Sunday, July 31, 2016

မုိင္ဂ်ာယန္အစည္းအေဝး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္ျခင္းမရွိ၊ အစိုးရႏွင့္ ဆက္လက္ ညႇိႏိႈင္းမည္

မုိင္ဂ်ာယန္အစည္းအေဝး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္ျခင္းမရွိ၊ အစိုးရႏွင့္ ဆက္လက္ ညႇိႏိႈင္းမည္
Sunday, July 31, 2016
 
၂၁ ရာစုပင္လံုညီ လာခံတက္ေရာက္ရန္ ငါးရက္ ၾကာက်င္းပခဲ့ေသာ မိုင္ဂ်ာယန္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အ ဖြဲ႕အစည္းမ်ား မ်က္ႏွာစံုညီအ စည္းအေဝး တြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ် မွတ္ႏုိင္ျခင္း မရွိခဲ့ဘဲ အစိုးရႏွင့္ ဆက္လက္ ညႇိႏိႈင္းသြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
မုိင္ဂ်ာယန္မ်က္ႏွာစံုညီအ စည္းအေဝးကို ၂၁ ရာစုပင္လံုညီ လာခံ အႀကိဳ ညႇိႏိႈင္း ေရး၊ ဖက္ဒ ရယ္ ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ျခင္းဆိုင္ရာ ဘံုသ ေဘာထားရပ္တည္ခ်က္ခ်မွတ္ ေရးရည္ရြယ္ခ်က္ႏွစ္ခုျဖင့္ ငါး ရက္ၾကာျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ဇူလုိင္ ၃၀ ရက္အစည္းအ ေဝးေနာက္ဆံုးေန႔အၿပီးတြင္ ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံတက္ေရာက္ ရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္စံုတစ္ရာခ် မွတ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိဘဲ အစိုးရႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ဆက္လက္ျပဳ လုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာေရးဆို ခြင့္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။
ပင္လံုညီလာခံတက္ေရာက္ ေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အစိုးရႏွင့္ညႇိ ႏိႈင္းမႈမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ားၿပီးသည့္အခ်ိန္တြင္ ပါဝင္မည္ဟု ေယဘုယ် ေျပာႏုိင္ေၾကာင္း ေကအုိင္အုိ ထိပ္ပိုင္း ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဂြန္ေမာ္ က ေျပာသည္။
မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေဝး ကို ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံတက္ ေရာက္ျဖစ္ပါက မည္သည့္အ ခ်က္မ်ား ေဆြးေႏြးမည္ဆိုသည့္ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ငါးရက္ ၾကာညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ပင္လံုညီလာခံတက္ေရာက္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ တိက်သည့္ ရလဒ္တစ္စံုတစ္ရာထြက္ေပၚျခင္း မရွိခဲ့ေပ။
ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ျခင္းဆုိင္ရာ အေျခ ခံမူ ရွစ္ခ်က္၊ ျပည္ေထာင္စုတပ္မ ေတာ္ကုိ အရပ္ဘက္ေအာက္တြင္ ထားရွိေရး၊ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ မ်ားတြင္ အစိုးရ၊ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ သံုးပြင့္ဆုိင္ေဆြးေႏြးမႈကို အေျခခံ ရန္ ဘံုသေဘာထား စသည္တို႔ ခ် မွတ္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ဘံုသေဘာထား မခ်ႏုိင္ခဲ့ေသာ အခ်က္မ်ားကို အ ေသးစိတ္ထုတ္ျပန္ျခင္းမရွိေခ်။ ဘံုသေဘာထား ရယူရန္လုိေသာ အခ်က္မ်ားကို NCA လက္မွတ္ ေရးထိုးထားေသာ အဖဲြ႕မ်ားႏွင့္ UNFC အဖဲြ႕၀င္မ်ားအၾကား အ တည္ျပဳႏုိင္ရန္ နည္းလမ္းဆက္ လက္ရွာေဖြမည္ဟု ထုတ္ျပန္ထား သည္။ ယခုအစည္းအေ၀းမွာ အ စိုးရႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းရာတြင္ ကိုင္စဲြရန္ သေဘာထားမ်ား စုစည္းျခင္းျဖစ္ ၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ျခင္းမ ဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာခြင့္ရွိသူမ်ား က ဆုိသည္။
‘‘ဘယ္လိုသြားမလဲဆိုတဲ့အ ပိုင္းကေတာ့ သက္ဆုိင္ရာအစိုးရ တာဝန္ရွိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ားနဲ႔ ေဆြး ေႏြးၿပီးမႈ ဆက္လုပ္သြားမွာျဖစ္ပါ တယ္’’ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြန္ေမာ္က ေျပာသည္။ ညီၫြတ္ေသာ တိုင္းရင္း သား လူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္ စီ (UNFC) ေခါင္းေဆာင္မ်ားက လည္း NCA ကို လက္မွတ္ေရး ထိုးရန္ ယခင္က ခ်မွတ္ထားသည့္ အဖဲြ႕အားလံုးပါ၀င္မွ လက္မွတ္ ေရးထိုးမည္ဆုိသည့္ မူေပၚတြင္ ရပ္တည္ထားေၾကာင္း အစည္းအ ေ၀းကာလ၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
‘‘UNFC အေနနဲ႔ ေျပာရမယ္ ဆုိရင္ အဖဲြ႕အားလံုးပါ၀င္ လက္ မွတ္ေရးထိုးခြင့္ရွိတဲ့အေနအထားမ်ိဳးဆိုရင္ တို႔က လက္မွတ္ထိုးမယ့္ အ ျမင္သေဘာထားရွိပါတယ္’’ဟု UNFC ဒုဥကၠ႒ ႏိုင္ဟံသာက ဆုိ သည္။
မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေ၀း ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ တစ္ဦးျဖစ္ သည့္ ခူးဦးရယ္က ၂၁ ရာစုပင္လံု ညီလာခံတြင္ အားလံုးပါ၀င္ႏုိင္ ေရးသည္ အစိုးရႏွင့္ သက္ဆုိင္ သည့္ အစုအဖဲြ႕ အသီးသီးတို႔ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းမႈ ရလဒ္မ်ားေပၚ တြင္ မူတည္ေနေၾကာင္းဆုိသည္။
‘‘ၾသဂုတ္မကုန္ခင္ က်င္းပ မယ္ဆုိတာက Target သေဘာမ်ိဳး ထားတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ နား လည္ပါတယ္။ ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ အားလံုးပါ၀င္ဖို႔လည္း အားလံုးက ဆႏၵရွိတယ္။ အဲဒီကာလလည္း ေျပာေနၾကတယ္ဆိုေတာ့ ၾသဂုတ္ မတုိင္ခင္မွာ အားလံုးပါ၀င္ႏုိင္ မယ္။ တကယ္ပဲ အခင္းအက်င္း ျဖစ္၊ မျဖစ္ဆုိတာက ၾကားထဲမွာ သက္ဆုိင္တဲ့ အစုအဖဲြ႕ အသီးသီး က မတူကဲြျပားတဲ့ အေျခအေန အေနအထားေအာက္မွာရွိေနပါ ေသးတယ္။ မတူကဲြျပားတဲ့ အေျခ အေနေအာက္မွာရွိတဲ့ အစုအဖဲြ႕ အားလံုးကေတာ့ မတူကဲြျပားတဲ့ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈနဲ႔ ဆက္သြားရ မယ့္ အဆင့္ေတြ ရွိေနပါေသး တယ္ဆုိေတာ့ ၾသဂုတ္မကုန္ ခင္ အတိအက်ျဖစ္မယ္၊ မျဖစ္ဘူးဆုိ တာကေတာ့ ကံေသ၊ ကံမ ဘယ္ သူမွ မေျပာႏုိင္ပါဘူး’’ဟု ခူးဦး ရယ္က ေျပာသည္။
ဆက္လက္၍ ‘‘အေသအခ်ာ ေျပာႏုိင္တာ တစ္ခုကေတာ့ ဘယ္ သူတက္မယ္၊ မတက္ဘူးဆုိတာ ကလည္း ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးတဲ့ အစု အဖဲြ႕ အသီးသီး အေနအထားေပၚ မွာပဲ မူတည္ပါတယ္။ ဘယ္အခ်ိန္ မွာ ဘယ္သူက ဘယ္လုိဆံုးျဖတ္ မယ္ ဆုိတာကေတာ့ ညိႇႏိႈင္းေဆြး ေႏြးတဲ့ ျဖစ္စဥ္အေပၚမွာပဲ အမ်ား ဆံုး မူတည္ပါလိမ့္မယ္’’ဟု ၎ က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။
ထို႔အျပင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ဂြန္ေမာ္ က ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္မည့္ အစုအဖဲြ႕၊ ကိုယ္စား လွယ္အေရအတြက္မ်ားႏွင့္ ပတ္ သက္၍ အစိုးရဘက္က လ်ာထား ခ်က္မ်ားအေပၚ ထည့္သြင္းစဥ္း စား၍ ညိႇႏိႈင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာ ၾကားသည္။
‘‘ကြၽန္ေတာ္တိို႔ဘက္က စဥ္း စားေနတာက ကြၽန္ေတာ္တို႔ လို ခ်င္တဲ့ပံုစံကို အစိုးရႏွင့္ညႇိႏႈိင္းမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္ႏွစုလုပ္မယ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဘယ္လိုဆိုတဲ့ အ ပိုင္းကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ညႇိႏႈိင္း မွာပဲျဖစ္တယ္။ အစိုးရဘက္က အခု ေဖာ္ျပထားတဲ့ အခ်က္အ လက္ေတြအေပၚမွာ တိုင္းရင္း သားလက္နက္ကိုင္ေတြဘက္က တစ္စံုတစ္ရာ တံု႔ျပန္တာမဟုတ္ ဘူး။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ က်စ္က်စ္ လ်စ္လ်စ္ျဖစ္ရမယ္။ တန္းတူရည္ တူျဖစ္ရမယ္။ အသိအမွတ္ျပဳရ မယ္။ အဲဒီအေျခအေနအေပၚမွာ ပဲ ကိုယ္စားလွယ္ဦးေရႏွင့္ စုဖြဲ႕မႈ ကို ဆံုးျဖတ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပ မဲ့ ေျပာလိုတာက အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ေအာင္ ညႇိႏႈိင္းမယ္။ အစိုးရ ဘက္က လ်ာထားခ်က္အေပၚမွာ လည္း စဥ္းစားၿပီး ညႇိႏႈိင္းသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြန္ေမာ္ ကဆိုသည္။
ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစိုးရဘက္က ခုနစ္ ပြင့္ဆုိင္မူကို စြဲကိုင္ထားၿပီး မိုင္ ဂ်ာယန္မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအ ေ၀းတြင္မူ အစိိုးရ၊ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ သံုးပြင့္ဆုိင္ေဆြးေႏြးေရးမူကို အေျခခံထားေၾကာင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ အစည္းအေ၀း ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ကူညီခဲ့ၾကသည့္အစိုးရဘက္မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားကို ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း အစည္းအေ၀းအၿပီးတြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။
7Day Daily
မိုင္ဂ်ာယန္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္း အေဝးအၿပီးတြင္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္ (အမရပူရ))
Myanmar Online News's photo.
Myanmar Online News's photo.

No comments: