Monday, November 7, 2016

ေသငယ္ေဇာႏွင့္ ေျမာေနေသာ ျမန္မာ့ပညာေရး

ေသငယ္ေဇာႏွင့္ ေျမာေနေသာ ျမန္မာ့ပညာေရး

(တစ္)
 ကြၽန္ေတာ္ ကိုယ္တိုင္က ေက်ာင္းဆရာတစ္ေယာက္ျဖစ္လို႔ လားမသိ အဘက္ဘက္မွ ခြၽတ္ၿခံဳ နိမ့္ဆင္းက်သြားသည့္ က႑မ်ား ထဲတြင္ ပညာေရးက႑ အထူးပါ ၀င္ေနသည္ကို ၾကည့္ၿပီး အေတာ္ ၀မ္းနည္းယူက်ဳံးမရ ျဖစ္ရပါသည္။ပညာေရးမ႑ိဳင္ပ်က္စီးခဲ့တာ ႏွစ္ ေပါင္းဘယ္ေလာက္ၾကာသြားၿပီ လဲမသိ။ မေရမတြက္ႏိုင္ေသာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာထဲ ပညာေရးနာလန္ မထူႏုိင္ခဲ့တာကေတာ့ ေသခ်ာပါ သည္။ သမိုင္းေၾကာင္းကို ျပန္ ၾကည့္လွ်င္ ၁၉၆၄-၁၉၆၅ ပညာ သင္ႏွစ္မွစ၍ ဗိုလ္ေန၀င္းစနစ္တ က်ဖ်က္ဆီးခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးကို န၀တအစိုးရလက္ ထက္တြင္ ဗိုလ္ခင္ၫြန္႔၏ ‘‘ေအာင္ပါေစပညာေရး’’ပါ ထပ္ေပါင္း အားျဖည့္လိုက္ေသာအခါ ပညာ ေရးက ရစရာမရွိပါေလေတာ့။ ၁၉၆၄-၆၅ ကစတာဆိုေတာ့ ပညာေရးပ်က္စီးခဲ့တာ ႏွစ္ေပါင္း ဘယ္ေလာက္ၾကာၿပီဆိုတာ စာ ဖတ္သူကိုယ္တိုင္သာ တြက္ခ်က္ ၾကည့္ပါေတာ့။
(ႏွစ္)
ကြၽန္ေတာ္ရန္ကုန္ပညာေရး တကၠသိုလ္တက္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္အေတာ အတြင္း ပညာေရးဘာသာရပ္မ်ား ႏွင့္ လက္ပြန္းတတီးရင္းႏွီးကြၽမ္း ၀င္ခဲ့ဖူးပါသည္။ သင္ျပနည္းဘာ သာရပ္ (Methodology) ၊ စိတ္ ပညာဘာသာရပ္ (Psychology) ႏွင့္ ပညာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈဘာသာ ရပ္ (Theory) စသည္တို႔ပဲ ျဖစ္ပါ သည္။ သည္အထဲမွာ Bloom ဟူ ေသာ ပညာရွင္နာမည္က ပညာ ေရးဘာသာရပ္မ်ားႏွင့္ အေတာ့္ ကိုပဲ ဆက္စပ္ပတ္သက္ေနပါ သည္။ သူ႕နာမည္က ပညာေရး ဘာသာရပ္တိုင္းမွာ ေရွာင္ကြင္း သြားလို႔မရ။ တစ္နည္းမဟုတ္တစ္နည္းတိုးတိုက္မိတတ္ပါသည္။ သူ႕အဆို (တစ္နည္းအားျဖင့္) သူ တင္ျပခဲ့ေသာ ပညာေရးအဆင့္ (၆) ဆင့္က ပညာေရးႏွင့္ ရင္းႏွီး ပတ္သက္ေသာသူတိုင္းမျဖစ္မ ေန သိကိုသိရမည့္အခ်က္မ်ားပဲ ျဖစ္ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္စာရြက္ ေပၚခ်ေရးျပပါမည္။ သိၿပီးဖူးသား သူေတြကလည္း ခြင့္လႊတ္ေပးၾက ပါရန္။ သူတင္ျပခဲ့ေသာ အဆင့္ (၆) ဆင့္က အစီအစဥ္လိုက္ အ တိုင္းျဖစ္ပါသည္။ (၁) Know-ledge (သိမႈ၊ မွတ္မႈ)အဆင့္၊ (၂) Comprehension (နားလည္မႈ) အဆင့္၊ (၃) Application (အသံုး ခ်မႈ)အဆင့္၊ (၄) Analysis (ခြဲ ျခမ္းစိတ္ျဖာမႈ) အဆင့္၊ (၅) Synthesis (စုေပါင္းစုစည္းမႈ)အ ဆင့္ႏွင့္ (၆) Evaluation (စဥ္းစားသံုးသပ္အကဲျဖတ္တတ္မႈ) အ ဆင့္တို႔ပဲ ျဖစ္ပါသည္။ သည္အ ဆင့္အရဆိုလွ်င္ Knowledge (သိမႈ၊ မွတ္မႈ) အဆင့္က အနိမ့္ ဆံုးအဆင့္ျဖစ္ၿပီး Evaluation (စဥ္းစားသံုးသပ္အကဲျဖတ္တတ္ မႈ)အဆင့္က အျမင့္ဆံုးအဆင့္ျဖစ္ သည္ကို အထူးေျပာဖို႔ မလိုေပ။ Bloom ၏ အဆိုအရ ပညာသင္ ၾကားပို႔ခ်ျခင္းသည္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားကို Evaluation (စဥ္းစား သံုးသပ္အကဲျဖတ္တတ္မႈ) အ ဆင့္ထိေရာက္ေအာင္ သင္ၾကား ေပးရမွာပဲ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္...။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တကယ့္ပညာေရး ေလာကအေျခအေနတြင္မူ ဘယ္ လိုမွ ေရာက္မလာပါ။ အနိမ့္ဆံုး အဆင့္ျဖစ္ေသာ Knowledge (သိမႈ၊ မွတ္မႈ)အဆင့္ထိေတာင္ ကြၽန္ ေတာ္တို႔ တခ်ဳိ႕ေက်ာင္းသား/သူ ေတြေရာက္မလာၾကေသးဘူးလို႔ ေျပာလွ်င္ ကြၽန္ေတာ့္ကို မျဖစ္ႏုိင္ ဘူးလို႔ ေစာဒကတက္ေကာင္း တက္လာႏိုင္ပါသည္။ မယံုမရွိပါ ႏွင့္။ ကြၽန္ေတာ့္ကိုယ္ေတြ႕မို႔သာ ေျပာရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ကြၽန္ ေတာ္ ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠ သိုလ္တက္ေနစဥ္ကာလတစ္ ေလွ်ာက္ ေက်ာင္းႏွစ္လပိတ္သည့္ အခါတိုင္း ရြာကိုမျပန္ျဖစ္ဘဲ ရန္ကုန္မွာပဲ ေနထိုင္လုပ္ကိုင္ျဖစ္ ပါသည္။ ထံုးစံအတိုင္း သမုဒၵရာ ၀မ္းတစ္ထြာအတြက္ ျပင္ပေဘာ္ ဒါတစ္ခုမွာ ဂိုက္ (Guide) ၀င္ လုပ္ျဖစ္ပါသည္။ ဘယ္ေဘာ္ဒါလဲဟု မေမးပါႏွင့္။ လွည္းတန္းတစ္ ၀ိုက္က နာမည္ႀကီးေဘာ္ဒါတစ္ခု ဟုပဲ ဆိုၾကပါစို႔။ ေဘာ္ဒါက ငါး ထပ္ေဆာင္ျဖစ္ပါသည္။ ကြၽန္ ေတာ္က သံုးထပ္ေျမာက္မွာ ဂိုက္(Guide) ၀င္လုပ္ရပါသည္။ ေဘာ္ဒါက သန္႔သန္႔ရွင္းရွင္း၊ သပ္သပ္ ရပ္ရပ္ပဲ ျဖစ္ပါသည္။ သံုးေယာက္ တစ္ခန္း၊ ေလးေယာက္တစ္ခန္း၊ ငါးေယာက္တစ္ခန္းစသည္ စသည္ ျဖင့္ အခန္းက်ယ္လွ်င္ က်ယ္သလို လူမ်ားမ်ားထားတတ္ပါသည္။ ထားေတာ့။ ဆိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ က သံုးေယာက္တစ္ခန္းမွာ ဂိုက္ (Guide) ၀င္လုပ္ရပါသည္။ ထံုးစံ အတိုင္း ကြၽန္ေတာ္က ကြၽန္ေတာ့္ တပည့္သံုးေယာက္ကို သင္႐ိုးထဲ က စာအေၾကာင္းႏွင့္ ျပင္ပဗဟု သုတအေၾကာင္းနည္းနည္းပါးပါး ေမးမိပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္ေျပာဖို႔ တစ္ခုေမ့သြားသည္။ ကြၽန္ေတာ္ ဂိုက္ (Guide) လုပ္ေပးရေသာ ေက်ာင္းသားသံုးေယာက္စလံုးမွာ  ကိုးတန္းေက်ာင္းသားေတြပဲ ျဖစ္ ပါသည္။ တစ္ေယာက္က နယ္ ဘက္က၊ ႏွစ္ေယာက္က ရန္ကုန္ ၀န္းက်င္က။ ကြၽန္ေတာ့္စကားစ ကို ျပန္ဆက္ပါဦးမည္။ သူငယ္ တန္းျမန္မာစာသင္႐ိုးမွာပါတဲ့ ‘‘တို႔ေက်ာင္း’’ကဗ်ာကို ဘယ္သူ ေရးတာလဲ၊ ေနာက္ၿပီး ‘‘ဖိုးစလံုး’’ ကဗ်ာကို ဘယ္သူေရးတာလဲ၊ မင္း တို႔ ႏႈတ္တိုက္ရြတ္ဆို အလြတ္ရေန တဲ့ ‘‘ေအာင္ဆန္းဇာနည္’’ကဗ်ာ ကို ဘယ္သူေရးတာလဲစသည္ စသည္ျဖင့္။ ကြၽန္ေတာ့္အေမး ေအာက္မွာ ကြၽန္ေတာ့္တပည့္ ေတြ ငိုင္က်သြားလိုက္တာမ်ားဆို တာ။ မၾကားဖူးေသာ စကားကို ၾကားေနရေသာ သူတစ္ေယာက္ ကဲ့သို႔ အားလံုးမ်က္လံုးအ၀ိုင္း သားႏွင့္။ သူတို႔ႏႈတ္မွ အေျဖျပန္ ေပးလိုက္ေသာ စကားတစ္ခြန္းက အားလံုးထပ္တူ။ ‘‘မသိဘူးဆရာ’’ ဟူ၍။ ေက်ာင္းစာအေၾကာင္း ေမး မရေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ျပင္ပဗဟုသု တအေၾကာင္း ထပ္ေမးမိျပန္ သည္။ ဆရာျမသန္းတင့္စာအုပ္ ကို ဖတ္ဖူးသလားလို႔၊ ဆရာပါရဂူ ကိုသိသလားလို႔၊ ဆရာနတ္ႏြယ္ ကို ၾကားဖူးသလားလို႔...စသျဖင့္။ မသိ။ မသိ။ မသိ။ သူတို႔အားလံုး ဘာမွ်မသိ။ သူတို႔အားလံုးသိတာ တစ္ခုတည္းရွိပါသည္။ အတန္း တင္စာေမးပြဲကို ‘‘သည္၊ ၏’’ မလြဲ အကုန္ႏႈတ္တိုက္က်က္ၿပီး ‘‘ဘြဲ႕ရ ဖို႔’’တစ္ခုတည္းကိုသာ သိေတာ့ သည္။ ကြၽန္ေတာ္မ်က္ရည္စို႔ရပါ ေလၿပီ။ Bloom ၏ အဆိုအရဆို လွ်င္ ကြၽန္ေတာ့္တပည့္သံုး ေယာက္က ဗဟုသုတ (Knowledge) အ ဆင့္ကိုေတာင္ ေရာက္မလာ။ က်န္သည့္ အဆင့္ေတြဆိုမေျပာ ပါေလႏွင့္ေတာ့။ ကြၽန္ေတာ္သူတို႔ ေလးေတြကို အျပစ္မတင္ရက္ပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အနာဂတ္ပညာေရး မ်ဳိးဆက္သစ္ေလးေတြကို ‘‘ဘြဲ႕ရ ပညာမတတ္လူေပါႀကီး’’ေတြျဖစ္ ေအာင္ လုပ္ခဲ့ေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရ အာဏာရွင္လူတစ္စုကိုသာ လက္ ညႇိဳးထိုးအျပစ္တင္ခ်င္ပါသည္။ ေၾသာ္...ရင္ေလးစရာအတိႏွင့္ ခရီးျပင္းႏွင္ေနရသည့္ ‘‘ေသငယ္ ေဇာႏွင့္ ေျမာေနေသာ’’ကြၽန္ေတာ္ တို႔ ျမန္မာ့ပညာေရးႀကီးပါေလ။
(သံုး)
သည္ေနရာတြင္ ေျပာစရာ တစ္ခု၊ ႏွစ္ခုမကရွိလာျပန္ပါသည္။ပညာေရးက႑ဦးေမာ့မလာႏိုင္ တာ စနစ္တစ္ခုတည္းေၾကာင့္ လားလို႔။ မဟုတ္ပါ။ အားလံုး၊ အားလံုးမွာ တာ၀န္ရွိပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဆရာ/မေတြဘက္ တြင္လည္း တာ၀န္အျပည့္အ၀ရွိ ပါသည္။ ဆရာ/မေတြ ကိုယ္တိုင္  အရည္အေသြးမရွိမွေတာ့ သင္ ၾကားခံရသူ တပည့္ေတြဆို ေျပာ မေနပါႏွင့္ေတာ့။ ခြင့္လႊတ္ေပးေစ လိုပါသည္။ ကြၽန္ေတာ့္ကိုယ္ေတြ႕ တစ္ခုကို ရင္နာနာႏွင့္ပဲ ထပ္ဖြင့္ ခ်ပါရေစ။ ေက်ာင္းသားတစ္ ေယာက္ ဓမၼဓိ႒ာန္ဟုေခၚေသာ Objective Type ေမးခြန္းမ်ားကို ယခုလို ရြတ္ဆိုေနတာ ကြၽန္ေတာ့္ နားႏွင့္ ဆတ္ဆတ္ၾကားခဲ့ရပါ သည္။ "True True False False Tru False" တဲ့။ မေနႏိုင္သူ ကြၽန္ ေတာ္က ေမးရပါသည္။ ဘာျဖစ္ လို႔ True (or) False ေမးခြန္းေတြ ကို အလြတ္က်က္ေနရတာလဲလို႔။ ကေလးကျပန္ေျဖပါသည္။ ဆရာမက ဒီအတိုင္းက်က္ထားတဲ့။ မလြဲေစရဘူးတဲ့။ နည္းနည္းေလး ေတာင္ ေမးခြန္းမလွည့္၊ မေျပာင္း ဘူးတဲ့။ အမွတ္ျပည့္ရေစရမယ္ တဲ့။ ‘‘ေတာ္ပါေတာ့’’ဟု ေျပာၿပီး ကေလးအနားမွ ကြၽန္ေတာ္လွည့္ ျပန္လာခဲ့ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္ ၾကားႏိုင္စြမ္းမရွိေတာ့ပါ။ သည္လို ဆရာ/မေတြ လက္ထဲက အနာ ဂတ္ပညာေရးမ်ဳိးဆက္သစ္ေလး ေတြအတြက္ ကြၽန္ေတာ္စိုးရိမ္ပူ ပန္မိတာမွားသလား စာဖတ္သူ မိတ္ေဆြ။
ပညာေရးက႑ နိမ့္ဆင္း သြားသည့္အထဲတြင္ ေက်ာင္း သား/သူေတြ၏ အခန္းက႑ လည္း ပါ၀င္ေနသည္ကို ျငင္းလို႔ မရေပ။ ယေန႔ခတ္လို IT (Infor-mation Technology) ေခတ္တြင္ မိမိေလ့လာဆည္းပူးလိုေသာ အ ရာရာတိုင္းကို လြယ္လင့္တကူ ၀င္ေရာက္ရွာေဖြႏိုင္သည္ကို အားလံုးလည္း အသိျဖစ္ပါသည္။ သို႔ ေသာ္...ေက်ာင္းသားေတြ နည္း ပညာပစၥည္းေတြအေပၚ လြဲမွား စြာ အသံုးခ်ေနတာကိုေတြ႕ရေတာ့ကြၽန္ေတာ္ရင္နင့္ေၾကကြဲ မိပါသည္။ လူမႈကြန္ရက္ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ စာမ်က္ႏွာ (Facebook) ေပၚမွာပဲ အခ်ိန္ကုန္ေနတာမ်ဳိး၊ တစ္ေနကုန္ တစ္ေနခန္း ဂိမ္း (Game) ေတြပဲ ထိုင္ေဆာ့ေနတာမ်ဳိး၊ ေဖ်ာ္ေျဖေရး (Entertainment) ေတြပဲညလံုးေပါက္ထိုင္ ၾကည့္ေနတာမ်ဳိးစသျဖင့္ ေတြ႕လာရေသာအခါ ေတာ္ေတာ္၀မ္းနည္းမိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားဘက္ကလည္း ဖုန္းပြတ္တာေလးေတြကို ေလွ်ာ့ၿပီး မိမိတို႔တိုးတက္ရာ၊ တိုးတက္ေၾကာင္းအတြက္ လုပ္မွသာလွ်င္ ပညာေရးက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာမွာပဲ ျဖစ္ပါသည္။
(ေလး)
ယေန႔လက္ရွိသင္ၾကားေန ေသာ ပညာေရးသင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း အေပၚ ကြၽန္ေတာ္ျမင္မိတာေလး ေတြကိုလည္း ေျပာပါရေစ။ အျမင္မတူ၊ အယူအဆကြဲလြဲခြင့္ရွိပါ သည္။ ယေန႔အငယ္တန္း ျမန္မာ စာသင္႐ိုးမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပေနေသာ ကဗ်ာမ်ားတြင္ စာေရးသူအမည္ ကို မထည့္တာ ကြၽန္ေတာ္သိပ္ ဘ၀င္မက်ပါ။ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း ေရးဆြဲရာတြင္ ပါ၀င္ေသာ ဆရာ ႀကီး ေမာင္ခင္မင္ (ဓႏုျဖဴ)ကို ကြၽန္ ေတာ္ေမးၾကည့္ေတာ့ စာေရးသူ ေသၿပီး အႏွစ္ (၂၀) ၾကာမွ ေရး သူအမည္ကို ထည့္ရမည္ဟု ဗိုလ္ ေန၀င္းလက္ထက္မွစ၍ အမိန္႔ ထုတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ယခု အခါ ျပန္လည္ေရးဆြဲေနသည့္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းမ်ားတြင္ စာေရး သူ အမည္ပါမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၀မ္းသာအားရျပန္လည္ေျဖၾကားေပး သည္ကို ၾကားရေသာအခါ ကြၽန္ ေတာ္အလြန္၀မ္းသာသြားပါ သည္။ ကြၽန္ေတာ္ဆရာႀကီးကို ထပ္ေမးပါသည္။ ယေန႔ သင္႐ိုး ၫႊန္းတမ္းမ်ားတြင္ ဟာသ (Hu-mour) မ်ားကို မေတြ႕ရေၾကာင္း၊ ထည့္သင့္၊ မထည့္သင့္ေမးပါ သည္။ ဆရာႀကီးက ထည့္သင့္ ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာသင္႐ိုးၫႊန္း တမ္းမ်ားတြင္ ဟာသ (Humour) ပါေၾကာင္း၊ ေနာင္လာမည့္ သင္ ႐ိုးၫႊန္းတမ္းအတြက္ ဟာသ (Humour) ထည့္ဖို႔ ျပင္ဆင္ေန ေၾကာင္း အားတက္သေရာေျပာ လာပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္ထပ္၀မ္း သာရျပန္ပါသည္။ ေနာက္တစ္ခု၊ ဒါကေတာ့ သူငယ္ခ်င္း ေက်ာင္း ဆရာတစ္ဦး၏ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း အေပၚ ျမင္ေသာအျမင္ ျဖစ္ပါ သည္။
  ‘‘သူငယ္ခ်င္း... ကိုယ္က ေတာ့ကြာ၊ အထက္တန္းျဖစ္တဲ့ ၉ တန္း၊ ၁၀ တန္း အဂၤလိပ္စာ သင္႐ိုးေတြရဲ႕ အစကို သုတနဲ႔ မစ သင့္ဘူး၊ ရသနဲ႔စသင့္တယ္လို႔ ကိုယ္ျမင္တယ္’’ကြ။ သူေျပာမွ ကြၽန္ေတာ္ေသခ်ာေတြးၾကည့္မိ သည္။ ၉ တန္း အဂၤလိပ္စာသင္႐ိုးရဲ႕အစက "The Wheel" (သူက သုတသက္သက္)၊ ေနာက္တစ္ ခန္းက "A Brave Boy" (သူက သုတေရာ ရသေရာပါလာၿပီ)၊ သူ႕ေျပာပံုအရဆိုလွ်င္ "A Brave Boy" ႏွင့္စသင့္သည္။ ေနာက္ၿပီး မွသာ "The Wheel" ဆယ္တန္း အဂၤလိပ္စာသင္႐ိုးလည္း ထုိ႔အတူပင္ ျဖစ္ပါသည္။ သူဆိုလိုသည္ကို ကြၽန္ေတာ္အခုမွ သေဘာေပါက္ လာပါသည္။ သူက သင္႐ိုးအစမွာ ကတည္းက ကေလးေတြ ပညာ ေရးကို ေပ်ာ္ရႊင္လာေအာင္၊ စိတ္ ၀င္စားလာေအာင္ ရသႏွင့္ စသင့္ ေၾကာင္း အဆိုျပဳလုိက္ျခင္း ျဖစ္ ပါသည္။ မွန္သည္ျဖစ္ေစ၊ မွား သည္ျဖစ္ေစ၊ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း ျပန္လည္ေရးဆြဲရာတြင္ ထည့္ သြင္းစဥ္းစားသင့္ေသာ အခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္ေတြးမိ တာ တစ္ခုရွိပါေသးသည္။ ျမန္မာ စာသင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းအမ်ားစုတြင္ ေဖာ္ျပခံရေသာ စာအမ်ားစုသည္ ကိုလိုနီေခတ္၊ ဂ်ပန္ေခတ္က စာ ေတြမ်ားပါသည္။ ယေန႔ေခတ္ ျပည္သူလူထုေတြ၏ ဘ၀ကို ထင္ ဟပ္ေဖာ္ျပေနေသာ ကဗ်ာ၊ ၀တၳဳ၊ျပဇာတ္၊ ေဆာင္းပါး၊ ရသစာတမ္း စသည္တို႔ကို ယခုလို သင္႐ိုးၫႊန္း တမ္းျပန္လည္ေရးဆြဲေနေသာ အခ်ိန္အခါသမယတြင္ ထည့္ သြင္းသင့္၊ မသင့္။ ယေန႔ ပညာေရးသင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းေတြက ကြၽန္ ေတာ္တို႔ အနာဂတ္ေတြကို ေခတ္ ေနာက္ျပန္ဆြဲေနၿပီလား။ (ကိုလို နီေခတ္၊ ဂ်ပန္ေခတ္က စာေတြ က မေကာင္းလို႔ အားလံုးျဖဳတ္ပစ္၊မထည့္သင့္ဟု ကြၽန္ေတာ္ဆိုလို ေနျခင္း မဟုတ္သည္ကို စာဖတ္ သူသေဘာေပါက္ေစခ်င္ပါသည္။ ဤကားစကားခ်ပ္) ကြၽန္ေတာ္ ေတြးမိတာေလးေတြပဲ ျဖစ္ပါ သည္။ အမွန္၊ အမွား၊ အေတြး သင့္၊ မသင့္ကို စာဖတ္သူကိုယ္ တိုင္ ဆင္ျခင္ၾကည့္ပါကုန္။
(ငါး)
ကြၽန္ေတာ္ေရွ႕နားမွာ ဆိုခဲ့ သလို ပညာေရးစနစ္တစ္ခုေကာင္းမြန္လာဖို႔ဆိုလွ်င္ အားလံုးမွာ တာ ၀န္ရွိပါသည္။ ဆရာ၊ မိဘ၊ ေက်ာင္းသားႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရသူေတြမွာ လည္း အလြန္တာ၀န္ရွိပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ပညာေရးလုပ္ပိုင္ခြင့္ ရသူေတြအေနျဖင့္ မိမိကိုယ္က်ဳိးအတၱေလးကို စြန္႔ၿပီး အနာဂတ္ ပညာေရးမ်ဳိးဆက္သစ္ေလးေတြ ေကာင္းစားလာေအာင္ တတ္သိ၊ နားလည္၊ ကြၽမ္း၀င္ေသာ စာေပ ပညာရွင္မ်ားလက္ထဲသို႔ ပညာ ေရးကို ၀ကြက္ပံုအပ္ၿပီး လုပ္ ေဆာင္ခိုင္းမွသာလွ်င္ ေနာက္ဆံုး အဆင့္ေရာက္ေနေသာ ‘‘ေသငယ္ ေဇာႏွင့္ ေျမာေနေသာ ျမန္မာ့ ပညာေရး’’မွာလည္း အနည္းငယ္ ထူထူေထာင္ေထာင္ရွိလာမည္ဟု ယံုၾကည္မိပါေၾကာင္း။     ။

http://www.7daydaily.com/story/80190

No comments: