Sunday, October 30, 2016

အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား စတင္ရန္ အတည္ျပဳ

အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား စတင္ရန္ အတည္ျပဳ

၂၁ရာစုပင္လုံညီ လာခံရည္ရြယ္ခ်က္ကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္ႏုိင္ေရး အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား စတင္ရန္အတည္ျပဳႏုိင္ခဲ့ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေရွ႕တစ္လွမ္းတုိးႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း အစုိးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကေျပာၾကား သည္။
ေနျပည္ေတာ္၌ ေအာက္တုိ ဘာ ၂၈ ႏွင့္ ၂၉ ရက္မ်ားကျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ(UPDJC)အစည္းအေ၀းအၿပီး တြင္ ယခုကဲ့သုိ႔ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အစည္းအေ၀းတြင္အ မ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြး ပြဲမ်ားကို အဆင္သင့္ျဖစ္သည့္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္မ်ား ၌ စတင္က်င္းပႏုိင္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။
UPDJC ဒုဥကၠ႒ေဒါက္ တာတင္မ်ဳိး၀င္းက ‘‘အားလုံးေဆြး ေႏြးတဲ့ရလဒ္က ဒီေန႔မွာဆုိရင္ ဆုံး ျဖတ္ခ်က္ ကုိးခ်က္နဲ႔ မွတ္တမ္းခုနစ္ခ်က္ကို ေအာင္ျမင္စြာရရွိ လာခဲ့ပါၿပီ။ အထူးသျဖင့္ ကၽြန္ ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္ ကို မျဖစ္မေနသြားရမယ့္အမ်ဳိး သားအဆင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ အတြက္ကို အခုေတာ္ေတာ္မ်ား မ်ား ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏုိင္တဲ့အတြက္ ေရွ႕ေျခလွမ္းကိုတုိးႏုိင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ပါ တယ္’’ဟုေျပာသည္။
အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကိုလာမည့္ႏုိ၀င္ ဘာတြင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ရည္ရြယ္ ထားသည္ဟု UPDJCဥကၠ႒ႏုိင္ငံ ေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေအာက္ တိုဘာ ၂၈ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာUPDJC အစည္းအေ၀း ပထမေန႔၌ ေျပာၾကားထားသည္။
ဒုတိယအႀကိမ္ျပည္ေထာင္ စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ရာစု ပင္လုံကို ၂၀၁၇ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ က်င္းပရန္သတ္မွတ္ထားရာယင္း ညီလာခံ၌ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာကိစၥမ်ားအပါအ၀င္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ႏုိင္ရန္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳလုပ္ရန္လုိအပ္ေၾကာင္းသိရသည္။
UPDJCတုိင္းရင္းသားလက္ နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအစုအ ဖြဲ႕ဒုတိယဥကၠ႒ဖဒိုေစာကြယ္ထူး ၀င္းက ‘‘ဒီ ၂ရက္တာအေတာအ တြင္းမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ၂၁ရာစုပင္ လုံညီလာခံက ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေရွ႕တစ္လွမ္းတုိးႏုိင္ ခဲ့တယ္လုိ႔ေျပာလုိ႔ရပါတယ္။ ကၽြန္ ေတာ္တုိ႔ ညီလာခံမွာအတည္ျပဳခဲ့ တဲ့ အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲစတင္ျခင္းဆုိတာကို အတည္ျပဳႏုိင္ခဲ့ပါတယ္’’ဟု ေျပာ သည္။
‘‘အဆင္သင့္ျဖစ္တဲ့ ေနရာ အားလုံးမွာ အထူးသျဖင့္ NCA တစ္ႏုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္) လက္မွတ္ထုိးၿပီးသား အဖြဲ႕အ စည္းေတြရွိတဲ့ေနရာအားလုံးမွာ စၿပီးေဆြးေႏြးႏုိင္ဖို႔ဆုိၿပီးစဥ္းစား ထားပါတယ္’’ဟု ခ်င္းတုိင္းရင္း သား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ CNF ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာဆလိုင္း လ်န္မႈန္းကဆုိသည္။
အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပရန္ ႀကီးၾကပ္ ေရးေကာ္မတီကို သုံးပြင့္ဆုိင္ဖြဲ႕ စည္းမည္ျဖစ္ရာ ျပည္နယ္အစုိးရ၊ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္အစုအဖြဲ႕၊ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အစုအဖြဲ႕ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ အစုအဖြဲ႕တုိ႔မွ ကုိယ္စားလွယ္သုံးဦးစီျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။
ေဒါက္တာဆလုိင္းလ်န္မႈန္း က ‘‘ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံးဆႏၵ ကိုေဖာ္ထုတ္ႏုိင္မွပဲ တကယ့္ၿငိမ္း ခ်မ္္းေရးကိုရမွာျဖစ္ပါတယ္။ျပည္ သူလူထုတစ္ရပ္လုံးပါ၀င္ႏုိင္ဖုိ႔ဆုိ ရင္ လူမ်ဳိးအလုိက္က်င္းပတဲ့အ မ်ဳိးသားအဆင့္လိုသလိုေဒသအ လိုက္၊ အေၾကာင္းအရာအလုိက္ လုပ္ဖုိ႔လုိပါတယ္။ က႑သုံးခုခြဲၿပီး ေတာ့မွ ျပည္နယ္တုိင္းေဒသႀကီး ၁၄ ခုနဲ႔ ေနျပည္ေတာ္ ၁၅ခုမွာ ျပည္သူလူထုရဲ႕ သေဘာထားမ က်န္ဘဲနဲ႔ စုစည္းႏုိင္မယ္လုိ႔ေမွ်ာ္ လင့္ပါတယ္’’ဟု ေျပာသည္။
ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္မရ ရွိခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအေန ျဖင့္လည္း အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏုိင္ငံ ေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ဦးေဆာင္ က်င္းပခြင့္ရွိသည္ဟု ယခုအစည္း အေ၀း၌  အတည္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း UPDJCႏုိင္ငံေရးပါတီအစုအဖဲြ႕ ကုိယ္စားလွယ္မင္းေက်ာ္ေဇယ်ာ ဦးကေျပာၾကားသည္။

http://www.7daydaily.com/story/79490

No comments: