Tuesday, February 28, 2012

ကၽြန္ေတာ္ေတြးေနတယ္ယဥ္ေက်းမႈ႕အေၾကာင္း

ကၽြန္ေတာ္ေတြးေနတယ္ယဥ္ေက်းမႈ႕အေၾကာင္း 
 တရားဓမၼမ်ားကိုနာယူဖို႔လြယ္သေလာက္…တရားေအာင္ေနဖို႔ခက္ေသာကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ…ယဥ္ေက်းမႈ႔လို႔ဆိုလာတိုင္း ဘာယဥ္ေက်းမႈ႔ညာယဥ္ေက်းမႈ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ ယဥ္ေက်းေနဖို႔ပဲလိုတယ္လို႔…ကၽြန္ေတာ့အဖို႔ရာဒီလိုပဲေအာင့္ေမ့မိ့ပါတယ္ ။ ေဒသဆိုင္ရာေတြ္ မ်ိဳးႏြယ္စုဆိုင္ရာေတြ…ေျပာရရင္ဆိုင္ရာဆိုင္ရာယဥ္ေက်းမႈ႔ေတြထက္..ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့လူ႔ယဥ္ေက်းမႈ႔ကိုပဲအထူးျပဳလိုပါတယ္ ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြလူပိပိ လူလူသူသူယဥ္ေက်းရမယ္ေလ…ဘယ္ဘာသာကိုပဲ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ကိုးကြယ္ ၊ ဘယ္လိုအ၀တ္အစားမ်ိဳးကိုပဲ၀တ္၀တ္ ၊ဘယ္လိုဘာသာစကားကိုပဲေျပာေျပာ ၊ဘယ္အရပ္ဘယ္ေဒသမွာပဲေနေန ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူပိပိသသ ယဥ္ေက်းေနဖို႔ပဲလိုတယ္ထင္ပါရဲ႕….လူတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး တစ္စုႏွင့္တစ္စု အႏၱရာယ္မျပဳၾကဘူး ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း အတူတကြရွိေနၾကတယ္ဆိုရင္...ဒါဟာယဥ္ေက်းမႈ႔ထြန္းကားတာပါပဲး…လူ႔ယဥ္ေက်းမႈ႔ထြန္းကားတာပါလို႔ ကၽြန္ေတာ့အဖို႔ရာ ဒီလိုပဲးနားလည္ခံစားမိ့ပါတယ္………….။

ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ႔လို႔ေျပာၾကပါတယ္….ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ႔ေတြတိုင္းေတာ့…..လူသားဘ၀ေတြအတြက္ အဆင္ေျပနိဳင္မႈ႔ရွိျခင္မွရွိပါလိမ့္မယ္….စဥ္းစားေတြးေခၚတတ္တဲ့လူသားတိုရဲ႕ အသိဥာဏ္ပိုင္းဆိုင္ရာအတြက္အေထာက္အကူမျပဳတဲ့အျပင္…ဒီရိုးရာကိုပဲအေျချပဳၿပိး လူသားမ်ိဳးႏြယ္အျခင္းျခင္း အထင္အျမင္ေစာင္းေစမဲ့ ခြဲးျခားဆက္ဆံမႈ႔ေတြ ၊ ႏွိမ့္ခ်ေျပာဆိုမႈ႔ေတြ ၊ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာလက္၀ါးႀကိးအုပ္မႈ႔ေတြ နဲ႔ အခြင့္ထူးခံမႈ႔ေတြရွိေနရင္…ဘယ္လိုရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒါဟာလူ႔ယဥ္ေက်းမႈ႔လို႔ေခါဆိုဖို႔မထိုက္တန္နိဳင္ပါဘူး….လူ႔တန္ဖိုးကိုအေျချပဳတည္ေဆာက္ထားတဲ့ လူမႈ႔အေဆာက္အအံုသာလွ်င္….လူ႔ယဥ္ေက်းမႈ႔ထြန္းကားတယ္ လူပိပိသသ လူလူသူသူေနရပါတယ္လို႔ဆိုနိဳင္မွ ဒါမွသာလွ်င္ယဥ္ေက်းမႈ႔ထြန္းကားတယ္လို႔…အဲသလိုပဲ ကၽြန္ေတာ့အဖို႔ရာယူဆမိ့ပါတယ္ ။

ငါတေကားေကားနိဳင္ခဲ့တဲ့ သက္ဦးဆံပိုင္ ဘုရင္ေခတ္ေတြတုန္းက လူ႔တန္ဖိုးဆိုတာ….ေၾကာက္တတ္လွ်င္၀န္ကင္း….ဘူးတစ္လံုးေဆာင္အိုေတာင္မဆင္းရဲး၊ မင္းခေယာက်္ားကမ္းနားသစ္ပင္…သူႀကိးဘုရားရြာသားေကာင္းမႈ႔တဲ့ ဒါေတြအျပင္ လူသားရဲ႕ကို႔ၾကမၼာကိုယ္ဖန္တိးနိဳင္မႈ႔အတြက္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေတြးေခၚနိဳင္မႈ႔ေေတြကို မသိကိန္းတစ္လံုးအျဖစ္…ၾကက္ဥအေရာင္တိမ္ေတာင္သဖြယ္မင္းေရးက်ယ္သားလို႔ဆိုခဲ့ေသးသလို….လူစြမ္းလူစကိုအကဲးျဖတ္ၾကရာမွာလည္း…အတြက္အခ်က္မပါသေလာက္နိးပါးရွိတဲ့ ဘုန္းေတြကံေတြနဲ႔ ဥိးရာလူနိဳင္ရာစားျဖစ္ေနေသာသေဘားကို ဖံုးကြယ္ေလေရာ့သလား….?ျဖစ္သင့္တာေတြကိုျဖစ္သင့္တဲ့အတိုင္း မျဖစ္ဖို႔တားဆီးရာမွာ လက္နက္သဖြယ္မ်ားစြဲးကိုင္အသံုးခ်ခဲ့ေလေရာ့သလား…?ကၽြန္ေတာ့အဖို႔ရာ သမိုင္းဆိုတာခိုင္ခိုင္မာမာ မသိေတာ့…ဒါေတြကို ရင့္က်က္တည္ၿငိစြာေတာ့မစဥ္းစားတတ္ဘူးေပါ့…ေလးစားယံုၾကည္ထိုက္ေသာ သမိုင္းပညာရွင္ႀကိးတစ္ဦးကေတာ့ သမိုင္းကိုေလ့လာတာ မအ ေအာင္လို႔တဲ့ကၽြန္ေတာ္ဟာဒီစကားကို ရင္ခုန္ျခင္းမ်ားစြာနဲ႔ တန္ဖိုးထားမိ့ပါတယ္…ဘာ့ေၾကာင့္ဆို ကၽြန္ေတာ္စဥ္းစားလိုက္တိုင္း အအ သြားေသားအခါ ကၽြန္ေတာ္ဟာရင္ခုန္ေမားဟိုက္ၿပိးရင္သပ္ရႈ႕ေမားခဲ့ရလို႔ပါပဲ…ကၽြန္ေတာ္တို႔ရင့္က်က္ေသာလူျဖစ္ဖို႔…သမိုင္းဆိုင္ရာမ်ားကို ယုတၱိတန္၏ မတန္၏ ခြဲးခြဲးျခားျခားနားလည္နိဳင္စြမ္းေသား စဥ္းစားတတ္မႈ႔ေတာ့ လိုတယ္ထင္ပါရဲ႕….။

လူ႔ယဥ္ေက်းမႈ႔ဆိုတာကလည္း လူႏွင့္တန္ေသာ ပကတိယုတၱိတန္ဖို႔ ဆိုရင္ တူညိေသာလူသားသဘာ၀ကို တန္ဖိုးထားနိဳင္ေသာ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႔မႈ႔…ခြဲးျခားရယူထားေသာအခြင့္ထူးခံမႈ႔ထက္ မွ်မွ်တတ ဆံုးျဖတ္စိရင္နိဳင္စြမ္းရွိေသာ မွ်ေျခတစ္ခုကိုတန္ဖိုးထားနိဳင္စြမ္း ထိမ္းသိန္းထားနိဳင္စြမ္းရွိမႈ႔….လူကိုအေျခခံေသာ ယဥ္ေက်းမႈ႔ကိုသာလွ်င္ ကၽြန္ေတာ့အဖု႔ိရာ ယဥ္ေက်းမႈ႔လို႔ ပဲ ခံစားလို႔ရနိဳင္ပါတယ္ ။ ယဥ္ေက်းမႈ႔ကိုအေျချပဳၿပိး မစြမ္းသာေသာ လူသားတို႔အေပၚ ပိက်လာေသာ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးျဖစ္ေစလွ်င္ မည္မွ်ခမ္းနားေသာယဥ္ေက်းမႈ႔ျဖစ္ေနပါေစ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ လူ႔ယဥ္ေက်းမႈ႕ သို႔ လူယဥ္ေက်းမ်ားရယ္လို႔ မည္သို႔မွ်သေဘားမပိုက္နိုင္ပါ ။

ကၽြန္ေတာ္ဟာ အီဂ်စ္က ရင္သပ္ရႈ႕ေမားဖြယ္ရာေကာင္းလွေသာ ပိရမစ္ ႀကိးမ်ားကိုျမင္ေယာင္မိ့တိုင္း…လူ႔တန္ဖိုးေတြေပ်ာက္ဆံုးေနတဲ့ ေက်းေတာ္မ်ိဳး ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးမ်ားရဲ႕ခက္ခဲးၾကမ္းရွလွတဲ့ ေန႔ရက္မ်ားအတြက္ သတိသံေ၀ဂရမိ့ပါတယ္ ။ ခမ္းနားမႈ႔မ်ားအတြက္နာ္က်င္ေၾကကြဲး ျခင္းမ်ားရဲ႕လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ေတြဟာ ဒုနဲ႔ထည္နဲ႔ စဥ္းစားတတ္ဖို႔က်န္ရစ္ခဲ့ေလေရာ့သလား……?

ယဥ္ေက်းမႈ႔အတြက္လူ႔ဘ၀ျဖစ္တည္လာရတာမဟုတ္ပါဘူး…လူ႔ဘ၀အတြက္ယဥ္ေက်းမႈ႔တည္ေဆာက္ၾကရတာပါ

တခါတရံမွာ ကၽြန္ေတာ္ဟာ ျပဇာတ္ဆန္ဆန္ဇာတ္တိုုက္ထားေသာ ယဥ္ေက်းမႈ႔မ်ားရဲ႕ သားေကာင္ေလေလား…?

လူပိသမႈ႔အတြက္ လူလူသူသူ ဆင္ဆင္ျခင္ျခင္ ေနထိုင္ျခင္းမ်ားရဲ႕ သားေကာင္းေပေလား…? ကၽြန္ေတာ္မခြဲးျခားတတ္ပါ….ဒါေပမဲ့ေတြးမိ့သေလာက္စိတ္ကူးယဥ္ၾကည့္မိ့ေသာအခါ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ခံစားမႈ႔ပံုရိပ္မ်ားကို အနိးစပ္ဆံုးစကားလံုးမ်ားနဲ႔ ခ်ယ္မႈံးၾကည့္ျခင္းပါ ။

မဆိေလွ်ာ္တာမ်ားရွိခဲ့ရင္ အက်ိဳးသင့္အေၾကာင္းသင့္ ဆိေလွ်ာ္စြာ ညႊန္ျပျခင္းဟာ ဆံုးမေသာဂုဏ္ေျမာက္တဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ့ကို ဂုဏ္သေရရွိရွိ ညႊန္ျပေျပာၾကားလာပါလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္ကလည္းမဂ္လာရွိဖို႔အတြက္ နာခံမွတ္သားျပဳျပင္ရပါလိမ့္မယ္ ။ အက်ိဳးေၾကာင္းဆိေလွ်ာ္မႈ႔မဲ့ ေျပာဆိုျခင္းသည္ ဆံုးမေသာဂုဏ္မေျမာက္ပါ က်ိဳးေၾကာင္းဆိေလွ်ာ္မႈ႔မဲ့ ဆူပူႀကိမ္းေမာင္းျခင္းမ်ားကိ အခြင့္ရွိသလိုျပဳမႈျခင္းကို ဆံုးမျခင္းႏွင့္ဖံုးကြယ္ပါလွ်င္ ဒါဟာ လူမိုက္ဆန္ေသာလကၡဏာမ်ားျဖစ္တဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ က်က္သေရမဂ္လာ အျဖာျဖာႏွင့္ ျပည့္စံုလိုပါလွ်င္ လူမိုက္ဆိုလွ်င္ ေရွာင္နိဳင္ဖို႔ ေသြနိဳင္ဖို႔လိုပါလိမ့္မယ္ ။ ဒါဟာလူသားမွန္လွ်င္ ယဥ္ေက်းျခင္းမယဥ္ေက်းျခင္း ကိုခြဲးျခားနိဳင္စြမ္းရွိေစဖို႔ မဂ္လာရွိျခင္း မရွိျခင္း နဲ႔တိုက္ရိုက္သက္ဆိုင္ေသာ ဗုဒ္ဓ၀ါဒ ကမၻာ့မဂ္လာေတြပါတဲ့……။

ကၽြန္ေတာ္ဒါေလးနဲ႔အဆံုးသတ္ၾကည့္ခ်င္တယ္….အဲ့ဒါကေတာ့……….

( လူမိုက္ဆိုလွ်င္ ေရွာင္ေသြလႊဲးလို႔ မမွိ၀ွဲး နွင့္ကင္းေအာင္ေန )

( က်ိဳးေၾကာင္းျပညႊန္ ဆံုးမ စကားကို ေျပာၾကားလာကနာယူေစ )

No comments: