Monday, November 14, 2016

ဦးႏုအုတ္႐ိုး၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ နာရီႏွင့္ လာရီဒိုင္းမြန္းအမွာစကား

ဦးႏုအုတ္႐ိုး၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ နာရီႏွင့္ လာရီဒိုင္းမြန္းအမွာစကား

မႏၱေလး နန္းတြင္းရာဟု ေထာင့္ရွိ မႏၲေလးေထာင္ (အ ေဟာင္း)မွာ သမုိင္းမွတ္တမ္းစာအုပ္ႀကီးတစ္အုပ္ဟု ဆုိႏိုင္ေလာက္သည္၊ အဂၤလိပ္လက္ထက္ကတည္းကရွိခဲ့ေသာေထာင္အိုေထာင္ေဟာင္းႀကီး ျဖစ္ေလရာ ရာဇဝင္မွတ္တမ္းေတြ၊ သမုိင္းပံုျပင္ေတြ၊ မွတ္စုမွတ္တမ္းေတြ မနည္းမေနာရွိသည္။ အထူးသျဖင့္ ေရွ႕မီေနာက္မီ ဝါဒါႀကီးမ်ားႏွင့္ ဆံုရလွ်င္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာ ဇာတ္ကြက္ဇာတ္လမ္းေတြ ၾကားရတတ္သည္။ စာေရးသူ
ေက်ာင္းသားဘဝက အဆုိပါ မႏၲေလးေထာင္သို႔ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေရာက္သြားခဲ့ရာ ဆုိခဲ့ပါ ဝါဒါ အိုႀကီးတစ္ေယာက္ထံမွ မႏၲေလး ေထာင္ႀကီး၏ မွတ္တမ္းမွတ္ရာ အခ်ိဳ႕ကို ေနရာေဒသႏွင့္တြဲၿပီး သိကြၽမ္းခြင့္ ရခဲ့ဖူးသည္။ ဗုိလ္သိန္းေဆာင္၊ ေဌးလွတိုက္၊ ဦးႏုအုတ္ ႐ိုး စသျဖင့္.. ။


ဗိုလ္သိန္းဆိုသည္မွာ စာေရးသူေရာက္စဥ္က အခ်ဳပ္သားမ်ား ထားသည့္ ‘အခ်ဳပ္ေဆာင္’ကို ေခၚျခင္းျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္ေရး ေခတ္ဦးက ထိုအေဆာင္တြင္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွ ဗိုလ္သိန္း ေနခဲ့ဖူးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ (အဆုိပါ ဗိုလ္သိန္းမွာ ေပါ့ေသးေသးမဟုတ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ ဆန္း၊ သခင္သန္းထြန္းတုိ႔၏ ေယာက္ဖျဖစ္သည္။ ေဒၚခင္ ၾကည္၊ ေဒၚခင္ႀကီးတုိ႔၏ ေမာင္ ျဖစ္သည္) သူ႔အေၾကာင္းကို စာ ေရးဆရာႀကီး ေမာင္သာရက ‘‘ေၾကာင္ကို ဘယ္သူခ်ဴဆြဲေပးမလဲ’’အမည္ျဖင့္ ဝတၳဳတစ္ပုဒ္ေရး ဖူးသည္။ ‘ေဌးလွတိုက္’ဆုိသည္ ကား ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုေဌးလွက်ဆံုးသြားေသာ (၂) တိုက္ကို ေခၚျခင္းျဖစ္သည္။ ‘ဗိုလ္ သိန္းေဆာင္’၊ ‘ေဌးလွတိုက္’ဆို ေသာ အသံုးအႏႈန္းမ်ားမွာ စာေရး သူတုိ႔ေခတ္အထိ စြဲက်န္ေနရစ္ သည္။ အလားတူစြဲက်န္ေနေသာ အမည္နာမ တစ္ခုလည္း ရွိေသးသည္။

‘‘ဦးႏုအုတ္႐ိုး’’
 ဝါဒါအိုႀကီးတစ္ဦး ေျပာျပ ေသာ ‘ဦးႏုအုတ္႐ိုး’၏ ဗ်ဳပၸတ္မွာ ယခုလို.. ။ အဂၤလိပ္လက္ထက္ က အလုပ္ႀကီးဘက္မေရာက္မီ ေထာင္က်ေဆာင္ဘက္တြင္ အ ေဆာင္တစ္ခု သတ္သတ္ရွိသည္။ (ယခုေတာ့ ဂိုေဒါင္လုပ္ထား သည္။) ထုိစဥ္ကေတာ့ စာၾကည့္ တိုက္ဟု သိရသည္။ အဂၤလိပ္ ေခတ္က ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား တစ္ဦးျဖစ္ခဲ့ေသာ သခင္ႏုမွာ အဆုိပါစာၾကည့္တိုက္ေဘး အုတ္႐ိုးအနီးတြင္ စာဖတ္ေလ့ရွိသည္ ဟု ဆုိသည္။ သည္လုိႏွင့္ တစ္ေန႔ အနည္းငယ္နိမ့္သေယာင္ရွိေသာ အုတ္႐ိုးကို ေငးရင္း၊ ယခုလိုစဥ္း စားမိသည္ ဆုိသတတ္။ ‘‘အင္း.. ဒီေနရာ အုတ္႐ိုးက အေတာ္ေလး နိမ့္တယ္။ ငါဒီေနရာက ေက်ာ္ ေျပးရင္ လြတ္ေလာက္တယ္’’ သို႔ျဖင့္ ျမန္မာျပည္ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာေသာ ဦးႏုမွာ မႏၲေလးေထာင္သို႔ ေရာက္လာၿပီးအဆုိပါအုတ္႐ိုးကို ျမင္ေတာ့ အတိတ္ကို သတိရၿပီး သကာလ ဆိုခဲ့ပါ အုတ္႐ိုးကို ႏွစ္ဆျမင့္လိုက္ သည္ဟု ဝါဒါႀကီးက ေျပာျပပါ သည္။
  ဝါဒါႀကီး၏စကား ဘယ္ ေလာက္ မွန္၊ မမွန္ မေသခ်ာေသာ္လည္း ဆုိခဲ့ေသာေနရာရိွ အုတ္ ႐ိုးႀကီး၏ အလယ္တည့္တည့္ ေလာက္တြင္ ထပ္ျမႇင့္ထားေသာ ‘ဆက္ေၾကာင္း’ရာႀကီးကိုမူ ထင္ ထင္ရွားရွားျမင္ခဲ့ရပါသည္။
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္နာရီ
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု တြင္ သူတုိ႔၏ သမၼတကို အႀကိတ္ အနယ္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရြးခ်ယ္ေနၾက စဥ္ ခ်ိန္ခါသင့္စြာပင္ စာေရးသူတုိ႔ ႏုိင္ငံတြင္လည္း ရန္ကုန္တုိင္း အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ နာမည္ႀကီး မီဒီ ယာတစ္ခုတုိ႔ၾကားတြင္ ထိပ္တုိက္
ေတြ႕လ်က္ရွိေနသည္။ ဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္၏ ‘နာရီအေရးေတာ္ပံု’ႏွင့္ ပတ္သက္လုိ႔ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ ဆံုး ရန္ကုန္တုိင္းအစိုးရအဖြဲ႕က နာမည္ႀကီးမီဒီယာ၏ အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္ႏွင့္ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္တုိ႔ ကို တရားစြဲလိုက္ေတာ့သည္။ ပုဒ္မကား ေမးစရာပင္မလို’’ ယေန႔ေခတ္တြင္ နာမည္ႀကီးေနေသာ ‘ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ’ ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ)ျဖစ္သည္။ ဖဆပလအစိုးရ ေခတ္ႏွင့္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ ေခတ္ဦးတုန္းက ‘‘ႏုိ္င္ငံေတာ္လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ ေပါက္ၾကားသည့္
ဥပ ေဒ’’မွာ မီဒီယာသမားမ်ားႏွင့္ စာ ေပေလာကသားမ်ားကို ဒုကၡေပးခဲ့ဖူးသည္။ ျမန္္မာဆုိရွယ္လစ္လမ္း စဥ္ပါတီေခတ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ အစိုးရေခတ္တြင္မူ ပုဒ္မ ၅(ည)ျဖစ္လာသည္။ ယခုအရပ္သား တစ္ပိုင္း အစိုးရႏွင့္ အရပ္သား စစ္စစ္ အစိုးရလက္ထက္တြင္ ‘ေဟာ့(ထ)’အျဖစ္ဆံုးျဖစ္လာ သည္ကား ဆုိခဲ့ပါ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ)ပင္ျဖစ္ေတာ့သည္။

အမွန္စင္စစ္ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ)ကို ယခင္ အစိုးရေခတ္ ၂၀၁၃ ေအာက္တို ဘာလတြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ရာ အစိုးရေဟာင္းကာလ ၂ ႏွစ္ေက်ာ္ ေက်ာ္ကာလအတြင္း ၂၂ မႈရွိခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ ယခုအစိုးရ သစ္ကာလ တစ္ႏွစ္မရွိတတ္ေသး မီမွာပင္ အနည္းဆံုး ၂၇ မႈရွိေနၿပီ ဟု ဆိုသည္။ (၂၀၁၆ ႏိုဝင္ဘာ ၉ ရက္ထုတ္ 7Day News Journal မွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္) ဤဥပေဒ အရ ‘ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္တစ္ ခုခုကို အသံုးျပဳၿပီး ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး ဦးအား ေျခာက္လွန္႔ေတာင္းယူ ျခင္း၊ အႏုိင္အထက္ျပဳျခင္း၊ မတရားတားဆီးကန္႔ကြက္ျခင္း၊ အသေရပ်က္ျခင္း၊ ေႏွာင့္ယွက္ ျခင္း၊ မေလ်ာ္ဩဇာသံုးျခင္း (သို႔ မဟုတ္) ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း’စေသာ  ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္။ ေျပာရလွ်င္ အသေရဖ်က္မႈႏွင့္ဆုိင္ ေသာ ပုဒ္မ ၅၀၀ လို ဥပေဒမ်ိဳးရွိ ၿပီးျဖစ္သည္။ သို႔တေစ ပုဒ္မ ၅၀၀ ဆုိလွ်င္ အာမခံရႏုိင္သည္။ အျမင့္ဆံုးျပစ္ဒဏ္ ၂ ႏွစ္မွ်သာရွိသည္။ ယခု ပုဒ္မ ၆၆(ဃ)ႏွင့္ ဆုိလွ်င္ကား အာမခံမရ။ အျမင့္ဆံုးျပစ္ ဒဏ္ သံုးႏွစ္ျဖစ္သည္။ အာမခံ မေပးလို၍ (တစ္နည္း) ခ်က္ခ်င္း ဖမ္းဆီးအေရးယူလို၍ ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ)ကို အသံုးျပဳျခင္းျဖစ္သည္ဟု အလြယ္ယူဆႏိုင္သည္။
ထားေတာ့.. ။ စာေရးသူမွာ ဥပေဒသမားမဟုတ္၍ ဥပေဒဆုိင္ ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို အက်ယ္ မေျပာလိုပါ။ ဝန္ခံရလွ်င္ ဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္၏ နာရီကိစၥကိုလည္း စိတ္ မဝင္စားပါ။ စာေရးသူ စိတ္ဝင္စားသည္က ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီေရး သာျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ၏ လက္ရွိစခန္းဆင့္တြင္ အာဏာရပါတီျဖစ္လာေသာ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ျဖစ္သည္။ အားလံုးသိၾကသည့္အတုိင္း အင္န္အယ္လ္ဒီမွာ ရွည္ၾကာ၊ ခက္ခဲ ၾကမ္းတမ္းလွေသာ ခရီးရွည္ခရီး ၾကမ္းႀကီးကို ျဖတ္သန္းၿပီးမွ ယခု လက္ရွိအေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိ လာျခင္းျဖစ္သည္။ စာေရးသူအ ေနႏွင့္အင္န္အယ္လ္ဒီကို အျခား ေသာ ပါတီမ်ားထက္ ပို၍စိတ္ ရွည္ေစခ်င္သည္။ ပို၍ သည္းခံ ေစလိုသည္။ ပို၍ သေဘာထား ႀကီးေစခ်င္သည္။ သာမန္အရပ္ သားမ်ားအျမင္တြင္ ‘‘အာဏာမရ ခင္ကတစ္မ်ိဳး၊ အာဏာရေတာ့ တစ္မ်ိဳး ႏုိင္ငံေရးဆုိတာ ဒီလိုပါ ပဲ.. ’’ဆုိသည့္ အေတြးမ်ိဳး ဘယ္ လိုမွ ရမသြားေစခ်င္.. ။ ယခုအမႈ တြင္လည္း ဥပေဒေၾကာင္းအရ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ရန္ကုန္တုိင္းအစိုးရ ႏုိင္ေကာင္းႏုိင္ပါလိမ့္မည္။ သို႔ တုိင္ ႏုိင္ငံေရးအရမူ ႐ႈံးဖို႔မ်ားလိမ့္ မည္ဟု ထင္သည္။
လာရီဒိုင္းမြန္း အမွာစကား
တစ္ေန႔က ကိုေအာင္သူၿငိမ္း စာေရးသူအိမ္သို႔ ေရာက္လာ သည္။ သူတုိ႔အဖြဲ႕မွ ထုတ္ေဝ ေသာ Myanmar Quarterly မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ မူဝါဒေလ့လာ ေရးဂ်ာနယ္ကို လက္ေဆာင္လာ ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ စာေရးသူမွာ ကိုမင္းဇင္တို႔၊ ကိုေအာင္သူၿငိမ္း တုိ႔ ပါဝင္ေသာ ‘မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ မူဝါဒဆုိင္ရာ ေလ့လာေရးအဖြဲ႕’ (Institute for Strategy and Policy)ကို အေစာႀကီးကတည္း က စိတ္ဝင္စားေနသည္။ ေျပာရ လွ်င္ သူတုိ႔တစ္ေတြကိုလည္း
စိတ္ထဲက က်ိတ္အားက်ေနမိသည္။ အားလံုးသိၾကသည့္အတုိင္း စာ ေရးသူမွာ ဘာပညာကိုမွ ဆံုးခန္း တိုင္ သင္ခြင့္မရခဲ့။ ဝါသနာအရ ‘ဟိုဖတ္ ဒီဖတ္’ေလွ်ာက္ဖတ္ ရင္းက ‘ေတာင္ေရးေျမာက္ေရး’ ေလွ်ာက္ေရးေနျခင္းသာ ျဖစ္ သည္။ ယခင္အစိုးရေခတ္မ်ားက ေတာ့ ဖတ္စရာလည္း ရွားသလို ျဖစ္ေန၍ ဟုတ္သေယာင္ေယာင္ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ယခု ကိုေအာင္သူၿငိမ္းတုိ႔လို ႏုိင္ငံ တကာ ပညာေရးႏွင့္ နီးစပ္ကြၽမ္း ဝင္သူေတြရွိလာၿပီဆုိေတာ့ ‘ေန လာႏွင္းေပ်ာက္’ ျဖစ္ရေပလိမ့္ မည္။ သူလက္ေဆာင္ေပးလာ ေသာ ထိုဂ်ာနယ္ကို စာေရးသူအ ခ်ိန္မဆိုင္းဘဲ ဖတ္လိုက္ပါသည္။ ပထမဆံုးေတြ႕လိုက္ရေသာ ‘လာရီ ဒိုင္းမြန္း’ အမွာစကား မွစ၍ စြဲသြားသည္။

‘လာရီ’က ေသာင္ၿပိဳကမ္း ၿပိဳအႏုိင္ရလိုက္ေသာ ပါတီမ်ား ႀကံဳရဖြယ္ရွိႏုိင္သည့္ စိန္ေခၚခ်က္ တစ္ရပ္ကို ႏုိင္ငံတကာ အေတြ႕ အႀကံဳႏွင့္ယွဥ္၍ ယခုလိုဖြင့္ဆိုျပသည္.. ။
‘‘ႏုိင္ငံေရး ပါတီတစ္ခုက ေပၚထြန္းစ ဒီမိုကေရစီေရြး ေကာက္ပြဲတစ္ခုမွာ ေသာင္ၿပိဳ ကမ္းၿပိဳႏုိင္လိုက္တယ္ ဆုိရင္ စိန္ ေခၚမႈက ပိုၿပီးေတာ့ အေရးေပၚအ ေျခအေန ျဖစ္လာေစပါတယ္။
အျခားေသာ ႏုိင္ငံေတြမွာ ေတြ႕ခဲ့ ရတဲ့ အေတြ႕အႀကံဳအရ ဒီလို ေသာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳႏုိင္လိုက္တာ ဟာ အာဏာရွင္စနစ္ပံုစံသစ္တစ္ ခုဆီ ေလွ်ာက်သြားတတ္ပါ တယ္.. ။’’ ဤစာစုကို ဖတ္ေနရင္း မွ စာေရးသူမွာ လြတ္လပ္ေရးရ ၿပီး ပထမဆံုး က်င္းပေသာ ေရြး ေကာက္ပြဲ (၁၉၅၁-၅၂)ႏွင့္ ဒုတိ ယေရြးေကာက္ပြဲ ၁၉၅၆ ၾကား ကာလ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ထိုစဥ္က နာမည္ ႀကီး အေမရိကန္ဂ်ာနယ္လစ္ ရစ္ခ်္ဗတ္ဝဲ၏ သံုးသပ္ခ်က္ကို
ျပန္သတိရေနမိသည္။ ထိုစဥ္က လည္း ဖဆပလအဖြဲ႕ႀကီးသာ ေသာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳအႏုိင္ရခဲ့ရာ ဗတ္ဝဲက ယခုလိုေကာက္ခ်က္ခ် ခဲ့သည္။ ‘‘ဤကာလအတြင္း ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီေရး၏ အဓိကအားနည္းခ်က္မွာ  အစိုးရကို ထိန္းေက်ာင္းေပးႏုိင္မည့္ အတိုက္အခံ အဖြဲ႕အစည္း မရွိျခင္းပင္ျဖစ္သည္.. ။’’

လက္ရွိ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီ ေရးကို ‘လာရီ’က ယခုလိုဆက္ လက္သံုးသပ္သည္။ ‘‘.. အရင္က အာဏာရွင္စနစ္ကို ကာလရွည္ အတိုက္အခံ ျပဳသူေတြအေနနဲ႔ သူတို႔ကိုယ္တုိင္ အာဏာရလာ ခ်ိန္မွာ အာဏာရွင္ဝါဒ အေပၚ တိမ္းၫႊတ္မႈ လကၡဏာတခ်ိဳ႕ ျပသလာတတ္ၾကတာ။ မျဖစ္စဖူး ထူး ကဲတဲ့ျဖစ္ရပ္မ်ိဳးေတာ့ မဟုတ္ပါ ဘူး’’ .. ေလာ့ဒ္အက္တင္ေျပာခဲ့ သလုိပဲ ‘‘အာဏာသည္ အက်င့္ ပ်က္ေစသည္။ အႂကြင္းမဲ့အာဏာ သည္ အႂကြင္းမဲ့ကို အက်င့္ပ်က္ ေစသည္’’ဆုိသလိုပါ။ ဒါေၾကာင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္၊ လြတ္လပ္စြာ အ ကဲျဖတ္မႈေတြနဲ႔ ေမးခြန္းေတြ ထုတ္ေနမႈက ဒီမိုကေရစီတုိင္းအတြက္ အင္မတန္အေရးပါတဲ့အခ်က္ျဖစ္ လာပါတယ္.. ။
’’ ‘လာရီ’ေျပာသလို ‘စဥ္ဆက္မျပတ္၊ လြတ္လပ္ စြာ အကဲျဖတ္မႈေတြနဲ႔ ေမးခြန္း ေတြထုတ္ေနေရးကို.. ’’ သဘာဝ က်စြာ တာဝန္ယူၾကရမည္မွာ ‘မီဒီ ယာ’ႏွင့္ ‘အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း မ်ား’သာ ျဖစ္ရမည္ဟု Myanmar Quarterly က အေျဖေပးလုိက္ သည္ဟု နားလည္လုိက္ပါသည္။ စာေရးသူမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ‘မီဒီယာ’ႏွင့္ ‘အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား’၏ လက္ရွိအေျခအေနကို ‘ဆဝါး’ၾကည့္ရင္း ‘ေမာ’ေနရေတာ့သည္။      ။

http://www.7daydaily.com/story/80813

No comments: