Friday, August 5, 2016

ယခင္အစိုးရလက္ထက္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈႏႈန္း ကမၻာ့အဆိုးရြားဆံုးစာရင္း၀င္

ယခင္အစိုးရလက္ထက္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈႏႈန္း ကမၻာ့အဆိုးရြားဆံုးစာရင္း၀င္
Friday, August 5, 2016
 
ယခင္အစိုးရလက္ထက္ အတြင္း ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ေသာ သစ္ေတာ ျပဳန္းတီးမႈသည္ ကမၻာေပၚတြင္ အဆိုး ရြားဆံုး သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈ ႀကံဳေတြ႕ ေနရသည့္ ဘရာဇီးႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံတို႔၌သာ ျဖစ္ေပၚခဲ့ဖူးေၾကာင္း သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ (EIA) က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။
...
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈသည္ ၂၀၁၀-၁၅ အတြင္းဟက္တာေပါင္း ၅၄၆,၀၀၀ေက်ာ္ရွိၿပီး ကမၻာ့သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈအဆိုးရြားဆံုး ဆယ္ႏိုင္ငံစာရင္း၌ တတိယျဖစ္ေနသည္။
အဆုိပါ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈ ႏႈန္းသည္ ကမၻာေပၚတြင္ ဘရာဇီး ႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတို႔၌သာ ျဖစ္ ေပၚခဲ့ဖူးေၾကာင္း EIA က ထုတ္ ျပန္ထားသည္။ ထို႔အျပင္သစ္ေတာ ျပဳန္းတီးမႈပမာဏသည္ အလြန္ မ်ားၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလံုး သစ္ေတာ၏ ၈ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ရွိခဲ့သည္ ဟုဆိုသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သစ္ ထုတ္လုပ္မႈ တစ္ႏွစ္ရပ္ဆိုင္းျခင္း ႏွင့္ ပဲခူး႐ိုးမ သစ္ထုတ္လုပ္မႈဆယ္ႏွစ္ခန္႔ ရပ္ဆိုင္းျခင္းသည္ ျမန္မာ့သစ္ေတာမ်ားအတြက္အားတက္စရာျဖစ္ေၾကာင္း EIA က ထုတ္ျပန္သည္။
7Day

No comments: