Tuesday, November 8, 2016

ေက်ာက္စိမ္းတုံးႀကီး ႏွင့္ Asia World ကုမၸဏီ

Image may contain: one or more people and outdoor
 
ေက်ာက္စိမ္းတုံးႀကီး ႏွင့္ Asia World ကုမၸဏီ
က်ပ္သိန္းခုနစ္ေသာင္း ျဖင့္ ေစ်းျဖတ္ထားသည့္ ေက်ာက္စိမ္းအ႐ုိင္းတုံးႀကီးကို ေတြ႕ရွိခဲ့ ေသာဖားကန္႔ရွိ ရတနာေတာင္ တန္းကုမၸဏီ၏ ရွယ္ယာအမ်ားစု ကို ဦးထြန္းျမင့္ႏုိင္ႏွင့္ Asia World ကုမၸဏီက ပုိင္ဆုိင္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ EITI အစီရင္ ခံစာတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။
ရတနာေတာင္တန္းကုမၸဏီ ၏ ရွယ္ယာ ၆၀ရာခုိင္ႏႈန္းကို Asia World ကုမၸဏီက ပုိင္ဆုိင္ၿပီး ယင္းကုမၸဏီဥကၠ႒ ဦးထြန္းျမင့္ ႏုိင္က ၂၄ ရာခုိင္ႏႈန္း ပုိင္ဆုိင္သည္။ က်န္ရွယ္ယာမ်ားကို ဒါ႐ုိက္တာအဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာဆုိသူမ်ားက အခ်ဳိးက်ပုိင္ဆုိင္ၾကသည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ EITI အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
Asia World ကုမၸဏီက ၎ တုိ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေနေသာ ေဆာက္ လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၊ စြမ္းအင္ဆုိင္ ရာလုပ္ငန္းမ်ား၊ အျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံမႈဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကို အမ်ား ျပည္သူတုိ႔ သိရွိေစရန္ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္း၀က္ဘ္ဆုိက္တြင္ ေဖာ္ျပ ထားေသာ္လည္း ေက်ာက္စိမ္း က႑၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေနသည့္ ရတနာေတာင္တန္း ကုမၸဏီႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထုတ္ျပန္ထားျခင္းမ ရွိေပ။ အစုိးရက တရား၀င္ထုတ္ ျပန္ခြင့္ေပးထားေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆုိင္ရာ EITI အစီရင္ခံစာတြင္ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ရန္မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ ရတနာေတာင္တန္း ကုမၸဏီ၏ လုိင္စင္အမည္၌ ဦးထြန္းျမင့္ႏုိင္ဟု ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။
အဆုိပါေက်ာက္စိမ္းအ႐ိုင္း တုံးႀကီးကို ရတနာေတာင္တန္းကုမၸဏီက ေတြ႕ရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ အက်ဳိးအျမတ္ခြဲေ၀မႈကုိ ေက်ာက္ စိမ္းအ႐ုိင္းတုံးပုိင္ဆုိင္သည့္ ကုမၸဏီႏွင့္ အစုိးရတုိ႔က ခြဲေ၀ယူၾက မည္ျဖစ္သည္။ ေက်ာက္မ်က္ရတ နာဥပေဒအရ အစုိးရက ၂၅ရာခုိင္ ႏႈန္းႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္က ၇၅ရာခုိင္ ႏႈန္းရရွိမည္ျဖစ္သည္။
ေတြ႕ရွိခဲ့ရေသာ ေက်ာက္ စိမ္းတုံးႀကီးသည္ အလင္းေပါက္ ေသာ ဒုတိယတန္းစားေက်ာက္ စိမ္းတုံးႀကီးျဖစ္ၿပီး ကမၻာ့တန္ဖုိးအ ျမင့္ဆုံး ေက်ာက္စိမ္း႐ုိင္းတုံးအ ျဖစ္ ပညာရွင္မ်ားက ခန္႔မွန္းထား ေသာေၾကာင့္ ျမန္မာအစုိးရ၏ က်ပ္သိန္းခုနစ္ေသာင္းခန္႔မွန္း ခ်က္သည္ ျပည္ပပညာရွင္မ်ားခန္႔ မွန္းထားသည့္အေမရိကန္ေဒၚ လာ သန္း ၁၇၀ႏွင့္မ်ားစြာကြာဟ သျဖင့္ ေစ်းျဖတ္မႈအေပၚ ေမးခြန္း ထုတ္ခံေနရသည္။
အဆုိပါေက်ာက္စိမ္းအ႐ုိင္း တုံးႀကီးကို ေတြ႕ရွိခဲ့ေသာကုမၸဏီ သည္ ရတနာေတာင္တန္းကုမၸဏီ ျဖစ္ၿပီး ဖားကန္႔ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ ကြက္တစ္ေနရာတြင္ ေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ တြင္းထြက္ေစ်းျဖတ္ခဲ့ ေသာအဆုိပါေက်ာက္စိမ္းတုံး ႀကီးမွ ရရွိမည့္ကနဦးအခြန္သည္ က်ပ္သိန္းတစ္ေသာင္းခြဲခန္႔ရွိမည္ ျဖစ္သည္။
7day

No comments: