Wednesday, October 19, 2016

ျပည္တြင္းျငိမ္းခ ်မ္းေရးဟာျမန္မာႏိူင္ငံအတြက္- ေသေရးရွင္ေရးထက္မကအေရးၾကီးတယ္ဆိုတာကိုသိလ ွ်က္- အေၾကာင္းျပခ ်က္မခိုင္လံုပဲျငင္းဆန္မႈ

19.10.2016

ၿပည္တြင္းျငိမ္းခ ်မ္းေရးဟာျမန္မာႏိူင္ငံအတြက္- ေသေရးရွင္ေရးထက္မက
အေရးၾကီးတယ္ဆိုတာကိုသိလ ွ်က္- အေၾကာင္းျပခ ်က္မခိုင္လံုပဲျငင္းဆန္မႈ
...
ေတြလုပ္ေနဦးမယ္ဆိုရင္- သူ႔ထိုက္နဲ႔ သူ႔ကံပဲေပါ့။ ျငိမ္းခ ်မ္းေရးလမ္းစဥ္ကို
ေက ်ာခိုင္းျပီး- အေရအဖတ္မရတဲ့ေတာ္လွန္ေရးကိုအေၾကာင္းျပဳျပီး ေရွ႕ဆက္
လက္နက္ကိုပုန္ကိုင္ေနဦးမယ္ဆိုရင္- အဲဒီျပည္နယ္မွာရွိတဲ့ ျငိမ္းခ ်မ္းေရးကို
လိုလားတဲ့တိုင္းရင္းသားျပည္သူေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းျပီး- ေသာင္္းၾကမ္းသူေတြကို
ေတာ့အျမစ္ျပတ္ေခ ်းမႈးရမွာပဲ။ အဲဒါနဲ႔ ပတ္သက္ျပီးႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက ်ာ္ၾကာ
ျပည္တြင္းစစ္ဖန္တီးေနသူေတြကမသိေယာင္ေဆာင္ျပီး- အီးမလုပ္အဲမလုပ္ပဲ
ရႉးခ ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနရင္ေတာ့- ခပ္ျပတ္ျပတ္ရာဇာသံနဲ႔ ျပတ္ျပတ္သားသား
ပဲေျပာရေတာ့မယ္။
ျပီးေတာ့- ကမ္းလက္ကိုအလီလီအခါခါပုတ္ထုတ္ေနဦးမယ္ဆိုရင္......အဲဒီအဖြဲ႕
ကိုလက္တြဲျဖဳတ္ရမွာပဲ။ ဘာေၾကာင့္လို႔လဲဆိုေတာ့- အဲဒီအဖြဲ႕ေတြေၾကာင့္-
အခ ် ိန္ေတြပုပ္သိုးျပီး- အခ ်ိန္ေတြအလဟတ္သတ္ဆံုးရႉံးသြားမွာကိုႏွေျမာမိလို႔
ပါပဲ..။
( ကိုဗလိုင္ )
.....................................................................................................
ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္နဲ႕
တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တ႔ိုရဲ႕NCA
တစ္ႏွစ္ျပည့္အေပၚေျပာစကားေကာက္ႏုတ္ခ်က္
။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။
ေနျပည္ေတာ္ ၊ ေအာက္တုိဘာ ၁၅
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္အတြက္ အစုိးရ ၊
တပ္ေတာ္နဲ႔လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕မ်ား
အေနျဖင့္အဂတိတရားမ်ားကုိထိန္းခ်ဳပ္ဖုိ႔
လုိအပ္တယ္လုိ႔ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္
ျငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟုိဌာန ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆုိပါတယ္။
“အဂတိတရားေတြ အမုန္းတရားေတြ မပြားမ်ားေအာင္လုပ္ရမယ္
၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကုိဘယ္သူေတြကလုိလားတယ္ မလုိလားဘူးဆုိတာ
မၾကာခင္မွာ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ေတြ႔လာရေတာ့မွာပါ”လုိ႔ သူမက ဆုိပါတယ္။
တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္
ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးမင္းေအာင္လွဳိင္ကလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ တုိင္းရင္းသားမ်ားအား
လႊတ္ေတာ္အဆင့္ဆင့္ကေန ဥပေဒျပဳျခင္း နည္းလမ္းမ်ားနဲ႔ အာဏာမ်ား
အခြင့္အလမ္းမ်ားမ်ားျပည့္ျပည့္၀၀ခံစားႏုိင္ရန္ေဆာင္ရြက္လုိ႔ရပင္မဲ့
ဒီအခြင့္အေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ မ်က္ကြယ္ျပဳျပီး
လက္နက္ကုိင္ေဆာင္ျပီး ျဖတ္လမ္းလုိက္ေနျခင္းဟာ ျပည္သူ႔ဆႏၵကုိ
ဆန္႔က်င္ေနတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။
ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ကေတာ့ “အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဟာ
တႏုိင္ငံလုံးဆုိပင္မဲ့ ပါသင့္သူေတြမပါေသး ၊အားလုံးပါဖုိ႔ အေရးၾကီး၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရး
ဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ရတနာၾကီးပါပဲ ပစ္ခတ္ေရးရပ္ဖုိ႔ ေဒါသေတြျငိမ္းဖုိ႔
အေရးၾကီး ေဒါသေတြ အဂတေတြ ျငိမ္းဖုိ႔ လုိ
၊ျပည္သူေတြရဲ႕ ေသာကျငိမ္းမယ္ ေသာကျငိမ္းဖုိ႔ လုိ နာၾကည္းခ်က္ေတြရွိတာလည္း
မျငင္းပါဘူး ေက်ာ္လႊားႏုိင္ဖုိ႔လုိ မီးအင္အားျပဳိင္ရမွာမဟုတ္
မီးအင္အားျငိမ္းဖုိ႔ ျပဳိင္ရမယ္”ဟု ေျပာၾကားပါတယ္။
တစ္ႏုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မွဳရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္(NCA)လက္မွတ္
ေရးထုိးျခင္းႏွစ္ပတ္လည္ေန႔အခမ္းအနားအဖြင့္မိန္႔ခြန္းေတြမွာ၎တုိ႔က
အထက္ပါအတုိင္းေျပာၾကားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
credit

No comments: