Saturday, August 13, 2016

အစိုးရသစ္၏ ေစာင့္ၾကည့္ရမည့္ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး မူမ်ား

အစိုးရသစ္၏ ေစာင့္ၾကည့္ရမည့္ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး မူမ်ား

ေျမစာမ်ားစြန္႔ပစ္ေနေသာ ယာဥ္တစ္စီးႏွင့္ ေရမေဆးေက်ာက္ရွာေဖြသူအခ်ဳိ႕ကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-စုိင္းေဇာ္)
ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္မႈလုပ္ ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အထင္ကရ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ မည္ဟု ျမန္မာအစိုးရက ေၾက ညာလုိက္ျခင္းကို  အဆိုပါ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားက ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကသည္။ ခန္႔မွန္းေျခ အားျဖင့္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေဒၚလာ ၃၁ ဘီလီယံဖိုးမွ် အက်ိဳးအျမတ္ ျဖစ္ထြန္းသည္ဟု ယံုၾကည္ရသည့္ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရး လုပ္ ငန္းသည္ အလြဲသံုးစားမႈ၊ အက်င့္ ပ်က္ ျခစားမႈ၊ ခ႐ိုနီလုပ္ငန္းရွင္ မ်ား၏ လက္ဝါးႀကီး အုပ္မႈမ်ား ေအာက္တြင္ အစဥ္အဆက္ က် ေရာက္ေနခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အ စိုးရသစ္၏ ျပဳျပင္ေရး မူဝါဒက ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရး လုပ္ ငန္းတြင္ ေခတ္သစ္တစ္ခုကို အစ ျပဳရန္ အေျခခံမွစ၍ ေျပာင္းလဲပစ္ ႏုိင္မည္ဟု အမ်ားစုက ေမွ်ာ္လင့္ ေနၾကသည္။
ျမန္မာအစိုးရသည္ လက္ ရွိ ခြင့္ျပဳထားသည့္ ေက်ာက္စိမ္း တူးေဖာ္ခြင့္ပါမစ္မ်ားကို သက္ တမ္းတိုးခြင့္ ေပးေတာ့မည္မဟုတ္ သလို သတ္မွတ္စည္းမ်ဥ္း အသစ္ မ်ား ပီျပင္စြာ ေရးဆြဲခ်မွတ္ႏုိင္ျခင္း မရွိမီ ပါမစ္အသစ္မ်ားကိုလည္း ခ်ထားေပးေတာ့မည္ မဟုတ္ဟု ဆိုသည္။
ေက်ာက္စိမ္းသယံဇာတ အလြန္ေပါႂကြယ္ဝသည့္ ကခ်င္ ျပည္နယ္တြင္ ေက်ာက္စိမ္းတူး ေဖာ္ရင္း ေျမၿပိဳက်မႈမ်ား ဆက္ တုိက္ျဖစ္ပြားကာ လူ႔အသက္ ေပါင္းမ်ားစြာ ဆံုး႐ံႈးခဲ့သည့္ ေနာက္ အစိုးရက စည္းမ်ဥ္းစည္း ကမ္းမ်ား ပိုမိုတင္းက်ပ္ရန္ လုပ္ ေဆာင္လာျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္ ဖက္တြင္ အင္န္ဂ်ီအိုအဖြဲ႕အစည္း မ်ား၊ မီဒီယာမ်ား၊ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာမ်ား၌ ျမန္မာ့ေက်ာက္ စိမ္း လုပ္ငန္း၏ ေခါင္းပံုျဖတ္မႈ၊ အလြဲသံုးစားမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ ၿပီး တိက်ျပတ္သားစြာ ကိုင္တြယ္ ႏုိင္စြမ္း အားနည္းလြန္းျခင္းအေပၚ ေဝဖန္မႈမ်ားလည္း ျမင့္တက္လာ သည္။
‘‘ေက်ာက္စိမ္း တူးေဖာ္ခြင့္ လုိင္စင္ခ်ထားေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အစိုးရသစ္က ပံုစံသစ္တစ္ခုနဲ႔ ရပ္တည္လာျခင္းဟာ တကယ့္ကို ထင္ရွားျမင္သာတဲ့ အေျပာင္းအ လဲပါပဲ’’ ဟု Global Witness အ ဖြဲ႕၏ ဦးေဆာင္ စည္း႐ံုးေရးမွဴး ဂ်ဴမန္ ကြတ္ဘာက ဆိုသည္။
Global Witness သည္ ျခစားမႈ၊ ပဋိပကၡႏွင့္ သဘာဝပတ္ ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အျမတ္ထုတ္မႈ မ်ားကို ဆန္႔က်င္ရပ္တည္ေန သည့္ အဖဲြ႕အစည္း တစ္ခုျဖစ္ သည္။
‘‘တကယ္လုိ႔ ျမန္မာအစိုးရ ရဲ႕ အဓိက ဦးေဆာင္သူ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ျမန္မာ ႏုိင္ငံမွာ သိသာတဲ့ အေျပာင္းအ လဲေတြ စတင္ေနၿပီလုိ႔ တစ္ကမၻာ လံုးကို သိျမင္ေစခ်င္ရင္ ေက်ာက္ စိမ္းလုပ္ငန္းဟာ လက္ေတြ႕ အစ ျပဳဖို႔ အသင့္ဆံုး နယ္ပယ္ပါပဲ။ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ေအာက္မွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာခဲ့တဲ့ေနာက္ ဆိုးေမြအျဖစ္ က်န္ေနတဲ့ ခ႐ိုနီ အုပ္စိုးမႈ၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ၊ အ လြဲသံုးစားမႈေတြမွာ ေက်ာက္စိမ္း ဟာ အင္မတန္ထင္ရွားတဲ့ သေကၤ တတစ္ခု၊ အေမြအႏွစ္ တစ္ခုလုိ ျဖစ္ေနတယ္’’ ဟု ကြတ္ဘာက ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ျမန္မာ့ေက်ာက္စိမ္း တူးေဖာ္ မႈ လုပ္ငန္းသည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာျမင့္သည္အထိ သိုသိပ္ဖံုး ကြယ္စြာ လည္ပတ္ေနခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္မွ ဩဇာႀကီးမားသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား၊ အစိုးရႏွင့္ သင့္ ျမတ္သည့္ ခ႐ိုနီလုပ္ငန္းရွင္ သူ ေဌးႀကီးမ်ား၊ မူးယစ္ရာဇာမ်ား က ၎တို႔အတြက္ အက်ိဳးအ ျမတ္မ်ားစြာ တိုးပြားေစသည့္ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္မႈ လုပ္ငန္း ကို ျပင္ပကမၻာႏွင့္ အတတ္ႏုိင္ဆံုး ကင္းကြာေနေအာင္ ကာကြယ္ ေပးထားသည္။
Global Witness က တစ္ ႏွစ္မွ် အခ်ိန္ယူသုေတသနျပဳခဲ့ ၿပီးေနာက္ ျမန္မာ့ေက်ာက္စိမ္း လုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ စံုစမ္း ေတြ႕ရွိထားေသာ အခ်က္မ်ားကို ယမန္ႏွစ္တြင္ ဖြင့္ခ်ခဲ့သည္။
ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္မႈကို တာဝန္ယူ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေနေသာ ကုမၸဏီအမ်ားစုသည္ ယခင္ စစ္အစိုးရ အႀကီးအကဲ ေဟာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ယခင္အစိုးရ လက္ထက္က ဩဇာႀကီးမားေသာ အရာရွိႀကီးမ်ား၊ ဝန္ႀကီးမ်ားအ ျပင္ အေမရိကန္က အလိုရွိေန သည့္ မူးယစ္ရာဇာ Wie Hsueh Kang တို႔ႏွင့္ပါ ဆက္စပ္မႈ ရွိေန သည္ဟု Global Witness က ဆို သည္။
Global Witness က ၂၀၁၄ တစ္ႏွစ္တည္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္မႈ က႑မွ ေဒၚလာ ၃၁ ဘီလီယံမွ် ဝင္ေငြ ရရွိခဲ့မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။ အဆိုပါ ေငြပမာဏသည္ ျမန္မာ တစ္ႏုိင္ငံလံုး၏ တစ္ႏွစ္တာ စုစု ေပါင္း GDP တန္ဖိုး၏ ထက္ဝက္မွ် ႏွင့္ ညီမွ်သည္။ တစ္ဖက္တြင္ ကမၻာေပၚ၌ ေက်ာက္စိမ္း အထြက္ အႂကြယ္ဝဆံုး ေဒသတစ္ခု ျဖစ္ သည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ ဆင္းရဲ တြင္း နစ္ေနၿပီး ျပည္တြင္းစစ္ ေၾကာင့္ ေဒသခံ အေျမာက္အျမား ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးေနရ သည္။ မူးယစ္ေဆး စြဲလမ္းမႈႏြံ တြင္ နစ္ေနသည္။
Global Witness ၏ အဆို အရ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ တူးေဖာ္ရရွိ ေသာ ေက်ာက္စိမ္းအမ်ားစုသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ နယ္နိမိတ္ ထိ စပ္ေနသည့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံဘက္သို႔ တရားဝင္ တင္ပို႔၍ျဖစ္ေစ၊ တရား မဝင္ ေမွာင္ခုိလမ္းေၾကာင္းမ်ားမွ ျဖစ္ေစ ေရာက္ရွိသြားေလ့ ရွိ ေၾကာင္း သိရသည္။
ႏိုဝင္ဘာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရလဒ္ ျပတ္သားစြာ ေအာင္ပြဲခံ ခဲ့ၿပီးေနာက္ အာဏာရလာသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ ေသာ လက္ရွိျမန္မာအစိုးရသည္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုး အရပ္သားအစိုးရ လည္း ျဖစ္လာသည္။
ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတေနရာကို ရယူ ခြင့္ မရွိေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ သမၼတ႐ံုးဝန္ႀကီး၊ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးႏွင့္ အာဏာရအမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ၏ ဥကၠ႒ ရာထူးမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ ထားသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနာက္ပိုင္းရွိ ဘဂၤါလီမ်ိဳးႏြယ္မ်ားအေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္၏ ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္မႈ အေပၚ ႏုိင္ငံတကာ မီဒီယာအခ်ိဳ႕ က ေဝဖန္မႈမ်ား ရွိခဲ့သည့္တိုင္ မၾကာေသးမီက သူမဦးေဆာင္ ေသာ အစိုးရအဖြဲ႕က ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ခြင့္ပါမစ္ကို ကန္႔သတ္ျခင္း၊ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အတုိင္းအတာျဖင့္ သစ္ခုတ္ျခင္းကိုတားျမစ္ျခင္း၊ တပ္ ပိုင္ေျမအျဖစ္ သိမ္းပိုက္ထား ရာ ေျမေနရာမ်ားကို မူလပိုင္ရွင္ ျပည္သူမ်ားထံ ျပန္လည္လႊဲ ေျပာင္းေပးလာျခင္း အစရွိသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေၾကညာလာ ခဲ့သည္။
‘‘ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ခြင့္ လိုင္စင္ေတြကို ဆိုင္းငံ့လုိက္တာ ဟာ လူနည္းစု ေရေပၚဆီ အသိုက္ အဝန္းက သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ လူမႈဝန္းက်င္ ထိခုိက္မႈေတြကို လံုးဝဂ႐ုမစိုက္ဘဲ ႏုိင္ငံရဲ႕ ေက်ာက္ စိမ္းသယံဇာတ ႂကြယ္ဝမႈကို ႏွစ္ ေပါင္းမ်ားစြာ ေခါင္းပံုျဖတ္ေန ျခင္းကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ထိန္း ခ်ဳပ္ဖို႔ အေရးႀကီးဆံုး ပထမအ ဆင့္ ေျခလွမ္းပါပဲ’’ ဟု ကခ်င္ျပည္ နယ္အေျခစိုက္ လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုျဖစ္သည့္ Kachin Development Net- working Groupမွ Tsa Jiက မွတ္ ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံသား အမ်ားစု က ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ္ လည္း ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္မူ ခရစ္ ယာန္ကိုးကြယ္သည့္ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္ အမ်ားစု ေနထုိင္ၾကသည္။ ထို႔အျပင္ ကိုယ္ ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ အတြက္လည္း ကခ်င္ျပည္နယ္မွ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ျမန္မာအစိုးရ တပ္မ်ားႏွင့္ ကာလရွည္ၾကာ တိုက္ ပြဲျဖစ္ေနခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ကခ်င္လက္နက္ကိုင္မ်ားၾကား ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ မွ် အပစ္အခတ္ ရပ္စဲ ထားၿပီး ေဒသၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ရွိေနခဲ့ ေသာ္လည္း ၂၀၁၁ တြင္ ျပည္ တြင္းစစ္ တစ္ေက်ာ့ျပန္ အစျပဳ လာသည္။
အဆုိပါ ျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္ ပြားရျခင္းတြင္ ေက်ာက္စိမ္းတူး ေဖာ္မႈမွ ရရွိသည့္ အျမတ္အစြန္း ကို မမွ်မတ ခြဲေဝျခင္းသည္လည္း အဓိကက်သည့္ အေၾကာင္းတ ရားတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သည္။ ႏွစ္ဖက္ အျပန္အလွန္ တိုက္ခုိက္မႈမ်ားအ တြင္း ေဒသခံတစ္သိန္းခန္႔ ေနရပ္ စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးခဲ့ၾကရသည္။
ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္မႈလုပ္ ငန္းတြင္ အျမစ္တြယ္ေနသည့္ အ ညစ္အေၾကးမ်ားကို ႏိႈက္ႏိႈက္ခြၽတ္ ခြၽတ္ သုတ္သင္ရွင္းလင္းရန္ ဆို သည္မွာ အလြန္ခက္ခဲမည္ ျဖစ္ သည္။ သို႔ေသာ္ မျဖစ္ႏုိင္သည့္ ကိစၥေတာ့ မဟုတ္ေခ်။
ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္မႈကို စစ္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ ဘ႑ာေရး ရင္းျမစ္မ်ားသဖြယ္ အသံုးခ်မႈမ်ားရွိေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
‘‘တခ်ိဳ႕ေသာ လက္နက္ကိုင္ တိုင္းရင္းသား အဖဲြ႕အစည္းေတြ အတြက္ ေက်ာက္စိမ္းက အေရး ပါတဲ့ ေငြေၾကးအရင္းအျမစ္ ျဖစ္ ေနတယ္။ သူတို႔က အစိုးရရဲ႕ ထိန္း ခ်ဳပ္မႈ ကင္းလြတ္တဲ့ ေဒသေတြ မွာ တပ္မေတာ္ေၾကာင့္ ေနရပ္ ေရႊ႕ ေျပာင္းလာရတဲ့သူေတြကို က်န္း မာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ပညာေရး အစရွိတဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈေတြ ေပး အပ္ႏုိင္ဖုိ႔ ဒီေငြေၾကးကို အသံုးခ်ရ ပါတယ္’’ ဟု Burma Campaign UK မွ မတ္ခ္ဖာမာနာက ဆို သည္။
‘‘ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ခြင့္ လိုင္စင္အားလံုးကို ဆိုင္းငံ့လိုက္ ျခင္းဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနနဲ႔ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အ ခတ္ရပ္စဲၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ႀကိဳး စား တည္ေဆာက္ေနမႈအေပၚ တခ်ိဳ႕ေသာ လက္နက္ကိုင္တိုင္း ရင္းသား အဖဲြ႕အစည္းေတြဆီက ပိုၿပီး ယံုၾကည္မႈကို ရလာႏုိင္တယ္။ အက်ိဳးဆက္အေနနဲ႔ ေနာက္ဆံုး မွာ အေျပာင္းအလဲတခ်ိဳ႕ ရွိလာ ႏုိင္ပါတယ္။ အစိုးရကလည္း ဘယ္လုိ ႏုိင္ငံေရး သေဘာထားမွ မပါဘဲ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္မႈ လုပ္ငန္းမွာ သန္႔စင္ရွင္းလင္းမႈ ေတြ လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ အားထည့္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ျပသႏုိင္ ဖို႔ လိုတယ္။ ဒါမွသာ တိုင္းရင္း သား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အ စည္းေတြဘက္က သေဘာတူညီ ဖို႔ တြန္႔ဆုတ္ေနတဲ့ ကိစၥေတြမွာ သေဘာတူညီလာဖို႔ တြန္းအား ေပးႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ၎ က သံုးသပ္ခဲ့သည္။
ယခုလကုန္ပိုင္းတြင္ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနျဖင့္KIA အပါအဝင္တစ္ႏုိင္ငံလံုးမွ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း ၂၀ ခန္႔ကို ေခၚယူေဆြးေႏြးကာ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီ လာခံကို က်င္းပၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိႏုိင္ရန္စီစဥ္ေနသည္။
၁၉၄၇ ခုႏွစ္က ကခ်င္၊ ရွမ္း ႏွင့္ ခ်င္းတိုင္းရင္းသားမ်ားကို ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေပးေသာ ျပည္ေထာင္စုတည္ေထာင္ရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့ၿပီး သူမ၏ ဖခင္ျဖစ္သူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကိုယ္ တိုင္ ႀကီးမွဴးခဲ့သည့္ ပင္လံုညီလာခံကို အစြဲျပဳကာ ယခုအမည္ မွည့္ ေခၚထားျခင္းျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္ ထိုစဥ္က ပင္လံုစာ ခ်ဳပ္ပါ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသ သတ္မွတ္ခ်က္သည္ မည္ သည့္အခါကမွ် အေကာင္အ ထည္ ေပၚမလာခဲ့ေခ်။ ပင္လံုစာ ခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုၿပီး လအနည္းငယ္အ ၾကာတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း လုပ္ႀကံခံခဲ့ရသည္။
ထိုေခတ္အခါကတည္းက တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္း အခ်ိဳ႕တို႔သည္ အစိုးရ ႏွင့္ ျပည္တြင္းစစ္ စတင္ျဖစ္ပြား ေနခဲ့သည္။
‘‘မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြအတြက္ လက္ဆင့္ကမ္းေပးဖို႔ အေကာင္း ဆံုး အေမြကေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပါပဲ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေဆာင္ယူ ႏုိင္မွသာ ကြၽန္မတို႔ ႏုိင္ငံဟာ အ မွန္တကယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာ ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မၾကာ ေသးမီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။
(Guardian သတင္းဌာန၏ Aung Sun Suu Kyi moves to clean up Myanmar's murky jade trade ေဆာင္းပါးကို ဘာသာျပန္ ဆိုသည္)

http://www.7daydaily.com/story/72691

No comments: