Saturday, August 27, 2016

အာဏာရွင္ႀကီး ဗိုလ္ေန၀င္း၏ ဇနီးေတာ္မ်ား ရာဇ၀င္ (၁) - သန္း၀င္းလိႈင္

အာဏာရွင္ႀကီး ဗိုလ္ေန၀င္း၏ ဇနီးေတာ္မ်ား ရာဇ၀င္ (၁) - သန္း၀င္းလိႈင္
 
27 August 2016
=================
============================================
ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္တြင္ နာမည္ဆုိးျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားခဲ့သည့္ ကြယ္လြန္သူ ရဲေဘာ္သုံးက်ိပ္၀င္၊ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ ဥကၠ႒၊ ျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီ ဥကၠ႒၊ ႏုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီ ဥကၠ႒ႏွင့္ သမၼတေဟာင္း စစ္အာဏာရွင္ႀကီး အၿငိမ္းစားဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေန၀င္းသည္ သူ႔ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္တြင္ တရား၀င္ ထိမ္းျမားလက္ထပ္ခဲ့သည့္ ဇနီးေပါင္းမွာ ၇ ဦးရွိခဲ့သည္။
ဦးေန၀င္းကုိ ၁၉၁၀ျပည့္ႏွစ္ ဇူလုိင္လ ၆ရက္ ဗုဒၶဟူးေန႔ ည ၆နာရီတြင္ အဖ ဦးဖုိးခ၊ အမိ ေဒၚမိေလးတုိ႔မွ ျပည္ခ႐ုိင္ ေပါင္းတလည္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေခ်ာင္းေကာင္းရြာ၌ ဖြားျမင္ခဲ့သည္။ ေမြးခ်င္း ခုႏွစ္ဦးအနက္ သားအႀကီးဆုံး ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ၁၉၁၇ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလတြင္ ဖြားျမင္ေသာ သခင္လွထြန္းႏွင့္ ၁၉၂၇ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၂ရက္တြင္ ဖြားျမင္ေသာ ဦးသိန္းၫြန္႔ (ကုိညီေလး)တုိ႔သာ အဖတ္တင္ခဲ့သည္။ က်န္ ညီမႏွစ္ေယာက္ႏွင့္ ညီႏွစ္ေယာက္မွာ ငယ္စဥ္ကပင္ ဆုံးပါးသြားခဲ့ၾကသည္။ ညီျဖစ္သူ သခင္လွထြန္းမွာ သခင္ဗစိန္၏ သခင္အုပ္စုမွ တုိ႔ဗမာအစည္းအ႐ုံး၀င္တစ္ဦး ျဖစ္သည္။ ဦးသိန္းၫြန္႔မွာ ႏုိင္ငံေရးေလာကႏွင့္ မပတ္သက္သူျဖစ္သည္။
ဦးေန၀င္း၏ မိဘမ်ားကုိ စာအုပ္အသီးသီး၌ ဗမာလူမ်ဳိး၊ ဗုဒၶဘာသာဟု ေဖာ္ျပေနေသာ္လည္း ဖခင္ ဦးဖုိးခမွာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၊ ကြမ္တုန္းျပည္နယ္ႏွင့္ ဖူက်န္းျပည္နယ္ ဟတ္ကား (Hakka) (စက) လူမ်ဳိး ျဖစ္ၿပီး၊ ၀က္ကုန္သည္ဟု ၀ါရင့္ ႏုိင္ငံေရးသမားႀကီးႏွင့္ ဗဟုိတရား႐ုံးခ်ဳပ္ ေရွ႕ေနႀကီး ႏုိင္ငံ့ဂုဏ္ရည္ ပထမအဆင့္ရ မြန္ဦးဖုိးခ်ိဳက စာေရးသူအား ေျပာျပဖူးသည္။
ဤေနရာ၌ အနည္းငယ္ ရွင္းျပလုိပါသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ျမန္မာျပည္တြင္ တ႐ုတ္လူမ်ဳိး အုပ္စုသုံးစု ၀င္ေရာက္ေနထုိင္လာၾကသည္။ (၁) ဖူက်န္႔ျပည္နယ္မွ ဟုတ္ကင္လူမ်ဳိး (အက်ႌလက္ရွည္၊ လက္ရွည္)၊ (၂)ကြမ္တုန္းျပည္နယ္မွ ကြမ္တုန္းလူမ်ဳိး(အက်ႌလက္တုိ၊ လက္တုိ)ႏွင့္ (၃) ဖူးက်န္႔ႏွင့္ ကြမ္တုန္ျပည္နယ္မွ ဟတ္ကားလူမ်ဳိး (စက)တုိ႔ ျဖစ္ၾကသည္။ ဦးေန၀င္း၏ဖခင္ ဦးဖုိးခသည္ အရွည္လည္း မဟုတ္သလုိ အတုိလည္း မဟုတ္သည့္ လက္စကလူမ်ဳိးျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ တ႐ုတ္လူမ်ဳိးမ်ားအနက္ “ဟုတ္ကင္” ႏွင့္ “ကြမ္တုန္” တုိ႔မွာ ၄၅ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ ရွိသည္။ “ဟတ္ကား” လူမ်ဳိးမ်ားကုိမူ ၄င္းတုိ႔၏ မူလဌာေနကုိ အစြဲျပဳ၍ ဖူက်န္႔မွလာသူကုိ အက်ႌရွည္ ဟတ္ကားႏွင့္ ကြမ္တုန္မွလာသူကုိ အက်ႌတုိ ဟတ္ကားဟု ထပ္မံခြဲျခားထားသည္။ ျမန္မာျပည္ရွိ တ႐ုတ္မ်ားအနက္ ကြမ္တုန္ လူမ်ဳိးမ်ားသည္ အဆင္းရဲဆုံး၊ အစုိးရ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အခ်ိတ္အဆက္ ေကာင္းသည့္ ဟုတ္ကင္မ်ားသည္ အခ်မ္းသာဆုံးဟု ျမန္မာမ်ား အၾကားတြင္ ေရွး႐ုိးစြဲ အျမင္မ်ားရွိသည္။
အထက္ျမန္မာျပည္ႏွင့္ ရွမ္းကုန္းျပင္ျမင့္ ေဒသတြင္ အေျခခ်သည့္ တ႐ုတ္လူမ်ဳိး အမ်ားစုမွာ ယူနန္ျပည္နယ္ဘက္မွ လာသည့္ ယူနန္လူမ်ဳိး၊ ပန္းေသးမ်ားႏွင့္ ကုိးကန္႔လူမ်ဳိးမ်ားသည္ အဓိက ျဖစ္သည္။ ကုိးကန္႔ႏွင့္ ပန္းေသးမ်ားမွာ ျမန္မာျပည္ရွိ တ႐ုတ္လူမ်ဳိးဦးေရ၏ ၂၁ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ ရွိသည္။ က်န္တ႐ုတ္မ်ားမွာ တ႐ုတ္ ျမန္မာကျပားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။
ဦးေန၀င္းသည္ တ႐ုတ္ေသြးပါေသာ္လည္း ၄င္းသည္ တ႐ုတ္ေသြး လုံး၀မပါဟု အခါအခြင့္သင့္တုိင္း ျငင္းခ်က္ထုတ္ေလ့ရွိသည္။ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ ေရးသားခဲ့ေသာ “ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး ခရီးႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္း”စာအုပ္ စာမ်က္ႏွာ ၄၃၇ ၌ပင္ ဦးေန၀င္းက
“ဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တစ္ခုပဲ ေျပာခ်င္တယ္။ ႀကံဳတုန္းကုိ ကၽြန္ေတာ့္ဘုိးဘီ၊ ကၽြန္ေတာ္ မွတ္မိသေလာက္ေပါ့။ သုံးဆက္ေလးဆက္ရွိေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာ ႏုိင္ငံျခားေသြး တစ္ေသြးမွ မပါပါဘူး။ ဘာေသြးမွမပါဘူး။ ဟုတ္လား။ အဲဒီေတာ့ ဒီေသြးပါတယ္ မပါဘူးဆုိတာ ဗမာအယူအဆ၊ ဗမာအေတြးအေခၚ။ ဒါကေလး ကၽြန္ေတာ္ နည္းနည္း ေျပာျပခ်င္တယ္။ ဒီဗမာလည္း နတ္တင္တယ္။ တ႐ုတ္လည္း နတ္တင္တယ္။ ဟုတ္လား အဲဒီေတာ့ ဗမာတင္တဲ့နတ္နဲ႔ တ႐ုတ္တင္တဲ့နတ္ဟာ တူသလားဗ်ာ။ သူတုိ႔က က်စ္ဆံနီတုိ႔ ဘာတုိ႔ေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္သိသေလာက္ ဒီ့အျပင္ ဘာေတြ မသိတာေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တစ္ေတြဟာ ကၽြန္ေတာ့္ မိဘဘုိးဘြား၊ ဒီတလုိင္းနတ္ သူတုိ႔ေျပာတာပါပဲ။ ဒါဘယ္ေလာက္မွန္သလဲေတာ့ မေျပာတတ္ဘူး။ တလုိင္းနတ္ထဲေတာင္မွ ခပ္ညံ့ညံ့ပါဗ်ာ။ ငါးရံ႕နဖားႀကိဳး ထုိးတဲ့နတ္။ အဲဒါ ငါးရံ႕နဖားႀကိဳး ထုိးၿပီး တင္ရတယ္။ နတ္တင္တဲ့ အမ်ဳိး ဘယ့္ႏွယ္လုပ္ၿပီး တ႐ုတ္ျဖစ္မလဲဗ်” ဟူ၍ ျငင္းခ်က္ထုတ္ခဲ့သည္။
ဦးေန၀င္း တ႐ုတ္မဟုတ္ေၾကာင္း သိသိခ်ည္းႏွင့္ ေျဗာင္လိမ္ေပးခဲ့သူမွာ ဦးညိဳျမျဖစ္သည္။ သူသည္ အုိးေ၀ဂ်ာနယ္ အမွတ္ ၁၇ (၁၉၆၉ ဧၿပီလ ၁၅ရက္) ထုတ္၌ ေမာင္သုမန ကေလာင္ကြဲျဖင့္ “ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္း တ႐ုတ္ဆုိသူ အေဖမွာ ထုိးကြင္းႀကီးနဲ႔ ေခါင္းစဥ္တပ္ေရးသားကာ ဓာတ္ပုံႏွင့္တကြ ေဖာ္ျပ၍ အမွန္တရားကုိ ဖုံးဖိေပးခဲ့သည္။ ယင္းအတြက္ ဦးညိဳျမအား ဦးေန၀င္းက ေက်းဇူးဆပ္သည့္ အေနျဖင့္ ဆိပ္ကမ္းသာလမ္း (အေရွ႕)၌ တုိက္ခန္းတစ္ခန္း ၀ယ္ေပးခဲ့သည္။
အမွန္မွာ ဦးညိဳျမ၏ အုိးေ၀ဂ်ာနယ္၌ ႐ုိက္ကူးေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ဦးဖုိးခ ခါးေတာင္းက်ဳိက္ ဓာတ္ပုံမွာ ဘာထုိးကြင္းမွ မပါရွိေပ။ ထုိစဥ္က အုိးေ၀ဂ်ာနယ္တြင္ သတင္းေထာက္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္ေနေသာ စာေရးဆရာႀကီး တကၠသုိလ္စိန္တင္က ဦးညိဳျမခုိင္း၍ သူကုိယ္တုိင္ဓာတ္ပုံတြင္ မင္ျဖင့္ ထုိးကြင္းပုံမ်ား ေရးဆြဲေပးခဲ့ရေၾကာင္း စာေရးသူအား ေျပာျပခဲ့ပါသည္။ မယုံလွ်င္ ယေန႔တုိင္ တကၠသုိလ္စိန္တင္သည္ သက္ရွိထင္ရွား ရွိေနေသး၍ ေမးျမန္းစုံစမ္းႏုိင္ပါသည္။ (စကားခ်ပ္)
ပထမဆုံး ဇနီးေတာ္
ဦးေန၀င္း၏ ပထမဆုံး အိမ္ေထာင္ဖက္မွာ သူ႔ထက္ အသက္ႀကီးေသာ ေဒၚသိန္းၫြန္႔ျဖစ္သည္။ ေဒၚသိန္းၫြန္႔ကုိ သူရန္ကုန္တကၠသုိလ္ ဥပေဒသိပၸံ (I.Sc) အထက္တန္းမွ ထြက္ခဲ့ရသည့္ ၁၉၃၁ ခုႏွစ္တြင္ လက္ထပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေဒၚသိန္းၫြန္႔သည္ အပ်ိဳမဟုတ္ေပ။ ပထမအိမ္ေထာင္ႏွင့္ သားတစ္ေယာက္ ပါခဲ့သူျဖစ္သည္။ ေဒၚသိန္းၫြန္႔ေခၚေမရီႏွင့္ ၁၉၃၇ခုႏွစ္အထိ ေပါင္းသင္းေနထုိင္၍ ကုိသိန္းေခၚ ဦးေက်ာ္သိန္းကုိ ထြန္းကားခဲ့သည္။ ဦးေန၀င္းက သူ႔သားႀကီးကုိ “တာတီး”ဟု ေခၚေ၀ၚခဲ့သည္။
ဦးေန၀င္း၏ သားႀကီး ဦးေက်ာ္သိန္းသည္ ျမန္မာ့ေရနံတြင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ခဲ့ၿပီး ျပည္ၿမိဳ႕ေန ဦးစိန္သီး၊ ေဒၚဆုိင္တုိ႔၏သမီး မၾကည္ၾကည္ေအးႏွင့္ လက္ထပ္ခဲ့သည္။ ဦးေက်ာ္သိန္းသည္ အသက္ ၄၅ႏွစ္အရြယ္ ၁၉၇၈ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလ ၃၀ရက္တြင္ ကြယ္လြန္သြားခဲ့သည္။ ၄င္း၏ ဇနီး ေဒၚၾကည္ၾကည္ေအးသည္ အသက္ ၅၉ႏွစ္အရြယ္ ၁၉၉၇ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၂၁ရက္တြင္ ကြယ္လြန္သြားသည္။
ထုိ႔ေနာက္ ေဒၚသိန္းၫြန္႔ႏွင့္ အိမ္ေထာင္ေရး အဆင္မေျပျဖစ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အိမ္ေထာင္ေရး ၿပိဳကြဲသြားကာ ေဒၚတင္တင္ႏွင့္ အိမ္ေထာင္သစ္ထူခဲ့ျပန္သည္။
ဒုတိယ ဇနီးေတာ္
ဦးေန၀င္းသည္ ေဒၚတင္တင္ႏွင့္ ၁၉၃၇ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ ၁၈ရက္ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေမာင္ဂုိမာရီလမ္း (ယခုဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းလမ္း)ရွိ အိမ္အမွတ္ ၁၀၆၌ လက္ထပ္ခဲ့သည္။ ၄င္းတုိ႔ လက္ထပ္မဂၤလာ ဧည့္ခံပြဲသုိ႔ ဦးေန၀င္း၏ ဖခင္ဦးဖုိးခ ကုိယ္တုိင္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ သခင္႐ူေမာင္ေခၚ ဦးေန၀င္းႏွင့္ ေဒၚတင္တင္တုိ႔မွာ ၁၉၃၉ခုႏွစ္တြင္ သား ေငြစုိးကုိ ဖြားျမင္ခဲ့သည္။ ထုိစဥ္က ဦးေန၀င္းသည္ ေရႊဂုံတုိင္လမ္းဆုံရွိ စာတုိက္တြင္ စာေရးအျဖစ္ အမႈထမ္းခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ေဒၚတင္တင္သည္လည္း ယင္းစာတုိက္မွ စာေရးမတစ္ဦး ျဖစ္သည္။ ဦးေန၀င္းသည္ အားလွ်င္ ယခု ၿမိဳ႕မေက်ာင္းလမ္း ေဘးရွိ မုိင္ဒါျမင္းၿပိဳင္ကြင္း၌ ျမင္းေလာင္းေလ့ရွိသည္။ ေနာင္တြင္မွ ယင္းျမင္းၿပိဳင္ကြင္းကုိ တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ က်ဳိကၠဆံ ျမင္းၿပိဳင္ကြင္း ေနရာသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕သြားသည္။
ဦးေန၀င္းသည္ သခင္ဗစိန္၊ သခင္ထြန္းအုပ္ဂုိဏ္းမွ တုိ႔ဗမာအစည္းအ႐ုံး၀င္ တစ္ဦးျဖစ္သည္။ ဦးေလးျဖစ္သူ သခင္ညီ၊ သခင္ထြန္းအုပ္၊ သခင္ဗစိန္တုိ႔၏ တုိက္တြန္းမႈေၾကာင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသုိ႔ စစ္ပညာ သင္ၾကားရန္ ေစလႊတ္ခဲ့ေသာ ရဲေဘာ္သုံးက်ိပ္ စတုတၳ အသုတ္၌ ပါ၀င္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ သူႏွင့္အတူ သခင္စံလိႈင္ (ဗုိလ္မွဴးေအာင္)၊ သခင္ထြန္းခင္ (ဗုိလ္ျမင့္ေဆြ)၊ သခင္လွ(ဗုိလ္မင္းေရာင္)၊ သခင္သန္းၫြန္႔ (ဗုိလ္ဇင္ေယာ္)၊ သခင္ေက်ာ္စိန္(ဗုိလ္မုိးညိဳ)၊ သခင္ေမာင္ေမာင္ (ဗုိလ္ၪာဏ)၊ သခင္ေငြ (ဗုိလ္ေစာေအာင္)၊ သခင္သစ္ (ဗုိလ္ေစာေနာင္)၊ သခင္ထြန္းလြင္ (ဗုိလ္ဗလ)တုိ႔ ပါ၀င္၍ ကုိရိယုမာ ႐ူးသေဘၤာျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ၁၉၄၁ ဇူလုိင္လ ၈ရက္တြင္ ထြက္ခြာခဲ့ၾကသည္။
ဦးေန၀င္းသည္ ဂ်ပန္တုိ႔ သိမ္းပုိက္ထားေသာ ဟုိင္နန္းကၽြန္း၌ စစ္ပညာသင္ၾကားေနစဥ္က သား ေမာင္ေငြစုိးသည္ ႏွစ္ႏွစ္သား အရြယ္မွ်သာ ရွိေသးသည္။ ေငြစုိးသည္ ေနာင္တြင္ ယူဘီေအ (U.B.A)ေခၚ ဗမာ့ေလေၾကာင္းလုိင္း၌ ဒါကုိတာ ေလယာဥ္မွဴး ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ဒုတိယသား ေအးေအာင္၀င္း ေခၚ ကုိေအးေအာင္ကုိ ၁၉၄၉ ဇူလုိင္ ၁၇ရက္၊ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ဖြားျမင္ခဲ့သည္။ ေအးေအာင္၀င္းကုိ ေမြးဖြားစဥ္က ဦးေန၀င္းသည္ ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရာထူးျဖင့္ ဗမာ့ တပ္မေတာ္တြင္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္၊ စစ္ေသနာပတိ ျဖစ္ေနၿပီျဖစ္သည္။ သူသည္ ၁၉၄၉ မတ္ ၃တြင္ ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရာထူး ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ထုိ႔ေနာက္ ပါလီမန္ အစုိးရေခတ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေရာင္စုံလက္နက္ကိုင္ ပုန္ကန္ တက္ႂကြမႈမ်ားေၾကာင့္ သခင္ႏု ဦးေဆာင္ေသာ ဖဆပလ အစုိးရသည္ ရန္ကုန္ အစုိးရဟု ေခၚရေလာက္ေအာင္ အေျခအေန ဆုိး၀ါးလာခဲ့သည္။ ထုိသုိ႔ ႏုိင္ငံေရး အေျခအေန ဆုိး၀ါးေနသည့္အတြက္ ဖဆပလအစုိးရ အဖြဲ႕အတြင္းတြင္ ၀ါးအစည္းေျပ သကဲ့သုိ႔ ညီၫြတ္ေရး ၿပိဳကြဲကာ ဆုိရွယ္လစ္ ၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ရဲေဘာ္ျဖဴ ၀န္ႀကီးမ်ားသည္ အစုိးရ အဖြဲ႕မွ ႏုတ္ထြက္သြားခဲ့ၾကသည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ ၁၉၄၉ ဧၿပီလ ၁ရက္ေန႔တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ သခင္ႏုသည္ အစုိးရအဖြဲ႕ ျပန္လည္ ဖြဲ႕စည္းၿပီးေနာက္ ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေန၀င္းအား တုိင္းျပည္ အေျခအေနကုိ ၀င္ေရာက္ ထိန္းသိမ္းေပးရန္ အတြက္ အစုိးရအဖြဲ႕သုိ႔ ၀င္ရန္ ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။
ဤသုိ႔ျဖင့္ ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေန၀င္းသည္ ၁၉၄၉ ဧၿပီ ၅တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရ အဖြဲ႕၌ ဒုတိယ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီး ျဖစ္လာသည္။ ယင္းေနာက္ ၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၉ရက္တြင္ အစုိးရအဖြဲ႕မွ ျပန္လည္ ႏုတ္ထြက္၍ စစ္တပ္သုိ႔ ျပန္သြားကာ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ရာထူး ျပန္လည္ရယူခဲ့သည္။
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေန၀င္းသည္ ေဒၚတင္တင္ႏွင့္ တရား၀င္ ကြာရွင္းျခင္း မရွိဘဲ ၁၉၅၂ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၀ရက္ တနလၤာေန႔တြင္ ေဒၚခင္ေမသန္းေခၚ ကစ္တီဘသန္းႏွင့္ ရန္ကုန္ေဆး႐ုံႀကီး၀င္း အတြင္းရွိ ေဆးေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ေနအိမ္၌ ေနာက္ထပ္ အိမ္ေထာင္ျပဳခဲ့သည္။
သန္း၀င္းလႈိင္

No comments: