Thursday, November 3, 2016

ကမာၻ႕ စေတာ့ရွယ္ယာႏွင့္ ေငြေၾကးေစ်းကြက္ အေပၚ ႐ုိက္ခတ္လာသည့္ အေမရိကန္သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲ

ကမာၻ႕ စေတာ့ရွယ္ယာႏွင့္ ေငြေၾကးေစ်းကြက္ အေပၚ ႐ုိက္ခတ္လာသည့္ အေမရိကန္သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲ
Thursday, November 3, 2016
 
အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၌ ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္တြင္ စတင္ ေရြးခ်ယ္ေတာ့မည့္
သမၼတ ေရြး ေကာက္ပြဲ၌ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား အၾကား ၿပိဳင္ဆုိင္မႈမ်ား ျပင္းထန္ လာသည္ႏွင့္အမွ် ကမၻာ့စေတာ့ ရွယ္ယာႏွင့္ ေငြေၾကး ေစ်းကြက္အေပၚ ႐ုိက္ခတ္မႈ မ်ား ျဖစ္ေပၚလာသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။
ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ထြက္ေပၚလာေသာ မေသခ်ာ၊ မေရရာမႈမ်ားသည္ ကမၻာ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကုိ လႈပ္လႈပ္ရွားရွား ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ကမၻာ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ သုိ႔ေလာ၊ သုိ႔ေလာ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ စေတာ့ ရွယ္ယာေစ်းကြက္တြင္ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး Nikkei ၏ အစုရွယ္ယာမွာ ၁ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္း က်ဆင္းလာခဲ့သည္။
အလားတူ MSCI's ၏ အာရွ-ပစိဖိတ္ ၫႊန္းကိန္းမွာလည္း ၁ ဒသမ၂ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ က်ဆင္း လာခဲ့သည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ ထုိ႔ျပင္ အာရွႏုိင္ငံမ်ားရွိ အေမရိကန္ စေတာ့ရွယ္ယာမ်ား၏ အလားအလာသည္ ေအာက္တုိဘာ ၁ ရက္က သုည ဒသမ ၄ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ထုိးက်ခဲ့သည္။ စေတာ့ရွယ္ယာ ေစ်းကြက္မ်ားအတြင္း ယင္းသုိ႔ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာျခင္းသည္ မၾကာမီ က်င္းပေတာ့မည့္ အေမရိကန္သမၼတ ေရြး ေကာက္ပြဲ မတုိင္မီ ျဖစ္ေပၚလာ သည့္ ေျပာင္းလဲမႈ မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု Daiwa Securities မွ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္ ဟီ႐ုိကာဇူကာေဘယာ က ေျပာၾကားထား သည္။
ေရြးေကာက္ပြဲ မတုိင္မီ ထြက္ေပၚလာ သည့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ တခ်ဳိ႕ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ သူမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း ၍ ျပန္လည္သံုးသပ္ ေနၾကၿပီျဖစ္သည္။
ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီမွ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ဟီလာရီကလင္တန္က ၿပိဳင္ဘက္ ရီပတ္ဘလစ္ ကန္ပါတီမွ ေဒၚနယ္လ္ထရမ့္ပ္အား လူထုေထာက္ခံမႈ အသာစီးျဖင့္ ရပ္တည္ေနခဲ့ေသာ္လည္း ကလင္တန္၏ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးအျဖစ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္စဥ္က ထြက္ေပၚလာခဲ့သည့္ အီးေမးလ္ အ႐ႈပ္ေတာ္ပံုေၾကာင့္ အက္ဖ္ဘီအုိင္က စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပန္လည္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ပုိင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားၾကား စုိးရိမ္မကင္းမႈမ်ား ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။
အက္ဖ္ဘီအုိင္ အဖြဲ႕၏ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားေၾကာင့္ ထရမ္႔ပ္ႏွင့္ ကလင္တန္တုိ႔ၾကား ႀကီးမားစြာကြာဟေန သည့္ လူထုေထာက္ခံမႈမွာ ယခုအခါ မ်ားစြာ ကြဲျပားျခားနားျခင္း မရွိေတာ့သည့္ အေျခအေန ေၾကာင့္ ကမၻာ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူတခ်ဳိ႕မွာ ပုိမုိ အာမခံခ်က္ရွိမည္ဟု ယူဆထားသည့္ ဂ်ပန္ ယန္းေငြႏွင့္ ေရႊတုံးမ်ားကုိ ဝယ္ယူ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခဲ့ၾကသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။
ထုိ႔ျပင္ ထရမ့္ပ္၏ ႏုိင္ငံျခားကုန္သြယ္ေရး မူဝါဒအရ ေဒၚလာေစ်း က်ဆင္းမႈကုိ ပုိမုိအေလးထားဖြယ္ ရွိေသာ ေၾကာင့္ ကုန္သည္တခ်ဳိ႕မွာ ၎တုိ႔၏ ေဒၚလာေငြမ်ားကုိ ထုတ္ေရာင္းခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ယူ႐ုိ ေငြေၾကး၏ လဲလွယ္ႏႈန္းမွာ ေအာက္တုိဘာ ၁ ရက္က သံုးပတ္အတြင္း အျမင့္ဆံုးအဆင့္ သို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီး တစ္ယူ႐ုိလွ်င္ ၁ ဒသမ ၁ဝ၆၉ ေဒၚလာအထိ ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။
ထုိ႔ျပင္ ဂ်ပန္ယန္းေငြ၏ လဲလွယ္ႏႈန္းမွာ အနည္းငယ္ ျမင့္တက္လာခဲ့ၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္း ပတ္ အကုန္ပုိင္းက တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၁ဝ၅ ဒသမ ၅၄ ယန္းရွိေနခဲ့ရာမွ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ၁ဝ၃ ဒသမ ၆၉ ယန္းအထိ ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ အလားတူ ေရြးေကာက္ပြဲ၏ မေသခ်ာမႈမ်ားသည္ ေရနံေစ်းႏႈန္းမ်ား အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။
ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ အဓိက ၿပိဳင္ဘက္မ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ကလင္တန္ႏွင့္ ထရမ့္ပ္တုိ႔သည္ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ အႏုိင္ ရရွိခဲ့ပါက အခြန္ေကာက္ခံျခင္းကုိ ေလွ်ာ့ခ်၍ အသံုးစရိတ္ကုိ တုိးျမႇင့္ရန္ စီစဥ္ထားေသာ ေၾကာင့္ ယင္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ စေတာ့ရွယ္ယာ ေစ်းႏႈန္းမ်ားကုိ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေစ ႏုိင္ၿပီး ႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ပံုေသဝင္ေငြ ရရွိသည့္ အေမရိကန္ ျပည္သူမ်ားအေပၚ အက်ဳိးသက္ ေရာက္ေစမည္ဟူေသာ အခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စုိးရိမ္မႈမ်ား ထြက္ေပၚလ်က္ရွိသည္။
ထုိ႔ျပင္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ထရမ့္ပ္ အႏုိင္ရရွိခဲ့ပါက အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ အစုရွယ္ယာ ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင္႔တက္လာႏုိင္ၿပီး ယင္းရွယ္ယာမ်ားကုိ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားထံ အမ်ား အျပား ေရာင္းခ်ရႏုိင္မည့္ အလားအလာရွိသည္ဟု CMC မွ ေစ်းကြက္ေလ့လာသူ မာဂရက္ ယန္ က ခန္႔မွန္း ေျပာၾကားထားသည္။
အလားတူ မူဝါဒမ်ားကုိ ေျပာင္းလဲရန္ စိတ္အားထက္သန္ေနသည့္ ထရမ့္ပ္၏ ရပ္တည္မႈ ေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၎သာ အႏုိင္ရရွိပါက အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု အတြင္းရွိ စစ္ဘက္ ကန္ထ႐ုိက္တာမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္ အေျခခံ အေဆာက္အအံုဆုိင္ရာ ေကာ္ပုိေရးရွင္း မ်ား အေနျဖင့္ အက်ဳိးထူး ခံစားရဖြယ္ ရွိသည္ဟူေသာ သံုးသပ္ ေျပာဆုိမႈမ်ားလည္း ထြက္ေပၚ လ်က္ရွိသည္။
သုိ႔ရာတြင္ ထရမ့္ပ္၏ တင္းက်ပ္သည့္ လူဝင္မႈထိန္းခ်ဳပ္ ကန္႔သတ္ေရး အစီ အစဥ္မ်ားသည္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ထိစပ္ေနသည့္ မကၠဆီကုိ ႏုိင္ငံ ၏ ပီဆုိ ေငြေၾကး လဲလွယ္ႏႈန္းကုိပါ ေျပာင္းလဲေစခဲ့သည္။ သုိ႔ရာတြင္ အေမရိကန္သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ထရမ့္ပ္သာ အႏုိင္ရရွိခဲ့ပါက အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ကုန္သြယ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္ ခ်မွတ္ထားေသာ ကေနဒါ၊ ေတာင္ကုိရီးယား၊ ၾသစေၾတး လ်ႏွင့္ မကၠဆီကုိ စသည့္ႏုိင္ငံမ်ား အေနျဖင့္ အျပဳသေဘာ မေဆာင္သည့္ အက်ဳိးဆက္မ်ား ႏွင့္ ေတြ႕ႀကံဳရဖြယ္ရွိသည္ဟု မစ္ခ်ီဂန္ တကၠသုိလ္မွ စီးပြားေရးပညာရွင္ ဂ်က္စတင္ဝုဖာက ေျပာသည္။
သုိ႔ေသာ္ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးေဟာင္း ကလင္တန္ကသာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏုိင္ရရွိခဲ့ပါက ၎၏ အေကာက္ ခြန္ႏႈန္း ေျပာင္းလဲ မႈမ်ားသည္ ႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ဘ႑ာေရး အဖြဲ႕အစည္းႀကီးမ်ား ျဖစ္သည့္ Goldman Sachs ၊JP Morgan ကဲ့သုိ႔ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အတြက္ အျပဳသေဘာ မေဆာင္သည့္ အက်ဳိးဆက္မ်ား ကုိ ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။
ထုိ႔ျပင္ ကလင္တန္၏ အဖုိးႏႈန္းသက္သာသည့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ မူဝါဒ သည္ ေဆးႏွင့္ေဆး႐ုံသုံးပစၥည္း ထုတ္လုပ္ေရး ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ အက်ဳိးေက်းဇူးကုိ ဖန္တီး ေပးႏုိင္ဖြယ္ ရွိသည္ဟု ေလ့လာသူမ်ားက ေျပာသည္။
သံုးသပ္ ေျပာၾကားခ်က္မ်ား မည္သုိ႔ပင္ ထြက္ေပၚလာေစကာမူ သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီး က်င္းပရန္ ရက္သတၱပတ္မွ်ပင္ မလုိေတာ့ သည့္ အခ်ိန္တြင္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း တစ္ဦးျဖစ္သူ ကလင္တန္အေနျဖင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ႀကံဳေနရၿပီး ၎ႏွင့္ ထရမ့္ပ္တုိ႔ၾကား ရွိေနခဲ့ေသာ လူထု ေထာက္ခံမႈႏႈန္းမွာ ယခု အခါ အနည္းငယ္မွ်သာ ကြာဟလ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ ယခုက်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ခန္႔မွန္းရ ခက္ခဲသည္ဟု ဆုိႏုိင္သည္။
ယခင္က ေကာက္ယူခဲ့သည့္ လူထုသေဘာထား စစ္တမ္းမ်ားအရ ကလင္တန္သည္ လူထု၏ ေထာက္ခံမႈကုိ ထရမ့္ပ္ထက္ ပုိမုိ ရရွိခဲ့ေသာ္ လည္း ယခုအခါ အေျခအေနမွာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ပြားလာႏုိင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ ကြဲျပားသည့္ မူဝါဒမ်ားေၾကာင့္ အေမရိကန္သမၼတ ေရြးေကာက္ ပြဲႀကီးသည္ အနည္းႏွင့္ အမ်ားဆုိသလုိ ကမၻာ့ စေတာ့ရွယ္ယာႏွင့္ ေငြေၾကးလဲလွယ္မႈ ႏႈန္းမ်ား အေပၚ ဆက္လက္၍
ဂယက္႐ုိက္ခတ္ႏုိင္ဖြယ္ ရွိေၾကာင္း ေရးသား တင္ျပလုိက္ရပါသည္။
ျမ၀တီ
ေဇယ်ဘုန္း
 

No comments: