Saturday, November 19, 2016

အေမရိကန္အေျခစိုက္ Ball Corporation ၏ စက္ရံု သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ စတင္လည္ပတ္

အေမရိကန္အေျခစိုက္ Ball Corporation ၏ စက္ရံု သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ စတင္လည္ပတ္
Saturday, November 19, 2016
------ ------ ------ ------ ------
အေမရိကန္အေျခစိုက္ အစားအေသာက္ထုပ္ပိုးမႈနွင့္ သံသတၱဳဘူး၊ ပုလင္းမ်ားကို ထုပ္လုပ္သည့္ Ball Corporation စက္ရံုကို ႏို၀င္ဘာ ၁၆ ရက္တြင္ စတင္လည္ပတ္ျပီ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ အဆိုပါစက္ရံုကို အထက္ပါရက္စဲြတြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ယေန႔ထိေဒၚလာ ၄၅ သန္းခန္႔ ရင္းနီွးျမဳပ္နံွထားျပီးျဖစ္ေၾကာင္း လာမည့္နွစ္မ်ားအတြင္း ေဒၚလာသန္း ၆၀ အထိ ထပ္မံရင္းနီွးျမဳပ္နံွရန္ လ်ာထားေၾကာင္း...သိရသည္။
Ball Corporation ၏ စက္ရံုမ်ားကို ကမၻာအနံွ႔အျပားတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားျပီး ကမၻာတ၀န္း ၀န္ထမ္းဦးေရ ၁၈၇၀၀ ဦးခန့္ရိွေၾကာင္း သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ဖြင့္လွစ္ ထားသည့္ စက္ရံုတြင္ ၀န္ထမ္းဦးေရ ၉၇ ဦးရိွျပီး ျမန္မာ၀န္ထမ္း ၉၅ ဦးကို အလုပ္ခန္႔ထားေၾကာင္း ၀န္ထမ္းအေရအတြက္ကို တိုးျမွင့္ခန္႔ထားရန္ရိွေၾကာင္း ဆက္လက္သိရသည္။ စက္ရံု၏ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းအားမွာ တႏွစ္လွ်င္ ဘူးခံြေပါင္းသန္း ၄၅၀ မွ ၅၀၀ အတြင္းရိွ ေၾကာင္းသိရသည္။ နယူးေယာ့ခ္စေတာ့အိတ္ခိ်န္းတြင္ ေဈးကြက္တင္ထားေသာ ကုမၸဏီျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားအျပင္ ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းမ်ား၊ ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ား၊ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာမ်ား၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာလူမႈေရးတာ၀န္ယူမႈမ်ားကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးလ်က္ရိွသည္။ ႏို၀င္ဘာ ၁၆ ရက္တြင္ျပဳလုပ္သည့္ စက္ရံုဖြင့္ပဲြအခမ္းအနားသို့ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာအေမရိကန္သံရံုး၏ ဒုတိယအၾကီးအကဲ ခရစၥတင္းေဘာင္၀ါ တက္ေရာက္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။ Ball Corporation ကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၌ ၁၈၈၀ ခုနွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။

No comments: