Monday, August 29, 2016

"၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံကိုဂုတ္ျပဳႀကိဳဆိုခဲ့တဲ့ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြ"

"၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံကိုဂုတ္ျပဳႀကိဳဆိုခဲ့တဲ့ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြ"

29 August 2016

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးက လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြက ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ရာစုပင္လုံညီလာခံကုိ ဂုဏ္ျပဳႀကဳိဆုိေထာက္ခံခဲ့ၾကပါတယ္။ ခုလုိေဆာင္ရြက္မႈမွာ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြအျပင္ အရပ္ဘက္
လူမႈအဖြဲ႕အစည္းအခ်ဳိ႕ပါ ပူးေပါင္းပါ၀င္ခဲ့ၾကတာပါ။


 

No comments: