Sunday, February 24, 2013

ကေဒါင္း ၀ံသာနုစိတ္ဓါတ္ နွင့္ သခင္ကိုယ္ေတာ္မွိုင္း

ကေဒါင္း ၀ံသာနုစိတ္ဓါတ္ နွင့္ သခင္ကိုယ္ေတာ္မွိုင္း
----- ----- ----- ----- ----- -----
23 February 2013

 သခင္ကိုယ္ေတာ္မွိုင္းဟာ နယ္ခ်ဲ့ ကို မထိတထိတဲ့ေတာ္လွန္ခဲ့တာဟာ တို့ျမန္မာသမိုင္းမွာ ၾသခ်ေလာက္စရာ ထြန္းေတာက္ ေျပာင္ေျမာက္ခဲ့ပါတယ္။

...
ဒါ့ေၾကာင့္လဲ အဂၤလိပ္အစိုးရက ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္းကို သူတို႔ရဲ႕ “ရန္သူေတာ္ နံပါတ္ ၁” အျဖစ္ စာရင္းတင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

သခင္ကိုယ္ေတာ္မွုိင္း ေခတ္မွာတင္ သူကိုယ္တိုင္ပါ၀င္ျပီး နယ္ခ်ဲ့ကို ေခ်ာ့တလွည့္ေခ်ာက္တစ္လွည့္နဲ့ နယ္ခ်ဲ့ လက္ပါးေစ မျဖစ္ၾကေစဖို့ တပည့္ငယ္သားေတြကို အထပ္ထပ္မွာၾကား ပို့ခ်ခဲ့တယ္။

“ေဒါင္းဋီကာ” ဆိုတဲ့ က်မ္းတေစာင္ျပဳစုၿပီး ျမန္မာတို႔ရဲ႕ေဒါင္းတဆိပ္သေကၤတ အေၾကာင္းကို ျမန္မာ့အမ်ဳိးသားနိုင္ငံေရးသေဘာတရား အ ျဖစ္ သခင္ကိုယ္ေတာ္မွိုင္း ျပဳစုေရးသားဖူးပါတယ္။

ဋီကာဆိုတာ “အဖြင့္က်မ္း” လို႔ အဓိပၸါယ္ရပါတယ္။ ေဒါင္းဋီကာကို ၁၉၁၉ ခုနွစ္ “၀ံသာနု” ေခၚတဲ့ အမ်ဳိးသား လႈပ္ရွားမႈႀကီးလႈိင္းထခ်ိန္မွာ ေရးခဲ့တာပါ။

ဆရာႀကီးက အဲ့သလို အဖြင့္ဋီကာက်မ္းေပါင္း ဒါဇင္ေလာက္ေရးခဲ့ရာမွာ ေဒါင္းဋီကာဟာ အထင္ ရွားဆံုးျဖစ္ၿပီး အမ်ဳိးသားေက်ာင္းေတြမွာ လဲ ေက်ာင္းသံုးဖတ္စာအုပ္တအုပ္အျဖစ္ ျပဌာန္းခဲ့တဲ့ က်မ္းတေစာင္လဲျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္တြင္း ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးလႈပ္ရွားမႈေခတ္ကာလအတြင္းမွာ ဆရာႀကီးကိုယ္တိုင္ တိုက္တြန္းခ်က္အရ မႏၱေလး ႀကီးပြားေရး (လူထု) တိုက္က ဆရာႀကီးရဲ႕စာအုပ္အခ်ဳိ႕ကို ျပန္လည္ပံုနွိပ္ထုတ္ေ၀ရာမွာ ေဒါင္းဋီကာလဲ ပါ၀င္ခဲ့ပါတယ္။

ေဒါင္းဆိုတာ ျမန္မာတို႔ရဲ႕ေရွးအစဥ္အလာအရ ေနမင္းႀကီးရဲ႕အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ သေကၤတျပဳခဲ့ၿပီးကိုလိုနီေခတ္ အမ်ဳိးသားလႈပ္ရွားမႈမွာ ပထမဆံုးနဲ႔ အျမင့္မားဆံုးလႊင့္ထူခဲ့တဲ့ ၀ံသာနုလႈပ္ရွားမႈအလံေတာ္လည္းျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

၀ံသာနုဆိုတာ ပါဠိစကား။ ၀ံသ+ အနု + ရကၡိတ = အမ်ဳိး + အစဥ္ + ေစာင့္ေရွာက္ေရးတရားလို႔ ဖြင့္ဆိုနိုင္ကာ အဖ်ားဆြတ္ၿပီး “၀ံသာနု” လို႔ေခၚ႐ုိး ရွိခဲ့ပါတယ္။

၀ံသာနုေခတ္မွာ ေဒါင္းပု၀ါ ေဒါင္းအလံေတြကလဲ အထူးေခတ္ထခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။

အဲ့ဒီေခတ္က ေဒါင္းတံဆိပ္က “ကေဒါင္း” ျဖစ္ပါတယ္။ ။

( ဦးဖာ )

Credit : ဦး ဖာ
 
ကေဒါင္း ၀ံသာနုစိတ္ဓါတ္ နွင့္ သခင္ကိုယ္ေတာ္မွိုင္း
----- ----- ----- ----- ----- -----

သခင္ကိုယ္ေတာ္မွိုင္းဟာ နယ္ခ်ဲ့ ကို မထိတထိတဲ့ေတာ္လွန္ခဲ့တာဟာ တို့ျမန္မာသမိုင္းမွာ ၾသခ်ေလာက္စရာ ထြန္းေတာက္ ေျပာင္ေျမာက္ခဲ့ပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္လဲ အဂၤလိပ္အစိုးရက ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္းကို သူတို႔ရဲ႕ “ရန္သူေတာ္ နံပါတ္ ၁” အျဖစ္ စာရင္းတင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

သခင္ကိုယ္ေတာ္မွုိင္း ေခတ္မွာတင္ သူကိုယ္တိုင္ပါ၀င္ျပီး နယ္ခ်ဲ့ကို ေခ်ာ့တလွည့္ေခ်ာက္တစ္လွည့္နဲ့ နယ္ခ်ဲ့ လက္ပါးေစ မျဖစ္ၾကေစဖို့ တပည့္ငယ္သားေတြကို အထပ္ထပ္မွာၾကား ပို့ခ်ခဲ့တယ္။

“ေဒါင္းဋီကာ” ဆိုတဲ့ က်မ္းတေစာင္ျပဳစုၿပီး ျမန္မာတို႔ရဲ႕ေဒါင္းတဆိပ္သေကၤတ အေၾကာင္းကို ျမန္မာ့အမ်ဳိးသားနိုင္ငံေရးသေဘာတရား အ ျဖစ္ သခင္ကိုယ္ေတာ္မွိုင္း ျပဳစုေရးသားဖူးပါတယ္။

ဋီကာဆိုတာ “အဖြင့္က်မ္း” လို႔ အဓိပၸါယ္ရပါတယ္။ ေဒါင္းဋီကာကို ၁၉၁၉ ခုနွစ္ “၀ံသာနု” ေခၚတဲ့ အမ်ဳိးသား လႈပ္ရွားမႈႀကီးလႈိင္းထခ်ိန္မွာ ေရးခဲ့တာပါ။

ဆရာႀကီးက အဲ့သလို အဖြင့္ဋီကာက်မ္းေပါင္း ဒါဇင္ေလာက္ေရးခဲ့ရာမွာ ေဒါင္းဋီကာဟာ အထင္ ရွားဆံုးျဖစ္ၿပီး အမ်ဳိးသားေက်ာင္းေတြမွာ လဲ ေက်ာင္းသံုးဖတ္စာအုပ္တအုပ္အျဖစ္ ျပဌာန္းခဲ့တဲ့ က်မ္းတေစာင္လဲျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္တြင္း ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးလႈပ္ရွားမႈေခတ္ကာလအတြင္းမွာ ဆရာႀကီးကိုယ္တိုင္ တိုက္တြန္းခ်က္အရ မႏၱေလး ႀကီးပြားေရး (လူထု) တိုက္က ဆရာႀကီးရဲ႕စာအုပ္အခ်ဳိ႕ကို ျပန္လည္ပံုနွိပ္ထုတ္ေ၀ရာမွာ ေဒါင္းဋီကာလဲ ပါ၀င္ခဲ့ပါတယ္။

ေဒါင္းဆိုတာ ျမန္မာတို႔ရဲ႕ေရွးအစဥ္အလာအရ ေနမင္းႀကီးရဲ႕အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ သေကၤတျပဳခဲ့ၿပီးကိုလိုနီေခတ္ အမ်ဳိးသားလႈပ္ရွားမႈမွာ ပထမဆံုးနဲ႔ အျမင့္မားဆံုးလႊင့္ထူခဲ့တဲ့ ၀ံသာနုလႈပ္ရွားမႈအလံေတာ္လည္းျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

၀ံသာနုဆိုတာ ပါဠိစကား။ ၀ံသ+ အနု + ရကၡိတ = အမ်ဳိး + အစဥ္ + ေစာင့္ေရွာက္ေရးတရားလို႔ ဖြင့္ဆိုနိုင္ကာ အဖ်ားဆြတ္ၿပီး “၀ံသာနု” လို႔ေခၚ႐ုိး ရွိခဲ့ပါတယ္။

၀ံသာနုေခတ္မွာ ေဒါင္းပု၀ါ ေဒါင္းအလံေတြကလဲ အထူးေခတ္ထခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။

အဲ့ဒီေခတ္က ေဒါင္းတံဆိပ္က “ကေဒါင္း” ျဖစ္ပါတယ္။ ။


( ဦးဖာ )

Credit : ဦး ဖာ

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=144021505763108


    No comments: