Saturday, September 3, 2016

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-၂၁ရာစုပင္လံုအစည္းအေဝး တတိယေန႔တြင္ ညီညြတ္ေသာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီက တင္သြင္းဖတ္ၾကားသည့္ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စုဆိုင္ရာ အဓိကက်ေသာ မူဝါဒႏွင့္လကၡဏာမ်ား စာတမ္း

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-၂၁ရာစုပင္လံုအစည္းအေဝး တတိယေန႔တြင္ ညီညြတ္ေသာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီက တင္သြင္းဖတ္ၾကားသည့္ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စုဆိုင္ရာ အဓိကက်ေသာ မူဝါဒႏွင့္လကၡဏာမ်ား စာတမ္း

3 September 2016

 

No comments: