Saturday, September 3, 2016

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ယံုသည္ ၊ ကိုဖီအာနန္ကို ယံုသည္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ယံုသည္ ၊ ကိုဖီအာနန္ကို ယံုသည္
|| သရ၀ဏ္(ျပည္) ||
 
3 September 2016
 
ကိစၥတစ္ခု ၊ ျပသ၁နာတစ္ခု ေပၚေပါက္လာေသာအခါ ေျဖရွင္နည္း မ်ားစြာရွိသည္ ။ ကေလးတစ္ေယာက္သည္ ကေလးတစ္ယာက္၏ အျမင္နွင့္ ေျဖရွင္းေပမည္ ။ ရပ္ကြက္အဆင့္သည္ ရပ္ကြက္အျမင္နွင့္ ေျဖရွင္းမည္ ။ ျမိဳ့၌ေနသူသည္ ျမိဳ့အျမင္ ၊ ေတာ၌ေနသူသည္ ေတာအျမင္ ၊ ခရိုနီအျမင္သည္ ခရိုနီအျမင္ ၊ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္အျမင္သည္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္အျမင္၊ မ်က္ကန္းမိ်ဳးခ်စ္အျမင္သည္ မ်က္ကန္းမ်ိဳးခ်စ္အျမင္၊ နိုင္ငံတကာ၌ ၀င္ဆန္ ့သူသည္ နိုင္ငံတကာအျမင္ စသည္ျဖင့္ ေျဖရွင္းနည္း အမ်ိဳးမ်ိဳး ကြဲျပားၾကေပမည္ ။ ၾကည့္႐ႈေသာ ႐ႈေထာင့္ကိုလုိက္၍ ေျဖရွင္းနည္းမ်ား ကြဲျပားရျခင္းျဖစ္ေပသည္ ။လူ့အခြင့္အေရး႐ႈေထာင့္ခ်ည္းမွ အျမဲၾကည့္လို႔မရသလို ၊ လူမ်ိဳးစြဲ အတၱစြဲမ်ားျဖင့္ခ်ည္းလည္း ၾကည့္၍ မွန္မည္မဟုတ္ေခ် ။ အသင့္ေတာ္ဆံုး ႐ႈေထာင့္မွၾကည့္ရမည္ ။
ရခိုင္အေရးသည္ အစိုးရအဆက္ဆက္အတြက္ ေဘးၾကပ္နံၾကပ္ အေရးကိစၥျဖစ္သည္ ။ ေျဖရွင္းရ အေတာ္ခက္ေသာ ကိစၥျဖစ္သည္ ။ ရခိုင္အေရးကိစၥဟုဆိုလ်ွင္ ေဒသခံဌာေန ဗုဒၶဘာသာ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားရွိမည္ ။ ကမန္ဟုေခၚေသာ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ တိုင္းရင္းသားမ်ား ရွိမည္ ။ ဘဂၤါလီမ်ားရွိမည္ ။ ကမန္သည္ ျပသ၁နာမဟုတ္။ သို ့ေသာ္ ဘဂၤါလီမ်ားသည္ ျပသ၁နာျဖစ္လာေနသည္ ။ လူဦးေရ အလြန္ထူထပ္ေသာ ျမန္မာ့အိမ္နီးခ်င္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နိုင္ငံသည္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ၊ အလုပ္အကိုင္ ရွားပါးမႈတို ့ေၾကာင့္ ျမန္မာ့ေျမအတြင္းသို ့နယ္စပ္ကို ျဖတ္ေက်ာ္လ်က္ တစိမ့္စိမ့္ ၀င္ေရာက္ေနသည္မွာ နွစ္ေပါင္း မ်ားစြာၾကာျမင့္ခဲ့ေပျပီ ။ ထိုဘဂၤါလီမ်ားသည္ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းသို ့၀င္လာျပီးေသာအခါ လူ ့သဘာ၀အရ ေရာက္ရွိေနေသာ ေနရာသည္ အဆင္ေျပသျဖင့္ ျပန္မထြက္ခ်င္ေတာ့ ။ ထိုေနရာတြင္ အပိုင္ေနရရန္ အၾကံထုတ္လာၾကသည္။ ထိုအခါ ခိုး၀င္ဘဂၤါလီမ်ားသည္ သူတို ့ကိုယ္သူတုိ႔ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ ေနထိုင္လာခဲ့ေသာ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးအျဖစ္ ဖန္တီးပံုေဖာ္လုိက္ၾကေတာ့သည္ ။ သူတို ့ကိုယ္သူတို ့ ႐ိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳးဟု ဘဂၤါလီတို ့က အမည္တတ္သည္ ။ ႐ိုဟင္ဂ်ာဆိုေသာ လူမ်ိဳးသည္ ျမန္မာတိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ဘဂၤါလီတို ့ အၾကံအဖန္လုပ္ထားေသာ လူမ်ိဳး ျဖစ္မွန္း ျမန္မာတစ္မ်ိဳးသားလံုး သိၾကသည္ ။ ျပည္တြင္းမွာေတာ့ လိမ္၍မရ ။ ဒါေပသည့္ ဒါကအဓိကမက် ။ ဘဂၤါလီမ်ားသည္ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိေရးတြင္ အလြန္လ်င္ျမန္သည္ ။
ယခင္အစိုးရအဆက္ဆက္ ေနွးေနွးေကြးေကြးနွင့္ ရခိုင္အေရးကို တုန္ ့ျပန္ေနသည့္အခိုက္တြင္ ဘဂၤါလီမ်ား၏ မုသာ၀ါဒက ကမၻာကို လႊမ္းျခံဳမိသြားသည္ ။ ကမၻာတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာဆိုေသာ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးကို အားလံုးသိသြားေအာင္ လုပ္နိုင္ခဲ့သည္ ။ ဘယ္ကလာလို ့ဘယ္ကိုသြားသည္ျဖစ္ေစ ပင္လယ္ထဲတြင္ ေပါေလာေမ်ာပါေနေသာ ကုလားဟူသမ်ွ ႐ိုဟင္ဂ်ာျဖစ္ေအာင္ တဖြဲ ့တႏြဲ ့နွင့္ ဇာတ္နာေအာင္ လုပ္နိုင္စြမ္းရွိလာၾကသည္ ။ ဘဂၤါလီတို ့၏ ၀ါဒျဖန္႔လက္တံက ရွည္လာသည္ ။ ဘဂၤါလီသက္သက္သည္ ထိုသို ့ထိထိေရာက္ေရာက္ ေငြကုန္ေၾကးက်ခံကာ ကမၻာသို ့ေပါက္ေအာင္ ၀ါဒျဖန္ ့ခ်ိမႈကို မလုပ္နိုင္ ။ ဘဂၤါလီမ်ားသည္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ား ျဖစ္သျဖင့္ ကမၻာ့အစၥလာမ္နိုင္ငံမ်ား ၊ OIC လိုအဖြဲ ့အစည္းမ်ိဳး၏ ဘာသာတူခ်င္း အလံုးအရင္းနွင့္ ေငြပံုေပး၍ ပံ့ပိုးကူညီမႈ မလြဲမေသြရွိနိုင္သည္ ။ ကမၻာ့မီဒီယာမ်ားသို ့ လက္တံရွည္ရွည္နွင့္ ထိုးေဖာက္၀င္ေရာက္သည္ ။ ဘာအလုပ္မွ မယ္မယ္ရရ မရွိေသာ္လည္း ။ လန္ဒန္ ၊ ပဲရစ္ ၊ ၀ါရွင္တန္ ၊ ျမဴးနစ္ ၊ ကိုပင္ေဟဂင္ ၊ နယူးေယာက္၊ ဘန္ေကာက္္ စေသာျမိဳ႕ၾကီးမ်ားတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာအေရး ေဆြးေႏြးပြဲမွန္သမ်ွ ၊ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွန္သမ်ွ ။ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိပြဲမွန္သမ်ွ ။ ဆႏၵျပပြဲမွန္သမ်ွ သံတမန္မ်ား အဆင့္အတန္းမ်ိဳးနွင့္ သံသမန္ေလာကနွင့္ မီဒီယာေလာကသို ့၀င္ထြက္သြားလာ စားေသာက္ ပြဲတက္ေနေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာေလာ္ဘီ (ဘဂၤါလီ) မ်ား တစ္ကမၻာလံုးတြင္ ေျခခ်င္းလိမ္ေနသည္ ။ ထိုလူေတြ၏ လစာနွင့္ အသံုးစရိတ္မ်ား ၊ ပံ့ပိုးေငြမ်ား ဘယ္ကရသနည္း ဘယ္သူမွမသိ ။ ေသခ်ာသည္ကား ပံ့ပိုးေပးေနသည့္အဖြဲ ့ရွိေနသလို ၊ ပံ့ပိုးမႈကိုလက္ခံကာ တြင္က်ယ္ေနေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာေလာ္ဘီမ်ားလည္း ကမၻာမွာ ပ်ံ ့ႏွံ ့ေနသည္ ။ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ျဖင့္ တိုက္ေနေသာ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားနွင္ ့ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အသံသည္ ကမၻာတြင္ ေလာ္ကယ္ရထားလို ခ်ိနဲ႔နဲ႔နွင့္ မနည္းခရီးနွင္ေနရခ်ိန္တြင္ ဘဂၤါလီေလာ္ဘီတို ့၏အသံသည္ ကာတာေလေၾကာင္းလုိင္းလို ၊ အမ္းမရိတ္ေလေၾကာင္းလိုင္းလို အလြန္လ်င္ျမန္စြာ ကမၻာအႏွံ ့ခရီးဆန္႔ေနသည္ ။ အဆက္သြယ္ မီဒီယာကြန္ရက္ေတြ ေကာင္းေနသည္ ။ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ေတြ ေကာင္းေနသည္ ။ ထိုအခါ ကုလသမဂၢမွာလည္း ႐ိုဟင္ဂ်ာ ၊ အီးယူမွာလည္း ႐ိုဟင္ဂ်ာ ၊ OIC မွာလည္း ႐ိုဟင္ဂ်ာ၊ လူ ့အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္မွာလည္း ႐ိုဟင္ဂ်ာ ၊ အာဆီယံမွာပင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ဆိုတာေတြ ျဖစ္ေနေလသည္ ။
ဒီအခ်ိန္တြင္ ကၽြန္ေတာ္တို ့ျပည္တြင္း၀ယ္ ဘာေတြလုပ္ေနသနည္း ။ ဦး၀ီရသူသည္ ကုလသမဂၢ လူ႕အခြင့္အေရး ကိုယ္စားလွယ္ မစၥယန္ဟီးလီးကို လူပံုအလယ္တြင္ ကေလာ္တုတ္လိုက္၏ ။ ကုသမဂၢအလိုမရွိေၾကာင္း ရခိုင္တြင္ဆႏၵျပၾက၏ ။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမရွိေၾကာင္း ဆႏၵျပၾက၏ ။ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္မ်ားဟု ဘဂၤါလီမ်ားကို ေခၚျခင္းအား ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပၾက၏ ။ ၁၉၈၂ ႏိုင္ငံသားဥပေဒႏွင့္အညီ စစ္ေဆးရန္ ဘဂၤါလီမ်ားကို ေခၚယူစစ္ေဆးျခင္းကို ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ၾက၏ ။ စစ္ေဆးခံမည့္သူမ်ားကို သက္ေသခံ လက္မွတ္ ထုတ္ေပးျခင္းကို ဘဂၤါလီမ်ားအား ႏိုင္ငံသားျပဳခြင့္ကတ္မ်ား ထုတ္ေပးေနပါျပီဟု အစိုးရကိုဆႏၵျပၾက၏ ။ ဘဂၤါလီအေရး ၊ ရခိုင္အေရးသည္ ျပည္တြင္းေရးသက္သက္သာ ျဖစ္သည္ဟုေျပာၾက၏ ။ ထိုသို ့ေျပာေန ေအာ္ေနသည့္ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ဘဂၤါလီတို ့၏အသံမွာ ကမၻာ့မီဒီယာကို အုပ္စီးမိကာ တြင္က်ယ္ေနျပီျဖစ္သည္ ။ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာရလ်ွင္ ရခိုင္အေရးသည္ ျပည္တြင္းေရးျဖစ္သည္ဟု ေအာ္ေန႐ံုႏွင့္ တန္ျပန္တိုက္စစ္ မဆင္နိုင္ေတာ့တာ ေသခ်ာသည္ ။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ႐ံုး၀န္ၾကီးဌာနမွ ရခိုင္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေလ့လာဆန္းစစ္ေရး ေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ ဖြဲ ့စည္းေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္ေတာ့ ေ၀ဖန္သံေတြ ေသာေသာညံၾကျပန္သည္ ။ အဓိက ေထာက္ျပၾကသည္က ေကာ္မရွင္တြင္ နိုင္ငံျခားသားျဖစ္ေသာ ကိုဖီအာနန္ဆိုသည့္ လူၾကီးက ဦးေဆာင္ေနလို ့တဲ ့။ ျပည္တြင္းေရးျပသ၁နာကို ႏိုင္ငံတကာ ျပသ၁နာျဖစ္လာေအာင္ လုပ္သလိုျဖစ္ေနလို ့တဲ့ စသည္ျဖင့္ ဆိုၾကျပန္၏ ။ အထူးအားျဖင့္ NLD ကို အျမဲကန္႔လန္႔တိုက္ေနေသာ ပါတီတစ္ခုက စေအာ္သည္ ။ ထို ့ေနာက္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အေျခမလွခဲ့ေသာ ပါတီနွစ္ခုကလည္း အကြက္ေပၚျပီဆိုျပီး NLD နွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ၾကံဳတုန္း၀င္တြယ္ၾကသည္ ။ သူတို ့ေျပာသမ်ွ အက်ဥ္းခ်ဳပ္လိုက္လ်ွင္ နိုင္ငံျခားသားပါ၀င္လာမႈနွင့္ နိုင္ငံတကာ ျပသ၁နာျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေနမႈဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္နွစ္ခ်က္ကို ေတြ ့ရမည္ျဖစ္သည္ ။ ထိုနွစ္ခ်က္လံုးသည္ အျမင္တိမ္တိမ္ျဖင့္ၾကည့္၍ စြပ္စြဲေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာလိုသည္ ။
နုိင္ငံျခားသား ပါ၀င္ေနမႈဆိုရာ၌ ဤအေရးကိစၥသည္ ျမန္မာျပည္ကြက္ကြက္မွာတင္ ျဖစ္ေနေသာ ကိစၥမဟုတ္ ။ ျမန္မာ့နယ္နိမိတ္ ျပင္ပတြင္ပါ ဘဂၤါလီမ်ားဖမ္းမိတိုင္း ႐ိုဟင္ဂ်ာဟု ၀ိုင္း၀န္းသမုတ္ေနၾကေသာ ျပသ၁နာရွိသည္ ။ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံမွ မဟုတ္ပါပဲ ဟုတ္သေယာင္ လိမ္လည္ေျပာၾကားသျဖင့္ နိုင္ငံတကာက အထင္မွားအျမင္မွာ ျဖစ္ေနၾကေသာ ကိစၥမ်ားစြာရွိသည္ ။ နိုင္ငံတကာ အဖြဲ ့အစည္းမ်ား နားသို ့ေပါက္ေအာင္ ေျပာရ၊ ဆိုရ၊ ေဆာင္ရြက္ရေတာ့မည္ျဖစ္သည္ ။ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရလ်ွင္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ နိုင္ငံတကာသို ့လည္း ေပါက္ေပါက္ ေရာက္ေရာက္ရွိကာ ႏုိင္ငံတကာမွလည္း ေလးစားလက္ခံေသာ ပုဂၢိဳလ္ဘယ္ႏွေယာက္ရွိသနည္း ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ တစ္ပါးတစ္ေယာက္မွ မရွိဆိုတာ ႐ိုး႐ိုးသားသား ေျပာရေတာ့မည္ ။ ဒါဆို ဒီေကာ္မရွင္ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္လုိက္ပါလားဟု ေမးလာပါက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ လုပ္လိုက္လ်ွင္ ဘဂၤါလီေလာ္ဘီေတြက မ်ွတမႈမရွိ ၊ ေဒၚေအာင္စုၾကည္သည္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ျဖစ္သျဖင့္ ရခိုင္ေတြဘက္လိုက္လိမ့္မည္ဟု ထေအာ္လာနိုင္သည္ ။ ထို ့ေၾကာင့္ ကမၻာက ေလးစားလက္ခံေသာ လူတစ္ဦးအျဖစ္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးနိုဘယ္လ္ဆုရွင္ ၊ ကိုဖီအာနန္ ေဖာင္ေဒးရွင္း တည္ေထာင္သူ မစၥတာ ကိုဖီအာနန္ကို စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ အျဖစ္ ရခိုင္အေရး ေလ့လာခိုင္းျခင္း ၊ အခ်က္အလက္မ်ား အၾကံေပးတင္ျပခိုင္းျခင္းသည္ တစ္ခ်က္ခုတ္နွစ္ခ်က္ျပတ္ဆိုသလို ဘဂၤါလီေတြကိုေရာ တစ္ကမၻာလံုးကိုေရာ မဟုတ္တန္းတရားေတြ ဆက္လက္မစြပ္စြဲနုိင္ေအာင္ ၾကိဳကာလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ကိုဖီအာနန္လို ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးကို ဤအ႐ႈပ္ေတာ္ပံုတြင္ ကိုယ့္ထမင္းကိုယ္စား လာလုပ္ေပးေအာင္ ေျပာႏိုင္တာပဲလြန္လွျပီျဖစ္သည္ ။ ကိုဖီအာနန္သည္ ဘက္လိုက္မည့္သူမဟုတ္ ။ ျပီးေတာ့ သူသည္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ မဟုတ္ ။ ပ႐ိုတက္စတင့္ ခရစ္ယာန္တစ္ေယာက္ ျဖစ္သည္ ။ ကိုဖီအာနန္၏ အခန္းက သည္အၾကံေပးျခင္းသာ ျပဳနိုင္ေၾကာင္း က်န္သည့္ကိစၥမ်ားကို ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနွင့္အညီ ၊ ၁၉၈၂ နိုင္ငံသား ဥပေဒနွင့္အညီ ဆံုးျဖတ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း နိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုး ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားခဲ့ျပီးလည္းျဖစ္သည္။ ကိုဖီအာနန္တစ္ေယာက္တည္း မဟုတ္ပဲ ျမန္မာနိုင္ငံအေၾကာင္း ကၽြမ္းက်င္သူ ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ားလည္း ထိုေကာ္မရွင္ထဲမွာ ပါပါသည္ ။ ဆိုလုိသည္မွာ စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္သည္ အၾကံေပး႐ံုသာ ေပးနိုင္ျပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အစိုးရနွင့္ လႊတ္ေတာ္က ခ်မွတ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကမၻာ့အျမင္နွင့္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းကို ရပ္ကြက္အျမင္ေလာက္ျဖင့္ ၾကည့္ျပီး မဆံုးျဖတ္ၾကပါနွင့္ဟု ေျပာခ်င္ပါသည္ ။ ခိုး၀င္ဘဂၤါလီကို ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း မနွစ္ျမိဳ႕၊ ႐ိုဟင္ဂ်ာဆိုတာလည္း နာမည္ပင္မၾကားခ်င္။ သို ့ေသာ္ ဒီအတုိင္းထိုင္ဆဲေန႐ံုနွင့္ ျပသ၁နာက ေျပလည္မည္မဟုတ္ ။ ေပါက္ေပါက္ေရာက္ေရာက္ရွိသူ တစ္ေယာက္ကိုေခၚျပီး ကမၻာကို သက္ေသျပရမည္ ။
ဒုတိယ စြပ္စြဲခ်က္ျဖစ္ေသာ ရခိုင္အေရး၊ ဘဂၤါလီကိစၥသည္ ျပည္တြင္းေရး ျပသ၁နာသာျဖစ္၍ ကိုဖီအာနန္ ပါ၀င္လာလ်ွင္ ကမၻာ့ျပသ၁နာလိုလို ျဖစ္သြားမွာစိုးသည္ ဆိုျခင္းမွာလည္း မဟုတ္မမွန္ေခ် ။ ေနမေကာင္းလ်ွင္ ေဆး႐ံုေဆးခန္းသို ့သြားျပရမည္ ။ ကိုယ့္အိမ္မွာပဲ ၾကိတ္ခံေနလိုက္မည္။ ဤကိစၥသည္ ေဆးခန္းနွင့္ဆိုင္ေသာ ျပသ၁နာမဟုတ္ဟု ၾကိတ္ကုေနလ်ွင္ ေရာဂါမွာ လံုးပါးပါးျပီး အေျခအေနဆိုးကာ ေသကာနီးမွ ေဆး႐ံုပို ့ကာ အသက္မမီသလို ျဖစ္လိမ့္မည္ ။ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရလ်ွင္ ဘဂၤါလီကိစၥ ( ကမၻာကအေခၚ ႐ိုဟင္ဂ်ာကိစၥ) သည္ ကၽြန္ေတာ္တို ့လက္ခံသည္ျဖစ္ေစ ၊ ျငင္းဆန္သည္ျဖစ္ေစ ျမန္မာ့နယ္နိမိတ္ကို ေက်ာ္လြန္၍ ကမၻာက ေျပာေနဆိုေန ၊ အစည္းအေ၀းေတြလုပ္ေန ၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ ခ်ေနရေသာ ကိစၥတစ္ခု ျဖစ္ေနတာေသခ်ာပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လုပ္၍ ကမၻာ့ျပသ၁နာ ျဖစ္သြားျခင္းမဟုတ္ ၊ ကမၻာ့ျပသ၁နာ ျဖစ္လာေနသျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၀င္ရွင္းေပးေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း နားလည္ေစခ်င္ပါသည္ ။ ကၽြန္ေတာ္တို ့ကေတာ့ ရခိုင္အေရးအတြက္ ေကာ္မရွင္ဖြဲ႕ေပးေသာ ေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္နွင့္ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္မည့္ ဂါနာႏိုင္ငံသားUN ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း မစၥတာကိုဖီအာနန္ကို အျပည့္အ၀ ယံုၾကည္မႈရွိပါသည္။
သရ၀ဏ္(ျပည္)
The Ladies News
ကိစၥတစ္ခု ၊ ျပသ၁နာတစ္ခု ေပၚေပါက္လာေသာအခါ ေျဖရွင္နည္း မ်ားစြာရွိသည္
theladiesnewsjournal.com

No comments: