Thursday, August 25, 2016

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင္႔ ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အထူးအႀကံေပးတုိ႔ ေတြ႕ဆံု

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင္႔ ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အထူးအႀကံေပးတုိ႔ ေတြ႕ဆံု

Thursday, August 25, 2016
 
ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ေဒသမ်ားအားလုံးမွ်တစြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစႏုိင္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားထည္႔သြင္းစဥ္းစားေဆာင္ရြက္ရန္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင္႔ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ အထူးအႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ Mr. Hiroto Izumi တုိ႔ ယေန႔(ၾသဂုတ္ ၂၅ရက္) နံနက္ ၁၀နာရီက ႏုိင္ငံျခားဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဧည့္ခန္းမ၌ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္သည္...
ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပမဟာစီမံကိန္း၊ စုိက္ပ်ိဳးေရးက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး၊ သီလဝါစီးပြားေရးဇုန္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး၊ ေရသုေတသနလုပ္ငန္းအပါအဝင္ ႏုိင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံအက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈသာမက ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ေရရွည္ အက်ိဳးရွိၿပီး လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္၍ ျပည္သူမ်ားအလုပ္အကုိင္ဖန္တီးေပးႏုိင္မည္႔ အစီအစဥ္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးခဲ႔ေၾကာင္း
အဆုိပါသတင္းထုတ္ျပန္ ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ဓာတ္ပုံ- ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန
The Voice

No comments: