Tuesday, November 1, 2016

ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘာေၾကာင့္ေႏွးေကြးသြာခဲ့သလဲ

ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘာေၾကာင့္ေႏွးေကြးသြာခဲ့သလဲ - ေက်ာ္စြာျမင့္ (ဗ.ကသ ၁၉၈၈-၉၂) 

1 November 2016

 ============================================================
ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ သမိုင္းစာမ်က္ႏွာသစ္ တစ္ခုအျဖစ္ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္တဲ့ ျပည္သူ႔ဆႏၵျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္လိုက္ေသာ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရသစ္ သက္တမ္းမွာ ေျခာက္လေက်ာ္လြန္လာခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေပမဲ့ ႏုိင္ငံသားျပည္သူမ်ား ေမွ်ာ္လင့္ထားခဲ့ၾကသလုိ တိုင္းျပည္၏ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈမွာ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာရမည့္ အစား ေႏွးေကြးတုံ႔ဆိုင္းသြားျခင္းကို သိသာျမင္သာစြာ ေတြ႕ျမင္ေနၾကရပါတယ္။ ထို႔သို႔ေသာ အေျခအေနမ်ားေပၚတြင္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၂ရက္ေန႔က ျပည္တြင္းက အခြန္ထမ္းေဆာင္မႈ အမ်ားဆံုး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီး ၁၅၈ ဦးႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံတကာ သံတမန္မ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ ကူညီေထာက္ပံ့ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂိ္ၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေနျပည္ေတာ္သို႔ ဖိတ္ေခၚကာ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစေရးအတြက္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ တစ္ရပ္ကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေတြ႕ဆံုပြဲမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂိ္ၢဳလ္ရဲ႕ ေဆြးေႏြးလမ္းၫႊန္ မွာၾကားခ်က္မ်ားကို ေကာက္ႏုတ္ၾကည့္မည္ ဆိုပါက “ပထမေျခာက္လဟာ စီးပြားေရးဘက္မွာ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ တိုးတက္မႈ မရွိခဲ့ဘူးဆိုတာ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းပဲ ၀န္ခံခ်င္ပါေၾကာင္း၊ တုိးတက္မႈ ေႏွးေကြးသြားရတဲ့ အေၾကာင္းေတြက ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ရွိပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံရဲ႕ေက်ာ္လႊားရမယ့္ အခက္အခဲေတြကို အားလံုး ၀ိုင္းၿပီးေတာ့ ကူညီၿပီးေတာ့ ေက်ာ္လႊားေစခ်င္တဲ့ စိတ္ေစတနာ ထားေစခ်င္ပါေၾကာင္း၊ ပထမဦးဆံုး ေျခာက္လအတြင္းမွာ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဟာ ေႏွးေကြးတယ္ဆိုၿပီးေတာ့ ေ၀ဖန္တာေတြ ရွိပါေၾကာင္း၊ ေ၀ဖန္ခ်က္ေတြကို နားေထာင္ လက္ခံခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ပိုၿပီးေတာ့ ျမန္ျမန္ သြက္သြက္လက္လက္နဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနပါေၾကာင္း။
မိမိတို႔အစိုးရေလာက္ ျမန္ခ်င္တာ ဘယ္သူမွမရွိဘူးလို႔ ေျပာခ်င္ပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသား အားလံုးက စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈမွာ ပါ၀င္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ေစလိုကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံံဖို႔ စိတ္ပါ၀င္စားတဲ့ မိတ္ေဆြမ်ား၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကိုလည္း ဖိတ္ေခၚကာ လမ္းသစ္တစ္ခုကို ေလွ်ာက္တယ္ဆိုတာဟာ လမ္းေဟာင္း ေလွ်ာက္တာထက္ အမ်ားႀကီး သတ္ၱိရွိဖို႔လိုေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အဓိကထားရမယ့္ အခ်က္တစ္ခ်က္တည္း ေျပာပါဆိုရင္ အေရးအႀကီးဆံုး အခ်က္က ျပည္သူျပည္သားမ်ားရဲ႕ အရည္အခ်င္းတန္ဖိုးကို ျမႇင့္တင္ေပးေရးပင္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျပည္သူျပည္သားေတြရဲ႕ အစြမ္းအစ အရည္အခ်င္းကို အဓိကထားအားကိုးတဲ့ စနစ္မ်ိဳးသာလွ်င္ ေရရွည္တည္တံ့ ခိုင္ၿမဲမယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါေၾကာင္း” ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါတယ္။
ထုိသို႔ေသာ အေျခအေနမ်ားအေပၚ ေယဘုယ် သံုးသပ္ၾကည့္ႏိုင္ရန္ ပထမဦးစြာ အာဏာရွင္ေခတ္ဦးမွ ယေန႔ အခ်ိန္တိုင္ေအာင္ ခ႐ိုနီဟု အမည္သတ္မွတ္ျခင္း ခံရသူထဲတြင္ မပါ၀င္ခဲ့သူ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရာမွာ “အဓိကကေတာ့ ေငြေၾကး အေျမာက္အျမား လက္၀ယ္ရွိေနၾကတဲ့ အာဏာရွင္ေခတ္က ခ႐ိုနီ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးေတြရဲ႕ အစိုးရသစ္ကို ေစာင့္ၾကည့္ၾကမယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ပါ။ သူတို႔လက္၀ယ္မွာရွိတဲ့ သိန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ ေငြေၾကးေတြကို ရပ္တန္႔ထားလိုက္တဲ့သေဘာပါ။ သူတို႔အေနနဲ႔ အစိုးရေဟာင္းတုန္းက လုပ္ခဲ့ကိုင္ခဲ့ၾကတာေတြ အေပၚ အစိုးရသစ္က ဘယ္လို သေဘာထားမယ္ဆိုတာကို သိခ်င္ၾကတယ္။ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ အစေတြေဖာ္ၿပီး အခြန္ေတြေဆာင္ခိုင္းကာ အေရးယူမွာလား။ သူတို႔ေတြ ႏိုင္ငံပိုင္ ပစၥည္းေတြအေပၚ ေစ်းေပါေပါရခဲ့တာေတြ၊ ႏိုင္ငံပိုင္ စီမံကိန္းႀကီးေတြမွာ ေစ်းႀကီးလုပ္ခြင့္ရထားတာေတြကို အစိုးရသစ္ဘက္က ဘယ္လိုလုပ္ေဆာင္လာမလဲ ဆိုတာကိုေပါ့။ အဲဒီလို သူတို႔လုပ္ကိုင္ဆဲ လုပ္ငန္းေတြ၊ ေငြေၾကး လည္ပတ္မႈေတြကုိ “ေစာင့္ၾကည့္ဦးမယ္” ဆိုတဲ့ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ ရပ္တန္႔ ထားလိုက္ျခင္းအတြက္ ပထမေျခာက္လအတြင္း ႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရး ေႏွးေကြးတုံ႔ဆိုင္းသြားခဲ့တဲ့ အခ်က္တစ္ခ်က္ ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂ္ၢိဳလ္အေနနဲ႔ ေတြ႕ဆံုပြဲမွာ သူတို႔ေတြကို ျပန္လည္ တံခါးဖြင့္ေပးလိုက္ၿပီး စိတ္သစ္လူသစ္ စနစ္သစ္နဲ႔ ျပန္လည္လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ပါ။ အတိတ္ကို ျပန္မတူးဆြဘဲ အနာဂတ္တုိင္းျပည္ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကိုသာ ခ်ီတက္ၾကပါလို႔ အာမခံခ်က္ေပးၿပီး လမ္းျပလိုက္တာလို႔ သေဘာေပါက္မိပါတယ္”ဟု သူ႔ရဲ႕အျမင္ကို သံုးသပ္ေျပာဆိုသြားခဲ့ပါတယ္။
အဆိုပါေတြ႕ဆံုပြဲမွာ ႏုိင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၏ ဆက္လက္ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားကို ေကာက္ႏုတ္ ေဖာ္ျပရပါလွ်င္လည္း “အစိုးရသစ္ရဲ႕ အေျခခံမူ၀ါဒေတြထဲမွာ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးဆိုတာကို ထိပ္တန္းမွာထားပါေၾကာင္း၊ တခ်ိဳ႕က တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဆိုတာ တရားဥပေဒနဲ႔ ေဘာင္ခတ္ထားတယ္လို႔ နားလည္မႈလြဲေနပါေၾကာင္း၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးဆိုတာ ေဘာင္ခတ္ထားျခင္း မဟုတ္ဘဲ အေထာက္အကူျပဳတာသာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးဆိုတာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္လည္း အေထာက္အကူ အမ်ားႀကီး ျဖစ္ႏိုင္ေစမွာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဒါေၾကာင့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးရွိတဲ့ ႏိုင္ငံမွာဆိုရင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ဖိတ္ေခၚဖို႔ဟာ အခက္အခဲရွိမွာ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ဘယ္လိုပံုစံနဲ႔ ျပည္သူျပည္သားေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံကို ဘယ္လို ပံ့ပိုးႏုိင္မလဲဆိုတဲ့ စိတ္ဓာတ္နဲ႔ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားက ဆက္ၿပီးေတာ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အေျခအေနကို ပံ့ပိုးေပးေစခ်င္ပါေၾကာင္း၊ ေခတ္သစ္တစ္ခု ထြန္းကားၿပီးဆိုတဲ့ အခ်ိန္မွာ အားလံုးအတြက္ လိုအပ္တဲ့အရာ သံုးမ်ိဳးရွိတယ္လို႔ ထင္ပါေၾကာင္း၊ ပညာ၊ ေစတနာ၊ သတ္ၱိတို႔ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဘယ္လိုပံုစံ ေျပာင္းလဲမလဲဆိုတဲ့ ပညာဟာ အားလံုးမွာရွိဖို႔ အင္မတန္မွ အေရးႀကီးပါေၾကာင္း၊ ဘယ္လမ္းကိုသြားမယ္ဆိုတာကို မွန္မွန္ကန္ကန္ ေရြးတတ္မွသာ လမ္းမွန္ေပၚေရာက္ သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒီလမ္းကို သြားခ်င္တဲ့ ေစတနာလည္း ရွိဖို႔လိုေၾကာင္း၊ ကိုယ့္အက်ိဳးအတြက္၊ ကိုယ့္အဖြဲ႕အစည္း အက်ိဳးအတြက္၊ ကိုယ့္စီးပြားေရး လုပ္ငန္း အက်ိဳးအတြက္ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ ႏုိင္ငံ့အက်ိဳးအတြက္ လုပ္ေပးေစခ်င္တဲ့ ေစတနာရွိမွပဲ လမ္းမွန္ေပၚမွာ ေလွ်ာက္ႏုိင္ၾကမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေစတနာနဲ႔ ဆက္သြားမွသာလွ်င္ ေအာင္ျမင္ႏုိင္ၿပီး တတိယအရာကေတာ့ သတိၱရွိၾကဖို႔ လိုပါေၾကာင္း၊ လမ္းသစ္တစ္ခုကို ေလွ်ာက္တယ္ဆိုတာဟာ လမ္းေဟာင္း ေလွ်ာက္တာထက္ အမ်ားႀကီး သတိၱလိုပါေၾကာင္း၊ ကိုယ္ေလွ်ာက္လာတဲ့ လမ္းေဟာင္းဟာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေလွ်ာက္လာတဲ့ လမ္းေဟာင္းဆိုတာ ကိုယ္ကသိေနၿပီဆိုေတာ့ ပိုၿပီးေတာ့ လြယ္ကူသလို၊ ပိုၿပီးေတာ့ အဆင္ေခ်ာသလို ထင္ႏုိင္ပါေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ လမ္းသစ္ကိုေလွ်ာက္ဖို႔ အခ်ိန္ေရာက္ၿပီဆိုရင္ လမ္းသစ္ကို ေလွ်ာက္ႏိုင္တဲ့ သတ္ၱိေတာ့ အားလံုးမွာ ရွိၾကဖို႔လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ေခတ္သစ္မွာ ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသား၊ ျပည္သူျပည္သား အားလံုးကို အခြင့္အေရးသစ္ေတြကို ေပးေနတဲ့အတြက္ ေစတနာရွိရွိ၊ သတ္ၱိရွိရွိနဲ႔ မိမိရရ ဆုပ္ကိုင္ၿပီးေတာ့ ဆက္ၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံရဲ႕တိုးတက္မႈအတြက္ လုပ္ေပးေစခ်င္ပါေၾကာင္း ႏုိင္ငံရဲ႕ တိုးတက္မႈအတြက္ဆိုတာ အားလံုးပါ၀င္ဖို႔ ျဖစ္ပါေၾကာင္း” တုိက္တြန္း ေျပာၾကားသြားခဲ့ျပန္ပါတယ္။
ထိုသို႔ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးအေပၚ ေယဘုယ်သံုးသပ္ၾကည့္ႏုိင္ရန္ တစ္ခ်ိန္က အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဦးစီးဌာနမွ အၿငိမ္းစား အရာရွိႀကီးတစ္ဦးႏွင့္ ဆက္လက္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရာမွာ “ေခတ္ေဟာင္းနဲ႔ ေခတ္သစ္ေျပာင္းတဲ့ အခ်ိန္မွာ အေရးႀကီးဆံုးက ႏိုင္ငံရဲ႕ အဓိကေမာင္းႏွင္မႈ ယႏၲရားျဖစ္ၾကတဲ့ ၀န္ႀကီးဌာနအသီးသီးက အတြင္း၀န္ေတြ၊ ၫႊန္ခ်ဳပ္၊ ၫႊန္မွဴးေတြနဲ႔ အရာရွိအႀကီးအကဲေတြရဲ႕ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္မႈနဲ႕ အေျပာင္းအလဲကို လက္ခံႏိုင္ၾကဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
လက္ရွိ က်န္ခဲ့တဲ့ဌာနဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲေတြက အရင္လူႀကီးေတြရဲ႕ တပည့္သားေျမး ၾသဇာခံေတြ ျဖစ္ေနတယ္။ သူတို႔အေနနဲ႔ ၀န္ထမ္းအႀကီးအကဲ ဆုိတဲ့တာ၀န္ သိမႈ၊ တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ရွိမႈေတြကုိ နားလည္ က်င့္သံုးလာႏုိင္ၾကဖို႔ လုိတယ္။ တစ္ခ်ိန္က ဘယ္လိုကိစၥမ်ိဳးျဖစ္ျဖစ္ အထက္အဆင့္ဆင့္ ဟုိးထိပ္ဆံုးက ၀န္ႀကီးအထိ တင္ျပၿပီး သူကခြင့္ျပဳမွ လုပ္မယ္ဆိုရင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္တဲ့ အစုိးရသစ္အတြက္ အခ်ိန္ၾကန္႔ၾကာမႈနဲ႔ ပညာျပမႈေတြအၾကား အခက္အခဲအမ်ားႀကီး ေတြ႕မွာျဖစ္ပါတယ္။ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ျမန္ဆန္ဖို႔ဆုိတာ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းေတြကလည္း အခ်ိန္နဲ႔တစ္ေျပးညီ ၀န္ထမ္းအႀကီးအကဲ အဆင့္အလိုက္ တာ၀န္ခံမႈ၊ တာ၀န္ယူမႈ ရွိေပးမွ ဟန္ခ်က္ညီမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အရင္ေခတ္ကလုိ လူကိုခင္ရင္ မူကိုျပင္တယ္။ လူကုိမုန္းေတာ့ မူကုိသံုးတယ္ဆိုတာမ်ိဳးေတြ မျဖစ္ၾကဖို႔အေရးႀကီးတယ္။ အစိုးရသစ္ လက္ထက္မွာ အရင္အစုိးရေဟာင္းတုန္းက အဆင့္ဆင့္ ထိန္းခ်ဳပ္တာေတြကို “ေျဖေလွ်ာ့ေပးဖို” လိုပါတယ္။ တာ၀န္ခံမႈနဲ႔အတူ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာေတြကုိ ေအာက္ေျခအထိ ေ၀မွ်ထားဖုိ႔ လုိပါတယ္။ တစ္ဖက္မွာလည္း အဂတိလိုက္စားမႈ ေပၚေပါက္ခဲ့ရင္ စံျပအျဖစ္ ဥပေဒနဲ႔အညီ ေထာင္ဒဏ္အထိ အျပစ္ေပးတာမ်ိဳးေတြ လုပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္”လို႔ သူျဖတ္သန္းခဲ့ရတဲ့ ၀န္ထမ္းေလာက အေျခအေနမ်ားနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ၿပီး ရွင္းျပအႀကံျပဳသြားခဲ့ပါတယ္။
ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၏ ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ား၊ အဂတိလုိက္စားမႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂိ္ၢဳလ္က ေျပာၾကားရာတြင္ “စီးပြားေရးေလာကမွာ ေျဖာင့္ေျဖာင့္မတ္မတ္ လုပ္တယ္ဆိုတာကို ကမၻာက သိဖို႔လိုေၾကာင္း၊ အဂတိလိုက္စားမႈ ကင္းရွင္းဖို႔ လုိပါတယ္။ အဂတိ လိုက္စားမႈ ကင္းရွင္းဖို႔ဆိုတာ ျပည္သူျပည္သား တစ္ေယာက္ခ်င္း၊ တစ္ဦးခ်င္း၊ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ား တစ္ဦးခ်င္း၊ တစ္ေယာက္ခ်င္း၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား တစ္ခုခ်င္း အေပၚမွာ အမ်ားႀကီး မူတည္ပါေၾကာင္း၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ား၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား၊ ျပည္သူမ်ား အေနနဲ႔ ေၾကာက္ရြံ႕မႈရွိဖို႔ မလိုဘူး။ အဂတိ လိုက္စားမႈရွိရင္ ျပည္သူျပည္သားမ်ားဟာ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း သတ္ၱိရွိရွိနဲ႔ တိုင္လုိ႔ရပါေၾကာင္း၊ အစုိးရပိုင္း၊ ဌာနပိုင္း ဆိုင္ရာအသိေပးလုိ႔ ဘာမွကုိယ့္အတြက္ အႏၲရာယ္မရွိဘူး ဆုိတာကို အာမခံခ်က္ ေပးပါေၾကာင္း၊ ကၽြန္ေတာ္ဘယ္သူပါ၊ ကၽြန္မဘယ္သူပါ၊ ကၽြန္မတို႔ အမ်ိဳးသား မွတ္ပံုတင္က ဘယ္ေလာက္ပါ၊ ဘယ္လုိ အဂတိလိုက္စားမႈနဲ႔ ႀကံဳေတြ႕ရပါတယ္ဆုိတဲ့ သက္ဆုိင္ရာ ဌာနမ်ားနဲ႔ ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံ၀န္ႀကီး ဌာန႐ံုးကို ေရးလုိ႔ရပါေၾကာင္း၊ ၀န္ႀကီးေတြကေတာ့ သန္႔ရွင္းပါတယ္။ ေအာက္က လူေတြကေတာ့ အရင္အတုိင္းပဲတဲ့။ အရင္အတုိင္းပဲဆိုရင္ ၀န္ႀကီးေတြကုိ သတိေပးရမယ္။ ၀န္ႀကီးေတြက ေျဖာင့္မတ္သန္႔ရွင္းတယ္လုိ႔ ယံုၾကည္ရင္ ၀န္ႀကီးေတြကုိ အသိေပးမယ္။ ၀န္ႀကီး ေအာက္ကျဖင့္ ဘယ္သူ ဘယ္ေနရာမွာျဖင့္ ဘယ္လို လုပ္ေနပါတယ္လုိ႔ သတိ္ၱရွိရွိနဲ႔ အသိေပးပါ” ဟု ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါတယ္။
နိဂံုးခ်ဳပ္အားျဖင့္ အစုိးရသစ္လက္ထက္ ပထမေျခာက္လ သက္တမ္းအတြင္း အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ျဖစ္စဥ္မ်ားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ား ေႏွးေကြးတုံ႔ဆုိင္းေနမႈမ်ားအေပၚ ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံပုဂိ္ၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္တုိင္ လမ္းၫႊန္ေျဖရွင္း ကုစားမႈအေပၚ ႏုိင္ငံသား ျပည္သူတစ္ေယာက္ အေနနဲ႔ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ ႀကိဳဆိုမိပါေၾကာင္းႏွင့္ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေျပာၾကားသြားခဲ့သလုိ “ဆႏၵ၊ ေဒါသ၊ ဘယာ၊ ေမာဟတို႔ဟာ အဂတိလုိက္စားမႈ ျဖစ္ေစျခင္းပါပဲ။ ဒါကို ထိန္းေက်ာင္းဖို႔က တရားဥပေဒစုိးမိုးေရးပါပဲ။ ကိုယ့္ဆႏၵအရ လုပ္ခ်င္တုိင္း လုပ္လုိ႔မျဖစ္ဘူး။ ဥပေဒကေန ခြင့္ျပဳသေလာက္ပဲ လုပ္ရမယ္၊ မွန္မွန္ကန္ကန္ လုပ္ရမယ္၊ မွ်မွ်တတလုပ္ရမယ္။ ေဒါသကို အေျခခံၿပီးေတာ့ တျခားသူကို ထိခိုက္ေစခ်င္လုိ႔ လုပ္လုိ႔လည္း မျဖစ္ဘူး။ မွန္မွန္ကန္ကန္ လုပ္ရမယ္။ ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံလံုး အက်ိဳးအတြက္ ေအာင္ျမင္ဖုိ႔အတြက္ လုပ္ရပါမယ္။ ဘယာဆုိတဲ့ ေၾကာက္ရြံ႕မႈ၊ ကၽြန္မတို႔ဟာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ထူေထာင္ေနတဲ့ အခ်ိန္ကာလျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ေအာက္မွာဆိုရင္ တရားဥပေဒ ေဘာင္အတြင္းမွာ မွန္မွန္ကန္ကန္ လုပ္တဲ့ပုဂိ္ၢဳလ္ေတြ ဘယ္သူမွ ေၾကာက္ရြံ႕စရာမလုိပါဘူး” ဆုိသည့္စကားရပ္အတိုင္း အတိတ္ကို ျပန္ၿပီးၾကည့္တာ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ အနာဂတ္ကိုေမွ်ာ္တဲ့ မူ၀ါဒမ်ိဳးနဲ႔ ဆက္ၿပီး မိမိတို႔ႏုိင္ငံ စီးပြားေရးဖြံ႕ ၿဖိဳးတုိးတက္ဖို႔ အတြက္ အားလံုး၀ိုင္းၿပီး ႐ုန္းၾကပါဟု တိုက္တြန္း ေရးသားတင္ျပလိုက္ရပါတယ္။

ေက်ာ္စြာျမင့္ (ဗ.က.သ ၁၉၉၈-၉၂)
Submitted by Zay Thu on Mon, 10/31/2016 - 12:24 ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ သမိုင္းစာမ်က္ႏွာသစ္ တစ္ခုအျဖစ္ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္တဲ့ ျပည္သူ႔ဆႏၵျဖင့္ ေရြးခ်ယ္…
tomorrow.com.mm

No comments: