Monday, August 22, 2016

ျမစ္ဆုံေကာ္မရွင္ ၏ပထမဆုံးအစည္းအေ၀းယေန႔ ျပဳလုပ္မည္

ျမစ္ဆုံေကာ္မရွင္ ၏ပထမဆုံးအစည္းအေ၀းယေန႔ ျပဳလုပ္မည္

Monday, August 22, 2016
 
ဧရာ၀တီျမစ္ဆုံစီမံကိန္း အဆုံးအျဖတ္ေပးေရးအတြက္ ဧ ရာ၀တီျမစ္ဆုံ ျမစ္ညာ ျမစ္၀ွမ္း ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ား ေလ့ လာဆန္းစစ္သုံးသပ္ေရးေကာ္မ ရွင္အဖြဲ႕၏ ပထမဆုံးအစည္းအ ေ၀းကို ၾသဂုတ္ ၂၂ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။
...
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဒုတိယ ဥကၠ႒၊ေကာ္မရွင္၏ ဥကၠ႒ ဦးတီခြန္ျမတ္က အဖြဲ႕၀င္မ်ားကို ဖိတ္ေခၚထားၿပီး ပထမဆုံးအစည္းအေ၀းကို ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပမည္ဟု သတင္းရရိွသည္။
‘‘တနလၤာေန႔က်မွ ဘာေတြ စလုပ္မယ္ဆုိတာသိရမွာပါ။ က်န္တာေတာ့ မသိေသးပါဘူး’’ဟု အ ဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ပါ၀င္သူ ျမစ္ဆုံစီမံ ကိန္းေဆာက္လုပ္ရန္ ကန္႔ကြက္ သည့္ ေရပညာရွင္ၿမိဳ႕ျပအင္ဂ်င္နီ ယာ ဦးခ်ဳိခ်ဳိကေျပာသည္။
သမၼတကသုံးလအတြင္းပ ထမဆုံးအစီရင္ခံစာတင္ရမည္ဆုိ ျခင္းေၾကာင့္ ပထမဆုံးေခၚယူ ေတြ႕ဆုံသည့္အစည္းအေ၀းတြင္ မည္သည့္ရက္၌ လုပ္ငန္းစတင္ မည္ကို အဓိကေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္ၿပီး မည္သည့္အေၾကာင္း အရာစတင္ေဆြးေႏြးမည္ကို မည္သူမွ်မသိရေသးေၾကာင္း အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္မည့္ ပညာရွင္အသုိင္းအ၀ုိင္းမွ သတင္းရရွိသည္။
ၾသဂုတ္ ၂၂ရက္သည္ေကာ္ မရွင္အဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ ပထမဆုံးအ စည္းအေ၀းျဖစ္သည္ဟု ျမစ္ ေၾကာင္းမ်ား၏ သဲႏုန္းပုိ႔ခ်မႈကိုေလ့လာၿပီး ေကာ္မရွင္တြင္ ပညာရွင္အျဖစ္ ပါ၀င္သူေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ေအးထံမွသိရသည္။
အဆုိပါေကာ္မရွင္သည္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးငါးဦးခန္႔ပါ ၀င္ၿပီး ၀န္ႀကီးဌာန ခုနစ္ခု၊ ျပည္ ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံး၊ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠ႒ႏွင့္ကုိယ္ စားလွယ္တစ္ဦး၊ အမ်ဳိသားလႊတ္ ေတာ္မွ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕၀င္ မ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရး ေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ အမ်ဳိးသားေရအရင္းအျမစ္ေကာ္မတီ အဖြဲ႕၀င္အႀကံေပးတစ္ဦးႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတမံႀကီးမ်ားအသင္းမွပညာရွင္တစ္ဦး၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ပညာရွင္တစ္ဦးစုစုေပါင္းအဖြဲ႕၀င္ ၂၀ဦးပါ၀င္သည္။
ေကာ္မရွင္က လုပ္ေဆာင္ရ မည့္ကိစၥရပ္မ်ားကုိေကာ္မရွင္ဖြဲ႕ စည္းေဆာင္ရြက္မႈတြင္အေသး စိတ္ေဖာ္ျပထားၿပီး ေလ့လာေစာင့္ ၾကည့္ရမည့္အခ်က္ေပါင္း ရွစ္ ခ်က္ပါ၀င္သည္။
ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းကို ယခင္ အစုိးရလက္ထက္က ရပ္ဆုိင္း ထားၿပီး အစုိးရသစ္အတြက္ အဆုံးအျဖတ္ ေပးရမည့္စီမံကိန္းျဖစ္သည္။ ႏွစ္ႏုိင္ငံဆက္ဆံေရးအရ ဆုံးျဖတ္ရန္ခက္ခဲသျဖင့္ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူညီႏုိင္သည့္အ ေျဖရရွိေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ မသြားမီ ငါးရက္အလုိတြင္ ေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ ငါးႏွစ္တာအ တြင္း လႊတ္ေတာ္အမတ္ေဟာင္း အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္ သမၼတေဟာင္းဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္တြင္ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္း ႏွင္ပတ္သက္၍ လူထုကဖ်က္သိမ္းေပးရန္ေတာင္းဆုိေနစဥ္ ပါ ၀င္ခဲ့သူျဖစ္သည္။
ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံခရီးစဥ္တြင္ ျမစ္ဆုံစီမံ ကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေကာ္မတီ တစ္ရပ္ဖြဲ႕စည္းကာ ျပန္လည္သုံး သပ္ေနေၾကာင္း တ႐ုတ္မီဒီယာ မ်ားအား ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း စီမံကိန္းျပန္လည္အေကာင္အ ထည္ေဖာ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္ သည့္မွတ္ခ်က္မွ်မေပးခဲ့ေပ။
တ႐ုတ္အစုိးရတာ၀န္ရွိသူ မ်ားက ဆုိင္းငံ့ထားေသာ ျမစ္ဆုံ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏွစ္ဖက္စ လုံးအတြက္ အဆင္ေျပေစမည့္ ေျဖရွင္းမႈတစ္ခုရွာေဖြညိႇႏႈိင္းရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ သ ေဘာတူညီမႈ ရရွိထားသည္ဟု တ႐ုတ္မီဒီယာဆင္ဟြာအား ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။
7Day

No comments: