Tuesday, August 9, 2016

၁၉၈၈ ၾကယ္ပြင့္မ်ားသို ့

၁၉၈၈ ၾကယ္ပြင့္မ်ားသို

မင္းတို ့ကို ေမ့ခ်င္သူေတြ ရွိတယ္
မင္းတို ့ သမိုင္းကို ေဖ်ာက္ခ်င္သူေတြရွိတယ္
မင္းတို ့ကို မသိက ်ဳ ဳိး ကြ ်ံ ျပဳခ ်င္သူေတြ ရွိတယ္

အာဇာနည္မ ်ဳိး မေသရိုးတဲ့
ျမန္မာႏိုင္ငံတည္သ၍ မင္းတို ့ မေသ..။

ႏိုင္ငံတကာမွ အမွ ်ေ၀သံေတြ မင္းတို ့ၾကားပါေစ..
ႏိုင္ငံတကာမွ အေလးျပဳမွဳေတြ မင္းတို ့ ျမင္ႏိုင္ၾကေစ..
ႏိုင္ငံတကာမွ ဂုဏ္ျပဳမွဳေတြ မင္းတို ့၀မ္္းေျမာက္ၾကည္ႏူးေစ..
မင္းတို ့အတြက္ ဗိမာန္တစ္ခု(သို ့)
ေအာက္ေမ့ဖြယ္ ေက ်ာက္တိုင္တစ္ခု
(၂၁)ရာစုႏွစ္ အေသအခ ်ာ ျဖစ္ေျမာက္ေစရမယ္ေလ...။


ဖိုးဇီ၀ (၁၉၈၈ အမွတ္တစ္ရ)
 

No comments: