Saturday, November 12, 2016

ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္သည့္ ၾကားဝင္ဖ်န္ေျဖေရး ေကာ္မရွင္ဖြဲ႕ေပးရန္ အစိုးရသို႔ ေတာင္းဆိုထားေၾကာင္း UNFC ေျပာ

ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္သည့္ ၾကားဝင္ဖ်န္ေျဖေရး ေကာ္မရွင္ဖြဲ႕ေပးရန္ အစိုးရသို႔ ေတာင္းဆိုထားေၾကာင္း UNFC ေျပာ

 ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အတြက္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပကိုယ္ စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ေသာ လြတ္ လပ္သည့္ ၾကားဝင္ဖ်န္ေျဖေရး ေကာ္မရွင္တစ္ခုဖြဲ႕စည္းရန္ လုိ အပ္သည္ဟု အစိုးရထံသို႔ အဆုိ ျပဳထားေၾကာင္း ညီၫြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒ ရယ္ေကာင္စီ (UNFC)တြဲဖက္ အတြင္းေရးမွဴး (၁) ဦးထြန္းေဇာ္ က ေျပာၾကားသည္။

တစ္ႏုိင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA)လက္မွတ္မေရးထိုးရေသး သည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထား ေသာ UNFC ၏ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ DPN ႏွင့္ အစိုးရ၏ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္တို႔သည္ ႏိုဝင္ ဘာ ၁၀ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ေတြ႕ဆံု၍ NCA လက္မွတ္ေရး ထိုးေရးဆုိင္ရာမ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ ေသာ္လည္း အၿပီးသတ္ေျပလည္ မႈမရခဲ့ေပ။

NCA လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ အခက္အခဲမရွိေသာ္လည္း လက္ မွတ္ေရးထိုးၿပီးေနာက္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရာတြင္ ခုိင္္မာသည့္ အသိ သက္ေသလုိအပ္၍ အေမရိကန္၊ တ႐ုတ္အပါအဝင္ ႏုိင္ငံခုနစ္ႏုိင္ငံ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္ေရးဆက္လက္အဆိုျပဳထားသည္ဟု UNFC က ေျပာသည္။
ဦးထြန္းေဇာ္က ‘‘ကြၽန္ေတာ္ တုိ႔က ႏုိင္ငံတကာပါဝင္ပတ္သက္ မႈကို ျမႇင့္တင္ေပးပါလို႔ အဆုိျပဳ ခ်က္ထဲမွာ အတိအလင္းအဆိုျပဳ ထားတယ္။ ၾကားဝင္ဖ်န္ေျဖေရး ေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ လိုအပ္တယ္ လို႔ ေျပာထားတယ္။ ႏုိင္ငံတကာ က အသိသက္ေသေတြအေနနဲ႔ ၾကားဝင္ဖ်န္ေျဖေရးေကာ္မရွင္မွာ က အဓိက အထူးသျဖင့္ ဥပေဒ အရ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္ေတြျဖစ္ ရမယ္။ တရားသူႀကီးေဟာင္းေတြ ျဖစ္ဖို႔လိုတယ္။ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပက ပါၿပီးဖြဲ႕မယ္ေပါ့ဗ်ာ။ ကြၽန္ ေတာ္တုိ႔ ဒီေကာ္မရွင္ကို လိုလားတာက လြတ္လပ္တဲ့ ေကာ္မရွင္လို႔သံုးထားတယ္။ လြတ္လပ္တယ္ဆိုတဲ့အခါက်ေတာ့ ကာယကံရွင္ေတြပါမွာ မဟုတ္ဘူး။ ႏုိင္ငံအေနနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အရင္အဆိုျပဳထားတဲ့ ခုနစ္ႏုိင္ငံပဲျဖစ္တယ္’’ဟု ေျပာ ၾကားသည္။
အေမရိကန္၊ တ႐ုတ္၊ ေနာ္ ေဝး၊ ၿဗိတိန္၊ ဂ်ပန္၊ အိႏၵိယႏွင့္ ထုိင္း စသည့္ႏုိင္ငံမ်ား ပါဝင္ရန္ အဆုိျပဳရျခင္းမွာ ကမၻာ့ႏုိင္ငံေရး အခင္းအက်င္းအရ လိုအပ္၍ လည္းေကာင္း၊ တ႐ုတ္တစ္ႏုိင္ငံ တည္း၏ ဩဇာလႊမ္းမိုးမႈ ထိန္းညႇိ ႏိုင္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးထြန္းေဇာ္ က ေျပာသည္။
‘‘ဒီၾကားထဲမွာ သတိထားဖို႔ လိုတာက ႏုိင္ငံႀကီးေတြရဲ႕ အား ၿပိဳင္မႈေအာက္မွာ ေျမစာပင္မျဖစ္ ဖို႔လည္း အေရးႀကီးတယ္။ ဒါ ေၾကာင့္ ဒီကိစၥေတြကို ကြၽန္ေတာ္ တို႔ အခုလက္ရွိႏုိင္ငံရဲ႕ ေခါင္း ေဆာင္မ်ားကလည္း အထူးသျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္မႈကလည္း ဒါကို ေကာင္းေကာင္းသေဘာေပါက္ တယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္’’ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။
NCA တြင္ ပါဝင္လက္မွတ္ ေရးထိုးႏုိင္ေရး UNFC က အစိုးရထံသို႔ အဆုိျပဳထားသည့္ အခ်က္ ရွစ္ခ်က္ရွိရာ အစိုးရကိုယ္စား လွယ္မ်ား၊ တုိင္းရင္းသား လက္ နက္ကိုင္အဖြဲဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အမ်ားယံုၾကည္ ေလးစားေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ပါဝင္ ေသာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆုိင္ ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္ မတီတစ္ရပ္ကို ႏွစ္ဖက္သေဘာ တူလက္ခံႏုိင္သည့္ ႏုိင္ငံတကာမွ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းေသာ ႀကီးၾကပ္ေစာင့္ ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္အတူ ဖြဲ႕စည္း ရန္ဟူသည့္ အခ်က္ပါဝင္သည္။
အစိုးရၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြး ေႏြးေရးကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ‘‘JMC (ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲ ေရးဆုိင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီ)ဆုိတာ အခုဖြဲ႕စည္း ထားတာရွိတယ္။ အဲဒီဖြဲ႕ထားတာ ကို တစ္ခါ ႏုိင္ငံတကာကလူေတြ ပါတဲ့ ဖ်န္ေျဖေရးအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ ဖြဲ႕ ခ်င္တယ္ဆုိေတာ့ အဲဒါကိုေတာ့ မျဖစ္ႏုိင္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဘယ္လို ေနာက္ထပ္ပံုစံမ်ိဳးဆုိရင္ ျဖစ္ႏုိင္ ေျခရွိလဲဆုိတာ ေမးထားတယ္’’ ဟု ေျပာၾကားသည္။

http://www.7daydaily.com/story/80606

No comments: