Thursday, August 18, 2016

တရုတ္ ခရီးစဥ္အတြင္း ကြမ္းလံုတံတား တည္ေဆာက္မႈ၊ စီးပြားေရးႏွင့္ နည္းပညာ ဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိ

တရုတ္ ခရီးစဥ္အတြင္း ကြမ္းလံုတံတား တည္ေဆာက္မႈ၊ စီးပြားေရးႏွင့္ နည္းပညာ ဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိ
------ ------ ------
18 August 2016
 
နုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နွင့္ တရုတ္နိုင္ငံ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ H.E. Mr. Li Keqiang တို႕
ကြမ္းလံုတံတားတည္ေဆာက္ေရး၊ စီးပြားေရးနွင့္ နည္းပညာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဴပ္ဆို လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၾကသည္။
...
Photo - Ministry of Foreign Affairs Myanmar
The Ladies News
 
The Ladies News's photo.
The Ladies News's photo.
 
The Ladies News's photo.
 

No comments: