Tuesday, September 20, 2016

ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းအေပၚ ကန္႔ကြက္ေနျခင္းက အစြန္းေရာက္သူမ်ား၏ ႀကိဳးဆြဲေနျခင္းျဖစ္ဟု တ႐ုတ္သတင္းစာေရး

ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းအေပၚ ကန္႔ကြက္ေနျခင္းက အစြန္းေရာက္သူမ်ား၏ ႀကိဳးဆြဲေနျခင္းျဖစ္ဟု တ႐ုတ္သတင္းစာေရး

Tuesday, September 20, 2016
 
ျမစ္ဆုံဆည္စီမံကိန္းကို ကန္႔ကြက္ေနျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းက အစြန္းေရာက္သည့္ အဖြဲ႔မ်ား၏ စီစဥ္ခင္းက်င္းေနမႈမ်ားသာျဖစ္ၿပီး ဖက္စပ္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈစီမံကိန္းမ်ားကို ဆိုးဝါးစြာ ဖ်က္ဆီးခံေနရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အရွိန္အဝါရွိသည့္ တ႐ုတ္ပါတီအာေဘာ္ သတင္းစာတစ္ေစာင္က စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။
အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ ဒႆမ ၆ ဘီလီယံ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈျဖစ္သည့္ ျမစ္ဆုံအႀကီးစားဆည္တည္ေဆာက္ေရးကို ယခင္သမၼတဦးသိန္းစိန္လက္ထက္တြင္ ရပ္ဆိုင္းထားလိုက္ျခင္းက ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကား အေရးႀကီးသည့္ ျပႆနာအျဖစ္ က်န္ရွိေနခဲ့သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္စီးမည္ စုိးရိမ္မႈေၾကာင့္ ရပ္ဆိုင္းျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း တ႐ုတ္မွ ဖယ္ခြာႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားလာျခင္းအျဖစ္လည္း ႐ႈျမင္ထားၾကသည္။ အျခားေသာ တ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားတြင္ အျငင္းပြားမႈမ်ား ရွိေနျခင္း၏ သက္ေရာက္မႈေၾကာင့္လည္း ျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ႏိုဝင္ဘာေရြးေကာက္ပြဲျဖင့္ အႏိုင္ရၿပီးေနာက္ ၿပီးခဲ့သည့္လက တ႐ုတ္သို႔ သြားေရာက္ခဲ့ရာ၌ ျမစ္ဆုံဆည္ကိစၥတြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ လက္ခံႏုိင္ေသာ ေျဖရွင္းမႈရရွိေရး နည္းလမ္းရွာေဖြသြားရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရအေနျဖင့္ ဆႏၵရွိထားေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။
ျမစ္ဆုံဆည္စီမံကိန္းႏွင့္ အျခားေသာ အဆိုျပဳထားသည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားကို ေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ဖြဲ႔စည္းကာ ျပန္လည္သုံးသပ္လ်က္ရွိေနသည္။
သို႔ေသာ္လည္း ျပည္တြင္းကန္႔ကြက္မႈမ်ား ရွိေန၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ ေဘးက်ပ္နံက်ပ္အေနအထားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနရျခင္းလည္းျဖစ္သည္။
တ႐ုတ္အရာရွိမ်ားကို သင္တန္းေပးေမြးထုတ္ေပးေနရာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ဗဟိုပါတီသင္တန္းေက်ာင္းမွ တစ္ပတ္ႏွစ္ႀကိမ္ထုတ္ေဝသည့္ The Study Times စာေစာင္တြင္ ဆည္တည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းမ်ားက အေၾကာင္းျပခ်က္မည္မည္ရရမရွိဘဲ တုိက္ခုိက္ခံေနရေၾကာင္း ေဝဖန္ေရးသားထားျခင္းျဖစ္သည္။
"ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တ႐ုတ္ကို မလာမီနဲ႔ လာေရာက္ၿပီး အခ်ိန္မ်ားမွာ တစ္ဖက္စြန္းက်တဲ့ ျမန္မာမီဒီယာေတြ၊ အစိုးရမဟုတ္တဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြက ျမစ္ဆုံဆည္နဲ႔တကြ သံလြင္ျမစ္ေပၚက အႀကီးစားဆည္စီမံကိန္းေတြကို မလိုမုန္းထားစြာ ကန္႔ကြက္ေနၿပီး စီမံကိန္းေတြ ရပ္တန္႔ဖို႔ ေတာင္းဆိုေနၾကတယ္။"ဟု ယင္းသတင္းစာေစာင္က ေရးသားေဖာ္ျပသည္။
"ဒါအျပင္လည္း ျမန္မာမီဒီယာေတြက ဆည္စီမံကိန္းေတြ ရပ္ပစ္ျခင္းျဖင့္ တ႐ုတ္အေပၚ စီးပြားေရးအရ မွီခိုေနရျခင္းအား ဖယ္ရွားပစ္ႏိုင္ျခင္းအတြက္ အေရးႀကီးသည့္ ေျခလွမ္းလွမ္းလိုက္ျခင္းျဖစ္တယ္ဆိုၿပီး ေရးသားေနတယ္။"ဟုလည္း ယင္းသတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပသည္။
တကယ္အသံကို သိရန္ခက္ခဲေသာ္လည္း ထိုသို႔ေသာ တစ္ဖက္ပိတ္ဆန္သည့္ ထင္ျမင္ေျပာၾကားခ်က္မ်ားကို ပုဂၢလိကပိုင္ မီဒီယာမ်ားတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပေနေၾကာင္းလည္း ေရးသားထားသည္။
"ဒါက ျပည္သူေတြရဲ႕ စိတ္ေနသေဘာထားအေပၚ ဆိုးက်ိဳးႀကီးႀကီး သက္ေရာက္ေစပါတယ္။ ဖက္စပ္ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ေနတဲ့ စီမံကိန္းေတြအေပၚ ႀကီးႀကီးမားမား ဖ်က္ဆီးပစ္ေနတာပဲျဖစ္ပါတယ္။"ဟု ယင္းသတင္းစာက ေရးသားသည္။
နယ္စပ္ေဒသတစ္ေလွ်ာက္ရွိ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုလက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပရာတြင္ တ႐ုတ္၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ လုိအပ္ျခင္းေၾကာင့္ ျမစ္ဆုံဆည္စီမံကိန္းအေပၚ အေျဖရွာႏိုင္ေရးသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အတြက္ အေရးႀကီးသည့္ လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ေနသည္။
အစိုးရသစ္အာဏာရၿပီးခ်ိန္ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားမွအပ ပထမဆုံးျပည္ပခရီးစဥ္အျဖစ္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအား လာေရာက္ျခင္းအတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရး အေရးႀကီးမႈကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္းအျဖစ္ The Study Times က ခ်ီးက်ဳးကာ ေရးသားထားသည္။
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက မိတ္ေဆြတု မိတ္ေဆြေယာင္လည္း မဟုတ္ေၾကာင္းလည္း ယင္းသတင္းစာတြင္ ေရးသားထားသည္။
"တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အေျခခံအေဆာက္အအုံစီမံကိန္းေတြမွာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံဖို႔ကို လိုလိုလားလားရွိေနပါတယ္။ အေနာက္အုပ္စုကေတာ့ ဒီက႑မွာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံလုိသူေတြ မဟုတ္ၾကပါဘူး။"ဟုလည္း ယင္းသတင္းစာ၌ ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။
Mizzima

No comments: