာၱက ေျပာသည္။

http://www.mmanewsagency.com/?p=8894
The Myanma Age
 
 

အလြတ္တန္းသတင္းေထာက္ ကုိေအာင္ေက်ာ္ႏုိင္ (ခ) ကုိပါႀကီး အျငင္းပြားဖြယ္ ေပ်ာက္ဆံုးမႈအေပၚ တပ္မေတာ္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ကြဲလြဲမႈမ်ားရွိေန

အလြတ္တန္းသတင္းေထာက္ ကုိေအာင္ေက်ာ္ႏုိင္ (ခ) ကုိပါႀကီး အျငင္းပြားဖြယ္ ေပ်ာက္ဆံုးမႈအေပၚ တပ္မေတာ္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ကြဲလြဲမႈမ်ားရွိေန
 
ေအာက္တိုဘာ ၂၅၊ ၂၀၁၄
တစ္လေက်ာ္ၾကာ ေပ်ာက္ဆံုးေနသည့္ အလြတ္တန္းသတင္းေထာက္ ကိုေအာင္ေက်ာ္ႏုိင္(ခ)ကိုပါႀကီး အျငင္းပြားဖြယ္ ေပ်ာက္ဆံုးမႈအေပၚ တပ္မေတာ္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ကြဲလြဲမႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

မြန္ျပည္နယ္ က်ဳိက္မေရာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း၌ ေပ်ာက္ဆံုးသြားေသာ ကုိေအာင္ေက်ာ္ႏိုင္(ခ)ကုိပါႀကီးအား အေသဖမ္းဆီး ရမိခဲ့သည္ဟု တပ္မေတာ္ကထုတ္ျပန္ေသာ သတင္းတစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိခဲ့သည္။

ယင္းကဲ့သုိ႔ တပ္မေတာ္က သတင္းထုတ္ျပန္မႈကုိ ေအာက္တုိဘာ ၂၄ ရက္ေန႔ထုတ္ သတင္းစာဂ်ာနယ္မ်ားအနက္ The Voice သတင္းစာတစ္ေစာင္တြင္သာ ေဖာ္ျပပါရွိခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

အဆုိပါ သတင္းထုတ္ျပန္မႈမွာ Press Council ကို တပ္မေတာ္မွ ေမးလ္ျဖင့္ ေပးပုိ႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သတင္းထုတ္ျပန္မႈတြင္ ကုိေအာင္ေက်ာ္ႏိုင္(ခ)ကုိပါႀကီးကို လက္နက္ကုိင္ KKO အဖြဲ႕၏ ျပန္ၾကားေရးတာ၀န္ခံ ဗုိလ္ႀကီးေအာင္ႏိုင္အျဖစ္ စစ္ေဆးသိရွိေသာေၾကာင့္ တပ္မေတာ္မွ ထိန္းသိမ္းခဲ့ေၾကာင္း ပါရွိသည္။

ထုိ႔ေနာက္ တပ္မေတာ္မွ ကုိေအာင္ေက်ာ္ႏိုင္(ခ)ကုိပါႀကီးအား က်ဳိက္မေရာၿမိဳ႕တုိက္ပြဲတြင္ KKO အဖြဲ႕၏ လက္နက္မ်ား သိမ္းဆည္းထားသည့္ေနရာကို လုိက္လံျပသခုိင္းရန္ က်ဳိက္မေရာၿမိဳ႕နယ္ ေရႊ၀ါေခ်ာင္ေက်းရြာအနီးေရာက္စဥ္ ကုိေအာင္ေက်ာ္ႏုိင္(ခ)ကုိပါႀကီးမွ အေပါ့သြားရန္ အေၾကာင္းျပ၍ ကင္းေစာင့္စစ္သည္ကုိ လုံးေထြးၿပီး ေသနတ္အား လုယူထြက္ေျပးရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သျဖင့္ ကင္းေစာင့္စစ္သည္က ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ဖမ္းဆီးခဲ့ရာ ေသနတ္ဒဏ္ရာျဖင့္ အေသဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိသုိ႔ ေသဆုံးခဲ့သည့္ ကုိေအာင္ေက်ာ္ႏိုင္(ခ)ကုိပါႀကီး အေလာင္းကုိ ေရႊ၀ါေခ်ာင္ေက်းရြာ ေတာင္ဘက္မီတာ ၈၀၀ ခန္႔အကြာတြင္ ေျမျမႇဳပ္သၿဂႋဳဟ္ထားၿပီး ေသဆုံးသူ၏ ဇနီးျဖစ္သူကုိလည္း ျဖစ္စဥ္အေျခအေနမ်ား အသိေပးကာ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ကုိေအာင္ေက်ာ္ႏုိင္(ခ)ကုိပါႀကီးအား စတင္ဖမ္းဆီးမိခဲ့သည္မွာ မြန္ျပည္နယ္ က်ဳိက္မေရာအနီး အစုိးရစစ္တပ္ႏွင့္ KKO လက္နက္ကုိင္တုိ႔ တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္တြင္ တပ္မေတာ္မွ က်ဳိက္မေရာၿမိဳ႕ စက္ေလွဆိပ္နယ္ေျမအား ရွင္းလင္းေရးေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ စက္ေလွတစ္စီးေပၚတြင္ အမ်ဳိးသားတစ္ဦးကုိ ေတြ႕ရွိသျဖင့္ နယ္ေျမခံတပ္ရင္း ၂၀၈ သုိ႔ လႊဲေျပာင္းစစ္ေဆးခဲ့ရာ ေလွေပၚ၌ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည့္ ကုိေအာင္ေက်ာ္ႏိုင္(ခ)ကုိပါႀကီးက KKO ေစာဆန္းေအာင္အဖြဲ႕မွ ျပန္ၾကားေရးတာ၀န္ခံ ဗုိလ္ႀကီးေအာင္ႏိုင္ျဖစ္သည္ဟု အဆုိပါထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္ကထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ကုိေအာင္ေက်ာ္ႏုိင္(ခ)ကုိပါႀကီး ဓာတ္ပုံႏွင့္ပတ္သက္၍ ကုိပါႀကီး၏ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူ မဲေဆာက္တြင္ေနထုိင္သည့္ အလြတ္တန္းသတင္းေထာက္ ကုိေထာ္ႀကီးက “ဒီဓာတ္ပုံက ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္က DKBA စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေစာလားပြယ္နဲ႔ အင္တာဗ်ဴးလုပ္ဖုိ႔သြားတာ အင္တာဗ်ဴးမရခဲ့ဘူး။ အျပန္ သီေဘာပုိးရြာမွာ ကုိကုိေအာင္၊ ကုိမုိးသီး၊ (ABSDF) ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္က ကုိခင္ေက်ာ္ရယ္ ထုိင္စကားေျပာတုန္းက ကြၽန္ေတာ္အမွတ္တရ ႐ုိက္ခဲ့တဲ့ပုံပါ။ အဲ့ဒီတုန္းက KKO ေတာင္ မေပၚေသးဘူး။ ေန႔သစ္မီဒီယာလုပ္ေနေတာ့ ကုိပါႀကီးက အင္တာဗ်ဴးက႑ေတြမွာ တာ၀န္ယူ႐ုိက္ေပးပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ကုိေအာင္ေက်ာ္ႏုိင္(ခ)ကုိပါႀကီး ေသဆုံးမႈသတင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လုိက္လံရွာေဖြေနသည့္ ဇနီးျဖစ္သူ မသႏၲာႏွင့္ လုိက္လံရွာေဖြေပးေနသူမ်ားကုိ ေအာက္တုိဘာ ၂၄ ရက္က ဖုန္းျဖင့္အႀကိမ္ႀကိမ္ ဆက္သြယ္ခဲ့ေသာ္လည္း အဆက္အသြယ္ မရရွိခဲ့ေပ။

ဇနီးျဖစ္သူ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ကိုေအာင္ေက်ာ္ႏုိင္(ခ)ကိုပါႀကီးအား DKBA လက္နက္ကုိင္ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႕ႏွင့္ ပတ္သက္မႈရွိသည္ဟုဆုိကာ က်ဳိက္မေရာၿမိဳ႕ (၂၀၈)တပ္ရင္းက တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ မြန္ျပည္နယ္ နယ္/လုံ၀န္ႀကီး၊ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက ၀ုိင္း၀န္းဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ကုိေအာင္ေက်ာ္ႏုိင္(ခ)ကိုပါႀကီး ဖမ္းဆီးခံရမႈအား သက္ဆုိင္ရာၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္း၌ လူေပ်ာက္တုိင္ၾကားထားၿပီး တစ္ပတ္အတြင္း ထူးျခားမႈမရွိပါက ဖမ္းဆီးရာတြင္ ပါ၀င္သူမ်ားကုိ တရားစြဲဆုိသြားမည္ဟု ေျပာၾကားထားသည္။

ကုိေအာင္ေက်ာ္ႏုိင္(ခ)ကုိပါႀကီး ေပ်ာက္ဆုံးမႈကုိ ဇနီးျဖစ္သူက မြန္အမ်ဳိးသား တုိးတက္ေရးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ သုံးဦးႏွင့္အတူ ကုိေအာင္ေက်ာ္ႏုိင္(ခ)ကုိပါႀကီးအား ဖမ္းဆီးစဥ္ပါ၀င္ခဲ့သည့္ ၂၀၈ တပ္ရင္းမွ တပ္ေရးဗုိလ္ႀကီး စန္းမင္းေအာင္၊ မြန္ျပည္နယ္ နယ္/လုံ၀န္ႀကီးႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ စစ္ဆင္ေရး အရာရွိ-၁ တုိ႔အား လိုက္လံေမးျမန္း ရွာေဖြခဲ့ေသာ္လည္း အဆင့္ဆင့္လႊဲခ်မႈမ်ား၊ လက္ခံေတြ႕ဆုံမႈ မရွိျခင္းတို႔ကုိသာ ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ကုိေအာင္ေက်ာ္ႏုိင္(ခ)ကုိပါႀကီးအား ဖမ္းဆီးစဥ္ ေတြ႔ျမင္ခဲ့ေသာ က်ဳိက္မေရာရဲစခန္း ရဲတပ္ၾကပ္တစ္ဦး၏ ေျပာျပခ်က္အရ ကုိပါႀကီးမွာ ခႏၶာကုိယ္တြင္ ဒဏ္ရာမ်ားစြာ ရရွိထားသည္ကုိ သိရွိခဲ့ရေၾကာင္း ဇနီးျဖစ္သူ မသႏၲာက သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ကြၽန္ေတာ့္အျမင္ကေတာ့ ႐ိုး႐ုိးရွင္းရွင္းပဲဗ်။ ကိုပါႀကီးသည္ အလြတ္သတင္းေထာက္ဗ်။ သူစပြန္ဆာယူထားတဲ့ သတင္းတုိက္တစ္တုိက္မွ မရွိဘူးဗ်။ အလြတ္သတင္းေထာက္ဆုိေတာ့ ကြၽန္ေတာ့္ဆီလည္း ပို႔ရင္ပို႔မွာေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ သတင္းအယ္ဒီတာေတြကလည္း ကုိယ္ယုံၾကည္ရင္ ထည့္မွာေပါ့။ ကုိယ့္မူနဲ႔ကိုက္ရင္ ထည့္မွာေပါ့။ အခု ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဖတ္ရတဲ့ဟာ တကယ္ဟုတ္မဟုတ္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔မသိဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ သတင္းေထာက္ေတြက ကြၽန္ေတာ္တုိ႔တုိင္းျပည္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔လူမ်ဳိးအေပၚမွာပဲ သစၥာရွိရမယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဘယ္တပ္မေတာ္မွလည္း သစၥာမရွိႏုိင္ဘူး။ ဘယ္အစုိးရကိုမွလည္း သစၥာမရွိႏုိင္ဘူး။ သတင္းစာဆရာတစ္ေယာက္ရဲ႕ ခံယူခ်က္သည္ တုိင္းျပည္နဲ႔လူမ်ဳိးအတြက္ပဲ။ အခုဟာက တုိင္းျပည္နဲ႔လူမ်ဳိးအတြက္ လုပ္တဲ့ေနရာမွာ အဲဒီကိုပါႀကီးသည္ သူ႔မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ သူလုပ္ခ်င္တာ တစ္ပုိင္းေပါ့ဗ်ာ။ ဒီအေပၚမွာလည္း ကြၽန္ေတာ္အသိအမွတ္ျပဳပါတယ္။ မွားတာမွန္တာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အလုပ္မဟုတ္ဘူး။ ကုိယ္ယုံၾကည္တာ ကုိယ္လုပ္တာ လုပ္ပုိင္ခြင့္ရွိတာေပါ့။ သို႔ေသာ္လည္း သတင္းေထာက္ အေရျခံဳတာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္မႀကိဳက္ဘူးဗ်။ ကြၽန္ေတာ္က သတင္းေထာက္ဆုိရင္ သတင္းေထာက္စစ္စစ္ ျဖစ္ေစခ်င္တယ္။ တုိင္းျပည္နဲ႔လူမ်ဳိးကို သစၥာရွိတဲ့ သတင္းေထာက္ ျဖစ္ေစခ်င္တယ္။ ႏုိင္ငံေရးပါတီ တစ္ခုခုရဲ႕ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ အေရျခံဳလာၿပီဆုိရင္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ေတာ့မႀကိဳက္ဘူးဗ်။ တစ္ခုေတာ့ရွိတာေပါ့။ ထြက္ေျပးလုိ႔ ပစ္ခတ္တယ္ဆုိတာ ဒါေတြကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔မသိဘူးဗ်။ သူတုိ႔ေျပာတဲ့အတုိင္းပဲ သိတယ္။ ဒါမွန္ခ်င္လည္း မွန္မယ္မွားခ်င္လည္း မွားမယ္။ အခုဟာက ေထာက္လွမ္းေရးကလည္း သတင္းေထာက္ဆုိၿပီး လာတာပဲဗ်။ ကိုပါႀကီးမွ မဟုတ္ဘူး။ SB ကလည္း သတင္းေထာက္ဆုိၿပီး သတင္းေထာက္ကတ္ေတြနဲ႔ ၀င္လာေတာ့ သူတုိ႔က လုပ္ခ်င္ရာလုပ္ သတင္းေထာက္ေတြက နာ။ ၾကားထဲက ငထြားက ခါးနာဆုိတဲ့ပုံစံမ်ဳိး ျဖစ္ေနတယ္။ သတင္းေထာက္ သန္႔သန္႔ေလး ျဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္” ဟု ျမန္မာစာနယ္ဇင္းေကာင္စီ(ယာယီ) ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ေလး (ဖုိးေသာၾကာ ေခတ္+မုိး)က ေျပာၾကားသည္။

အလြတ္တန္းသတင္းေထာက္ ကုိေအာင္ေက်ာ္ႏုိင္(ခ)ကုိပါႀကီးမွာ စက္တင္ဘာလ ေနာက္ဆုံးပတ္အတြင္းက မြန္ျပည္နယ္ က်ဳိက္မေရာၿမိဳ႕နယ္ ကလိုင္းကႏိုင္ေက်းရြာႏွင့္ ေရႊ၀ါေခ်ာင္ေက်းရြာမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အစုိးရတပ္ႏွင့္ DKBA ကလုိ႔ထူးေဘာ စစ္ဗ်ဴဟာတပ္အၾကား တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့မႈကုိ သတင္းသြားယူရာမွ တုိက္ပြဲအတြင္း သုံးရက္ၾကာပိတ္မိခဲ့ၿပီး ေရႊ၀ါေခ်ာင္ေက်းရြာဘက္မွ က်ဳိက္မေရာၿမိဳ႕ေပၚသုိ႔ စက္ေလွျဖင့္ျပန္လာစဥ္ သက္ဆုိင္ရာမွ ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ကရင္ျပည္နယ္ သတင္းေထာက္မ်ားက သတင္းေရးသား ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။

ကုိေအာင္ေက်ာ္ႏုိင္(ခ)ကုိပါႀကီးမွာ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလအတြင္းက အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီလူငယ္၏ ပထမဦးဆုံး ဗဟုိလူငယ္ ၁၉ ဦးတြင္ပါ၀င္၍ ကရင္ျပည္နယ္ တာ၀န္ခံအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ကာ သုံးေရာင္ျခယ္အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အတြက္ လုံျခံဳေရးတာ၀န္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ဖူးေၾကာင္း ဇနီးျဖစ္သူ၏ ေျပာျပခ်က္အရ သိရသည္။

အဆုိပါ ကုိေအာင္ေက်ာ္ႏုိင္(ခ)ကုိပါႀကီးအား အေသဖမ္းမိခဲ့သည္ဟု တပ္မေတာ္မွ သတင္းထုတ္ျပန္မႈကုိ ေအာက္တုိဘာ ၂၄ ရက္ေန႔ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္မ်ားအနက္ The Voice ေန႔စဥ္ထုတ္ သတင္းစာတြင္သာ ေဖာ္ျပပါရွိခဲ့ၿပီး The Voice ေန႔စဥ္ထုတ္ သတင္းစာတြင္ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနသူ ကုိေက်ာ္မင္းေဆြမွာ Press Council တြင္လည္း အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသူတစ္ဦး ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ေအာက္တုိဘာ ၁၄ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဘုရင့္ေနာင္ခန္းမတြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ႏွင့္ ျမန္မာစာနယ္ဇင္းေကာင္စီ(ယာယီ) အဖြဲ႕၀င္မ်ား ေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး အဆိုပါ ေတြ႕ဆုံမႈတြင္ ျမန္မာစာနယ္ဇင္းေကာင္စီ(ယာယီ) ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ေလး(ဖုိးေသာၾကာ ေခတ္+မုိး)၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္မင္းေဆြ၊ ေကာင္စီအဖြဲ႕၀င္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဦးကုိကုိ၊ ဦးသီဟေစာ၊ ဦးေဇာ္သက္ေထြး၊ ဦးရဲမင္းဦးႏွင့္ ေဒၚနန္းကလ်ာ၀င္းတုိ႔ ပါ၀င္ခဲ့ၿပီး ယင္းသို႔ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံမႈတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ မီဒီယာအၾကား သတင္းရယူထုတ္ျပန္ေရး၊ နားလည္မႈလြဲေနသည့္ ကိစၥရပ္မ်ား၊ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားအား အဓိကေဆြးေႏြးခဲ့ကာ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ တပ္မေတာ္၏ အေရးအရာ ကိစၥရပ္မ်ားအား ျပည္သူလူထုသုိ႔ အသိေပးသင့္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီႏွင့္ ပူးေပါင္းညိႇႏႈိင္း ထုတ္ျပန္သြားမည္ဟု ေဆြးေႏြးမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။

ထုိေတြ႕ဆံုမႈတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ Press Council အဖဲြ႕၀င္ ဦးကုိကုိက “ကြၽန္ေတာ္တုိ႔နဲ႔ ေတြ႕တဲ့အခါ သတင္းေတြကုိ ေနာက္ပုိင္း စာနယ္ဇင္းေကာင္စီကေနတစ္ဆင့္ ေပးမယ္ဆုိတာေျပာတာ။ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီကေနၿပီးေတာ့ သက္ဆုိင္ရာ သတင္းမီဒီယာေတြနဲ႔ တုိက္႐ုိက္ဆက္သြယ္ႏုိင္ေအာင္လုိ႔ လုပ္ေပးမယ္။ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီကေန ျပန္ျဖန္႔ေပးတာနဲ႔ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီကေန ဆက္သြယ္လုိ႔ရမယ့္ အီးေမးလိပ္စာေတြ ဒါေတြ ေဆာင္ရြက္ေပးမယ္ဆုိၿပီး ေတြ႕ခဲ့တယ္။ ေတြ႕ခဲ့ၿပီး ဒီလုိေပးပုိ႔မယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ အဲ့ဒီသတင္းကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ဆီေတာ့ ေရာက္မလာပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္လည္း ဒီမနက္မွသိတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ဆီ ေရာက္ရွိလာျခင္း မရွိဘူး။ မနက္ကလည္း တစ္ေယာက္ကေမးတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ဆီ ေရာက္တယ္လုိ႔ေျပာတယ္။ အဲ့ဒါေကာလဟလ ကြၽန္ေတာ့္ဆီ လုံး၀မေရာက္ဘူး။ ကြၽန္ေတာ္ဆီေရာက္ရင္လည္း ကြၽန္ေတာ့္မီဒီယာေတြမွာလည္း ေဖာ္ျပရင္ ေဖာ္ျပမိလိမ့္မယ္။ ဒီေန႔ၾကည့္လုိက္ ကြၽန္ေတာ္ထုတ္တဲ့ မီဒီယာေတြမွာ တစ္ခုမွမပါဘူး။ သူတုိ႔ ဘယ္လုိပုံစံနဲ႔ ဘယ္လုိပုိ႔လည္းေတာ့ ကြၽန္ေတာ္မသိဘူး။ Voice က ဘယ္လုိရလည္း သူတို႔ဘာသာ သီးျခားရသလား ဘာညာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ေတာ့မသိဘူး။ ဆုိလုိခ်င္တာေတာ့ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ အေနနဲ႔ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ရဲ႕ အီးေမးလ္လိပ္စာထဲကုိ ေရာက္ရွိလာျခင္း မရွိဘူး” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆုိပါ အလြတ္တန္းသတင္းေထာက္ ကုိေအာင္ေက်ာ္ႏုိင္(ခ)ကုိပါႀကီး ေပ်ာက္ဆုံးေနမႈႏွင့္ ဥပေဒမဲ့ မတရားဖမ္းဆီး ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္း ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ဇနီးျဖစ္သူက ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတထံသို႔ လည္းေကာင္း၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္း၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္၊ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးေကာ္မတီ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ဳိးသားလူ႕အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္၊ UNDP တာ၀န္ခံ႐ုံးႏွင့္ အျခားသက္ဆုိင္ရာ ဌာနမ်ားသုိ႔ အသိေပးတုိင္ၾကားစာမ်ား ေပးပုိ႔ထားေၾကာင္း သိရသည္။

“ကုိပါႀကီး ေသဆုံးတယ္ဆုိတဲ့ သတင္းကို ျမန္မာႏုိင္ငံ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီကို တပ္မေတာ္ကေပးပို႔တဲ့ ေမးလ္ကတစ္ဆင့္ သိရတာေပါ့။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိခ်င္တာက ကိုပါႀကီးဟာ သတင္းေထာက္တစ္ေယာက္လား။ ဒါမွမဟုတ္ရင္ KKO ရဲ႕ ဗုိလ္ႀကီးတစ္ေယာက္လားဆုိတာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ အတည္ျပဳဖုိ႔ အျခားအဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ မွတ္ခ်က္ေတြ လိုအပ္တယ္။ နံပါတ္ႏွစ္က တကယ္လုိ႔ ကိုပါႀကီးက KKO ရဲ႕ ဗုိလ္ႀကီးအဆင့္ရွိသူပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ သတင္းေထာက္တစ္ေယာက္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဒီနည္းနဲ႔ဖမ္းဆီးၿပီး ဒီပုံစံနဲ႔ ေသဆုံးသြားတာကေတာ့ မျဖစ္သင့္ဘူးလုိ႔ ယူဆပါတယ္။ အနည္းဆုံးေတာ့ သူဟာ ဥပေဒရဲ႕ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ဥပေဒေတြနဲ႔ ရင္ဆုိင္ၿပီးေတာ့ သူ႔အေနနဲ႔ ေျဖရွင္းေလွ်ာက္လဲခြင့္ေတြ သြားသင့္ပါတယ္။ အဲဒီလုိ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ ခုလုိမ်ဳိး ေသဆုံးတယ္။ ေသဆုံးသြားတဲ့ ဟာကလည္း ေျမျမႇဳပ္သၿဂႋဳဟ္ၿပီးမွ မိသားစုက သိရတယ္ဆုိတာမ်ဳိးက် ႏုိင္ငံသားတစ္ေယာက္ရဲ႕ အခြင့္အေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး နစ္နာဆုံး႐ႈံးမႈေတြ ရွိတယ္။ ကုိေအာင္ေက်ာ္ႏုိင္(ခ)ကုိပါႀကီး သတင္းေထာက္ျဖစ္တယ္ မျဖစ္ဘူးဆုိတာ အျခားအဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ အတည္ျပဳခ်က္ လိုအပ္တယ္လုိ႔ ေျပာၿပီးသားပါ။ ကြၽန္ေတာ့္အျမင္ကေတာ့ သတင္းေထာက္ဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႔က သူတစ္ေယာက္ ဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ သူဟာ လူသားတစ္ဦးျဖစ္တယ္။ သူဟာ ဥပေဒေတြရဲ႕ အကာအကြယ္ကို ရရွိသင့္တယ္လုိ႔ ကြၽန္ေတာ္ေျပာခ်င္တာပါ” ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ(ယာယီ)အဖြဲ႕၀င္ ကိုေဇာ္သက္ေထြးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

(တပ္မေတာ္မွ “KKO အဖြဲ႕မွ ဗကအဆင့္ရွိ ေအာင္ႏုိင္(ခ)ပါႀကီးအား အျခားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္အတူ ေတာတြင္း တစ္ေနရာတြင္ ေတြ႕ျမင္ရစဥ္” ဟု ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ဓာတ္ပံုအား ေတြ႕ရစဥ္ (ပံုေသး)၊ ကိုပါႀကီးေပ်ာက္ဆံုးမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၎၏ဇနီးျဖစ္သူက ရွင္းလင္းေနစဥ္ (ပံုႀကီး))
============
Eleven Media Group

ျမန္မာေလွလုပ္သား ၁၇ဦးကို ညႇဥ္းပန္းႏိွပ္စက္ခဲ့သည့္ စက္ေလွပိုင္ရွင္ကို အေရးယူေပးရန္ ထိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႕ထံ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား အခြင့္အေရးကြန္ရက္တိုင္ၾကား

ျမန္မာေလွလုပ္သား ၁၇ဦးကို ညႇဥ္းပန္းႏိွပ္စက္ခဲ့သည့္ စက္ေလွပိုင္ရွင္ကို အေရးယူေပးရန္ ထိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႕ထံ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား အခြင့္အေရးကြန္ရက္တိုင္ၾကား
==============================================

ရန္ကုန္၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၄

ေလွပိုင္ ရွင္သူေဌး၏ ႏွစ္လနီးပါး ညႇဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္မႈမ်ိဳးစံုကို ခံခဲ့ရသည့္ ျမန္မာ ေလွလုပ္သား ၁၇ဦးက စက္ေလွပိုင္ ရွင္ကို အေရးယူေပးရန္ ထုိင္းရဲတပ္ဖြဲ႕ ထံ အမႈဖြင့္တုိင္ၾကားေပးထားေၾက...
ာင္း ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား အခြင့္အေရး ကြန္ရက္ဥကၠ႒ ဦးစိန္ေဌးက ေျပာ သည္။

အဆိုပါ ေလွလုပ္သားမ်ားသည္ ထိုင္းႏုိင္ငံ ဆူရတ္ဌာနီခ႐ိုင္ မဟာခ်ဳိင္ ငါးဖမ္းစက္ေလွမ်ားေပၚတြင္အလုပ္ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမား ေလွလုပ္သားမ်ားျဖစ္ၿပီး ပြဲစားမ်ား၏ေရာင္းစားခံရျခင္း၊ လိမ္လည္ပို႕ေဆာင္ခံရျခင္းႏွင့္ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ တရားမဝင္ျဖစ္ကာ အလုပ္အ ကိုင္ ရွာမရ၍ ငါးဖမ္းစက္ေလွမ်ားျဖင့္ လိုက္ကာ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကရသူ မ်ားျဖစ္သည္။

ယင္းတို႔ ငါးဖမ္းစက္ေလွမ်ား ေပၚသို႔အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသည္မွာ ငါးလခန္႔ၾကာျမင့္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေလွ ေပၚ၌ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခ်ိန္ သုံးလခန္႕ တြင္စတင္ကာ ေလွပိုင္ရွင္သူေဌးမွ ပံုစံမ်ိဳးစံုျဖင့္ ႏွိပ္စက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ေသနတ္ပစ္ၿခိမ္းေျခာက္မႈ မ်ားကိုပါ ျပဳလုပ္လာသည့္အတြက္ ငါးဖမ္းစက္ေလွကမ္းကပ္ခ်ိန္တြင္ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈျပဳလုပ္ေပးရန္ ထိုင္းႏိုင္ငံ အေျခစိုက္လူ႔အခြင့္အေရး ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေဖာင္ေဒးရွင္း (HRDF) ႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သ မားအခြင့္အေရးကြန္ရက္ (MWRN) တို႕ထံသို႔ အကူညီေတာင္းခံခဲ့သျဖင့္ ယင္းသုိ႔ အမႈဖြင့္တိုင္ၾကားေပးထား ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

MWRN ဥကၠ႒ဦးစိန္ေဌးက ''လာတိုင္တဲ့ေလွလုပ္သားေတြက ေလွ လုပ္သားအျဖစ္ စလုပ္ၿပီး သုံးလေလာက္ မွာ နည္းမ်ိဳးစံုနဲ႕ ႏွိပ္စက္ခံရတာလို႔ ေျပာပါတယ္။ တျဖည္းျဖည္းနဲ႕ ပိုဆိုး လာတာက ထမင္းစားေနတာေတာင္ ေလွသူေဌးလာတာကို ဂ႐ုမစိုက္လို႔ဆို ၿပီး ေရထဲကိုကန္ခ်ပစ္တာတို႔ ေသနတ္ နဲ႕ နားထင္ကိုေထာက္ၿပီး ၿခိမ္းေျခာက္ တာတို႔ ေသနတ္ပစ္ၿခိမ္းေျခာက္တာ တို႔ကိုပါ လုပ္လာတယ္တဲ့။ အဲ့သလို ကိုယ့္ျမန္မာေတြကို ႏွိပ္စက္ေနတာ ကိုဘာမွ ေျပာႏိုင္တဲ့ အေနအထား မရွိဘဲ ၾကည့္ေနခဲ့ရၿပီး မခံႏိုင္ေတာ့လို႔ စက္ေလွေတြ ကမ္းကပ္တဲ့ အခ်ိန္လာ ၿပီး တိုင္ၾကားတာပါလို႔ ေျပာပါတယ္။ အဲ့လို တိုင္လို႔စက္ေလွသူေဌးက သူ တို႔ရဲ႕ လုပ္ခေတြကို မရွင္းေပးလိုက္ပါ ဘူးလို႕လဲ ေျပာတယ္''ဟု ေလွလုပ္သား မ်ား လာေရာက္အကူညီေတာင္းခံ တိုင္းၾကားခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ေျပာ ဆိုသည္။

ယခုတြင္လည္း အဆိုပါ ေလွ လုပ္သမားမ်ား၏ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ား အတိုင္း မဟာခ်ဳိင္ရဲတပ္ဖြဲ႕႐ံုးတြင္ တိုင္ ခ်က္ဖြင့္ေပးထားေၾကာင္းႏွင့္ လုပ္အားခ မ်ား ျပန္လည္ရရွိရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ ရာအာဏာပိုင္ အစိုးရဌာနမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ လုပ္ေဆာင္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးစိန္ေဌးက ေျပာသည္။

''မဟာခ်ဳိင္ငါးဖမ္းေလွေတြေပၚ မွာ အဲ့လိုခံေနရတဲ့ ေလွလုပ္သားေတြ အမ်ားႀကီးပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ တခ်ိဳ႕ကလဲ ေလွေပၚက လြတ္ရင္ၿပီးေရာ တိုင္လဲ ဘာမွမထူးဘူးဆိုၿပီး မတိုင္ၾကဘူး။ ခုလာတိုင္တဲ့ ၁၇ေယာက္ကလဲ မခံ ႏိုင္ေတာ့တဲ့အျပင္လုပ္အားခေတြပါ မရလို႔လာၿပီး တိုင္ၾကတာပါ။ သူတို႕ လိုခံေနရတဲ့ ေလွလုပ္သားေတြသူတို႔ လုပ္တဲ့ေလွေပၚမွာအမ်ားႀကီးက်န္ ေသးတယ္လို႔လဲေျပာတယ္''ဟု ကိုစိန္ ေဌးက ဆက္လက္ေျပာသည္။

ငါးဖမ္းစက္ေလွမ်ားေပၚတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကသူမ်ားအားလံုး သည္ တရားမဝင္ အလုပ္သမား မ်ားသာျဖစ္ၾကၿပီး မဟာခ်ိဳင္ငါးဖမ္း စက္ေလွမ်ားတြင္ ျမန္မာမွလာေရာက္ လုပ္ကိုင္သည့္ တရားမဝင္ အလုပ္သမားတစ္သိန္းခြဲခန္႕ရွိေၾကာင္း MWRN မွ ဆိုသည္။

မဟာခ်ိဳင္ငါးဖမ္းစက္ေလွမ်ား ေပၚတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္သည့္ ျမန္မာ ေလွလုပ္သားမ်ားသည္ တစ္ဦးလွ်င္ တစ္လ ထိုင္းေငြဘတ္ ၄ဝဝဝမွ ၆ဝဝဝ အထိရရွိၾကၿပီး သုံးလတစ္ႀကိမ္(သို႔) ငါးလ တစ္ႀကိမ္ လခရွင္းစနစ္ျဖင့္ လုပ္ အားခရရွိၾကရၿပီးအလုပ္ရွင္မွနည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ႏွိပ္စက္ျခင္း၊ လုပ္ခလစာ ေခါင္းပံုျဖတ္ခံေနရသည့္တိုင္ တရားမဝင္အလုပ္ သမားမ်ားျဖစ္သည့္ အတြက္ေလွသူေဌးကိုတိုင္ၾကားပါက ယင္းတို႔ ပါ တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္မႈျဖင့္ ဖမ္းဆီး ခံရမည္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္တိုင္ၾကားႏိုင္ ျခင္းမရွိေၾကာင္း ထိုင္းႏိုင္ငံ အလုပ္သမား အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားမွ ဆိုသည္။

ZCH
#Democracytoday

(ဒီမိုကေရစီတူေဒး သတင္းစာမွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။)
 
Photo

အတိုက္အခံမပီသေသာ အတိုက္အခံမ်ား – ထက္ျမက္

အတိုက္အခံမပီသေသာ အတိုက္အခံမ်ား – ထက္ျမက္
 
ေအာက္တိုဘာ ၂၅၊ ၂၀၁၄
ျပည္သူလူထုကို ျပတ္ျပတ္သားသား ဦးေဆာင္ႏိုင္ေသာအဖြဲ႕ႏွင့္ ပါတီမရွိလွ်င္ ျပည္သူလူထုက သူတို႔ကို ဦးေဆာင္မည္၊ သူတို႔ဘက္က ရပ္မည့္သူကို ရွာလာၾကေပမည္။ ႏိုင္ငံတကာမွ ေ၀ဖန္ သံုးသပ္သူမ်ား က ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အတိုက္အခံတို႔၏ လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ အတိုက္အခံ ပီသမႈမရွိ ဟု ေ၀ဖန္သုံးသပ္ျခင္းမွာ …

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ယေန႔ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္းကို ေလ့လာ သုံးသပ္ရာတြင္ လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ေရာ၊ ျပင္ပတြင္ပါ အစိုးရကို ေ၀ဖန္ ေထာက္ျပေသာ အတိုက္အခံ ႏို္င္ငံေရးသမား ရွားပါးေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ၀ါရင့္ ႏိုင္ငံေရး သမားႀကီးမ်ား အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရးသမားအေဟာင္း၊ အသစ္တို႔မွာ အစိုးရ၏ အားနည္းခ်က္မ်ား၊ မွားယြင္းမႈ မ်ား၊ စစ္အာဏာရွင္တို႔ကို အကာအကြယ္ ေပးေနမႈကို ေထာက္ျပ ေ၀ဖန္ျခင္းမရွိဘဲ မသိလိုက္ မသိဘာသာ သေဘာမ်ဳိးျဖင့္သာ ေနထိုင္ေနၾကေလသည္။ သို႔ေသာ္ မိမိတို႔ အခ်င္းခ်င္း စုေ၀းမိသည့္အခါ စကား၀ိုင္း မ်ားတြင္ အစိုးရအေပၚ အခ်က္အလက္ အေၾကာင္းအက်ဳိးျဖင့္ ေ၀ဖန္ ေနၾကသည္ကို ၾကားရပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ေ၀ဖန္ျခင္း၊ ေထာက္ျပျခင္း မရွိေသာ အတုိက္အခံမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္လည္း ပါ၀င္ ပါသည္။ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္း လူ႕အဖြဲ႕အစည္းလည္း ပါ၀င္ပါသည္။ ႏိုင္က်ဥ္း အဖြဲ႕မ်ား ဆိုလွ်င္လည္း ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေ၀ဖန္ ေထာက္ျပျခင္းမ်ဳိး မရွိေပ။ ႏိုင္က်ဥ္း အဖြဲ႕မ်ားမွာလည္း ၃ ဖြဲ႕ေလာက္ကြဲေနၿပီး သူတို႔သာ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားအသစ္၊ အေဟာင္း မ်ားကို သူတို႔ေလာက္ ျဖတ္သန္းမႈ မရွိဟု ေျပာေနသည္ကို ၾကားေနရသည္မွာလည္း စိတ္မေကာင္းစရာ … ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယေန႔ႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္းမွာ ညီၫြတ္မႈ မရွိဘဲ ဘံုရန္သူ ရွာမရသည့္ အေျခအေန ျဖစ္ေနသည္။ သူတို႔၏ အႀကီးမားဆံုး လႈပ္ရွားမႈမွာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကို အေျခခံေသာ ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရး လက္မွတ္ ေရးထိုးျခင္းတြင္သာ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း အင္အားထုတ္ သံုးျခင္းသာ ရွိေလသည္။ ပုဒ္မ ၁၈ မိမွာ စိုးရိမ္ပံုရသလို ပုဒ္မ ၅၀၅ လို၊ ပိုင္နက္ က်ဴးလြန္မႈလို မၿငိေအာင္လည္း ႀကိဳးစားၿပီး ေႁမြမေသ တုတ္မက်ဳိး အတိုက္အခံမ်ား ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ ေနၾကပါသည္။

မည္သည့္ ႏို္င္ငံေရးတြင္မဆို အတိုက္အခံ အင္အားစုဆိုသည္မွာ မရွိမျဖစ္ရွိရေသာ အင္အားစု ျဖစ္သည္။ အစိုးရ၏ မူ၀ါဒမ်ား၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ ဦးတည္ခ်က္မ်ားအား ဆန္႔က်င္သူမ်ားကို အတိုက္အခံမ်ားဟု ေခၚၾကသည္။ ၿဗိတိသွ်ေခတ္က နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္သည့္ မ်ဳိးခ်စ္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး သမားမ်ားမွာ အတိုက္အခံမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကိုလိုနီ ပညာေရးကို ဆန္႔က်င္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသား သမဂၢမ်ားမွာ အတိုက္အခံမ်ား ျဖစ္သလို ဂ်ီစီဘီေအကအစ ဒို႕ဗမာ အစည္းအ႐ုံးအထိ နယ္ခ်ဲ႕ကို ဆန္႔က်င္ တိုက္ခိုက္သူ မ်ားမွာ အတိုက္အခံမ်ားပင္ျဖစ္၏။ လယ္သမား အားလံုးကို စားစရာမရွိေအာင္ လုပ္လာသည့္ အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ ဆရာစံ ေတာ္လွန္ေရး ေခၚ လယ္သမား သူပုန္ႀကီး ေပၚေပါက္ လာခဲ့ပါေတာ့သည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္က ေပါက္ဖြား လာခဲ့သည့္ အဖြဲ႕အစည္း အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ယခုအခါ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အျဖစ္ ရပ္တည္ လာၾကေလသည္။ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္း လူ႕အဖြဲ႕အစည္း၊ လူ႕ေဘာင္သစ္ ဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီတို႔မွာ ဆက္လက္ ေပါက္ဖြား လာေသာ္လည္း ၈၈ မ်ဳိးဆက္ မ်ားမွာမူ လူမႈေရး လုပ္ငန္းမ်ားသာ လုပ္ကိုင္လာေလသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္း မဟုတ္ဟုလည္း ဆိုၾကေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အနာဂတ္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ဦးေဆာင္မႈ အခန္းတြင္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္မ်ားကို ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ တိုင္းျပည္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပး မည့္သူမ်ား အျဖစ္ အားကိုး၍ မရေတာ့ေပ။

ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီဟုေခၚေသာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္းမွာ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္မွာ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္အထိ ၿပီးေသာအခါ ယခု ဒုတိယအႀကိမ္ လစ္ဘရယ္ ဒီမိုကေရစီကို ျပန္က်င့္သံုးေသာ ကာလျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၅၈မွ ၆၀ အထိ အိမ္ေစာင့္ အစိုးရအျဖစ္ စစ္တပ္က အာဏာ ယူခဲ့ၿပီးေနာက္ ပါတီစံုစနစ္ ျပန္ရွင္သန္ခဲ့သည္။ ထိုအခါက အတိုက္အခံ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ ၂၀၁၁ မွ ၂၀၁၄ အထိ အတိုက္အခံ ႏိုင္ငံေရးမွာ အလြန္ပင္ ကြာျခားေန၏။ ယခင္ စစ္အစိုးရကို စည္းစည္းလံုးလံုး အားေကာင္း ေမာင္းသန္ တိုက္ပြဲ၀င္ၿပီး စည္းလံုး ေနသည့္ ေက်ာင္းသား သမဂၢ တစ္ျဖစ္လဲ ၈၈ မ်ဳိးဆက္မ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္တို႔မွာ အတိုက္အခံမ်ား အျဖစ္ တရား၀င္အရ တည္ရွိေနေသာ္လည္း သူတို႔က အတိုက္အခံဟု လက္မခံၾကေပ။ ထိုအခ်ိန္က ေထာင္မွ ထြက္လာေသာ အင္အား ေတာင့္တင္းသည့္ အတိုက္အခံမ်ားသည္ အရပ္၀တ္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ လက္တြဲကာ ဒီမိုကေရစီ ပန္းတိုင္ ခ်ီတက္ၾကမည္ဆိုေသာ ေယဘုယ် ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္၊ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုျဖင့္ ဒီမုိကေရစီ သြားေရး ဆိုက္ေရာက္ လာပါေတာ့သည္။ အေစာပိုင္းက အတိုက္အခံ ဆိုသည္ကို နားခါးပံုရၾကသည္။ ေနာင္ေပါင္းၾကည့္ မွ အစိုးရ၏ အေၾကာင္းမ်ားကို သိလာၾက၏။ ၂၀၀၈ ဖြ႕ဲစည္းပံုကို ျပင္လို ဖ်က္လိုျခင္း မရွိေၾကာင္းႏွင့္ သူတို႔၏ လက္ပါးေစ ခ႐ိုနီႀကီးမ်ားကို ကာကြယ္ေပးေနျခင္းေၾကာင့္ သူတို႔မွာ အတိုက္အခံ ျဖစ္ေၾကာင္း လက္ခံလာၾကပံုရ၏။ အေစာပိုုင္းက NLD ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီရေရးကိုသာ အေျခခံပါသည္။ အာဏာရလိုျခင္း မဟုတ္ပါဟု ခပ္၀ါး၀ါးေျပာဆိုခဲ့ရာမွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သမၼတ ျဖစ္လိုသည္၊ NLD ကလည္း အစိုးရ ဖြဲ႕လိုသည္ဟု ခပ္ရွင္းရွင္း ေျပာလာေလသည္။ ဘယ္ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံမဆို အာဏာမရသူက အတိုက္အခံျဖစ္ၿပီး အာဏာရသူက အစိုးရျဖစ္သည္။ အတိုက္အခံမ်ားကို ျပည္သူက မဲထည့္ လိုက္သည္ႏွင့္ အစိုးရ ျဖစ္သြားကာ ယခင္အစိုးရက အတိုက္အခံ ျဖစ္သြားေလသည္။ တစည ပါတီမွာ ယခုအတိုက္အခံ ပါတီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ယခင္ကမူ အစိုးရဖြဲ႕ႏိုင္ေသာ ပါတီတစ္ခု ျဖစ္ေလသည္။

ယေန႔ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးနယ္တြင္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ရွင္သန္ တည္ရွိေနရာတြင္ တခ်ဳိ႕ ႏိုင္ငံေရး သမားမ်ားမွာ လက္ရွိ အစိုးရသည္ အရပ္၀တ္ စစ္အုပ္စု ျဖစ္သည္ဟု နားလည္ ထားၾကသည္။ တခ်ဳိ႕ ႏို္င္ငံေရး သမားမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားကမူ ယခုအစိုးရ အဖြဲ႕သစ္သည္ အမွန္တကယ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔ အားထုတ္ ေနသည္ဟု ယုံၾကည္ၾကေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အစိုးရႏွင့္ ေပါင္းသင့္သည္မ်ားကို ေပါင္းကာ ယခင္ စစ္အစိုးရကို အကာအကြယ္ ေပးေနပါက ေထာက္ျပ၍ ျပဳျပင္ ယူသြားမည္ဟုဆိုသည္။ တခ်ဳိ႕ အနည္းတကာ့ အနည္းစုမွာမူ အစိုးရသစ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းသြားမည္။ မိမိတို႔ တတ္စြမ္းသေရြ႕အႀကံဉာဏ္ေပး သြန္သင္ဆံုးမ ရမည္ဟု ယူဆၾကသည္။ ထိုထဲတြင္ ႏိုင္ငံျခား ေရာက္ေနေသာ စီးပြားေရး ပညာရွင္ ဆိုသူမ်ားလည္း ပါသည္။ ထိုထဲတြင္ စစ္အစိုးရ ေခတ္ကတည္းက စစ္အစိုးရ ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲၿပီး စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျဖင့္ တိုင္းျပည္ ကို ေကာင္းေအာင္ ႀကိဳးစားမည္ဆိုေသာ ႏိုင္ငံေရး သိပံၸရွင္ ဆိုသူမ်ား စီးပြားေရး သံုးသပ္သူမ်ား ဆိုသည္လည္း ပါ၀င္ေလသည္။ ထိုထဲတြင္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္လို၊ NLD လို အတိုုက္အခံမ်ားက ေမ်ာပါ သြားၾကေလသည္။

လက္ရွိ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနမွာ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ထက္ပင္ ပိုမို တင္းမာလာေသာ အေျခအေနျဖင့္ ယခု အစိုးရႏွင့္ စစ္တပ္က လုပ္ေဆာင္ လာသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ပုဒ္မ ၁၈ လို ဖိႏွိပ္ေသာ ပုဒ္မမ်ားျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵျပခြင့္ကို တားျမစ္ေနျခင္း၊ ေက်ာင္းသား သမဂၢမ်ားကို ဖိဖိစီးစီး အေရးယူေနျခင္း၊ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား လုပ္ေနေသာ္လည္း တိုက္ပြဲမ်ား ျပန္လည္ ျဖစ္ေပၚေနျခင္း၊ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားခြင့္ႏွင့္ မိမိဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္မ်ား ရွိသည္ ဟု ေျပာဆိုေနေသာ္လည္း စာနယ္ဇင္း သမားမ်ားကို ႏွစ္ရွည္ ေထာင္ဒဏ္ မ်ားျဖင့္ အေရးယူ အျပစ္ေပးေနျခင္း၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရ၊ စစ္တပ္တို႔ ေဆြးေႏြးေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွာ ေရွ႕မတိုး ေနာက္မဆုတ္ ျဖစ္ေနျခင္း၊ လယ္သမားမ်ား လယ္သိမ္းခံ ေနရျခင္းႏွင့္ အမ်ားအျပား ျပစ္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ခံေနရျခင္း၊ အလုပ္သမားမ်ားမွာ လုပ္ခလစာ နည္းပါးၿပီး ဆႏၵျပပြဲမ်ား ျဖစ္ေပၚေနျခင္းအေပၚ ထိုအင္အား ႀကီးမားေသာ အတိုက္အခံမ်ားမွာ ဆႏၵျပပြဲမ်ားတြင္ အတူပါ၀င္ျခင္း၊ ေက်ာင္းသား သမဂၢမ်ားဘက္မွ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ရပ္တည္ျခင္းမ်ား မရွိေပ။ ယခင္က ပမညတလို၊ ေက်ာင္းသား သမဂၢလို၊ အလုပ္သမား၊ လယ္သမား အဖြဲ႕အစည္းမ်ားလို အဖြဲ႕မ်ားက ေၾကညာခ်က္မ်ား ပလူပ်ံေအာင္ ထုတ္ကာ အစိုးရကို ေ၀ဖန္ ေထာက္ျပ ၾကေလသည္။ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ေတာင္းဆို တိုက္ပြဲ၀င္ၾကသည္။ ပါးစပ္ပိတ္ ၿငိမ္ခံမေနၾကေပ။ ထိုလုပ္ရပ္မ်ားမွာ ကမၻာေပၚရွိ ဒီမိုကေရစီ က်င့္သံုးေသာ ႏို္င္ငံတိုင္းတြင္ လုပ္ေဆာင္ၾကပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ျပည္သူလူထုကို ဖိႏွိပ္ေသာ လုပ္ရပ္မွန္သမွ်ကို အတိုက္အခံမ်ားက ဆန္႔က်င္ ကန႔္ကြက္ရသည္မွာ သူတို႔၏ တာ၀န္တစ္ရပ္လို ျဖစ္ေနေလသည္။ ယေန႔ျမန္မာႏို္င္ငံ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို တည္ဆဲ ဥပေဒဆိုသည္ႏွင့္ ခ်ဳပ္ကိုင္ကာ ထိုတည္ဆဲ ဥပေဒမွာလည္း ဖိႏွိပ္ေသာ ဥပေဒမ်ား ျဖစ္ေနေလသည္။ ပုဒ္မ ၁၈၊ ပုဒ္မ ၅(ည)၊ ပုဒ္မ ၁၀(က) စေသာ ဖိႏွိပ္သည့္ ဥပေဒမ်ားကို ယေန႔ထက္တိုင္ တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားအျဖစ္ အသံုးျပဳကာ ျပည္သူ လူထုကို ဖိႏွိပ္ေန ျခင္းျဖစ္သည္။ ဗကသမွ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသူ မျဖဴႏွင္းေထြးကို ဖမ္းဆီးထားသည့္အမႈ ဆိုလွ်င္ ဗကသက ဆႏၵျပၾကသလို အားလံုးက ၀ိုင္း၀န္း ကန္႔ကြက္ေနၾကသည့္ အခ်ိန္တြင္ မည္သည့္ ပါတီႀကီးမ်ားကမွ အသံမထြက္သည္မွာ အလြန္အံ့ၾသစရာ ေကာင္းေလသည္။ NLD ကလည္း ၿငိမ္ေနသလို ၈၈ မ်ဳိးဆက္ မ်ားကလည္း ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ျခင္းပင္ မရွိေပ။

ထို႔ေၾကာင့္ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိ ပါတီစံုႏိုင္ငံေရးစနစ္တြင္ အတိုက္အခံ တို႔၏ ႏို္င္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈမွာ အလြန္ အားနည္းေန၏။ ဒီမိုကေရစီ လမ္းေၾကာင္းသြားမည္ဟု အစိုးရသစ္က စတက္ခါစတြင္ ေၾကညာခဲ့ေသာ္ လည္း ယခုအထိ ယခင္စစ္အစိုးရႏွင့္ ကြာျခားမႈ မရွိေပ။ ျပည္သူ လူထုကို ျပတ္ျပတ္သားသား ဦးေဆာင္ႏိုင္ေသာ အဖြဲ႕ႏွင့္ ပါတီမရွိလွ်င္ ျပည္သူလူထုက သူတို႔ကို ဦးေဆာင္မည္၊ သူတို႔ဘက္က ရပ္မည့္သူကို ရွာလာၾကေပမည္။ ႏိုင္ငံတကာမွ ေ၀ဖန္ သံုးသပ္သူမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အတိုက္အခံတို႔၏ လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ အတိုက္အခံ ပီသမႈ မရွိဟု ေ၀ဖန္သုံးသပ္ျခင္းမွာ အလြန္နည္းလမ္း က်လွသည္။ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားဖို႔ အေၾကာင္းအခ်က္ အလြန္မ်ားပါသည္။ ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ လႈပ္ရွား လိုက္ၿပီးေနာက္ ဆက္တိုက္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား အားေကာင္းေမာင္းသန္ မေတြ႕ရေပ။ ေၾကညာခ်က္ သေဘာထား ထုတ္ျပန္သည္ကိုပင္ မေတြ႕ရ။ အနည္းဆံုး တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးအတြက္ NLD က ျပတ္ျပတ္သားသား သေဘာထား မထုတ္ျပန္ႏိုင္သလို ပုဒ္မ ၁၈ ျဖင့္ ဖိႏွိပ္ အေရးယူေနျခင္း မ်ားကိုလည္း ဆန္႔က်င္ ကန္႔ကြက္ျခင္းမ်ား မလုပ္ႏိုင္သျဖင့္ အတိုက္အခံမ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈ အားနည္းေနသည္ ဆိုျခင္းမွာ လြန္မည္ မဟုတ္ေပ။

ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သတင္းဌာန-
http://www.facebook.com/myanmarherald

Photo: #emg_cartoons

ၿငိမ္းခ်မ္းေအး - ေတာင္တြင္းက ေအာင္သင္းက ဘဝ သန္းေခါင္ခ်ဥ္းသည္အထိ အေနမွန္ခဲ့တယ္

ၿငိမ္းခ်မ္းေအး - ေတာင္တြင္းက ေအာင္သင္းက ဘဝ သန္းေခါင္ခ်ဥ္းသည္အထိ အေနမွန္ခဲ့တယ္
(မိုးမခ) ေအာက္တိုဘာ ၂၅၊ ၂၀၁၄


စာေရးဆရာ ဦးေအာင္သင္း (၁၉၂၇-၂၀၁၄)

ဆရာ ေအာင္သင္း ဆံုးရွာၿပီ။  ဆရာ ဟာ ေက်ာင္းဆရာေကာင္း တဦး ပီပီ လူငယ္ေတြ အေရး ကို သိပ္ အေလးေပးခဲ့သူ တဦးလို႔ လူသိမ်ားတယ္။  တကယ္လည္း ဘဝ တေလွ်ာက္လံုး လိုလို ဆရာ တေယာက္၊ စာေရးဆရာ ေဟာေျပာသူ တေယာက္ အေနနဲ႔ လူငယ္မ်ားနဲ႔ ထိေတြ႕ လက္ပြန္းတတီး ဆက္ဆံ ေနထိုင္ ျဖတ္သန္းခဲ့ၿပီး လူငယ့္ ေရးရာမ်ား အတြက္ ၾကံဆကာ အေရး၊ အသား၊ အေဟာ၊ အေျပာ အလုပ္မ်ိဳးစံု နဲ႔ ႏိုင္သေလာက္ စြမ္းေဆာင္ အလုပ္ေကာင္းေတြ စံျပ လုပ္ျပ သြားႏိုင္ခဲ့သူပါ။

ဆရာ ရဲ႕ စာေပ ဘဝ မွာေတာ့ ရသ စာေပ တိုးတက္ ဖြံ႕ၿဖိဳး ရွင္သန္ ေရး အတြက္ ေဝဖန္ေရးရာ ေတြ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရင္း ဖိုင္တာ တေယာက္ အေနနဲ႔ နာမည္ႀကီး ခဲ့တယ္။  စာေပ လူၾကမ္း မင္းသား ေအာင္သင္း၊ စာေပ ရမ္ဘုိ ေအာင္သင္း၊ စာေပ စခန္းမွဴး ေအာင္သင္း အစရွိသလို နာမဝိေသသန မ်ားစြာ တပ္ျခင္း ခံခဲ့ရတယ္။  ဒါေပမဲ့ သူ႔ ရဲ႕ ေဝဖန္ေရးရာ ေတြ မွာ ေစတနာ ပါ ပါတယ္။  ျမန္မာ စာေပ အထူးသျဖင့္ ရသစာေပ အႏုပညာ အက်ိဳး အတြက္ ေက်းဇူး အမ်ားႀကီး ရွိခဲ့တယ္။

၁၉၈၀ ခုႏွစ္မ်ားက ဆရာရဲ႕ သဘင္ မဂၢဇင္း ပါ အႀကိဳက္ဆုုံး ၀တၳဳတိုုမ်ား က႑ ေရးသားခ်က္ ေတြရဲ႕ ၾသဇာ ဟာ စာေပ ေလာကမွာ ႀကီးခဲ့တယ္။  စာေပ ဝါသနာရွင္လူငယ္ မ်ားအတြက္လည္း ေလ့လာ သင္ယူ နာၾကားစရာ စာသင္ခန္း လုိ ျဖစ္ခဲ့တယ္။  လူငယ္ မ်ိးဆက္သစ္ ပညာ နဲ႔ အေထြေထြ တိုးတက္ရစ္ဖို႔ ပိုမို ေဇာက္ခ် လုပ္လာခဲ့တဲ့ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ားအထိလည္း ရသ စာေပ ေရးရာ အလုပ္ေတြ မေလ်ာ့ ခဲ့ပါဘူး၊ မဂၢဇင္း ရသ ဝတၳ ရွင္သန္ အဆင့္မီေရး အတြက္ တဖက္တလမ္း ဆရာ လုပ္ေပးႏိုင္ခဲ့တယ္။

ဆရာ့ ရဲ႕ စာေပ ေရးရာ စြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ေပ ေလးပင္ ရွင္ ေလးပါး ထြက္ရာ ဇာတိ ေတာင္တြင္း ေနာက္ခံကို အစြဲျပဳၿပီး ဆရာ့ကို ေလးစားၾကည္ညိဳသူတခ်ိဳ႕က “ဆဌမ ေပပင္” ရယ္လို႔ လြန္လြန္က်ဴးက်ဴး ညႊန္းဆိုၾကတာေတာင္ ရွိခဲ့တယ္။

ဆရာ ဟာ စာေပေလာက မွာ ေဝဖန္ေရးရာ သံုးသပ္ခ်က္ ေတြေၾကာင့္ ပိုမို ပြဲဆူစရာ မ်ား ျဖစ္ခဲ့တာ မွန္ေပမယ့္ ကိုယ္တိုင္ ရသ ဖန္တီးမႈကလည္း အျပည့္ ရွိသူပါ။  ျမန္မာစာ ဆရာ ပီပီ စာေပ အေရးအသား ဝမ္းစာျပည့္ ရသ အား ေကာင္းသူပါ။  ဆရာ့ ရဲ႕ စာတမ္းငယ္ အက္ေဆး ေလး ေတြ သိပ္ ခ်စ္ စရာ ေကာင္းတယ္။  ၁၉၆၀ ခုႏွစ္မ်ားဆီက တကၠသိုလ္ ဆရာ ေပါက္စ ဘဝ လူငယ္ စာေပ သမား အေနနဲ႔ တျခား ဝါရင့္ ေခတ္စမ္း အက္ေဆး ဆရာႀကီးမ်ား နဲ႔ အတူ ပါဝင္ခြင့္ ရခဲ့တဲ့ ကံေကာ္ၿမိဳင္ စာတမ္းငယ္ မ်ား စုစည္းမႈ စာအုပ္ပါ ဆရာ့ ရဲ႕ အက္ေဆးကေလးေတြ ဆို စြဲမက္ဖြယ္ရာ ေတြပါ။  ေနာက္ေခတ္ စာေပဝါသနာ ပါသူမ်ား အတြက္ ျမန္မာစာ စကားေျပ အေရးအသား ညက္ေညာ ေျပျပစ္ လွပ စံနမူနာ အတုယူ ေလ့လာ သင္ယူသမႈ ျပဳႏိုင္စရာ ျဖစ္ခဲ့တယ္။

အမ်ား သတိထားမိႏိုင္တဲ့ ဆရာ့ရဲ႕ ရသ ဖြဲ႕ႏြဲ႕ ပံုေဖာ္ ပိုင္ႏိုင္မႈ တခု ဥပမာ ျပဳရရင္ ၉၀ ခုႏွစ္မ်ား ေႏွာင္းပိုင္း က စ ေနာက္ပိုင္း မွာ အင္မတန္ ထင္ရွားခဲ့တဲ့ ကံ့ကူလက္လွည့္ အက္ေဆး ေဆာင္းပါး ပါ ဆီးသီးေရာင္း သူငယ္တန္း ေက်ာင္းဆရာ ကိုဉာဏ္စိန္ ရုပ္ပံုလႊာ အဖြဲ႕မ်ိဳး ဆို အင္မတန္ ရသေျမာက္ ပံုေပၚ လွတယ္။  ဆရာ ကိုဉာဏ္စိန္ လည္း ဆရာ ေအာင္သင္း ေက်းဇူးေၾကာင့္ တိုင္းေက်ာ္ ျပည္ေက်ာ္ ျဖစ္ခဲ့တယ္။  လူငယ္၊ လူႀကီး အားလံုးလည္း လက္ဦး ကံ့ကူလက္လွည့္ ငယ္ဆရာ မ်ား ရဲ႕ ဂုဏ္ေက်းဇူး ကို ပိုမို သိတတ္ နားလည္တတ္ခဲ့တယ္။  ေက်ာင္းဆရာ မ်ားလည္း စာသင္ၾကားပံု နည္းစနစ္ အေတြးအေခၚ သစ္ေတြ ရခဲ့တယ္။  ဆရာ့ ရဲ႕ ကံ့ကူလက္လွည့္ ဟာ ဆရာကန္ေတာ့ပြဲတိုင္းမွာ ေက်ာင္းသား ေဟာင္း မိတ္ေဆြ အခ်င္းခ်င္း လက္ေဆာင္ ေပးစရာ စာ တအုပ္ ျဖစ္ခဲ့သလို ဆရာ အတတ္သင္ ေက်ာင္းတိုင္းမွာ ညႊန္းဆို ေျပာဆိုစရာ စာတပုဒ္လည္း ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

ဆရာ့ရဲ႕ စာေပ ဂုဏ္ေက်းဇူး ထုတ္ႏႈတ္ ေျပာဆိုဖို႔ရာက မ်ားလွပါတယ္။  အနိမ့္ဆံုး အဆင့္ ေက်ာင္းသားလူငယ္ ကေလးမ်ား အတြက္ ေက်ာင္းသံုး အေထာက္အကူ ျပဳ ထြက္တဲ့ ဆရာ့ ရဲ႕ စာစီစာကံုး စာအုပ္ေတြဟာ ကေလးသူငယ္ သူသူ ကိုယ္ကိုယ္ ေက်ာင္းသားဘဝ မွာ ျမန္မာစာေပ အေျခခံ အေရးအသား အတြက္ ေလ့လာ သင္ယူ ကိုးကားစရာ ျဖစ္ခဲ့တာခ်ည္းပါပဲ။

ဆရာ ဟာ မဆလ စစ္အစိုးရ ေခတ္ မွာ ႏိုင္ငံေရး မ်က္မုန္းက်ိဳး ခံရမႈေၾကာင့္ တကၠသိုလ္ ဆရာ အလုပ္ျပဳတ္ခဲ့ရၿပီး ေနာက္ပိုင္း ပုဂၢလိက ေက်ာင္းဆရာ ဘဝ နဲ႔ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ရင္း စာေပေရးရာ ေတြ ပို ေဇာက္ခ် လုပ္ ေအာင္ျမင္လာခဲ့တယ္။  စစ္တပ္ ေနာက္တႀကိမ္ အာဏာသိမ္းၿပီး ၁၉၈၈ ေနာက္ပိုင္း ၁၉၉၀ ဝန္းက်င္ ခုႏွစ္မ်ားမွာေတာ့ ဆရာ ဟာ တိုင္းျပည္ အနာဂတ္ အတြက္ စိုးရိမ္ ေၾကာင့္ၾက စိတ္ ပိုႀကီး လာဟန္ရွိတယ္။

စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ သက္ဆိုးရွည္မႈနဲ႔ အတူ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားၾကာ လူငယ္ ေတြ လမ္းေပ်ာက္ေနတာ ကို ဆရာ ေက်ာင္းဆရာ တေယာက္၊ စာေရးဆရာ တေယာက္အေနနဲ႔ မ်က္ျမင္ ေတြ႕သိခဲ့ရတယ္။  လူငယ္ေတြ လမ္းေပ်ာက္ရင္ တိုင္းျပည္ အနာဂတ္ ေပ်ာက္ တာ ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာရွိပီပီ ေျမာ္ျမင္ သိရွိတဲ့ ဆရာ ဟာ လူငယ္မ်ား တိုးတက္ေစဖို႔၊ အသိအျမင္ တိုး၊ အေတြးအေခၚ ၾကြယ္ဝ ေစဖို႔၊ ပညာကို အေလးဂရုျပဳ တန္ဖိုးထား တတ္ေစဖို႔ တပိုင္တႏိုင္ ေရးသား၊ ေဟာေျပာ မႈမ်ားကို ၉၀ ခုႏွစ္မ်ားမွာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျပဳလာခဲ့တယ္။

စစ္အာဏာ ရွင္ စနစ္ ဖိႏွိမႈ ေအာက္မွာ ႏိုင္ငံေရး ႏိုးၾကားေစဖို႔ရာ အတြက္ မတို႔မထိ ႏိုင္ေတာ့ လူငယ္မ်ား ေခတ္ပ်က္၊ စနစ္ပ်က္ ထဲမွာ ႏိုင္စြမ္းသေလာက္ အက်ိဳးေက်းဇူး တည္ေဆာက္ႏိုင္ေစေရး အလို႔ငွာ ပညာကို ေဇာင္းေပး ၾကဖို႔ ဆရာ အင္တိုက္အားတိုက္ ႏိႈးေဆာ္ခဲ့တယ္။

ဆရာ့ရဲ႕ ဗမာျပည္ အႏွံ႔က ေျမာက္ျမားလွစြာေသာ စာေပေဟာေျပာပြဲ မ်ားဟာ လူငယ့္ေရးရာ ေဆာ္ၾသရာ စင္ျမင့္ ျဖစ္လာခဲ့တယ္။  လူငယ္ေတြကို ပညာ အေတြးအျမင္ အေမြ ေပး တဲ့ စာအုပ္မ်ားစြာ ေရးထုတ္ခဲ့တယ္။  ၉၀ ေခတ္ လူငယ္မ်ား အတြက္ ႀကီးမားတဲ့ အက်ိဳးေက်းဇူး သက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ေစခဲ့တယ္။  စနစ္ဆိုး တခုလံုး ကို ျပင္ႏိုင္စြမ္း မျဖစ္ခဲ့ေပမယ့္ စနစ္ဆိုး က ေမြးထုတ္ ဖန္တီးလိုက္တဲ့ ဒဏ္ရာ ဒဏ္ခ်က္ တခ်ိဳ႕ကို ေတာ့ ဆရာ ဟာ တႏိုင္ ကုသေပးႏိုင္ခဲ့တယ္ လို႔ ဆိုႏိုင္တယ္။

ဆရာ ေအာင္သင္း ဟာ ဆရာႀကီး ဦးဝန္/မင္းသုဝဏ္ (၁၉၀၉-၂၀၀၄) လက္ေအာက္ မွာ ျမန္မာစာ မဟာဝိဇၨာ ဘြဲ႕ သင္တန္း ကို တကၠသိုလ္ မင္းေမာ္ နဲ႔ အတူ တက္ေရာက္ သင္ယူေနစဥ္ ဦးဝန္ ရဲ႕ စီစဥ္ ဖိတ္ၾကားမႈေၾကာင့္ ဧည့္ ပါေမာကၡ အျဖစ္ အခ်ိန္ပိုင္း လာေရာက္ ပို႔ခ် တဲ့ ဆရာႀကီး ဦးေဖေမာင္တင္ (၁၈၈၈-၁၉၇၃) နဲ႔ အဘိုးဆရာ ေတာ္ခဲ့ဖူးတယ္လို႔ ေျပာဖူးခဲ့တယ္။  ဦးေဖေမာင္တင္ ရဲ႕ ၾသဝါဒ ေပါင္းမ်ားစြာ နာယူခဲ့ဖူးရာမွာ သူ႔ ဘဝ တသက္တာ အတြက္ အထိ ဆံုး ဆိုႏိုင္တဲ့ ၾသဝါဒ တခုကေတာ့ “ေမာင္ေအာင္သင္း မင္း အခု ေက်ာင္းဆရာ ျဖစ္ၿပီ၊ ကိုယ့္ တပည့္ ကို ကိုယ့္ ထက္ ပိုေတာ္ေအာင္သင္ ပါ၊ ဒါမွ လူသားျဖစ္စဥ္ ႀကီး က မ်ိဳးဆက္ တဆက္ၿပီး တဆက္ ျမင့္တက္ လာမွေပါ့ကြ” ဆိုတာ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆရာ ေအာင္သင္း ဆိုခဲ့ဖူးတယ္။

က်ေနာ့္ အတြက္လည္း အလားတူ တသက္တာ ထိ ေစတဲ့ ေတြးစရာေတြကို ဆရာ ေအာင္သင္း ဆီက စာေပ ေဟာေျပာပြဲ တခုမွာ ကေလးဘဝက က ရခဲ့ဖူးတယ္။  စာေပေဟာေျပာပြဲ ျပဳရာ ဖန္ခါးေျမ ေျမလတ္ ၿမိဳ႕က ဆရာ့ ရဲ႕ ဇာတိ ေဒသ ဝန္းက်င္ ျဖစ္ေနေတာ့ အဲ့ဒီ ည က ဆရာ ေတာ္ေတာ္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အေၾကာင္းအရာစံု ေဟာေျပာခဲ့တယ္။

ရသစာေပ၊ သမိုင္း၊ ႏိုင္ငံ့ေရးရာ၊ လူငယ့္ေရးရာ၊ ပညာ တန္ဖိုး အစရွိသလို အေတြးအျမင္ အႏွစ္ ေတြကို နာမည္ေက်ာ္ ေက်ာင္းဆရာ၊ အေဟာအေျပာေကာင္းသူ ပီပီ အာဝဇၨန္း ရႊင္ရႊင္ နဲ႔ ပြဲက် ေအာင္ ေဟာခဲ့တာကို ကေလး အရြယ္ နဲ႔ ကိုယ္ေတြ႕ၾကံဳ နားေထာင္ခဲ့ရဖူးတယ္။

အဲ့ဒီ ပြဲ ကက္ဆက္ တိပ္ေခြ ဟာ ဆရာ့ ရဲ႕ မိုးမိုး (အင္းလ်ား) အမွတ္တရ ရန္ကုန္ ေဟာေျပာပြဲ “အေမြ” လို ပဲ နာမည္ ႀကီးခဲ့တယ္။ ဗမာျပည္ အႏွံ႔လည္း ပ်ံ႕ခဲ့တယ္၊ ဆရာ အေဟာ ေတြ ဘရိတ္ မအုပ္ ႏိုင္ခဲ့လို႔ ရန္ကုန္ ျပန္ အေရာက္ မွာ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးရဲ႕ ထံုးစံအတိုင္း လိုက္ျခင္းေတာင္ ခံခဲ့ရေသးထင္ပါ့။  ဆရာ့ စာေပေဟာေျပာပြဲ တိတ္ေခြ ေတြ လက္ရွိ အင္တာနက္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္လ္ ေခတ္အထိ လည္း တည္တံ့ ခဲ့လို႔ ဆရာ့ အယူအဆ၊ ေဇာင္းေပး ပို႔ခ်မႈ အာေဘာ္ေတြ လူအမ်ားလည္း ေယဘုယ် သိၾကမွာပါ။

ၿမိဳ႕က ေဟာေျပာပြဲ အၿပီးမွာေတာ့ ႏိုင္ငံသမိုင္း ကို ျပန္လည္ သံုးသပ္ ပံုေတြ၊ ႏိုင္ငံေရး အျမင္ေတြ၊ ပညာေရး ကို အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္ေတြ၊ စာေပ အခန္းက႑ ကို ရႈျမင္ပံုေတြ၊  ကာယ သတိၱ စိတၱ သတိၱ အေၾကာင္းေတြ၊ ေရရွည္ခံတဲ့ ဇြဲ သတိၱ အေၾကာင္းေတြ ေတြးစရာ အစံုစံု အသက္ (၁၀) ႏွစ္သား က်ေနာ့္ ဆီ က်န္ခဲ့တာဟာ ဘဝ တသက္တာ အမွတ္တရ ျဖစ္စရာပါ။

အသက္ႀကီးလာခ်ိန္ တခ်ိဳ႕ ယူဆခ်က္ ေတြ ေျပာင္းလဲ သေဘာမတူႏိုင္စရာေတြ ျဖစ္လာတာ ရွိေပမယ့္ အေျခခံ သေဘာ အားျဖင့္ ဆရာ့  ရဲ႕ အဲ့ဒီ ည ၾသဝါဒ က က်ေနာ့္ ဘဝ တေလွ်ာက္ မွာ အေလးအနက္ ထား ထည့္သြင္း စဥ္းစားစရာ အျမဲ ျဖစ္ေနလ်က္ပါပဲ။  အထူးသျဖင့္ ဆရာ့ ရဲ႕ ႏိုင္သေလာက္ လုပ္ေနတဲ့ ေစတနာ ကို ျမင္ခဲ့ရတယ္။  အဲ့ဒီ အတြက္လည္း ဒီကေန႔ အထိ ဆရာ့ ဂုဏ္ ေက်းဇူး ကို ပူေဇာ္ လ်က္ပါပဲ။

ဆရာ့ ရဲ႕ “ဦးေႏွာက္ က အမိႈက္ေတာင္း မဟုတ္ဘူး၊ ေပါက္တတ္ကရ ေတြ႕သမွ် အမိႈက္ေတြ ပစ္မထည့္န႔ဲ” လိုမ်ိဳး အေသးအဖြယ္ အေဟာ ေလးေတြက အစ အခု အခ်ိန္ အထိ နားထဲ ၾကားေယာင္မိပါေသးတယ္။

ဆရာ့ အသံ ကို တိုက္ရိုက္ (Live) ေနာက္ဆံုး ၾကားခဲ့ရတာကေတာ့ ၂၀၀၇ ေရႊဝါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရးႀကီး အၾကမ္းဖက္ မၿဖိဳခြင္းခံရခင္ တည စက္တင္ဘာ (၂၅) လို႔ ဆိုႏိုင္မယ္ ထင္တယ္။  သာသနာ ေရးဝန္ ဆိုသူ နအဖ စစ္ဗိုလ္က ခါး ေသနတ္ခ်ိတ္လ်က္ “ဓမၼစက္ နဲ႔ မထိန္းႏိုင္ရင္ အာဏာ စက္နဲ႔ လူသတ္ အၾကမ္းဖက္ရပါေတာ့မယ္” လို႔ မဟန သာသနပိုင္ ဆရာေတာ္ ကို ေလွ်ာက္ အၿပီးမွာ လူထုဟာ စစ္အာဏာရွင္မ်ား ထံုးစံအတိုင္း မိုက္ေသြးျပေတာ့မယ္ ဆိုတာ ရိပ္မိခဲ့တယ္။  ျပည္ပ အေျခစိုက္ ေရဒီယို သတင္း ဌာနမ်ားကလည္း အထင္ကရ ပုဂၢိဳလ္ေတြကို ေတြ႕ဆံု ေမးျမန္း သေဘာထား အျမင္ ေတာင္းခံတာေတြ လုပ္ခဲ့တယ္။

ဒီလိုနဲ႔ အၾကမ္းဖက္ခံရတဲ့ စက္တင္ဘာ (၂၆) မတိုင္ခင္ ည မွာေတာ့ ေမၿမိဳ႕ စစ္တကၠသိုလ္ မွာ ဆရာ လုပ္ခဲ့ဖူးတဲ့ အဲ့ဒီ ေခတ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အေတာ္မ်ားမ်ား ရဲ႕ ဆရာ ျဖစ္ခဲ့ဖူးသူ ဆရာ ေအာင္သင္း ကို သတင္းဌာန တခုက ေမးျမန္းခန္း လုပ္တယ္။  တပည့္ေဟာင္း စစ္ဗိုလ္ေတြကိုိ ဆရာ ဘာမွာခ်င္သလဲ၊ သူတို႔ မနက္ျဖန္ မွာ သံဃာ နဲ႔ ျပည္သူေတြကို ပစ္မိန္႔ေပးခဲ့ရင္ ဘာ ျဖစ္ႏိုင္သလဲ လို႔ ေမးတယ္။

ဆရာ က သူတို႔ စစ္တကၠသိုလ္ မွာ တပည့္ စစ္ဗိုလ္ေလာင္း ေတြကို သင္ၾကားေပးခဲ့တာ ဟာ “တိုင္းျပည့္ ရန္သူ အေပၚ ေနလို မီးလိုု က်င့္ဖို႔၊ မိဘ ျပည္သူ အေပၚ ေရလိုလလို က်င့္ဖို႔” ပါ၊ သူတို႔ ပစ္ခဲ့ရင္ က်ေနာ္ က ဘာမွ ေျပာစရာ မရွိ၊ သမိုင္းက ေျပာ၊ အျပစ္ဒဏ္ ခတ္ပါလိမ့္ မယ္ လို႔ ဆိုခဲ့တယ္။

သူတို႔ တကယ္ ပစ္ခဲ့ပါတယ္။  သမိုင္းက အျပစ္ဒဏ္ ခတ္ႏိုင္ဖို႔ အတြက္ေတာ့ ျပည္သူ က ေစာင့္ေနရဆဲပါပဲ။  သမိုင္း တရားစီရင္ ႏိုင္မယ့္ ေန႔ကိုေတာ့ ဆရာ  မမီႏိုင္ေတာ့ဘူးေပါ့။

ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ေနာက္ဆံုး တေန႔ မွာ တရားမွ်တမႈ ဟာ ေအာင္ပြဲဝင္ ရမယ္ဆိုတာကေတာ့ ဧကန္ပါ။  ဒီလို ေျပာ ေျပာ ရင္းနဲ႔ပဲ ငါ့ ဘႀကီး လည္း ေသ သြားတာ ၾကာခဲ့ပါၿပီ ကြာ အရြဲ႕တိုက္ ျပန္ဆိုခ်င္ပါမယ္။

ဒါေပမဲ့ ဆရာ ေအာင္သင္း လို မ်ိဳးဆက္ေဟာင္း ဆရာေကာင္း ေတြက မ်ိဳးေစ့ခ်ေပးခဲ့တဲ့ တိုင္းျပည္ခ်စ္စိတ္၊ တရားမႈရွာလိုစိတ္ အျပည့္ နဲ႔ လူငယ္ေတြဟာ မ်ိဳးဆက္သစ္ အေနနဲ႔ အနည္းအမ်ား က်န္ရစ္ခဲ့ပါတယ္။  ဒီမ်ိဳးဆက္ေတြက လက္ဆင့္ကမ္း တရားမွ်တမႈ ဒီမိုကေရစီ တိုက္ပြဲ အဆံုးသတ္တဲ့ အထိ ဆင္ႏြဲၾကမွာပါ။

ဆရာ ဆံုးခ်ိန္ မွာ ဆရာ့ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတြကို ျပန္လည္ သံုးသပ္ၾကည့္္ရင္ ဆိုခဲ့တဲ့ စာေပ ဂုဏ္ေက်းဇူး၊ ပညာ၊ အေတြးအျမင္၊ အေတြ႕အၾကံဳ၊ လက္ဆင့္ကမ္း မွ်ေဝ၊ လမ္းညႊန္ သြန္သင္ခဲ့မႈ ဂုဏ္ေက်းဇူး ေတြထက္ က်ေနာ္ ပို တန္ဖိုးထားရတဲ့ အရာကေတာ့ ဆရာ ရပ္တည္ခ်က္၊ အေနအထိုင္ မွန္ခဲ့ျခင္းကိုပါ။  စစ္ အာဏာရွင္ ေနာက္ၿမီးဆြဲ မလုပ္ခဲ့ဘူး။  ပညာ နဲ႔ သက္သက္ ရိုးရိုးသားသား အသက္ေမြးခဲ့တယ္။  ေဖာ္လံဖား ေပါင္းမစားခဲ့ဘူး။  ဒီလိုနဲ႔ စံနမူနာ ျပ ေနထိုင္သြားခဲ့ႏိုင္တယ္။

ငရုတ္သီးလည္း ၾကက္သြန္နဲ႔ ေပါင္း အေထာင္းခံတာမ်ိဳး အျဖစ္မခံႏိုင္တဲ့ အတြက္ အစိုးရ ၾသဇာခံ စာေပ၊ စာနယ္ဇင္း အဖြဲ႕ေတာင္ တသက္လံုး မဝင္ခဲ့တဲ့ ဆရာ တေယာက္ အခု ဆံုးခါနီး မွ စစ္တပိုင္း အစိုးရ ရဲ႕ ဝါဒျဖန္႔ခ်ိ ခံဖို႔ အဓိက ျဖစ္တဲ့ တသက္တာ အမ်ိဳးသားစာေပ ဆု ခ်ီးျမွင့္ခံရတာကို လက္ခံခဲ့ရတာလည္း အေၾကာင္းေၾကာင္းေတြေၾကာင့္္ နားလည္ႏိုင္စရာပါပဲ။  ေသြဖီေရး အလုပ္၊ အေျပာ၊ လမ္းေၾကာင္းမႈေတြ ဆရာ့ဆီက တသက္လံုး တခြန္း မၾကားခဲ့ရဖူးပါ။

နိဂံုးခ်ဳပ္ရရင္ ဆရာ ေအာင္သင္း စာေပေဟာေျပာပြဲေတြမွာ အျမဲ လိုလို ရယ္ရယ္ေမာေမာ ေျပာေလ့ရွိတဲ့ “ေတာင္တြင္း က ေအာင္သင္း က သန္းေခါင္ခ်ဥ္းသည္ အထိ ေဆာ္ေတာ့တာပဲ” ဆိုသလုိ ဆရာ ဟာ ေခတ္အဆက္ဆက္ ရပ္တည္ခ်က္ မွန္မွန္ နဲ႔ တိုင္းျပည္ အေၾကာင္းျခင္းရာေတြ၊ လူငယ့္ေရးရာေတြကို မေၾကာက္မရြံ႕ ေျပာဆို၊ ေရးသားရင္း နဲ႔ အေနမွန္၊ အေသမွန္ခဲ့သူျဖစ္တယ္။  အေနမမွန္၊ အေသ မမွန္ ခဲ့သူ ေတြ ေပါလွတဲ့ ကလိယုဂ္ ေခတ္ပ်က္ႀကီး မွာ ဘဝ ေနဝင္ခ်ိန္ အသက္အရြယ္ ဇရာ ေထာင္း သန္းေခါင္ခ်ဥ္းသည္အထိ ရပ္တည္ခ်က္ မေဖာက္ျပားခဲ့တဲ့ ဆရာ ကို ဒီ တခ်က္တည္းနဲ႔တင္ ပူေဇာ္ထိုက္ေနပါၿပီ။

ဆရာ့ကို ဒီ စာစု နဲ႔ ေနာက္ဆံုး ႏႈတ္ဆက္ ဂါရဝ ျပဳလိုက္ပါတယ္။

ဆရာ ေအာင္သင္း ေကာင္းရာသုဂတိ လားပါေစ။   ။

ၿငိမ္းခ်မ္းေအး
၂၅ ေအာက္တိုဘာ၊ ၂၀၁၄
 

ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးကို တည္ေဆာက္ဖို႔


ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးကို တည္ေဆာက္ဖို႔

Written by - ေဒါက္တာခင္ေမာင္ညိဳ
...ေအာက္တိုဘာ ၂၅၊ ၂၀၁၄

ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံကို တည္ေထာင္ဖို႔အတြက္ သံုးဦးသံုးဖလွယ္ ပူးေပါင္းဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

သူတို႔တစ္ေတြကေတာ့
(၁) အစိုးရ (ၾသဇာအာဏာရွိသူမ်ား)
(၂) ခ်မ္းသာသူမ်ား (ေငြရွင္ေၾကးရွင္မ်ား)
(၃) ပညာရွင္မ်ား (အသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္မ်ား) ပါပဲ။

■ အစိုးရဟာ သူလုပ္ခ်င္တာကို အဓိကထားၿပီး လုပ္တယ္။ ဘယ္သူ႔စကားမွ နားမေထာင္ဘူး။ လူခ်မ္းသာမ်ားကိုလည္း ႏွိပ္ကြပ္မယ္။ ပညာရွင္မ်ားကိုလည္း ႏွိပ္ကြပ္မယ္ဆိုရင္ ဒီအစိုးရဟာ ‘ကြန္ျမဴနစ္အစိုးရ’ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။

■ အစိုးရဟာ လူခ်မ္းသာေတြကို စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းေတြေပးၿပီး ပိုက္ဆံေတြရေအာင္ လုပ္မယ္ဆိုရင္ ဒီအစိုးရဟာ ‘အာဏာရွင္အစိုးရ’ ျဖစ္တယ္။

■ အစိုးရဟာ ခ်မ္းသာသူမ်ားကိုေရာ ပညာရွင္မ်ားကိုေရာ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မယ္ဆိုရင္ ဒီအစိုးရဟာ ‘ဒီမုိကေရစီအစိုးရ’ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။

တစ္ခ်ိန္က တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္အစိုးရဟာ လူခ်မ္းသာေတြကို ဖမ္းဆီးတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ပစၥည္းေတြကို ျပည္သူပိုင္သိမ္းတယ္။ ပညာတတ္ေတြကို လယ္ထဲဆင္းခိုင္းတယ္။ ခုေတာ့ သူတို႔သံုးဦးသံုး ဖလွယ္ေပါင္းရမွာကို သေဘာေပါက္ၿပီး ခ်မ္းသာသြားၿပီပဲ။

တစ္ခ်ိန္က ပုိေပါ့အစိုးရဟာ ကေမၻာဒီးယားမွာ အုပ္ခ်ဳပ္တယ္။ သူက ခ်မ္းသာသူေတြဆီက လုယက္တယ္။ ပညာတတ္ (မ်က္မွန္တပ္ထားသူ)ေတြ အားလံုးကို သတ္တယ္။ စုစုေပါင္း သံုးသိန္းေက်ာ္ေသဆံုးတယ္။ ခုသူတို႔လည္း ဒီမုိကေရစီ ခရီးသြားေနၿပီပဲ။

၁၉၆၂ ခုႏွစ္က ျမန္မာျပည္မွာ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ ဦးေန၀င္းအစိုးရဟာ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီကို တည္ေထာင္တယ္ဆိုၿပီး ေၾကညာတယ္။ ၀န္ထမ္းမ်ားအားလံုး ပါတီမ၀င္မေနရ ၀င္ၾကရတယ္။ (ခုေခတ္နဲ႔ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ေနသလိုပဲ)။

ခ်မ္းသာတဲ့သူ စီးပြားေရးသမား (Businessmen) ေတြကို ဇူစကာဆိုၿပီး ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်တယ္။ ပညာတတ္ေတြကို ႏွိမ္တယ္။ တကၠသိုလ္ ဆရာတစ္ေယာက္ကိုေတာင္ လက္သီးနဲ႔ဆြဲထိုးဖူးတယ္။ ဆရာ မင္းသု၀ဏ္လို အင္မတန္ ေလးစားထိုက္သူကို မက်က္တစ္က်က္ေပါင္မုန္႔လို႔ သိကၡာခ်တယ္။

တကၠသိုလ္ပညာေရးစနစ္ကို ဖ်က္ဆီးပစ္လိုက္တယ္။ အလြတ္က်က္ပညာေရးကို တည္ေထာင္လိုက္ၿပီး က်ဴရွင္ယဥ္ေက်းမႈကုိ ျမန္မာ့လူေန အသိုင္းအ၀ိုင္းထဲကို ေရာက္ေအာင္ပို႔ေဆာင္ခဲ့တယ္။

ကြန္ျမဴနစ္စနစ္မွာ လူေတြကို သိကၡာမဲ့ေအာင္ (Dehumanized) လုပ္တာေတြ အမ်ားႀကီးပါပဲ။ သားက အေဖကိုသတ္တယ္။ ေက်ာင္းသားက ဆရာကုိသတ္တယ္။ ျမန္မာျပည္က ေတာတြင္းကြန္ျမဴနစ္ေတြ ဒီလိုျဖစ္ခဲ့တာပါပဲ။

အာဏာရွင္စနစ္မွာေတာ့ အာဏာရွိသူေတြဟာ ေငြရွင္ေၾကးရွင္ေတြနဲ႔ အေပးအယူလုပ္တယ္။ သူတို႔ဟာ ပညာရွင္ေတြကို ေအာက္ေျခကိုေရာက္သြားေအာင္ လုပ္လိုက္ၾကတယ္။ ဒီလမ္းကိုေဖာက္မယ္။ မျဖစ္ႏိုင္တဲ့ အခ်ိန္အတိုင္းအတာအတြင္း ၿပီးေအာင္ေဖာက္ရမယ္လို႔ သူကအမိန္႔ေပးတယ္။ ဒီတံတားကို ေဆာက္မယ္၊ ဒီလိုပါပဲ မျဖစ္ႏိုင္တဲ့ အခ်ိန္အတိုင္းအတာအတြင္း ၿပီးေအာင္ေဆာက္ရမယ္တဲ့။ အင္ဂ်င္နီယာက မၿပီးႏိုင္ဘူးေျပာရင္ အဲဒီလူကို ထုတ္လိုက္တယ္။ ေနာက္တစ္ေယာက္လာ။ သူက မၿပီးၿပီးေအာင္ ေဆာက္ရတယ္။ ကံရာဇာႀကီး-ကံရာဇာငယ္တို႔ ေခတ္ကလိုေပါ့။ မ႑ပ္အရည္အေသြးကို မၾကည့္ဘူး။ ၿပီးဖို႔သာ အဓိကျဖစ္တယ္။ တံတားေတြ ၿပိဳတယ္။ လမ္းေတြပ်က္တယ္။ အခ်ဳိ႕သတင္းစာထဲမွာပါတယ္။ “ျပည္သူေတြက လမ္းကို သံုးႏွစ္ေလာက္မပ်က္ေအာင္ေဆာက္ဖို႔ ေတာင္းဆို”တယ္တဲ့။

ရွက္စရာေကာင္းလိုက္တာ။

ဒါေပမဲ့ လမ္းအလုပ္သမားေတြက ေျပာပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လမ္းေတြဟာ ပ်က္အစဥ္ ျပင္ခဏပါ။ ျပင္ရင္ခဏပဲ ေကာင္းတယ္တဲ့။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ တစ္နပ္စားဉာဏ္နဲ႔ အလုပ္လုပ္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ တစ္သက္လံုးစားရေအာင္ လုပ္တာပါတဲ့။ ဟုတ္ပါတယ္။ သူတို႔အျမဲ အလုပ္ရွိေနတယ္။

ဒါကေတာ့ လုပ္ရလြယ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ဖုန္းေတြလို၊ ကားေတြလိုက်ေတာ့ ပိုက္ဆံေတြရေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္လဲ၊ လက္ကိုင္ဖုန္းဆင္းကတ္ေတြကို ပထမ ၀န္ထမ္းေတြကို ေရာင္းေပးလိုက္တယ္။

၀န္ထမ္းေတြက သိပ္မွမလိုတာပဲ၊ ဒီေတာ့လည္း ေရာင္းစားတာေပါ့။ ဒါကို ခ်မ္းသာသူေတြက ၀ယ္ၾကတယ္။ စီးပြားေရးသမား (Businessmen) ေတြက ေစ်းတက္ေအာင္ ေလွာင္ထားလိုက္ ေရာင္းလိုက္လုပ္တယ္။

အာဏာရွင္အစိုးရက စီးပြားေရးသမားေတြနဲ႔ေပါင္းၿပီး ဆင္းမ္ကတ္ေတြကို ေစ်းတက္ေအာင္လုပ္ခိုင္းတယ္။ မူလက ၁၅၀၀ က်ပ္ေလာက္ပဲတန္တဲ့ ဆင္းမ္ကတ္ကို ၁၅ သိန္းနဲ႔ေရာင္းတယ္။ စီးပြားေရးသမားေတြက ေစ်းဆြဲတင္ေပးတယ္။ ေပါက္ေစ်း ၄၅ သိန္းအထိ ျမင့္တက္လာတယ္။ က်လိုက္တက္လိုက္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္လို႔တတ္တယ္။ အာဏာရွိတဲ့ မိသားစု၀င္ေတြဟာ သိန္းေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ အလြယ္တကူ ရသြားတယ္။

ေမာ္ေတာ္ကားပါမစ္လည္း ဒီလိုပါပဲ။ ကားသြင္းခြင့္ေတြ ပိတ္လိုက္ေတာ့ ပါမစ္ေစ်းေတြ တက္လာတာေပါ့။ ဘယ္ေလာက္ေတာင္တက္လဲ၊ ကားေတြဟာ ကမၻာမွာ ေစ်းအႀကီးဆံုး ျဖစ္သြားတယ္။ ပါမစ္တစ္ေစာင္ သိန္း ၇၀၀ ေက်ာ္ကေန ၁၀၀၀ ေလာက္ထိရတယ္။ ပါမစ္ဆိုတာ စာရြက္ပဲေလ။ ဒီစာရြက္ေတြကို ခ်မ္းသာသူေတြနဲ႔ေပါင္းၿပီး သိမ္းထားတယ္။ တျဖည္းျဖည္း ထုတ္ေရာင္းတယ္။ ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ ျပန္၀ယ္ၿပီး ေစ်းကစားတာပဲ။ လက္မွတ္ထိုးတဲ့သူ ဘယ္ေလာက္ခ်မ္းသာသြားလဲ။ (လာဘ္လည္းမစားဘူး။ ခိုးလည္းမခိုးဘူး။ မတရားလုပ္တာလည္း မဟုတ္ပါဘူး။)

သူခ်မ္းသာသြားေတာ့ ေငြနဲ႔ေပါက္ၿပီး ခိုင္းလို႔ရတာေတြ အမ်ားႀကီးေပါ့။ သူက အဖ်က္လုပ္ငန္းေတြ လုပ္မလား၊ အျပဳလုပ္ငန္းေတြ လုပ္မလား။ ႀကိဳက္သလို လုပ္လို႔ရတယ္။ ဒီလိုလုပ္ႏုိင္တဲ့ လူတစ္စုကို အာဏာရွင္စနစ္က ဖန္တီးေပးလိုက္တယ္။

အဲဒီမွာ အစိုးရနဲ႔ ေပါင္းစားကာ ပိုၿပီးခ်မ္းသာသြားတဲ့ ေငြရွင္ေၾကးရွင္ေတြကုိ ခ႐ိုနီေတြလို႔ ေခၚတာပဲေပါ့။ ဦးေန၀င္းလက္ထက္က လူေတြလက္ထဲ ေငြေတြမက်န္ေအာင္ ေငြေတြကို တရားမ၀င္ အႀကိမ္ႀကိမ္ေၾကညာခဲ့တယ္။
လူေတြလည္းမြဲ၊ တိုင္းျပည္လည္း မြဲသြားတာပဲ။ ျမန္မာျပည္ဟာ သူ႔လက္ထက္မွာ အဆင္းရဲဆံုးႏိုင္ငံ (LDC) စာရင္း၀င္သြားတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ဒီေန႔အထိ အဆင္းရဲဆံုးႏိုင္ငံ (LDC) ပါပဲ။

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ႏိုင္ငံဟာ အဏရွင္အစိုးရနဲ႔ အဲဒီအစိုးရနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့သူေတြရဲ႕ လက္ထဲမွာ ေငြေၾကးအေျမာက္အျမား ေရာက္သြားၿပီးတဲ့ေနာက္မွာမွ ဒီမိုကေရစီခရီးကိုသြားဖို႔ ျဖစ္လာတာပါ။

အားလံုးက မေျပာင္းလဲဘူး။ မေရြ႕ဘူး။ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈေတြ ရွိေနေသးတယ္။ ဆင္းရဲတြင္းထဲက မထြက္ႏိုင္ဘူး။ အေျခအေနမေကာင္းဘူး... စတဲ့ အႏုတ္လကၡဏာေဆာင္တဲ့ သေဘာေတြကိုသာ ေျပာေနၾကတာကို ၾကားၾကမွာပါပဲ။ တကယ္လည္း သင္ဘာေတြ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသလဲ။ Mind-Set ျဖစ္ေနတဲ့ စစ္အရာရွိမွ ကူးေျပာင္းလာတဲ့ စစ္သည္(အၿငိမ္းစား)အမ်ားစုဟာ အစိုးရအဖြဲ႔ထဲတြင္ ရွိေနတယ္။ ထို႔အျပင္ လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဆဲ စစ္သည္ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းလည္း ရွိေနပါေသးတယ္။

သူတို႔အားလံုးအထက္မွာ ‘ကာလံု’ ဆိုတဲ့ အဖြဲ႔လည္း ရွိေနေသးတယ္။ ကြၽန္ေတာ္အျပစ္တင္ေျပာဆိုေနတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ျဖစ္စဥ္ကို သေဘာေပါက္ေစဖို႔ ေျပာတာပါပဲ။ ခုအေျခအေနမွာ အစိုးရနဲ႔ ေငြေၾကးခ်မ္းသာသူေတြဟာ ပူးတြဲလုပ္ကိုင္စရာေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။

ကားေတြသြင္း၊ ဘဏ္ေတြဖြင့္။ ဖုန္းေတြသြင္း၊ ကုမၸဏီေတြဖြင့္ စသျဖင့္ သူတို႔အေနနဲ႔ ေငြေၾကးခ၀ါခ်ခ်င္သလို ခ်ခြင့္ရေနၾကတယ္။ (ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ေတြမွာ ျမန္မာျပည္ကပိုင္ေငြ ေဒၚလာ ၁၁ ဘီလ်ံေလာက္ ရွိေနတယ္လို႔ သတင္းစာေတြကလည္း ဆိုတယ္။) ေလာေလာဆယ္ သူတို႔မွာ အာဏာနည္းလာတယ္။ (ဒီမိုကေရစီမွာ ျပည္သူကေပးမွ အာဏာရတာကိုး။) ဒါကို မီဒီယာေတြက ေထာက္ျပေတာ့ သူတို႔က မီဒီယာေတြကို ၿငိဳးၾကတာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ေငြေၾကးဟာ အာဏာ (Money is power) ပဲဆိုေတာ့ သူတို႔လုပ္ႏိုင္တာေလးေတြလည္း ရွိတယ္။ ဒီအခါမွာ သူတို႔ ဆံုးျဖတ္ရပါမယ္။ တိုင္းျပည္ေကာင္းစားေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္မွာလား၊ ဒါမွမဟုတ္ ငါ့ေလွငါထိုး ပဲခူးေရာက္ေရာက္ဆိုတာမ်ိဳး လုပ္မလား။

တိုင္းျပည္ေကာင္းစားေရးအတြက္ လုပ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ပညာရွင္ေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမယ္။ အစိုးရကို ျပည္သူေတြ ယံုၾကည္လာတဲ့အထိ အနစ္နာခံသြားရမယ္။ ခ႐ိုနီေတြလည္း တိုင္းျပည္တည္ေဆာက္ရာမွာ ပါ၀င္ကူညီလာၾကရမယ္။ သို႔တည္းမဟုတ္ ေငြေၾကးရႏိုင္တဲ့ နည္းလမ္းေတြကိုပဲ ယခင္နည္းအတိုင္း ရွာၾကံၿပီး လုပ္လို႔ရတဲ့အထိ လုပ္သြားဖို႔ ရည္ရြယ္ထားသလား။ (မရရင္ အာဏာသိမ္းဖို႔မ်ား ရည္ရြယ္ထားသလား)။ ဒုတိယနည္းနဲ႔ ခရီးသြားရင္ေတာ့ ဒီမိုကေရစီပန္းတိုင္ကို ေတာ္ေတာ္နဲ႔ေရာက္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ တိုင္းျပည္လည္း ဆင္းရဲမြဲေတေနဦးမွာပါပဲ။

အာဏာရယူထားသူမ်ား၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေငြရွင္ေၾကးရွင္တို႔ခင္ဗ်ား....

တိုင္းျပည္အတြက္ ဘယ္လိုသမိုင္းကို ေရးမွာလဲ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူမ်ား ေမွ်ာ္လင့္ေစာင့္စားေနၾကပါတယ္။