Monday, August 22, 2016

အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံု ၁၂ လံုးကို ျပန္လည္ေျဖေလွ်ာ့ေဆာက္လုပ္ခြင့္ျပဳ

အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံု ၁၂ လံုးကို ျပန္လည္ေျဖေလွ်ာ့ေဆာက္လုပ္ခြင့္ျပဳ

  

 အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံု ၁၂ လံုးကို ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရက ျပန္လည္ေျဖေလွ်ာ့မႈအခ်ိဳ႕ ျပဳလုပ္ေပးကာ ဆက္လက္တည္ေဆာက္ခြင့္ျပဳလုိက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
အထပ္အေရအတြက္ ေလွ်ာ့ခ်ရန္၊ စီမံကိန္းဒီဇိုင္းျပင္ဆင္ရန္ ၫႊန္ၾကားခံရေသာ အထပ္ျမင့္စီမံကိန္း ၁၂လံုး၏ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တုိ႔ ဆက္လက္ေတြ႕ ဆံုၿပီးေနာက္ ဩဂုတ္ ၂၀ရက္တြင္ျပဳလုပ္ေသာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕အစည္းအေဝး၌ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ကာ ျပန္လည္ေျဖေလွ်ာ့ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ တာဝန္ ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။
ထိုသို႔ ေျဖေလွ်ာ့ေပးမႈကုိ ဩဂုတ္ ၂၁ရက္ကစ၍ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံအေၾကာင္းၾကားရာ ႏွစ္ဦးထံသုိ႔ စာပို႔အသိေပးၿပီးက်န္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား သုိ႔ ဆက္လက္အေၾကာင္းၾကားမည္ဟု သတင္းရရွိသည္။
ဆက္လက္တည္ေဆာက္ခြင့္ရရွိသည့္ ၁၂ လံုးသည္ ကားရပ္နားရာဒီဇိုင္းအခ်ိဳ႕ကို ၫႊန္ၾကားခ်က္အတုိင္း ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အထပ္အေရအတြက္ကိုမူ ေလွ်ာ့ခ်ရန္မလိုေတာ့ေၾကာင္း အထက္ပါတာဝန္ရွိသူက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။
‘‘ျပန္လည္ခြင့္ျပဳေပးတဲ့အတြက္ေတာ့ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ သက္ေရာက္မႈကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလးႀကီးသြားတယ္။ သံုးလေက်ာ္ေလာက္လုပ္ငန္းေတြ ရပ္လိုက္ရတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အလံုးေတြက အရင္အစိုးရရဲ႕မူအတုိင္း ေဆာက္ေနရင္း အခုလိုျဖစ္ကုန္တာပါ။ အနာဂတ္မွာ ထပ္ထုတ္ျပန္မယ့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း အသစ္ေတြကိုလည္း စည္းကမ္း တက် တည္ေဆာက္လိုက္နာသြားဖို႔ အဆင္သင့္ရွိပါတယ္’’ဟု အထပ္ ျမင့္အေဆာက္အအံု ၁၂ လံုးထဲမွ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ရလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦး က ေျပာၾကားသည္။
ျပန္လည္ခြင့္ျပဳေပးသည့္ ၁၂ လံုးတြင္ ၁၂ ထပ္ခြဲမွ အထပ္ ၃၀ ေက်ာ္အထိ တည္ေဆာက္ရန္ စီမံကိန္းဒီဇိုင္းေရးဆြဲထားသည့္ အ ေဆာက္အအံုမ်ားျဖစ္ၿပီး အခ်ိဳ႕စီမံ ကိန္းမ်ားမွာ ေဆာက္လုပ္မႈ ရာခုိင္ႏႈန္းထက္ဝက္ခန္႔ ၿပီးစီးေန ၿပီျဖစ္သည္။
ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ အဂၤါ ရပ္ႏွင့္အညီ အေဆာက္အအံုမ်ား တည္ေဆာက္မႈ စိစစ္ေရးေကာ္ မတီဖြဲ႕စည္းၿပီး ပါမစ္က်ၿပီး အ ေဆာက္အအံုမ်ား၊ ပါမစ္မက် ေသးသည့္ အထပ္ျမင့္အေဆာက္ အအံုမ်ားစုေပါင္း၍ ၁၁၉ လံုးကို စုေပါင္းစစ္ေဆးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
‘‘မၾကာခဏ အေျပာင္းအလဲ ေတြ လုပ္ေနတာေတာ့ မေကာင္း ဘူး။ မူဝါဒေတြ၊ ဥပေဒေတြကို တိတိက်က်လုပ္ေပးႏုိင္ေအာင္ အျမန္လုပ္သင့္ၿပီ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ အစိုးရက ဒီကိစၥ မွာ သင္ခန္းစာယူသင့္တယ္။ ေနာင္လာမယ့္ အေဆာက္အအံု ေတြအေပၚကိုေတာ့ Zoning Plan ကို ေသခ်ာဆြဲၿပီး အေဆာက္အ အံုေတြကို ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္လုိ႔ ရတယ္’’ဟု ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းပညာ ရွင္ ဦးျမင့္မိုရ္ေဆြက သံုးသပ္ေျပာ ၾကားသည္။
ယခု အေဆာက္အအံု ၁၂ လံုးမွာ ၿပီးခဲ့သည့္ အစိုးရလက္ထက္ကတည္းကေဆာက္ခြင့္ပါမစ္ႀကီး က်ၿပီးေသာ အေဆာက္အအံု ၆၄ လံုး တြင္ပါဝင္ၿပီး က်န္ ၅၂ လံုးကိုအေစာပိုင္းကတည္းက ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ၁၂ လံုးကို စီမံကိန္းဒီဇိုင္းျပင္ဆင္၍ အထပ္အေရအတြက္ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ၫႊန္ၾကားခဲ့ၿပီး ယခုျပန္ေျဖေလွ်ာ့ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
တစ္ဆက္တည္းမွာပင္ ယခင္ အစိုးရလက္ထက္က မူအားျဖင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရၿပီး ေျမျပင္လုပ္ ငန္းမ်ား စတင္ေနသည့္ အထပ္ ျမင့္အေဆာက္အအံု ၅၅ လံုးေက်ာ္တြင္လည္း ၄၅ လံုးကို လုပ္ငန္းမ်ား စတင္ရန္ ျပန္လည္ခြင့္ျပဳေပးၿပီ ျဖစ္သည္။
ထို႔အျပင္ ေဆာက္လုပ္ရန္ ေျမျပင္လုပ္ငန္းမ်ားပင္ မစတင္ရေသးဘဲ ခြင့္ျပဳခ်က္တင္ထားသည့္ အေဆာက္အအံု ၁၃၀ ကိုလည္း ဆက္လက္စစ္ေဆးၿပီး သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီပါက ခြင့္ျပဳေပးမည္ျဖစ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ေမလ ၂၀ ရက္မွ စ၍ သံုးလေက်ာ္ရပ္နားထားရေသာရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အထပ္ျမင့္အ ေဆာက္အအံုစီမံကိန္းအမ်ားစုကို ျပန္လည္ခြင့္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္ ထပ္မံ အသစ္တည္ေဆာက္မည့္ အေဆာက္အ အံုမ်ားကို ခြင့္ျပဳမိန္႔တင္ျပျခင္း ရပ္ဆုိင္းထားကာ ေနာက္ပိုင္းတြင္ က်င့္သံုးမည့္ အေဆာက္အအံု ေဆာက္လုပ္ခြင့္ပါမစ္ မူအသစ္ျဖင့္ စိစစ္ခြင့္ျပဳမည္ ျဖစ္သည္။

http://www.7daydaily.com/story/73438

No comments: