Thursday, August 4, 2016

၀န္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ သတင္းမွန္ကို ေသခ်ာနားေထာင္ရန္ လိုေၾကာင္း ၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ ဦး၀င္းျမတ္ေအးေျပာၾကား

၀န္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ သတင္းမွန္ကို ေသခ်ာနားေထာင္ရန္ လိုေၾကာင္း ၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ ဦး၀င္းျမတ္ေအးေျပာၾကား
 
4 August 2016
-------- ------ -------
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ႀကဳံေတြ႕ေနရသည့္ ေရေဘးဒုကၡမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၀န္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကို ေသခ်ာမျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ရန္ႏွင့္ သတင္းမွန္ကို ေသခ်ာနားေထာင္ရန္ လိုေၾကာင္း၊ လူမႈဝန္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရး ႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး က ဧရာ၀တီသတင္းဌာနႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးတြင္ ေျပာဆိုထားသည္။
“ျပည္သူလူထုကို ေျပာခ်င္တာက သတင္းေတြက ဘယ္လုိ ျဖစ္ေနလဲဆုိေတာ့ ဟိုတႏွစ္က ဓာတ္ပံုေတြနဲ႔ စာေတြနဲ႔ ကို ျပန္တင္တယ္။ ျပန္တင္ေတာ့ အခုပဲျဖစ္ေနသလုိလို အေရးေပၚအေျခအေန မေၾကညာေသးဘူးလားေပါ့။ ဘယ္ေလာက္ အထိေအာင္ ဘယ္လုိျဖစ္ ေနၿပီဆိုတာမ်ိဳးလုပ္ေတာ့ သတင္းေတြကို ေသခ်ာစိစစ္ၿပီးမွ ယံုေစခ်င္တယ္။ ျမန္မာ့အသံက ထုတ္လႊင့္တာရယ္၊ မိုး/ဇလက ေၾကညာတာ ရယ္နဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္တာေတြကိုပဲ ေသခ်ာမျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ပါလို႔။ သတင္းအမွားေတြနဲ႔ facebook မွာလို ထင္ေယာင္ထင္မွား ျဖစ္ေအာင္ တင္တာေတြ ရွိတယ္။ မိုးေလ၀သ ပညာရွင္ႀကီးေတြ ရဲ႕ သိပ္ေတာ္တဲ့ ခန္႔မွန္းခ်က္ေတြ ရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ မႏွစ္ကဟာေတြ။ အဲဒါကို စာအပိုဒ္လုိက္ ျပန္တင္ၿပီးေတာ့ ဒီႏွစ္ ျဖစ္သေယာင္ေယာင္ လုပ္ၾကတယ္။ သတင္းမွန္ေတြကို ေသခ်ာနားေထာင္ဖို႔ လိုပါတယ္ဆုိတာကို ျပည္သူကို ေျပာခ်င္တယ္” ဟု ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ဧရာ၀တီျမစ္ႏွင့္ ခ်င္းတြင္းျမစ္ေရသည္ ဇူလိုင္လႏွင့္ ၾသဂုတ္လအတြင္း ျမစ္ေရျမင့္တက္လာမႈေၾကာင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီး၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္/ေက်းရြာအခ်ိဳ႕တြင္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။
ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ားသည္ အေရးေပၚေၾကညာရေလာက္သည့္ အဆင့္မဟုတ္ေၾကာင္း အပိုင္းလိုက္ အပိုင္းလိုက္မ်ား ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည့္ ေနရာကို ႏိုင္ႏိုင္နင္းနင္း လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု ဧရာ၀တီသတင္းဌာနႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးတစ္ခုတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ကေျပာဆိုထားသည္။
“ျဖစ္တဲ့ေနရာကို ၾကည့္လိုက္ရင္ေတာ့ facebook မွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ မီဒီယာမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ အရမ္းကို အႀကီးအက်ယ္ႀကီးကို ျဖစ္ေနတာ။ ဒါေပမယ့္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အတိုင္းအတာနဲ႔ ျဖစ္တဲ့သေဘာ မဟုတ္တဲ့အတြက္ အေရးေပၚအေျခအေန မေၾကညာ ေသးတာပါ။ အေရးေပၚ ေၾကညာရေလာက္တဲ့ အဆင့္မဟုတ္ဘူး။ အပိုင္းလိုက္ အပိုင္းလိုက္ေလးေတြ ျဖစ္တာ။ ျဖစ္တဲ့ေနရာကို အခု ႏုိင္ႏိုင္နင္းနင္း လုပ္ေနတယ္။”ဟု ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးကေျပာဆိုထား သည္။
ထို႕အတူ “ယခုလက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာေရႀကီးေရလ်ံမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ထိေရာက္စြာ ကူညီႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိပါသည္။ ျပည္သူမ်ားအား ရွင္းလင္းတင္ျပလ်က္ ရွိပါသည္။ သဘာဝေဘး အနၱရာယ္ က်ေရာက္ေသာ ေဒသျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာျခင္းႏွင့္ပတ္သတ္၍ လိုအပ္ပါက ဥပေဒနင့္အညီ ေဆာင္ရြက္သြားပါမည္” ဟု ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး က ၎၏ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေရးသားထားသည္။
သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႕ခြဲမႈ ဥပေဒ ၊၂၀၁၃ ခုႏွစ္ႏွင့္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႕ခြဲမႈ နည္းဥပေဒမ်ား ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အရ သဘာ၀ေဘး အႏၱရာယ္ က်ေရာက္ေသာ ေဒသျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခန္း ၅ ပုဒ္မ ၁၁ တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ တစ္၀န္းလုံးတြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ နယ္ေျမေဒသ တစ္ခုခုတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈ အလြန္ႀကီးမားသည့္ ေဘးအႏၱရာယ္ က်ေရာက္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားေကာ္မတီက တင္ျပ၍ ျဖစ္ေစ၊ အျခားတစ္နည္းနည္းျဖင့္ ျဖစ္ေစ သိရွိရသည့္အခါ ယင္းေဒသကို မူလအေျခအေနသို႕ အျမန္ျပန္လည္ ေရာက္ရွိေစေရးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အခက္အခဲရွိမည္ဟု ယုံၾကည္ပါက အဆိုပါေဒသကို အခ်ိန္ကာလႏွင့္ နယ္ေျမေဒသ ပိုင္းျခားသတ္မွတ္၍ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ က်ေရာက္ေသာ ေဒသျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာႏိုင္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။
ေဇာ္မင္းထြန္း
The Ladies News

No comments: