Friday, August 12, 2016

ျမန္မာ့သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈ

ျမန္မာ့သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈ
 
 
11.08.2016 21:54
 
 
ျမန္မာျပည္မွာ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈ မ်ားလြန္တဲ့အတြက္ လက္ရွိဘ႑ာေရးႏွစ္မွာ သစ္လံုးထုတ္လုပ္မႈကို တျပည္လံုးမွာ ေခတၱရပ္ဆုိင္းၿပီး၊ ပဲခူးရိုးမမွာေတာ့ (၁၀) ႏွစ္ ရပ္ဆုိင္းမယ္ဆုိတဲ့ သတင္းကို ဇူလိုင္လက သတင္းမီဒီယာေတြမွာ ေဖာ္ျပၾကပါတယ္။ ေမလမွာ က်င္းပတဲ့ သစ္လုပ္ငန္းဌာန အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမွာ ကၽြန္းပင္ႏွစ္ေသာင္းနီးပါးသာရွိေတာ့တယ္ ဆိုတာမို႔ ကၽြန္းနဲ႔သစ္မာ ထုတ္လုပ္မႈကို (၁) နွစ္ ရပ္ဆိုင္းခဲ့တာ ျဖစ္ပံုရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီလို ရပ္ဆိုင္းလိုက္ပံုနဲ႔ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈကို ဟန္႔တားႏိုင္ပါ့မလားဆိုၿပီး ေဆြးေႏြးၾကပါတယ္။ အရင္ကလဲ ဒီလိုရပ္ဆိုင္းခဲ့ဖူးေပမယ့္ ေတာျပဳန္းမႈကို မဟန္႔တားႏိုင္ပါဘူး။
၂၀၁၂ က စၿပီး ကၽြန္းသစ္ထုတ္လုပ္မႈကို (၁၅) ရာခိုင္ႏႈန္း၊ သစ္မာကို (၂၀) ရာခိုင္ႏႈန္း ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ဖို႔ အစိုးရက ႀကိဳးပမ္းခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ပဲခူးရိုးမ သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္းေတြမွာ ကၽြန္းသစ္ထုတ္လုပ္မႈကို (၇၀) ရာခိုင္ႏႈန္း ေလ်ာ့ခ်ၿပီး သစ္မာကို (၃၀) ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေလ်ာ့ခ်တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေတာျပဳန္းတဲ့ ပမာဏကေတာ့ အၿမဲတမ္း တုိးပြားေနပါတယ္။ ေစ်းကြက္စနစ္ စတင္စဥ္က တိုင္းျပည္ဧရိယာ (၆၀) ရာခိုင္ႏႈန္းကို သစ္ေတာဖံုးလႊမ္းခဲ့ရာက ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ တက္လာခ်ိန္မွာ ေတာဖံုးတဲ့ ဧရိယာဟာ (၄၇) ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ က်ဆင္းလာပါတယ္။ မႏွစ္ကေတာ့ (၄၂) ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေလ်ာ့က်သြားပါတယ္။
ဒါေပမဲ့ တိုင္းျပည္ဧရိယာ (၂၁) ရာခိုင္ႏႈန္းကသာ ေတာေကာင္းျဖစ္ၿပီး၊ ေတာပ်က္က (၂၁) ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိပါတယ္။ ျမန္မာ့သစ္ေတာကို ေတာေကာင္း၊ ေတာပ်က္ နဲ႔ ေတာနိမ့္ဆိုၿပီး (၃) မ်ဳိး ခြဲျခားထားပါတယ္။ ေနေရာင္ျခည္ မဝင္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ သစ္ရြက္ေတြ ပိတ္ေနတဲ့ေတာကို ရြက္အုပ္ပိတ္သစ္ေတာ (သို႔မဟုတ္) ေတာေကာင္းလို႔ ေခၚပါတယ္။ သစ္ထုတ္လုပ္မႈ မ်ားလာရင္ ေတာေကာင္းဟာ ေတာပ်က္ ျဖစ္သြားပါတယ္။ ရြက္အုပ္သိပ္သည္းမႈ (၁၀) ရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္ေတာကို ေတာင္ယာသစ္ေတာ (သို႔မဟုတ္) ေတာနိမ့္လို႔ သတ္မွတ္ပါတယ္။ တိုင္းျပည္ဧရိယာ (၂၂) ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ ေတာနိမ့္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။
ျမန္မာျပည္အေၾကာင္းေျပာရင္ သစ္ေတာမပါရင္ မၿပီးပါဘူး။ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး နဲ႔ သစ္ေတာ ဆက္စပ္ေနတာ ေရွးေခတ္ကတည္းက ျဖစ္ပါတယ္။ ဗမာဘုရင္လက္ထက္ကစၿပီး ဒီကေန႔အထိ အစိုးရကို ေတာ္လွန္ပုန္ကန္သူေတြဟာ ေတာထဲမွာ ပုန္းေအာင္းခိုလံႈၾကတာမို႔ ‘ေတာခို’ တယ္ဆိုတဲ့စကား ေပၚေပါက္လာပါတယ္။ သစ္ေတာဟာ အဓိကက်တဲ့ သဘာဝသယံဇာတပစၥည္း ျဖစ္တာေၾကာင့္ အစိုးရေရာ တိုင္းသူျပည္သားေရာ လက္နက္ကိုင္အုပ္စုေတြေရာ အသံုးျပဳၾကပါတယ္။ သစ္ေတာအသံုးျပဳမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အစိုးရနဲ႔ ေဒသခံျပည္သူလူထု ထိပ္တိုက္ေတြ႔တဲ့ အစဥ္အလာေတြ အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။ သစ္ေတာဌာနကို အဂၤလိပ္က (၁၈၅၆) ခုႏွစ္မွာ တည္ေထာင္တာမို႔ ႏွစ္ေပါင္း (၁၆၀) သက္တမ္းရွိတဲ့ဌာန ျဖစ္ပါတယ္။ အဆက္မျပတ္ သစ္ထုတ္ယူႏိုင္ေရးဟာ အဂၤလိပ္အစိုးရရဲ ႔ သစ္ေတာလမ္းစဥ္ ျဖစ္ပါတယ္။
ကၽြန္းပင္ကို ဘုရင့္ပစၥည္းအျဖစ္ ျမန္မာမင္းက သတ္မွတ္သလို အဂၤလိပ္ကလည္း အစိုးရပိုင္အျဖစ္ သတ္မွတ္ပါတယ္။ ကၽြန္းသစ္လိုသေလာက္ အၿမဲတမ္းရႏိုင္ေအာင္နဲ႔ ေတာမျပဳန္းေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲဆိုတာကို အဂၤလိပ္က အဓိကထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္းပင္စိုက္ပ်ဳိးေရးနဲ႔ ကၽြန္းေတာထိန္းသိမ္းေရးဟာ သစ္ေတာဌာနရဲ ႔ အဓိကလုပ္ငန္း ျဖစ္လာပါတယ္။ အဂၤလိပ္က ကၽြန္းေတာအားလံုးကို ႀကိဳးဝိုင္းသစ္ေတာ လုပ္ပစ္လုိက္ပါတယ္။ သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္းေတြကို အကြက္ခ်ၿပီး ဘယ္အကြက္က စခုတ္မယ္ဆိုတာကို (၁၉၂၀) မွာ စီမံကိန္းခ်ၿပီး စတင္လုပ္ကိုင္ပါတယ္။ ဒါကို ေရြးခ်ယ္ခုတ္လဲွစနစ္လို႔ ေခၚပါတယ္။ ကၽြန္းေတာကို အလုပ္တိုက္နယ္ဖြဲ႔ၿပီး အစီအစဥ္အလိုက္ သစ္ခုတ္နည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ခုတ္ကြက္စဥ္အတုိင္း သစ္ထုတ္ယူရင္ ေတာမျပဳန္းဘဲ အၿမဲတမ္းထုတ္ယူႏိုင္ေအာင္ အဂၤလိပ္ က်င့္သံုးတဲ့နည္း ျဖစ္ပါတယ္။
စစ္အစိုးရအဆက္ဆက္ဟာ သစ္လံုးေရာင္းစားဖို႔သာ စိတ္ဝင္စားၿပီး သစ္ေတာျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေရးနဲ႔ ထိန္းသိမ္းေရးကို လ်စ္လ်ဴရႈတာ မ်ားပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ကလည္း သစ္ေတာနဲ႔ ရန္ပံုေငြရွာဖို႔ ႀကိဳးပမ္းပါတယ္။ ၁၉၉၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္ေတြ ေကာ္သူေလး သစ္ေတာဌာနမွာ အမႈထမ္း ငါးရာေလာက္ ရွိပါတယ္။ စစ္အစိုးရလက္ထက္မွာ ထိုင္းနဲ႔တရုတ္ကုမၸဏီေတြကို သစ္ထုတ္လုပ္ခြင့္ ေပးလိုက္တာဟာ ေတာျပဳန္းရတဲ့ အဓိက အေၾကာင္းရင္းတခု ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၉၄ မွာ သစ္ေမွာင္ခိုမႈနဲ႔ စစ္ဗိုလ္တစ္ရာေက်ာ္ ေထာင္က်သြားပါတယ္။ မႏွစ္ကေတာ့ တရုတ္ျပည္သား (၁၅၀) ေက်ာ္ကို သစ္ခိုးထုတ္မႈနဲ႔ ေထာင္ခ်ၿပီးမွ ျပန္လြႊတ္ေပးလိုက္ပါတယ္။ ဒီႏွစ္ထဲမွာ သစ္ေမွာင္ခုိမႈေပါင္း ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ ရွိပါတယ္။
စစ္အစိုးရတက္လာၿပီး မၾကာမီ ျပည္တြင္းျပည္ပကုမၸဏီေတြကို သစ္ထုတ္လုပ္ခြင့္ ေပးခ်ိန္ကစၿပီး ျမန္မာ့သစ္ေတာ ျပဳန္းတီးလာပါတယ္။ အခုေတာ့ ဒီကိစၥကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာလည္း ေဆြးေႏြးတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ Chain-saw (ေခၚ) လက္ကိုင္စက္လႊကို အလြယ္တကူ ဝယ္ယူႏုိင္တာဟာလည္း ေတာျပဳန္းျမန္ရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းျဖစ္တယ္လို႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚယဥ္မင္းလိႈင္ က ဆိုပါတယ္။ အိမ္ေျခ ငါးရာရွိတဲ့ ရြာမွာ Chain-saw စက္လႊတစ္ရာေလာက္ ရွိပါတယ္။ ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဥပေဒျပဌာန္းထားေပမယ့္ လက္ေတြ႔က်င့္သံုးတဲ့ဘက္က အားနည္းေနတာ ထင္ရွားေနပါတယ္။
 

No comments: