Monday, September 12, 2016

ဘယ္သူက လက္ဝဲလဲ ဘယ္သူက လက္ယာလဲ။

ဘယ္သူက လက္ဝဲလဲ ဘယ္သူက လက္ယာလဲ။

Ni Tun
Monday, September 12, 2016
""""""""""""""""""""""""""""""
ျပည္တြင္းက ဗကသ လူငယ္ ေက ်ာင္းသားေတြက လက္ဝဲ
ေတာင္ပံမွာ႐ွိတယ္။ သူတို႔လက္ဝဲထဲမွာဘဲFar left နဲ႔ progressive left
ထပ္ကြဲေသးတယ္..ေက ်ာ္ကိုကိုတို႔ အုပ္စုကFar left, ၿဖိဳးၿဖိဳးေအာင္တို႔
အုပ္စုက progressive left (Centre left) လို႔ေျပာလိုရမယ္။
မ ်ိဳးခ ်စ္တို႔၊ မဘသတို႔၊ စစ္သားတို႔က လက္ယာထဲေရာက္တယ္၊
အထူးသျဖင့္ မ ်ိဳးခ ်စ္နဲ႔ မဘသ ေတြက လက္ယာစြန္းFar Right ဘက္ကိုေရာက္သြားတယ္။
တခ ်ိဳ႕လည္း လက္ယာဘက္ကေနProgressive ျဖစ္လာၿပီးCentre ဘက္ကို ေရာက္လာတဲ့
Centre right ကိုရဲတို႔လို လူေတြလည္း႐ွိတယ္။
ဒီမိုေတြထဲမွာ ေတာခိုသူပန္ေတြနဲ႔ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကို စိတ္ဝင္စားသူေတြက
လက္ဝဲဘက္မွာ႐ွိေနၾကတယ္ သိုေသာလည္း သူတို႔ထဲမွာFar left နဲ႔ progressive
Left ေတြ ထပ္ကြဲေနတယ္။
မင္းကိုႏိုင္တို႔ ၿငိမ္းပြင့္က ၈၈ ကစလို႔ လက္ဝဲဘက္ကေန
စခဲ့ေပမဲ့ လက္႐ွိအေျခေနမွာ လက္ယာမဟုတ္ လက္ဝဲ
မဟုတ္ Identityေပ ်ာက္ေနၾကတယ္၊သူတို႔
စခဲ့တုန္းက ဗကသနဲ႔ စခဲ့ၾကေပမဲ့ NLDအစိုးရျဖစ္ၿပီး လက္႐ွိ ဗကသကို
အေပ ်ာက္႐ွင္းဘို႔ ရကသကို ေျမႇက္ေပးၿပီး နကသကို
အစိုးရနဲ႔ ညႇိၿပီးတြန္းတင္ေထာက္ခံခဲ့ၾကတယ္၊ ဒီလုပ္ရပ္က Right wing ေတြရဲ႕လုပ္ရပ္၊
ဒါေၾကာင့္ ဗကသ လက္ဝဲက စခဲ့ေပမဲ့ အခုခ ီန္မွာ
လက္ယာအလုပ္ေတြ လုပ္ေနၾကတယ္။ ဒါေၾကာင္
Political IDေပ ်ာက္ေနၾကတယ္။သူတို႔ အနာဂတ္မွာ ဝဲလား ယာလား
ဆိုတာ ေစာင့္ၾကည့္ရအံုးမယ္။
ဒီမိုေတြထဲမွာလည္း ေတာ္ေတာ္မ ်ားမ ်ား
Political ID ေပ ်ာက္ေနတဲ့ သူေတြ အမ ်ားႀကီး႐ွိတယ္။
စီးပြားေရးသမား လုပ္ငန္း႐ွင္ ေတာ္ေတာ္မ ်ားမ ်ားက
လက္ယာေတြျဖစ္ၾကတယ္၊ အထူးသျဖင့္ အလုပ္သမားကို
ဖိႏွိပ္ၿပီး၊ အစိုးရနဲ႔ ပင္းၿပီး မတရားစီးပြား႐ွာတဲ့ ခ႐ုိုနီေတြက လက္ယာစြန္း
Far right ေတြျဖစ္တယ္။ ဒီအထဲမွာမွ သမာအာဇီဝနဲ႔
စီးပြား႐ွာၿပီး လူမႈအက ်ိဳးျပဳနဲ သဘာဝပတ္ဝန္းက ်င္
ထိန္းသိမ္းလိုသူေတြက လက္ဝဲ စီးပြားေရး သမားေတြျဖစ္တယ္။
Academic ပညာ႐ွင္ေတြ အမ ်ားစုက လက္ဝဲထဲမွာ
႐ွိၾကတယ္၊ တခ်ိဳ႕က ပညာဂုဏ္နဲ႔ ေမာက္မာၿပီး တဘက္သားကို ေလးစားရမွန္းမသိတဲ့
သူေတြဟာ လက္ယာအုပ္စုထဲ ေရာက္သြားတယ္။
တည္ၿငိမ္တိုးတက္ၿပီးသား တိုင္းျပည္ေတြမွာ
Rule of law အေၾကာင္း အရမ္းေျပာတဲ့ သူေတြဟာ
လက္ယာအုပ္စုေတြ ျဖစ္တယ္။ ဥပေဒကို
ေခတ္နဲ႔ အညီေျပာင္းလဲဘို႔ ကလန္ေနတဲ့ သူေတြဟာ
လက္ဝဲ အုပ္စုေတြ ျဖစ္ၾကတယ္၊
ပိုက္ဆံရယ္၊ နံမယ္အ႐ွိန္ကို မတရား အသံုးျပဳတာရယ္၊ပညာဂုဏ္
အရမ္းေမာက္တဲ့သူေတြဟာ လက္ယာအုပ္စုေတြ ျဖစ္ၾကတယ္၊
NLD အစိုးရဆိုရင္ နဂိုလ္ ရည္ရြယ္ခ ်က္က လက္ဝဲကစၿပီး
အာဏာ႐ွင္ ျပဳတ္က်ေရး၊ ဒီမိုကေရစီ ရ႐ွိေရးအတြက္
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကေပမဲ့ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း အမ ်ားစုက ကြန္ဆာေဗးတစ္
ေတြျဖစ္ေနေတာ့ လက္ယာ အစိုးရပံုစံ ျဖစ္ေနတယ္။
ေဒၚစုဆိုရင္ တိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ လက္ရည္တျပင္ထဲ စကား
မေျပာခ ်င္ဘူး၊ အ မ်ိဳးသား ရင္ၾကားေစ့ေရးဘဲျဖစ္ျဖစ္၊ ၂၁ ပင္လံုဘဲျဖစ္ျဖစ္ တိုင္းရင္းသားေတြကို
တန္တူ မဆက္ ဆံခ ်င္ဘူး၊ စကားမေျပာ ခ ်င္ဘူး၊ အလုပ္သမား
ကိစၥ ျပသာနာေတြမွာ အလုပ္သမားေတြအေၾကာင္း သိမ္စိတ္မဝင္စားဘူး၊ နားမေထာင္ခ ်င္ဘူး၊
ဒါေၾကာင့္ ေဒၚစုဟာ လက္ယာအုပ္စုထဲ ေရာက္ေနတယ္။
အခ ်ုပ္ဆိုရင္ ျမန္မာျပည္ ႏိုင္ငံေရးကို စိတ္ဝင္စားသူမ ်ားဟာ
ကိုယ့္ကိုကိုယ္ မည္သည့္ ႏိုင္ငံေရး ေတာင္ပံ position
မွာ႐ွိေနလည္းဆိုတာ သိေနဘို႔ အၾကေပးလိုက္ပါတယ္။


Ni Tun

---------------------------------------------------------------------

Kyaw Zin Tun
"လက္ဝဲ-လက်္ာ အသံုးအႏႈန္း"
======================

ဒီေန႔ မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္က လက္ဝဲ၊ လက်္ာဆိုတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး
ေမးလာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္လည္း ကြန္ုျမဴနစ္ေတြကို အနီ (သို႔) လက္ဝဲ
လို႔သံုးစြဲတာသာသိၿပီး လက်္ာက သိပ္မသိဘူးလုိ႔ပဲ ေျဖလိုက္တယ္။

အခု Wikipedia ထဲ ဝင္ၾကည့္လိုက္မွ သေဘာေပါက္တယ္။ အက်ယ္
ေရးဖို႔အခ်ိန္မရလို႔ လိုရင္းပဲေရးပါ့မယ္။

လက္ဝဲ-လက်္ာ ဆိုတဲ့ စကားလံုးဟာ ၁၇၈၉ ျပင္သစ္ေတာ္လွန္ေရး
ကာလအတြင္းမွာ စတင္ေပၚေပါက္လာတာျဖစ္တယ္။

သူတို႔အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာထိုင္
ၾကေတာ့ ဘုရင္ကိုေထာက္ခံတဲ့အုပ္စုက သမၼတရဲ႕ ညာဘက္မွာထိုင္
ၿပီး ေတာ္လွန္ေရးကိုေထာက္ခံတဲ့ အုပ္စုက သမၼတရဲ႕ ဘယ္ဘက္မွာ
ထိုင္ၾကတယ္။ လက္ဝဲ-လက္က်္ စကားလံုးဟာ ျပင္သစ္ေတာ္လွန္ေရး
ကေနျမစ္ဖ်ားခံေပၚေပါက္လာတယ္ဆိုရမွာေပါ့။

ေနာက္ ၁၇၉၁ မွာ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကို ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္နဲ႔အ
စားထိုးၿပီး ကိုယ္စားလွယ္အသစ္ေတြ ေရြးခ်ယ္လိုက္တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္
က်ေတာ့ ဆန္းသစ္တီထြင္သူမ်ားဆိုတဲ့အုပ္စုက လက္ဝဲဘက္မွာထိုင္
တယ္။ အလယ္အလတ္သမားေတြက အလယ္မွာထိုင္တယ္။ အေျခ
ခံဥပေဒကိုတာဝန္သိသိကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားလို႔ သူတို႔ကိုယ္
သူတို႔ ခံယူထားတဲ့သူေတြကေတာ့ လက်္ာဘက္မွာထိုင္တယ္။

ၾကားကာလေတြမွာ ဟိုအဖြဲ႔က လက္ဝဲျဖစ္လိုက္၊ ဒီအဖြဲ႔က လက်္ာျဖစ္
လိုက္၊ ေနာက္တစ္ဖြဲ႔က အလယ္အလတ္ေနရာကိုေရာက္လာလိုက္နဲ႔
အမ်ိဳးမ်ိဳး အေျပာင္းအလဲေတြျဖစ္တာ ရႈပ္ေထြးေနတာပဲ။ အေသးစိတ္
မေရးေတာ့ၿပီ။

ႏိုင္ငံေရးစကားလံုးအျဖစ္ကေတာ့ ၂၀ ရာစုအေစာပိုင္းကာလေလာက္
မွာ စတင္ေခၚေဝၚသံုးစြဲလာတယ္လို႔ဆိုတယ္။

ရီပတ္ဘလီကန္ေတြ "republicans" က သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ လက္ဝဲဆို
ၿပီး သံုးစြဲခဲ့သလို ကြန္ဆာေဗးတစ္ေတြ "conservatives" က လက်္ာ
သမားေတြလို႔ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ရည္ညႊန္းသံုးစြဲၾကတယ္။

Republican က မူလအဓိပၸာယ္က သမၼတစနစ္ကိုေထာက္ခံသူမ်ားလို႔
အဓိပၸာယ္ရတယ္။ Conservative ဆိုတာ ေရွးရိုးစြဲဝါဒီေတြကိုေျပာတာ။

အေမရိကန္မွာလည္း လက္ဝဲနဲ႔လက်္ာကို လစ္ဘရယ္သမားနဲ႔ ကြန္ဆာ
ေဗးတစ္သမားေတြကို ရည္ညႊန္းၿပီး သံုးခဲ့တယ္။

ေနာက္ပိုင္းက်ေတာ့ အေမရိကန္မွာ ေရွးရိုးစြဲဝါဒီ (ကြန္ဆာေဗးတစ္) ေတြ
က လက်္ာ၊ လစ္ဘရယ္သမားေတြက အလယ္အလတ္၊ ကြန္ျမဴနစ္ေတြက
လက္ဝဲလို႔ သံုးႏႈန္းၾကတယ္။

ေရွးရိုးစြဲဝါဒီ (ကြန္ဆာေဗးတစ္) ေတြေရာ အလယ္အလတ္ဆိုတဲ့လစ္ဘ
ရယ္သမားေတြေရာ ႏွစ္ဖြဲ႔စလံုးက ကြန္ျမဴနစ္ကို ခါးခါးသည္းသည္းဆန္႔
က်င္သူေတြျဖစ္တယ္။

ဆက္ေလ့လာရင္ေတာ့ အမ်ားႀကီးေပါ့။ အခ်ိန္မေလာက္လို႔ ဒီေလာက္ပဲ
ေရးလိုက္ႏိုင္ပါတယ္။ အၾကမ္းဖ်ဥ္း သိရတာေပါ့။

ရဲေက်ာ္သူရ
Ref; Wikipedia

No comments: