Wednesday, September 7, 2016

ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ MCB ဘဏ္ရွယ္ယာ က်ပ္ ၁၂ သန္းေက်ာ္ဖိုး အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္

ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ MCB ဘဏ္ရွယ္ယာ က်ပ္ ၁၂ သန္းေက်ာ္ဖိုး အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္

Wednesday, September 7, 2016
 
ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ MCB ဘဏ္ရွယ္ယာမ်ားသည္ စက္တင္ဘာ ၆ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၀,၀၀၀ ေစ်းျဖင့္ ရွယ္ယာေပါင္း ၁,၂၀၆ စု၊ ရွယ္ယာတန္ဖိုး က်ပ္ ၁၂ သန္းေက်ာ္ဖိုး အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း YSX ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရွိရသည္။
...
“ေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ စိတ္ဝင္စားစရာ သိပ္မရွိေသးဘူး။ ရွယ္ယာေတြကုိ ၂ ႏွစ္၊ ၃ ႏွစ္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံတဲ့ ပုံစံ သြားမွွ ေမွ်ာ္မွန္းလို႔ရမယ္။ ေန႔ခ်င္းညခ်င္း ျမတ္တယ္ဆိုတာကေတာ့ စတင္တဲ့ရက္ပိုင္းအတြင္းပဲ ရွိမွာပဲ၊ က်န္တဲ့ အခ်ိန္မွာေတာ့ ေစ်းကၿငိမ္သြားမွာပဲ”ဟု CB Securities ကုမၸဏီမွ မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ ဦးေသာင္းဟန္က ေျပာသည္။
MCB သည္ စက္တင္ဘာ ၆ ရက္၊ နံနက္ ၁၁ နာရီ ေစ်းကြက္ပိတ္ခ်ိန္တြင္ ရွယ္ယာေစ်းႏႈန္း က်ပ္ ၁၀,၀၀၀ ျဖင့္ ရွယ္ယာေပါင္း ၁,၁၀၃ စုကုိ ရွယ္ယာတန္ဖိုး က်ပ္ ၁၁ သန္းအထိရွိခဲ့ၿပီး၊ ေန႔လည္ ၁ နာရီ ေစ်းကြက္ပိတ္ခ်ိန္တြင္ ရွယ္ယာေစ်းႏႈန္းက်ပ္ ၁၀,၀၀၀ ျဖင့္ ရွယ္ယာေပါင္း ၁၀၃ စု၊ ရွယ္ယာတန္ဖိုး က်ပ္ ၁ သန္းေက်ာ္ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ကာ ရွယ္ယာတန္ဖိုးစုစုေပါင္း က်ပ္ ၁၂ သန္းေက်ာ္ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့သည္။
MCB သည္ ၾသဂုတ္ ၂၆ ရက္တြင္ တတိယေျမာက္ ရွယ္ယာေရာင္းဝယ္ခြင့္ရရွိခဲ့ကာ ရွယ္ယာေစ်းႏႈန္း ၾကမ္းခင္း ေစ်း က်ပ္ ၆,၈၀၀ ျဖင့္ စတင္ေရာင္းဝယ္ခဲ့ၿပီး၊ ေစ်းကြက္ပိတ္ခ်ိန္တြင္ ရွယ္ယာေစ်းႏႈန္း က်ပ္ ၂,၀၀၀ တက္ခဲ့ၿပီး က်ပ္ ၇,၈၀၀ ျဖင့္ ရွယ္ယာေပါင္း ၁၂,၉၉၆ စု အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့သည္။
“MCB ကို မဝယ္ျဖစ္ေသးဘူး။ အခုေစ်းက ေတာက္ေလွ်ာက္တက္ရိပ္ျပေနေတာ့ ၁၀,၀၀၀ ေလာက္ျဖစ္ေန ေတာ့ ၾကမ္းခင္းေစ်းထက္ မ်ားေနတယ္။ အခု ၁၀,၀၀၀ ျဖစ္ေနေတာ့ က်ရိပ္ရွိတယ္ေလ။ ၾကမ္းခင္းေစ်းထက္ တစ္ဆပိုေနလို႔ မဝယ္ဘူး”ဟု ရွယ္ယာပိုင္ရွင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးေမာင္က ေျပာသည္။
MCB သည္ စက္တင္ဘာ ၁ ရက္တြင္ ရွယ္ယာေစ်းအျမင့္ဆုံး က်ပ္ ၁၂,၀၀၀ ျဖင့္ အစုရွယ္ယာေပါင္း ၉,၂၅၁ စု အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိတြင္ MCB ရွယ္ယာကုမၸဏီမွ စတင္ေရာင္းခ်သည့္ ၾသဂုတ္ ၂၆ ရက္မွ စက္ တင္ဘာ ၆ ရက္အထိ အစုရွယ္ယာေပါင္း ၉၀,၀၀၀ ခန္႔၊ ရွယ္ယာတန္ဖိုးစုစုေပါင္း က်ပ္ ၈၇၆ သန္းေက်ာ္ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့သည္။
ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္္းတြင္ တတိယေျမာက္ အစုရွယ္ယာေရာင္းခ်ခြင့္ရရွိခဲ့သည့္ MCB ၏ မတည္ရင္းႏွီး ေငြသည္ က်ပ္ ၅၂ ဘီလီယံရွိေနၿပီး၊ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံေငြ၏ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ေသာ က်ပ္ ၅ ဘီလီယံေက်ာ္ကို စီး ပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ထည့္ဝင္ထားေၾကာင္း သိရသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ ေငြေခ်းသက္ေသခံလုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္၏ ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၉ ရက္တြင္ တရားဝင္ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ၿပီး လက္ရွိတြင္ FMI၊ Myanmar Thilawa SEZ Holding၊ Myanmar Citizen Bank တို႔မွ အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ေနၾကကာ Great HorKham၊ Myanmar First Private Bank၊ MAPCO တို႔မွာ ေရာင္းဝယ္ခြင့္ရရန္ ေစာင့္ဆိုင္းေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
MMK
The Ladies News

No comments: