Wednesday, August 24, 2016

၂၁ပင္လံုညီလာခံကိုေက်းရြာလံုးကြၽတ္ႀကိဳဆိုေထာက္ခံ ၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ဆႏၵျပဳလက္မွတ္ေရးထိုး

#၂၁ပင္လံုညီလာခံကိုေက်းရြာလံုးကြၽတ္ႀကိဳဆိုေထာက္ခံ
#ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ဆႏၵျပဳလက္မွတ္ေရးထိုး

24 August 2016

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ေတာင္တြင္းႀကီးျမိဳ႕နယ္၊ ဆူးေကာက္ႀကီးအုပ္စု၊ခ်င္းကုန္းေက်းရြာတြင္ ၾသဂုတ္�လ ၂၂ ရက္ေန႔က ၂၁ ပင္လံုညီလာခံကို ေထာက္ခံႀကိဳဆိုဂုဏ္ျပဳ ၿပီး ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အမွန္တကယ္လိုလားသူ ျပည္သူအမ်ားစုေပါင္းၿပီး ေက်းရြာလံုးကြၽတ္စုေပါင္းလက္မွတ္ေရးထိုးပြဲႀကီး က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။
ခ်င္းကုန္းေက်းရြာအတြင္း အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၂၅၀ ႐ွိေသာ္လည္း စုစုေပါင္းဆႏၵမဲလက္မွတ္ (၅၀၀) ေက်ာ္ခန္႔ရ႐ွိခဲ့ပါတယ္။

ခ်င္းကုန္းေက်းရြာမွ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုလိုလားသူ ျပည္သူမ်ားအား ေလးစားဂုဏ္ျပဳအပ္ပါတယ္။


Aung KyawKyawNo comments: