Wednesday, September 21, 2016

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ UNESCO အႀကီးအကဲ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ UNESCO အႀကီးအကဲ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး
21 September 2016
---------------
၇၁ ႀကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံ တက္ေရာက္ရန္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၊ နယူးေယာက္ၿမဳိ႕သုိ႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂိၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ယူနက္စကုိ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ အုိင္ရင္နာ ဘုိကုိဗာႏွင့္ စက္တင္ဘာ ၂၀ တြင္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။
...
မဇ္အုိကုိဗာက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမုိကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကုိ ေထာက္ခံေၾကာင္းႏွင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ လအတြင္းက ငလ်င္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးခဲ့သည့္ ပုဂံေဒသရွိ ေစတီပုထုိးမ်ား ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ကူညီမည္ဟု ကတိျပဳခဲ့သည္။
၁၁ ရာစု တည္ထားခဲ့သည့္ ပုဂံေဒသရိွ ေစတီပုထုိးမ်ား ျပဳျပင္ရာတြင္ ယူနက္စကုိ၏ နည္းစနစ္ညႊန္ၾကားခ်က္ အတုိင္း ျပင္ဆင္ရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေတာင္းဆုိမႈကုိ အသိအမွတ္ျပဳေၾကာင္း ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္က ေျပာၾကားသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ပုဂံရွိ ေစတီပုထုိးမ်ားတြင္ ထံုးသုတ္ထားသည္မ်ားကုိ ျပန္လည္ဖယ္ရွားျခင္း အပါအ၀င္ ျပဳျပင္ရာတြင္ ယခင္က အမွားမ်ား ထပ္ျပဳလုပ္မိျခင္းမရွိေစရန္ သုေတသန လုပ္ငန္းမ်ားက အေရးပါသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ပုဂံတြင္ ၾသဂုတ ္၂၄ ငလ်င္အၿပီး ယူနက္စကုိမွ ပညာရွင္မ်ား ၄၈ နာရီအတြင္း ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲလ်က္ရွိသည္ဟု ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္က ဆုိသည္။
ယင္းက “ပုဂံကုိ ကမၻာ႔အေမြအႏွစ္ စာရင္း ၀င္ေရးအတြက္ ကၽြန္မတုိ႔ ခုိင္ခုိင္မာမာ ေထာက္ခံၿပီး ပုဂံရွိ ေစတီပုထုိးေတြ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရာမွာ အလ်င္လုိျခင္းမရွိဘဲ ႐ုိးရာနည္းလမ္းနဲ႔ ပစၥည္းကိရိယာေတြသံုးၿပီး မူလအတုိင္း ျဖစ္ေစဖုိ႔ ေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ” ဟု ေျပာၾကားသည္။
အကူးအေျပာင္းကာလ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးရာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ သမုိင္းကုိ သိရွိနားလည္ေစေရးအတြက္ ျပတုိက္မ်ားကုိ အဆင့္ျမွင့္ရန္ ဆႏၵရွိသည္ဟု ေျပာၾကားသည္။
မဇ္ဘုိကုိဗာက “ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ေတြကုိ ကြဲျပားျခားဖုိ႔ မဟုတ္ဘဲ စုစည္းမႈအတြက္ အင္အားအျဖစ္ အသံုးျပဳေစလုိပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကုိ ခ်ီးက်ဴးခဲ့သည္။
ထုိ႔အျပင္ သမုိင္း အေမြအႏွစ္မ်ားအား လူငယ္မ်ားထံ လက္ဆင့္ကမ္းသည့္ ယူနက္စကုိ၏ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ရည္ညႊန္းကာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ အသင့္ရွိသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတြင္ ဆရာမ်ားအား သင္တန္းေပးျခင္း အပါအ၀င္ ယူနက္စကုိက ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ဟု ဆုိသည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ပညာေရးက႑အား အစုိးရ၏ ဦးစားေပးအစီအစဥ္ တစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၿပီး ပညာမူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ရန္အတြက္ အမ်ဳိးသား ပညာေရး အႀကံေပးေကာင္စီကုိ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ ယူနက္စကုိ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳ႔္ မဇ္ဘုိကုိဗာက ကမၻာ႔စာနယ္ဇင္း လြတ္လပ္ခြင့္ ေန႔ႏွင့္ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ား အရည္အခ်င္း ျမွင့္တင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ယူနက္စကုိႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ ပုဂိၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မီဒီယာက႑တြင္ ပ႐ုိဖက္ရွင္နယ္စံႏႈန္းမ်ား၏ အေရးပါမႈႏွင့္ အမုန္းစကားမ်ားကုိ အထူးသျဖင့္ လူမႈကြန္ရက္မ်ားတြင္ တုိက္ဖ်က္သြားရန္ အေရးႀကီးသည္ဟု ေျပာၾကားသည္။
ယင္းက “လြတ္လပ္မႈမွာ တာ၀န္ခံမႈ ပါ၀င္ၿပီး ဒါကုိ အေလးထားဖုိ႔ လုိပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။
KHTun
The Ladies News

No comments: