Thursday, September 15, 2016

ျမန္မာ့ကြၽန္းသစ္ မူရင္းေဒသျဖစ္သည့္ ပဲခူး႐ုိးမကုိ သစ္ထုတ္လုပ္မႈ ၁၀ ႏွစ္ ရပ္ဆုိင္းၿပီး သစ္ေတာျပဳစု ထိန္းသိမ္းျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီး လႊတ္ေတာ္၌ ရွင္းလင္း

ျမန္မာ့ကြၽန္းသစ္ မူရင္းေဒသျဖစ္သည့္ ပဲခူး႐ုိးမကုိ သစ္ထုတ္လုပ္မႈ ၁၀ ႏွစ္ ရပ္ဆုိင္းၿပီး သစ္ေတာျပဳစု ထိန္းသိမ္းျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီး လႊတ္ေတာ္၌ ရွင္းလင္း

Thursday, September 15, 2016
 
ျမန္မာ့ကြၽန္းသစ္ မူရင္းေဒသျဖစ္သည့္ ပဲခူး႐ုိးမကုိ သစ္ထုတ္လုပ္မႈ ၁၀ ႏွစ္ ရပ္ဆုိင္းၿပီး သစ္ေတာျပဳစု ထိန္းသိမ္းျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးအုန္း၀င္းက ျပည္...သူ႔လႊတ္ေတာ္၌ ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။
ေနျပည္ေတာ္တြင္ စက္တင္ဘာ ၁၄ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း၌ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ေက်ာ္ဦး၏ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားကုိ သစ္ခုတ္ခြင့္၊ သစ္ထုတ္လုပ္ခြင့္ ရပ္ဆုိင္းရန္ႏွင့္ တရားမ၀င္ သစ္ခုိးထုတ္ေနျခင္းကုိ ထိေရာက္စြာ အေရးယူရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိေမးခြန္းအား ေျဖၾကားရာတြင္ ၀န္ႀကီးဦးအုန္း၀င္းက အထက္ပါကဲ့သုိ႔ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းဖစ္သည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သဘာ၀ သစ္ေတာမ်ားကုိ စနစ္တက် စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရန္ ခ႐ုိင္သစ္ေတာ အုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကုိင္မႈ စီမံကိန္းကုိ ၁၉၂၀ ျပည့္ႏွစ္ကစၿပီး ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ယခုအခါ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွ ၂၀၂၅-၂၀၂၆ ခုႏွစ္ အထိ ၁၀ ႏွစ္ ကာလအတြက္ ခ႐ုိင္သစ္ေတာ အုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကုိင္မႈ စီမံကိန္းကုိ ၆၈ ခ႐ုိင္၌ ေရးဆြဲအတည္ျပဳၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးအုန္း၀င္းက ေျပာၾကားသည္။
၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ကစၿပီး ကြၽန္းႏွင့္ သစ္မာထုတ္လုပ္မႈမ်ား လုံး၀ရပ္နားရန္၊ ေရွ႕လာမည့္ႏွစ္မ်ားမွာ သတ္မွတ္ႏွစ္စဥ္ ေတာထြက္ေအာက္ေလွ်ာ့ခ် ထုတ္လုပ္သြားရန္၊ ထုိသုိ႔ထုတ္လုပ္ရာမွာ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း၏ ၀န္ထမ္းအင္အား၊ စက္ယႏၲရားႏွင့္ သစ္အင္အားတုိ႔အေပၚ အေျခခံၿပီး ဌာနမွ ထုတ္လုပ္ႏုိင္သည့္ ပမာဏကုိသာ ခ်င့္ခ်ိန္ထုတ္လုပ္သြားရန္၊ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားကုိ ကုိယ္စားထုတ္လုပ္ခြင့္ ခြင့္ျပဳမွာ မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းမွသာ သစ္ထုတ္လုပ္ငန္းကုိ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးအုန္း၀င္းက ရွင္းလင္း ေျပာၾကားသည္။
“ျမန္မာ့ကြၽန္းသစ္ မူရင္းေဒသျဖစ္တဲ့ ပဲခူး႐ုိးမကုိ သစ္ထုတ္လုပ္မႈ ၁၀ ႏွစ္ ရပ္ဆုိင္းၿပီးေတာ့ သစ္ေတာျပဳစု ထိန္းသိမ္းျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇြန္ ၃ ရက္၌ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးသုိ႔ တင္ျပထားပါတယ္” ဟု ဦးအုန္း၀င္းက ေျပာၾကားသည္။
ထုိ႔အတူ ၀န္ႀကီးဦးအုန္း၀င္းက လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးထြန္းေ၀၏ သစ္ေတာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေမးခြန္းအေပၚ၌လည္း သစ္ေတာဥပေဒပုဒ္မ ၁၈ (က)အရ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္း ထုတ္ယူျခင္းႏွင့္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ေရာင္းခ်ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ စီးပြားေရး အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည့္ ျမန္မာ့သစ္ လုပ္ငန္းတစ္ခုတည္းသာ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ အဖြဲ႕ထံတင္ျပၿပီး လုပ္ကုိင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ သစ္ထုတ္ကုမၸဏီမ်ား အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ အက်ဳိးတူ ဖက္စပ္လုပ္ကုိင္ျခင္း မရွိေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္မွ ခ်မွတ္ထားသည့္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ၀င္ေငြလ်ာထားခ်က္အရ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရမွ ခြင့္ျပဳသည့္လုပ္ငန္း အေပၚ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း အေနျဖင့္ ဌာနမွ သစ္ထုတ္အင္အား မလုံေလာက္သည့္ သစ္တန္ ပမာဏအတြက္သာ ကုမၸဏီႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသုိ႔ ဌာနကုိယ္စား ထပ္ဆင့္လုပ္ကုိင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္း ေျပာၾကားသည္။
Writer:
ၿငိမ္းေဇာ္လင္း၊ မ်ဳိးမင္းထက္
Eleven Media Group
ေနျပည္ေတာ္တြင္ စက္တင္ဘာ ၁၄ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္လာသူမ်ား

No comments: