Wednesday, October 19, 2016

မစြန္ ့လႊတ္ႏိူင္တဲ့ အာဏာပိုင္ဆိုုင္မူ အကြဲမခံခ ်င္တဲ့ ၿပည္ေထာင္စု

 19.10.2016
ဘယ္သူကဘယ္တုန္းက ဘယ္လိုု စုထဲ့ေပးလိုုက္မွန္းမသိတဲ့.. ဟိုေရာေေရာ ဒီစုစုနဲ ့ ၿပည္ေထာင္စုဆိုၿပီး ဝိုင္းေအာ္ေနၾကတဲ့..တရားဝင္အမည္ "ၿပည္ေထာင္စုသမၼတ ၿမန္မာႏိူင္ငံ" မွာ..
လက္ရိွအာဏာတည္ၿမဲ ၾကိဳးကိုုင္အုပ္ခ ်ဳပ္ အကြက္ဖန္တီး မင္းလုပ္ခ ်င္ေနၾကတဲ့ ဗမာလူမ ်ိဳးၾကီး ဗဟိုၿပဳ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ့ အကြက္ေတြကို ေသေသၿခာၿခာ ဆန္းစစ္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္...
လူမ ်ိဳးစံုညီကိုေမာင္ႏွမေတြရဲ့ ၿပည္နယ္ေတြကိုု မတရားသိမ္းပိုုက္ အုပ္စိုးထားတာမို ့ .. ၿပန္လြတ္မထြက္ သြားေစရန္အတြက္.. ၿပည္နယ္တိုုင္းမွာ ၿပသနာဖန္တီးထားရံုမက..
ကေလးသူငယ္ဘဝ က ်ေနာ္တိုု ့ငယ္စဥ္ကပင္... စည္းလံုးရမယ္.. ၿပည္ေထာင္စုကိုုကာကြယ္ရမယ္.. ထင္းစီးကိုု တေခ ်ာင္းၿခင္းခ ်ိဳးရင္ ၾကိဳးလိမ့္မယ္.. အစည္းလိုုက္ညီညႊတ္ေနပါက.. မက ်ိဳးႏိူင္ဘူး... စည္းၾကပါ.. လံုးၾကပါဆိုတဲ့ brainwash လုပ္ခံခဲ့ၾကရပါတယ္...
ၿပည္ေထာင္စုမွ ခြဲထြက္သူသည္ တိုင္းၿပည္ဖ ်က္တာ.. အမ ်ိဳးသားေရးသစၥေဖာက္.. ကဗ ်ညး္တပ္လိုုတပ္နဲ ့.. အေၾကာက္တရားနဲ ့အုပ္ခ ်ဳပ္လာခဲ့ၾကတာၿဖစ္တယ္..
တို ့တာဝန္အေရး (၃) ပါးကို ၾကည့္မယ္ဆိုုရင္လဲ အေၾကာက္တရားကို အေၿခခံၿပီး ေၾကာက္ေၾကာက္နဲ ့ကေရာင္ကတမ္း ထေအာ္ေရးထားတဲ့ ေလသံၿဖစ္ေနတယ္..
ဥပမာ -
(၁) ၿပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး..
ဘယ္သူက တၿပည္ေထာင္ထဲမွာပဲ ကုပ္ကုပ္ေလး စုေနရမယ္လိုု ့ဘယ္တုန္းက သေဘာတူခဲ့ၾကလိုု ့လဲ

(၂) တိုုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညႊတ္မူမၿပိဳကြဲေရး..
သိမ္းပိုုက္ခံထားရတဲ့ ဘိုုးဘြားပိုုင္ နယ္ေၿမတြင္းေန... အႏိူင္က ်င့္ခံထားရတဲ့ ဘယ္တိုုင္းရင္းသားေတြကမွ ဗမာစကားေၿပာ ဗမာဗဟိုၿပဳအမူက ်င့္ စစ္တပ္ကို လက္မခံခဲ့.. ဗမာလူမ ်ိဳးကိုု လကၡံၿပီးသား.. အဲေတာ့ ၿပိဳကြဲရေအာင္လဲ ဘယ္တုန္းက မစည္းလံုးတာရိွလိုု ့လဲ... သူတိုု ့အာဏာလုသူ အခ ်င္းခ ်င္း သမိုုင္းစဥ္ေတာက္ေလ ွ်ာက္ ခြက္ေစာင္းခုတ္လာၾကတာ

(၃) အခ ်ဳပ္ၿခာအာဏာ တည္တံ့ခိုုင္ၿမဲေရး
ဒီအခ ်က္ကေတာ့.. ၿပည္ေထာင္စုတခုလံုးရဲ့ တည္တံ့ေနတဲ့အာဏာဟာ သူတိုု ့လက္ထဲမွာ ဆက္လက္တည္ရိွေနေရးကိုု ေၿပာတာလား...
သူတိုု ့လက္ထက္မွာ ဆက္လက္တည္ရိွေနမွ တည္တံ့ေနမွာလား..
တၿခားလူမ ်ိဳးစံု တိုုင္းရင္းသားညီကိုုေမာင္ႏွမလက္ထဲမွာေကာ မရိွသင့္ဘူးလား..
ၿပည္ေထာင္စုသားခ ်င္းလဲေၿပာတယ္.. ကိုယ္ပိုုင္ၿပဌာန္းပိုုင္ခြင့္မရိွဘူးလား..

အဲေတာ့... အားလံုးလွုုပ္လိုု ့မရေအာင္ divide and rule အုပ္ခ ်ဳပ္ေရးနည္းပရိယယ္ရဲ့.. ညစ္ပစ္မူ.. လွည့္စားမူေတြကို သြင္သြင္ၾကီး မင္းသံုးခမ္းနား လက္ကိုုင္တုုတ္သဖြယ္ တေခ ်ာင္းၿပီးတေခ ်ာင္း ခလုတ္တခုၿပီးတခု ႏွိမ့္ရင္း ရိုုက္ရင္း ထုရင္း နက္ရင္း ေမာင္းေထာင္ေၿခာက္ေတြ ဆင္ထားရင္း.. အာဏာကို လက္ကမခ ်.. ပါဝါကိုုပါးစပ္ကၿပ.. သရုပ္ကြက္ေတြရဲ့ ဥပမာအခ ်ိဳ ့ကေတာ့..
ေမာင္းေတာမွာ ရိွေနတဲ့ ရိုဟင္ဂ ်ာေတြကိုု ဘယ္ေတာ့မွ ဘယ္ေနရာမွ မေၿပာင္းဖူး.. ရခိုုင္လူမ ်ိဳးမ ်ားနဲ ့သင့္တင့္ေစရးကိုု ဘယ္ေတာ့မွ မဖန္တီးဖူး..
ဘာလိုု ့လဲ ဆိုုေတာ့.. ရခိုုင္ကိုု ေၾကာက္လိုု ့ပဲၿဖစ္တယ္..
ကုန္းေဘာင္ေခတ္လယ္ (၃၇) ၾကာအုုပ္ခ ်ဳပ္လာတဲ့ ဘိုုးေတာ္ဘုရားလက္ထက္ သူ ့ရဲ့သား ရခိုုင္ႏိူင္အိမ္ေရွ ့မင္း.. တိုုက္ယူလိုုက္တဲ့.. ေဝသာလီၿပည္ရခိုုင္လူမ ်ိဳးေတြဟာ.. ဗမာေတြရဲ့ကၽြန္ ၿဖစ္ခဲ့ရတာ သမိုုင္းမွာ.. သိပ္မၾကာေသးပါဘူး..
ထိုုနည္းတူပဲ.. (၁၇၅၇) ခုႏွစ္မွာ ဘိုုးေတာ္ဘုရားရဲ့အေဖ.. ထန္းတက္သမား အေလာင္းမင္းတရားရဲ့ ရက္စက္ႏွိမ္ႏွင္းမူေတြေၾကာင့္ ဟံသာဝတီအစ ေအာက္ၿမန္မာၿပည္ခရိုုင္.. မုတၱမနဲ ့ရာမည တိုုင္းတခုလံုးဟာ ဗမာကၽြန္ၿဖစ္ခဲ့ရတာဟာလဲ ရာစုႏွစ္အလွမ္းမကြာေသးပါဘူး..
ဒီလိုုရက္စက္မူေတြတြက္လဲ.. ေခတ္စဥ္အဆက္ ဘုုရင္းမင္းၿဖစ္ခဲ့သူမ ်ားဟာလဲ ေက ်နပ္ၾကီးေက ်နပ္ေနၿပီး..
ယေန ့တိုုင္ထိ ဘယ္သူတဦးတေယာက္ကမွ မေတာင္းပန္ေသးပါ...
အဲေတာ့ မတရားေစာ္ကားမူေပါင္းမ ်ားစြာနဲ ့.. စစ္ႏိူူင္သူမ ်ားေတြဟာ..
လူမွာရိွတဲ့အေၾကာကိုု အၿခင္နဲ ့ဖမ္းထားသလိုုပဲ... အိမ္ေဆာက္ရင္ ဒိုုင္းကိုု ၿခင္နဲ ့ဖမ္းသလိုုပဲ.. လႊမ္းမိုုးခဲ့ၾကပါတယ္..
ရခိုုင္ကိုု ရိုုဟင္ဂ ်ာနဲ ့ၿခင္ေထာက္ထားမယ္
ခ ်င္းကိုု.. စစ္တပ္ထဲသြင္း ထမင္းေလးေကၽြး.. မၿဖစ္စေလာက္ေနရာေလးေပး.. ေတာင္တန္းေဒသ သာသနာၿပဳ ဗုဒၶဘာသာေတြလႊတ္တင္.. ခြဲၿခားၿခင္နဲ ့ေထာက္ အမ ်ိဳးေပ ်ာက္ေအာင္ လုပ္ေနၾကတာ...
ခရစ္ယာန္မ ်ားတဲ့ ကခ ်င္ကိုု.. ဗုဒၶဘာသာ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္တဲ့ ရွမ္းနီေတြနဲ ့ ၿခင္ေထာက္ ကပ္ေထာက္ဖမ္းထားတာ..
ရွမ္းကိုု.. ဓႏုတိုုင္းေဒသၾကီးတိုု ့ ပအိုု ့တိုုင္းေဒသၾကီးေတြေပးၿပီး နယ္ေၿမတြင္း မတည္ၿငိမ္ေအာင္လုပ္ထားတယ္...
ဗမာသိမ္းပိုုက္ေအာက္ကိုု တခါဘူးမွ.. ဘယ္တုုန္းကမွ.. မေရာက္ရိွခဲ့ဘူးတဲ့.. ကယား ကရင္နီၿပည္နယ္တြင္းေတြမွာလဲ.. အခြင့္မ ်ားစြာေပးၿပီး အဖြဲ ့ကြဲ.. အုပ္စုစြဲေတြၿဖစ္ေအာင္ နည္းအမ ်ိဳးမ ်ိဳးနဲ ့ၿဖိဳးခြင္းယံုမက.. အတင္းအဓၶမေရးထားတဳ့ ၂၀၀၈ ေၿခဥအရ ကယန္းပေဒါင္မ ်ားဟာလဲ... ဘယ္ေတာ့မွ ၿပည္နယ္ဝန္ၾကီးအဆင့္ေရာကမလာႏိူင္ေအာင္.. ၾကက္ဥခြံ အစိတ္စိတ္အမႊာမႊာကြဲသလိုု.. ၿခင္ေထာက္ကြဲၿဖစ္ေအာင္ ခြဲထုတ္ခဲ့ၾကတယ္...
ကရင္ၿပည္နယ္ကေတာ့ လူတိုုင္းသိတဲ့အတိုုင္း... ေပၚတင္ၾကီးဘာသာေရး ခုတံုးလုပ္ ၿခင္ခဲြ..
ခြဲၿပစ္ေထာက္ထားတယ္... ဘာၿဖစ္ၿဖစ္ ကရင္က ကရင္ပါပဲ...
အတိုုခ ်ဳပ္ေၿပာရမယ္ဆိုုရင္... တိုုင္းရင္းသား ညီအကိုုေမာင္ႏွမေတြ အခ ်င္းခ ်င္း မစည္းလံုးေအာင္ လုပ္ေနတာက ဘယ္သူလဲ... ႏြားကြဲမွ က ်ားဆြဲ ဆိုုတဲ့စကားလိုု ့.. အားလံုးကိုု ၿခင္ေထာက္ေထာက္ထားၿပီးေတာ့.. ကြဲထြက္လာမွ အသာေလး ေကာက္စားခံေနၾကရသဖြယ္..
ဝိုုင္ကိုုလတ္ (သုဝဏၰဘုုမၼိ)၊ မင္းသူရဝင္း (ဘီးလူးကၽြန္း)

No comments: