Saturday, November 5, 2016

"ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဂ်ပန္မွ ျပန္လည္ေရာက္ရွိ"

"ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဂ်ပန္မွ ျပန္လည္ေရာက္ရွိ"

5 November 2016

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ႏိုဝင္ဘာ ၅ ရက္ ညေနတြင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။
အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၏ ငါးရက္ၾကာ ဂ်ပန္ခရီးစဥ္အတြင္း အဓိကအက်ိဳးရလဒ္ သံုးခု ထြက္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း ဂ်ပန္အစိုးရအဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္က
ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ပထမအခ်က္မွာ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ျမန္မာအစိုးရသစ္အား...

အကူအညီေပးရန္ ကတိကဝတ္မ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့ျခင္း၊ ဒုတိယအခ်က္မွာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇိုအာေဘးႏွင့္ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္တုိ႔အၾကား အနာဂတ္ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား ကူးလူးဆက္ဆံမႈ ျမႇင့္တင္ေရးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ႏုိင္ျခင္းႏွင့္ တတိယအခ်က္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္တုိင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ လုပ္ငန္းမ်ားအား ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ဖိတ္ေခၚႏုိင္ျခင္းတုိ႔ျဖစ္သည္။
ဓာတ္ပံု-Ministry of Foreign Affairs Myanmar


No comments: