Tuesday, November 8, 2016

ေတာ္လွန္ေရးၿပီးတဲ့ေနာက္

ေတာ္လွန္ေရးၿပီးတဲ့ေနာက

ယခုရက္ပိုင္း လူမႈကြန္ရက္၌ ၂၀၁၅ ႏိုဝင္ဘာ ေရြးေကာက္ပြဲ ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အမွတ္တရ ႐ုပ္ပံုလႊာမ်ား ျပန္တက္ေနသည္ ကို ေတြ႕ရသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏိုင္ေရး စည္း႐ံုးလႈပ္ရွားမႈ မ်ားအျဖစ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အတြင္း သြားလာစည္း႐ံုးခဲ့သည့္ အင္န္အယ္လ္ဒီပါတီ၏ ေဖ်ာ္ေျဖ ေရးကားႀကီးမွအစ ႐ုပ္ရွင္သ႐ုပ္ ေဆာင္ႏွင့္ အဆိုေတာ္မ်ား၏ နယ္လွည့္ေဖ်ာ္ေျဖ စည္း႐ံုးမႈမ်ား၊ ဆိုက္ကားဆရာမ်ား၏ နဖူးစည္းအနီ၊ ခြပ္ေဒါင္းအလံ တလူလူ တက္ႂကြမႈမ်ားအထိ လူမႈကြန္ ရက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ျပန္ေတြ႕ေနရ သည္။
ဘာမွ်မၾကာေသးဟု အား လံုးစိတ္၌ ထင္ၾကေသာ္လည္း တစ္ႏွစ္ျပည့္ခဲ့ၿပီျဖစ္၏။ မၾကာ ေသးသည့္ အတိတ္ပံုရိပ္မ်ားကို ၾကည့္႐ႈရင္း အိမ္ေရွ႕မွ တံခါး ေခါက္သံတေဒါက္ေဒါက္ ၾကားရ ၍ သြားဖြင့္ၾကည့္လိုက္ေသာအခါ ရပ္ကြက္ထဲမွ ရာအိမ္မွဴးျဖစ္ေန သည္။
  ကထိန္ရက္ျဖစ္၍ ရပ္ကြက္ဓမၼာ႐ံုအတြက္ အလွဴလာခံတာပဲ စိတ္ထဲထင္လိုက္မိသည္။ သို႔ေသာ္မဟုတ္။ ၾကားျဖတ္ ေရြး ေကာက္ပြဲအတြက္ မဲစာရင္းလာ ေကာက္ျခင္းဟု ဆိုသည္။
စာေရးသူေနထုိင္ရာ ၿမိဳ႕ နယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္သည္ အစိုးရအဖြဲ႕တြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ျဖစ္သြား သျဖင့္ ၎၏ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာကို ျပန္လည္ ေရြးခ်ယ္မည္ျဖစ္ရာ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ လစ္လပ္မဲဆႏၵ နယ္အျဖစ္ ပါဝင္လာျခင္းျဖစ္သည္။
အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္  ေရြးေကာက္ပြဲကို ၂၀၁၇ ဧၿပီ ၁ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ေၾက ညာထားသည္။  ၾကားျဖတ္ေရြး ေကာက္ပြဲအတြက္ မဲစာရင္း ေကာက္ယူျခင္းလုပ္ငန္းကို ႏိုဝင္ ဘာ ၁ ရက္ေန႔မွ ၃၀ ရက္ေန႔အထိ ေကာက္ယူမည္ဟု သိရသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ တိုင္းေဒသႀကီး သံုးခုႏွင့္ ျပည္နယ္ငါးခုတြင္ ရွိ သည့္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ၁၉ ေနရာရွိကာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အတြက္ ကိုးေနရာ၊ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္အတြက္ သံုးေနရာ၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အတြက္ ခုနစ္ေနရာရွိသည္ဟု သိရွိရသည္။ ထိုလစ္လပ္ ေနရာမ်ားအတြက္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ရွစ္ခု တို႔မွ ၿမိဳ႕နယ္ ၂၁ ၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပမည္ျဖစ္၏။
၂၀၁၅ ျပည္လံုးကြၽတ္ ေရြး ေကာက္ပြဲ ထက္စာလွ်င္ ယခု အစိုးရသစ္လက္ထက္ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ျပည္သူေတြ အတြက္ ေသြးေအးစရာျဖစ္ေနၿပီ လားဟု ေတြးမိသည္။ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္အ႐ံႈးရလဒ္ ဆိုသည္မွာ ျပည္လံုးကြၽတ္ ေရြး ေကာက္ပြဲရလဒ္ေလာက္ အခရာ မက်ေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ မဲအမ်ားဆံုးရထားသည့္ အာဏာရပါတီအတြက္ေတာ့ လူ ထုေထာက္ခံမႈကို ျပန္လည္အစမ္းသပ္ခံရျခင္းျဖစ္သည္။
အနီးစပ္ဆံုး ဥပမာကိုၾကည့္ ရမည္ဆိုလွ်င္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ျပည္လံုးကြၽတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီက အႏုိင္ရရွိခဲ့ၿပီး အစိုးရ ဖြဲ႕စည္းႏုိင္ခဲ့သည္။ ေနာက္ ၂ ႏွစ္အၾကာ ၂၀၁၂ တြင္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပရာအင္န္အယ္လ္ဒီ ပါတီ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သျဖင့္ ၾကားျဖတ္တြင္ ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီ အျပတ္အသတ္ ႐ံႈးနိမ့္ခဲ့သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ား ကိုသာ မူတည္ၿပီး သံုးသပ္ရမည္ ဆိုလွ်င္ ၂ ႏွစ္အတြင္း ႀကံ႕ခိုင္ေရး ပါတီသည္ လူထုေထာက္ခံမႈ သိသိသာသာ ေလ်ာ့နည္းခဲ့သည္ဟု တြက္ရမည္ျဖစ္သည္။
သို႔ျဖစ္၍ ၂၀၁၇ တြင္ က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ သည္ ကိုယ္စားလွယ္အေရ အ တြက္အရ အႏုိင္အ႐ံႈး အေရး မႀကီးေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးဂုဏ္ သိကၡာအရ အေရးႀကီးေၾကာင္း ကို မေမ့သင့္ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္၏။ လူထုေထာက္ခံမႈ အနည္းအမ်ား သည္ ပါတီတစ္ခု၏ ႏိုင္ငံေရး ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ အခ်ဳိး ညီသည္။
၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပ စဥ္က ျပည္သူအားလံုး ႏိုင္ငံေရး ဒီေရက အျမင့္ဆံုး အေနအထားတြင္ ရွိခဲ့သည္။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပစဥ္ကကဲ့သို႔ မဲမေပးလိုက္ရသူမ်ား မရွိရန္၊ ႀကိဳတင္မဲမ်ား မသမာမႈမရွိရန္ ျပည္သူလူထုက ဝိုင္းဝန္းကူညီခဲ့ၾကသည္။
မဲစာရင္း မွန္ကန္ေရးအတြက္ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ႏွင့္ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္း မ်ားကို ျပည္သူက ဖိအားေပးခဲ့႐ံု မက တစ္အိမ္ဆင္းတစ္အိမ္တက္ မဲစာရင္းမွန္၊ မမွန္ ကူညီေဆာင္ ရြက္ေပးခဲ့သည္။ မဲဆြယ္စည္း႐ံုး ပြဲမ်ားတြင္လည္း ျပည္သူလူထု က တက္တက္ႂကြႂကြ ပါဝင္ခဲ့ၾက သည္။ မဲေပးသည့္ေန႔ေရာက္ သည့္အခါ၌လည္း မုိးမလင္းမီ မဲ႐ံုေရွ႕ေရာက္ႏွင့္ေနၾကသည္။
ယခု ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ ပြဲတြင္ေကာ ျပည္သူေတြ ယခင္က ေလာက္ တက္ႂကြစြာ ပါဝင္ၾက မည္လားဟု ေမးခြန္းထုတ္စရာရွိ လာသည္။ လာမည့္ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လစ္လပ္မဲ ဆႏၵနယ္မ်ား၌ ျပည္နယ္လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေနရာမ်ား ပါဝင္လာသျဖင့္ အင္အားႀကီး ပါတီမ်ားျဖစ္သည့္ အင္န္အယ္လ္ ဒီပါတီႏွင့္ ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီတို႔သာ အႀကိတ္အနယ္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည့္ ၿပိဳင္ပြဲဟု သံုးသပ္၍ မရႏုိင္ဟုထင္ သည္။
  ၿပိဳင္ပြဲတြင္ တိုင္းရင္းသား ပါတီမ်ားကလည္း အင္ႏွင့္အား ႏွင့္  ပါဝင္လာမည္ျဖစ္သည္။
၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႐ံႈးနိမ့္ကာ အာဏာလက္လႊတ္ခဲ့ရ သည့္ ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီမွာလည္း ပါတီဗဟိုေကာ္မတီကို အသစ္ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ကာ လူထု ေထာက္ခံမႈရရန္ ေဆာင္ရြက္ေန သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ကိုယ္စား လွယ္ေလာင္းမ်ား ေရြးခ်ယ္ရာ တြင္ ယခင္က အထက္ကခ်ေပး သည့္ Top Down စနစ္ကို မက်င့္ သံုးဘဲ ေအာက္မွ ေရြးခ်ယ္ေပး သည့္ Buttom Up စနစ္ကို က်င့္ သံုးမည္ဟု ဆိုလာသည္။ မၾကာမီ က ေျပာၾကားေသာ ပါတီဥကၠ႒၏ လူကိုၾကည့္ၿပီး ေရြးခ်ယ္မည္ဟူ ေသာ စကားကလည္း ၿပိဳင္ဘက္ ပါတီမ်ား ေလွ်ာ့မတြက္သင့္ေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္သည္။
 အာဏာရပါတီ အင္န္ အယ္လ္ဒီ၏ လက္ရွိ အေနအထားကို ၾကည့္ပါကလည္း လူထု ေထာက္ခံမႈ ထင္သေလာက္ ေလ်ာ့နည္းသြားျခင္းမရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ တစ္ႏွစ္ဆိုေသာ ကာလမွာ အာဏာရ အစိုးရအ တြက္ သက္တမ္း အလြန္ႏုနယ္ေသးသည္။ ထုိကာလအတြင္း ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွ အစ တုိင္းျပည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ အင္ တိုက္အားတိုက္ လုပ္ေဆာင္ေန ၾကသည္မွာ မ်က္ျမင္ပင္ျဖစ္၏။ သည္ၾကားထဲ ရခုိင္ျပည္နယ္ မတည္ၿငိမ္မႈမ်ားကိုလည္း ကမၻာ့ မ်က္ႏွာစာတြင္ သံသယကင္းရွင္း ႏိုင္ေအာင္ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ ေျဖရွင္းႏိုင္ခဲ့သည္။ အင္အားႀကီး ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ တ႐ုတ္၊ အိႏၵိ ယ၊ ဂ်ပန္၊ အေမရိကန္တို႔ႏွင့္ ခ်ိန္ ခြင္လွ်ာညီမွ်သည့္ ဆက္ဆံေရး ကိုလည္း ထူေထာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ အဓိက အေရးႀကီးသည္မွာ ႏိုဝင္ ဘာလအတြင္း အစီရင္ခံမည့္ ျမစ္ ဆံုအစီရင္ခံစာအေပၚ အစိုးရ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားက ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚ တစ္နည္း မဟုတ္တစ္နည္း အက်ဳိးသက္ ေရာက္ႏုိင္ျခင္းျဖစ္သည္။ က်န္ သည့္ စီးပြားေရးတုံ႔ေႏွးမႈ၊ လႊတ္ ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႕၏ လူမႈေရး အ႐ႈပ္အရွင္းမ်ားက အာဏာရပါတီကို သိသိသာသာ မထိခိုက္ႏုိင္ဟု ထင္သည္။
 အခ်ဳပ္ဆိုရလွ်င္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ျပည္သူလူထု ၏ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကို အသြင္ကူး ေျပာင္းေစလိုေသာ ေတာ္လွန္ေရး တစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ သတိရွိဖို႔ လိုပါသည္။ ဒီမုိကေရစီ စနစ္သည္ လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမ်ားကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးမည္ဟု ျပည္သူက ယံုၾကည္သက္ဝင္ လ်က္ရွိ၏။ လာမည့္ ၂၀၁၇ ၾကား ျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲသည္ လႊတ္ ေတာ္ႏွင့္အစိုးရအတြက္ အေရး ႀကီးသည့္ ရလဒ္မဟုတ္ေသာ္ လည္း ပါတီမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရး ဂုဏ္သိကၡာအတြက္ေသာ္လည္း ေကာင္း၊ ဒီမုိကေရစီ အျမစ္တြယ္ မႈ အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း လြန္စြာ အေရးႀကီးပါသျဖင့္ ဝင္ ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည့္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား၊ မဲဆႏၵရွင္မ်ား ျပည္သူမ်ားအေနႏွင့္  ၾကားျဖတ္ေရြး ေကာက္ပြဲအေပၚ ေသြးေအး၍ မေနသင့္ပါေၾကာင္း တိုက္တြန္း လိုက္ရပါသည္။     ။

http://www.7daydaily.com/story/80225

No comments: