Sunday, July 31, 2016

၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံ ေထာက္ခံၾကဳိဆုိပြဲကုိ မႏၱေလးျမဳိ႕မွ ႏုိင္ငံေရး အင္အားစုမ်ား၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပူးေပါင္း၍ ဇူလုိင္လ ၃၁ ရက္ေန႔မွစတင္

၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံ ေထာက္ခံၾကဳိဆုိပြဲကုိ မႏၱေလးျမဳိ႕မွ ႏုိင္ငံေရး အင္အားစုမ်ား၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပူးေပါင္း၍ ဇူလုိင္လ ၃၁ ရက္ေန႔မွစတင္
 
Sunday, July 31, 2016
 
၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံ ေထာက္ခံၾကဳိဆုိပြဲကုိ မႏၱေလးျမဳိ႕မွ ႏုိင္ငံေရး အင္အားစုမ်ား၊
အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပူးေပါင္း၍ ဇူလုိင္လ ၃၁ ရက္ေန႔မွစတင္က ဘုရားႀကီးအေရွ႕မုဒ္မွ မဂၤလာမႏၱေလး အိမ္ယာအထိ လမ္းေလၽွာက္ ခ်ီတက္ခဲ့ၾကသည္။၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံ
ေထာက္ခံၾကဳိဆုိသည့္ လမ္းေလၽွာက္ခ်ီတက္ပြဲကုိ ဇူလုိင္လ ၃၁ ရက္မွ ဩဂုတ္လ ၈ ရက္အထိ ၉ ရက္ၾကာ က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး ပထမေန႔(ဇူလုိင္၃၁ရက္) လမ္းေလၽွာက္ခ်ီတက္ပြဲတြင္ လူဦးေရ ၅၀ ခန္႔
ပါဝင္ခဲ့သည္။

 ပင္လုံညီလာခံေထာက္ခံၾကဳိဆုိေၾကာင္း လမ္းေလၽွာက္ခ်ီတက္သူမ်ားသည္ တိုင္းဝန...
္ႀကီးခ်ဳပ္
တက္ေရာက္ေနသည့္ 'ျမန္မာျပည္ႀကီး ၿငိမ္းခ်မ္းပါေစ'
ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ျပသေသာ ပန္းခ်ီျပပြဲသုိ႔ သြားေရာက္၍ တုိင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕ႏွင့္အတူ မွတ္တမ္းဓာတ္ပုံ
ရုိက္ခဲ့ၾကသည္။
ဓာတ္ပုံ-ခ်မ္းေဇာ္ေအာင္
'၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံ ေထာက္ခံၾကဳိဆုိပြဲကုိ မႏၱေလးျမဳိ႕မွ ႏုိင္ငံေရး အင္အားစုမ်ား၊
အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပူးေပါင္း၍ ဇူလုိင္လ ၃၁ ရက္ေန႔မွစတင္က ဘုရားႀကီးအေရွ႕မုဒ္မွ မဂၤလာမႏၱေလး အိမ္ယာအထိ လမ္းေလၽွာက္ ခ်ီတက္ခဲ့ၾကသည္။၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံ
 ေထာက္ခံၾကဳိဆုိသည့္ လမ္းေလၽွာက္ခ်ီတက္ပြဲကုိ ဇူလုိင္လ ၃၁ ရက္မွ ဩဂုတ္လ ၈ ရက္အထိ ၉ ရက္ၾကာ က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး ပထမေန႔(ဇူလုိင္၃၁ရက္) လမ္းေလၽွာက္ခ်ီတက္ပြဲတြင္ လူဦးေရ ၅၀ ခန္႔
ပါဝင္ခဲ့သည္။
ပင္လုံညီလာခံေထာက္ခံၾကဳိဆုိေၾကာင္း လမ္းေလၽွာက္ခ်ီတက္သူမ်ားသည္ တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္
တက္ေရာက္ေနသည့္ 'ျမန္မာျပည္ႀကီး ၿငိမ္းခ်မ္းပါေစ'
 ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ျပသေသာ ပန္းခ်ီျပပြဲသုိ႔ သြားေရာက္၍ တုိင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕ႏွင့္အတူ မွတ္တမ္းဓာတ္ပုံ
ရုိက္ခဲ့ၾကသည္။
ဓာတ္ပုံ-ခ်မ္းေဇာ္ေအာင္'
'၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံ ေထာက္ခံၾကဳိဆုိပြဲကုိ မႏၱေလးျမဳိ႕မွ ႏုိင္ငံေရး အင္အားစုမ်ား၊
အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပူးေပါင္း၍ ဇူလုိင္လ ၃၁ ရက္ေန႔မွစတင္က ဘုရားႀကီးအေရွ႕မုဒ္မွ မဂၤလာမႏၱေလး အိမ္ယာအထိ လမ္းေလၽွာက္ ခ်ီတက္ခဲ့ၾကသည္။၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံ
 ေထာက္ခံၾကဳိဆုိသည့္ လမ္းေလၽွာက္ခ်ီတက္ပြဲကုိ ဇူလုိင္လ ၃၁ ရက္မွ ဩဂုတ္လ ၈ ရက္အထိ ၉ ရက္ၾကာ က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး ပထမေန႔(ဇူလုိင္၃၁ရက္) လမ္းေလၽွာက္ခ်ီတက္ပြဲတြင္ လူဦးေရ ၅၀ ခန္႔
ပါဝင္ခဲ့သည္။
ပင္လုံညီလာခံေထာက္ခံၾကဳိဆုိေၾကာင္း လမ္းေလၽွာက္ခ်ီတက္သူမ်ားသည္ တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္
တက္ေရာက္ေနသည့္ 'ျမန္မာျပည္ႀကီး ၿငိမ္းခ်မ္းပါေစ'
 ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ျပသေသာ ပန္းခ်ီျပပြဲသုိ႔ သြားေရာက္၍ တုိင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕ႏွင့္အတူ မွတ္တမ္းဓာတ္ပုံ
ရုိက္ခဲ့ၾကသည္။
ဓာတ္ပုံ-ခ်မ္းေဇာ္ေအာင္'
'၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံ ေထာက္ခံၾကဳိဆုိပြဲကုိ မႏၱေလးျမဳိ႕မွ ႏုိင္ငံေရး အင္အားစုမ်ား၊
အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပူးေပါင္း၍ ဇူလုိင္လ ၃၁ ရက္ေန႔မွစတင္က ဘုရားႀကီးအေရွ႕မုဒ္မွ မဂၤလာမႏၱေလး အိမ္ယာအထိ လမ္းေလၽွာက္ ခ်ီတက္ခဲ့ၾကသည္။၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံ
 ေထာက္ခံၾကဳိဆုိသည့္ လမ္းေလၽွာက္ခ်ီတက္ပြဲကုိ ဇူလုိင္လ ၃၁ ရက္မွ ဩဂုတ္လ ၈ ရက္အထိ ၉ ရက္ၾကာ က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး ပထမေန႔(ဇူလုိင္၃၁ရက္) လမ္းေလၽွာက္ခ်ီတက္ပြဲတြင္ လူဦးေရ ၅၀ ခန္႔
ပါဝင္ခဲ့သည္။
ပင္လုံညီလာခံေထာက္ခံၾကဳိဆုိေၾကာင္း လမ္းေလၽွာက္ခ်ီတက္သူမ်ားသည္ တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္
တက္ေရာက္ေနသည့္ 'ျမန္မာျပည္ႀကီး ၿငိမ္းခ်မ္းပါေစ'
 ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ျပသေသာ ပန္းခ်ီျပပြဲသုိ႔ သြားေရာက္၍ တုိင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕ႏွင့္အတူ မွတ္တမ္းဓာတ္ပုံ
ရုိက္ခဲ့ၾကသည္။
ဓာတ္ပုံ-ခ်မ္းေဇာ္ေအာင္'

No comments: