Monday, August 1, 2016

အုိလံပစ္ ၊ လူသားအရင္းအျမစ္ ႏွင့္ စစ္ျဖစ္ေနေသာ တိုင္းျပည္

 
အုိလံပစ္ ၊ လူသားအရင္းအျမစ္ ႏွင့္ စစ္ျဖစ္ေနေသာ တိုင္းျပည္
 
၀၂ ႀသဂုတ္လ ၂၀၁၂
 
အိုလံပစ္ သမိုင္းအက်ဥ္း
 
ကမၻာေျမေပၚတြင္ အိုလံပစ္ကစားပဲြကို စတင္ျပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ ျပင္သစ္လူမ်ိဳး ပို္င္ရီဒီ ကူဘာတင္ ( Pierre de Coubertin ) သည္ ဇန္န၀ါရီလ ( ၁ ) ရက္ ၊ ၁၈၆၃ ခုႏွစ္တြင္ ေမြးဖြားျပီး ဂ်ာမာန္မ်ား ျပင္သစ္ကို တိုက္ခိုက္ေသာ ၁၈၇၀ခုႏွစ္ ဖရန္ကို ပါရွန္းစစ္ပဲြ ( Franco-Prussian War )ျဖစ္ပြားခ်ိန္၌ သူ၏အသက္မွာ ( ၇)ႏွစ္သား အရြယ္သာရိွေသးသည္ ။
ထိုအခ်ိန္က ျပင္သစ္တို႕ စစ္ရံႈးရသည္မွာ ျပင္သစ္စစ္တပ္၏ စစ္ေရးနည္းဗ်ဴဟာ ေႀကာင့္မဟုတ္ပဲ ျပင္သစ္စစ္သည္မ်ား၏ စြမ္းရည္နည္းပါးမႈေႀကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ကူဘာတင္က မွတ္ယူသည္ဟု တခ်ိဳ႕က ယံုႀကည္ခဲ့ႀကသည္။ ကူဘာတင္သည္ ပိုမိုက်န္းမာ သန္စြမ္းေသာ လူသားမ်ားေပၚထြန္းေရးအတြက္ အားကစားကို ေလ့က်င့္လုပ္ေဆာင္သင့္သည္ဟု ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္ ။ ထို႕ေနာက္ ကူဘာတင္မွ ဦးေဆာင္ကာ ( ၉ )ႏိုင္ငံမွ ကိုယ္စားလွယ္ ( ၇၉ ) ေယာက္ကို ဖိတ္ေခၚကာ ႏိုင္ငံတကာ အိုလံပစ္ ေကာ္မီတီ (IOC; Comité Internationale Olympique)အား ဖဲြ႕စည္းကာ ၁၈၉၆ မွစတင္ကာ ဂရိႏိုင္ငံ ေအသင္ျမိဳ႕မွစတင္၍ ႏိုင္ငံတကာ အိုလံပစ္ အားကစားပဲြကို ( ၄ ) ႏွစ္တစ္ႀကိမ္က်င္းပခဲ့ေပသည္ ။ အိုလံပစ္သမိုင္းအက်ဥ္းကို ေအာက္ပါ ၀က္ဆိုက္တြင္ ႀကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္ ။http://history1900s.about.com/…/fadsf…/a/olympicshistory.htm
ေရွးႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာတြင္ သက္ဦးဆံပိုင္ဘုရင္စံနစ္၌ စစ္ေျမျပင္အတြင္း ဖမ္းဆီးရမိေသာ စစ္သံု႕ပန္းမ်ားထဲမွ က်န္းမာ သန္စြမ္းေသာသူကို ေရြးခ်ယ္ကာ က်ားမ်ား ၊ ျခေသၤ့မ်ားႏွင့္ ေလးဘက္ေလးတန္ ကာရန္ထားေသာ ကြင္းလယ္ေကာင္တြင္ သတ္ပုတ္ခိုင္းျပီး ဘုရင္ႏွင့္ ၄င္း၏အသိုင္းအ၀ိုင္းက အပမ္းေျဖ ႀကည့္ရႈခဲ့ႀကသည္ ။
ေခတ္ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ တတိုင္းျပည္ႏွင့္ တတိုင္းျပည္ ၊ လူမ်ိဳးတမ်ိဳးႏွင့္ တမ်ိဳး စစ္ပဲြမ်ားဆင္ႏဲႊကာ သူရဲေကာင္းခ်င္း သတ္ပုတ္ခ်င္းမ်ားေခတ္စားခဲ့သည္ ။
ကမၻာေျမသည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဆင္ႏဲႊေနေသာ စစ္ပဲြမ်ားအစား ကမၻာ့ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လူသားခ်င္း ခ်စ္ႀကည္ရင္းႏွီးမႈကို ျဖစ္ေပၚေစေသာ အိုလံပစ္အားကစားမ်ားျဖင့္ အစားထိုးခ်င္းသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ လုပ္ရပ္ျဖစ္သည္မို႕ အားေပးသင့္ေပသည္ ။
၂၀၁၂ အိုလံပစ္ ဖြင့္ပဲြကို အဂၤလန္ႏိုင္ငံ လန္ဒန္ျမိဳ႕တြင္ က်င္းပရာ၌ ျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္ေနေသာ ျမန္မာျပည္ အပါအ၀င္ ဆီးရီးယား ၊ အီရတ္ ၊ တို႕မွ ( ၄ ) ေယာက္ႏွင့္ တစ္ပိုင္း အားကစားသမားမ်ားကို ေစလႊတ္ခဲ့ေသာ္လည္း တိုင္းျပည္ျငိမ္းခ်မ္းတိုးတက္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ အေမရိကန္ ၊ ကေနဒါ ၊ ျပင္သစ္ ၊ တရုတ္ စေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမွ အားကစားသမား ရာေက်ာ္ ေစလႊတ္ခဲ့ႀကသည္ ။
ထိုအခ်င္းအရာကို ႀကည့္ခ်င္းအားျဖင့္ ေနာင္အနာဂတ္ကာလကို သံုးသပ္ႏိုင္သည္မွာ ဆင္းရဲ စစ္ျဖစ္ေနေသာ တိုင္းျပည္သည္ လူးသားအရင္းအျမစ္မ်ား ေပ်ာက္ကြယ္ ဆံုးရံႈးေနျပီး စီးပြားေရးေတာင့္တင္းျပီး တိုင္းျပည္ ျငိမ္းခ်မ္းေသာ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ လူသားအရင္းအျမစ္မ်ားကို က်န္းမာေရး ၊ ပညာေရး ၊ စီးပြားေရး အဖက္ဖက္၌ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္လ်က္ရိွေႀကာင္း မ်က္၀ါးထင္ထင္ ေတြ႕ျမင္ရေပမည္ ။
လူသားအရင္းအျမစ္
ကြ်န္ပိုင္ရွင္စနစ္တြင္မူ ကြ်န္မ်ား၏ ေျခလက္မ်ားကို ႀကိဳးမ်ားခ်ည္ေႏွာင္ျပီး အလုပ္မ်ားကို အတင္းအဓမၼ ခိုင္းေစျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ႀကသည္ ။ကြ်န္ပိုင္ရွင္မ်ားသည္ ကြ်န္မ်ားအား ႀကာပြတ္မ်ားျဖင့္ရိုက္ႏွက္ကာ ေက်ာက္တံုးမ်ား ေရြ႕ခိုင္းျခင္း ၊ ပိရမစ္မ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းမ်ားကို မတရားခိုင္းေစမႈမ်ား ရိွခဲ့ေႀကာင္း သမိုင္းက သက္ေသခံေနေပသည္ ။
အေတြးအေခၚတျဖည္းျဖည္း တိုးတက္လာေသာ ယခုေခတ္တြင္မူ ကမၻာ့ႏိုင္ငံ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အလုပ္အကိုင္သစ္မ်ား ဖန္တီးကာ လူသားမ်ားအား ေကာင္းမြန္ေသာ လခမ်ားေပးျပီး ဆဲြေဆာင္စည္းရံုး လ်က္ရိွသည္ ။
၂၀၁၂ လန္ဒန္ အိုလံပစ္တြင္ မီတာ ၁၀၀ ေနာက္ျပန္ေရကူးျပိဳင္ပဲြ၌ ေရႊတံဆိပ္ရေသာ Melissa Jeanette "Missy" Franklin သည္ ကေနဒီယံမိဘႏွစ္ပါးမွ ေမြးဖြားခဲ့သူျဖစ္သည္ ။ကေနဒါ ႏိုင္ငံဖြားဖခင္သည္ တိုရန္တို ( Toronto Argonauts of the Canadian Football League ) အားကစားသမားေဟာင္း တစ္ဦးျဖစ္ျပီး ဒဏ္ရာရရိွရာမွ အားကစားမွ အနားယူခဲ့ သူျဖစ္သည္ ။သူသည္ ကေနဒါႏိုင္ငံတြင္ ဆဲဗင္းအပ္ (7-Up in Ontario)ကုမၼဏီ၌လုပ္ကိုင္ရာမွ အေမရိကန္ တြင္ အႀကီးတန္းအရာရိွအျဖစ္ Coors Brewing Company သို႕ေျပာင္းေရြ႕ခံခဲ့ရသူျဖစ္သည္ ။ သို႕ေသာ္ သူတို႕ မိသားစုသည္ အေမရိကန္ ၊ ကေနဒါ ( ၂ ) ႏိုင္ငံလံုးတြင္ ႏိုင္ငံသား dual citizenship ခံယူထားေပသည္ ။ http://en.wikipedia.org/wiki/Missy_Franklin
၁၉၉၆ အိုလံပစ္ ပဲြေတာ္တြင္ မီတာ ၁၀၀ တာတိုေျပးပဲြ၌ ေရႊတံဆိပ္ဆု ရရိွေသာ ဂ်ေမကာႏိုင္ငံမွာ ေမြးဖြားသည့္ Donovan Bailey သည္ ကေနဒါႏိုင္ငံသားခံယူခဲ့သည္ ။ ၁၉၉၆ ၀န္းက်င္၏ မီတာ ( ၁၀၀ ) ကမၻာ့ စံခ်ိန္ရွင္သည္ တာတိုေျပးပဲြမ်ားတြင္ ဘယ္တုန္းကမွ ေရႊတံဆိပ္မရခဲ့ေသာ ကေနဒါႏိုင္ငံအတြက္ ဆုလာဘ္တစ္ပါးကို ယူေဆာင္လာေသာ တိုင္းျပည္၏ အားကစား သူရဲေကာင္းျဖစ္ခဲ့သည္ ။ http://www.donovanbailey.com/biography.html
က်ေနာ္တို႕ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္္အားကစားေလာက တြင္သာမက စီးပြားေရး ၊ ပညာေရး ၊ ႏိုင္ငံေရး အဖက္ဖက္၌ လူသားအရင္းအျမစ္မ်ားသည္ အႀကီးအက်ယ္ ဆံုးရံႈးေနမႈမ်ား ျဖစ္ပြားေနသည္မွာ ေရရွည္ျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္ပြားေနသည္မွ စတင္ ေရတြက္ပါက ကာလ ႀကာျမင့္ခဲ့ေပျပီ ။
ဆိုလိုသည္မွာ စီးပြားေရးရင္းနွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား အျပိဳင္အဆိုင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေခတ္မွာ ဦးေႏွာက္ ယိုစိမ့္မႈမ်ား မျဖစ္ေပၚေစရန္ မည္သို႕ ထိမ္းခ်ဳပ္ရမည္နည္း ဆိုသည္မွာ ေတြးေခၚစဥ္းစားသင့္သည့္ အခ်က္တစ္ခုျဖစ္ေပသည္ ။
စစ္ျဖစ္ေနေသာ တိုင္းျပည္
အက်င့္ပ်က္ ေဖာက္ျပန္မႈမ်ားအား ကိုးကြယ္ကာ မိမိအာဏာ တည္ျမဲေရး ၊ လူတစ္စုေကာင္းစားေရးကို ႀကည့္လ်က္ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ေနေသာ တိုင္းျပည္မ်ားသည္ လူသားအရင္းအျမစ္မ်ားအား ဦးေႏွာက္မဲ့စြာ ျဖဳန္းတီးေနသည္ဟု သံုးသပ္လွ်င္ လြန္မည္ မထင္ပါ ။
စီးပြားေရး ၊ ႏိုင္ငံေရး အေႀကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေႀကာင့္ အိုးပစ္အိမ္ပစ္ ထြက္ေျပးခဲ့ႀကေသာ ဒုကၡသည္မ်ားကို တျခားတိုင္းျပည္မ်ားက လုပ္အားခ ေစ်းေပါေသာ အလုပ္သမားမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္လ်က္ ဥပေဒမ်ားျပဌာန္းကာ လူသားအရင္းအျမစ္မ်ားကို အျမတ္ထုတ္လ်က္ရိွသည္ ။ တျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း
စစ္ကိုသာ ဖန္တီးတတ္ျပီး အလုပ္အကိုင္အသစ္မ်ား မဖန္တီးေသာ စစ္အုပ္စုေႀကာင့္ ပညာတတ္လူတန္းစားမ်ားသည္ တိုင္းတစ္ပါးကို ထြက္ခြာေနရာ တိုင္းျပည္၏ ဦးေႏွာက္ ယိုစိမ့္မႈမ်ားက ေႀကာက္ခမန္းလိလိ ျဖစ္ေနေပသည္။
လယ္ယာေျမ အဓမၼသိမ္းပိုက္ခံရေသာ မိရိုးဖလာ လယ္သမားမ်ားသည္ စားရမဲ့ ေသာက္ရမဲ့ျဖစ္ကာ ႏိုင္ငံတကာကို ထြက္ကာ ကြ်န္သာသာ အလုပ္သမားျဖစ္ေနမႈမ်ား ၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားေနထိုင္ရာ နယ္ေျမမ်ားတြင္ အဓမၼဖမ္းဆီးျပီး ေပၚတာလို မတရား လုပ္အားေပးခိုင္းေစမႈမ်ားေႀကာင့္ နယ္စပ္တြင္ ေထာင္ေသာင္းမက ရိွေနေသာ စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ားအေရးသည္ မျငိမ္းခ်မ္းေသာ တိုင္းျပည္၏ ပ်က္ယြင္းေနေသာ ပံုရိပ္ဆိုးမ်ားျဖစ္ေပသည္ ။
ေထာင္ေသာင္းမက ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပေသာ ရဟန္းရွင္လူ ေက်ာင္းသားျပည္သူမ်ားကုိသာ တည့္တည့္မွန္ေအာင္ ပစ္တတ္ေသာ စစ္အစိုးရသည္ အိုလံပစ္ေသနတ္ပစ္ျပိဳင္ပဲြတြင္ ေရႊတံဆိပ္ရရန္ ေလ့က်င့္ေနျခင္းေတာ့ မျဖစ္တန္ရာေပ ။
ေသခ်ာတာတစ္ခုကေတာ့ ဦးေခါင္းမရိွေသာ အစိုးရသည္ အစစ အရာရာတြင္ ေအာက္က်ေနာက္က် ျဖစ္ေနမႈမ်ားကို မသိက်ိဳးကြ်ံျပဳယံုမက ျပည္သူကိုပင္ အရူးဟု သံုးႏႈန္းကာ စည္းစိ္မ္အာဏာအရက္မူးျပီး
စိတ္ထင္ရာ အင္တာဗ်ဴးေနမႈမ်ားက မသန္႕ရွင္းေသာ အစိုးရဟု လူထုကို ေႀကျငာေမာင္းခတ္သလိုျဖစ္ေနေပသည္။
အျငိဳးအေတးႏွင့္ အမုန္းကို အဓြန္႕ရွည္ေစေသာစစ္ပဲြမ်ားအစား အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဦးတည္ေသာ လူသားခ်င္း ခ်စ္ႀကည္ရင္းႏွီးမႈကို ျဖစ္ေပၚေစေသာ အိုလံပစ္အားကစားစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ အစားထိုးရမည့္ အခ်ိန္အခါပင္ျဖစ္ပါသည္ ။ ဆိုလိုသည္မွာ ေဖာက္ျပန္ေသာ စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ အျပိဳင္အဆိုင္ လာဘ္စားမႈမ်ားကို ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုးက ရံြရွာေနျပီျဖစ္ေႀကာင္း အသိေပးတင္ျပလိုက္ပါသည္ ။
 
ေအာင္ခိုင္ျမင့္
၀၂ ႀသဂုတ္လ ၂၀၁၂

၂၀၁၆ ႀသဂုတ္လမွာ က်င္းပမယ့္ အိုလံပစ္ပဲြအတြက္ ေဆာင္းပါးေဟာင္းေလးကို ျပန္လည္မွ်ေ၀ပါတယ္.အားလံုးကိုေက်းဇူးတင္ပါတယ္..


No comments: