Sunday, July 31, 2016

မိုင္ဂ်ာယန္မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ေရာင္ျခည္

 
 
မိုင္ဂ်ာယန္မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ေရာင္ျခည္
     
ခ်စ္မင္းထြန္း
 
ႏွစ္ေပါင္း ၆ဝေက်ာ္ၾကာ ျဖစ္ပြားလာသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးအတြက္ အစိုးရႏွင့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအၾကား စားပြဲဝိုင္းထိုင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး၍ အေျဖရွာလာခဲ့ သည္မွာလည္း ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၁၈ရက္တြင္ သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္အစိုးရက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဖိတ္ေခၚကမ္းလွမ္းသည့္ အခ်ိန္မွ ယေန႔အခ်ိန္ အထိပင္ ျဖစ္ပါသည္။
သို႔ေသာ္ လက္ေတြ႕တြင္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားမွာ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းမရွိေသးသကဲ့သို႔ လက္မွတ္ထိုးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ လက္ မွတ္မထိုးအဖြဲ႕မ်ားဟူ၍ ကြဲျပား လာခဲ့သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) တြင္ အားလံုးပါဝင္လက္မွတ္ေရးထိုး လာႏိုင္ေရး အပါအဝင္ NCA စာခ်ဳပ္ပါ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို လည္း အျမန္ဆံုး အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ ေနၿပီး အားလံုး လိုလားေတာင့္တေနသည့္ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ရန္လည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လို အပ္ေနေသးသည္။
အဆိုပါ လိုအပ္ခ်က္ မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံကို အ စိုးရဘက္မွ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္၍ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လကုန္ပိုင္းတြင္ က်င္းပ သြားႏုိင္ေရး ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။
အလားတူ တိုင္းရင္း သားလက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကလည္း အခ်င္းခ်င္းအၾကား အျမင္သေဘာထားမ်ား ကြဲလြဲေနျခင္းကို အဆံုးသတ္၍ အားလံုးတူညီေသာ ဘံုသေဘာထား ရပ္တည္ခ်က္တစ္ရပ္ ရရွိရန္အတြက္ ကခ်င္ျပည္နယ္ မိုင္ဂ်ာယန္ၿမိဳ႕၌ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕(KIO)မွ အိမ္ရွင္အျဖစ္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕မ်ား မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေဝးကို ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၂၆ ရက္မွ ၂၉ ရက္အထိ က်င္းပ ခဲ့ၾကသည္။ ထိုမ်က္ႏွာစံုညီ အ စည္းအေဝးကို ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွစ္ ရပ္အေပၚ အေျချပဳကာ က်င္းပျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ပထမရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံ က်င္းပေရးအတြက္ အႀကိဳညိႇႏႈိင္းေရးျဖစ္ၿပီး ဒုတိယရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုက ေရစီျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ ျခင္းဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံေရးဘံုသေဘာထား ရပ္တည္ခ်က္ရယူေရးတို႔ပဲ ျဖစ္သည္ဟု မိုင္ဂ်ာယန္မ်က္ႏွာ စံုညီအစည္းအေဝး ပထမေန႔ သ ဘာပတိအျဖစ္ေဆာင္ရြက္သူ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ (KIO) ဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးအင္ဘန္လက ဆိုသည္။
''ႏွစ္ေပါင္း ၇ဝ နီးပါး ၾကာျမင့္ၿပီျဖစ္တဲ့ စစ္ေရးပဋိပကၡဟာ ႏိုင္ငံေရးအေျခခံျဖစ္ၿပီး ေပၚေပါက္လာတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီ ျပႆနာကို စားပြဲဝိုင္းမွာေတြ႕ဆံုညိႇႏႈိင္းအေျဖရွာမွပဲ အေျဖမွန္ကို ရရွိႏိုင္မယ္လို႔ ယံုၾကည္တာေၾကာင့္ သမိုင္းမွတ္ေက်ာက္တင္မယ့္ မ်က္ ႏွာစံုညီ အစည္းအေဝးကေနတစ္ဆင့္ တူညီတဲ့ ဘံုသေဘာထားရပ္တည္ခ်က္မ်ားနဲ႔ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ကို ရရွိႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ဆုေတာင္း ေမတၱာပို႔သရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္အပ္ပါ တယ္ခင္ဗ်ာ''ဟု ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ (KIO) မွ ဒုဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အင္ဘန္လက မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေဝး ပထမေန႔ အဖြင့္မိန္႔ခြန္းတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
အဆိုပါ မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေဝးသို႔ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံ၏ အာရွေရးရာ အ ထူးကိုယ္စားလွယ္ Mr. Sun Guoxiang လည္း ပထမဆံုးအႀကိမ္ တက္ေရာက္လာခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို ကူညီပံ့ပိုးသြားမည္ဟု ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။ ''တ႐ုတ္အစိုးရအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲအတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို ကူညီပံ့ပိုးေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္''ဟု ၄င္းက မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေဝးတြင္ တက္ေရာက္လာေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ကတိျပဳေျပာၾကားခဲ့သည္။
ထိုသို႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ အာရွေရးရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ Mr. Sun Guoxiang တက္ေရာက္လာျခင္းသည္ ထူးျခားလွၿပီး ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ပိုမိုထိေရာက္လာႏိုင္သည့္ လမ္းစအျဖစ္ မွတ္ယူႏိုင္ပါသည္။
အလားတူ အထူးဧည့္သည္ေတာ္ျဖစ္ေသာ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ Mr. Vijay Nam- biar ကလည္း ''ယခုအစည္းအေဝးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အမ်ဳိးသားျပန္ လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ အထူးအေရးႀကီးၿပီး ကမၻာ့ကုလသမဂၢအေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္အတူ လက္ရွိ ျမန္ မာႏိုင္ငံအစိုးရႏွင့္ပါ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ သြားမည္''ဟုဆိုသည္။
ထိုကဲ့သို႔ တက္ေရာက္လာ ေသာ အေရးႀကီးပုဂိၢဳလ္မ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရဆိုပါက ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္သည္ အခ်ိန္တိုအတြင္း အျမန္ဆံုး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ ရြက္လာႏိုင္သည့္ အေျခအေနတစ္ရပ္ အျဖစ္ ေရာက္ရွိလာမည္မွာ မလြဲဧကန္ အမွန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မိုင္ဂ်ာယန္တြင္က်င္းပခဲ့ေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ ေရးအဖြဲ႕မ်ား မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေဝးကို အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔ကလည္း ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၾကသလို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ကလည္း ရလဒ္ေကာင္းတစ္ခု ထြက္ေပၚလာမည္ဟုလည္း ယံုၾကည္ေၾကာင္း ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၂၃ ရက္က ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားသည္။
မိုင္ဂ်ာယန္ မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေဝးတြင္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစု ပင္လံုအႀကိဳျပင္ ဆင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လက္မွတ္ေရး ထိုးထားျခင္းမရွိေသးေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ထပ္တိုးႏိုင္ေရးကို ေအာင္ျမင္စြာ ေဆြးေႏြး ညိႇႏႈိင္းၿပီး NCA ကို အေျခခံ၍ ေပၚေပါက္လာသည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္း ခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင္လံုသို႔ တိုင္း ရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အားလံုးစံုညီစြာတက္ေရာက္ႏုိင္ေစမည့္ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ေဆာင္ၾကဥ္းႏိုင္မည္ ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါေၾကာင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္ကဆိုသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ယခုမိုင္ဂ်ာယန္ မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေဝးသည္ ထူးျခားလွေပသည္။ အစိုးရတပ္မေတာ္တို႔မွ ပူး ေပါင္းပါဝင္လာသကဲ့သို႔ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွလည္း အာရွေရးရာ ကိုယ္စားလွယ္တက္ေရာက္လာျခင္းႏွင့္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ Mr. Vijay Nam- biar က ဆက္လက္ ကူညီပံ့ပိုးေပးမည္ဆိုေသာ ေျပာဆိုခ်က္တို႔ေၾကာင့္ မိုင္ဂ်ာယန္ မ်က္ႏွာစံုညီအ စည္းအေဝးသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို သယ္ေဆာင္လာခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။
အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ယခင္က်င္းပခဲ့ေသာ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ လိုင္ ဇာညီလာခံႏွင့္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေလာ္ခီးလာညီလာခံတို႔ထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ ေတြ႕ဆံုမႈတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ယခင္ညီလာခံမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အစိုးရတို႔ဘက္မွ ယခုကဲ့သို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ မိုင္ဂ်ာယန္မ်က္ ႏွာစံုညီအစည္းအေဝးတြင္ အလွည့္က် သဘာပတိမ်ားအျဖစ္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ၾကသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားကလည္း တူညီေသာ ဘံုသေဘာထား ရပ္တည္ခ်က္ တစ္ရပ္ကို ရယူႏုိင္မည္ဟုလည္း ယံုၾကည္ေၾကာင္း၊ စိတ္ရွည္သည္းခံမႈႏွင့္ ေမတၱာေစတနာ ေရွ႕ထားၿပီး အျပန္အလွန္ ညိႇညိႇႏႈိင္းႏႈိင္း တိုင္တိုင္ပင္ပင္တင္ျပေဆြးေႏြးၾကရန္ ေမတၱာရပ္ခံပါေၾကာင္း အဖြင့္မိန္႔ခြန္းမ်ား ေျပာၾကားစဥ္ ထည့္သြင္းေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ အားလံုးမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူလိုခ်င္စိတ္မ်ား ျပင္းျပေနသည္ကို ျမင္ေတြ႕ရသကဲ့သို႔ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံသို႔လည္း အားလံုးလက္ တြဲညီညီျဖင့္ ပူးေပါင္းတက္ေရာက္ၾကရန္လည္း စိတ္ဆႏၵမ်ား ရွိေနၾကသည္ ကို ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။
''ကြၽန္မတို႔ လက္မွတ္ေရးထိုး ၿပီးတဲ့အဖြဲ႕နဲ႔ မေရးထိုးရေသးတဲ့အဖြဲ႕ေတြအၾကား မတူညီတဲ့လုပ္ငန္းစဥ္နဲ႔ မူမ်ားရွိေနတဲ့အတြက္ ဆံုရပ္တစ္ခုအျဖစ္ ျပန္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႔ ခက္ခဲေနပါတယ္။ သို႔ေသာ္ အခုလို လက္ရွိအစိုးရရဲ႕ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံကို စတင္ေဖာ္ေဆာင္ေနတဲ့အတြက္ ေၾကာင့္ ကြၽန္မတို႔ အတူတကြသြားႏိုင္ရန္ လမ္းစဖြင့္ခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔ ယူဆပါ တယ္''ဟု ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ုံး KNU ဒုဥကၠ႒ျဖစ္သလို မိုင္ဂ်ာယန္ မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေဝး ဇူလိုင္ ၂၇ ရက္ ဒုတိယေန႔ သဘာပတိ ဥကၠ႒ျဖစ္ သူ ပဒိုေနာ္စီဖိုးရာစိန္က ေျပာသည္။
၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၂၆ ရက္ မွ ၂၉ ရက္အထိ က်င္းပခဲ့သည့္ မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေဝးတြင္ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံ က်င္းပေရးအတြက္ အႀကိဳညိႇႏႈိင္းေရးႏွင့္ အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ ျခင္းဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံေရး ဘံုသေဘာထားအေပၚ အေျခခံ၍ ေခါင္းစဥ္ႀကီးေလးခု ျဖစ္သည့္ ပင္လံုလက္စြဲစာတမ္းေဆြးေႏြး ျခင္း၊ ဖက္ဒရယ္ဒီမို ကေရစီျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ျခင္းဆုိင္ရာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားအတြက္ အေျခခံမူမ်ား၊ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆိုင္ရာ မူေဘာင္ျပန္လည္သံုးသပ္ေရးစသည္ တို႔ကို ေဆြးေႏြးသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဇူလိုင္ ၂၆ ရက္ အစည္းအေဝး၏ ပထမ ေန႔ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။
မိုင္ဂ်ာယန္တြင္က်င္းပခဲ့သည့္ မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေဝးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး က်င္းပေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ ျဖစ္သလို UNFC အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ျဖစ္သူ ခူဦးရယ္က ''ကြၽန္ေတာ္အသိေပးလိုတာ ဒီမ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေဝး ျဖစ္ ေျမာက္ဖို႔အတြက္ အစိုးရနဲ႔ တပ္မေတာ္က ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တယ္။ တစ္ခါ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို ခြင့္ျပဳတယ္။ အဲဒီ အေျခအေနေၾကာင့္ပဲ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ မ်က္ႏွာစံုညီအ စည္းအေဝးကို က်င္းပႏိုင္တယ္လို႔ေျပာ ရင္ မမွားပါဘူး''ဟုဆိုသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ မိုင္ဂ်ာယန္တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕မ်ား မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေဝးသည္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားအားလံုးအပါ အဝင္ ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လံုးက ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္သည့္ အေျခအေနတစ္ရပ္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၆ဝ ေက်ာ္ ျဖစ္ပြားလာခဲ့ေသာ လက္နက္ကိုင္ပဋိ ပကၡမ်ားခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရး၊ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံ ေအာင္ ျမင္စြာက်င္းပႏုိင္ေရး၊ အားလံုးတူညီေသာ ဘံုသေဘာတူညီခ်က္မ်ား ရရွိေရးစသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေ ဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အေထာက္အကူျပဳ ခဲ့သည္။
မိုင္ဂ်ာယန္၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကိုလည္း တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္၊ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္၊ ျပည္သူအားလံုး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားရန္လည္း လိုအပ္ပါသည္။ ထိုမွသာလွ်င္ မိုင္ဂ်ာယန္ ၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ကိုလည္း ျဖည့္ဆည္း ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ''တိုင္းရင္းသား ေပါင္းစံု ညီလာခံအစည္းအေဝးဟာဆိုရင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအားလံုး ေရွ႕ကို အတူတကြ လက္တြဲညီညီ ခ်ီတက္ၿပီး ေတာ့မွ အနာဂတ္ေကာင္း ရာေကာင္း ေၾကာင္းကို ကြၽန္မတို႔ ေဆြးေႏြးတဲ့ပြဲလို႔ သံုးသပ္ပါတယ္''ဟု ရခိုင္ျပည္နယ္လြတ္ ေျမာက္ေရးပါတီ ALP မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး ဒုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေစာျမရာဇာလင္းက ေျပာသည္။
အဆိုပါ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ျပည္ပကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရ ဆိုပါက မိုင္ဂ်ာယန္တြင္က်င္းပေသာ မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းေဝးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အလြန္အေရးႀကီးသည့္ အစည္းအေဝးတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္မ်ားကိုလည္း သတိထားလုပ္ေဆာင္ေနၾကရေၾကာင္း ျမင္ေတြ႕ႏိုင္သလို ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားလည္း လြန္စြာ ႀကီးမားလ်က္ရွိေၾကာင္း ကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါသည္။
 
(#FlowerNewsJournal)
 

No comments: