Friday, August 19, 2016

" ေျပာျပလိုက္ပါ- ျမစ္ဧရာ "

" ေျပာျပလိုက္ပါ- ျမစ္ဧရာ "
Aung Soe Baloi's photo.
-----------------------------------
၁၉. ၈. ၂၀၁၆
ဧ၀တီျမစ္ဆံုဆည္စီမံကိန္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ႏွစ္နုိင္ငံစလံုးအတြက္ ဆီေလ ွ်ာ္
...
သင့္ျမတ္တဲ့အစီအမံတစ္ခုရရွိနိုင္ဖို႔ျမန္မာအစိုးရအေနနဲ႔ ႀကိဳးစားသြားမယ္
လို႔- ပညာသားပါပါခပ္ပါးပါးေလးပုတ္ထုတ္လိုက္တဲ့ နုိင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္
ခံေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ေျပာၾကားခ ်က္ကိုၾကိဳက္တယ္- ဗ ်ာ။
ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့- ႏွစ္နုိင္ငံစလံုးအတြက္ဆီေလ ွ်ာ္သင့္ျမတ္တဲ့အစီအမံတစ္
ခုရရွိနိုင္ဖို႔ျမန္မာအစိုးရအေနနဲ႔ ႀကိဳးစားသြားမယ္ေျပာၾကားခ ်က္ဟာ- ျမစ္ဆံု
ကိစၥအစားအျခားစီမံကိန္းတခုခုကိုအစားထိုးလုပ္ေပးမယ္ဆိုတဲ့သေဘာကိုျပ
သရာေရာက္ပါတယ္။ ေရွ႕ကသြားေလသူမ ် ဳ ိးမစစ္ေတြကလုပ္ခ ်င္သလိုလုပ္
သြားခဲ့မွေတာ့- ကိုယ့္ဘက္ကလည္းအစားထိုးမႈတခုခုေတာ့- ႏွစ္ႏိူင္ငံယိုယြင္း
ပ ်က္ဆီးေနတဲ့ ခ ်စ္ၾကည္ေရးအတြက္လုပ္ေတာ့လုပ္ေပးရမွာပဲေလ။ ျမစ္ဆံုမွာ
ရင္ႏွီးျမွပ္ထားတာလည္းတစ္မတ္- ငါးမူးမွမဟုတ္ပဲ။ ျပီးေတာ့- ျပီးေတာ့ ျပည္
တြင္းျငိမ္းခ ်မ္းေရးရရွိဖို႔အတြက္- သူ႔အကူညီလည္းလိုအပ္ေနေသးတယ္ဆို
ေတာ့ကာ၊ အေခၚအေျပာကမလုပ္လို႔လည္းမရျဖစ္ေနေသးတယ္ေလ။
ဒီေနရာမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ့မယုတ္မလြန္ေျပာခဲ့တဲ့စကားကိုျပန္လ
ည္ေကာက္ႏႈတ္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္- - ငါတို႔ခ ်ေပးမယ့္ဆီေလ ွ်ာ္သင့္ျမတ္တဲ့ စီမံ
ကိန္းကိုၾကိဳက္ရင္လုပ္၊ သေဘာမတူရင္မလုပ္နဲ႔ဆိုတဲ့ ပံုသ႑န္လည္းသက္
ေရာက္ေစပါတယ္။ ဒါဟာ- မယုတ္မလြတ္စကားနဲ႔ အထက္စီးကေနျပီးတရုတ္
ဝန္ၾကီးခ ် ဳပ္ကိုေျပာလိုက္တာပဲ။ ဒီေနရာမွာတရုတ္အစိုးရကိုသိေစလိုတာက
ခင္ဗ ်ားတို႔ဆီ ႏွစ္ႏိူင္ငံခ ်စ္ၾကည္းေရးကိုအဓိကထားျပီးေရာက္ေနတဲ့ ေဒၚ
ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ- အရင္အစိုးရအဆက္ဆက္လို လူေသေစတဲ့စစ္လက္
နက္ပစၥည္းေတြေပးျပီး မင္းတို႔ၾကိဳးဆြဲရာကမယ့္သူေတာ့မဟုတ္ဘူးဆိုတာ- သိ
ရွိထားဖို႔လိုပါတယ္။ လက္ရွိ- ျပည္တြင္းျငိမ္းခ ်မ္းေရးရရွိဖို႔အတြက္- မင္းတို႔
အကူညီလိုအပ္ေနလို႔သာအေပးယူလုပ္ေနရတာပါ။ ဒါကလည္း- လက္နက္
ကိုင္တိုင္းရင္းသားလူမ ် ဳ ိးစုေတြကိုမင္းတို႔ၾသဇာလႊမ္းထားလို႔သာ- မခ ်စ္ေသာ္
လည္းအာက္ကာနမ္းေနရတဲ့ပံုသ႑န္ဆိုတာ သိရွိနားလည္ထားဖို႔လိုပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္- ဒီကေန႔ဧရာဝတီကိုစကားအနည္းငယ္ေျပာမယ္- ဗ ်ာ။ ျမစ္ဧရာေရ
ငါေလ- မင္းရဲ့စီးဆင္းေနတဲ့ သဘာဝအလွပ ်က္စီးဆံုးရံႈးသြားမွာကို စိုးတထိတ္
ထိတ္ျဖစ္ေနတဲ့ စိုးရိမ္စိတ္ေတြ အခုေတာ့လည္းေပ ်ာက္သြားပါျပီး။ ျပီးေတာ့-
ျမစ္ဧရာကိုမွီခိုကာစားေသာက္ေနၾကတဲ့ မင္းကိုအရမ္းခင္တြယ္ေနၾကတဲ့ မင္း
မရွိရင္မျဖစ္ဘူးဆိုတဲ့ မင္းခ ်စ္တဲ့ျပည္သူေတြကိုလည္းေျပာျပလိုက္ပါ။ ငါ့ဘဝ
ကိုအေမကယ္တင္လိုက္ျပီးဆိုတဲ့အေၾကာင္း......။
( ကိုဗလိုင္ )
Aung Soe Baloi's photo.

No comments: