Wednesday, September 21, 2016

၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကန္ေဒၚလာ ေျခာက္ဘီလီယံ ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ္လည္း ျပည့္မီႏိုင္မည္ မဟုတ္ဟု ဆို

၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကန္ေဒၚလာ ေျခာက္ဘီလီယံ ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ္လည္း ျပည့္မီႏိုင္မည္ မဟုတ္ဟု ဆို


. . .         21 September 2016          
 
၂၀၁၆တြင္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အေမရိကန္ေဒၚလာ ေျခာက္ဘီလီယံ ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ္လည္း နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဴပ္ႏွံမႈ က်ဆင္းေနသည့္အတြက္ ျပည့္မီနိုင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ျမန္မာနိုင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္မွ သိရသည္။
...
နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသည္ ယခုလအထိ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁,၀၀၀ ေက်ာ္ခန္႕ ရွိေနျပီျဖစ္ျပီး ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ အိမ္ျခံေျမ က႑တို႔သည္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအမ်ားဆံုး က႑မ်ားျဖစ္ၾကသည္ဟု သိရသည္။
“အစိုးရသစ္တက္တဲ့ အကူး အေျပာင္းခ်ိန္ေတြမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တန္ဖိုး က်တတ္ပါတယ္။
၂၀၁၁ တုန္းကလည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈနည္းတယ္” ဟု ရင္းႏွီး
ျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ေျပာသည္။
ဆက္လက္၍ အသစ္ေရးဆြဲထားေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒသစ္တြင္ ပါ၀င္ေသာျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၏ အခန္းက႑ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွသူမ်ားအတြက္ ေျပာင္းလဲလာမည့္ အခြန္သက္သာခြင့္ႏွင့္ ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ား ပါ၀င္ကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္က ရင္းႏွီး ျမဳပ္ႏွံသူမ်ားကို အစုိးရႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္သည့္အခါ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ေျပာင္းလဲမႈ
မ်ားသည္ စိတ္၀င္စားဖြယ္အခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။
လက္ရွိအခ်ိန္သည္ ႏုိင္ငံတကာမွ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံလုိသူမ်ားမွာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအေျခ
အေနအပါအ၀င္ အစိုးရသစ္က ေဖာ္ေဆာင္ ေနသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မူ၀ါဒႏွင့္
ဥပေဒမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေနဆဲျဖစ္သည့္အတြက္ ႏုိင္ငံ ျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား
တံု႔ဆုိင္းေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
"ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ လက္ရွိေရာက္ေနတဲ့ အေနအထားကို နားလည္ေလ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ
ေတြလာဖို႔ အခြင့္အလမ္းပိုမ်ားေလပဲ။ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒသစ္မွာလည္း ျပည္တြင္း ျပည္ပ
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြကို မွ်တတဲ့ လုပ္ပုိင္ခြင့္ေတြေပးဖို႔ ေရးဆြဲထားပါတယ္" ဟု စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဌာန
ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္းက ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ျမန္မာ့
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဖုိရမ္တြင္ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုမၸဏီမ်ား အက္ဥပေဒ (၁၉၁၄) ကိုလည္း ေခတ္ႏွင့္အညီျဖစ္ေစရန္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္အကူအညီႏွင့္ ျပင္ဆင္ ေရးဆြဲလ်က္ရွိျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ
ေကာ္မရွင္ကလည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒသစ္ မူၾကမ္းကို ေရးဆြဲၿပီး စက္တင္ဘာလ ၂၀ရက္ေန႔က လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းထားျပီးျဖစ္သည္။
ဝသန္
The Ladies News
(ျပည္ပရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအမ်ားဆုံးက႑တြင္ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည့္ ဆက္သြယ္ေရး)

No comments: