Thursday, November 24, 2016

ဗုိလ္ခ်ဳပ္႐ုပ္ပံုပါ ေငြစကၠဴမ်ား အစားထိုး႐ိုက္ႏွိပ္ထုတ္ေဝရန္ အစိုးရ အဖြဲ႕၏ သေဘာတူညီခ်က္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ရယူရမ ည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဗဟိုဘဏ္ဒုဥကၠ႒ဆို

ဗုိလ္ခ်ဳပ္႐ုပ္ပံုပါ ေငြစကၠဴမ်ား အစားထိုး႐ိုက္ႏွိပ္ထုတ္ေဝရန္ အစိုးရ အဖြဲ႕၏ သေဘာတူညီခ်က္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ရယူရမ ည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဗဟိုဘဏ္ဒုဥကၠ႒ဆို
Thursday, November 24, 2016
 
 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ လက္ရွိလွည့္လည္သံုးစြဲေနေသာ ေငြစကၠဴအမ်ဳိးမ်ိဳးေပၚတြင္ ႏိုင္ငံ့ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏႐ုပ္ပံုပါေငြစကၠဴမ်ား အစား ထိုး႐ိုက္ႏွိပ္ထုတ္ေဝရန္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ ဥပေဒပုဒ္မ ၆၆ အရ အစိုးရအဖြဲ႕ ၏သေဘာ တူညီခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ မည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ ရယူရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုဝင္ဘာ ၂၂ ရက္က က်င္းပသည့္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမွ သိရသည္။
ျမန္မာျပည္ တစ္ဝန္း ကိုင္တြယ္သံုးစြဲေနေသာ ေငြစကၠဴအမ်ဳိးမ်ဳိးေပၚရွိ ဆင္တံဆိပ္ ႏွင့္ ျခေသၤ့တံဆိပ္႐ုပ္ပံုမ်ားအစား အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႐ုပ္ပံုပါေသာေငြစကၠဴမ်ားျဖင့္ အစားထိုး႐ိုက္ႏွိပ္သံုးစြဲရန္ အစီအစဥ္ ရွိ မရွိႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးကံျမင့္၏ေမးျမန္းခ်က္ အေပၚ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးစိုးမင္းက ထိုသုိ႔ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
အဆိုပါေငြစကၠဴသစ္မ်ား ႐ိုက္ႏွိပ္ထုတ္ေဝမည္ဆိုလွ်င္ လွည့္လည္သံုးစြဲလ်က္ရွိ သည့့္ေငြပမာဏကို လဲလွယ္ေပးႏိုင္ရန္ လွည့္လည္သံုးစြဲလ်က္ရွိသည့္ ပမာဏနီးပါးကို မွာၾကား႐ိုက္ႏွိပ္သုိေလွာင္ထားရမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ကုန္က်စရိတ္လည္း ပိုမိုရွိလာ ႏိုင္သလုိ ေငြစကၠဴပံုစံ အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိေနသည့္ အတြက္ ေငြစကၠဴအေပၚ ျပည္သူမ်ား ယံုၾကည္ မႈအားနည္းလာႏိုင္သည့္ အတြက္ ႏိုင္ငံစီးပြားေရးတည္ၿငိမ္သည့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာကာလ တြင္ ဥပေဒျပ႒န္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
''လွည့္လည္သံုးစြဲေနတဲ့ ေငြစကၠဴ Denominationတစ္ခုကို အျပည့္အဝ လဲလွယ္ေပးႏိုင္ဖို႔အတြက္ ႐ိုက္ႏွိပ္သိုေလွာင္ရမယ္ဆိုရင္ ဘီလီယံ ၁ဝဝ ေလာက္ ကုန္က်မယ္။ ဒါဟာDenomination တစ္ခုအတြက္ပဲ ေျပာတာ။ အသံုးမ်ားတဲ့Denomination အတြက္ ႐ိုက္ႏွိပ္မယ္ဆိုရင္ ဘီလီယံ ၃ဝဝ ေလာက္ကုန္က်ဖြယ္ ရွိပါတယ္။ ပံုစံသစ္ေငြစကၠဴေတြ ထုတ္ေဝမယ္ဆိုရင္ လက္ရွိလွည့္လည္သံုးစြဲေနတဲ့ ေငြစကၠဴေတြကိုလည္း ဖ်က္ဆီးဖို႔ လိုအပ္မွာျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကုန္က်စရိတ္ ပုိမိုလာဖို႔ ရွိတာရယ္၊ ပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိေနတဲ့အတြက္ ျပည္သူေတြက ေငြစကၠဴေပၚမွာ ယံုၾကည္မႈ အားနည္းလာႏိုင္တာရယ္၊ ေငြစကၠဴအေပၚ မေရမရာဇေဝဇဝါျဖစ္ေပၚျခင္းေတြ ရွိလာႏိုင္ တဲ့အတြက္ရယ္၊ ေနာက္ၿပီး လက္ရွိလွည့္လည္သံုးစြဲေငြေတြမွာ လဲလွယ္ဖို႔အတြက္ အခက္အခဲရွိတဲ့အတြက္ရယ္ စတာေတြေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ အေနနဲ႔ ေငြစကၠဴေတြ ကို ႏိုင္ငံစီးပြားေရး တည္ၿငိမ္တဲ့အခ်ိန္မွာ အေႏွာင့္အယွက္မျဖစ္ေစႏိုင္တဲ့ သင့္ေလ်ာ္တဲ့ကာလမွာ ပုဒ္မ ၆၅ နဲ႔ ၆၅ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားနဲ႔ အညီ ေဆာင္ရြက္ သြား မွာျဖစ္ပါတယ္'' ဟု ဗဟိုဘဏ္ဒုတိယဥကၠ႒က ဆက္လက္ေျပာၾကား သည္။
သရက္မဲဆႏၵနယ္မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးကံျမင့္က ၄င္းေမးျမန္း သည့္ ေမးခြန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ''ကၻာတစ္လႊားႏိုင္ငံေတြ ေငြစကၠဴထုတ္ေဝသံုးစြဲရာမွာ ျပည္တြင္းျပည္ပ လက္ခံၾကတဲ့ အတိုင္းအတာေပၚမူတည္ၿပီး လွည့္လည္ သံုးစြဲၾကတယ္။ ေငြစကၠဴေတြရဲ႕မ်က္ႏွာစာမွာ အမ်ားအားျဖင့္ ဘုရင္ေတြ၊ ဘုရင္မေတြ၊ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ ေတြ၊ အာဇာနည္ေတြ၊ ေကာင္းသတင္း ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသူေတြရဲ႕ ႐ုပ္ပံုလႊာေတြကို ႏိုင္ငံသမိုင္းစာမ်က္ႏွာေတြမွာ တင့္တယ္ဝင့္ထည္စြာ၊ ေလးစား ၾကည္ညိဳဂုဏ္ယူစြာနဲ႔ ေနရာေပးေနၾကတာ ကို ေလ့လာေတြ႕ရွိတယ္။
''အေမရိကန္၊ တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယ၊ ထိုင္း၊ ေတာင္ကိုရီးယား၊ မေလးရွား စတဲ့ ႏိုင္ငံေတြ ရဲ႕ေငြစကၠဴေတြေပၚမွာ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ ေကာင္း သတင္းေက်ာ္ၾကားသူေတြရဲ႕ ႐ုပ္ပံုလႊာေတြ ႐ိုက္ႏွိပ္ထားတယ္။ အဲ့ဒီလို႐ိုက္ႏွိပ္ထားတဲ့အတြက္ အင္မတန္က်က္သေရရွိ လွပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ ဒီေငြစကၠဴေတြမွာ ဒီလို႐ုပ္ပံုလႊာေတြ ႐ိုက္ႏွိပ္ထားပါသလဲလို႔ ေမးလာတဲ့သူရွိတဲ့အခါ ရင္ေကာ့၊ ေခါင္းေမာ့ၿပီး ဂုဏ္ယူစြာနဲ႔ ေျဖၾကားလိုက္လို႔ ျဖစ္ေပၚ လာတဲ့ပီတိဟာ ဘာနဲ႔မွ မလဲႏိုင္တဲ့ ပီတိလည္းျဖစ္ပါတယ္။
''ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလည္း တစ္ခ်ိန္က အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး၊ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္္ေအာင္ဆန္းရဲ႕ ႐ုပ္ပံုပါတဲ့ေငြစကၠဴေတြ ထုတ္ေဝ သံုးစြဲခဲ့ပါတယ္။ အခု မ်က္ေမွာက္ကာလမွာေတာ့ ကၻာ့အလယ္မွာ ႏိုင္ငံအတြက္ ဂုဏ္ယူဝင့္ၾကြားႏိုင္မႈမရွိဘဲ ဆင္႐ုပ္၊ ျခေသၤ့႐ုပ္ေတြနဲ႔ သံုးစြဲေနရသည္ကို ေတြးမိတိုင္း စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိပါတယ္'' ဟု ဖြင့္ဟဆိုသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္က ထုတ္ေဝသည့္ျပည္တြင္းသံုး ေငြစကၠဴပံုစံမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ပုဒ္မ ၆၅ မွာ ဗဟိုဘဏ္သည္ ေငြစကၠဴမ်ားႏွင့္ ဒဂၤါးမ်ား၏တန္ဖုိး၊ အဆင္အျပင္ဖြဲ႕စည္းပါဝင္သည့္ ဝတၴဳပစၥည္းႏွင့္ အျခားခြဲျခားႏိုင္သည့္လကၡဏာမ်ားကုိ အစုိးရအဖြဲ႕၏သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ သတ္မွတ္ရမည္ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။
ထုိ႔အျပင္ ေငြစကၠဴအမ်ဳိးအစား ေျပာင္းလဲသံုးစြဲျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ပုဒ္မ ၆၆ တြင္ ဗဟိုဘဏ္သည္ မည္သည့္ ေငြစကၠဴအမ်ဳိးအစားကိုမဆို ေျပာင္းလဲသံုးစြဲရန္ လိုအပ္ပါက အစိုးရအဖြဲ႕၏သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ ယင္းေဆာင္ရြက္ ခ်က္အေျခအေနကို အနီးစပ္ဆံုး က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး သို႔ တင္ျပ၍ အတည္ျပဳခ်က္ရယူရမည္ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္အေနျဖင့္ ေငြစကၠဴမ်ားထုတ္ေဝခဲ့ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္တြင္ ေဒါင္းပံုပါသည့္ တစ္က်ပ္တန္၊ ငါးက်ပ္တန္၊ ၁ဝ တန္၊ ၁ဝဝ တန္ေငြစကၠဴမ်ား ႐ိုက္ႏွိပ္ထုတ္ေဝခဲ့ေၾကာင္း၊ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္တြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္္ေအာင္ဆန္းပံုပါသည့္ တစ္က်ပ္တန္၊ ငါးက်ပ္တန္၊ ၁ဝ တန္၊ ၁ဝဝ တန္ ေငြစကၠဴမ်ားႏွင့္ အေၾကြေစ့မ်ားကို ႐ိုက္ႏွိပ္ထုတ္ေဝခဲ့ေၾကာင္း၊ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္ တြင္လည္း တစ္က်ပ္တန္၊ ငါးက်ပ္တန္၊ ၁ဝ တန္၊ ၁ဝဝ တန္ ေငြစကၠဴမ်ား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းပံုႏွင့္ ပုံစံသစ္ေငြစကၠဴမ်ား ႐ိုက္ႏွိပ္ထုတ္ေဝခဲ့ေၾကာင္း၊ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ ၂ဝ တန္၊ ၅ဝ တန္၊ ၁ဝဝ တန္ ေငြစကၠဴမ်ားကို ျခေသၤ့ပံုႏွင့္ ႐ိုက္ႏွိပ္ထုတ္ေဝခဲ့ေၾကာင္း၊ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ ေကသရာဇာျခေသၤ့ပံုႏွင့္ ၁ဝဝဝ တန္ေငြစကၠဴကို ထုတ္ေဝခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ၂ဝဝ တန္၊ ၅ဝဝ တန္၊ ၁ဝဝဝ တန္မ်ားကို အရြယ္အစားသစ္ႏွင့္ ထုတ္ေဝခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္တြင္ ၅ဝဝဝ တန္ေငြစကၠဴမ်ားကို ထုတ္ေဝခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ၁ဝဝဝဝ တန္ေငြစကၠဴကိုထုတ္ေဝခဲ့ၿပီး ၅ဝဝဝ တန္ႏွင့္ ၁ဝဝဝဝ တန္ေငြစကၠဴမ်ားကို လံုၿခံဳေရးအဆင့္အတန္းတိုးျမႇင့္ၿပီး ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ တို႔တြင္ ထပ္မံထုတ္ေဝခဲ့ေၾကာင္း ေလ့လာသိရွိရသည္။
ေငြစကၠဴ႐ိုက္ႏွိပ္ရာတြင္ ေငြစကၠဴဒီဇုိင္းေရးဆြဲျခင္း၊ ဒီဇိုင္းအတည္ျပဳျခင္း၊ မွာၾကား ျခင္း၊ ႐ိုက္ႏွိပ္ျခင္း၊ ႀကိဳတင္သိုေလွာင္ထားရွိျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားရွိသည့္ အတြက္ အခ်ိန္ကာလတိက်စြာ သတ္မွတ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။
'' ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသူေတြရဲ႕ ႐ုပ္ပံုလႊာေတြပါတဲ့ ေငြစကၠဴေတြကို ျမင္ေတြ႕ရတဲ့ တိုင္းျပည္ရဲ႕အနာဂတ္လူငယ္ေတြအေနနဲ႔လည္း ေလးစားျခင္း၊ ဂုဏ္ယူျခင္းေတြနဲ႔အတူ အားက်ျခင္း၊ အတုခိုးျခင္းေတြ ျဖစ္လာပါမယ္။ ႏိုင္ငံအတြက္ေရာ၊ ကိုယ့္လူမ်ဳိးအတြက္ေရာ တကယ္အင္မတန္ ဂုဏ္ယူစရာေကာင္းတဲ့ အရာပါ။ ေငြစကၠဴကို တိရၧာန္ပံုပဲသိေနေတာ့ သူတို႔အတြက္ အတုယူစရာ၊ ေလးစားစရာ၊ ဂုဏ္ယူစရာတို႔ ဘာမွ မရွိေတာ့ဘူး။
''လူငယ္ေတြကို ဗုိလ္ခ်ဳပ္လို ကိုယ္က်ဳိးမဖက္ဘဲနဲ႔ တကယ္ တိုင္းျပည္ ဘယ္လို အနစ္နာခံမယ္။ ဘယ္လို စြန္႔စားမယ္ဆိုတဲ့ တကယ္ထူးခြၽန္တဲ့ ႏို္င္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေတြ ျဖစ္ေစခ်င္တယ္။
အဲ့ဒီရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔လည္း အခုလို ေမးျမန္းခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကေတာ့ စီးပြားေရးလုပ္တာေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ေငြကုန္ေၾကးက်တာေတာ့ ရွိမွာပဲ။ တိုင္းျပည္ရဲ႕ဂုဏ္၊ ႏိုင္ငံရဲ႕ ပံုရိပ္၊ ႏိုင္ငံ့ရဲ႕ က်က္သေရ၊ ဒါက ဘာနဲ႔မွ လဲလို႔မရဘူး။ ေငြေၾကး ကုန္တာက အျခားလုပ္ငန္းေတြမွာ ကုန္ေနတာပါပဲ။ ႏိုင္ငံ့ဂုဏ္က ဘာနဲ႔မွလဲလို႔ မရဘူးလို႔ ကြၽန္ေတာ္ေျပာခ်င္တယ္။ ေျဖၾကားတဲ့သူအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံရဲ႕စီးပြားေရးေကာင္း ေနတဲ့အခ်ိန္မွာလို႔ ေျပာတယ္။ တကယ့္တကယ္ေတာ့ ေကာင္းတဲ့အခ်ိန္ကလည္း မလုပ္ခဲ့ဘူး။ မေကာင္းတဲ့အခ်ိန္ကလည္း မလုပ္ခဲ့ဘူးဆိုရင္ လက္ရွိ ရွိေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ေမးခြန္းေမးေနရျခင္းျဖစ္တယ္။ ဒါကို ျပည္သူေတြကလည္း တကယ္ လိုအပ္ေနတယ္'' ဟု ဦးကံျမင့္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။
MOI Webportal Myanmar
သတင္း-တင္ေမာင္လြင္ (ျမန္မာ့အလင္း)၊ ဓာတ္ပံု-ေမာင္ေမႊး

No comments: