Tuesday, July 26, 2016

တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားအၾကား အပစ္ရပ္ ၊ မရပ္ဆိုၿပီး ကန္႔သတ္မႈမရိွဘဲ စည္းလံုးညီညြတ္စြာျဖင့္ အေျဖရွာရန္ ေကအိုင္အို ဒုတိယ ဥကၠ႒ ဗို္လ္ခ်ဳပ္ႀကီးအင္ဘန္လ တိုက္တြန္း

တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားအၾကား အပစ္ရပ္ ၊ မရပ္ဆိုၿပီး ကန္႔သတ္မႈမရိွဘဲ စည္းလံုးညီညြတ္စြာျဖင့္ အေျဖရွာရန္ ေကအိုင္အို ဒုတိယ ဥကၠ႒ ဗို္လ္ခ်ဳပ္ႀကီးအင္ဘန္လ တိုက္တြန္း
 
Tuesday, July 26, 2016
--- --- --- --- ---

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားအၾကား အပစ္ခတ္ရပ္စဲထားသည့္ အဖြဲ႔ ၊ မရပ္ထားသည့္အဖြဲ႔ဆိုသည့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားမွာ မရိွသင့္ဘဲ ႏိုင္ငံေရးျပသ၁နာကို အေျဖရွာရာတြင္ အားလံုး စုစည္းညီညြတ္စြာျဖင့္ အေျဖရွာၾကရန္ ေကအိုင္အို ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ ဒုတိယ ဥကၠ႒ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အင္ဘန္လက တိုက္တြန္းလိုက္သည္။
‘ အပစ္ရပ္အဖြဲ႔နဲ႔ အပစ္မရပ္ဆိုတဲ႔ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြဟာ တိုင္းရင္းသားေတြအၾကားမွာ မရိွသင့္ပါဘူး။ ႏိုင္ငံေရးျပသ၁နာကို ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္းနဲ႔ ေဆြးေႏြး အေျဖရွာသြားရမယ့္တိုက္ပြဲမွာ တိုင္းရင္းသားေတြအၾကား စုစည္းညီညြတ္မႈကို အေျခခံျပီး တိုက္ပြဲ၀င္သြားဖို႔ တိုက္တြန္းပါတယ္ ‘ ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးအင္ဘန္လက ယေန႔စတင္က်င္းပသည့္ မိုင္ဂ်ာယန္ တိုင္းရင္းသားမ်က္နွာစံုညီအစည္းေ၀းတြင္ တိုက္တြန္းေျပာဆိုသည္။
ယေန႔စတင္က်င္းပေသာ တိုင္ရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ ၁၇ ဖြဲ႔ ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား တက္ေရာက္သည့္ မိုင္ဂ်ာယန္ အစည္းေ၀းတြင္ ပင္လံု လက္စြဲစာတမ္း ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳျခင္း ၊ ဖက္ဒရာယ္ ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စု တည္ေထာင္ျခင္းဆိုင္ရာ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမ်ားအတြက္ အေျခခံမူမ်ား ၊ လံုျခံဳေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာအေျခခံမူႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမူေဘာင္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္မႈတို႔ကို ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အစည္းေ၀း က်င္းပေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ခူးလ္ဦးရယ္က ေျပာသည္။
‘အစိုးရက ၂၁ ပင္လံုညီလာခံဆိုျပီး ႏိုင္ငံေရး ျပသ၁နာကို ေျဖရွင္းဖို႔ ေဆြးေႏြးဖို႔ရိွေနတယ္။ တိုင္းရင္းသားေတြဘက္က ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို ပံုေဖာ္သြားႏိုင္ဖို႔အတြက္ ဘံုသေဘာထားေတြ သေဘာတူညီစြာ ခ်မွတ္သြားႏိုင္ဖို႔ အေရးႀကီးတယ္။ ခ်မွတ္သြားႏိုင္လို႔လည္း ယံုၾကည္တယ္။ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ေလ်ွာက္မွာ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုနဲ႔ တစ္ခုအၾကား သံသယနဲ႔ အမုန္းတရားပြားမ်ားေစျပီး ယံုၾကည္မႈနဲ႔ စုစည္းညီညြတ္မႈ က်ဆင္းေစတဲ႔ အေၾကာင္းအရာေတြကို ေရွာင္ရွားၾကဖို႔လည္း ႏိုးေဆာ္လိုတယ္‘ ဟု ေကအိုင္အို ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔၏ ဒုတိယ ဥကၠ႒ျဖစ္သူက တိုက္တြန္းေျပာဆိုသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးအင္ဘန္လအေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသားတပ္ေပါင္းစု UNFC ကို ဦးေဆာင္ကာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဇူလိုင္လ ၁၇ ရက္ေန႔က ေတြ႔ဆံုခဲ့ကာ ၁၉၄၇ ခုနစ္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား သေဘာတူညီခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေရးပဋိဥာဥ္အား ၂၁ ပင္လံုသို႔ ဆက္လက္သယ္ေဆာင္ကာ ျပည္တြင္းစစ္ခ်ဳပ္ျငိမ္းေရးနွင့္ ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စု တည္ေထာင္ေရးအတြက္ အေျဖရွာမည့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္လာေရး အေကာင္ထည္ေဖာ္ေပးရန္ တိုက္တြန္းခဲ့ေၾကာင္း မိုင္ဂ်ာယန္ အစည္းေ၀းအဖြင့္ မိန္႔ခြန္းေျပာဆိုရာတြင္လည္း ေျပာဆိုသည္။
‘ ၁၉၄၇ ခုနစ္က ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကို အေျခခံၿပီးရိွလာတဲ႔ စုစည္းမႈေတြကို တြန္းအားအျဖစ္ အေျခခံျပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးရင္ လာမယ့္၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံဟာ ေအာင္ျမင္မယ့္အလားအလာရိွပါတယ္။ အေရးႀကီးတာကေတာ့ စုစည္းညီညြတ္မႈပါပဲ ‘ ဟု မိုင္ဂ်ာယန္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းေ၀းသို႔ တက္ေရာက္လာသည့္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ျမန္္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာ နမ္ဗီးယားက ေျပာသည္။
ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ႏွင့္ ကရင္နီအမ်ဳိးသားတိုးတက္ေရးပါတီ KNPP ၏ ဒုတိယ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ခူးလ္ဦးရာယ္က ‘အစည္းေ၀းကို ၂၁ ပင္လံုအႀကိဳ ညိွႏိုင္းေရးနဲ႔ အနာဂတ္ ဖက္ဒရာယ္ ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေရးဘံုသေဘာထားရယူေရးတို႔အတြက္ က်င္းပရတာျဖစ္တယ္။ အစည္းေ၀းတက္ေရာက္လာတဲ႔ ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းေတြကို ကိုယ္စားလွယ္ေတြအေနနဲ႔ အေလးအနက္ထားျပီး စိတ္ရွည္သည္းခံမႈနဲ႔ ေမတၱာ ေစတာေရွ႕ထားၿပီး အျပန္အလွန္ညိွႏိႈင္းတိုင္ပင္စြာနဲ႔ တင္ျပေဆြးေႏြးဖို႔ ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္ ‘ ဟု အစည္းေ၀းတက္ေရာက္လာသူမ်ားကို တိုက္တြန္းသည္။
လက္ရိွအခ်ိန္အထိ အစိုးရနွင့္ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အပစ္ခတ္ရပ္စဲထားသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ ၈ ဖြဲ႔ရိွျပီး ၁၃ ဖြဲ႔မွာ လက္မွတ္ေရးထိုးထားျခင္း မရိွေသးေၾကာင္း သိရသည္။
စိုင္းထြန္းေအာင္လြင္
The Ladies News
Photo- ေရႊအင္းသား ခင္ေမာင္၀င္း

No comments: