Sunday, September 25, 2016

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ကမၻာ၊ ပင္လံုဆီသို႔ ေျခလွမ္းမ်ား ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လႈပ္ရွားမႈျပဳလုပ္

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ကမၻာ၊ ပင္လံုဆီသို႔ ေျခလွမ္းမ်ား ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လႈပ္ရွားမႈျပဳလုပ္
24 September 2016
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ရန္ကုန္
အ ျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာကမၻာ၊ ပင္လံုဆီသို႔ေျခလွမ္းမ်ား ေခါင္းစဥ္ ျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလႈပ္ရွားမႈကို ရန္ ကုန္ၿမိဳ႕ မဟာဗႏၶဳလပန္းၿခံ၌ စက္တင္ဘာ ၂၃ ရက္ မြန္းလြဲ ၂ နာရီ တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါအခမ္းအနားကို Women's Organizations Net-work of Myanmar (ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသမီးကြန္ရက္) Women's Initiative Network For Peace ႏွင့္ Women's League of Burma (အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္-ျမန္မာ ႏိုင္ငံ) အဖြဲ႕သံုးဖြဲ႕တို႔က ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္တြင္ သက္ဆိုင္ရာအခန္းက႑မ်ား၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ကိုယ္တိုင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ရန္၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား လြတ္လပ္စြာျဖင့္ အတူတကြ လက္တြဲပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္၊ မတူကြဲျပားမႈမ်ားမွညီညြတ္ ေသာေျခလွမ္းမ်ားျဖင့္ စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ရန္ စသည့္ ရည္ရြယ္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။
အဆိုပါအခမ္းအနားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသမီးကြန္ရက္ အဖြဲ႔ပဲ့ကိုင္ ေကာ္မတီ၀င္တစ္ဦးျဖစ္ သူေဒၚေကသီ၀င္းက "အၾကမ္းဖက္ခံရမႈေတြမွာ အမ်ိဳးသမီးနဲ႔ ကေလးငယ္ေတြက အမ်ားဆုံးခံရတယ္။သူတို႔အတြက္ ဘာေတြေထာက္ပ့ံ ႏိုင္သလဲ၊ သူတို႔ရဲ႕စိတ္ဓာတ္ခြန္ အားေတြ ျပန္တက္လာဖို႔ ဘယ္လို ေတြ ေကာင္ဆဲလင္းလုပ္ေပးႏိုင္ မလဲေပါ့ေနာ္၊ အစီအစဥ္ေတြအမ်ား ႀကီးရွိပါတယ္။ ကြန္ရက္ျဖစ္တဲ့အ တြက္သီးျခားစီ လုပ္ေ ဆာင္ေပးေနတာေတြရွိပါတယ္"ဟု မီဒီယာမ်ားကိုေျပာသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေန ျဖင့္ ၾကားေနကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္ေျမာက္ေရး ကိစၥမ်ားတြင္ ဦး ေဆာင္ႏိုင္ၿပီး ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၊ အႀကံေပးႏိုင္သည့္က႑မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ မ်ားစြာ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ ပူးေပါင္း ပါ၀င္ႏိုင္သည့္အခြင့္အလမ္းမ်ား လိုအပ္ၿပီး၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ၀င္ျခင္း အားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္သည္ ပိုမိုျမန္ဆန္လာမည္ဟု ယံုၾကည္ပါ ေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ေျပာ သည္။
အဆိုပါ အခမ္းအနားသို႔အင္ အားႏွစ္ရာေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး၊ "တစ္ႏိုင္ငံလံုးၿငိမ္းခ်မ္းဖို႔ တို႔ေတြအား လံုးညီညြတ္စို႔"စသည္ျဖင့္ ဗီႏိုင္း ပိုစတာမ်ားကိုင္ေဆာင္ၿပီး မဟာဗႏၶဳလပန္းၿခံအား တစ္ပတ္စီတန္း၊ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း၊ No Women's No Peace ေၾကြးေၾကာ္သံျဖင့္ဆႏၵေဖာ္ ထုတ္ျခင္း၊ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား ေ၀ငွျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသီခ်င္းမ်ား ျဖင့္သီဆိုေဖ်ာ္ေျဖျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးကဗ်ာမ်ား ရြတ္ဆိုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။အမ်ိဳးသမီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ျမန္မာ ႏိုင္ငံ) အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၊ ေဒၚဂ်ဴလီယာက "အမ်ိဳးသမီးေတြနဲ႔ ကေလးငယ္ေတြက စစ္ျဖစ္ၿပီဆိုရင္ အဓိကဓားစာခံအေနနဲ႔ ခံစား ေနရတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ၿငိမ္း ခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ထဲမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕အသံက ပါ၀င္ဖို႔လိုအပ္တယ္။ အမ်ဳိးသမီးေတြနဲ႔ ျပည္သူလူထုေတြရဲ႕ဒုကၡက ဘယ္လိုမ်ိဳးျဖစ္မလဲဆိုတာကို အမ်ိဳးသမီးေတြက ကိုယ္စားျပဳၿပီး ေျပာႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္"ဟု ဒီမိုကေရ စီ တူေဒးသို႔ စက္တင္ဘာ ၂၃ ရက္ ကေျပာသည္။
လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပေနသည့္၂၁ရာစုပင္လံု၊ ျပည္ေထာင္ စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးအခမ္းအနားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္အ ေနျဖင့္ ပါ၀င္ႏိုင္မႈမွာ နည္းပါးေန ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီး ကိုယ္စား လွယ္မ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာ ေစရန္ တိုက္တြန္းသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္သူလူထု၏ လိုအပ္ေနသည့္ အခန္းက႑မ်ားကို အမ်ိဳးသမီးမ်ားကပိုမိုနားလည္ႏိုင္ရန္အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါ၀င္ႏိုင္မႈသည္ အေရးပါေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရမႈမ်ား၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္ခံရမႈမ်ားကို ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ ဥပေဒျပ႒ာန္းမႈမ်ား၊ မူေဘာင္မ်ား ထြက္ေပၚလာေစရန္ လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေနျဖင့္အနည္းဆံုး ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းပါ၀င္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎င္းကဆက္လက္ေျပာသည္။ အဆိုပါအခမ္းအနားသို႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသီခ်င္းမ်ား သီဆိုအားျဖည့္ ကူညီရန္ေရာက္ရွိေနသည့္ အဆိုေတာ္ ေစာ ဖိုးခြားက "ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏွလံုး သားထဲက တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ကို လူသားေတြခ်စ္ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးရမယ္။ မခ်စ္ႏိုင္ဘူးဆိုရင္ ဘယ္ေတာ့မွမရဘူး"ဟု မီဒီယာမ်ား ကိုေျပာသည္။

No comments: