Saturday, October 22, 2016

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ နယ္နမိတ္ႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိ ေလးစားရန္ အိႏၵိယ အစုိးရအား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကား

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ နယ္နမိတ္ႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိ ေလးစားရန္ အိႏၵိယ အစုိးရအား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကား

Saturday, October 22, 2016
 
ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂိၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပုိင္နက္ နယ္နိမိတ္အား အိႏိၵယက အႀကိမ္ႀကိမ္ ခ်ဳိးေဖာက္ခဲ့သည့္ လုပ္ရပ္မ်ားကုိ လက္ခံမည္မဟုတ္ဟု ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ နာရန္ဒရာမုိဒီ အစုိးရအား ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု အိႏၵိယႏုိင္ငံထုတ္သတင္းစာမ်ားက ေဖာ္ျပထားသည္။
အိႏိၵယ အငယ္တန္း ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး ကီရန္ရီဂ်ီဂ်ဳက ျမန္မာျပည္နယ္ နမိတ္အတြင္းသုိ႔ ထုိးေဖာက္၍ နာဂသူပုန္တပ္ဖဲြ႕ကုိ လက္တံု႔ျပန္ တုိက္ခုိက္မႈ မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တြီတာလူမႈ ကြန္ယက္ေပၚတြင္ လူသိရွင္ၾကား ေျပာၾကားမႈ ျပဳလုပ္ၿပီး နာရီပုိင္းအၾကာတြင္ ထုိသုိ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သတိေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
အိႏိၵယက ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံ ပုိင္နက္အတြင္း အလားတူ တုိက္ခုိက္မႈ ျပဳလုပ္ ခဲ့ေၾကာင္း ေၾကညာၿပီး ရက္သတၱပတ္ သံုးပတ္အၾကာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မုိဒီ၏ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္၌ ထုိသုိ႔ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားကုိ ႀကိဳတင္အသိေပးျခင္း သေဘာတူျခင္း မရွိပါက လက္မခံႏုိင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပမႈ ႏွစ္ႀကိမ္ပါ၀င္ခဲ့သည္။
အိႏိၵယစစ္တပ္၏ ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံအတြင္း စက္တင္ဘာ ၂၉ တုိက္ခုိက္မႈ ၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံက ပထမဆံုး ထုိသုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အိႏိၵယ သည္ ၂၀၁၅ ဇြန္ ၁၀ တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ပုိင္နက္အတြင္းရွိ နာဂ တပ္ဖြဲ႕ တပ္စခန္းကုိ အလားတူ တုိက္ခုိက္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မုိဒီႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔ ႏွစ္နာရီၾကာ ေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္တြင္ “ႏွစ္ႏုိင္ငံလံုးက တစ္ဦးစီ၏ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာႏွင့္ ပုိင္နက္နယ္ေျမကုိ အျပန္အလွန္ ေလးစားေၾကာင္း ေဖာ္ျပၿပီး စစ္ေသြးၾကြ လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္၀ါဒ၏ ပံုစံမ်ဳိးစံုကုိ ပူးတဲြတုိက္ဖ်က္ရန္ စိတ္ပုိင္းျဖတ္ထားမႈအား ေဖာ္ျပသည္” ဟု ပါ၀င္ခဲ့သည္။
၂၀၁၅ ဇြန္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း အေျခစုိက္သည့္ နာဂတပ္ဖြဲ႕မ်ားက အိႏိၵယႏုိင္ငံ၊ မဏိပူရျပည္နယ္အတြင္း အိႏိၵယစစ္တပ္အား ၿခဳံခုိ တုိက္ခုိက္ခဲ့မႈတြင္ အာသံရုိင္ဖယ္တပ္မွ စစ္သား ၁၈ ဦး ေသဆံုးခဲ့ၿပီးေနာက္ အိႏိၵယ စစ္တပ္က နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ကာ နာဂတပ္ဖြဲ႕၏ စခန္းမ်ားကုိ တုိက္ခုိက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အိႏိၵယ စစ္ဆင္ေရး ညႊန္ခ်ဳပ္က “အိႏိၵယ ျမန္မာ နယ္နိမိတ္ တစ္ေလွ်ာက္တြင္ တုိက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြား ခဲ့သည္ဟု အသံုးအႏႈန္း ဂ႐ုစုိက္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ အားျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ နယ္နိမိတ္အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ တုိက္ခုိက္မႈတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအား ႀကိဳတင္ အသိေပးခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံႏွင့္ ကြဲျပားစြာပင္ အိႏိၵယႏုိင္ငံ၏ အၾကမ္းဖက္မႈ တုိက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ကူညီ ခဲ့သည္။ ျမန္မာနယ္နိမိတ္အတြင္းရွိ အိႏိၵယစစ္ေသြးၾကြမ်ားအား အိႏိၵယ ဘက္သုိ႔ ျပန္လည္တုိက္ထုတ္ေပးျခင္းျဖင့္ အိႏိၵယတပ္ဖြဲ႕မ်ားက တုိက္ခုိက္မႈျပဳႏုိင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ အိႏိၵယ စစ္ေသြးၾကြမ်ားအား နယ္စပ္မ်ဥ္းတစ္ဖက္သုိ႔ တုိက္ထုတ္ျခင္း မျပဳႏုိင္ပါက အိႏိၵယ တပ္ဖြဲ႕မ်ား ၀င္ေရာက္တုိက္ခုိက္ၿပီး ျပန္လည္ထြက္ခြာခြင့္ ျပဳခဲ့သည္။ ထုိသုိ႔ ခြင့္ျပဳရာတြင္ ႏွစ္ဖက္လံုးက လူသိရွင္ၾကား ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္း မျပဳရန္ သေဘာတူထားသည္ဟု ဆုိသည္။
မည္သည့္ ႏုိင္ငံကမွ် မိမိတုိ႔၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိ ေက်နပ္စြာ ခ်ဳိးေဖာက္ခံမည္ မဟုတ္ေပ။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္င့ေရး မူ၀ါဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေျခခံဥပေဒတြင္ “ျပည္ေထာင္စု နယ္ေျမအတြင္း မည္သည့္ ႏုိင္ငံျခားတပ္ဖြဲ႕ကုိမွ အေျခစုိက္ခြင့္မျပဳ” ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ သုိ႔ေသာ္ ၂၀၁၅ တုိက္ခုိက္မႈအၿပီး နာရီပုိင္းအၾကာတြင္ အငယ္တန္း သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီး ရာ့ခ်္ရာဗာဒန္ဆင္း ရာသုိရီက အိႏိၵယတပ္ဖြဲ႕မ်ား ျမန္မာပုိင္နက္အတြင္း ၀င္ေရာက္တုိက္ခုိက္ခဲ့ေၾကာင္း လူသိရွင္ၾကား ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံပုိင္နက္အတြင္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အလားတူ တုိက္ခုိက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အိႏိၵယ၀န္ႀကီးတစ္ဦးက လူသိရွင္ၾကား ေျပာၾကားကာ နားလည္မႈ ခ်ဳိးေဖာက္ခဲ့ျခင္းအတြက္ ထုိစဥ္က ျမန္မာအစုိးရက ေဒါသတႀကီး တံု႔ျပန္ခဲ့သည္။
အိႏိၵယစစ္တပ္အား ျမန္မာစစ္တပ္၏ အကူအညီ အႀကံေပးမႈျဖင့္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ တုိက္ခုိက္ခြင့္ျပဳရန္ သေဘာတူထားမႈကုိ ၀န္ႀကီး ရာသုိရီက ထုိစဥ္က ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားမႈက အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ အိႏိၵယ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနအား ျမန္မာႏုိင္ငံက သံတမန္ေရးအရ ေ၀ဖန္ တုိက္ခုိက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာအစုိးရအား ျပည္သူမ်ား၏ ေရွ႕တြင္ အရွက္ရေစခဲ့သည့္ အတြက္ တိတ္တဆိတ္ ေတာင္းပန္ခဲ့ရသည္။ အိႏိၵယ သံတမန္မ်ားက ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ႏွစ္သိမ့္ရန္ ႀကဳိးစားခဲ့ ရသည္ဟု ဆုိသည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ သတိေပး ေျပာၾကားခ်က္က ေဒသတြင္း ႏုိင္ငံ မ်ားၾကား မဟာမိတ္ရွာေဖြလ်က္ရွိသည့္ အိႏိၵယႏုိင္ငံအတြက္ ေသးငယ္ေသာ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ား၏ အထိအခုိက္မခံမႈကုိ ေဖာ္ျပလ်က္ရွိသည္ဟု အိႏိၵယ အရာရွိမ်ားက ဆုိသည္။ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားအေၾကာင္း လူသိ ရွင္ၾကား ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္း၏ အႏၱရာယ္ ကုိလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က မီးေမာင္းထုိးျပခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။
ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းက ျမန္မာကဲ့သုိ႔ မိတ္ေဆြႏုိင္ငံမ်ားအတြက္ပင္ အနာဂတ္တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ခက္ခဲေစမည္ ျဖစ္သည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မုိဒီအား ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း အိႏၵိယ သတင္းမ်ားက ေဖာ္ျပထားသည္။
KHTun
The Ladies News

No comments: