Tuesday, August 9, 2016

စီးပြားေရးေကာင္းဖုိ႔ ၊ တုိ႔ႏုိင္ငံတုိးတက္ေကာင္းမြန္ဖုိ႔ အေျခခံ

စီးပြားေရးေကာင္းဖုိ႔ ၊ တုိ႔ႏုိင္ငံတုိးတက္ေကာင္းမြန္ဖုိ႔ အေျခခံ
 
|| ေဒါက္တာခင္ေမာင္ညိဳ ||
 
9 August 2016
 
ျမန္မာျပည္သူေတြ ၀င္ေငြနည္းတယ္။ တစ္ဖက္ကလည္း အစုိးရသစ္တက္ၿပီးေနာက္မွာ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈဟာ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္ရွိတယ္။ ဆင္းရဲၿပီး စီးပြားေရးမတုိးတက္ရင္ေတာ့ ႏုိင္ငံေရးလည္း မေကာင္းလာႏုိင္ဘူးလုိ႔ သံုးသပ္သူမ်ားက ဆုိတယ္။ စီးပြားေရးတုိးတက္ဖုိ႔အတြက္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ ( Corruption ) က အဓိကက်တယ္။ ၈၈ အေရးအခင္းဆုိတာလည္း စီးပြားေရးအေျခခံၿပီး ျဖစ္လာတဲ့ သာဓကေတြရွိတယ္။ ဒီအတြက္ ဆင္ျခင္ၿပီး အေျဖရွာဖုိ႔လုိတယ္။
**** ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ****
ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံရဲ႕ အေနအထားကုိ ႏုိင္ငံေရး စီးပြားေရးနဲ႔ ေျပာဆုိၾကပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရးဟာ စီးပြားေရးနဲ႔ အျပန္အလွန္ အေထာက္အကူျပဳေနပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရးတုိးတက္ဖုိ႔ အေရးပုိႀကီးပါသလား။ စီးပြားေရးတုိးတက္ဖုိ႔ အေရးႀကီးပါသလား။ အမွန္ေတာ့ ႏွစ္ခုလံုးေကာင္းဖုိ႔လုိတဲ့အတြက္ ႏွစ္ခုလံုးကုိ တုိးတက္ဖုိ႔ ႀကဳိးစားရပါမယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လူသားေတြရဲ႕ အက်င့္တစ္ခုကေတာ့ အဆင္မေျပတဲ့အခါ အေျခအေနတစ္ခုကုိ လက္ညိွဳးထုိးတတ္တယ္။ တစ္ေယာက္ေယာက္ရဲ႕ အျပစ္ကုိေထာက္ျပတယ္။ ဒါဟာလည္း ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ဘာလုပ္လုပ္ အျပစ္ေတြရွိတာခ်ည္းပါပဲ။ မလုပ္ရင္သာ အျပစ္မျဖစ္ဘူး။ ဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ ဘာကုိလုိခ်င္လဲ။ သာယာတဲ့ ဘ၀ကုိ တည္ေဆာက္ခ်င္ၾကတာလား။ သာယာတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံက ျပည္ႀကီးသားေတြ ျဖစ္လုိပါသလား။ ကနဦးအေနနဲ႔ သံုးသပ္ဖုိ႔ လုိတယ္ထင္ပါတယ္။
**** ဆင္းရဲတြင္း ****
ပထမဦးဆံုး စီးပြားဥစၥာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေျပာရင္ေတာ့ စိတ္၀င္စားၾကမွာပါပဲ။ ကမၻာႀကီးကုိ စိတ္က ဦးေဆာင္တယ္ဆုိေပမဲ့ ႐ုပ္မရွိရင္ ဘာမွအလုပ္မျဖစ္ဘူး။ ဘယ္သူ႕ကုိေမးေမး ေငြေၾကးခ်မ္းသာခ်င္ၾကတာပဲ။ ေလာဘမႀကီးေပမယ့္ ပုိက္ဆံကုိ မိမိအတုိင္းအတာအလုိက္ လုိခ်င္ၾကတာပါပဲ။
ဒီေတာ့ “ေငြေၾကး” ေတြ “႐ုပ္၀တၳဳပစၥည္း” ေတြဟာ အေတာ္ေလး အေရးပါတာကုိ ေတြ႕ရမယ္။ ကမၻာဦးအစ ေရၾကည္ရာ ျမက္ႏုရာေတြကုိ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္လာၾကရာမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ျမန္မာေတြဟာ ပထ၀ီအေနအထားအရ အေတာ္ေလးေကာင္းတဲ့ အရပ္မွာ ေနထုိင္ခြင့္ရခဲ့ၾကတယ္။
ေတာေတြေတာင္ေတြက နယ္နိမိတ္မွာ ကာရံထားတယ္။ တုိင္းျပည္အလယ္ျမစ္ႀကီးေတြရွိၿပီး ေျမျပန္႔လြင္ျပင္ေတြလည္း ရွိတယ္။ ပင္လယ္ကမ္း႐ုိးတန္းကလည္း ရွည္လ်ားစြာ တည္ရွိတယ္။ သဘာ၀သယံဇာတေတြ ျဖစ္တဲ့ ေရနံ ၊ ကၽြန္းသစ္၊ ေက်ာက္သံပတၱျမား ၊ ေရႊတြင္း ေငြတြင္း ပယင္း ဒုတၳာကုိ ပုိင္ဆုိင္ၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျမန္မာေတြဟာ ကမၻာ႔အလယ္ တင့္တယ္စြာ မေနႏုိင္ၾကဘူး။
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လုိ အေနအထား မေကာင္းတဲ့ႏုိင္ငံေတြဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ထက္ ခ်မ္းသာေနၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ဆင္းရဲတြင္းနက္ေနၾကတယ္။ ယေန႔ကမၻာႀကီးဟာ ရြာႀကီးတစ္ရြာ ျဖစ္ေနပါၿပီ။ စင္ကာပူက မူလတန္းေက်ာင္းဆရာ တစ္လ သိန္းသံုးဆယ္ရတယ္။ ျမန္မာျပည္က မူလတန္းေက်ာင္းဆရာ တစ္လ တစ္သိန္းပဲရတယ္။ သူ႕ဟာသူရတာပဲ ဘာလုပ္ရမွာလဲလုိ႔ ေျပာခ်င္ေျပာၾကမယ္။
စင္ကာပူက ေက်ာင္းဆရာ ေက်ာင္းပိတ္ရက္မွာ ကမၻာပတ္ႏုိင္တဲ့အခါ ျမန္မာေက်ာင္းဆရာ ျပည္တြင္း ခရီးေလးေတာင္ မသြားႏုိင္ရွာဘူး။ ျမန္မာျပည္က တကၠသုိလ္ ဆရာေသာ္မွ တစ္လ ႏွစ္သိန္းေလာက္ရတာပါပဲ။ သူတုိ႔နဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ထိေတြ႕ေနရတယ္။
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ဆင္းရဲတယ္။ ဆင္းရဲေတာ့ စား၀တ္ေနေရး အဆင္မေျပဘူး။ ဒါ့အျပင္ လူခ်င္းအတူတူ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔တစ္ေတြက မ်က္ႏွာငယ္ရတယ္။ ဒီေတာ့ မင္းတုိ႔ ဘာေၾကာင့္ ဒီလို ျဖစ္ရတာလဲဆုိရင္ အသံုးမက်လုိ႔ လုိ႔ ေျဖရမွာပါပဲ။ အသံုးက်ေအာင္ ဘာလုိ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ မလုပ္ႏုိင္ရမွာလဲ။
အရည္အေသြး ညံ့ဖ်င္းလုိ႔လား။ သာမန္အလုပ္သမားတစ္ေယာက္ကုိ ေလ့လာမယ္။ ျမန္မာျပည္က လူတစ္ေယာက္ ဂ်ပန္မွာ အလုပ္သြားလုပ္ရင္ တစ္ေန႔လုပ္ခ တစ္သိန္းရတာပဲ။ ျမန္မာျပည္က လူတစ္ေယာက္ စင္ကာပူမွာ အလုပ္သြားလုပ္ရင္ တစ္ေန႔လုပ္ခ ငါးေသာင္းရတာပဲ။ ျမန္မာျပည္က လူတစ္ေယာက္ ထုိင္းမွာ အလုပ္သြားလုပ္ရင္ တစ္ေန႔လုပ္ခ တစ္ေသာင္းရတာပဲ။ ဒါဆုိရင္ အရည္အေသြး မညံ့တာ ေသခ်ာပါတယ္။ အတိအက်ေျပာရရင္ စင္ကာပူက အလုပ္သမားတစ္ေယာက္ဟာ ဟိုတယ္သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ရင္ တစ္လ ျမန္မာေငြ ၁၅ သိန္းအထက္ကုိ ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျမန္မာျပည္မွာ တစ္သိန္းပတ္၀န္းက်င္ေလာက္သာ ရၾကတယ္။
**** ေျပာင္းလဲရမယ္ ****
ဘယ္လုိ ေျပာင္းလဲရမယ္ဆုိတာ မသိေပမယ့္ ဆင္းရဲတြင္းကထြက္ဖုိ႔ဆုိတာ ကေတာ့ ေျပာင္းကုိ ေျပာင္းလဲရမယ္။ ကၽြန္ေတာ္ အဂၤလန္ေရာက္ေတာ့ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ ေတြ႕တယ္။ သူတုိ႔လစာေတြက အေတာ္ေလးကုိ မ်ားပါတယ္။
“မင္းတုိ႔ အဆင္ေျပတာေပါ့ကြာ”
“ဒီကအစုိးရက လခ ေကာင္းေကာင္း ေပးပါတယ္”
“ကုမၸဏီေတြကလည္း လစာေကာင္းေကာင္းေပးတယ္။ ဒါေပမဲ့ တစ္ခုေတာ့ရွိတယ္။ ဘယ္သူမဆုိ လစာရဲ႕ ၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္း အထက္ေလာက္ကုိ အခြန္ေပးရတယ္”
“၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္း အထက္ဆုိေတာ့ အေတာ္မ်ားတာပဲ။ လစာရဲ႕ ထက္၀က္နီးပါး ျဖစ္ေနတယ္။ တစ္ျပည္လံုးက ေပးရတာလား”
“အားလံုးေပးရပါတယ္။ အခြန္ကုိ လစာထဲက တစ္ခါတည္းျဖတ္တယ္။ လူတုိင္းဟာ လစာကုိ ဘဏ္က ထုတ္ယူရတယ္။ ဒီေတာ့ ဘယ္သူမွ အခြန္ေရွာင္လုိ႔မရဘူး”
“ဒီေလာက္အမ်ားကုိ ဘာအတြက္ျဖတ္ရတာလဲ”
“ဆင္းရဲတဲ့လူေတြအတြက္ေပါ့။ အလုပ္မရွိတဲ့လူေတြကုိ ေပးတာ။ dole လုိ႔ ေခၚတယ္။ လူမႈဖူလံုေရး (Welfare) အတြက္ ေပးတာပါ”
“လူတုိင္းကုိ ေပးတာလား”
“၁၈ ႏွစ္ေက်ာ္ၿပီး အလုပ္မရတဲ့သူေတြကုိ ေပးတာမ်ဳိးရွိတယ္။ အသက္ ၆၅ ႏွစ္ေက်ာ္ၿပီး ပင္စင္မရသူေတြကုိ ေပးတာရွိတယ္။ ကေလးေတြနဲ႔ ကုိယ္၀န္ေဆာင္ေတြအတြက္ ေထာက္ပံ့ေၾကး ေပးတာေတြလည္း ရွိတယ္”
“အေတာ္ ခက္ခဲမွာပဲေနာ္။ လိမ္တဲ့သူေတြ အမ်ားႀကီးေနမွာေပါ့”
“မွန္ပါတယ္။ လိမ္တဲ့လူေတြ ရွိပါတယ္။ အခ်ဳိ႕က ညဘက္ အလုပ္လုပ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ အလုပ္မလုပ္ဘူးဆုိၿပီး (Welfare) ကေန ပုိက္ဆံယူတာေတြရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ လူေတြက သိကၡာရွိရွိ ေနခ်င္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနတဲ့ႏုိင္ငံမွာ လိမ္သူေတြ အင္မတန္ နည္းပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး သူတုိ႔က အတုိင္အေတာ အင္မတန္ထူတယ္။ လူတစ္ေယာက္ မဟုတ္တာလုပ္ေနတာကုိ ေတြ႕ရင္ တုိင္ေတာ့တာပဲ”
“ဆုိးတာေပါ့”
“မဆုိးဘူး သူငယ္ခ်င္း။ တုိင္တယ္ ေတာတယ္ဆိုတာ မဟုတ္တာကုိ မလုပ္ႏုိင္ေအာင္လုိ႔ တုိင္တာကြ။ လူေကာင္းေတြကုိ ေစာင့္ေရွာက္ရသလုိ လူဆုိးေတြကုိလည္း မဟုတ္တာ လုပ္ခြင့္မရေအာင္ ၀ုိင္း၀န္း ေဆာင္ရြက္တာပါပဲ၊ ဒီေနရာမွာ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ ( Corruption ) မျဖစ္ဖုိ႔ အေရးႀကီးတယ္”
“ဘာေၾကာင့္လဲ”
“အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ ( Corruption ) ျဖစ္တဲ့လူေတြနဲ႔ အလုပ္လုပ္ေနရင္ လိမ္တဲ့လူေတြ အမ်ားႀကီး ရွိမွာေပါ့။ ေစာေစာက ေျပာသလုိ ညဘက္ အလုပ္လုပ္တဲ့လူကုိ တစ္ေယာက္ေယာက္က တုိင္ရင္ တာ၀န္ရွိသူက မင္းငါ့ကုိ တစ္၀က္ေပးရင္ ငါ မင္းကုိ အေရးမယူဘူးဆုိတာမ်ဳိး လုပ္ႏုိင္တာေပါ့”
“ဒါကေတာ့ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ျပည္တြင္းအခြန္မွာ လုပ္ေနၾကတဲ့ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ပဲ။ ရာဇာတစ္၀က္ ငါ တစ္၀က္ ဆုိတဲ့ သီခ်င္းလုိေပါ့”
“ဥပေဒမစုိးမုိးေတာ့ အလုပ္မျဖစ္ဘူး။ ေတာင္ကုိရီးယားႏုိင္ငံမွာ အက်င့္ပ်က္ လာဘ္စားသူေတြကုိ ႏွိမ္လုိက္တာနဲ႔ တိုင္းျပည္တုိးတက္လာတာပဲ မဟုတ္လား”
“ဟုတ္ပါတယ္။ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္ေလာက္က ေတာင္ကုိရီးယားမွာ လူေတြ ဆင္းရဲေနၾကတယ္။ ငတ္ေနၾကတယ္။ အစုိးရကေတာင္ ဆံပင္ေတြ၀ယ္ၿပီး ႏုိင္ငံျခားတင္ပုိ႔ရတယ္လုိ႔ ဆုိတယ္။ ၁၉၇၀ က်ေတာ့ စၿပီး အဆင္ေျပလာၿပီး ယေန႔မွာဆုိ ကမၻာ႔အဆင့္မီ ဖြံ႕ၿဖဳိးၿပီး ႏုိင္ငံ ျဖစ္လာေတာ့တာပဲ”
**** မယံုမၾကည္ ****
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဆင္းရဲတာ ဘာေၾကာင့္လဲ။
အက်င့္ပ်က္ျခစားတာနဲ႔ ဘယ္လုိမွ မဆက္စပ္ဘူးလုိ႔ ယူဆၾကမွာပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ အက်င့္ပ်က္တာ ဆင္းရဲျခင္းရဲ႕ အေျခခံပဲ။ လူေတြဟာ အလုပ္ေကာင္းေကာင္း မလုပ္ႏုိင္ဘူး။ လူေတာ္ေတြဟာလည္း တုိင္းျပည္က ထြက္ခြာသြားၾကတယ္။ ျပင္ပ လုပ္ငန္းရွင္တုိ႔လည္း ၀င္ေရာက္လာျခင္းမရွိေတာ့ဘူး။ စည္းကမ္းမရွိဘူး။ အက်င့္ပ်က္တယ္။ အဲဒီလုိ လူေတြနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကုိ ဘယ္သူက ယံုၾကည္မွာလဲ။ ကုန္ၾကမ္းေတြဟာ ျပည္ပကုိပဲ ထြက္သြားတယ္။ ဒီႏုိင္ငံမွာ အလုပ္မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ ကုန္ၾကမ္းကုိ ႏုိင္ငံျခားေရာက္ေအာင္ ထုတ္ယူသြားၾကတယ္။ ဒီကုန္ၾကမ္းေတြကုိ ေစ်းအင္မတန္ႀကီးတဲ့ ကုန္ေခ်ာထုတ္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံထဲကုိ ျပန္သြင္းတယ္။ မိေအးႏွစ္ခါနာ မကပါဘူး။ သံုးေလးခါ နာရပါတယ္။
ကုန္ၾကမ္းေတြကုိယူသြားၿပီး ဟုိမွာ ကုန္ေခ်ာထုတ္ေတာ့ ကုန္ေခ်ာကုိ ေစ်းႀကီးေပးရသလုိ ဒီကုန္ေခ်ာထုတ္တဲ့ လုပ္သားေတြအေနနဲ႔ ျမန္မာေတြ အလုပ္မရဘူး။ စက္႐ံုဒီမွာမရွိတဲ့အတြက္ အခြန္လည္းမရဘူး။ ၿပီးေတာ့ ရသင့္ရထုိက္တဲ့ နည္းပညာလည္း မရဘူးေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ တစ္ေယာက္ကုိတစ္ေယာက္လည္း မယံုၾကည္ဘူး။ ယံုၾကည္မႈမရွိရင္ အလုပ္မျဖစ္ဘူး။ အလုပ္မျဖစ္ရင္ မတုိးတက္ဘူးေပါ့။
***** နိဂံုး *****
ယံုၾကည္မႈေတြမရရင္ တုိးတက္မႈေတြ ေႏွးေကြးေနဦးမွာပဲ။ ျမန္မာေတြ ဆင္းရဲေနဦးမွာပါပဲ။ ဆင္းရဲတဲ့ ႏုိင္ငံဟာ လူေတြၾကားထဲမွာ မ်က္ႏွာငယ္ေနမွာပါပဲ။ ဒီမုိကေရစီလမ္းေၾကာင္းမွာ ဟန္က်ပန္က် ေလွ်ာက္လွမ္းႏုိင္ဖုိ႔ဆုိတာ ဒီလုိပံုစံမ်ဳိးထက္ပုိၿပီး မူ၀ါဒေတြ ခ်မွတ္ရမယ္။ အႀကံတူ ေနာက္လူသာစၿမဲပါ။ ကုိယ္တုိင္ႀကိဳးစားၿပီး ေလွ်ာက္ၾကရမွာပါ။ အစပုိင္းခက္ေတာ့ ခက္မွာပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ အမ်ားညီမွ သာယာတဲ့ ျပည္ေထာင္စုကုိ တည္ေဖာ္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ေဒါက္တာခင္ေမာင္ညိဳ
The Ladies News
http://www.theladiesnewsjournal.com/…/tue-2016-08-09-1…/2892

No comments: